Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge"

Transkript

1 STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge DAG 1: Utvikling, brukermedvirkning og selvstendighet hos barn og unge med funksjonsvansker DAG 2: Myter, trender, muligheter og evidensbaserte anbefalinger Oslo Kongressenter 14. og 15. november 2011 Målgrupper: Fagpersoner, ledere, brukere, familiemedlemmer og andre som er engasjert i habilitering av barn og unge. Konsert med Lars Bremnes NY BOK: Lansering av boken Habilitering av barn og unge tiltak for helsefremming og mestring, utgitt på Universitetsforlaget. Boken får du med deg som del av konferansematerialet.

2 09.00 Registrering m/ kaffe Mandag 14. november 2011 Med rett til å habiliteres Reidar Hjermann, Barneombud Om å bli sett, hørt, respektert og habilitert Habilitering av barn og unge utfordringer for fremtiden Edith V. Lunde, leder ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest Bjørn Lerdal, Seksjonsleder Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Sørlandet sykehus, HF Leif Hugo Stubrud, privatpraktiserende psykolog, Østfold Presentasjon av boken v/ redaktørene Pause Lønner det seg å se på seg selv som funksjonshemmet? Lars Grue, dr. philos., forsker I ved NOVA Identitet, livskvalitet og sosial tilhørighet Lunsj Kulturelt innslag Er jeg ungdom eller har jeg Down syndrom? Caroline Tidemand-Andersen, pedagogisk psykologisk rådgiver i Bærum PPT Personlighetstrekk, selvfølelse og vilje til å mestre eget liv Erfaringer fra samtalegruppe med ti ungdommer med Down syndrom Pause Positiv psykologi i praksis Elin Strand, dr. philos., psykolog ved Oslo Universitetssykehus Fra problemfokus til fokus på ressurser, mestring og muligheter En ny orientering som tilbyr et annet fokus i møte med barn og unge med funksjonsnedsettelser Pause Nesten som andre Rebecka Sega, ungdomsmentor, Sverige Semsija Ferizai, ungdomsmentor, Sverige Å få møte noen som vet samtalegrupper for unge Svensk modell hvor ungdom med funksjonsnedsettelser er mentor for andre unge med funksjonsnedsettelser Slutt Konferansemiddag med underholdning ved Lars Bremnes

3 Pause Pause Lunsj Tirsdag 15. november 2011 Tiltak for barn og unge med ADHD Geir Øgrim, enhetsleder, forsker og nevropsykolog ved Nevropsykiatrisk enhet, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk Tiltak for barn og unge med Cerebral Parese Guro Andersen, overlege ved Habiliteringssenteret, sykehuset i Vestfold Tiltak for barn og unge med utviklingshemning Jon Ottersen, cand.paed.spec., rådgiver ved Vestre Viken HF, Habiliteringsavdelingen Svein Eikeseth, Ph.D., professer i psykologi ved Høgskolen i Akershus Kulturellt innslag Pause Slutt Tiltak for barn og unge med autisme Sidsel Romhus, psykolog ved Autismeteamet, Nordlandssykehuset Tiltak for barn og unge med astma Frøydis Olafsen, cand.med. og spesialist i barnesykdommer ved Klinikk for allergi og luftveissykdommer, Ullevål Stadion, Oslo. Liv-Grethe Kristoffersen Rajka, barnesykepleier / rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier ved Barneklinikken, Ullevål, Oslo universitetssykehus Lars Bremnes Lars Bremnes har gitt ut 5 album selv og to i samarbeid med sine søsken Ola og Kari Bremnes. Sammen med Kari og Ola fikk han Spellemannprisen 2000 i klassen viser og viserock for albumet Soløye, og sammen med Ola fikk han Prøysenprisen i For albumet Hjertekaptein med egne melodier vant han Spellemannprisen 2006 i klassen viser. Platene hans har fått meget gode kritikker for sin særegne blanding av humor og poesi både i ord og musikk. Her er viser, blues og akustisk pop i friske arrangementer med tekster om alt fra krig og kjærlighet til stjernetegn og hoppeslott. Lars fremfører musikken med lun og varm stemme, og har tekster som inneholder både humor og ironi, melankoli og dybde. Det tas forbehold om eventuelle endringer i progammet.

4 Reidar Hjermann har vært barneombud siden Hjermann er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Lars Grue er ansatt som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Han er utdannet som mag.art. i sosiologi og Dr.philos. ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, (samfunnsmedisin). Svein Eikeseth er professor i psykologi ved Høgskolen i Akershus, avdeling for atferdsvitenskap. Han er utdannet psykolog med Ph.D. og har skrevet en rekke artikler og bøker. Geir Øgrim er enhetsleder og forsker ved Sykehuset Østfold HF, Nevropsykiatrisk enhet, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk. Han er også knyttet til Nasjonalt kompe tansesenter for AD/ HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi som konsulent. Øgrim er cand.psychol. og spesialist i klinisk nevropsykologi. Leder av fagrådet i ADHD Norge og medlem av fagrådet ADHD Europe. Caroline Tidemand-Andersen er cand. ed og rådgiver i Bærum PPT. Hun var med og startet foreningen «Ups &Downs» og har i en årrekke drevet nettverksgruppe for ungdom med utviklingshemning. I 2010 utga hun boken «Er jeg ungdom eller har jeg Downs syndrom». Edith Victoria Lunde er leder for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Hun er cand.san. med hovedfag i helsefremmende arbeid og helsepsykologi og grunnutdanning som vernepleier. Lunde har deltatt i utarbeiding av flere nasjonale normerende dokumenter innenfor habilitering. Bjørn Lerdal er seksjonsleder ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Barnesenteret Sørlandet, Sørlandet sykehus HF. Han er cand. psychol. (1981) og spesialist i klinisk psykologi (1989). Bidragsyter i bøker og nasjonale rapporter om habilitering. Ledet arbeidet med Helsedirektoratets Handlingsplan for habilitering av barn og unge. Leif Hugo Stubrud var i mange år leder ved Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Østfold HF. Han driver nå privatpraksis. Som medlem av Helsedepartementets rådgivende gruppe, deltok han i evaluering av Sosialtjenesteloven, kap. 6A og 4A, om begrensning i bruk av tvang. Han er cand.psychol. (1989) og spesialist i klinisk psykologi (2001). Elin B. Strand er ansatt som psykolog og forsker ved Oslo Universitets sykehus, ME/CFS senteret og ved «Raskere tilbake prosjektet» på kveldspoliklinikken ved Lovisenberg sykehus. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og har en doktorgrad i helsepsykologi med fokus på positiv psykologi, stress og kronisk smerte. Frøydis Olafsen arbeider som spesialist i barnesykdommer ved Klinikk for allergi og luftveis sykdommer, Ullevål Stadion, Oslo. Hun er cand.med. og spesialist i barnesykdommer.

5 Liv-Grethe Kristoffersen Rajka er rådgiver ved Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring, Oslo universitetssykehus. Hun er utdannet barnesykepleier. Sidsel Romhus psykologspesialist ved Autismeteamet, Nordlandssykehuset. Hun er Cand. Psychol. og spesialist i klinisk barneog ungdomspsykologi. Jon Ottersen er rådgiver ved Vestre Viken HF, Habiliteringsavdelingen og har utdanning som cand.paed.spec. Guro L. Andersen er seksjonsoverlege ved Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold HF og leder for Cerebral pareseregisteret i Norge. Hun er Ph. D, cand.med. og spesialist i barnesykdommer. Rebecka Sega og Semsija Ferizai arbeider som mentorer ved UNG samtalegrupper i Stockholm. UNG samtalegrupper for unge mennesker er en del av Habilitering & Hälsas fokus på ungdom og voksne i alderen år. Ideen om UNG er at den som går alene med sine tanker om livet, kjærligheten, venner, bolig, jobb, etc. skal få en sjanse til å møte andre i samme situasjon å dele erfaringer med og gjøre seg mer forberedt til voksenlivet. Ny bok fra Universitetsforlaget: Habilitering av barn og unge tiltak for helsefremming og mestring Edith V. Lunde, Bjørn Lerdal og Leif Hugo Stubrud (red.) Konferansen arrangeres i forbindelse med lansering av ny bok om barnehabilitering Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Men hvordan gjør man det i praksis? I denne boken har 20 forfattere bidratt til å beskrives habilitering for barn og ungdom med medfødt eller tidlig ervervet skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse. Tilbud og tjenester til personer med (livslange) funksjons nedsettelser har tradisjonelt vært basert på tenkning om egenskaper og faktorer som har bidrat t til funksjonshemning. Man har vært opptatt av det som ikke fungerte, og søkt å finne løsninger knyttet direkte opp mot tap, skade og redusert funksjon. I de seinere år har det funnet sted et skifte i denne tenkningen. Med begreper som helsefremming, mestring og «positiv psykologi» har det skjedd en endring i tenkning og tiltak for en bedre folkehelse. Hensikten med denne boken er å bidra til en fortgang i denne endringen. Den kan bidra til ytterligere å dreie søkelyset bort fra funksjonsnedsettelsen og de begrensninger som den kan bidra til, og over til muligheter, styrker og mestrin g. I boka legges det derfor vekt på beskri velser, fakta, dokumentasjon og empir i på faktorer som bidrar til at barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres famili er kan leve gode liv. Boken har utsalgspris på kr 339,- men konferansedeltagerne får hvert sitt eksemplar av boken utdelt som del av konferansematerialet, uten ekstra kostnader.

6 Stiftelsen SOR, Diakonhjemmet høgskole Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo B KONFERANSE I OSLO 14. OG 15. NOVEMBER 2011 Habilitering for fremtiden Konferanse om habilitering av barn og unge Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngsgate 11, 0181, Oslo PÅMELDINGEN SENDES TIL: VIA TRAVEL, Havnegaten 29, 4550 Farsund. Tel , faks Du kan også melde deg på gjennom epost eller ved bruk av bestillingsskjema på Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, daglig leder SOR: tlf Tekniske spørsmål rettes til: Astrid Pedersen, Via Travel Farsund: tlf Påmeldingsfrist: 1. oktober Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen. ETTERNAVN: FORNAVN: STILLING: ARBEIDSSTED: TELEFON ARBEIDSSTED: MOBILTELEFON POSTADRESSE ARBEID: E-POSTADRESSE DELTAKER: Jeg vil delta begge dager kun dag 1 kun dag 2 Konferanseavgift ved påmelding før 15. september kr 1.980,- ved påmelding etter 15. september kr 2.240,- Boken Habilitering av barn og unge inngår i prisen ved deltagelse begge dager. 40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag. Vi er 4 eller flere som melder oss på samtidig til konferansen. 20 % rabatt i konferanseavgift når 4 eller flere fra samme arbeidsplass melder seg på samtidig (og deltar). Send epost til eller ring og opplys om navnene på de andre personene. Obligatorisk dagpakke Inkludert lunsj, kaffe, kaker, frukt etc...1. dag kr 525,- 2. dag kr 525,- Jeg ønsker å delta på middag 14. november... kr 495,- 3 retters middag med underholdning med Lars Bremnes konsert etter maten. Oslo kongressenter, Folkets hus Separat faktura konferansemiddag sendes til... Jeg bestiller overnatting fra november 2011 (dagen før konferansestart) i enkeltrom m/frokost på Thon hotell Spectrum: kr 895,- Thon hotell Terminus: kr 1195,- Rica Oslo hotell: kr 1260,- Jeg bestiller overnatting fra november 2011 (dagen før konferansestart) i delt dobbeltrom m/frokost (2 personer deler rommet, pris pr. person) på Thon hotell Spectrum: kr 575,- Thon hotell Terminus: kr 750,- Rica Oslo hotell: kr 755,- Deler rom med... Jeg bestiller overnatting fra november 2011 (mellom de to konferansedagene) i enkeltrom m/frokost på Thon hotell Spectrum: kr 895,- Thon hotell Terminus: kr 1195,- Rica Oslo hotell: kr 1260,- Jeg bestiller overnatting fra november 2011 (mellom de to konferansedagene) i delt dobbeltrom m/frokost (2 personer deler rommet, pris pr. person) på Thon hotell Spectrum: kr 575,- Thon hotell Terminus: kr 750,- Rica Oslo hotell: kr 755,- Deler rom med... Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 1. oktober 2011 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til 15. oktober 2011 refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-. Ved avbestilling etter 16. oktober gis ingen refusjon. Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra Via Travel Farsund Reisebyrå AS. Avbestillingsbeskyttelse: For å sikre at du får det innbetalte beløp refundert, kan du tegne en avbestillingsbeskyttelse som gjelder ved sykdom og fremvisning av legeattest. Pris for denne er kr 175,- (Det må tegnes en egen for evt. flybillett.) Ja takk, jeg ønsker avbestillingsbeskyttelse Bestilling av flybilletter: Deltakere som reiser med fly kan tilbys 35 % rabatt med SAS og WIDERØE. Billettene må i så fall bestilles hos VIA TRAVEL i Farsund. Du kan også bestille NORWEGIAN. E-post: eller på tlf DATO: UNDERSKRIFT: John Grieg AS, Bergen

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

en ny hverdag om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVpU-reformen Konferanse, oslo Kongressenter 31. mars og 1.

en ny hverdag om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVpU-reformen Konferanse, oslo Kongressenter 31. mars og 1. stiftelsen sor en ny hverdag om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVpU-reformen lyrisk aften med ole paus Konferanse, oslo Kongressenter 31. mars og 1. april 2011 målgrupper: Brukere,

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

ADHD blant barn og unge

ADHD blant barn og unge 20. og 21. november 2008, Vinderen Konferansesenter, Oslo Praktiske tiltak og behandlingsmetoder i møtet med ADHD blant barn og unge Hvordan oppdage ADHD tidligst mulig for å iverksette gode tiltak lær

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20

Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2012 Lødingen kommune på ville veier s. 6 Øygarden kommune på riktig spor s. 12 Steffens hverdag s. 14 Matlaging på Hadeland s. 20 2 Fra generalsekretæren Vi er

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 FO Buskerud-seminaret 2011 Sundvolden hotell 11 12. MARS I år kommer Reidun Dybsland og Magnus Marsdal Mer info om seminaret og påmelding inne i bladet!

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2012 I Lungekreftforeningen s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

«Bedre helse med brukermedvirkning»

«Bedre helse med brukermedvirkning» Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 1-2014 «Bedre helse med brukermedvirkning» s.10 Erstatningsåret 2013 Familien - s.4 s.18 Årsmøter s.28 ved store skader Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade

Detaljer

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer