Evaluering av tilbud fra rådgivere & innstilling til valg av rådgiver. for prosjektet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av tilbud fra rådgivere & innstilling til valg av rådgiver. for prosjektet:"

Transkript

1 Evaluering av tilbud fra rådgivere & innstilling til valg av rådgiver for prosjektet: Kvalitetsheving av kartverk i regi av Godt Vann Drammensregionen M:\GVD\Lekkasjekontroll\GIS & Modellering\Kvalitetsheving av kartverk\kvalitetsheving av kartverk - Evaluering av tilbud.doc

2 1 Innhold 1 Innhold Innledning Innkommende tilbud Evaluering av kvalifikasjonskrav Evaluering av tilbud i forhold til kriterier for valg av tilbyder Innstilling til styregruppen for GVD...6 M:\GVD\Lekkasjekontroll\GIS & Modellering\Kvalitetsheving av kartverk\kvalitetsheving av kartverk - Evaluering av tilbud.doc Side 2

3 2 Innledning Dette notat inneholder en kort oppsummering og evaluering av innkommende tilbud i GIS gruppens prosjekt Kvalitetsheving av kartverk Anbudets tittel: Kvalitetsheving av kartverk - Prosjekt i regi av Godt Vann Drammensregionen. Anbudet var utlyst som Tilbud med forhandlinger Tilbudene er et resultat av anbudet som var lagt du på DOFFIN. (Anbuds id.: FEB141401, Dato for publisering: 11. februar 2010, Anbudsfrist: 12. mars 2010) og etterfølgende forhandlingsmøter som blev gjennomført tirsdag 13. april Tidsfrist for reviderte tilbud blev satt til tirsdag 20. april Totalt har vi mottatt 3 tilbud. 3 Innkommende tilbud Ved anbudsfristens utløp av var det innkommet tilbud fra 3 rådgivere. Tilbudene blev protokollført ved åpning og er gjengitt her: Nr Tilbyder Totalsum uten mva. Timepris (hovedperson) Uker for gjennomføring 1 Cowi Asplan Viak Geodata Da det var store forskjelle i prisen på tilbudene, og da tilbudene ikke ummidelbart skilte mye på prosjektbeskrivelsene, blev det av evalueringsutvalget besluttet at invitere alle tilbydere til forhandling. Alle tilbydere valgte å stille opp, og etterfølgende å sende inn reviderte tilbud. Fokus for forhandlingene var dels at rydde opp i enkelte opplagte misforståelser i tilbudene, dels å få et mer detaljert beskrivelse av innholdet i leveransene. Forhandlingene blev gjennomført: Tirsdag 13. april 2010 på Glitrevannverket. I forhandlingsutvalget deltok: René Astad Dupont Prosjektleder: GVG prosjektet - lekkasjereduksjon. Christian Svebakk-Johansen Prosjektmedarbeider GVD prosjektet. Jarle Drevdal Røyken kommune Tore Stockinger Lier kommune Etterfølgende fik rådgiverne anledning til å komme med reviderte tilbud. Hovedresultatet av dette er gjengitt i tabellen herunder. M:\GVD\Lekkasjekontroll\GIS & Modellering\Kvalitetsheving av kartverk\kvalitetsheving av kartverk - Evaluering av tilbud.doc Side 3

4 Nr Tilbyder Totalsum uten mva. Uker for gjennomføring 1 Cowi Asplan Viak Geodata Evaluering av kvalifikasjonskrav For å komme i betraktning til oppdraget skal visse kvalifikasjonskrav være oppfylt på tilfredsstillende måte. Kvalifikasjonskrav og deltakernes oppfyllelse av disse er summert i følgende vurderingsskjema. Vurderingsskjema for kvalifikasjonskrav: Post Cowi Asplan Viak Geodata Alle poster er utfylt Ja Ja Ja Tilbudet er på norsk Ja Ja Ja CV vedlagt Ja Ja Ja Referanselister Ja Ja Ja Skatteattester/ faglig registrering Ja Ja Ja HMS egenerklæring Ja Ja Ja Kvalitetssikringsystem Ja Ja Ja Ut fra ovenstående skjema for vurdering, kan det konkluderes at alle tilbydere på tilfredstillede måte oppfyller kvalifikasjonskraven for deltakelse i prosjektet. 5 Evaluering av tilbud i forhold til kriterier for valg av tilbyder Kriteriene som skal vektlegges ved valg av tilbyder er følgende: Kriterier Vektlegging Pris (tilbudssum, timepris, forbehold ol) 60 % Presentert forslag til arbeidsopplegg (framdriftsplan, oppdeling i delaktiviteter, leveringstid og lignende) 40 % Sum 100 % Hvert av disse kriteriene inneholder i praksis flere faktorer som tilbudene kan vurderes i forhold til. M:\GVD\Lekkasjekontroll\GIS & Modellering\Kvalitetsheving av kartverk\kvalitetsheving av kartverk - Evaluering av tilbud.doc Side 4

5 For priskriteriet er i dette prosjekt, alene pris, timepris ansett for vesentlige for priskriteriet. Score er foretatt på følgende måte: a) Beste tilbud har fått 1 poeng. b) De øvrige tilbud har får poeng relativt til dette. For priskriteriet i øvrig er selve prisen vektet med 80 %, men timeprisen er vektet med 20% Vurderingsskjema for Pris-kriteriet: Nr Tilbyder Pris (80%) pris score Timepris (20%) pris score Samlet pris score 0,8*Pris + 0,2*Timepris 1 Cowi , ,00 2 Asplan Viak , ,91 3 Geodata , ,28 1,17 Vurdering av Arbeidsopplegg: Dette var en vanskelig oppgave, og i sakens natur til dels en subjektiv vurdering. Vurderingsutvalget er kommet frem til følgende vurdering: Cowi:. Det vurderes at firmaet har god VA-faglig kompetanse og god innsikt i bruken av GIS i VA faget. Det vurderes derfor at de vet mye om hva kartet kan/bør brukes til - og dermed hva som bør registreres. De var i møtet fokusert på enkelhet i løsningene (keep it simple) - noe som kan være viktig i vår kommunale hverdag. Geografisk er de godt plassert. Selv om det er lite beskrevet om arbeidsmetoder og teknisk løsning vurderes Cowi til å være et godt teknisk valg. Score 1.0 Asplan Viak: Det vurderes at også Asplan Viak har solid VA-faglig kompetanse så vel som GIS kompetanse, selv om de fremstod lidt usikre på forhandlingsmøtet. Demonstrerte ved bruk av flytskjema for innmålingsprosessen at de hadde tanker om hvordan deler av oppgaven bør løses. Teknisk løsning og valg av verktøy var noe uklar. Geografisk er medarbeiderne noe spredt. De har en satt opp en grei og ryddig oversikt i aktiviteter. Drammensavdelings arbeid med vår innmålingsinstruks ga ikke det beste inntrykk. Aspal Viak vurderes likevel til å være et godt teknisk valg. Score 1.25 Geodata: Det vurderes at Geodata har mindre VA-fagelig kompetanse end de øvrige tilbydere. GIS kompetansen er formentlig veldig god. De har gitt en veldig god teknisk løsningsbeskrivelse, men er veldig fokusert på hvilke verktøyet. Verktøyet kan gjenbrukes å er vårt etter utvikling til prosjektet. Positivt med presentasjon av rapport i Shape og etterbruk i FME. (Dette bør kanskje ses på uansett valg.) Geografisk er de godt plassert. Grunnet den noe svake VA-faglige kompetanse vurderes Geodata til å være det svakeste tekniske valg. Score 1.5 M:\GVD\Lekkasjekontroll\GIS & Modellering\Kvalitetsheving av kartverk\kvalitetsheving av kartverk - Evaluering av tilbud.doc Side 5

6 I øvrig er leveringstid inkludert i vurdering av arbeidsopplegg, men kun vektet med 20 %. For all tilbydere følger oppdeling i delaktiviteter i hovedsak anbudsmaterialet, og er derfor utelatt fra vurderingen. vurdering av Arbeidsopplegg og leveringstid: Nr Tilbyder Opplegg Leveringstid (20%) Samlet opplegg score (80%) Uker (poeng) 0,8*Opplegg + 0,2*Tid 1 Cowi ,13 1,03 2 Asplan Viak ,24 3 Geodata ,40 Samlet vurdering av Pris og Arbeidsopplegg: Nr Tilbyder Pris Arbeidsopplegg Score 60% 40% 1 Cowi 1,00 1,03 1,01 2 Asplan Viak 1,91 1,24 1,64 3 Geodata 1,17 1,40 1,26 På bakgrunn av ovenstående samlede vurdering av pris og arbeidsopplegg, er det arbeidsgruppen for GIS og modellering sin vurdering at prosjektet bør gjennomføres og at COWI velges som rådgiver. 6 Innstilling til styregruppen for GVD På bakgrunn av ovenstående evaluering av rådgivere som har gitt tilbud på prosjektet: Kvalitetsheving av kartverk i regi av Godt Vann Drammensregionen innstilles det til at prosjektstyret for Samarbeidsprosjektet GODT VANN tar beslutning om at prosjektet gjennomføres og at oppgaven tildeles COWI Begrunnelse: Etter evaluering av gitte tilbud og etterfølgende forhandling er det GIS gruppens vurdering at COWI har den nødvendige kompetanse inne VA-faget og innen GIS. At de har presentert et prosjekt som har et godt og troverdig arbeidsopplegg til en fornuftig pris. M:\GVD\Lekkasjekontroll\GIS & Modellering\Kvalitetsheving av kartverk\kvalitetsheving av kartverk - Evaluering av tilbud.doc Side 6

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 30. november 2009 i sak 2009/76. Tildelingsevaluering. Konkurranseform.

Klagenemndas avgjørelse 30. november 2009 i sak 2009/76. Tildelingsevaluering. Konkurranseform. Klagenemndas avgjørelse: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for drift av bompengeanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven 5 og forskriften

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/49 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/49 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelse*

Klagenemnda for offentlige anskaffelse* Klagenemnda for offentlige anskaffelse* Innklagede valgte tilbud i en konkurranse om byggeledertjenester, men gjorde deretter om beslutningen. Klagenemnda la til grunn at det må foreligge feil eller mangler

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/19 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/19 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/79 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/79 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage av 29. oktober 2010 på Universitetet i Bergen sin anskaffelse av nøkler, beslag, låsearbeider

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer