BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL"

Transkript

1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift (eget dokument) 2.0: Bygning (dette dokument) - Kapittel 00 Tilbudskjema og prisgr. generelt - Dette kapittel 26.3 KRAV TIL YTELSER, MATERIALER OG UTFØRELSE Orientering De bygningsmessige arbeidene omfatter hjelpearbeider i forbindelse med installasjon av elektriske anlegg og heis i bygget. Generelt vedr. bygningsmessige arbeider for elektriske anlegg. Herværende tilleggsbeskrivelse er et supplement til arkitekt og byggetekniske konsulents anbudsmaterialet. De spesifiserte arbeider og leveranser skal inngå som del av hovedanbud. Utførende installatør v/elektriker vil ut fra egne tegninger og beskrivelse nærmere angi arbeidets nøyaktige utførelse. Hvor det i etterfølgende spesifikasjon er medtatt poster som helt eller delvis dekkes av andre poster, medtas kun eventuelle merkostnader i den utstrekning disse ikke er beskrevet i andre poster. For arbeidene gjøres gjeldene samme bestemmelser som for tilsvarende arbeider i den øvrige bygningsmessige beskrivelse utarbeidet av arkitekt og rådg.ing. i byggeteknikk. De elektriske anlegg utføres som i.h.t.anbudsmateriell utarbeidet av RIE. Bygningsentreprenøren skal i denne medta alle nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider for elektro overensstemmende med etterfølgende spesifikasjon.

2 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Grunnarbeider FD2.1 Graving av grøft GENERELT Dette kapittel skal omfatte alle utvendige og innvendige grunnarbeider for å gjennomføre en komplett entreprise vedrørende utvendige og innvendige ledninger og rør i grunnen. Følgende ytelser skal medtas: FD2.1A Graving av grøft Hovedentreprenøren skal påvise alle eksisterende installasjoner på stedet, så som el.- og telekabler, vann- og avløpsledninger, etc. i grunnen før gravearbeider igangsettes. Entreprenøren skal bære det hele ansvar for utbedring av eventuelle skader som blir påført eksisterende installasjoner i forbindelse med gjennomføring av entreprisen. Påvisning av eksisterende installasjoner RS FD2.1 Graving av grøft GENERELT Utvendige grøfter for følgende installasjoner: - kabler og el-rør og kummer Ledningene ligger enkeltvis, eller flere på samme fundament. Der det både skal legges kabler og rør i samme grøft legges kabler i bunn som tildekkes med ca 5 cm sand. Deretter legges (tomme) rør. Anbyder skal gi pris på komplette ledningsgrøfter inkludert kumutvidelse.

3 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: Utførelse GRAVESKRÅNING: VALGFRI Grøftedybde: Inntil 1m Bunnbredde: Intill 1,2m Gjelder kabelgrøfter fra eksisterende bygg til kum. - fra eksisterende hovedtavle - fra eksisterende IKT sentral - fra eksisterende brannsentral Fundament: For kabel/rør Omfylling: Med løsmasser til 10 cm over kabler/rør Beskyttelseslag: Markeringsbånd Gjenfylling: Med tilkjørte masser Prosjektert lengde m 77, FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: Utførelse GRAVESKRÅNING: VALGFRI Grøftedybde: Inntil 1m Bunnbredde: Inntil 1,2m Gjelder kabelgrøfter mellom kummer utendørs. Fundament: For kabel/rør Omfylling: Med løsmasser til 10 cm over kabler/rør Beskyttelseslag: Markeringsbånd Gjenfylling: Med tilkjørte masser Prosjektert lengde m 34,00

4 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: Utførelse GRAVESKRÅNING: VALGFRI Grøftedybde: Inntil 1m Bunnbredde: Inntil 1,2m Gjelder kabelgrøfter fra kum til hovedtavle nybygg Fundament: For kabel/rør Omfylling: Med løsmasser til 10 cm over kabler/rør Beskyttelseslag: Markeringsbånd Gjenfylling: Med tilkjørte masser Prosjektert lengde m 16, FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: Utførelse GRAVESKRÅNING: VALGFRI Grøftedybde: Inntil 1m Bunnbredde: Inntil 0,6m Gjelder kabelgrøfter til utvendig belysning. Fundament: For kabel/rør Omfylling: Med løsmasser til 10 cm over kabler/rør Beskyttelseslag: Markeringsbånd Gjenfylling: Med tilkjørte masser Prosjektert lengde m 91, WB PREFABRIKKERT KABELKUM INNVENDIG BUNN 1600 x 700mm UTVENDIG HØYDE 600 mm TYPE RAMME: VALGFRI UTFØRELSE LYSÅPNING LOKK Lysåpning lokk Lokalisering: Enhetspris Andre krav: Nei Levering og montasje av prefabrikerte kumelementer for eks. type SKARPNES 8122 for trekkekummer for kabelrør. Kabler direkte i grunnen legges før kummer plasseres. Antall stk 5

5 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side LV1.1 Fundamenter Nedsetting av fundament for pullert levert av el entrepenør. Se utomhusplan E stk WB KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU OG TETTELOKK I BEGGE ENDER NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 For elkraft rør 110mm røde Leggekrav: Legges på fundament av løsmasser med avstandsklammer Lengde rørledning m 575, WN JORDINGSMATRIELL FUNKSJON: HOVEDJORDLEDER UTFØRELSE: MED LEDNING MATERIALE: BLANK C U EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 50 mm² Fundamentjording Utføres av El-entrepenør Bygningsentreprenøren må ta kontakt med el.entreprenør når det er klart for legging av fundamentjordingsanlegg. Her medtar eventuelle merkostnader for koordinering med installatør, og for en meget forsiktig tilbakefylling av masser over jordelektroden. Antall RS WB1.282 TETTING AV KABELRØR Antall tettinger RS

6 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Betongarbeider GENERELT Omfatter følgende: - utsparinger i nye betongdekker og vegger - kjerneboringer i eksisterende dekker og vegger - innstøpinger - støping og forskaling av gruber All tilrigging skal være inkludert i enhetsprisene. Utsparingstegninger vil bli utarbeidet av RIV og RIE. Før kjerneboringer starter skal det innhentes godkjenning fra RIB LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: - Lokalisering: Dimensjoner: Andre krav: Nei Forskaling og støping av gruber i gulv for kabeltrekkerør. Auditorium Grube med støpt bunn: l x b x d =1000 x 500 x 300mm Antall stk Lokk til grube i, oppmålt og ferdig montert. Bestilles etter mål på grube med utsparing til kabler. stk LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: - Lokalisering: Dimensjoner: Andre krav: Nei Forskaling og støping av gruber i gulv for kabeltrekkerør. Auditorium Grube med støpt bunn: l x b x d =500 x 500 x 300mm Antall stk 1

7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Lokk til grube i, oppmålt og ferdig montert. Bestilles etter mål på grube med utsparing til kabler. stk LB8.101 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR Forskaling for kabelbro gjennomføringer med følgende dimensjoner med veggtykkelser inntil 300mm Antall LB8.101 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR DIM 150X500MM Antall stk LB8.101 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR Utsparing i sjaktvegg for føringer til bro DIM 100X500MM Antall stk LB8.101 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR Utsparing i yttervegg for føring av kabler. 150x150mm Antall stk LM INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS TYPE: Gulvboks METODE: VALGFRI UTFØRELSE OG KONTROLL: Utførelse og kontroll Lokalisering: Auditorium Dimensjon innstøpingsgods: 75x222x348 (DxBxL) Innstøpingsmørtel: Andre krav: Nei Gulvboks leveres av el entreprenør Antall stk 2

8 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring i betongdekker. Tykkelse dekke: inntill 300mm mm NB! Hulltakingene skal være godkjent av bygningsmessig konsulent før igangsettelse. Det medregnes følgende dimensjoner: Antall hulltakinger CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING I eksisterende bygg Ø60MM Antall hulltakinger stk CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring for kabler fra plan 3 til takplan Ø70MM Antall hulltakinger stk CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboring for kabler fra til kateter i plan 2 og 3 Ø60MM Antall hulltakinger stk 16

9 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Kjerneboringer i eksisterende fundamentvegger i grunnen for fremføring av kabeltrekkerrør. Tykkelse vegg: mm Dimensjoner: Inntil ø150 mm NB! Hulltakingene skal være godkjent av bygningsmessig konsulent før igangsettelse. Antall hulltakinger stk LB8.101 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR Utsparinger i fundamentvegger i grunnen, som ikke skal gjenstøpes, for kabelrør Dim 500x250 mm for kabelrør Antall stk WB INNSTØPTE KABELRØR TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: Farge KOMPLETTERENDE DELER: Kompletterende deler NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 50 Innstøpte rør til gulvbokser og gruber i auditorium Samlet lengde m 37, WB INNSTØPTE KABELRØR TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: Farge KOMPLETTERENDE DELER: Kompletterende deler NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 25 Innstøpte rør til teleslynge i auditorium Samlet lengde m 100,00

10 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side WB INNSTØPTE KABELRØR TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: Farge KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 25 Innsetting av rørhylser for jordtråd i fundamentvegger. Se tegning for jording i grunnen. E Samlet lengde stk WN JORDINGSMATRIELL FUNKSJON: JORDINGSBOLT UTFØRELSE: MED TERMITTSVEIS MATERIALE: BLANK C U EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: Ekvivalent Cutverrsnitt Cadweld Jordbolt ferdig sveiset til ny armering. Antall stk LM2.1 GJENSTØPING Gjenstøp/puss i betong for jordbolter etter påsveising av jordbolter. Antall stk RQ MERKING AV KABLER, LEDNINGER OG RESERVE ELEKTRIKERRØR MERKENIVÅ: 1 DIAMETER: OVER 10 MM UTFØRELSE: VALGFRI MARGE PÅ SKILT OG TEKST: VALGFRI TEGNHØYDE FOR TALL OG BOKSTAVER: TEGNHØYDE 2. LINJE: 8 mm ANTALL LINJER: VALGFRITT ANTALL TEGN PER LINJE: VALGFRITT Antall RS CH1.91 MATERIALE: Fliser METODE: BORING Reguleres Utskjæring og boring i keramiske fliser på vegg for veggbokser Ø 74mm Antall hulltakinger stk 3

11 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side PB8.125 LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - ANTALL Festemiddel: Ekspansjonsbolter Betegnelse: Dimensjoner: Materiale: Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Andre krav: Ekspansjonsbolter for feste av ankerskinner i heissjakt. Type, dimensjoner og antall avklares med heisleverandør. Pris med montasje. Antall RS CH1.11 Materiale: Betong Metode: Boring Lokalisering: Heissjakt Type konstruksjon/bygningsdel: Dimensjon hull: Avklares med heisleverandør. Tykkelse: Andre krav: Hulltak for bolter til ankerskinner for heis. Antall avklares med heisleverandør. Antall hulltakinger RS LM1.29- LEVERING AV INNSTØPINGSGODS TYPE: Etter avtale med heisleverandøren UTFØRELSE OG KONTROLL: Utførelse og kontroll Lokalisering: Heissjakt Typebetegnelse: Dimensjon innstøpingsgods: Avklares med heisleverandør Overflatebehandling: Andre krav: Krok i tak heissjakt. Type avklares med heisleverandør. Montering medtas i post 26.2 Antall stk 1

12 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Tømrer- og snekkerarbeider CH1 Hulltaking Utskjæring av åpninger for bokser og kanalgjennomføringer. Spesielle krav: Beskrevet mengde skal forstås som hull for rør- og kanalgjennømføringer i komplette vegger med enkelt eller dobbelt lag med plater på 2 sider av veggplater, eller skjørt utført av bæresystem med stål tynnplateprofiler eller bindingsverk av tre. Det må medregnes nødvendige utvekslinger og tilpassinger i stenderverk for vegger og skjørt. Det medregnes rektangulære- og sirkulære åpninger i følgende dimensjoner og antall: CH1.71 MATERIALE: GIPS METODE: BORING Ensidig hull i vegg med inntill dobbel gipsplatekledning for veggboks inntil Ø100 mm. Antall hulltakinger stk CH1.73 MATERIALE: GIPS METODE: SAGING Tosidig hull i vegg med inntill dobbel gipsplatekledning inntil 100 x 500mm. Antall hulltakinger stk RD8.21 TILPASNING I SYSTEMVEGG FOR MONTERT INSTALLASJON Lokalisering: Ved dører i alle undervisningsrom fra gulv til himling.se plan tegning Dimensjon: BxD= 130x72,5 Hulltaking i: Gipsvegg ref. detaljtegning ARK Hull for: Vertikal Føringskanal Andre krav: Nei Antall stk 44

13 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side RD8.21 TILPASNING I SYSTEMVEGG FOR MONTERT INSTALLASJON Lokalisering: Se plan tegning Dimensjon: BxD= 130x72,5 Hulltaking i: Gipsvegg ref. detaljtegning ARK Hull for: Vertikal Føringskanal Andre krav: Nei Antall stk QB8.2 Spikerslag For feste av vertikale kanaler stk QB8.2 Spikerslag For kanaler på vegg stk Himlingsarbeider elektro RD8.12 I SYSTEMHIMLING FOR INSTALLASJONER Hulltak i himlingsplater for bokser Ø 74 mm Antall stk RD8.12 I SYSTEMHIMLING FOR INSTALLASJONER Hulltak i alle type himling for downlights inntil Ø300mm Antall stk Forsterkning av himlinger og plater for armaturer. RS Tilpasning av armaturer i spilehimling. RS

14 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Branntetting SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Konstruksjoner: Utsparinger i vegger og dekker av betong, tegl eller gipsplater. Funksjonskrav: Branntetting for oppnåelse av brannmotstand og røyktetthet. Type gjennomføring: Kabelbroer, kabler og rør. Utsparingsmål mm: Se ettefølgende underposter der utsparingenes mål er oppgitt. Det skal medregnes tetting av varierende lysmål på opp til 50 mm mellom installasjonene og kant utsparinger. Produktmål: Gjennomføringene skal ikke forringe den omgivende konstruksjonens brannklasse. Utførelsesmetode: Valgfri Fyllingsgrad i %: I henhold til produsentens anvisninger for oppnåelse av merkegodkjent branntetting. All branngjennomføringskal merkes forskriftsmessig. Det må kun benyttes godkjente tetteanordninger og tettemidler. Ved overlevering av anlegget skal det leveres dokumentasjon på gjennomføringer i branncelle begrensende vegger/ dekker som en del av FDV underlaget. Dokumentasjon skal angi branntetteansvarlig og hvilke produkt som er benyttet og bygg entreprenør må påse at gjennomføringer blir riktig plassert og montert. Hele ansvarsforholdet ligger hos entreprenøren. Over tette himlinger der det er vanskelig å befare skal det vedlegges bilder med ref. på tegning for kontroll. Merking og dokumentasjon på gjennomføringer RS SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: 100 x 300 mm. stk SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: 100 x 200mm stk 4

15 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: 100 x 500mm stk SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: Ø 60 mm stk SF6 Tetting av utsparinger for gjennomføringer Dimensjon hull: Ø 70 mm stk WB INNSTØPTE KABELRØR TYPE: GLATT RØR MATERIALE: Annet materiale - må spesifiseres FARGE: Annen farge - må spesifiseres KOMPLETTERENDE DELER: UTEN KOMPLETTERENDE DELER NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 50 Isetting av branngodkjente gjennomføringer for fremtidig trekking f. eks Thorsman Knipern eller tilsvarende Lokalisering: Isetting av rørhylser for branntetting Antall rør i tverrsnittet: 2 Betongtverrsnitt: inntil 360mm Innstøpingslengde: Intill 400mm Andre krav: Nei Samlet lengde m 30,00

16 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Heis Heis Bygningsmessig entreprenør står for alle byggtekniske arbeider for heisleverandør. Bygningsmessig entreprenør utfører all nødvendig overflatebehandling av heissjakt, og eventuell oppmeisling og støping av sjaktbunner/gruber, innstøping av utstyr, utvidelse eller gjenmuring av dører, hulltakinger over 50 mm og branntetting. Bygningsmessig entreprenør bistår heisleverandør med følgende arbeider montasje av ankerskinner, føringsskinner og løftekroker innfesting av montasjebolter for skinner og annet utstyr montering og remontering av montasjeplattformer/stillaser samt sikringstiltak i sjakt levering av event. leider i sjaktgrube hulltakinger over 50 mm og branntetting Og annet som faller naturlig under hjelpearbeider for heisinstallasjon RS Sum Kapittel 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL:

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks 376 7801 NAMSOS Tlf: 74

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise. Kapittelsammendrag 4.0 EL arbeider, 5.1 Teleteknikk

Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise. Kapittelsammendrag 4.0 EL arbeider, 5.1 Teleteknikk Prosjekt: 33506 LILLESTRØM VGS - NYBYGG Side 1 33506 LILLESTRØM VGS - NYBYGG Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise Kapittelsammendrag 4.0 EL arbeider, 5.1 Teleteknikk Prosjekt: 33506 LILLESTRØM VGS

Detaljer

Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV. Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV. Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06.

2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 15.06. Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 1 2006-07 Fygle skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG

VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG Meråker kommune VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG 16.12.11 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE... 4 2 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Totalentreprise side 1

Totalentreprise side 1 Totalentreprise side 1 Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Elektrotekniske arbeider ENTREPRISE, ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Totalentreprise side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 ELKRAFT...

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hjellnes Consult AS 09.02.2015 Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon Side 01-1 10 TEKNISKE BESTEMMELSER

Hjellnes Consult AS 09.02.2015 Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon Side 01-1 10 TEKNISKE BESTEMMELSER Prosjekt: VESAR, Grinda gjenvinningsstasjon Side 1-1 1 TEKNISKE BESTEMMELSER Generelt Av praktiske årsaker er Kap 76 Veier plasser og grøntarealer beskrevet ihh Prosesskopden, og må sees i sammenheng med

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE

SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE 5.7.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Nissedal og Drangedal kommune Treungen vassverk. Treungen vassverk - E21 Bygningsmessige arbeider ANBUDSDOKUMENT

Nissedal og Drangedal kommune Treungen vassverk. Treungen vassverk - E21 Bygningsmessige arbeider ANBUDSDOKUMENT Nissedal og Drangedal kommune Treungen vassverk Treungen vassverk - E21 Bygningsmessige arbeider ANBUDSDOKUMENT 23. oktober 2013 Treungen vassverk - E21 Bygningsmessige arbeider Side A-1 A ANBUDSINNBYDELSE

Detaljer

ENTREPRISE K301 RØRANLEGG

ENTREPRISE K301 RØRANLEGG ENTREPRISE K301 RØRANLEGG BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: 31 SANITÆRANLEGG 32 VARMEANLEGG 33 BRANNSLOKKING/SPRINKLERANLEGG 73 UTVENDIGE VVS ANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør

Detaljer