Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune"

Transkript

1 Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune

2 Lier kommune 301 km da dyrket mark da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo innbyggere arbeidsplasser

3 Lier kommune Lierelva Leirevassdrag med ca 40 km elveløp under marin grense (inkl. 3 hovedtilløp) utspring i åsene øst og vest for dalen 26 fiskearter viktig elv for laks og sjøørret nedbørsfelt ca 300 km 2 ca innbyggere i nedbørsfeltet ca 200 km 2 skog ca daa dyrket, herav daa grønnsaker ca storfe stort hestehold

4 Lier kommune Brunt vann Når elva renner ned i dalen er den blank og rask Etter en lang tur gjennom de marine avsetningene i dalen er den blitt brun og treg når den renner ut i fjorden ved Linnes Aktiv erosjon og ravineprosesser langs elveløpet

5 Lier kommune Vi har holdt på en stund

6 Lier kommune Karakterisering og tiltaksanalyse Fullkarakterisering ferdig første halvår 2008 Tiltaksanalyse oversendt Vannregionmyndigheten før utløpet av 2008 Tiltaksanalysen er innarbeidet i Forvaltningsplan og Tiltaksprogram for Vannregion Vestviken som ble sendt på høring med frist medio juli 2008 Forvaltningsplan og Tiltaksprogram har vært behandlet i Buskerud, Oppland, Telemark og Vestfold fylkesting og er oversendt regjeringen til godkjenning

7 Hyppige flommer Snøsmeltingsflom nesten hvert år - gjør ikke alltid skade Regnværsflommer om sommeren - svært store skader i juli 07 Regnværsflommer om høsten - svært store skader i 2000

8 2001 Foto NVE Kvikkleire Kartlegging ferdig i Eikenga og Vellingbekken prioritert til sikringstiltak. Gjennomført etter at flommen i juli 07 førte til en kritisk situasjon

9 Forurensning Lier kommune Tarmbakterier i sidebekker og nederst i hovedvassdraget. Hovedsakelig fra kloakkutslipp, men også husdyr Fosfor under marin grense. Fra kloakkutslipp, landbruk og bakgrunnspåvirkning Ca private avløpsanl. Overløp fra pumpestasjoner Overløp fra fellesledninger

10 Høy turbiditet fra internerosjon i vassdraget og overflateerosjon på jordbruksarealer Annen påvirkning Lier kommune Gyrodactylus salaris Fremmede arter Kjempespringfrø Forsuring over marin grense

11 Miljømålene Lier kommune Lier kommune har valgt å videreføre målene som er formulert i Vannbruksplan for Lierelva Redusere avrenning av næringsstoffer fra landbruket Rense og forbedre avløp Redusere flomskader Ta vare på og forbedre vassdraget med hensyn til biologisk mangfold Gjøre elva tilgjengelig for fritidsaktiviteter

12 Fullføre arbeidet med å sanere avløp i tettbygde områder Øke innsatsen med spredte avløp Tiltaksanalysen Lier kommune Videreføre tiltak i landbruket for å redusere belastningen av fosfor, nitrogen og turbiditet

13 Tiltak i/ved elveløpet - flomsikring, erosjonsvern, fangdammer, kantskjøtsel Biotopforbedring, kalking, fiskekultivering, tiltak mot Gyrodactylus, fremmede arter (Kjempespringfrø) osv. Tiltaksanalysen Overvåking av miljøtilstanden Lier kommune

14 Hva vi skal oppnå Lier kommune Tiltaksprogrammet for vannregionen fastsetter at fosforbelastningen skal reduseres med kg årlig Avløp ca kg Landbruk ca 550 kg Tiltak i og langs elveleie/bekker ca 500 kg Kommunen har mål om å redusere forurensningen med tarmbakterier og satser videre på tiltak på avløpsnettet

15 Lier kommune Ni kommuner samarbeider i GVD-prosjektet Drammen Hurum Lier Modum Nedre Eiker Røyken Sande Svelvik Øvre Eiker

16 Lier kommune Samarbeid om spredte avløp Felles interkommunalt kontor for saksbehandling, oppfølging og tilsyn Inndeling av kommunene i forvaltningssoner ut fra resipient og brukerinteresser grunnlag for å differensiere rensekrav Eget regelverk Kommunal forskrift til FF kap. 12 Kommunal forskrift om tømming av tanker Kommunal forskrift om gebyr

17 Lier kommune Vertskommuneavtale Felles interkommunalt kontor ivaretar kommunenes ansvar som forurensingsmyndighet. Dette inkluderer: Kompetansesenter for kommuneplan- og hovedplanarbeid Finne beste løsninger for eksisterende og nye boligog hytteområder Saksbehandling og vedtak i utslippssaker Oppfølging / revisjon av utslippstillatelser og årsrapporter Tilsyn og tømming av alle anlegg Utlikning og innkreving av gebyr

18 Lier kommune Fremdrift og organisering Prinsippvedtak om opprettelse i de samarbeidende kommunene i løpet av januar 2010 Endelig vedtak i mars 2010 Oppstart rekruttering første halvår Operativt etter sommeren med behandling av nye saker Forberede arbeid med eksisterende anlegg Kontoret plasseres i Lier (hvor i org. avklares nå) Grunnbemanningen i oppstartfasen skal være Leder med fullt ansvar Fagperson med kompetanse i avløpssaker Systemforvalter med ansvar for abonnentregister o.a. Juridisk bistand, fakturering o.a. kjøpes etter behov

19 Finansiering Lier kommune Finansieres ved gebyr Evt. underskudd/overskudd fordeles på deltakerne etter nøkkel basert på antall anlegg Finansieres ved gebyr (ca. 80 %) og kommunal finansiering (ca. 20 %) Kommunal finansiering via fordelingsnøkkel: antall anlegg, med et fastledd i bunnen Budsjett: ca 6 mill for kontoret + 7,5 mill for slamtømming

20 Takk for oppmerksomheten

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsrapport 2013 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Modum, Øvre, Nedre, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande Årsrapport 213 Renseresultater minirenseanlegg

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii(

r 'é1c tffi 6iiiVéiIféii( ,_.,..,..., t HITRAKOMMUNE Teknisk sektor 20{ m SAS W... H.-.,.. f v :p flím r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii( Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Dato Deres ref. Vår ref. I Arkivkode

Detaljer

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD

Årsrapport 2009. Samarbeidsprosjektet GVD Årsrapport 2009 Samarbeidsprosjektet GVD Et samarbeid mellom 9 kommuner og Glitrevannverket IKS om vannforsyning og avløp. Innhold Bakgrunn... 2 Høydepunkter... 2 Organisering... 3 Årsrapport 2009... 3

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013.

Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra 01.01.2013. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Tekniske tjenester Saksbehandler: Anne Lise Wibstad L.nr.: 29218/2012 Arkivnr.: 231 Saksnr.: 2008/8012 Kommunale gebyrer 2013 etat Tekniske tjenester, gjeldende fra

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Statens vegvesen Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Behandlende enh: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Lene Jacobsen - 37019892 2010/102385-023

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer