Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner"

Transkript

1 Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner

2 Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner Innen vann & avløp innbyggere har kommunalt vann 14 vannbehandlingsanlegg ~ 24 mill m 3 vann/år ~ 400 l/pers/dag Ledningslengde: ~ 1265 km ledning Budsjett: 10 mill kr. 5 ansatte

3 GODT VANN! Felles hovedplan Godt Vann Drammen, Lier, Nedre Eiker & Røyken & Glitrevannverket vedtatt i 2004 Modum, Øvre Eiker, Hurum, Sande og Svelvik har senere tilsluttet seg. Sentrale tema i hovedplanen: Nok vann Godt vann Sikker vannforsyning Økt kundeorientering Tilpassede gebyrer Samarbeid gir resultater Gjennomføres i som et interkommunalt samarbeidsprosjekt Tittel: Godt Vann Drammensregionen eller GVD-Prosjektet

4 Organisering Prosjektorganisering Kommunene Glitrevannverket Prosjektstyret Roller / Ansvar Faglig ansvar for gjennomføring av delprosjekter Eierneoppdragsgivere Overordnet ansvar for resultat i hht vedtak, mandat, prosjektplaner Deltagere Rådmenn Prosjektstyret Beslutningstakere, tekniske/ledere / virksomhetsledere VA Prosjektsjef Operativt ansvar for gjennomføring Sivilingeniør Arild Dyrnes Moen 5 hovedgrupper/områder Prosjekt Utredninger, planlegging 40 Fagpersoner fra kommunene og Glitrevannverket Engasjerte rådgivere Prosjekt Gjennomføring av felles anlegg Entreprenører

5 Hovedområder/grupper 1. Informasjon og prosjektstyring 2. Administrative utviklingsprosjekt 3. Faglige utviklingsprosjekt 4. Utvikling av nettverk og fellesskap 5. Lekkasjereduksjon 6. Avslutning Glitre Hovedvannkilde for Drammen, Lier, Eiker and Røyken

6 Informasjon og prosjektstyring

7 Informasjon og prosjektstyring Invitere andre kommuner til å delta (Hurum, Modum, Sande, Svelvik & Øvre Eiker) Web-side Utdeling drikkevannsflasker og andre informasjonstiltak Undervisningsmateriell Kundetilfredshet og brukerundersøkelser Felles serviceerklæringer for VA-tjenesten Rekruttering

8 Antall medarbeidere eldre enn 62 år i perioden GVD Glitrevannverket Rekruttering Under 62 Over 62 Drammen Lier Hurum Modum Nedre Eiker Øvre Eiker Røyken Sande Svelvik

9 Rekruttering Barneskoler Videregående skoler Industribachelor Vann- og miljøteknologi 4-årig ingeniørutdanning med lønn i studietiden for elever med fagbrev Samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og GVD Undervisning 2 lange dager i uka, hovedsakelig på Kongsberg Meget gode jobb-muligheter Opptakskrav: elever med treårig yrkesopplæring (og fagbrev) innen relevante fag som rørlegger, maskinteknikk, grunnarbeider, industrirørlegger og mekaniker. Mastergrad: UMB

10 Administrative prosjeker

11 Administrative utviklingsprosjekt Forstudie identifiserer prosjektene Nye felles avtalevilkår Nytt gebyrregulativ - implementert Serviceerklæringer/refusjon Revidert sanitær/rørleggerreglement Husvannmålere til alle Kontroll og systematisk oppfølging av private avløpsanlegg Eierskap private stikkledninger - utredning

12 Prosjekter innen avløp: Felles kontor for spredt avløp (Vertskommune prinsipp) Drift av renseanlegg Slam håndtering Industri påslipp?? Solumstrand renseanlegg

13 Faglige prosjekter

14 Faglige utviklingsprosjekt Vannkvalitet Glitreprosjekt Slamakkumulering, spyling Innvendig korrosjonskontroll Bedre utvendig korrosjonskontroll Bestemmelser for vann til brannslukking Felles vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) Sikkerhet og Beredskap Vaktordninger og lagerhold Felles internettbasert VA norm

15 VTA- samarbeidet Prosjektleder: Elin Hønsi Alle GVD kommunene - Modum + Glitrevannverket og Blindevannverket I VTA samarbeidet er det 69 dammer og 10 dameiere. Ulevannsdammen Nedre Eiker Tilsyn Foreslår tiltak 15

16 Tilsyn Alle dammane vart synfart i mai juli i år av VTA og S-VTA (stedlig VTA) På synfaringa brukar ein sjekklister som er tilpassa den enkelte damtypen. Etter synfaringa sender eg ut sjekklistene og ei tiltaksliste med tidsfrist. Sendes S-VTA og leder i kommunen Ebbestaddammen - Svelvik 16

17 Tiltak Nokre dammar er godt vedlikeholdt og nokre er svært dårleg vedlikeholdt. Vedlikehalds etterslepet kan ikkje tas på eit år ved fleire dammar. kostnadene med tiltaka er for store for eit år Dette må inn på kommune budsjettet! Hvalsdammen Lier 17

18 Lekkasjereduksjon

19 Nok vann Lekkasjereduksjon 40,0 36,0 Vannleveranse fra Glitrevannverket 32,0 28,0 Kildekapasitet 28 mill m 3 /år mill m 3 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 Vannleveranse Prognose uten tiltak Godt Vann 2004 Kildekapasitet til 2035 uten tiltak

20 Lekkasjer Lekkasjemengde (1000 m 3 ) Lekkasje i prosent ( % ) Drammen Lier N. Eiker Røyken Drammen Lier N. Eiker Røyken

21 Hovedmål for Godt Vann Glitreregionens totale vannbehov skal stabiliseres på 2004-nivå 1. Reduksjon i lekkasjemengden: fra 50% i 2004 til 30% i Redusere forbruk: Alle skal ha vannmålere innen 2013

22 Lekkasjekontroll - Prosjekter og oppgaver Lekkasjekontroll gruppen Forundersøkelser Etablere soner med tilhørende sonevannmålere (egen gruppe) Etablering av aktiv lekkasjesøk Fornyelse av vannledninger Gis & modell gruppen Felles kartverk WEB basert kartverk Hydraulisk modell Felles instruks for innmåling Kvalitetsheving av kartverk etc. Resultatrapporterings gruppen Gruppen for Aktiv lekkasjesøk Referansegruppe for lekkasjekontrollørene System for registrering og rapportering av lekkasjer Erfaringsutveksling

23 IWA Fire strategier for lekkasjereduksjon Trykk styring Reparasjons Hastighet (Organisasjon) Aktiv lekkasje kontroll Ledningsfornyelse Vedlikehold Driftspraksis

24 Etablering av forbrukssoner Røyken Ca. 100 soner Ca. 150 Vannmålere Herav ca. 25 nye

25 Nærsnes før og etter

26 Aktiv lekkasjesøk 2 Biler PC og printer Trase søker Lyd-loggere Korrelator Korrelerende loggere Utstyr for marklytting Hus - lyttestav Pumpe og aggregat Advarselsutstyr til vei Kumlokk løftere Teleskop stige Gas målere Med mere Flemming

27 Felles kartverk ArcGIS fra ESRI ArcFM fra Miner & Miner

28 Kartverk i bruk ved lekkasjekontroll

29 Ledningsfornyelse / Ledningsprioritering

30 Etablering av hydraulisk modell Kvalitetsheving for å rette opp fortidens synder Detaljtegne ventilkummer, trykkøkingsstasjoner mm. Overføre og etablere modell i Mike Urban Koble modell, kartverk og online data

31 Detaljtegning i kartverk

32 Avslutning & avrunning

33 Ny felles hovedplan 2009! Dekker Vann og avløp Omfatter alle 9 kommuner fra starten

34 Oppsummering GVD arbeider med fellesprosjekt som hittil ikke har vært godt dekket av den enkelte kommune. GVD bidrar til å løse utfordringene. Felles og like regler, forskrifter, normer etc Mange møter med mange deltakere Gir felleskap og erfaringsutveksling Men sliter også på kreftene Det er bra nå, men på sikt må GVD gjøre organisatoriske tiltak! Nettverks bygging - Jeg har et problem. Har du en løsning?

35 Hei Vi er rammet av sykefravær for tiden blant medarbeidere som arbeider med gebyrer og vannmålere i KomTek. Vi henvender oss derfor til dere i samarbeidskommunene for å høre om det finnes noen overkapasitet hos dere, eller om dere kanskje kjenner til noen med kunnskap i fagfeltet som nylig har gått av med pensjon, eller om dere har hatt vikarer i det siste som kan anbefales. Vi er interessert i å leie inn nødvendige ressurser fram til jul.

36 Retten er satt

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen

Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD. GODT VANN! Drammensregionen Årsrapport 2010 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp Drammen kommune, Hurum kommune, Lier kommune, Modum kommune, Nedre Eiker kommune,

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 06.10.2009 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen.

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen!

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen! Foto Flemming Larsen GVD Sommerseminar, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 11.00- LUNSJ 11.45 11.45 Velkommen - Status i GVD-programmet Fruene Haugestad Arild Eek og Ragnhild Leirset 12.00 Fordeler

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Hvorledes møter vi kravene til kompetanse og effektivitet i VA-Norge? Organisasjonsalternativer med vekt på interkommunalt samarbeid.

Hvorledes møter vi kravene til kompetanse og effektivitet i VA-Norge? Organisasjonsalternativer med vekt på interkommunalt samarbeid. Hvorledes møter vi kravene til kompetanse og effektivitet i VA-Norge? Organisasjonsalternativer med vekt på interkommunalt samarbeid. VA-dagene på Voss 23.september 2009 Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS Vil du jobbe med verdens viktigste ressurs? Vil du ha en variert og spennende jobb i en teknologibransje i utvikling? Vil du bidra til at vi har godt og rent vann

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

VANN GODT DRAMMENSREGIONEN KVALITETSHEVING AV KARTVERK REVIDERT TILBUDSBESKRIVELSE 20100311/80004. Side 1 av 9

VANN GODT DRAMMENSREGIONEN KVALITETSHEVING AV KARTVERK REVIDERT TILBUDSBESKRIVELSE 20100311/80004. Side 1 av 9 GODT VANN DRAMMENSREGIONEN KVALITETSHEVING AV KARTVERK REVIDERT TILBUDSBESKRIVELSE 20100311/80004 Side 1 av 9 Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTMÅL... 3 3 OPPGAVEFORSTÅELSE... 3 4 ORGANISERING...

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Ringerike kommune Årsrapport 2013

Ringerike kommune Årsrapport 2013 2013 Januar Februar Mars April Byggesaksavdelingen arrangerer bransjeseminar. Godt regnskapsresultat for 2012. Kulturnettverk Ringerike arrangeres for første gang. Ringeriksregionen kommer på 21. plass

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015

HANDLINGSPROGRAM 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 Rapport 2/2015 Årsmelding 2014 Side 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2015 - Årsmelding 2014 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 22.5.2015 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_14/Rapport_1-2015_Årsmelding

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer