K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1"

Transkript

1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

2 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-2 A ANBUDSINNBYDELSE På vegne av byggeherre innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Nybygg Abel Meyers gt. 14 Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt offisiell anbudsbefaring. Tilbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Bok 0 Tilbudet skal være merket: Tilbud Abel Meyers gt Det vil ikke bli holdt offisiell tilbudsåpning. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av tilbudene har funnet sted. NAMSOS den... Anders Hågensen Strand Sign. Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

3 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-3 B1 ANBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: Anbudssum Bok 1 - ARK entreprise samlet med RIB kr... eks.mva Anbudssum Bok 2 - RIE elektrotekniske arbeider og heisanlegg kr... eks.mva Anbudssum Bok 2 - RIE heisanlegg Anbudssum Bok 3 - Entreprise sanitæranlegg Anbudssum Bok 3 - Entreprise 32 Varmeanlegg Anbudssum Bok 3 - Entreprise 36 Ventilasjonsanlegg kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva kr... eks.mva sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (kfr. pkt. F.2.1) 4. BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405) Byggeplassadministrasjon skal være inkludert i generalentreprisen Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

4 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-4 B1 ANBUDSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet (Krysses av) Påkrevet! Firmaattest Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten Oversikt over foretakets totale bemanning Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter) Foretakets viktigste leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder bygge og anleggskontrakter) Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:... Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

5 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-5 B1 ANBUDSSKJEMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er) Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

6 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-6 B1 ANBUDSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING vektlegges. Enhet: (Dokumentasjon/Datablad skal vedlegges) Membran /Leverandør... Tak Type/Leverandør... Gulvbelegg Type/Leverandør... Parkett/Leverandør... Flistype våtrom/leverandør... Flistype trapperom/leverandør... Dører type /Leverandør... Vinduer type /Leverandør... Lås og beslag type/leverandør... Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

7 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-7 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv.. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

8 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-8 G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

9 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-9 G8 KAPITTELSAMMENDRAG Tilbudskjema Bok 1 Kapittel BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ARK OG RIB: kr 01 Rigg og drift 03 Graving, Sprengning 05 Betongarbeid 06 Betongkonstruksjoner, Prefab 07 Stålkonstruksjoner 08 Bærende konstruksjoner i stål 10 Flisarbeid 12 Tømrerarbeid 14 Vinduer 15 Dører 18 Blikkenslagerarbeid 21 Malerarbeid 25 Bygningsm. arb. for VVS 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:... Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

10 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

11 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift Rigging osv A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass RS AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 Posten skal inkludere midlertidige innganger, adkomst og hultakinger for montering av EL og VVS installasjoner i eksisterende bygg RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AS3A Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

12 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-3 Kapittel: 01 Rigg og drift d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "EGNE ARBEIDER" bok 0 RS AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: i hh til Hovedbedriftens riggplan Type: byggeavfall Dimensjon: i hh til Hovedbedriftens riggplan Sortering: i hh til forskrifter Omfang: ukjent Utførelse: i hh til avfallsplan Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

13 01.12 Drift av byggeplass AM1A Administrasjon Andre krav: Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-4 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AM3A Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: egne arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS Entrepriseadministrasjon AJA Planlegging av kontraktarbeidet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:oppstart og byggeplassadministrasjon alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Forhold på byggeplass "HOVEDBEDRIFT" bok 0 RS AJA Planlegging av kontraktarbeidet Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av KSplaner alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

14 AJA Planlegging av kontraktarbeidet Andre krav: Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 01-5 Kapittel: 01 Rigg og drift a) Omfang og prisgrunnlag:utarbeidelse av SHA ( HMS)-planer alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler RS AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag:alle arbeider b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Rund sum RS RQ1.2392A TAVLE ELLER SKILT TYPE: SKILT, ENSIDIG FORMÅL: Midlertidig forklarende skilt LYS: MED LY S Lokalisering: i hh til plan utarbeidet av hovedbedriften Dimensjoner: valgfri Plassering: valgfri Underlag: valgfri Festemåte: valgfri Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: midlertidig skilt for bruk i hele byggeperiode b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antall stk 1 Sum Kapittel 01 Rigg og drift: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

15 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 02-1 Kapittel: 02 RIB bygningsmessige 02 RIB bygningsmessige 02.Y GENERELT 02.Y.0 Beskrivelsen er oppdelt i 3 hovedelementer: 1. Hovedbygget 2. Nedkjøringsrampe 3. Carport og tomt Fordelingen av masser på de ulike deler fremgår på postnivå. Grensene mellom de ulike elementer er: Hovedbygget: Bygningskonstruksjonen mellom aksene A og C med tilhørende grunnarbeider. Nedkjøringsrampe: Bygningskonstruksjon i rampen mellom akse C og G med tilhørende grunnarbeider. Carport og tomt: Bygningskonstruksjon mellom aksene C og G / 1-3 med tilhørende grunnarbeider. I tillegg inngår grunnarbeider på tomtearealet her. Sum Kapittel 02 RIB bygningsmessige: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

16 03 Graving, Sprengning Grunn og fundamenter Nybygget skal fundamenteres på løsmasser. Tomten er delvis utgravd, som følge av riving av gammel kjeller.grunnen antas å bestå av leire med et lag av blandede stein og jordmasser i topp (rester av tidligere bygningsmasser). De gamle, urene massene skal fjernes før det utlegges magerbetong under fundamenter. Av spesielle forhold som er avdekt nevnes at det finnes eksisterende ledningsnett som delvis skal bestå, og at utgravingen vil omfatte deler av eksisterende fortau. I tillegg til hovedbygget skal det bygges en carport som fundamenteres med grunne fundamenter og markisolasjon Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-1 Kapittel: 03 Graving, Sprengning FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Se innledende post til kapittelet Formål: Graving til planum for fundamenter Grunnforhold: Se innledende post til kapittelet 1 Hovedbygning 280,00 Prosjektert fast volum m³ 280, FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Under rampe, carport og på tomten forøvrig. Formål: Planum for oppfylling. MASSER BENYTTES SOM TILBAKEFYLLING UTENFOR DRENSSJIKT. Grunnforhold: Se innledende post til kapittelet 2 Nedkjøringsrampe 70,00 3 Carport og tomt 135,00 Prosjektert fast volum m³ 205,00 Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

17 FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Fra hele tomten Leveringssted: Valgfritt Type masser: Ikke relevant 1 Hovedbygning 280,00 2 Nedkjøringsrampe 70,00 3 Carport og tomt 85,00 Prosjektert fast volum m³ 435, FM5.259 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR MASSER FORURENSET MED: Gravemasser Lokalisering: Hele tomten Forurensningsgrad/konsentrasjon: Noe bygningsrester (murstein) Type masser: Gravemasser Leveringssted: Valgfritt 1 Hovedbygning 100,00 Vekt tonn 100, FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: STEDLIGE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Utenfor drenssjikt langs kjellervegger Type konstruksjon: Ikke relevant Underlag: Ikke relevant Nivå/kote: Ikke relevant Toleranse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 50,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 50, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-2 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

18 DRENERING GU6.22 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: DRENERINGSSYSTEM Lokalisering: Rundt drensledning, og som separasjonssjikt mellom drenerende masser (pukk) og tilbakefylte gravemasser Strekkfasthet: Ikke relevant Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 120,00 Areal m² 120, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST KORRUGERTE MATERIALE: PVC NOMINELL DIAMETER: DN 113 Lokalisering: Drensledning rundt fundamenter inkl. bend og tilkobling til stakekummer og eksisterende avløp mot Abel Meyers gt. Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant 1 Hovedbygning 44,00 Lengde m 44, UF2.173 INSPEKSJONSKUM AV PLAST TYPE GJENNOMLØP: UTEN RENNELØP NOMINELL DIAMETER: DN 400 Lokalisering: Stakekum for drensledning med tett lokk topp. Kumhøyde: Ikke relevant Rørledningsdimensjon: Drensledning Ø113 1 Hovedbygning 2 Antall stk SF1.432 VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Lokalisering: Ytterside av grunnmurer Type: Vortepapp Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-3 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

19 Bruksområde: Ikke relevant Funksjonskrav: Drenering 1 Hovedbygning 87,00 Areal m² 87, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Rundt drensledninger Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 15,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 15, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Drenslag langs kjellermurer Underlag: Ikke relevant Tykkelse: 1,2 m 1 Hovedbygning 97,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 97, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-4 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

20 03.76 Veier plasser GU6.12 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 2 Lokalisering: Kjørearealer Anvendelse: Skillende original- / oppfylte masser 3 Carport og tomt 150,00 Areal m² 150, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/ KULT TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Underlag for asfalt på tomt Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant 3 Carport og tomt 45,00 Prosjektert anbrakt volum m³ 45, FF AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: 0/22 UNDERLAG: FORSTERKNINGSLAG TILLATT HØYDEAVVIK: ± 10 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 10 mm Lokalisering: Avretting før asfaltering Masser i underlaget: Pukk 22/120 Midlere tykkelse: Ikke relevant 3 Carport og tomt 245,00 Areal m² 245, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-5 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

21 JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 50 mm Lokalisering: Tomt Bindemiddel: Ikke relevant Steinkvalitet: Ikke relevant 3 Carport og tomt 200,00 Areal m² 200, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 03-6 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Sum Kapittel 03 Graving, Sprengning: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

22 05 Betongarbeid Grunn og fundamenter Kapitlet omfatter plasstøpt kjellergolv og punktfundamenter og bankett for carport. Rampe er beskrevet i egen post (05.283). Kjellergolv: Vanntett støp. Tykkelse varierer fra 500 mm til 200 mm. Det skal støpes slukrenner og pumpesump. Rørføringer i forbindelse med disse skal legges inn i betongkonstruksjonen slik at perforeringer av den vanntette konstruksjon unngås. Overflaten skal ha fall til slukrenner i garasjeområdet. Punktfundamenter og bankett: Understøttelse for carportens bæresystem LG6.21 MAGERBETONG AREAL Lokalisering: Under kjellergolv Tykkelse: 100 mm 1 Hovedbygning 172,00 Prosjektert areal m² 172, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: XPS MONTASJE: Under kjellergolv og carport TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Ved port akse C (0,6 m utenfor akse C og innover) samt i forbindelse med carportaraler. Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant Krav til beskyttelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 11,00 3 Carport og tomt 99,00 Isolert areal m² 110, SF1.331 MEMBRAN AV PLAST- ELLER GUMMIBASERT BELEGG Lokalisering: Under kjellergolv Underlag: Magerbetong Antall lag: Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-1 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

23 Materiale: Radonsperre, bruksgruppe A, radonmotstand min. 130*10^6 s/m, inkl. alt skjøtetilbehør Festemetode: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant 1 Hovedbygning 172,00 Areal m² 172, SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: Glidesjikt på radonsperre. Materiale: Plastfolie Tykkelse: 0,1 mm Fuktkontroll: Ikke relevant Skjøtemetode: Ikke relevant Innfesting: Ikke relevant 1 Hovedbygning 172,00 Areal m² 172, LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Ytre kantforskaling av kjellergolv, banketter og punktfundamenter for carport 1 Hovedbygning 21,00 3 Carport og tomt 15,50 Areal forskaling m² 36, LB3.202 FORSKALING AV SLISS FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Fortanning ved horisontal waterstop mellom kjellergolv og rampe Dimensjon: 50x100 mm 1 Hovedbygning 4,50 Lengde m 4, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-2 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

24 LB FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Bunn av yttervegger, og rundt waterstop mellom vegg og kjellergolv Dimensjon: H=50 mm, bredde 800 mm 1 Hovedbygning 46,00 Lengde m 46, LB FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Nedsenket område for heis Dimensjon: H=50 mm, BxL=ca. 1,8x1,5 m 1 Hovedbygning 6,60 Lengde m 6, LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: PUMPEKUM I KJELLERGOLV Dimensjoner: 600x600x600 1 Hovedbygning 1 Antall stk LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: SLUKRENNER I KJELLERGOLV Dimensjoner: 300x1000x Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-3 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

25 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-4 Kapittel: 05 Betongarbeid 1 Hovedbygning 2 Antall stk LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellergolv, banketter og punktfundamenter 1 Hovedbygning 5150,00 Masse kg 5150, LC2.142 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 335 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellergolv 1 Hovedbygning 1400,00 Masse kg 1400, LM1.1912A INNSTØPINGSGODS TYPE: Galvanisert gitterrist inkl. oppleggsvinkel FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Rister over slukrenner i kjellergolv Typebetegnelse: Gitterrist Dimensjon innstøpingsgods: 300x1000 Overflatebehandling: Varmgalvanisert Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett ristsystem (oppleggsvinkler og rist) 1 Hovedbygning 2 Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

26 LM1.1912A INNSTØPINGSGODS TYPE: Gasstett lokk over pumpekum FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Pumpekum i kjellergolv Typebetegnelse: Gasstett lokk, aluminium Dimensjon innstøpingsgods: 600x600 mm Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett lokk (innstøpingsdeler og lokk) 1 Hovedbygning 1 Antall stk SF3.6488A TETTING MED ELASTISK FUGEBÅND MATERIALE: PVC ISOLASJON: INGEN FUGEAVDEKNING: INGEN Lokalisering: Mellom kjellergolv og vegg, og mellom kjellergolv og rampe Fugebredde: 200 mm waterstop Foliemål: Ikke relevant Grunning/priming: Ikke relevant Etterbehandling: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. skjøtestykker mellom liggende/stående waterstop (X-kryss) 1 Hovedbygning 51,00 Lengde tettet fuge m 51, LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Under søyler, OK kjellergolv Typebetegnelse: Stålplater med klør Dimensjon innstøpingsgods: 30x250x300 med 4 klør kam 16x400 Overflatebehandling: C1 Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-5 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

27 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-6 Kapittel: 05 Betongarbeid 1 Hovedbygning 2 Antall stk LG PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT KONSTRUKSJON KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Kjellergolv 1 Hovedbygning 64,00 Volum m³ 64, LG8.5232A OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellergolv Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. fall til slukrenner, se tegn. B Hovedbygning 142,00 Areal m² 142, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Bankett og punktfundamenter Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

28 3 Carport og tomt 6,80 Volum m³ 6, LM INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Punktfundamenter Typebetegnelse: Stålplater med klør Dimensjon innstøpingsgods: 10x150x150 med 4 klør Ø12x400 Overflatebehandling: C3 Innstøpingsmørtel: Ikke relevant 3 Carport og tomt 6 Antall stk PR KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL I JORD KORROSIVITETSKATEGORI Im3 BEHANDLING: GRUNNINGSSTRØK 40 µm TFT MELLOM-/TOPPSTRØK 300 µm TFT HOLDBARHETSINTERVALL M Lokalisering: Se foranstående post Underlag: Ikke relevant Dimensjoner: Ikke relevant 3 Carport og tomt 1, Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-7 Kapittel: 05 Betongarbeid Rund sum RS Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

29 05.23 Yttervegger Yttervegger i kjeller, samt seksjoneringsvegg akse 4 opp til dekke over kjeller. For utvendige grunnmurer akse A, C og 1 skal det benyttes system bestående av utvendig 100 mm EPS-isolasjon. Utvendig skal isolasjonen enten pusses 5 mm med annerkjent pussystem, eller være levert med fastmontert tilsvarende sementplate (SIROC el. tilsv). Innenfor støpes armert betongvegg 200 mm. For akse 4 det samme systemet, men uten utvendig sementplate. Denne veggen står mot eksisterende bygg, og må derfor forskales ensidig. Isolasjonen tilpasses dette forhold. Videre er beskrevet støttemur/yttervegg i betong for carport. Yttervegger akse 4 fra dekke over kjeller til møne. Pga. at denne veggen står direkte mot nabovegg som ikke tåler støpetrykk, benyttes betongelementer Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-8 Kapittel: 05 Betongarbeid For beskrivelse av elementer se kap LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjeller: Ytterside av yttervegger. Veggens yttersjikt består av isolasjonsplater, se forøvrig innledende post Tykkelse vegg: Total tykkelse 300 mm 1 Hovedbygning 86,70 Areal forskaling m² 86, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

30 Lokalisering: Kjeller: Innerside kjellervegger Tykkelse vegg: Totalt 300 mm 1 Hovedbygning 74,80 Areal forskaling m² 74, LB FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: ENSIDIG, PLAN, VERTIKAL FORSKALING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Vegg akse 4 Tykkelse vegg: 300 mm 1 Hovedbygning 21,50 Areal forskaling m² 21, LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Portåpning Dimensjoner: BxH= 4000x Hovedbygning 1 Antall stk LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Kjellervegg akse 1 og vegg akse 4. Oppleggssliss for stålbjelke akse B. Se tegn. B Dimensjoner: BxHxD=600x295x150 1 Hovedbygning 2 Antall stk Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 05-9 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid: Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B] ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS\ARK Beskrivelse.ga1

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014 1 TØRMO KAPELL Rehabilitering og tilbygg Prosjekt: Tørmo kapell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift 2 02 Rivearbeider 6 03 Grunn og fundamenter 15 05 Betongarbeid 22 07 Stålkonstruksjoner 35

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-2 STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01- STÅLARBEIDER, INKL. Y-VEGG ELEMENTER OG LETT-TAK FOR HALL 1 Prosjekt: 1045 KVAM K01- STÅL OG ELEMENTER Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as 23.05.2014 Prosjekt: Omsorgsbolig Berge nord Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg.

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. Prosjekt: Langset Skole Side: 07-1 07 Stålkonstruksjoner GENERELT Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. For prisgrunnlag og målereglene gjelder

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak ettlags helklebet membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 00 GENERELT 00 GENERELT Generelt Denne beskrivelsen er basert på: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4 (201101), med kapittelinndeling iht. NS 3450 "Prosjektdokumenter

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Kapitelet omfatter levering og

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks 376 7801 NAMSOS Tlf: 74

Detaljer

BOK 1 * ANBUD * BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER P.NR. 200904 REHABILTERING + TILBYGG SØBAKKEN SKOLE PAVILJONG D ELVERUM KOMMUNE

BOK 1 * ANBUD * BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER P.NR. 200904 REHABILTERING + TILBYGG SØBAKKEN SKOLE PAVILJONG D ELVERUM KOMMUNE BOK 1 * ANBUD * BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER P.NR. 200904 REHABILTERING + TILBYGG SØBAKKEN SKOLE PAVILJONG D 1 ELVERUM KOMMUNE Søbakken Skole Ombygging - 1. fase - paviljong D. BOK 1 ARK / PGL RIB RIV RIE

Detaljer

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer