Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg juni 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg 11.- 13.juni 2014."

Transkript

1 Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen juni Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sørøst, Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg juni Vi vil arrangere denne konferansen i Tønsberg hvert andre år. Konferansen avholdes i juni og programmet dekker en bredde av temaer knyttet til diagnoser innen autismespekteret i et livsløpsperspektiv. Håpet er at konferansen skal bli et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte, og kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret.

2 Program juni 2014 Onsdag 11. Juni Registrering fra kl 09:00 TID Sal 1 Oseberg Plenum Sal 2 Ormen 1 10:00 10:30 Åpning og velkommen Om diagnostisering av ASD og nye kriterier i DSM-5 Cathrine Lord PAUSE Cathrine Lord: forts LUNSJ Screening for ASD i førskolealderen, overlapp med andre nevroutviklingsforstyrrelser. Synnve Schjølberg Asperger syndrom og kriminalitet; rettspsykiatriske erklæringer hvor ASD har blitt stilt eller bekreftet Jim Åge Nøttestad PAUSE Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser Nina Stenberg Rettspsykiatrisk undersøkte med autismespekterdiagnoser: Alder ved identifisering og diagnostisk historie Sissel Berge Helverschou 15: PAUSE Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med Asperger syndrom en longitudinell studie Per Normann Andersen Asperger syndrom eller schizofreni eller begge deler? Utredning av 12 pasienter i en spesialisert voksenpsykiatrisk døgnavdeling Trine Lise Bakken Sosiale og eksekutive vansker hos barn med utviklingsforstyrrelser kliniske implikasjoner. Del av BUPgen studien Tonje Torske 16:30 16:45 PAUSE Miljøterapi ved søvnforstyrrelser hos barn med autisme Anne Berit Bygdnes Inter skårer reliabilitet for livshendelser av profesjonell omsorgsyter i kommunen Oddbjørn Hove Fra frustrasjon til konsentrasjon. Implementering av PECS som alternativ kommunikasjon for ei jente med autisme, utviklingshemming, ADHD og epilepsi Marit Skaret og Elin Murbræch Erfaringer knyttet til bruk av verktøyet IVAS gjennom 5 år Ellen Kleven og Unni Andersen Posterpresentasjoner i foajeen Middag Torsdag 12. Juni TID Sal 1 Oseberg Plenum Sal 2 Ormen Early intervention in Autism Jonathan Green 10:00 10:15 PAUSE Jonathan Green- forts PAUSE Utfall i ungdoms- og voksen alder for personer med ASD som har fått TIOBA: Foreløpige data" Svein Eikeseth Forekomst av skolevegring og fravær hos grunnskole elever med autismespekterforstyrrelser Ellen Munkhaugen LUNSJ

3 :45 Risikofaktorer for autismespekterdiagnoser Pål Surén 13:45 14:00 PAUSE :45 Autismespekter forstyrrelser - presentasjon av data fra en epidemiologisk undersøkelse i Oppland og Hedemark Jørn Isaksen :30 BUP-gen studien Terje Nærland 15:30 16:00 PAUSE Bruk av taktile planer og symboler for barn og unge med blindhet og autismevansker Gro Aasen Foreldreprogram for foreldre til ungdom Vegard Henriksen Psykoedukativt tilbud til personer med ASD Mette Holme van Nes og Kristin Utgaard JENS Jeg er noe helt spesielt Psykoedukasjon med barn og unge med autismespekterforstyrrelser Tage Lien Førskolebarn med autisme: interaksjon med foreldre og barnehagepersonalet Anett Kaale Videomodellæring som metode for opplæring av barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) Meral Øzerk Sosiale historier retningslinjer, mulige virkningsmekanismer og evidens Inger Lamache 17: 00 17:15 PAUSE 17:15 18:00 Livet utenfor avdelingen -En historie om det å etablere trygghet ute i den store skremmende verden Pia Hyldal Kørschen Christensen, Trygve Berg, Cathrine Strandenæs og Anders Johansen 19:00 19: Sosialt før middag Middag Fredag 13. Juni TID Sal 1 Oseberg Plenum Sal 2 Ormen State of the art Autism research how far have we come and where do we go next? Patricia Howlin PAUSE Forts. Patricia Howlin PRT, Pivotal Response Treatment for barn med autisme metode og kompetanseformidling Kenneth Larsen PAUSE En brikke i puslespillet kan variasjoner i forsterkere bidra til å forklare et autistisk atferdsrepertoar? Kognitive hjelpemidler Kari Steindal Alvdis Roulund Avslutning Arrangøren forbeholder seg retten til endringer i programmet Konferansen er søkt godkjent fra Den norske Legeforeningen Psykologiforeningen har godkjent konferansen som 15 timers vedlikeholdskurs Kommunikasjonsferdigheter hos barn og unge med autisme i Nordland fylke endringer i et 30- års perspektiv. Elisabeth Grindheim Sidsel Romhus

4 HENVENDELSE OM KONFERANSEN RETTES TIL: Tom Rørby, Glenne regionale senter for autisme Telefon: Bindende påmelding til konferansen foregår ved å bruke påmeldingslinken PÅMELDINGSFRIST: 12 MAI Konferanseavgift: Kr. 1200,- Deltakerne vil få tilsendt faktura PRAKTISK INFORMASJON OG PÅMELDING Overnatting på hotellet: Prisen for overnatting er kr. 1395,- pr. person per døgn i enkeltrom og kr. 1245,- per person per døgn i dobbeltrom. Dagpakke siste dag (fredag 13. Juni) kommer i tillegg: Kr. 550,- med lunsj og kr 350, uten lunsj. Ikke boende dagpakke Dagpakke for ikke boende koster kr. 550,- pr.dag. Dagpakke for ikke boende siste dag uten lunsj koster 350,-kr. Tilknytningsdøgn: For de som ønsker tilknytningsdøgn fra til er prisen kr. 1125,- per enkeltrom og kr. 1225,- pr. dobbeltrom. Dette bestilles av hver enkelt gjennom kontakt med hotellet. Oppdatert informasjon om konferansen vil finnes på Etter konferansen vil det også legges ut hand-outs fra forelesningene. Hotellinformasjon: Quality Hotel Tønsberg Ollebukta Tønsberg Telefon: NB! HVER ENKELT GJØR DIREKTE OPP MED HOTELLET. Skal arbeidsgiver betale: Husk å sende bekreftelse til hotellet. Påmeldingslink https://response.questback.com/sykehusetivestfold/tonsbergkonf110614/

5 Internasjonale foredragsholdere: Catherine Lord, Ph.D., Professor of Psychology and founding Director of the Center for Autism and the Developing Brain (CADB), at NewYork-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical College, Columbia University College of Physicians and Surgeons in collaboration with New York Collaborates for Autism. Catherine Lord, Ph.D. er godkjent psykolog i klinisk psykologi med spesialitet innen diagnostikk, sosial og kommunikativ utvikling og intervensjon i forhold til autismespekterdiagnoser (ASD). Hun er kjent for sitt arbeid med longitudinelle studier i forhold til barn med autisme og for sin rolle i utviklingen av de diagnostiske instrumentene for autisme som brukes både klinisk og innen forskning i hele verden i dag. Hun har vært involvert i utviklingen av de standardiserte diagnostiske instrumentene for ASD sammen med kollegaer fra USA og England, the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), som er en standardisert observasjonsskala; og the Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R), som er et foreldreintervju. Begge disse vurderes som gullstandard i forhold til diagnostikk når det gjelder forskning om autisme i hele verden. Jonathan Green, Professor of Child & Adolescent Psychiatry at the University of Manchester and Honorary Consultant Psychiatrist at the Royal Manchester Children s hospital. Han har lang klinisk og forskningsinteresse for autisme og andre tilstander som innebærer problemer med sosial utvikling. Klinisk, leder han en regional spesialist klinikk i forhold til sosial utvikling ved Manchester kongelige barnesykehus som gjennomfører kartlegging og behandling av barn med ASD og andre funksjonshemninger i forhold til sosial utvikling. Han var med på å lede Englands første studie om Asperger syndrom, komordititet og behandling, og om konsekvenser av tidlig tilknytningsproblemer for sosial utvikling. Professor Green leder mange kliniske intervensjonsstudier i forhold til barn og ungdoms mentale helse, bl.a. et av verdens største tidlig intervensjonsprogrammer for barn med autisme (PACT), en studie for tidlig identifisering av barn med stor risiko for utvikling av autisme, og en studie for å evaluere effekt av fosterhjemsplassering av ungdom etter omsorgssvikt. Professor Green bidrar som redaktør / rådgiver for flere anerkjente tidskrifter og innehar sentrale tillitsverv innen fagfeltet. Patricia Howlin er professor emeritus i klinisk barnepsykologi ved London Universitet og professor i utviklingsforstyrrelser ved Universitetet i Sydney. Hennes forskning er primært rettet mot autisme og andre utviklingsforstyrrelser, og hun har ledet flere evalueringsstudier av ulike intervensjonsprogrammer. Hun har forsket på utviklingsforløpet fra barndom til voksen alder for mennesker med autisme, Williams syndrom, Fragilt X og utviklingsmessige språkvansker. Howlin er forfatter av flere bøker og mange artikler innen fagfeltet, og hun var medredaktør av tidsskriftet Autism. Hun er ofte invitert foredragsholder ved internasjonale konferanser. For tiden er hun engasjert som veileder ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus Norske foredragsholdere: Synnve Schjølberg, Psykologspesialist, forsker, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Nina Stenberg, Psykologspesialist, doktorgradsstipendiat, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Per Normann Andersen, Doktorgradsstipendiat, Divisjon psykisk helsevern, BUP Lillehammer, Sykehuset Innlandet Tonje Torske, Spesialist i klinisk nevropsykologi, Nevroteamet, Bærum BUP, BUPA, Vestre Viken Anne Berit Bygdnes, Cand. San., Førstekonsulent Kvæfjord kommune. Prosjektleder Søvnstudiet, Autismeteamet, Nordlandssykehuset Marit Skaret, Vernepleier og master i spesialpedagogikk, Autismeteamet, Nordlandssykehuset Elin Murbræch, Barnevernspedagog og spesialpedagog, Leder avdeling Fellesskapet på Saltvern skole i Bodø Jim Åge Nøttestad, Seniorforsker, Kompetansesenteret for Sikkerhets,- Fengsels- og Rettspsykiatri, avdeling Brøset, St. Olavs hospital og Psykologisk institutt, NTNU Sissel Berge Helverschou, Ph.d., psykologspesialist, forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS. Trine Lise Bakken, Cand.san., Ph.d., Forsker ved Seksjon for psykiatri og utviklingshemning /autisme, OUS Oddbjørn Hove, Psykologspesialist, Ph.d., Haugesund sykehus, psykiatrisk klinikk, Helse Fonna Ellen Kleven, Seniorrådgiver, Statped vest, fagavdeling sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade Unni Andersen, Seniorrådgiver, Statped vest, fagavdeling sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade Svein Eikeseth, Professor, Institutt for atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus Pål Surén, Lege/postdoktorstipendiat, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Jørn Isaksen, Fagutvikler og forsker, Sykehuset Innlandet HF Terje Nærland, psykolog, Ph.d., forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS Gro Aasen, Seniorrådgiver og doktorgradsstipendiat, Statped sørøst, fagavdeling syn Meral Øzerk, Seniorrådgiver, Statped Sørøst, fagavdeling sammensatte lærevansker Pia Hyldal Kørschen Christensen, Tverrfaglig spesialutdannet med videreutdanning i psykisk helsearbeid, Tønsberg kommune Trygve Berg, Vernepleier, Leder for botiltak, Tønsberg kommune Cathrine Strandenæs, voksen dame med Asperger syndrom, Tønsberg kommune. Anders Johansen, Fagkonsulent/psyk ved Glenne regionale senter for autisme Ellen Munkhaugen, Seksjonsleder, doktorgradsstipendiat, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette og Narkolepsi,

6 Helse Sør-Øst Vegard Henriksen, Fagkonsulent/førskolelærer, Glenne regionale senter for autisme Mette Holme van Nes, Fagkonsulent/sykepleier, Glenne regionale senter for autisme Kristin Utgård, Fagkonsulent/vernepleier, Glenne regionale senter for autisme Tage Lien, rådgiver, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst Anett Kaale, Cand. ed., doktorgradsstipendiat, Seksjon for forskning psykisk helse barn og unge (BUP), OUS Inger Lamache, Vernepleier og spesialpedagog, Master i Læring i Komplekse Systemer, spesialkonsulent ved Nordvoll skole og autismesenter Kenneth Larsen, rådgiver og doktorgradsstipendiat, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst Sidsel Romhus, Psykologspesialist, Autismeteamet, Nordlandssykehuset Elisabeth Grindheim, Psykologspesialist, Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS Alvdis Roulund, Spesialrådgiver (EIBI)/ vernepleier, Glenne regionale senter for autisme Kari Steindal, Seniorrådgiver, Nasjonal kompetanseenhet for autisme, OUS Postere: Iren K. Larsen, Vernepleier, Leder av Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, OUS Ørjan Nilsen, Fagkonsulent/ koordinator, Haugesund sykehus, psykiatrisk klinikk, Helse Fonna Ellen Kleven, Seniorrådgiver, Statped vest, fagavdeling sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade Unni Andersen, Seniorrådgiver, Statped vest, fagavdeling sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade

Aspergers forunderlige verden

Aspergers forunderlige verden R-FAAT inviterer til Aspergers forunderlige verden Radisson Blu Bodø 23. - 25. mai 2011 Deltakerinformasjon Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger byen vennlig og åpen ut mot havet. Byen

Detaljer

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25.

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. INVITASJON TIL KONFERANSEN Bobler som bruser ADHD - utfordringer og muligheter Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. september 2013 Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Målgruppe: Alle ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene Årskonferanse Grand Terminus hotell Bergen 23.-25.

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr. 2 2006 Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på www.ulleval.no/tips Program FagTIPS 19.01.2007

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Landskonferansen for barn og unges psykiske helse Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSKONFERANSE 2014 UNG 2014: ENDRING OG UNDRING NBUP og RKBU/RBUP

Detaljer

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Sørlandet sykehus Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Innhold 1. Avdelingens virksomhet i 2012... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi... 5 2.1 Aktivitet...

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

På anbud i 2013. Personer med utviklingshemning, autisme, psykisk lidelse og atferdsvansker: Utviklingshemning. fagartikkel

På anbud i 2013. Personer med utviklingshemning, autisme, psykisk lidelse og atferdsvansker: Utviklingshemning. fagartikkel Utviklingshemning Trine Lise Bakken er psykiatrisk sykepleier og forsker ph.d. med erfaring fra arbeid med psykiatri og utviklingshemning. Hun er fag- og forskningsleder ved Seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer