NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong"

Transkript

1 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

2 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00 - Fag: 00 Alminnelig Del Postnr Tekst KAPITTELSAMMENDRAG GRUNN OG BETONGARBEIDER Kapittel: kr 01 Rigg og drift 0 Rivingsarbeider 03 Grunnarbeider 04 Betongarbeider sone 1 og 05 Betongarbeider sone 3 - Opsjon SUM % mva SUM INKL. MVA =============================================================

3 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 01-1 Fag: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Fellesytelser Entreprenøren skal her medta alle ytelser for andre entreprenører ihht Bok 0 Alle punkter i Bok 0 skal være medtatt i Fellesytelser, selv om det ikke er dekket av spesifiserende poster. Dette gjelder også garantier, forsikringer og administrasjon av eget arbeid. All lagring av materialer containere etc skal gjøres på anvist sted. Evt asfaltskader skal utbedres, entreprenøren må selv dekke alle kostnader med dette AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass Tilrigging av byggeplass Gjelder alle ytelser for hovedbedrift angitt i bok 0 Her nevnes fra Bok 0:(ikke uttømmende) Pkt A.3.6 Pkt A.3.7 Pkt A.3.8 Pkt A.3.9 Pkt A.3.10 Pkt A.3.11 Pkt A.4 RS AM Drift av bygge- eller anleggsplass Drift av byggeplass Gjelder alle ytelser for hovedbedrift angitt i bok 0 Her nevnes fra Bok 0:(ikke uttømmende) Pkt A.3.6 Pkt A.3.7 Pkt A.3.8 Pkt A.3.9 Pkt A.3.10 Pkt A.3.11 Pkt A.4 RS AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass Nedrigging av alle ytelser for hovedbedrift. RS...

4 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 01 - Fag: 01 Rigg og drift 01.0 Egne ytelser Entreprenøren skal her medta alle ytelser for egen entreprise ihht Bok 0 Alle punkter i Bok 0 for komplette egne arbeider, selv om det ikke er dekket av spesifiserende poster. Dette gjelder også garantier, forsikringer og administrasjon av eget arbeid. All lagring av materialer containere etc skal gjøres på anvist sted. Evt asfaltskader skal utbedres, entreprenøren må selv dekke alle kostnader med dette AV1 Etablering av eget kontraktarbeid - komplett Tilrigging av byggeplass Gjelder alle ytelser for egne arbeider angitt i Bok 0 Her nevnes fra Bok 0:(ikke uttømmende) Pkt A.3.6 Pkt A.3.7 Pkt A.3.8 Pkt A.3.9 Pkt A.3.10 Pkt A.3.11 Pkt A.4 RS AV Drift av eget kontraktarbeid - komplett Drift av byggeplass Gjelder alle ytelser for egne arbeider angitt i bok 0 Her nevnes fra Bok 0:(ikke uttømmende) Pkt A.3.6 Pkt A.3.7 Pkt A.3.8 Pkt A.3.9 Pkt A.3.10 Pkt A.3.11 Pkt A.4 RS AV3 Avvikling av eget kontraktarbeid - komplett Nedrigging av byggeplass Gjelder alle ytelser for egne arbeider angitt i bok 0 RS... Sum Fag 01:

5 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 0-1 Fag: 0 Rivingsarbeider 0 Rivingsarbeider Arbeidsomfang rivearbeider: Riving av eksisteredne drivhus og buehall inkl fundamenter. 0.1 CD1 Forberedende arbeider for miljøsanering, demontering og riving Utarbeidelse av all nødvendig domumentasjon før riving av begge byggene. Her nevnes miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplaner. RS CD Miljøsanering 0.3 CD4 Riving Miljøsanering av begge byggene ihht miljøsaneringsbeskrivelse og myndighetskrav. RS... Riving av veksthus. Inkl betonggulv og fundamenter RS CD7 Håndtering av rivemasser Rivemasser veksthus. 0.5 CD4 Riving Inkludert opplasting, transport, leverings og behandlingsgebyr av rivemasser. Alle konstnader med deponering skal være inkludert. Alle forhold i miljøsaneringsbeskrivelse skal ivaretas og inkluderes i enhetsprisene. RS... Riving av buehall. Inkl gulv og fundamenter Opsjon RS CD7 Håndtering av rivemasser Rivemasser buehall Inkludert opplasting, transport, leverings og behandlingsgebyr av rivemasser. Alle konstnader med deponering skal være inkludert. Alle forhold i miljøsaneringsbeskrivelse skal ivaretas og inkluderes i enhetsprisene. Opsjon RS... Sum Fag 0:

6 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 03-1 Fag: 03 Grunnarbeider 03 Grunnarbeider ARBEIDSOMFANG GRUNNARBEIDER: Graving: ca. 400 m³ Levering: ca. 400 m³ Grunnforhold m.m: Det ble utført geotekniske undersøkelser av Kummeneje (rapport o.3561) i forbindelse med tilbygg øst på administrasjonsbygget. Rapporten beskriver faste masser over fjell. Fjelldybde varierer, men ser ut til at denne utgravingen ikke kommer ned til fjell. Dog er det ikke utført sonderinger innenfor byggets omriss. Det kan stedvis være innslag av tilfylte masser. Uansett angitte gravedybder skal det graves ned til fast, humusfri orginal grunn. Dersom det under utgraving oppdages avvikende grunnforhold / bløtere masser må byggeleder straks varsles. Graveskråninger utføres 1:1 Dersm det er mistanke om fourensede masser i grunne må byggeleder straks varsles. Gjeldende standarder: NS 340: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner,utgave 4,databaseversjon 011 Mengdeberegning: Det regnes med følgende graveskråninger: 1:1 Tilfylte/oppfylte masser regnes ut fra ferdig komprimert volum.

7 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 03 - Fag: 03 Grunnarbeider Graving FB.1 AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL Øvre lag med vekstjord bortkjøres og deponeres. Entreprenør må selv finne deponi og inkludere alle kostnadene med dette. Betongheller legges tilside på anvist sted. Areal... m² 00, ZB7. RIVING AV FAST DEKKE DEKKETYPE: ASFALTDEKKE TOTAL DYBDE: FRA 50 TIL 100 mm Fjerning av asfalt innenfor utgravd område Inkludert nødvendig asfaltskjæring Inkludert opplasting, transport, leverings og behandlingsgebyr av rivemasser. Alle konstnader med deponering skal være inkludert. Alle forhold i vedlagte Miljøsaneringsbeskrivelse skal ivaretas og inkluderes i enhetsprisene. Areal... m² 60, FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 Utgraving til planum, fast grunn. Prosjektert fast volum... m³ 400, FM.3110 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Borttransport av gravemasser Entreprenør må selv finne deponi Prosjektert fast volum... m³ 400, FF AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: 0/ UNDERLAG: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 15 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 15 mm Avrettingslag under banketter Areal... m² 50,

8 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 03-3 Fag: 03 Grunnarbeider FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/KULT TYPE MASSE/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Oppfylling til uk gulv på grunn med drenerende, komprimerbare knuste masser. Prosjektert anbrakt volum... m³ 350, FF AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: 0/8 UNDERLAG: BÆRELAG TILLATT HØYDEAVVIK: ± 5 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 15 mm Avrettingslag under gulv på grunn Areal... m² 400, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE MATERIALE: PP NOMINELL DIAMETER: DN 100 Inkl alle koblinger, bend etc og to stakepunkt. Lengde... m 60, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PP PLASSERING/MONTASJE: I GRUNNEN SKJØT: VALGFRI PAKNINGSTYPE: VALGFRI PAKNINGSTYPE Dimensjon DN 100. Tett rør mellom bygg og SF kum. Inkludert tilkobling til SF kum. Lengde... m 10, FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - LENGDE TYPE UTLEGGING: DRENSLAG TYPE MASSER/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: INGEN KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Omfylling av drensledning Lengde... m 63,

9 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 03-4 Fag: 03 Grunnarbeider SB ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN MATERIALE: XPS, PLATER TYKKELSE: 50 mm Markisolasjon rundt bygg, bredde 900mm Dobbel bredde ved hjørner Lengde... m 63, FS4.371 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: 16/3 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Tilbakefylling mot ringmurer. Inkludert levering Prosjektert anbrakt volum... m³ 50, FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: 1:1 Lokalisering: For bunnledninger Grøftedybde: Inntil 1m dybde Avregnes Prosjektert lengde... m 15, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING TYPE LAG: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: MASSER FRA DEPOT KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: Uspesifisert Gjennfylling av rørgrøft. Inkl bunnavretting, sidefylling og overfylling av rør med egnede, leverte masser. Inntill 1m grøftedybde Avregnes Prosjektert lengde... m 15,

10 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 03-5 Fag: 03 Grunnarbeider FD GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: 1:1 Lokalisering: For bunnledninger Grøftedybde: Inntil m dybde Avregnes Prosjektert lengde... m 15, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE OBJEKT I GRØFT: RØRLEDNING TYPE LAG: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: MASSER FRA DEPOT KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILLATT PLANHETSAVVIK: Uspesifisert Gjennfylling av rørgrøft. Inkl bunnavretting, sidefylling og overfylling av rør med egnede, leverte masser. Inntill m grøftedybde Avregnes Prosjektert lengde... m 15, Asfalt- og overflatearbeider ZB3.11 SKJÆRING DEKKETYPE: ASFALTDEKKE METODE: SAGING TOTAL DYBDE: FRA 50 TIL 100 mm Renskjæring av asfaltkant før asfaltering. Samlet lengde... m 45, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: BÆRELAG AV FORKILT PUKK, Fp TYPE MASSE/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: VALGFRI KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: BEGRENSET KONTROLL Bærelag under plass mot vest Prosjektert areal... m² 100,

11 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 03-6 Fag: 03 Grunnarbeider JH1.113 OPPRETTING AV UNDERLAG MED ASFALT ASFALTTYPE: Agb Oppretting på eksisterende asfalt for fall mot SF kummer Masse... tonn 5, JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: VEG ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 16 LAG : SLITELAG BELASTNING: ÅDT < 300 TYKKELSE 40 mm Ett lag asfalt på berørte veier og plasser Areal... m² 00, FF3.1 ARRONDERING Gjelder alt berørt grønt areal innenfor anleggsområde Areal... RS KB4.50 GRASDEKKE FORMÅL: GRASPLEN METODE: VALGFRI Gjelder alt berørt grønt areal innenfor anleggsområde Areal... RS... Sum Fag 03:

12 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 04-1 Fag: 04 Betongarbeid sone 1 og 04 Betongarbeid sone 1 og ARBEIDSOMFANG BETONGARBEIDER Forskaling: ca 1000 m Armering: ca kg Betong : ca 0 m3 TEKNISKE BESTEMMELSER Gjeldende standarder. Følgende standarder gjelder dersom intet annet er beskrevet: NS - EN 199 Prosjektering av betongkonstruksjoner NS - EN Utførelse av betongkonstruksjoner NS 340: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner,utgave 4,databaseversjon 011 Vann med bindemidler. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at vann som inneholder sement, slipemasse eller kalkholdige materialer, ikke må føres til sluk eller avløp. En kan i så fall risikere tilstopping og forsteining i avløpsrørene. Entreprenøren holdes ansvarlig for at dette påbudet overholdes. Mengdeberegning De mengder som er angitt i beskrivelsen er regnet i overensstemmelse med NS 340. Angitte mengder er foreløpige, og må derfor kontrolleres før bestilling av materialer og fakturering. Armeringsmengder beregnes ut fra bøyelister. Overflater og toleranser Krav til nøyaktighet er gitt ved toreranseklasse og overflatekrav. Kontruksjonstoleranseklasse 1/1 og

13 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 04 - Fag: 04 Betongarbeid sone 1 og overflatetoleranseklasse PD gjelder for ikke synlige overflater. For synlige, eksponerte betongoverflater uten videre behandling gjelder overflatetoleranseklasse PC. Alle synlige hjørner avfases 15x15mm. For synlige, eksponerte betongoverflater skal formplater og staghull settes systematisk. Alle støpeskjøter må utføres med omtanke slik at skjemmende overganger unngåes. Evt støpesår skal utbedres straks etter avforming. Ved større støpefeil kreves: -avhugging og ny påstøp -kledning med annet materiale -pussing av hele flater som hører naturlig sammen

14 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 04-3 Fag: 04 Betongarbeid sone 1 og Fundamenter LB1.111 FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Forskaling av såler for banketter H=50mm Areal forskaling... m² 6, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Armering av fundamentsåler og banketter. Avregnes etter bøyeliste. Masse... kg 700, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA 04.0 Ringmurer Gjelder banketter Volum... m³ 9, LB1.411 FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING Veggtykkelser 50mm / 300mm Areal forskaling... m² 135, LB8.111 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR Dørutsparing 1400x500 Antall... stk

15 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 04-4 Fag: 04 Betongarbeid sone 1 og LB8.131 FORSKALING AV STENG - LENGDE TYPE KONSTRUKSJON: VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT Forskaling av steng ved overgang ringmur h=300 til ringmur h=1100 Lengde... m 0, LB8.411 SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT TYPE STØPESKJØT: MED GJENNOMGÅENDE ARMERING Støpeskjøt mot eksisterende betong. Fordybles med ø16 c300. Lengde... m, LM MONTERING OG INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS TYPE: FORANKRINGSJERN METODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES 1 Innstøping av forankringsjern for overbygg veksthus levert av veksthusleverandør.toleranser ihht leverandørens anvisning. Antall... stk LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Vegger og oppkanter Div diametre Avregnes etter bøyelister Masse... kg 1 500,

16 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 04-5 Fag: 04 Betongarbeid sone 1 og LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Veggtykkelse 50mm / 300mm Volum... m³ 18, LG8.55 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: VEGG OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Avretting topp ringmur Areal... m² 14, SB ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: UTENPÅ VEGG AV BETONG TYKKELSE: 100 mm Isolasjon med fast ubrennbar overflate. Siroc e.l Isolert areal... m² 49, Gulv på grunn og påstøp UF3.5 HJELPESLUK stk slukrenner med sandfang Bredde 100mm Aqu drain eller tilsvarende med kjøresterk rist. Belastningsklasse B15 Innstøpes i gulv ihht leverandørens anvisning Tilkobling utføres av rørlegger. Opsjonspris: Pris på kun innstøping: RS...kr Antall... m 14,

17 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 04-6 Fag: 04 Betongarbeid sone 1 og LB8.11 FORSKALING AV STENG - AREAL TYPE KONSTRUKSJON: DEKKE FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT Steng ved døråpninger h=00 Areal... m², SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN MATERIALE: EPS, PLATE R TYKKELSE: 100 mm Isolering under gulv Trykkfasthet 00kPa Areal... m² 19, SF1.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Glidesjikt under påstøp 1 lag 0,mm PE folie, omlegg 00mm Trekkes opp langs vegger Netto areal angitt. Areal... m² 19, LC.13 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 57 Omlegg 3 ruter Avregnes Masse... kg 1 000, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Ekstra armering rundt søyler, sluk etc Avregnes Masse... kg 00,

18 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 04-7 Fag: 04 Betongarbeid sone 1 og LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN 100mm gulv på grunn. Volum... m³ 19, LG8.53 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Med fall til sluk. Toleranseklasse PC Areal... m² 19, LG8.64 ETABLERING AV FUGE TYPE FUGE: SAGET FUGE Saget rissanviser gulv på grunn. Dybde 30mm Lenge... m 10, SF3.108 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE MATERIALE: POLYURETAN ISOLASJON: VALGFRI FUGEAVDEKNING: INGEN Fuging av dilitasjonsfuger, rissanvisere, søylefuger og fuger mot vegger med elastisk fugemasse type Sika Sikaflex 11LM eller tilsvarende. Inkluderer rengjøring av fuge, bunnfylling og priming. Utføres lengst mulig etter gulvstøp. Lengde tettet fuge... m 10, Sum Fag 04:

19 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 05-1 Fag: 05 Betongarbeid sone 3 - Opsjon 05 Betongarbeid sone 3 - Opsjon Fundamenter LB1.111 FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Forskaling av såler for banketter H=50mm Areal forskaling... m² 15, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Armering av fundamentsåler og banketter. Avregnes etter bøyeliste. Masse... kg 400, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA 05.0 Ringmurer Gjelder banketter Volum... m³ 4, LB1.411 FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING Veggtykkelse 50mm Areal forskaling... m² 55, LB8.111 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR Portutsparing 3800x500 Antall... stk

20 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 05 - Fag: 05 Betongarbeid sone 3 - Opsjon LB8.411 SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT TYPE STØPESKJØT: MED GJENNOMGÅENDE ARMERING Støpeskjøt mot eksisterende betong. Fordybles med ø16 c300. Lengde... m, LM MONTERING OG INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS TYPE: FORANKRINGSJERN METODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES 1 Innstøping av forankringsjern for overbygg veksthus levert av veksthusleverandør.toleranser ihht leverandørens anvisning. Antall... stk LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Vegger og oppkanter Div diametre Avregnes etter bøyelister Masse... kg 500, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Veggtykkelse 50mm Volum... m³ 7,

21 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 05-3 Fag: 05 Betongarbeid sone 3 - Opsjon LG8.55 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: VEGG OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING Avretting topp ringmur Areal... m² 8, SB ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: UTENPÅ VEGG AV BETONG TYKKELSE: 100 mm Isolasjon med fast ubrennbar overflate. Siroc e.l Isolert areal... m² 31, Gulv på grunn og påstøp UF3.5 HJELPESLUK stk slukrenner med sandfang Bredde 100mm Aqu drain eller tilsvarende med kjøresterk rist. Belastningsklasse B15 Innstøpes i gulv ihht leverandørens anvisning. Tilkobling utføres av rørlegger Opsjonspris: Pris på kun innstøping: RS...kr Antall... m 14,

22 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 05-4 Fag: 05 Betongarbeid sone 3 - Opsjon LB8.11 FORSKALING AV STENG - AREAL TYPE KONSTRUKSJON: DEKKE FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT Steng ved portåpninger h=00mm Areal... m² 4, SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN MATERIALE: EPS, PLATE R TYKKELSE: 100 mm Isolering under gulv Trykkfasthet 00kPa Areal... m² 19, SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN MATERIALE: EPS, PLATE R TYKKELSE: 50 mm Isolering under på gulv i eksisterende bod Areal... m² 7, SF1.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Glidesjikt under påstøp 1 lag 0,mm PE folie, omlegg 00mm Trekkes opp langs vegger Netto areal angitt. Areal... m² 0, LC.13 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 57 Omlegg 3 ruter Avregnes Masse... kg 1 000, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Ekstra armering rundt søyler, sluk etc Avregnes Masse... kg 00,

23 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 05-5 Fag: 05 Betongarbeid sone 3 - Opsjon LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN 100mm gulv på grunn. Påstøp i eksisterende bod Volum... m³, LG8.53 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Med fall til sluk. Toleranseklasse PC Areal... m² 0, LG8.64 ETABLERING AV FUGE TYPE FUGE: SAGET FUGE Saget rissanviser gulv på grunn. Dybde 30mm Lenge... m 10, SF3.108 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE MATERIALE: POLYURETAN ISOLASJON: VALGFRI FUGEAVDEKNING: INGEN Fuging av dilitasjonsfuger, rissanvisere, søylefuger og fuger mot vegger med elastisk fugemasse type Sika Sikaflex 11LM eller tilsvarende. Inkluderer rengjøring av fuge, bunnfylling og priming. Utføres lengst mulig etter gulvstøp. Lengde tettet fuge... m 10, Sum Fag 05:

24 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 00 Alminnelig Del FORSIDE KAPITTELSAMMENDRAG GRUNN OG BETONGARBEIDER Rigg og drift Fellesytelser Egne ytelser Rivingsarbeider Grunnarbeider Graving Asfalt- og overflatearbeider Betongarbeid sone 1 og Fundamenter Ringmurer Gulv på grunn og påstøp Betongarbeid sone 3 - Opsjon Fundamenter Ringmurer Gulv på grunn og påstøp

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt "422985 Ny Sandskogan barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: 07.01. 2013 Prosjekt: Sandskogan barnehage, E20 bygningsmessig

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER BERGE NORD TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as 23.05.2014 Prosjekt: Omsorgsbolig Berge nord Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014 1 TØRMO KAPELL Rehabilitering og tilbygg Prosjekt: Tørmo kapell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift 2 02 Rivearbeider 6 03 Grunn og fundamenter 15 05 Betongarbeid 22 07 Stålkonstruksjoner 35

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks 376 7801 NAMSOS Tlf: 74

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole

Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Prosjekt: Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole Side 00-1 Vadsø3211 Vadsø ungdomsskole FELLES TILBUDSGRUNNLAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Y:\-2004\2004-08 Vadsø Ungdomsskole\3_BESKRIVELSE\Tilbudsgrunnlag (mars 2006)\Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Seilingsmerker i Vatlestraumen

Seilingsmerker i Vatlestraumen Seilingsmerker i Vatlestraumen Prosjekt: Seilingsmerker i Vatlestraumen Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET A3 Orientering om prosjektet Prosjektet innebærer etablering av to seilingsmerker som markerer

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

9 Teknisk beskrivelse og mengdefortegnelse 9.A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 9.A.1

9 Teknisk beskrivelse og mengdefortegnelse 9.A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 9.A.1 Prosjekt: 5142355 - Sivert Thonstads veg - tiltak for kollektivtrafikk Side 9-1 Bygningsdel: A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 9 Teknisk beskrivelse og mengdefortegnelse 9.A

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører.

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. Betonggulv Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. OPPBYGGING AV FLYTENDE BETONGGULV PÅ GRUNN All betong

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

SKI RÅDHUSKVARTALET K 202 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

SKI RÅDHUSKVARTALET K 202 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: SKI RÅDHUSKVARTALET Side 00-1 SKI RÅDHUSKVARTALET K 202 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: SKI RÅDHUSKVARTALET Side 00-2 TILBUDSSAMMENDRAG: Kapittel Sum kr. 01 RIGG OG DRIFT kr. 03 GRAVING; SPRENGING

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet

Detaljer

02.04.2013 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 1

02.04.2013 Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor Løkens vei Side 1 1 Oppegård kommune, VA-sanering Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelandsvei og Pastor Løkens vei. Prosjekt: Oppegård kommune, Welhavens vei, Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Wergelands vei, Pastor

Detaljer

BOK 1 * ANBUD * BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER P.NR. 200904 REHABILTERING + TILBYGG SØBAKKEN SKOLE PAVILJONG D ELVERUM KOMMUNE

BOK 1 * ANBUD * BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER P.NR. 200904 REHABILTERING + TILBYGG SØBAKKEN SKOLE PAVILJONG D ELVERUM KOMMUNE BOK 1 * ANBUD * BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER P.NR. 200904 REHABILTERING + TILBYGG SØBAKKEN SKOLE PAVILJONG D 1 ELVERUM KOMMUNE Søbakken Skole Ombygging - 1. fase - paviljong D. BOK 1 ARK / PGL RIB RIV RIE

Detaljer

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Oppgave: gjøre betongflaten varig, vakker og variert Designer Konsulent Håndverker Kunstner Daglig og faglig driver av BETONGstudio på Enerhaugen

Detaljer

E N T R E P R I S E R Prissettingsskjema for utførelse av bygge og anleggsarbeider

E N T R E P R I S E R Prissettingsskjema for utførelse av bygge og anleggsarbeider Org.nr. 998796202 Anbudsgrunnlag Postoppstilling 10.04.2015 00 Generelt 01 Etablering - Drift - og Avvikling av bygge og anleggspl. 01.1 Etablering av arbeidsplass 01.1.1 Plan for anskaffelser 01.1.2 FDV

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom HUNDVÅG SVØMMEHALL Nybygg ANBUD Arkitekt og byggfag Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1 72 Landskap 72.02 Grunnarbeider 72.02.1 FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal Område som skal ryddes: Område sør og øst for ny flerbrukshall RS Inkl.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1 FOREDRAG KL 17.45 18.1515 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING - NS 3420 og installasjoner Et komplett system for

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901).

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Side 9-1 Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m -

Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum. - bygg og anlegg B-Adkomstveier Ca 2350 m hvorav 150 gml vei m - Tilbudsforespørsel Vedlegg_4Prisblader_med_beskrivelse_v_1 0 Summering Post Beskrivelse Mengde enhet enhetspris Sum Side 1 av 1 ARigg og drift Rigg og drift fasiliteter for alle arbeider bygg og anlegg

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Pöyry Forest Industry AS 10.02.2014 Ny pumpestasjon Sellebakk. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 00 GENERELT 00 GENERELT Generelt Denne beskrivelsen er basert på: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4 (201101), med kapittelinndeling iht. NS 3450 "Prosjektdokumenter

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Kap.: 05 Betongkonstruksjoner Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongkonstruksjoner Orientering Dette kapitelet omhandler betongarbeider. - Isolert

Detaljer

GRUNN OG BETONGARBEIDER M.M., INKL. UTOMHUS

GRUNN OG BETONGARBEIDER M.M., INKL. UTOMHUS Grunn- og betongarbeider m.m., inkl. utomhus Side 1 av 7 KAP. 2.1 GRUNN OG BETONGARBEIDER M.M., INKL. UTOMHUS INNHOLD 2.1.0 Generelt.01 Orientering og omfang.02 Prosjektering.03 Dimensjoneringsgrunnlag

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

- I ' AVTALE MELLOM VIKNA KOMMUNE MULTI-BYGG AS BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE TILBYGG/OMBYGGING RØRVIK SVØMMEHALL. Planstyring Rådgivende ingeniorer

- I ' AVTALE MELLOM VIKNA KOMMUNE MULTI-BYGG AS BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE TILBYGG/OMBYGGING RØRVIK SVØMMEHALL. Planstyring Rådgivende ingeniorer - I ' AVTALE MELLOM VIKNA KOMMUNE OG MULTI-BYGG AS BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE TILBYGG/OMBYGGING RØRVIK SVØMMEHALL Planstyring Rådgivende ingeniorer MIIIMMIIM-11ffi - MIIMMI- -11 1111 1 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

GANG OG SYKKELVEG SVALIA

GANG OG SYKKELVEG SVALIA Overhalla kommune GANG OG SYKKELVEG SVALIA 23.05.11 Overhalla kommune Gang og sykkelveg Svalia Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE... 4 2

Detaljer