Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1"

Transkript

1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201301) Bygning, generelt Generelle bestemmelser For denne entreprise gjelder samme bestemmelser som for tidligere entrepriser / avrop i rammekontrakter med samme / tilsvarende konstruksjoner Himling og overflater Kap.: 23 Himlingsarbeid Side RD3A Systemhimlinger Andre krav: m 2 248,50 a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Pressede mineralfiberplater, som eksisterende, befares Se tegninger: AA TSF himlingsplan. Komplett inkl. alle tilpasninger Sum Kapittel 23 Himlingsarbeid:

2 24 Fast bygginnredning Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201301) Bygning, generelt Generelle bestemmelser For denne entreprise gjelder samme bestemmelser som for tidligere entrepriser / avrop i rammekontrakter med samme / tilsvarende konstruksjoner Fast inventar RL2.110A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall stk 1 Type: Sittebenk Belastning: Uspesifisert er: AA TSF Skjema og AA TSF detaljer Materialer: finer og RF stål iht. tegning Konstruksjon/utførelse: Valgfritt Dimensjoner: Iht. tegning. Underlag: Iht tegning Festemåte: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder benk i romnr TSFAM572 c) Utførelse Iht. tegning. Inkl. tilpasning til søyle Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 24-1 Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

3 RL2.110A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall stk 1 Type: Sittebenk Belastning: Uspesifisert er: AA TSF Skjema og AA TSF detaljer Materialer: finer og RF stål iht. tegning Konstruksjon/utførelse: Valgfritt Dimensjoner: Iht. tegning. Underlag: Iht tegning Festemåte: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder benk i romnr TSFAM573 c) Utførelse Iht. tegning RL2.190A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall stk 1 Type: Skrankebenk undersøkelse Belastning: Uspesifisert er: AA TSF og AA TSF skjemaer, AA TSF prinsippdetaljer Materialer: finer og RF stål iht. tegning Konstruksjon/utførelse: Valgfritt Dimensjoner: Iht. tegning. Underlag: Iht tegning Festemåte: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder undersøkelsesbenk i romnr TSFAM581 c) Utførelse Iht. tegning Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 24-2 Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

4 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side RL1A Faste innredninger Andre krav: stk 1 a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder komplett kjøkkeninnredning, inkl vask og kjøleskap, i romnr. TSFAM601 Se tegninger: AA TSF m.fl AA TSF Skjema b) Materialer som eksisterende, befares c) Utførelse Iht. tegning RL1A Faste innredninger Andre krav: stk 1 a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder komplett PC-bord /benkeplate + underhylle og el-kanaler, i romnr. TSFAM591 Se tegninger: AA TSF m.fl AA TSF Skjema AA TSF Detaljer b) Materialer iht. tegning c) Utførelse Iht. tegning RL1A Faste innredninger Andre krav: stk 1 a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder komplett "disk" på inn- og utside av glassvindu/skjerm, i romnr. TSFAM591 Se tegninger: AA TSF m.fl AA TSF Skjema AA TSF Detaljer b) Materialer Laminat av kirsebærtre c) Utførelse Iht. tegning. Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

5 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side RL1A Faste innredninger Andre krav: stk 1 a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder komplett skap og benkeinnredning inkl vask, i romnr. TSFAM561 Se tegninger: AA TSF b) Materialer som eksisterende, befares c) Utførelse Iht. tegning RL1A Faste innredninger Andre krav: stk 1 a) Omfang og prisgrunnlag Se postnr Gjelder skap og hylleinnretning mot vegg, i romnr. TSFAM591 Se tegning: AA TSF , snitt 2 b) Materialer som eksisterende, befares c) Utførelse Iht. tegning. Sum Kapittel 24 Fast bygginnredning:

6 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Orientering Kapitlet omfatter Forenklet transfer, fase 1. Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser (b.del 200): 1 siffer. NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201301) Graving og sprenging Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: MOT EKSISTERENDE GRUNNMUR GRAVESKRÅNING: 1:1½ m 10,00 Lokalisering: Under gulv i nytt karnapp Formål: Utgraving av grøft til rør for overvann ok sluk i gulv i karnapp. Dybde: Inntil 2,0 meter under generelt gravenivå. Bredde på bunn av grøft: 0,6 m Grøften opparbeides med et 15 cm dypt fundament av masser med maksimum nominell kornstørrelse 12 mm FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING TYPE LAG: OMFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: 8/11 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: LETT KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: USPESIFISERT TILLATT PLANHETSAVVIK: Uspesifisert m 10,00 Lokalisering: Under gulv for nytt karnapp. Tykkelse: 150mm rundt rørene.

7 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side Konstruksjoner CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Lokalisering: Yttervegg under bakkenivå. Dimensjon hull: Ø50 - Ø200 Tykkelse: Inntil 500 mm SF6.12 TETTING MED STØPBAR MASSE MATERIALE: SEMENTBASERT MØRTEL stk 2 Konstruksjon: Mur og betongvegger Funksjonskrav: EI60 Type gjennomføring: VVS-installasjoner Utsparingsmål: Ø50 - Ø200 Materialtykkelse: Inntil 500mm CH1.10A Antall hulltakinger Materiale: Betong Metode: Valgfri Lokalisering: Karnapp nivå D Type konstruksjon/bygningsdel: Innvendig fendring i karnapp Dimensjon hull: Ø80 Tykkelse: Andre krav: RS c) Utførelse Utsparing/tilpassing ved støping av invendig fendring i karnapp for 1 stk rørføring PE 56 for overvann. Fendring har dimensjoner 143mm bred og 300mm høy Innervegger INNERVEGGER Generell post for utbedring av overflater etter utsparinger i vegger og dekker. Alle synlige flater under himling ( vegg, gulv og tak),skal utbedres og males før arbeidet ansees som ferdig. RS INNERVEGGER MURTE VEGGER - BETONGBLOKKER

8 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.20 MATERIALE: MURVERK stk 4 Åpning i murte vegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: Murverk - betongblokker - Multiblokk Dimensjon hull: Inntil Ø60 Tykkelse: Inntil 350mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 4 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: Multiblokk Funksjonskrav: Branntetting EI60 Utsparingsmål: Ø60 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate CH1.20 MATERIALE: MURVERK stk 6 Åpning i murte vegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: Murverk - betongblokker - Multiblokk Dimensjon hull: Inntil Ø80 Tykkelse: Inntil 350mm

9 SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 6 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: Multiblokk Funksjonskrav: Branntetting EI60 Utsparingsmål: Ø80 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her INNERVEGGER - LETTVEGGER

10 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 16 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø50mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 16 Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø50 Materiale: Utførelsesmetode: SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 6 Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø60 Materiale: Utførelsesmetode:

11 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 5 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø70mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 5 Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø70 Materiale: Utførelsesmetode: CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 21 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø80mm Tykkelse: Inntil 150mm

12 SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 21 Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø80 Materiale: Utførelsesmetode: Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90A MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 2 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø80mm Tykkelse: Inntil 150mm Andre krav: Brannkrav EI SF6.11 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Gipsbasert mørtel Lokalisering: Konstruksjon: Gipsvegg med brannkrav EI60 Funksjonskrav: Type gjennomføring: Stålrør Utsparingsmål: Ø80 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Valgfritt Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate

13 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 10 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø100mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 10 Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø100 Materiale: Utførelsesmetode: CH1.90A MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 1 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø140mm Tykkelse: Inntil 150mm Andre krav: Brannskille EI60

14 SF6.11 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 1 Materiale: Gipsbasert mørtel Lokalisering: Konstruksjon: Gipsvegg med brannkrav EI60 Funksjonskrav: Type gjennomføring: Støpejern, MA Utsparingsmål: Ø140 Materialtykkelse: Valgfritt Påføringsmetode: Valgfritt Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 6 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø140mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 6 Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø140 Materiale: Utførelsesmetode:

15 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 5 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø150mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 5 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø150 Materialtykkelse: Inntil 150mm Overflate: CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 2 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø180mm Tykkelse: Inntil 150mm

16 SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø180 Materialtykkelse: Inntil 150mm Overflate: Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 3 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø230mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 3 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø230 Materialtykkelse: Inntil 150mm Overflate:

17 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 7 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø275mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 7 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø275 Materialtykkelse: Inntil 150mm Overflate: CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 3 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø280mm Tykkelse: Inntil 150mm

18 SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 3 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø280 Materialtykkelse: Inntil 150mm Overflate: Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 3 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø350mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 3 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø350 Materialtykkelse: Inntil 150mm Overflate:

19 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 5 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: Inntil Ø430mm Tykkelse: Inntil 150mm SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 5 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø430 Materialtykkelse: Inntil 150mm Overflate: CH1.90 MATERIALE: TREVIRKE OG GIPS stk 2 Åpning i lettvegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Dimensjon hull: 630*630mm Tykkelse: Inntil 300mm

20 SF6.20 TETTING MED UORGANISK FIBER Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfritt Konstruksjon: RXR-101, hard gips + kryssfinér + 100mm stender + kryssfinér + hard gips. Funksjonskrav: Lydtetting, 48 db, i hht TEK10 Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: 630*630mm Materialtykkelse: Inntil 300mm Overflate: Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL stk 1 For feste av: Spikerslag for innbyggingstoalett Type konstruksjon/bygningsdel: Trevirke og gips Andre krav: PACTO toalett. Dimensjoner og utførelse avklares med rørlegger. Se vedlegg til beskrivelsen i PDF format, for detaljtegninger for PACTO-toalett og utstyr.

21 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

22 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

23 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL stk 1 For feste av: Spikerslag for innbyggingstoalett HCWC. Dimensjoner avklares med rørlegger. Type konstruksjon/bygningsdel: Trevirke og gips QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL stk 1 For feste av: Spikerslag for servant i HCWC. Dimensjon avklares med rørlegger Type konstruksjon/bygningsdel: Trevirke og gips QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL stk 1 For feste av: Spikerslag for vaske/skylleskap tilhørende PACTO-toalett. Dimensjon avklares med rørlegger Type konstruksjon/bygningsdel: Trevirke og gips Andre krav: Se vedlegg til beskrivelsen i PDF format, for detaljtegninger for PACTO-toalett og utstyr.

24 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her INNERVEGGER - STØPTE BETONGVEGGER CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Åpning i murte vegger for rør- og ventilasjonsføringer Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: Inntil Ø60 Tykkelse: Inntil 500mm

25 SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Branntetting EI60 Utsparingsmål: Ø60 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her Dekker DEKKER DEKKER - HULLDEKKER

26 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 1 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, hulldekker Dimensjon hull: Ø50mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 1 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: Hulldekke Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø50 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, hulldekker Dimensjon hull: Ø100mm Tykkelse: Inntil 300 mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: Hulldekke Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø100 Materialtykkelse: Valgfritt Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate

27 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.12A MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 1 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: Ø125mm Tykkelse: Inntil 300 mm Andre krav: Utsparing for gulvvarmesløyfer fra nivå C til gulv i karnapp på nivå D SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 1 Materiale: Valgfri masse Lokalisering: Gulvvarmerør fra nivå C til D Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Branntetting EI120 Type gjennomføring: Gulvvarmerør Utsparingsmål: Ø125 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate CH2.1 SLISSING Lengde sliss m 1,00 Materiale: Betong Lokalisering: Gulvvarmerør i dekke på nivå D for karnapp Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke Dimensjon/tverrsnitt: Formål: Sliss i eksisterende gulv på nivå D for å komme ut til nytt gulv i karnapp.

28 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her DEKKER - DT-ELEMENTER CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 1 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø50mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 1 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: DT-element Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø50 Materialtykkelse: Valgfritt Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate

29 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø60mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: DT-element Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø60 Materialtykkelse: Valgfritt Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø80mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: DT-element Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø80 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate

30 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 5 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø100mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 5 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: DT-element Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø100 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø125mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: DT-element Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø125 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate

31 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø140 Tykkelse: Inntil 300mm SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: DT-element Funksjonskrav: Lydtetting, 48dB i hht TEK 10 Utsparingsmål: Ø140 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 0 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø200mm Tykkelse: Inntil 300mm CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 0 Type konstruksjon/bygningsdel: Betong, DTelementer Dimensjon hull: Ø400mm Tykkelse: Inntil 300mm

32 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her DEKKER - PLASSTØPTE BETONGDEKKER CH1.80A MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL stk 1 Lokalisering: Yttertak på karnapp. Type konstruksjon/bygningsdel: 300mm trykkfast isolasjon + 140mm TRP plate. Dimensjon hull: Inntil Ø200mm Tykkelse: Inntil 300mm Andre krav: Utsparinger for UV-taksluk for for MA58 tilknytning. Eksakte mål på utsparinger avklares med rørlegger.

33 SV1.1A SAMMENSATT MEMBRAN UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING Areal m 2 1,00 Lokalisering: Yttertak på karnapp. Krav til funksjon: Tetting rundt UV-taksluk. Vanntrykk: Underlag: Andre krav: Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side c) Utførelse Tetting rundt og i forbindelse med UV-taksluk utføres etter anvisning fra levereandør av UVsystem CH1.82 MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: TRP plate med støp og kryssfiner på toppen. Dimensjon hull: Ø100mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 2 Lokalisering: Konstruksjon: TRP plate med påstøp og kryssfiner på toppen Funksjonskrav: Lydtetting Utsparingsmål: ø100 Materiale: Valgfritt Utførelsesmetode: Valgfritt Valgfritt CH1.12 MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 1 Type konstruksjon/bygningsdel: Plasstøpt betong Dimensjon hull: Ø100mm Tykkelse: Inntil 300mm

34 SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 1 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Branntetting EI60 Utsparingsmål: Ø100 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.12A MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING stk 2 Lokalisering: Karnapp nivå D Type konstruksjon/bygningsdel: Plasstøpt betong Dimensjon hull: Ø125mm Tykkelse: Inntil 300mm Andre krav: Utsparing for gulvsluk i karnapp SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 2 Materiale: Valgfri masse Lokalisering: Karnapp nivå D Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Branntetting EI60 Utsparingsmål: Ø125 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate CH1.82 MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL METODE: KJERNEBORING stk 1 Type konstruksjon/bygningsdel: TRP plate med støp og kryssfiner på toppen. Dimensjon hull: Ø170mm Tykkelse: Inntil 300mm

35 SF6.10 TETTING MED STØPBAR MASSE Antall tettede utsparinger stk 1 Materiale: Valgfri masse Konstruksjon: Betong Funksjonskrav: Branntetting EI60 Utsparingsmål: Ø170 Materialtykkelse: Påføringsmetode: Overflate: Avsluttes i liv med omgivende flate Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.82 MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: TRP plate med støp og kryssfiner på toppen. Dimensjon hull: Ø190mm Tykkelse: Inntil 300mm SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 2 Lokalisering: Konstruksjon: TRP plate med påstøp og kryssfiner på toppen Funksjonskrav: Lydtetting Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø190 Materiale: Valgfritt Utførelsesmetode: Valgfritt Valgfritt CH1.82 MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL METODE: KJERNEBORING stk 2 Type konstruksjon/bygningsdel: TRP plate med støp og kryssfiner på toppen. Dimensjon hull: Ø430mm Tykkelse: Inntil 300mm

36 SF6.51 TETTING MED FORMBARE PRODUKTER Antall tettede utsparinger stk 2 Lokalisering: Konstruksjon: TRP plate med påstøp og kryssfiner på toppen Funksjonskrav: Lydtetting Type gjennomføring: Ventilasjon Utsparingsmål: ø430 Materiale: Valgfritt Utførelsesmetode: Valgfritt Valgfritt Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her Himlinger og overflater HIMLINGER OG OVERFLATER HIMLING - FAST GIPSHIMLING

37 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.70 MATERIALE: GIPS stk 9 Type konstruksjon/bygningsdel: Gipshimling Referanse: HI-G01 Dimensjon hull: Ø57mm, for sprinkler Tykkelse: Inntil 30mm CH1.70 MATERIALE: GIPS stk 2 Lokalisering: Se delmengde Type konstruksjon/bygningsdel: Gipshimling Referanse: HI-G01 Dimensjon hull: Inntil Ø125mm Tykkelse: Inntil 30mm CH1.70 MATERIALE: GIPS stk 6 Lokalisering: Se delmengde Type konstruksjon/bygningsdel: Gipshimling Referanse: HI-G01 Dimensjon hull: Inntil Ø150mm Tykkelse: Inntil 30mm CH1.70 MATERIALE: GIPS stk 2 Lokalisering: Se delmengde Type konstruksjon/bygningsdel: Gipshimling Referanse: HI-G01 Dimensjon hull: Inntil Ø180mm Tykkelse: Inntil 30mm

38 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her HIMLING - METALLHIMLING CH1.80 MATERIALE: TYNNPLATER AV METALL stk 5 w Type konstruksjon/bygningsdel: Metallhimling med og uten perforeringer, inne og ute. Referanse: HI-M01, HI-M02, HI-M04, HI-M05, HI- M06 Dimensjon hull: Ø57mm, for sprinkler Tykkelse: Inntil 30mm

39 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her HIMLING - MINERALFIBER CH1.90 MATERIALE: MINERALFIBER stk 56 Type konstruksjon/bygningsdel: Mineralfiberhimling Dimensjon hull: Ø57mm, for sprinkler Referanse: HI-F02, HI-F03 Tykkelse: Inntil 30mm CH1.90 MATERIALE: MINERALFIBER stk 1 Lokalisering: Se delmengde Type konstruksjon/bygningsdel: Mineralfiberhimling/T-profil Dimensjon hull: Inntil Ø150mm Referanse: HI-F02, HI-F03 Tykkelse: Inntil 30mm

40 Kap.: 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner Side CH1.90 MATERIALE: MINERALFIBER stk 1 Lokalisering: Se delmengde Type konstruksjon/bygningsdel: Mineralfiberhimling/T-profil Dimensjon hull: Inntil Ø180mm Referanse: HI-F02, HI-F03 Tykkelse: Inntil 30mm CH1.90 MATERIALE: MINERALFIBER stk 4 Lokalisering: Se delmengde Type konstruksjon/bygningsdel: Mineralfiberhimling/T-profil Dimensjon hull: Inntil Ø275mm Referanse: HI-F02, HI-F03 Tykkelse: Inntil 30mm DIVERSE ARBEIDER RS Eventuelle poster som bygningsentreprenøren av hensyn til sin kalkulasjonsmåte mener bør medtas i anbudet som egen post, skal spesifiseres og medtas her. Sum Kapittel 25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner:

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-1

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-1 20 Glassarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare. 25 Dato: 06.05.2016 Side 0 Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

26 Bygningsm. arb. for EL

26 Bygningsm. arb. for EL 244(555) 26 Bygningsm. arb. for EL 01.26.0.1 Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Molde Idrettspark - Istadhallen. Molde Eiendom

Molde Idrettspark - Istadhallen. Molde Eiendom Side 1 Molde Idrettspark - Istadhallen Molde Eiendom KONKURRANSEGRUNNLAG Bygningsmessige hjelpearbeider Elektro 11.3.216 P:\514\17561_Molde Idrettspark Istadhallen, tilbudsgrunnlag\6 Beskrivelser\Bygningstekniske

Detaljer

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET BESKRIVELSE KAP 26 BYGNINGSMESSIG HJELPEARBEIDER ELEKTRO NORCONSULT AS RIE RETIROVEGEN 4-6019 ÅLESUND TLF 70 17 05 00 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING

Detaljer

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV 68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV INNHOLDSFORTEGNELSE Side I-1 D Beskrivende del... D-1 1 Detaljbeskrivelse... D-1 25 Bygningmessige hjelpearbeider... D-1 03 Forberedende ytelser... D-1 12 Tømrer... D-4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Trysil kommune Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Kravspesifikasjon 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro 2013-03-04 A 3013-03-04 ENDELIG NOTAT Erik Storsveen Kjetil Rønningen Erik

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 23.06.2016 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Prosjekt: Stor-Elvdal Kommune. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS Side 25-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Stor-Elvdal Kommune. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS Side 25-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjekt: Stor-Elvdal Kommune. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 25.1 QB8.22 SPIKERSLAG - ANTALL 25.2 QB8.22 25.3 QB8.22 25.4 QB8.22 For feste av: Dusjbatteri

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

006 Kraner, sjauing, transport Kran for demontert utstyr/kanaler og nytt utstyr/kanaler i 2.etg og på kalde loft.

006 Kraner, sjauing, transport Kran for demontert utstyr/kanaler og nytt utstyr/kanaler i 2.etg og på kalde loft. VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, MOB 99696177 Kap380 1 006 Kraner, sjauing, transport Kran for demontert utstyr/kanaler og nytt utstyr/kanaler i 2.etg og på kalde loft. RS UTSPARINGER

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer