Sundt ogthomassen AS Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh."

Transkript

1 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen Gjelder etablering av komplett rigg for alle arbeider beskrevet i del B. b) Materialer Anleggsgjerdet skal etableres omkring anlegget c) Utførelse Anleggsområdet skal være sikret med anleggsgjerde på en slik måte at publikum ikke kan skades. Dog slik at en bare i korte perioder kan stenge av adkomt til rådhuset. Entreprenøren må være forberdet på å tilpasse avgrensingen av anleggsområdet i hht pålegg fra byggherren. Rund sum RS AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN a) Avfallsplan skal utarbeides i samsvar med Asker kommunes retningslinjer. Primært skal materialer gjenbrukes. Materialer som ikke kan gjenbrukes leveres til godkjent mottak. Gjelder utarbeidelse av avfallsplan i del B. Rund sum RS Akkumulert Kapittel 70 Utendørs, generelt:

2 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-2 Kapittel: 70 Utendørs, generelt AK3.337A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. Lokalisering: Hele anleggsområdet Omfang: Beskyttelse av trær. Utførelse: Det skal monteres beskyttelse på trær som vil være utsatt for skade i anleggsfasen i form av skråstilte avviser som beskrytter stamme og rotsone. Forankring av beskyttelse på trær skal utføres slik at en ikke skader treet. Stammen beskyttes med vintermatte. Det skal ikke kjøres eller lagres materialer i 1500 mm omkrets av trærne. Trærne skal ikke beskjæres uten avtale med Byggherre. Bot kr for skader på stamme, krone eller røtter som antas å påvirke treets levetid eller form Tilrigging for sikring eller beskytelse gjelder for del B. Antall stk AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen c) Utførelse Entreprenøren må være forberedt på å tilpasse riggområdet til pålegg fra byggherren. Inkludert i posten skal være etablering av nødvendig tilrettelegging for adkomst til inngangen til Rådhuset. Drit av egent kontraktarbeider gjelder for del B. Rund sum RS Akkumulert Kapittel 70 Utendørs, generelt:

3 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-3 Kapittel: 70 Utendørs, generelt AV3.1A AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen Avvikling av eget kontraktarbeid gjelder for del B. Rund sum RS Sum Kapittel 70 Utendørs, generelt:

4 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 71-1 Kapittel: 71 Bearbeidet terreng 71 Bearbeidet terreng 71.1 Riving, fjerning Inngangsparti Rådhuset CD A RIVING - AREAL Bygningsdel: Plasser Lokalisering: Inngangsparti rådhuset Tilgjengelighet: Terrasse ved hovedinngang Materialer: Betongheller og betonglisene Byggeår: 1964 Dimensjon: 500x500 mm og 150*50 Konstruksjon/bæring: Pukk med settelag av sand Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen Sluttilstand for gjenværende deler: Ikke relevant Areal m 2 143, FM1.55-A OPPLASTING - VEKT Type masse: Type masse Lokalisering: Inngangsparti rådhuset Vekt tonn 1,70 Akkumulert Kapittel 71 Bearbeidet terreng:

5 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 71-2 Kapittel: 71 Bearbeidet terreng FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Fra 6 til og med 8 km Lokalisering: Inngangsparti rådhuset Type masser: Betong elementer Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi Vekt tonn 1, FM5.5517A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT Type avfall: Betong uten armerings jern Lokalisering: Inngangsparti rådhuset Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi Vekt tonn 1, Grovplantert terreng Inngangsparti Rådhuset FB1.31A RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL Område som skal ryddes: Vegetasjon og plantebed ved inngangsparti Rådhuset Oppsamlingsplass: Depot ved rigg området Areal m 2 50,00 Akkumulert Kapittel 71 Bearbeidet terreng:

6 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 71-3 Kapittel: 71 Bearbeidet terreng FM1.1662A OPPLASTING FRA MARKRYDDING - RUND SUM Opplastingssted: Depot Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter Lokalisering: Vegetasjon og plantebed ved inngangsparti Rådhuset Gjelder vegetasjonsfelt ved hovedinngang b) Materialer Roser, løk Rund sum RS FM2.1662A TRANSPORT FRA MARKRYDDING - RUND SUM Opplastingssted: Depot Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter Lokalisering: Vegetasjon og plantebed ved inngangsparti Rådhuset Leveringssted: Depot ved rigg området Rund sum RS FB2.21A AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL Område som skal avdekkes: Vegetasjon og plantebed ved inngangsparti Rådhuset Gjennomsnittstykkelse: 200 mm Inklusive opplasting og transport til depot. Areal m 2 50,00 Akkumulert Kapittel 71 Bearbeidet terreng:

7 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 71-4 Kapittel: 71 Bearbeidet terreng FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Inngang Rådhuset. Utsjakting av settelag, gamle fundamenter og eventuell undergrunnsmasse der det skal oppparbeides belegg eller plantefelt. Formål: Masseutskifting og etablering av traubunn Grunnforhold: Pukk, sams masser a) Gravedybde må tilpasses prosjektert belegg. Det er beregnet gjennomsnitt gravedybde 400 mm. Massene forutsettes å kunne betraktes som rene fyllmasser. Jfr: Tegning LA 501 Prosjektert fast volum m 3 195, FF1.2255A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Overflate: Utgravd flate Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: Graving til generelle gravenivåer Masser i underlaget: Traubunn Areal m 2 195,00 Akkumulert Kapittel 71 Bearbeidet terreng:

8 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 71-5 Kapittel: 71 Bearbeidet terreng FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: FRA 4 TIL OG MED 6 km Lokalisering: Veger og plasser Leveringssted: Godkjent deponi for rene fyllmasser Type masser: Stedlige gravemasser Prosjektert fast volum m 3 80, FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Lokalisering: Veger og plasser Type masser: Stedlige masser Leveringssted: Godkjent deponi for rene masser Volum m 3 80,00 Sum Kapittel 71 Bearbeidet terreng:

9 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 72-1 Kapittel: 72 Utendørs konstruksjoner 72 Utendørs konstruksjoner 72.1 Trapper og ramper i terreng Inngangsparti Rådhuset FF5.2122A SPYLRENSK - AREAL Lokalisering: Betong murer mellom forplass og inngangsparti rådhuset Mur skal renses for mose. Prosjektert areal m 2 34, LY2.3 Komplett mekanisk reparasjon Reparasjon av 4 trinn i trapp, samt benker Lokalisering: Mellom forplass og inngang Asker rådhus. Dimensjon trinn: Inntrinn: 425 mm Opptrinn: 140 mm Arbeidet urføres som mekansik reparasjon av betong i hht norm for betongrehabilitering. Følgende oppgaver skal inkludere i posten: - Dårlig og løs betong fjernes - Flater rengjøres med våt sandblåsing - Synlige atmeringsjern forsegles - Heftemiddel påføres - Utmørtling - Påføring av heftmiddel - Slemming Alle overflater behandles med slemming, Farge og stuktur så nær opp til trappen eksisterende farge og tekstur. Innledningsvis skal det utføres en reparasjonsprøve som skal fungere som referansefelt for reparasjonen. Arbeidet skal utføres av personell med kompetanse på denne type reparasjoner Akkumulert Kapittel 72 Utendørs konstruksjoner:

10 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 72-2 Kapittel: 72 Utendørs konstruksjoner LY A REPARASJON AV HJØRNESKADER Midlere sidebredde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Lengde skade stk LY A REPARASJON AV KANTSKADER Meislingsdybde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Kanttykkelse: Lengde skade m 10, LY A REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m² Skadestørrelse: 0,09-0,50 m² Meislingsdybde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Armeringsmengde: Antall stk 10 Akkumulert Kapittel 72 Utendørs konstruksjoner:

11 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 72-3 Kapittel: 72 Utendørs konstruksjoner KT2.116A UTENDØRS UTSTYR Type: Fast benk Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament Rehabilitering av benkeplater og remontering av benker. Lokalisering: Inngangsområdet ved basseng. Type/materialer: Betong med fargetilslag Dimensjon: B= 600* T= 50 mm* var lengde. Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: Arbeidet urføres som mekanisk reparasjon av betong i hht norm for betongrehabilitering. Følgende oppgaver skal inkludere i posten: - Dårlig og løs betong fjernes - Flater rengjøres med våt sandblåsing - Synlige atmeringsjern forsegles - Heftemiddel påføres - Utmørtling - Påføring av heftmiddel - Slemming Innledningsvis skal det utføres en reparasjonsprøve som skal fungere som referansefelt for reparasjonen. Antall stk LY A REPARASJON AV HJØRNESKADER Midlere sidebredde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Benker Lengde skade stk 8 Akkumulert Kapittel 72 Utendørs konstruksjoner:

12 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 72-4 Kapittel: 72 Utendørs konstruksjoner LY A REPARASJON AV KANTSKADER Meislingsdybde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Benker Kanttykkelse: Lengde skade m 20, LY A REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m² Skadestørrelse: 0,09-0,50 m² Meislingsdybde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Lokalisering: Armeringsmengde: Antall stk LY2.3A Komplett mekanisk reparasjon Rehabilitering av Bassengkonstruksjon Lokalisering: Inngangsområdet Type/materialer: Betong med fargetilslag Dimensjon: B= 600* T= 50 mm* var lengde. Impregnering/overflatebehandling: Toleransekrav: Følgende oppgaver skal inkludere i posten: - Dårlig og løs betong fjernes - Flater rengjøres med våt sandblåsing - Synlige atmeringsjern forsegles - Heftemiddel påføres - Utmørtling - Påføring av heftmiddel - Slemming Innledningsvis skal det utføres en reparasjonsprøve som skal fungere som referansefelt for reparasjonen. stk 1 Akkumulert Kapittel 72 Utendørs konstruksjoner:

13 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 72-5 Kapittel: 72 Utendørs konstruksjoner LY A REPARASJON AV HJØRNESKADER Midlere sidebredde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Benker Lengde skade stk LY A REPARASJON AV KANTSKADER Meislingsdybde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Benker Kanttykkelse: Lengde skade m 5, LY A REPARASJON AV FLATESKADER < 0,50 m² Skadestørrelse: 0,09-0,50 m² Meislingsdybde: mm Mørtelklasse: Klasse R2 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3 Lokalisering: Armeringsmengde: Antall stk 10 Sum Kapittel 72 Utendørs konstruksjoner:

14 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 73-1 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg 73 Utendørs røranlegg 73.1 Fontene UH2.0922A EKSPANSJONSKAR Type ekspansjonskar: Valgfritt Medium: Vann til basseng Montasje: Gulvmontert Materiale: Stål Lokalisering: I kjeller Totalt volum: Bassengvolum ca 6 m3 Statisk trykk: Blåsetrykk: Minste trykk: Største trykk: Nytteeffekt: Ekspansjonsvolum: Dokumentasjon: Gjelder kontroll og rehabilitering av ekspansjonskar og pumpe for utvendig basseng. c) Utførelse Anlegget skal kontrolleres og rehabiliteres e) Prøving og kontroll Før overlevering skal rehabiliteringsarbeidet dokumenteres Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 73 Utendørs røranlegg:

15 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 73-2 Kapittel: 73 Utendørs røranlegg UY1.15A STRUKTURELL RENOVERING RØRSEGMENTER Lokalisering: Ledningsanlegg for utvendig basseng Type medium i ledning: Kobber Grunnforhold: Varierende, i alt vesentlig pukk Tilgjengelighet: Innvendig diameter eksisterende rør: Variere Innvendig diameter renovert rør: Type segment; omstøpingsmateriale og armering: Stivhet: Gjelder kontroll og renovering av ledninganlegg for utvendig basseng ved inngang. c) Utførelse Ledningsanlegget skal kontrolleres. Nødven dinge rehabiliteringetiltak velges i forhold til røranleggets tilstand. Løsning avklares endelig med Byggherren e) Utførte rehabiliteringsarbeider skal dokumenteres x) Mengderegler Lengde m 50,00 Sum Kapittel 73 Utendørs røranlegg:

16 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 76-1 Kapittel: 76 Veier og plasser 76 Veier og plasser 76.1 Veier Inngangsparti Rådhuset GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/ FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON Lokalisering: Inngang Askerrådhus, Plantebed, Elvestein, Kantstein og Skiferdekke Strekkfasthet: 10 Kn/M Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Valgfritt Areal m 2 195, FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Skifer dekker, kantstein, retningsindikator, varselsindikator, Jfr tegning LA 102, LA 500, LA 501 Underlag: Geotekstil Tykkelse: 250 mm Prosjektert areal m 2 171,00 Akkumulert Kapittel 76 Veier og plasser:

17 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 76-2 Kapittel: 76 Veier og plasser FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: 16/32 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Skifer dekker, kantstein, retningsindikator, varselsindikator, Jfr tegning LA 102, LA 500, LA 501 Underlag: Forsterkningslag mm Tykkelse: 150mm Prosjektert areal m 2 171, FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: SETTELAG TYPE MASSE/SORTERING: 2/4 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Skifer dekker, kantstein, retningsindikator, varselsindikator, Jfr tegning LA 102, LA 500, LA 501 Underlag: Bærelag Tykkelse: 50mm Prosjektert areal m 2 171,00 Akkumulert Kapittel 76 Veier og plasser:

18 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 76-3 Kapittel: 76 Veier og plasser KD A BELEGG AV NATURSTEINSPLATER Dimensjonstoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341 Diagonaltoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341 Tykkelsestoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341 Settelag: Knuste steinmaterialer Lokalisering: Inngangsparti Rådhuset. Jfr tegning LA 102 Underlag under settelag: Bærelag 16-32mm Bergart: Skifer Type: Otta skifer "Pillarguri" el. lignende Tekniske krav: Klasse 2 Flater: Naturplan Dimensjon: Kvadratiske heller 608 * 608 mm T= mm, Rektangulære heller 90 * fallende lengde. T mm Leggemønster: I hht tegning nr LA 104 Fuger: 3mm, fuges med 2-4 knust stein. Det skal legges referansefelt totalt 10 m2 før belegget ferdigstilles. Areal m 2 156, KD A RETNINGSINDIKATOR Type: R2 Materiale: Støpejern Settelag: Knuste steinmaterialer Lokalisering: Inngang Askerveien og fortau Knud Askers vei Tekniske krav: Klasse 2 Utførelse: Retningsindikatoren settes dynamisk og tilsluttets smågatesteinsbelegget Inngang Askerveien Settes rett fra inngang Askerveien til inngangsdør der hvor smågatesteins belegget har blitt demontert. Inkludert etablering av underbygningen og setting/tilslutning til smågatesteins dekket Lengde m 8,50 Akkumulert Kapittel 76 Veier og plasser:

19 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 76-4 Kapittel: 76 Veier og plasser KD A VARSELINDIKATOR Type: R2 Materiale: Støpejern Profilbredde - bunn: WB6 - CEN/TS Profilbredde - topp: WT3 - CEN/TS Profilavstand: S11 - CEN/TS Settelag: Knuste steinmaterialer Lokalisering: Inngang Askerveien Tekniske krav: Klasse 2 Utførelse: Varelsindikatoren settes dynamisk og tilsluttets smågatesteinsbelegg og grantt belegg x) Mengderegler Gjøres om til lengde Lengde m 5, KD A OPPMERKSOMHETSINDIKATOR Type: R2 Materiale: Støpejern Profilbredde - bunn: WB6 - CEN/TS Profilbredde - topp: WT5 - CEN/TS Profilavstand: S11 - CEN/TS Settelag: Knuste steinmaterialer Lokalisering: Topp og bunn trapp Tekniske krav: Klasse 2 Utførelse: Oppmerksomhetsindikatoren settes dynamisk og tilsluttets skifer og granittbelegg x) Mengderegler Gjøres om til lengde Lengde m 6,20 Akkumulert Kapittel 76 Veier og plasser:

20 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 76-5 Kapittel: 76 Veier og plasser KD A KANT AV NATURSTEIN Type stein: Rett Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343 Fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343 Settelag: Betong Lokalisering: Inngang Askerveien, Jfr tegning LA 104 Underlag under settelag: Bærelag mm Bergart: Granitt Type: Grå granitt Tekniske krav: Klasse 2 Flater: Råhogd Tverrsnittsform: Rektangulær Dimensjon: 100x3000mm, fallende lenger Vishøyde: Varierende vis mot elvegrus, 0 vis mot skifer dekke Antall hjørner/avslutninger/overganger: 9 Linjeføring: Rett satt Tilsluttende belegg: Skiferdekke, Elvegrus Fuger: Fuges med betong Lengde m 51, FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Elvegrus Type masse/sortering: 16/22 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Inngang Askerveien, Jfr tegning LA 104 Underlag: Bærelag mm Tykkelse: Varierende, Jfr tegning LA Plasser Prosjektert areal m 2 30, Plantekasser inngang Rådhuset Akkumulert Kapittel 76 Veier og plasser:

21 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 76-6 Kapittel: 76 Veier og plasser FD A GRAVING AV GROPER - ANTALL Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Inngangspartiet for rådhuset. Jfr tegning LA 104 og LA 500 Type grop: For nedsetting av kantstein til plantekasser og vekstjord Dimensjoner: Dybde: 150 mm i ytterkant. Indre del dybde 600 mm. Bunnbredde: Varierende, Lengde: 2500 mm, Jfr tegning LA 500 Grunnforhold: Eksisterende masser Gropen skal graves under generelle gravenivåer. Inkludert opplasting, transport og levering til godkjent deponi. Areal m 2 5,50 Akkumulert Kapittel 76 Veier og plasser:

22 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 76-7 Kapittel: 76 Veier og plasser KD A KANT AV NATURSTEIN Type stein: Rett Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343 Fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343 Settelag: Betong Lokalisering: Plantekasser- forplass rådhus, inngangsparti rådhuset. Jfr tegning LA 102, LA 500 Underlag under settelag: Bærelag mm Bergart: Tilsvarende som benyttet i tilsluttende belegg Type: Bergansyenitt eller svart granitt Tekniske krav: Klasse 2 Flater: Ikke synlige flater råkilt, Saget og flammet vis flate Tverrsnittsform: Rektangulær Dimensjon: 100x250 mm, fallende lenger Vishøyde: 0 vis mot bed og 150 mm vis mot belegg, Jfr tegning LA 500 Antall hjørner/avslutninger/overganger: 28 hjørner Linjeføring: Rett satt Tilsluttende belegg: granitt, smågate stein og skifer, Fuger: Knas fuges med pukk 2-4 mm Lengde m 10,00 Sum Kapittel 76 Veier og plasser:

23 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 77-1 Kapittel: 77 Park og hage 77 Park og hage 77.2 Vegetasjon Inngangsparti Rådhuset Vegetasjonsfelt Jfr tegning LA 401, LA 500 og LA 505 Graving av groper er beskrevet i poster for nedsetting av kantstein, Plasser KB2.2217A VEKSTJORDLAG AREALTYPE: PLANTEFELT Lokalisering: Plantebed bed ved inngangsparti for rådhuset, Jfr. vegetasjonsplan LA 401, LA 500 Lagtykkelse: 600 mm Innhold av organisk materiale: Vekstjorda skal ha næringsinnhold og PH hensiktmessig for etablering av plantefelt. Nedbørsmengde: Ikke relevant Vekstjorda hentes fra gjenbrukte masser depot Areal m 2 5, KB2.513A LØSING AV VEKSTJORDLAG METODE: FRESING Lokalisering: Inngang Askerrådhus Utgangspunkt: Utlagt vekstjord a) Plantefelt arealer Areal m 2 5,50 Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:

24 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 77-2 Kapittel: 77 Park og hage KB2.325A JORDFORBEDRING MIDDEL: GJØDSEL Lokalisering: Jfr. plan LA 400 Type: Kompost eller hønsegjødsel Mengde: I hht jordprøve Planteslag: Roser Areal m 2 5, KB2.324A JORDFORBEDRING MIDDEL: KALK Lokalisering: Jfr. plan LA 400 Type: Granulert dolomittkalk Mengde: 60 kg/100 m2 Areal m 2 5, KB6.21A BUSKER Type busk: Roser 77.3 Utstyr Lokalisering: Jfr tegning LA 401 Navn: Rosa 'The Fairy rose' Norsk navn: Rosa 'The Fairy rose' Herkomst: Norsk Størrelse: 5 greiner Leveringsform: CO Planteavstand: 400 mm Antall stk Inngangsparti Rådhuset Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:

25 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 77-3 Kapittel: 77 Park og hage KT2.311A UTENDØRS UTSTYR Type: Avfallsbeholder Fundamentering: Plasseres uten å festes 77.4 Skjøtsel Lokalisering: Inngang Asker rådhus Type/materialer: Produkt: Royal-SHL60 eller lignende Dimensjon: 260 x 525 x 800 mm Impregnering/overflatebehandling: Som levert av produsendt Toleransekrav: Klasse 2 Antall stk ZK2.4112A SKJØTSEL AV STAUDER TYPE STAUDEBEPLANTNING: STAUDEBED KVALITET PÅ SKJØTSEL AV STAUDER: KVALITETSKLASSE 2: Næringsbalanse: Plantene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Jord: Synlig jord skal være løs. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom plantingen, samt rotugras, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Kanter: Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring. Skadegjørere: Sopp og skadegjørere skal ikke hemme prydverdien vesentlig. Staudefelt Lokalisering: Se tegning Driftssesong: Garantitiden Løvhåndtering: knuses på stedet Hvis noe planter utgår/skades må disse erstattes med tilsvarende utgått art. Areal m 2 5,50 Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:

26 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 77-4 Kapittel: 77 Park og hage ZK2.5122A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Type buskplanting: Hekk, fri form Kvalitet på skjøtsel av busker: Kvalitetsklasse 2: Næringsbalanse: Buskene skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen. Beskjæring: For formede busker og hekk skjæres tilvekst tilbake én gang i vekstsesongen og justeres én gang. Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. Avklipp: Døde og skadede greiner skal ikke skjemme helhetsuttrykket. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke forekomme. Lokalisering: Jfr tegning LA 400 og LA 401 Driftssesong: Garantitiden Løvhåndtering: knuses på stedet Hvis noe planter utgår/skades må disse erstattes med tilsvarende utgått art. Areal m 2 40,50 Sum Kapittel 77 Park og hage:

27 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 70 Utendørs, generelt Rigg og drift Bearbeidet terreng Riving, fjerning Grovplantert terreng Utendørs konstruksjoner Trapper og ramper i terreng Utendørs røranlegg Fontene Veier og plasser Veier Plasser Park og hage Vegetasjon Utstyr Skjøtsel

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

19.01.2015 Prosjekt: 533532_Madlamark skole Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

19.01.2015 Prosjekt: 533532_Madlamark skole Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 0 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201301). Arbeidsgrunnlag og forutsetninger: Tegninger og prosjektgrense: Prosjektgrense fremgår av oversiktsplan. Prosjektet omfatter

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, 4 utg., med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Prosjekt: Iversbakken lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Iversbakken lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 1 Rigg og drift 1 Rigg og drift 1.1 Arbeidsbeskrivelse etter NS 3420, utg.4, 201101. Byggherre har rett til å ta ut hele eller deler av poster. 1.2 AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN c) Utførelse

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Vinkelveien lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: Vinkelveien lekeplass. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Kapittel: 1 Rigg og drift 1 Rigg og drift 1.1 Arbeidsbeskrivelse etter NS 3420, utg.4, 201101. Byggherre har rett til å ta ut hele eller deler av poster. 1.2 AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN c) Utførelse

Detaljer

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901).

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Side 9-1 Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Apalløkka turvei Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Det må påberegnes bruk av

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Jordbrekkskogen barnehage Side 00-1 Kapittel: 00 Etablering, drift og avvikling av anleggsplass 00 Etablering, drift og avvikling av anleggsplass 00.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 72-1 72 Landskap 72.02 Grunnarbeider 72.02.1 FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal Område som skal ryddes: Område sør og øst for ny flerbrukshall RS Inkl.

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Haygsbygda ny molo Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Norconsult AS Prosjekt: Haygsbygda ny molo Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Haygsbygda ny molo Side 00-1 Kapittel: 00 Generelt 00 Generelt 00.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 4 Beskrivelse av ny molo: Den nye moloen blir en forlengelse av eksisterende

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

07.05.2009 Prosjekt: Sunde skole_utomhus Side 5-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 5 Utomhusarbeider 5.1 Alle arbeidene i kapitel 5 omfatter opparbeidelsen av utearealer for Sunde skule. Følgende skal opparbeides: - opparbeidelse av lekeareler/oppholdsarealer - nødvendig planering og

Detaljer

HEGGEDAL SKOLE ANBUDSDOKUMENTER ASKER KOMMUNE. 23. juni 2014

HEGGEDAL SKOLE ANBUDSDOKUMENTER ASKER KOMMUNE. 23. juni 2014 HEGGEDAL SKOLE ANBUDSDOKUMENTER ASKER KOMMUNE 23. juni 2014 Beskrivelse Navn Utgave 1: Utgave 2: Utgave 3: Utgave 4: Utarbeidet av: CDL/TS 04.06.14 22.06.2014 KOntroll TS 23.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Prosjekt: Folkvangtomta - E1 Side 76-6 Fag/kapittel: 76 VEGER OG PLASSER. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Folkvangtomta - E1 Side 76-6 Fag/kapittel: 76 VEGER OG PLASSER. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Folkvangtomta - E1 Side 76-6 76.1.16 KD1.21232 BELEGG AV GATESTEIN Areal m 2 60,00 Type gatestein: Smågatestein Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1342 Settelag: Knuste steinmaterialer Lokalisering:

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 Kapittel: 9 MENGDEBESKRIVELSE. Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Løvåsmyra Side: 9-1 9 MENGDEBESKRIVELSE 9.1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 9.1.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ikke relevant Rund sum... RS...

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel:

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel: Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering X2.1 Prissammendrag Kapittel: kr 1 Rigg og drift... 2 Regningsarbeider... 4 Grunnarbeider... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 1350011711-008_Beskrivelse_Vennesla torg utvidelse Side 1 Kapittel: 1 Generelt Vennesla kommune forbeholder seg retten til å trekke ut elementer fra anbudet. 1 Forberedelser og grunnarbeider

Detaljer

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side 01-1 : 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Beskrivelse etter NS 3420, utg.4, 2011. 01.4 AB1 FORSIKRING

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

BYDEL ALNA Prosjekt: 3 lekeplasser - Lindeberglia Side I-1

BYDEL ALNA Prosjekt: 3 lekeplasser - Lindeberglia Side I-1 Prosjekt: 3 lekeplasser - Lindeberglia Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Lekeplass 2.1... 02-1 1 Riving/ demontering... 02-1 2 Grunnarbeider... 02-3 3 Landskapsarbeider... 02-6 03

Detaljer

ASPLAN VIAK AS KOMPLETT MENGDEFORTEGNELSE MED REVISJONER - 31.01.2011 Prosjekt: 211247 Sarbuvollen. Utbedring av avløpsnett.

ASPLAN VIAK AS KOMPLETT MENGDEFORTEGNELSE MED REVISJONER - 31.01.2011 Prosjekt: 211247 Sarbuvollen. Utbedring av avløpsnett. Prosjekt: 211247 Sarbuvollen. Utbedring av avløpsnett. Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Mengdefortegnelse er beskrevet etter og basert på digital versjon av NS3420 (200901) 01.1 AA

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: SVINESUND toalettanlegg. Side 71-1 Kapittel: 71 TERRENGARBEIDER 71 TERRENGARBEIDER 71.1 CD3.11773A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - LENGDE Lengde m 14,00 Bygningsdel: Utstyr Lokalisering: Område

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Anleggsgartnerarbeider 01.0 Generell del Rambøll Norge AS 29.04.2015 Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 4. Alle relevante norske standarder gjøres gjeldende for disse arbeider. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Brannvanns- og saneringstiltak Narvik Side A1-1 Kapittel: A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK Bygningsdel: 01 RIGG OG DRIFT A1 -BRANNVANNSTILTAK NARVIK A1.01 RIGG OG DRIFT A1.01.01 A1.01.01.1 FORSIKRINGER

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Beskrivende masseberegning

Beskrivende masseberegning Utomhusplan ombygging til omsorgsboliger 7.11.213 Beskrivende masseberegning Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 1 GENERELE KOSTNADER 1,1 Tilrigging RS 1 1,2 Utstikking RS 1 1,3 Opprydding RS

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1 Kapittel: 1 Sykkelveg over Tromsøya Delprosjekt 1: Alfheimkrysset/Kirkegårdsvegen. Tromsø kommune ved Sykkelbyen Tromsø skal etablere en sykkelveg over Tromsøya,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

MULTICONSULT AS

MULTICONSULT AS Prosjekt: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN - ELLINGSRUD TENNISBANE Side B-1 B BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING B.00 GENERELT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 (201401). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420. Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 0.0 Generelle betingelser 1.0 Grunn- og terrengarbeider 2.0 Stein & dekkearbeider 3.0 Planter og vekstjord 4.0 Utstyr Teknisk

Detaljer

Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420

Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 Landskapsarbeider beskrives etter kapitlene: Teknisk beskrivelse iht. NS3420 0.0 Generelle betingelser 1.0 Grunn og terrengarbeider 2.0 Stein & dekkearbeider 3.0 Planter og vekstjord 4.0 Utstyr Teknisk

Detaljer

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM

OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG SENTRUM Beskrivelse for åpen anbudskonkurranse Anbudsfrist: 5. februar 2016 kl 12:00 Anbudsåpning: 5. februar 2016 kl 12:30 OPPDRAGSNAVN: OPPDRAGSGIVER: Anbudsdokumenter

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt "422985 Ny Sandskogan barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: 07.01. 2013 Prosjekt: Sandskogan barnehage, E20 bygningsmessig

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 7 UTENDØRS 7.00 GENERELT 7.00.1 BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING Denne beskrivelsen er basert på bestemmelsene i NS 3420, 4. utgave (201101). Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1

Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1 Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1 02.21.2.2 m3 180,00 FDA Uttak av løsmasser Andre krav: a) Omfang og 02.21.2.4 m2 250,00 GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TR 02.21.2.6 m3 180,00 FM2.223116A

Detaljer

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1

Hjellnes Consult AS Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Entreprise: Delprosjekt 04 RIGGOMRÅDE OG INFRASTRUKTUR Side 21-1 21 Grunn og fundamenter 21.01 Tekniske bestemmelser 21.01.1 Komplette grøfter for

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE

Sandnes Tomteselskap KF Bogafjell felt G3. Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Bogafjell felt G3 Bogafjell felt G3 PROSJEKTBESKRIVELSE Mai 2012 Prosjekt: Bogafjell felt G3 Side D-1 D BESKRIVENDE DEL D.1 DETALJBESKRIVELSE D.1.1 RIGG OG DRIFT Dette kapitlet er beskrevet etter digital

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Grindaker AS 07.07.2014 Prosjekt: 13020-Slagen kirkegård-navnet minnelund-lark Side 7-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Grindaker AS 07.07.2014 Prosjekt: 13020-Slagen kirkegård-navnet minnelund-lark Side 7-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 13020-Slagen kirkegård-navnet minnelund-lark Side 7-1 7 TEKNISK BESKRIVELSE 7.70 UTENDØRS GENERELT Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 2013/01. 7.70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Tromsø alpinpark - snøanlegg Side 00-1 Kapittel: 00 Rigg, drift og nedrigg 00 Rigg, drift og nedrigg 00.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 00.2 AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Posten omfatter

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401).

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401). Prosjekt: 603582_Beskrivelse Øvre Solberg_201401 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201401). 01.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum...

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum... Prosjekt: 708 Rep Storenesgrunnen N prisbærende del Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer