26 Bygningsm. arb. for EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "26 Bygningsm. arb. for EL"

Transkript

1 244(555) 26 Bygningsm. arb. for EL Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer gjennom betongvegger og dekker (traseer med flere kabler). El. entreprenøren påviser og merker alle utsparinger, kjerneboringer og åpninger som hovedentreprenøren skal ta for el. entreprenørens føringer. På de steder hvor utstyr for el. entreprenøren føres gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprenøren foreta tetting rundt disse. Kabelstiger og kabelbroer skal monteres iht. plantegninger og snitt. Hovedentreprenøren skal i forbindelse med fremdriftsmøter sørge for at el.entreprenøren koordinere sine arbeider med ventilasjonsentreprenør og rørlegger, slik at kollisjoner unngås. Påsetting av frontelementer for brytere og stikkontakter, samt montering av utstyr, besørges av el.entreprenøren etter at malerarbeidene er ferdige. Dersom utstyret av fremdriftsmessige årsaker må monteres før malerarbeidene er avsluttet, påligger det hovedentreprenøren å sørge for nødvendig tildekning. Alle poster er regulerbare poster Bygningsmessige hjelpearbeider for jordingsanlegg INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 1 Lokalisering: Betongkontrusjon Typebetegnelse: -- Dimensjon innstøpingsgods: -- Overflatebehandling: -- Innstøpingsmørtel: -- Posten omfatter også levering, fastsveising og innpussing av jordingspunkt, Cadweld bolt, som fastsveises til min 2 stk armeringsjern. Det skal tas bilde av alle jordingspunkter for dokumentasjon Bygningsmessige hjelpearbeider for trekkerør INNSTØPTE KABELRØR TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U

2 245(555) FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 Lokalisering: Grunnmur, for tilførsel og signalkabler Antall rør i tverrsnittet: 4 Betongtverrsnitt: 300 Innstøpingslengde: 300 Det skal føres inn 4 stk trekkerør under bygget. Posten omfatter også innstøping av trekkerør opp igjennom dekke. Stivhetsklasse SN4, NS m Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. Hovedutsparinger er vist på byggtegning. RIE vil ikke utarbeide egne boretegninger for el. entreprenørens kabelføringer Ø<100mm gjennom betongvegger. El. entreprenøren påviser og merker alle utsparinger, kjerneboringer og åpninger som hovedentreprenøren skal ta for el. entreprenørens føringer. På de steder hvor utstyr for el. entreprenøren føres gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprenøren foreta tetting rundt disse. På de steder der det føres el.anlegg gjennom dekker, vegger eller skjørt over himling, skal bygningsentreprenøren utføre tetting i overensstemmelse med de krav som er gitt for bygningdelen mht. lydtetting. Kabelstiger og kabelbroer skal monteres iht. plantegninger og snitt. Byggentreprenøren skal i forbindelse med fremdriftsmøter sørge for at el.entreprenøren koordinere sine arbeider med ventilasjonsentreprenør og rørlegger, slik at kollisjoner unngås. Dersom utstyret av fremdriftsmessige årsaker må monteres før malerarbeidene er avsluttet, påligger det hovedentreprenøren å sørge for nødvendig tildekning. Alle poster er regulerbare poster Bygningsmessige hjelpearbeider for utsparinger og tetting av utsparinger FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=900x3600 Nei

3 246(555) FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=450x750 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=250x550 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=300x400 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=250x400 Nei 3 stk FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=230x400 Nei 4 stk FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=200x450 Nei MATERIALE: BETONG METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i betong vegger. Dimensjon hull: Ø=50 Tykkelse: 250 Nei 2 stk

4 247(555) MATERIALE: BETONG METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i betong vegger. Dimensjon hull: Ø=25 Tykkelse: 250 Nei 4 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 230x400 mm Tykkelse: 125 Nei 4 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 250x400 mm Tykkelse: 125 Nei 2 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 250x550 mm Tykkelse: 125 Nei MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 200x450 mm Tykkelse: 125 Nei MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 750x450 mm Tykkelse: 125 Nei MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING

5 248(555) Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 300x400 mm Tykkelse: 125 Nei GJENSTØPING Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Dimensjon: HxB=450x750 Utsparing i grube. Skal gjennstøpe rundt trekkerør. Reserve trekkerør skal påsettes blindlokk, og teipes fast, med vannbestandig tape GJENSTØPING Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Dimensjon: HxB=300x400 Utsparing i grube. Skal gjennstøpe rundt trekkerør. Reserve trekkerør skal påsettes blindlokk, og tepes fast, med vannbestandig tape GJENSTØPING Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Dimensjon: HxB=200x450 Utsparing i grube. Skal gjennstøpe rundt trekkerør. Reserve trekkerør skal påsettes blindlokk, og teipes fast, med vannbestandig tape Bygningsmessige hjelpearbeider for jordingsanlegg KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG FORMÅL: JORDSPYD Lokalisering: Utendørs Grunnforhold: - Hulldiameter: Ø=100 Helning: - Krav til foringsrør: - Toleranser: - Eksisterende anlegg i grunnen: - For jordspyd med lengde på 6m. Jordspydene er medtatt under annen post. Under denne posten medtas montering av spydene. Boring, montasje og faststøping av jordspyd med lengde på 6m, inkl. evt. merarbeider pga dårlig fjell.

6 249(555) x)mengderegler Enhet endret til stk 3 stk TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - LENGDE Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Leire Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Lokalisering: I byggegrop Type konstruksjon: For jordwire rundt bygg Underlag: Grøft Nivå/kote: ca. -0,5m Toleranse: -- Gjelder omfylling av jordledere med stedlig leire. I byggegrop rundt bygget skal det benyttes stedlig leire for elektrode forbedringsmateriale. Det skal først legges ut ca 25mm leire i bunn av grøft, så legges jordleder og tilslutt tildekkes jordleder med ca 25mm leire. 65 m INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 1 Lokalisering: Betongkontruksjon Typebetegnelse: -- Dimensjon innstøpingsgods: -- Overflatebehandling: -- Innstøpingsmørtel: -- Posten omfatter levering, fastsveising og innpussing av jordingspunkt, Cadweld bolt, som fastsveises til min 2 stk armeringsjern. Det skal tas bilde av alle jordingspunkter for dokumentasjon. 3 stk Kabelgjennomføringer I alle vegger hvor det er krav til brannklasse eller fare for inntrenging av gasser skal det branntettes. Dette kapitlet omhandler levering og tetting med brannhemmende masse. Gjennomføringen skal tilfredsstille skillekonstruksjonens brannklasse. Bygningsentreprenøren skal støpe igjen alle utsparinger med brannsikker masse og foreta etterflikk etter plugging. Byggentreprenøren er ansvarlig for utførelse av all branntetting også "etter el. entreprenørens egne arbeider". Om en branntetting må ettertettes pga. av at el. entreprenøren, etter at tettingen er ferdig,

7 250(555) fører kabler eller rør gjennom, skal dette bekostes av el. entreprenør. Ettertetting skal utføres av byggentreprenøren. Ved gjennomføriger i brannklassefiserte vegger og dekker må el. entreprenøren samle rør og kabler i felles gjennomføringer. El. entreprenøren skal fysisk merke for utsparinger han trenger og hovedentreprenøren etablerer åpninger i brannklassefiserte vegger / dekker for el.entreprenørens rør og kabler, i tråd med dette. Bygningsentreprenøren vil, etter at kabeltrekking er ferdig, foreta tetting ihht. veggen / dekkets brannklasse. Åpninger som er beskrevet tettet, gjelder tetting på begge sider av veggen / dekket dersom dette kreves for å opprettholde veggen / dekkets brannklasse (se egen post branntetting). Det er bygningsentreprenøren ansvar å påse at rør og kabelføringer legges av el.entreprenøren på en slik måte at branntettingene kan utføres som beskrevet, og slik at de beskrevende poster kan benyttes som avregning i forhold til antall. Bygningsentreprenøren skal innkalle til et eget fremdriftsmøte med el.entreprenøren og branntetter slik at de kan planlegge hvorledes dette skal gjennomføres. I hovedføringsveier skal det ved siden av de ordinære brannsikre gjennomføringene, innsettes 2 stk. 50mm prefabrikerte brannsikre gjennomføringer (Kniper'n el. tilsv.) for senere kabelgjennomføring. Disse gjennomføringer skal ikke benyttes før bygget er overtatt. El. entreprenøren anviser. Trekkerør inn i gruber skal også branntettes med brannbestandig masse Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 250x550 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 250x400 Materialtykkelse: Inntil 250

8 251(555) 3 stk Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 230x400 Materialtykkelse: Inntil stk Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 300x400 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: Ø=100 Materialtykkelse: 250

9 252(555) 2 stk Konstruksjon: Betongvegger Utsparingsmål: Ø=50 Materialtykkelse: Inntil stk Lokalisering: Trekkerør som kommer inn i bygget. Konstruksjon: Trekkerør rundt kabler Utsparingsmål: 3600x900 Materialtykkelse: -- Tettinger av trekkeør med kabler, med Lokalisering: Trekkerør som kommer inn i bygget. Konstruksjon: Trekkerør rundt kabler Utsparingsmål: 750x450 Materialtykkelse: -- Tettinger av trekkeør med kabler, med Lokalisering: Trekkerør som kommer inn i bygget. Konstruksjon: Trekkerør rundt kabler Utsparingsmål: 400x300

10 253(555) Materialtykkelse: -- Tettinger av trekkeør med kabler, med Lokalisering: Trekkerør som kommer inn i bygget. Konstruksjon: Trekkerør rundt kabler Utsparingsmål: 450x200 Materialtykkelse: -- Tettinger av trekkeør med kabler, med TETTING MED FERDIG PRODUKT PRODUKT: Knipern ø50mm Konstruksjon: EI60 Type gjennomføring: Knipern Utsparingsmål: -- Produktmål: 50mm Utførelsesmetode: Innstøpes med godkjent masse Fyllingsgrad: -- Komplett Levering og montering av "Kniper'n" ø50mm i etasjeskille / vegg. Monteringsmetode: Valgfritt. 12 stk Kabelgjennomføringer i traforom Det skal i usparinger fra traforom påboltes en 6mm stålplate. Stålplaten skal hindre at ved en evt. trafo eksplosjon vil ødelegge den branntette gjennomføringen. Stålplaten skal ha hull for kabelgjennomføringer Tetting av utsparinger for gjennomføringer Beskyttelse av kablegjennomføringer inn traforom. Platene boltes på vegg, trafo rom side.

11 254(555) b)materialer 6mm rustfri stålplate med hull for kabelgjennomføringer. Dimensjoner BxH= 600x stk Diverse SLISSING MATERIALE: BETONG Type konstruksjon/bygningsdel: -- Dimensjon/tverrsnitt: -- Formål: For rør Sliss for 20mm rør i betong vegger 25 m OMMURING AV INSTALLASJON Installasjon: Rør Utførelse: 1-sidig Murprodukt: Betongblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri Krav til kontroll: Normal kontroll Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Dimensjon: -- Utforming: -- Stein/blokk: -- Mørtel: -- Fuge: -- Gjenmuring av sliss for 20mm rør 25 m TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Ytterdør høyspentrom Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "HØYSPENNING LIVSFARE HØYSPENT ROM" TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Ytterdør trafo

12 255(555) Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "HØYSPENNING LIVSFARE Transformator 1600 kva 11/1,73kV". 3 stk TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Ytterdør trafo Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "HØYSPENNING LIVSFARE Transformator 500 kva 11/0,415kV" TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Ytterdør togvarmerom Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "HØYSPENNING LIVSFARE Togvarmeanlegg 1730 V" TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Ytterdør lavspent Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012

13 256(555) på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "Lavspent 400 V, sakkyndig personell" Bygningsmessige hjelpearbeider for trekkrør INNSTØPTE KABELRØR Type: Glatt rør Materiale: PVC-U Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau Nominell utvendig diameter: DN 110 Lokalisering: Ved innføring under bygg til traforom, dekke Antall rør i tverrsnittet: 1 Betongtverrsnitt: Omstøpes for mekanisk beskyttelse av rør ved innføring inn i bygget. Innstøpingslengde: 0,5m x)mengderegler Enhet endret til stk. 4 stk KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 Lokalisering: i grøft under bygget Leggekrav: Rør legges under dekke i til trafo rom Største deforrmasjon: -- Kabelrør, SN8, i grøfter for el. inntak. 35 m Det elektriske anlegget vil bli utført som skjult/dekket røranlegg i områder med himling og som åpent anlegg i lager. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer gjennom betongvegger og dekker (traseer med flere kabler). El. entreprenøren påviser og merker alle utsparinger, kjerneboringer og åpninger som hovedentreprenøren skal ta for el. entreprenørens føringer. I plater og paneler på lettvegger skal det avsettes nøyaktige hull for bokser etter el.entreprenørens anvisninger. Det er viktig at riktig størrelse på sagbor benyttes ved hulltaking. På de steder hvor utstyr for el. entreprenøren føres gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprenøren foreta tetting rundt disse. På de steder der det føres el.anlegg gjennom dekker, vegger eller skjørt over himling, skal

14 257(555) bygningsentreprenøren utføre tetting i overensstemmelse med de krav som er gitt for bygningdelen mht. lydtetting. Kabelstiger og kabelbroer skal monteres iht. plantegninger og snitt. Hovedentreprenøren skal i forbindelse med fremdriftsmøter sørge for at el.entreprenøren koordinere sine arbeider med ventilasjonsentreprenør og rørlegger, slik at kollisjoner unngås. Påsetting av frontelementer for brytere og stikkontakter, samt montering av utstyr, besørges av el.entreprenøren etter at malerarbeidene er ferdige. Dersom utstyret av fremdriftsmessige årsaker må monteres før malerarbeidene er avsluttet, påligger det hovedentreprenøren å sørge for nødvendig tildekning. Alle poster er regulerbare poster Bygningsmessige hjelpearbeider for utsparinger MATERIALE: Lettklinkervegg METODE: BORING Lokalisering: Yttervegg Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg Dimensjon hull: Inntil Ø=50 Tykkelse: 350 Nei 5 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i lettvegger. Dimensjon hull: 300x200 Tykkelse: Inntil 200 Nei 2 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i lettvegger. Dimensjon hull: 250x200 Tykkelse: Inntil 200 Nei 3 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i lettvegger. Dimensjon hull: 150x150 Tykkelse: 200 Nei 4 stk

15 258(555) MATERIALE: LETTVEGG METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i lettvegger Dimensjon hull: Ø=100 Tykkelse: 200 Nei 2 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i lettvegger Dimensjon hull: Ø=50 Tykkelse: 200 Nei 4 stk Div bygningsmessige hjelpearbeider I SYSTEMHIMLING FOR INSTALLASJONER Lokalisering: I bygget Dimensjon: opp til ø250mm Hull for: Hulltaking i himlingsplater for downlights. Nei SPIKERSLAG - ANTALL Lokalisering: El.entreprenøren anviser. Nøyaktig innsetting. For feste av: For montering av lysarmaturer og bokser på vegg/i tak skal hovedentreprenøren levere og montere spikerslag Dimensjon: 2" x 4", 60cm lange Nei 15 stk Bygningsmessige hjelpearbeider for jordingsanlegg KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG FORMÅL: JORDSPYD Lokalisering: Utendørs Grunnforhold: - Hulldiameter: Ø=100 Helning: - Krav til foringsrør: - Toleranser: - Eksisterende anlegg i grunnen: - For jordspyd med lengde på 6m. Jordspydene er medtatt under annen post. Under denne posten medtas montering av spydene. Boring, montasje og faststøping av jordspyd med lengde på 6m, inkl. evt. merarbeider pga dårlig fjell.

16 259(555) x)mengderegler Enhet endret til stk 2 stk TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - LENGDE Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Leire Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Lokalisering: I byggegrop Type konstruksjon: For jordwire rundt bygg Underlag: Grøft Nivå/kote: ca. -0,5m Toleranse: -- Gjelder omfylling av jordledere med stedlig leire. I byggegrop rundt bygget skal det benyttes stedlig leire for elektrode forbedringsmateriale. Det skal først legges ut ca 25mm leire i bunn av grøft, så legges jordleder og tilslutt tildekkes jordleder med ca 25mm leire. 40 m INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 1 Lokalisering: Betongkontrusjon Typebetegnelse: -- Dimensjon innstøpingsgods: -- Overflatebehandling: -- Innstøpingsmørtel: -- Posten omfatter levering, fastsveising og innpussing av jordingspunkt, Cadweld bolt, som fastsveises til min 2 stk armeringsjern. Det skal tas bilde av alle jordingspunkter for dokumentasjon. 2 stk Bygningsmessige hjelpearbeider for trekkrør INNSTØPTE KABELRØR TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 Lokalisering: Grunnmur, for tilførsel og signalkabler Antall rør i tverrsnittet: 4 Betongtverrsnitt: 300 Innstøpingslengde: 300

17 260(555) Det skal føres inn 4 stk trekkerør under bygget. Posten omfatter innstøping av trekkerør opp igjennom dekke. Stivhetsklasse SN4, NS m KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 Lokalisering: i grøft under bygget Leggekrav: Rør legges under dekke i Rekv.lager Største deforrmasjon: -- Kabelrør, SN8, i grøfter for el. inntak. 30 m INNSTØPTE KABELRØR Type: Glatt rør Materiale: PVC-U Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau Nominell utvendig diameter: DN 110 Lokalisering: Ved innføring under bygg, bærevegg Antall rør i tverrsnittet: 4 Betongtverrsnitt: Omstøpes for mekanisk beskyttelse av rør ved innføring inn i bygget. Innstøpingslengde: 1m Posten omfatter også overflatearmering ø12c150. x)mengderegler Enhet endret til stk Kabelgjennomføringer I alle vegger hvor det er krav til brannklasse eller fare for inntrenging av gasser skal det branntettes. Dette kapitlet omhandler levering og tetting med brannhemmende masse. Gjennomføringen skal tilfredsstille skillekonstruksjonens brannklasse. Bygningsentreprenøren skal støpe igjen alle utsparinger med brannsikker masse og foreta etterflikk etter plugging. Rundt alle bokser i pussede vegger og tak skal det pusses jevnt inntil boksene. Byggentreprenøren er ansvarlig for utførelse av all branntetting også "etter el. entreprenørens egne arbeider". Om en branntetting må ettertettes pga. av at el. entreprenøren, etter at tettingen er ferdig, fører kabler eller rør gjennom, skal dette bekostes av el. entreprenør. Ettertetting skal utføres av byggentreprenøren. Ved gjennomføriger i brannklassefiserte vegger og

18 261(555) dekker må el. entreprenøren samle rør og kabler i felles gjennomføringer. El. entreprenøren skal fysisk merke for utsparinger han trenger og hovedentreprenøren etablerer åpninger i brannklassefiserte vegger / dekker for el.entreprenørens rør og kabler, i tråd med dette. Hovedentreprenøren vil, etter at kabeltrekking er ferdig, foreta tetting ihht. veggen / dekkets brannklasse. Åpninger som er beskrevet tettet, gjelder tetting på begge sider av veggen / dekket dersom dette kreves for å opprettholde veggen / dekkets brannklasse (se egen post branntetting). Det er hovedentreprenørens ansvar å påse at rør og kabelføringer legges av el.entreprenøren på en slik måte at branntettingene kan utføres som beskrevet, og slik at de beskrevende poster kan benyttes som avregning i forhold til antall. Hovedentreprenøren skal innkalle til et eget fremdriftsmøte med el.entreprenøren og branntetter slik at de kan planlegge hvorledes dette skal gjennomføres Konstruksjon: Lettklinkervegger Utsparingsmål: Ø=100 Materialtykkelse: 350 Branntettning skal tette 2-sidig 60min Konstruksjon: Lettklinkervegg Utsparingsmål: Ø=50 Materialtykkelse: Inntil 350 Branntettning skal tette 2-sidig 60min. 4 stk TETTING MED FERDIG PRODUKT PRODUKT: Knipern ø50mm Konstruksjon: EI60

19 262(555) Type gjennomføring: Knipern Utsparingsmål: -- Produktmål: 50mm Utførelsesmetode: Innstøpes med godkjent masse Fyllingsgrad: -- Komplett Levering og montering av "Kniper'n" ø50mm i etasjeskille / vegg. Monteringsmetode: Valgfritt Diverse SLISSING MATERIALE: MURVERK Type konstruksjon/bygningsdel: Lettklinkervegg Dimensjon/tverrsnitt: -- Formål: For rør Sliss for 20mm rør i leca vegger 25 m OMMURING AV INSTALLASJON Installasjon: Rør Utførelse: 1-sidig Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri Krav til kontroll: Normal kontroll Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Dimensjon: -- Utforming: -- Stein/blokk: -- Mørtel: -- Fuge: -- Gjenmuring av sliss for 20mm rør 25 m TETTING MED FERDIG PRODUKT Produkt: Mansjetter Lokalisering: Servicebygg, kabler opp til loft Konstruksjon: Som Isola Rørmansjett gjennomføring Funksjonskrav: -- Type gjennomføring: Gjennom dampsperrer Utsparingsmål: -- Produktmål: -- Utførelsesmetode: -- Fyllingsgrad: -- Nei 3 stk Bygningsmessige hjelpearbeider for utsparinger

20 263(555) Det skal legges inn fiber og telekabler inn i eksisterende bygg. Her medtas utsapringer i vegg og branntetting. Trekkrør inn i bygges leveres i annen entreprise MATERIALE: BETONG METODE: KJERNEBORING Lokalisering: Yttervegg Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg Dimensjon hull: Inntil Ø=200 Tykkelse: antall 350 Nei 2 stk Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: Ø=200 Materialtykkelse: stk Det elektriske anlegget vil bli utført som skjult/dekket røranlegg i områder med himling og som åpent anlegg i lager. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer gjennom betongvegger og dekker (traseer med flere kabler). El. entreprenøren påviser og merker alle utsparinger, kjerneboringer og åpninger som hovedentreprenøren skal ta for el. entreprenørens føringer. På de steder hvor utstyr for el. entreprenøren føres gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprenøren foreta tetting rundt disse. På de steder der det føres el.anlegg gjennom dekker, vegger eller skjørt over himling, skal bygningsentreprenøren utføre tetting i overensstemmelse med de krav som er gitt for bygningdelen mht. lydtetting. Kabelstiger og kabelbroer skal monteres iht. plantegninger og snitt. Hovedentreprenøren skal i forbindelse med fremdriftsmøter sørge for at el.entreprenøren koordinere sine arbeider med ventilasjonsentreprenør og rørlegger, slik at kollisjoner unngås. Dersom utstyret av fremdriftsmessige årsaker må monteres før malerarbeidene er avsluttet, påligger

21 264(555) det hovedentreprenøren å sørge for nødvendig tildekning. Alle poster er regulerbare poster Bygningsmessige hjelpearbeider for utsparinger og tetting av utsparinger FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=900x2100 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=600x2000 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=750x300 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=230x400 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=200x400 Nei 5 stk FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=200x300 Nei

22 265(555) FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=200x450 Nei MATERIALE: BETONG METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i betong vegger. Dimensjon hull: Ø=50 Tykkelse: 250 Nei MATERIALE: BETONG METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i betong vegger. Dimensjon hull: Ø=25 Tykkelse: 250 Nei 4 stk MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 200x300 mm Tykkelse: 125 Nei GJENSTØPING Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Dimensjon: HxB=600x2000 Utsparing i grube. Skal gjennstøpe rundt trekkerør. Reserve trekkerør skal påsettes blindlokk, og teipes fast, med vannbestandig tape GJENSTØPING Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Dimensjon: HxB=300x750 Utsparing i grube. Skal gjennstøpe rundt trekkerør. Reserve trekkerør skal påsettes blindlokk, og teipes fast, med vannbestandig tape GJENSTØPING

23 266(555) Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Dimensjon: HxB=200x450 Utsparing i grube. Skal gjennstøpe rundt trekkerør. Reserve trekkerør skal påsettes blindlokk, og teipes fast, med vannbestandig tape Bygningsmessige hjelpearbeider for jordingsanlegg KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG FORMÅL: JORDSPYD Lokalisering: Utendørs Grunnforhold: - Hulldiameter: Ø=100 Helning: - Krav til foringsrør: - Toleranser: - Eksisterende anlegg i grunnen: - For jordspyd med lengde på 6m. Jordspydene er medtatt under annen post. Under denne posten medtas montering av spydene. Boring, montasje og faststøping av jordspyd med lengde på 6m, inkl. evt. merarbeider pga dårlig fjell. x)mengderegler Enhet endret til stk 2 stk TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - LENGDE Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Leire Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Lokalisering: I byggegrop Type konstruksjon: For jordwire rundt bygg Underlag: Grøft Nivå/kote: ca. -0,5m Toleranse: -- Gjelder omfylling av jordledere med stedlig leire. I byggegrop rundt bygget skal det benyttes stedlig leire for elektrode forbedringsmateriale. Det skal først legges ut ca 25mm leire i bunn av grøft, så legges jordleder og tilslutt tildekkes jordleder med ca 25mm leire. 50 m INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES

24 267(555) UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 1 Lokalisering: Betongkontruksjon Typebetegnelse: -- Dimensjon innstøpingsgods: -- Overflatebehandling: -- Innstøpingsmørtel: -- Posten omfatter levering, fastsveising og innpussing av jordingspunkt, Cadweld bolt, som fastsveises til min 2 stk armeringsjern. Det skal tas bilde av alle jordingspunkter for dokumentasjon. 3 stk Kabelgjennomføringer I alle vegger hvor det er krav til brannklasse eller fare for inntrenging av gasser skal det branntettes. Dette kapitlet omhandler levering og tetting med brannhemmende masse. Gjennomføringen skal tilfredsstille skillekonstruksjonens brannklasse. Bygningsentreprenøren skal støpe igjen alle utsparinger med brannsikker masse og foreta etterflikk etter plugging. Byggentreprenøren er ansvarlig for utførelse av all branntetting også "etter el. entreprenørens egne arbeider". Om en branntetting må ettertettes pga. av at el. entreprenøren, etter at tettingen er ferdig, fører kabler eller rør gjennom, skal dette bekostes av el. entreprenør. Ettertetting skal utføres av byggentreprenøren. Ved gjennomføriger i brannklassefiserte vegger og dekker må el. entreprenøren samle rør og kabler i felles gjennomføringer. El. entreprenøren skal fysisk merke for utsparinger han trenger og hovedentreprenøren etablerer åpninger i brannklassefiserte vegger / dekker for el.entreprenørens rør og kabler, i tråd med dette. Bygningsentreprenøren vil, etter at kabeltrekking er ferdig, foreta tetting ihht. veggen / dekkets brannklasse. Åpninger som er beskrevet tettet, gjelder tetting på begge sider av veggen / dekket dersom dette kreves for å opprettholde veggen / dekkets brannklasse (se egen post branntetting). Det er bygningsentreprenørens ansvar å påse at rør og kabelføringer legges av el.entreprenøren på en slik måte at branntettingene kan utføres som beskrevet, og slik at de beskrevende poster kan benyttes som avregning i forhold til antall. Bygningsentreprenøren skal innkalle til et eget fremdriftsmøte med el.entreprenøren og branntetter slik at de kan planlegge hvorledes dette skal gjennomføres. I hovedføringsveier skal det ved siden av de ordinære brannsikre gjennomføringene, innsettes 1 stk. 50mm prefabrikerte brannsikre gjennomføringer (Kniper'n el. tilsv.) for senere kabelgjennomføring. Disse gjennomføringer skal ikke benyttes før bygget er overtatt.

25 268(555) El. entreprenøren anviser. Trekkerør inn i gruber skal også branntettes med brannbestandig masse Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 300x750 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 230x400 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 200x400 Materialtykkelse: Inntil stk Konstruksjon: Betong vegger

26 269(555) Utsparingsmål: HxB = 200x300 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: HxB = 200x450 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Betong vegger Utsparingsmål: Ø=50 Materialtykkelse: Konstruksjon: Betongvegger Utsparingsmål: Ø=25 Materialtykkelse: Inntil 250

27 270(555) 4 stk Lokalisering: Trekkerør som kommer inn i bygget. Konstruksjon: Trekkerør rundt kabler Utsparingsmål: 2100x900 Materialtykkelse: -- Tettinger av trekkeør med kabler, med Lokalisering: Trekkerør som kommer inn i bygget. Konstruksjon: Trekkerør rundt kabler Utsparingsmål: 2000x600 Materialtykkelse: -- Tettinger av trekkeør med kabler, med Lokalisering: Trekkerør som kommer inn i bygget. Konstruksjon: Trekkerør rundt kabler Utsparingsmål: 750x300 Materialtykkelse: -- Tettinger av trekkeør med kabler, med TETTING MED FERDIG PRODUKT PRODUKT: Knipern ø50mm

28 271(555) Konstruksjon: EI60 Type gjennomføring: Knipern Utsparingsmål: -- Produktmål: 50mm Utførelsesmetode: Innstøpes med godkjent masse Fyllingsgrad: -- Komplett Levering og montering av "Kniper'n" ø50mm i etasjeskille / vegg. Monteringsmetode: Valgfritt. 7 stk Kabelgjennomføringer i traforom Det skal i usparinger fra traforom påboltes en 6mm stålplate. Stålplaten skal hindre at ved en evt. trafo eksplosjon vil ødelegge den branntette gjennomføringen. Stålplaten skal ha hull for kabelgjennomføringer Tetting av utsparinger for gjennomføringer Beskyttelse av kablegjennomføringer inn traforom. Platene boltes på vegg, trafo rom side. b)materialer 6mm rustfri stålplate med hull for kabelgjennomføringer. Dimensjoner BxH= 600x Diverse SLISSING MATERIALE: BETONG Type konstruksjon/bygningsdel: -- Dimensjon/tverrsnitt: -- Formål: For rør Sliss for 20mm rør i betong vegger 25 m OMMURING AV INSTALLASJON Installasjon: Rør Utførelse: 1-sidig Murprodukt: Betongblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri Krav til kontroll: Normal kontroll Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Dimensjon: -- Utforming: -- Stein/blokk: --

29 272(555) Mørtel: -- Fuge: -- Gjenmuring av sliss for 20mm rør 25 m TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Ytterdør høyspentrom Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "HØYSPENNING LIVSFARE Høyspent rom" TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Ytterdør trafo Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "HØYSPENNING LIVSFARE Transformator 1600 kva 11/0,415kV" TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling Lys: Uten lys Lokalisering: Innerdør lavspent Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Dør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "Lavspent 400 V, sakkyndig personell" TAVLE ELLER SKILT Type: Skilt, ensidig Formål: Varsling

30 273(555) Lys: Uten lys Lokalisering: Innderdør KL Dimensjoner: -- Plassering: På dør Underlag: Ståldør Festemåte: -- Posten omfatter levering og montering av sikkerhetskilt i henhold til NS-EN ISO 7010-W012 på dør. Det skal også leveres gravert skilt med tekst "HØYSPENNING LIVSFARE KL brytere" Bygningsmessige hjelpearbeider for trekkrør KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 Lokalisering: i grøft under bygget Leggekrav: Rør legges under dekke i Korridor Største deforrmasjon: -- Kabelrør, SN8, i grøfter for el. inntak. 40 m INNSTØPTE KABELRØR Type: Glatt rør Materiale: PVC-U Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau Nominell utvendig diameter: DN 110 Lokalisering: Ved innføring under bygg, bærevegg Antall rør i tverrsnittet: 8 Betongtverrsnitt: Omstøpes for mekanisk beskyttelse av rør ved innføring inn i bygget. Innstøpingslengde: 1m Posten omfatter også overflatearmering ø12c150. x)mengderegler Enhet endret til stk INNSTØPTE KABELRØR Type: Glatt rør Materiale: PVC-U Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau Nominell utvendig diameter: DN 110 Lokalisering: Ved innføring under bygg til

31 274(555) traforom, dekke Antall rør i tverrsnittet: 1 Betongtverrsnitt: Omstøpes for mekanisk beskyttelse av rør ved innføring inn i bygget. Innstøpingslengde: 0,5m x)mengderegler Enhet endret til stk KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT RØR MATERIALE: PVC-U FARGE: RØD KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110 Lokalisering: i grøft under bygget Leggekrav: Rør legges under dekke i til trafo rom Største deforrmasjon: -- Kabelrør, SN8, i grøfter for el. inntak. 10 m Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. Hovedutsparinger er vist på byggtegning. RIE vil ikke utarbeide egne boretegninger for el. entreprenørens kabelføringer Ø<100mm gjennom betongvegger. El. entreprenøren påviser og merker alle utsparinger, kjerneboringer og åpninger som hovedentreprenøren skal ta for el. entreprenørens føringer. På de steder hvor utstyr for el. entreprenøren føres gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprenøren foreta tetting rundt disse. På de steder der det føres el.anlegg gjennom dekker, vegger eller skjørt over himling, skal bygningsentreprenøren utføre tetting i overensstemmelse med de krav som er gitt for bygningdelen mht. lydtetting. Kabelstiger og kabelbroer skal monteres iht. plantegninger og snitt. Byggentreprenøren skal i forbindelse med fremdriftsmøter sørge for at el.entreprenøren koordinere sine arbeider med ventilasjonsentreprenør og rørlegger, slik at kollisjoner unngås. Dersom utstyret av fremdriftsmessige årsaker må monteres før malerarbeidene er avsluttet, påligger det hovedentreprenøren å sørge for nødvendig tildekning. Alle poster er regulerbare poster Bygningsmessige hjelpearbeider for utsparinger og tetting av utsparinger.

32 275(555) AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: El-utsparing akse 7.6 Type åpning: I innervegg (Konstruksjonsblokk 25) Dimensjon: Lysmål b/h/d = 200/150/250 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke. Lengde 3 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. b)materialer Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Konstruksjonsblokk 25 cm blokksystem. c)utførelse Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: El-utsparinger akse 7.5 og 7.6 Type åpning: I innervegg (Konstruksjonsblokk 25) Dimensjon: Lysmål b/h/d = 400/250/250 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke. Lengde 3 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. b)materialer Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i Konstruksjonsblokk 25 cm blokksystem. c)utførelse Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent. 2 stk AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: Utsparing akse 7.7 Type åpning: I innervegg (Konstruksjonsblokk 25)

33 276(555) Dimensjon: Lysmål b/h/d = 400/250/250 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke. Lengde 3 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. b)materialer Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i og/eller være tilpasset til Konstruksjonsblokk 25 cm blokksystem. c)utførelse Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Lokalisering: Utsparing akse 7.7 Type åpning: I innervegg (Konstruksjonsblokk 25) Dimensjon: Lysmål b/h/d = 200/150/250 mm Falser: Bunn, topp og sidefalser. I åpningens bunn skråskjæres ytre murvange for stålbenkbeslag. Overdekning: Overdekningsbjelke. Lengde 3 m, endelig lengde tilpasses. Festeanordninger: Ikke relevant Armering: Sikksakkarmering under terreng og fugearmering over terreng i hver fuge. Posten omfatter også overdekningsbjelke i lettklinker tilpasset det valgte blokksystem. b)materialer Alle materialer, blokk og bjelkeprodukter til oppmuring skal inngå i og/eller være tilpasset til Konstruksjonsblokk 25 cm blokksystem. c)utførelse Overdekningsbjelker skal monteres iht. anvisninger fra produsent MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 250x400 mm Tykkelse: 440 Nei

34 277(555) MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 150x200 mm Tykkelse: 440 Nei MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 200x400 mm Tykkelse: 350 Nei MATERIALE: LETTVEGG METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger lettvegg med isolasjon Dimensjon hull: HxB = 150x200 mm Tykkelse: 270 Nei MATERIALE: LETTVEGG METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i yttervegger. Dimensjon hull: Ø=50 Tykkelse: 370 Nei MATERIALE: Lettklinker METODE: BORING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i yttervegger. Dimensjon hull: Ø=25 Tykkelse: 370 Nei 4 stk Bygningsmessige hjelpearbeider for jordingsanlegg KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG FORMÅL: JORDSPYD Lokalisering: Utendørs Grunnforhold: - Hulldiameter: Ø=100 Helning: - Krav til foringsrør: - Toleranser: - Eksisterende anlegg i grunnen: -

35 278(555) For jordspyd med lengde på 6m. Jordspydene er medtatt under annen post. Under denne posten medtas montering av spydene. Boring, montasje og faststøping av jordspyd med lengde på 6m, inkl. evt. merarbeider pga dårlig fjell. x)mengderegler Enhet endret til stk 3 stk TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - LENGDE Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: Leire Levering: Stedlige masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Lokalisering: I byggegrop Type konstruksjon: For jordwire rundt bygg Underlag: Grøft Nivå/kote: ca. -0,5m Toleranse: -- Gjelder omfylling av jordledere med stedlig leire. I byggegrop rundt bygget skal det benyttes stedlig leire for elektrode forbedringsmateriale. Det skal først legges ut ca 25mm leire i bunn av grøft, så legges jordleder og tilslutt tildekkes jordleder med ca 25mm leire. 90 m INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 1 Lokalisering: Betongkontruksjon Typebetegnelse: -- Dimensjon innstøpingsgods: -- Overflatebehandling: -- Innstøpingsmørtel: -- Posten omfatter levering, fastsveising og innpussing av jordingspunkt, Cadweld bolt, som fastsveises til min 2 stk armeringsjern. Det skal tas bilde av alle jordingspunkter for dokumentasjon. 5 stk Kabelgjennomføringer I alle vegger hvor det er krav til brannklasse eller fare for inntrenging av gasser skal det branntettes. Dette kapitlet omhandler levering og tetting med brannhemmende masse. Gjennomføringen skal tilfredsstille skillekonstruksjonens brannklasse.

36 279(555) Bygningsentreprenøren skal støpe igjen alle utsparinger med brannsikker masse og foreta etterflikk etter plugging. Byggentreprenøren er ansvarlig for utførelse av all branntetting også "etter el. entreprenørens egne arbeider". Om en branntetting må ettertettes pga. av at el. entreprenøren, etter at tettingen er ferdig, fører kabler eller rør gjennom, skal dette bekostes av el. entreprenør. Ettertetting skal utføres av byggentreprenøren. Ved gjennomføriger i brannklassefiserte vegger og dekker må el. entreprenøren samle rør og kabler i felles gjennomføringer. El. entreprenøren skal fysisk merke for utsparinger han trenger og hovedentreprenøren etablerer åpninger i brannklassefiserte vegger / dekker for el.entreprenørens rør og kabler, i tråd med dette. Bygningsentreprenøren vil, etter at kabeltrekking er ferdig, foreta tetting ihht. veggen / dekkets brannklasse. Åpninger som er beskrevet tettet, gjelder tetting på begge sider av veggen / dekket dersom dette kreves for å opprettholde veggen / dekkets brannklasse (se egen post branntetting). Det er bygningsentreprenøren ansvar å påse at rør og kabelføringer legges av el.entreprenøren på en slik måte at branntettingene kan utføres som beskrevet, og slik at de beskrevende poster kan benyttes som avregning i forhold til antall. Bygningsentreprenøren skal innkalle til et eget fremdriftsmøte med el.entreprenøren og branntetter slik at de kan planlegge hvorledes dette skal gjennomføres. I hovedføringsveier skal det ved siden av de ordinære brannsikre gjennomføringene, innsettes 1 stk. 50mm prefabrikerte brannsikre gjennomføringer (Kniper'n el. tilsv.) for senere kabelgjennomføring. Disse gjennomføringer skal ikke benyttes før bygget er overtatt. El. entreprenøren anviser Konstruksjon: Murte vegger Utsparingsmål: HxB = 250x400 Materialtykkelse: Inntil stk

37 280(555) Konstruksjon: Lettvegger Utsparingsmål: HxB = 250x400 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Lett vegger Utsparingsmål: HxB = 150x200 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Lett vegger Utsparingsmål: HxB = 150x200 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Lett vegger Utsparingsmål: HxB = 150x200 Materialtykkelse: Inntil 270

38 281(555) Konstruksjon: Lett vegger Utsparingsmål: Ø=50 Materialtykkelse: Inntil Konstruksjon: Lett vegger Utsparingsmål: Ø=25 Materialtykkelse: Inntil stk TETTING MED FERDIG PRODUKT PRODUKT: Knipern ø50mm Konstruksjon: EI60 Type gjennomføring: Knipern Utsparingsmål: -- Produktmål: 50mm Utførelsesmetode: Innstøpes med godkjent masse Fyllingsgrad: -- Komplett Levering og montering av "Kniper'n" ø50mm i etasjeskille / vegg. Monteringsmetode: Valgfritt. 6 stk

39 282(555) Diverse SLISSING MATERIALE: Lettvegger Type konstruksjon/bygningsdel: -- Dimensjon/tverrsnitt: -- Formål: For rør Sliss for 20mm rør i lett vegger 25 m OMMURING AV INSTALLASJON Installasjon: Rør Utførelse: 1-sidig Murprodukt: Betongblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Valgfri Krav til kontroll: Normal kontroll Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Dimensjon: -- Utforming: -- Stein/blokk: -- Mørtel: -- Fuge: -- Gjenmuring av sliss for 20mm rør 25 m Det elektriske anlegget vil bli utført som som åpent. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer gjennom betongvegger og dekker (traseer med flere kabler). El. entreprenøren påviser og merker alle utsparinger, kjerneboringer og åpninger som hovedentreprenøren skal ta for el. entreprenørens føringer. På de steder hvor utstyr for el. entreprenøren føres gjennom diffusjonstetting skal bygningsentreprenøren foreta tetting rundt disse. På de steder der det føres el.anlegg gjennom dekker eller vegger, skal bygningsentreprenøren utføre tetting i overensstemmelse med de krav som er gitt for bygningdelen mht. lydtetting. Kabelstiger og kabelbroer skal monteres iht. plantegninger og snitt. Hovedentreprenøren skal i forbindelse med fremdriftsmøter sørge for at el.entreprenøren koordinere sine arbeider med ventilasjonsentreprenør og rørlegger, slik at kollisjoner unngås. Påsetting av frontelementer for brytere og stikkontakter, samt montering av utstyr, besørges av el.entreprenøren etter at malerarbeidene er ferdige.

40 283(555) Dersom utstyret av fremdriftsmessige årsaker må monteres før malerarbeidene er avsluttet, påligger det hovedentreprenøren å sørge for nødvendig tildekning. Alle poster er regulerbare poster Bygningsmessige hjelpearbeider for utsparinger MATERIALE: Lettklinker METODE: BORING Lokalisering: Yttervegg Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg Dimensjon hull: Inntil Ø=25 Tykkelse: 300 Nei MATERIALE: BETONG METODE: BORING Lokalisering: Yttervegg Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg Dimensjon hull: Inntil Ø=25 Tykkelse: 200 Nei MATERIALE: Lettklinker METODE: SAGING Type konstruksjon/bygningsdel: Utsparinger i isoblokk Dimensjon hull: HxB = 150x200 Tykkelse: 300 Nei FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Dimensjoner: HxB=150x200 Nei Bygningsmessige hjelpearbeider for jordingsanlegg KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG FORMÅL: JORDSPYD Lokalisering: Utendørs Grunnforhold: - Hulldiameter: Ø=100 Helning: - Krav til foringsrør: - Toleranser: - Eksisterende anlegg i grunnen: -

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET BESKRIVELSE KAP 26 BYGNINGSMESSIG HJELPEARBEIDER ELEKTRO NORCONSULT AS RIE RETIROVEGEN 4-6019 ÅLESUND TLF 70 17 05 00 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

09 Murer. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 50(555) 09 Murer 00.09.1 Murverk Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med murverk. Utførelse iht NS-3420-N og NS-EN 1996-serien. Enhetsprisene skal inkludere komplett

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

De bygningsmessige arbeidene omfatter hjelpearbeider i forbindelse med installasjon av elektriske anlegg og løfteplattform i bygget.

De bygningsmessige arbeidene omfatter hjelpearbeider i forbindelse med installasjon av elektriske anlegg og løfteplattform i bygget. Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner". Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

Molde Idrettspark - Istadhallen. Molde Eiendom

Molde Idrettspark - Istadhallen. Molde Eiendom Side 1 Molde Idrettspark - Istadhallen Molde Eiendom KONKURRANSEGRUNNLAG Bygningsmessige hjelpearbeider Elektro 11.3.216 P:\514\17561_Molde Idrettspark Istadhallen, tilbudsgrunnlag\6 Beskrivelser\Bygningstekniske

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.04 Leca Fasadeblokk 09.23.04.1 NB1.2133423A (2009) FORBLENDING UTEN ISOLASJON MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare. 25 Dato: 06.05.2016 Side 0 Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober

Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Trysil kommune Trysil ungdomsskole, rehabilitering av garderober Kravspesifikasjon 26 Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro 2013-03-04 A 3013-03-04 ENDELIG NOTAT Erik Storsveen Kjetil Rønningen Erik

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV

68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV 68127 Sjukehusapotek Haugesund RIV INNHOLDSFORTEGNELSE Side I-1 D Beskrivende del... D-1 1 Detaljbeskrivelse... D-1 25 Bygningmessige hjelpearbeider... D-1 03 Forberedende ytelser... D-1 12 Tømrer... D-4

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Topdalsveien TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG. Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012

Topdalsveien TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG. Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012 Kristiansand Boligselskap KF Topdalsveien 18 20 TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012 Prosjektleder Jon A. Henriksen KRISTIANSAND BOLIGSELSKAP

Detaljer

006 Kraner, sjauing, transport Kran for demontert utstyr/kanaler og nytt utstyr/kanaler i 2.etg og på kalde loft.

006 Kraner, sjauing, transport Kran for demontert utstyr/kanaler og nytt utstyr/kanaler i 2.etg og på kalde loft. VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, MOB 99696177 Kap380 1 006 Kraner, sjauing, transport Kran for demontert utstyr/kanaler og nytt utstyr/kanaler i 2.etg og på kalde loft. RS UTSPARINGER

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1 2 GRUNNARBEIDER VVS Denne beskrivelsen er basert på ny NS 3420 hvor annet ikke er oppgitt. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.08 Puss på luftet kledning "Weber Luftet Kledning" 09.23.08.1 QK1.114A (2009) UTLEKTING MED OPPRETTING FOR KLEDNING UTVENDIG

Detaljer

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk

Yttervegger. 09a.05 Leca Fasadeblokk Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.05 Leca Fasadeblokk 09a.05.1 NB2.7333422A (2016) MURT FORBLENDING Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet:

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Norconsult AS HOLMESTRAND KOMMUNE EKEBERG SKOLE FLERBRUKSHALL MED TILLEGGSAREALER 07.02.2014 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Norconsult AS HOLMESTRAND KOMMUNE EKEBERG SKOLE FLERBRUKSHALL MED TILLEGGSAREALER 07.02.2014 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Norconsult AS HOLMESTRAND KOMMUNE EKEBERG SKOLE FLERBRUKSHALL MED TILLEGGSAREALER 07.02.2014 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekt: Ekeberg skole flerbrukshall med tilleggsarealer

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Prosjekt: Bygningsmessige hjelpearbeider Biri Ungdomsskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Bygningsmessige hjelpearbeider Biri Ungdomsskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 30 Bygningsmessige arbeider elektro 30.1 GENERELT Etterfølgende mengder må justeres når omfanget er kjent. Mengder måles, telles og avregnes sammen med en representant fra byggherren. 30.1 UTVENDIGE FOR

Detaljer

Firesafe GPG. montasjeanvisning

Firesafe GPG. montasjeanvisning Firesafe Dato: 15012008 Regnr: 10001-2 Rev: 1 Side: 1 av 5 Danmark: MK 610/0795 GENERELT FIRESAFE er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper har en god varmeledningsevne,

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Iso cm

09 Murerarbeid Leca Iso cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09.03.1 NB2.2233322A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Overflatebehandling: Til

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer