K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1"

Transkript

1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

2 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-2 A ANBUDSINNBYDELSE På vegne av byggeherre innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Nybygg Abel Meyers gt. 14 Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt offisiell anbudsbefaring. Tilbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Bok 0 Tilbudet skal være merket: Tilbud Abel Meyers gt Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av tilbudene har funnet sted. NAMSOS den... Anders Hågensen Strand Sign. Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

3 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-3 B1 ANBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: Anbudssum Bok 1 - ARK entreprise samlet med RIB kr... eks.mva Anbudssum Bok 2 - RIE elektrotekniske arbeider og heisanlegg kr... eks.mva Anbudssum Bok 2 - RIE heisanlegg Anbudssum Bok 3 - Entreprise sanitæranlegg Anbudssum Bok 3 - Entreprise 32 Varmeanlegg Anbudssum Bok 3 - Entreprise 36 Ventilasjonsanlegg kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (kfr. pkt. F.2.1) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405) Byggeplassadministrasjon skal være inkludert i generalentreprisen Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

4 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-4 B1 ANBUDSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet (Krysses av) Påkrevet! Firmaattest Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten Oversikt over foretakets totale bemanning Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter) Foretakets viktigste leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder bygge og anleggskontrakter) Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:... Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

5 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-5 B1 ANBUDSSKJEMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er) Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

6 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-6 B1 ANBUDSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING vektlegges. Enhet: (Dokumentasjon/Datablad skal vedlegges) Membran /Leverandør... Tak Type/Leverandør... Gulvbelegg Type/Leverandør... Parkett/Leverandør... Flistype våtrom/leverandør... Flistype trapperom/leverandør... Dører type /Leverandør... Vinduer type /Leverandør... Lås og beslag type/leverandør... Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

7 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-7 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv.. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

8 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-8 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

9 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-9 G8 KAPITTELSAMMENDRAG Tilbudskjema Bok 1 Kapittel BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ARK OG RIB: kr 01 Rigg og drift 03 Graving, Sprengning 05 Betongarbeid 06 Betongkonstruksjoner, Prefab 07 Stålkonstruksjoner 08 Bærende konstruksjoner i stål 10 Flisarbeid 12 Tømrerarbeid 14 Vinduer 15 Dører 18 Blikkenslagerarbeid 21 Malerarbeid 25 Bygningsm. arb. for VVS 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:... Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

10 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

11 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift Rigging osv A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass RS AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Posten skal inkludere midlertidige innganger, adkomst og hultakinger for montering av EL og VVS installasjoner i eksisterende bygg RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

12 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-3 Kapittel: 01 Rigg og drift d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: i hh til Hovedbedriftens riggplan Type: byggeavfall Dimensjon: i hh til Hovedbedriftens riggplan Sortering: i hh til forskrifter Omfang: ukjent Utførelse: i hh til avfallsplan Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

13 01.12 Drift av byggeplass AM1A Administrasjon Andre krav: Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-4 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AM3A Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: egne arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS Entrepriseadministrasjon AJA Planlegging av kontraktarbeidet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:oppstart og byggeplassadministrasjon alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AJA Planlegging av kontraktarbeidet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av KSplaner alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

14 AJA Planlegging av kontraktarbeidet Andre krav: Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-5 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av SHA ( HMS)-planer alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Rund sum RS RQ1.2392A TAVLE ELLER SKILT TYPE: SKILT, ENSIDIG FORMÅL: Midlertidig forklarende skilt LYS: MED LY S Lokalisering: i hh til plan utarbeidet av hovedbedriften Dimensjoner: valgfri Plassering: valgfri Underlag: valgfri Festemåte: valgfri Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: midlertidig skilt for bruk i hele byggeperiode b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk 1 Sum Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

15 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 02-1 Kapittel: 02 RIB bygningsmessige 02 RIB bygningsmessige 02.Y GENERELT 02.Y.0 Beskrivelsen er oppdelt i 3 hovedelementer: 1. Hovedbygget 2. Nedkjøringsrampe 3. Carport og tomt Fordelingen av masser på de ulike deler fremgår på postnivå. Grensene mellom de ulike elementer er: Hovedbygget: Bygningskonstruksjonen mellom aksene A og C med tilhørende grunnarbeider. Nedkjøringsrampe: Bygningskonstruksjon i rampen mellom akse C og G med tilhørende grunnarbeider. Carport og tomt: Bygningskonstruksjon mellom aksene C og G / 1-3 med tilhørende grunnarbeider. I tillegg inngår grunnarbeider på tomtearealet her. Sum Kapittel 02 RIB bygningsmessige: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

16 03 Graving, Sprengning Grunn og fundamenter Nybygget skal fundamenteres på løsmasser. Tomten er delvis utgravd, som følge av riving av gammel kjeller.grunnen antas å bestå av leire med et lag av blandede stein og jordmasser i topp (rester av tidligere bygningsmasser). De gamle, urene massene skal fjernes før det utlegges magerbetong under fundamenter. Av spesielle forhold som er avdekt nevnes at det finnes eksisterende ledningsnett som delvis skal bestå, og at utgravingen vil omfatte deler av eksisterende fortau. I tillegg til hovedbygget skal det bygges en carport som fundamenteres med grunne fundamenter og markisolasjon Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-1 Kapittel: 03 Graving, Sprengning FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Se innledende post til kapittelet Formål: Graving til planum for fundamenter Grunnforhold: Se innledende post til kapittelet 1 Hovedbygning 280,00 Prosjektert fast volum m³ 280, FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Under rampe, carport og på tomten forøvrig. Formål: Planum for oppfylling. MASSER BENYTTES SOM TILBAKEFYLLING UTENFOR DRENSSJIKT. Grunnforhold: Se innledende post til kapittelet 2 Nedkjøringsrampe 70,00 3 Carport og tomt 135,00 Prosjektert fast volum m³ 205,00 Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

17 FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Fra hele tomten Leveringssted: Valgfritt Type masser: Ikke relevant 1 Hovedbygning 280,00 2 Nedkjøringsrampe 70,00 3 Carport og tomt 85,00 Prosjektert fast volum m³ 435, FM5.259 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR MASSER FORURENSET MED: Gravemasser Lokalisering: Hele tomten Forurensningsgrad/konsentrasjon: Noe bygningsrester (murstein) Type masser: Gravemasser Leveringssted: Valgfritt 1 Hovedbygning 100,00 Vekt tonn 100, FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: STEDLIGE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Utenfor drenssjikt langs kjellervegger Type konstruksjon: Ikke relevant Underlag: Ikke relevant Nivå/kote: Ikke relevant Toleranse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 50,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 50, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-2 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

18 DRENERING GU6.22 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: DRENERINGSSYSTEM Lokalisering: Rundt drensledning, og som separasjonssjikt mellom drenerende masser (pukk) og tilbakefylte gravemasser Strekkfasthet: Ikke relevant Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 120,00 Areal m² 120, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST KORRUGERTE MATERIALE: PVC NOMINELL DIAMETER: DN 113 Lokalisering: Drensledning rundt fundamenter inkl. bend og tilkobling til stakekummer og eksisterende avløp mot Abel Meyers gt. Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant 1 Hovedbygning 44,00 Lengde m 44, UF2.173 INSPEKSJONSKUM AV PLAST TYPE GJENNOMLØP: UTEN RENNELØP NOMINELL DIAMETER: DN 400 Lokalisering: Stakekum for drensledning med tett lokk topp. Kumhøyde: Ikke relevant Rørledningsdimensjon: Drensledning Ø113 1 Hovedbygning 2 Antall stk SF1.432 VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Lokalisering: Ytterside av grunnmurer Type: Vortepapp Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-3 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

19 Bruksområde: Ikke relevant Funksjonskrav: Drenering 1 Hovedbygning 87,00 Areal m² 87, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Rundt drensledninger Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 15,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 15, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Drenslag langs kjellermurer Underlag: Ikke relevant Tykkelse: 1,2 m 1 Hovedbygning 97,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 97, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-4 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

20 03.76 Veier plasser GU6.12 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 2 Lokalisering: Kjørearealer Anvendelse: Skillende original- / oppfylte masser 3 Carport og tomt 150,00 Areal m² 150, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/ KULT TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Underlag for asfalt på tomt Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant 3 Carport og tomt 45,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 45, FF AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: 0/22 UNDERLAG: FORSTERKNINGSLAG TILLATT HØYDEAVVIK: ± 10 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 10 mm Lokalisering: Avretting før asfaltering Masser i underlaget: Pukk 22/120 Midlere tykkelse: Ikke relevant 3 Carport og tomt 245,00 Areal m² 245, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-5 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

21 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 50 mm Lokalisering: Tomt Bindemiddel: Ikke relevant Steinkvalitet: Ikke relevant 3 Carport og tomt 200,00 Areal m² 200, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-6 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Sum Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

22 05 Betongarbeid Grunn og fundamenter Kapitlet omfatter plasstøpt kjellergolv og punktfundamenter og bankett for carport. Rampe er beskrevet i egen post (05.283). Kjellergolv: Vanntett støp. Tykkelse varierer fra 500 mm til 200 mm. Det skal støpes slukrenner og pumpesump. Rørføringer i forbindelse med disse skal legges inn i betongkonstruksjonen slik at perforeringer av den vanntette konstruksjon unngås. Overflaten skal ha fall til slukrenner i garasjeområdet. Punktfundamenter og bankett: Understøttelse for carportens bæresystem LG6.21 MAGERBETONG AREAL Lokalisering: Under kjellergolv Tykkelse: 100 mm 1 Hovedbygning 172,00 Prosjektert areal m² 172, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: XPS MONTASJE: Under kjellergolv og carport TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Ved port akse C (0,6 m utenfor akse C og innover) samt i forbindelse med carportaraler. Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant Krav til beskyttelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 11,00 3 Carport og tomt 99,00 Isolert areal m² 110, SF1.331 MEMBRAN AV PLAST- ELLER GUMMIBASERT BELEGG Lokalisering: Under kjellergolv Underlag: Magerbetong Antall lag: Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-1 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

23 Materiale: Radonsperre, bruksgruppe A, radonmotstand min. 130*10^6 s/m, inkl. alt skjøtetilbehør Festemetode: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 172,00 Areal m² 172, SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: Glidesjikt på radonsperre. Materiale: Plastfolie Tykkelse: 0,1 mm Fuktkontroll: Ikke relevant Skjøtemetode: Ikke relevant Innfesting: Ikke relevant 1 Hovedbygning 172,00 Areal m² 172, LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Ytre kantforskaling av kjellergolv, banketter og punktfundamenter for carport 1 Hovedbygning 21,00 3 Carport og tomt 15,50 Areal forskaling m² 36, LB3.202 FORSKALING AV SLISS FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Fortanning ved horisontal waterstop mellom kjellergolv og rampe Dimensjon: 50x100 mm 1 Hovedbygning 4,50 Lengde m 4, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-2 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

24 LB FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Bunn av yttervegger, og rundt waterstop mellom vegg og kjellergolv Dimensjon: H=50 mm, bredde 800 mm 1 Hovedbygning 46,00 Lengde m 46, LB FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Nedsenket område for heis Dimensjon: H=50 mm, BxL=ca. 1,8x1,5 m 1 Hovedbygning 6,60 Lengde m 6, LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: PUMPEKUM I KJELLERGOLV Dimensjoner: 600x600x600 1 Hovedbygning 1 Antall stk LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: SLUKRENNER I KJELLERGOLV Dimensjoner: 300x1000x Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-3 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

25 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-4 Kapittel: 05 Betongarbeid 1 Hovedbygning 2 Antall stk LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellergolv, banketter og punktfundamenter 1 Hovedbygning 5150,00 Masse kg 5150, LC2.142 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 335 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellergolv 1 Hovedbygning 1400,00 Masse kg 1400, LM1.1912A INNSTØPINGSGODS TYPE: Galvanisert gitterrist inkl. oppleggsvinkel FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Rister over slukrenner i kjellergolv Typebetegnelse: Gitterrist Dimensjon innstøpingsgods: 300x1000 Overflatebehandling: Varmgalvanisert Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ristsystem (oppleggsvinkler og rist) 1 Hovedbygning 2 Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

26 LM1.1912A INNSTØPINGSGODS TYPE: Gasstett lokk over pumpekum FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Pumpekum i kjellergolv Typebetegnelse: Gasstett lokk, aluminium Dimensjon innstøpingsgods: 600x600 mm Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett lokk (innstøpingsdeler og lokk) 1 Hovedbygning 1 Antall stk SF3.6488A TETTING MED ELASTISK FUGEBÅND MATERIALE: PVC ISOLASJON: INGEN FUGEAVDEKNING: INGEN Lokalisering: Mellom kjellergolv og vegg, og mellom kjellergolv og rampe Fugebredde: 200 mm waterstop Foliemål: Ikke relevant Grunning/priming: Ikke relevant Etterbehandling: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. skjøtestykker mellom liggende/stående waterstop (X-kryss) 1 Hovedbygning 51,00 Lengde tettet fuge m 51, LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Under søyler, OK kjellergolv Typebetegnelse: Stålplater med klør Dimensjon innstøpingsgods: 30x250x300 med 4 klør kam 16x400 Overflatebehandling: C1 Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-5 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

27 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-6 Kapittel: 05 Betongarbeid 1 Hovedbygning 2 Antall stk LG PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT KONSTRUKSJON KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Kjellergolv 1 Hovedbygning 64,00 Volum m³ 64, LG8.5232A OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellergolv Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. fall til slukrenner, se tegn. B Hovedbygning 142,00 Areal m² 142, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Bankett og punktfundamenter Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

28 3 Carport og tomt 6,80 Volum m³ 6, LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Punktfundamenter Typebetegnelse: Stålplater med klør Dimensjon innstøpingsgods: 10x150x150 med 4 klør Ø12x400 Overflatebehandling: C3 Innstøpingsmørtel: Ikke relevant 3 Carport og tomt 6 Antall stk PR KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL I JORD KORROSIVITETSKATEGORI Im3 BEHANDLING: GRUNNINGSSTRØK 40 µm TFT MELLOM-/TOPPSTRØK 300 µm TFT HOLDBARHETSINTERVALL M Lokalisering: Se foranstående post Underlag: Ikke relevant Dimensjoner: Ikke relevant 3 Carport og tomt 1, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-7 Kapittel: 05 Betongarbeid Rund sum RS Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

29 05.23 Yttervegger Yttervegger i kjeller, samt seksjoneringsvegg akse 4 opp til dekke over kjeller. For utvendige grunnmurer akse A, C og 1 skal det benyttes system bestående av utvendig 100 mm EPS-isolasjon. Utvendig skal isolasjonen enten pusses 5 mm med annerkjent pussystem, eller være levert med fastmontert tilsvarende sementplate (SIROC el. tilsv). Innenfor støpes armert betongvegg 200 mm. For akse 4 det samme systemet, men uten utvendig sementplate. Denne veggen står mot eksisterende bygg, og må derfor forskales ensidig. Isolasjonen tilpasses dette forhold. Videre er beskrevet støttemur/yttervegg i betong for carport. Yttervegger akse 4 fra dekke over kjeller til møne. Pga. at denne veggen står direkte mot nabovegg som ikke tåler støpetrykk, benyttes betongelementer Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-8 Kapittel: 05 Betongarbeid For beskrivelse av elementer se kap LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjeller: Ytterside av yttervegger. Veggens yttersjikt består av isolasjonsplater, se forøvrig innledende post Tykkelse vegg: Total tykkelse 300 mm 1 Hovedbygning 86,70 Areal forskaling m² 86, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

30 Lokalisering: Kjeller: Innerside kjellervegger Tykkelse vegg: Totalt 300 mm 1 Hovedbygning 74,80 Areal forskaling m² 74, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: ENSIDIG, PLAN, VERTIKAL FORSKALING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Vegg akse 4 Tykkelse vegg: 300 mm 1 Hovedbygning 21,50 Areal forskaling m² 21, LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Portåpning Dimensjoner: BxH= 4000x Hovedbygning 1 Antall stk LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellervegg akse 1 og vegg akse 4. Oppleggssliss for stålbjelke akse B. Se tegn. B Dimensjoner: BxHxD=600x295x150 1 Hovedbygning 2 Antall stk Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-9 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

SIV.ING. E. LØKJA A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK

SIV.ING. E. LØKJA A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK 1.02 Grunnarbeider..01 Eksist. matjordlag skaves av og legges i deponi på tomta Evt. overskuddsmasser blir entreprenørens eiendom og fjernes fra tomta..02 Det graves ned til u.k. betongdragere i grunnen

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Beregnet til Bodø kommune Dokument type Mulighetsstudie Revisjon Dato 2013-08-20 Oppdragsnummer 7120980 PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Oppdragnummer 7120980

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL KRAV TIL VINDUER OG YTTERDØRER REGLER FOR TILDELING AV MERKERETT Oppdatert:Mai 2012 Side 2 -Regler Følgende endringer er utført etter trykkingen 13.september 2001: (De eldste

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer