Verdivurdering. Bjerkly Toftenes Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE"

Transkript

1 Pollen 8475 Straumsjøen Tlf Mob Verdivurdering Bjerkly Toftenes Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato:

2 Verdivurdering Bjerkly Toftenes Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger På oppdrag fra Synnøve Jenssen er undertegnede takstmann gitt i oppdrag å taksere eiendommen Bjørkly, gnr 81, bnr 20 i Øksnes kommune. Oppdraget er definert til fastsettelse av eiendommens konsesjonsverdi, normal salgsverdi og låneverdi. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Egne forutsetninger Ved salg av eiendommen i det frie marked vil overdragelsen være underlagt konsesjonsbestemmelsene i lov av 28. nov Konsesjonslovens 1 (formålsparagrafen) danner grunnlaget for regulering og kontroll av omsetning. Konsesjonslovens 1 lyder slik: "Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet bl.a for å tilgodese: 1. fremtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, almenne naturvern- og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen" I følge lovens 9 skal det for landbrukseiendommer særlig legges vekt på blant annet at den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Landbruksdepartementet har i rundskriv M-3/02 (Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon) gitt veiledende normer for verdsetting av konsesjonspliktige eiendommer. I rundskriv M-7/02 og M-4/04 er det gjort en del endringer ift førstnevnte rundskriv, hovedsakelig mht kapitaliseringsrentefot. Markedsverdi Markedsverdien settes skjønnsmessig til: Pollen, av 10

3 (sign) 3 av 10

4 Rekvirent Rekvirert av: Synnøve Jenssen Besiktigelse, tilstede Dato: - Takstmann Tlf.: Hanne Jenssen Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Situasjonskart Arealoversikt EDR Eier Rekvirent Kildehenvisninger Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Egne observasjoner: Rekvirent: EDR: Konsesjonsforhold Adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp, forsikringsopplysn., offentlige avgifter Adresse, eiendomsnavn, eiend. merknad, hjemmelshaver, kommentar tomt, gårdsnr., bruksnr., sist omsatt, kommentar sist omsatt Eiendomsdata Hjemmelshaver: Eiendommens arealer: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Offentl. avg. pr. år: Jensen Finn Gunvald K Jensen Sybil Dorthea Eiet grunn. Eiendommen er utfra størrelsen konsesjonspliktig ved fritt salg og eiendommens verdi er derfor fastsatt etter de gitte retningslinjer for verdifastsetting av konsesjonspliktig eiendom. Offentlig adkomst til eiendommen Eiendommen er tilknyttet privat vannverk Avløp til kum m/overløp Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Forsikringstype: Forsikringssum: Premiebeløp: IF. Boligen er fullverdiforsikret mens fjøset er førsterisiko Generelle opplysninger om eiendommen Dyrket mark : Skogareal : Annet areal: Sum: 36,0 2,0 3,0 41,0 da da da da Beskrivelser Beliggenhet: Eiendom: Bebyggelse: Standard: Produksjon: Eiendommen ligger i Alsvåg omlag 7 km fra kommunesenteret Myre. Eiendommen er en landbrukseiendom Bebyggelse består av bolig samt eldre fjøs. Eiendommen er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen. Bygningens generelle tilstand, elde, slitasje og synlige feil er registrert og tatt hensyn til i taksten. Generelt bør bygninger kontrolleres nærmere enn det som normalt gjøres ved verditaksering mht avklaring av evt feil og mangler (tilstandsrapport) Eiendommen har ikke selvstendig produksjon. Jordbruksarealet leies ut til nabobruk i drift. 4 av 10

5 Odel: I følge odelslovens 2, oppfyller eiendommen kravet som odlingsjord. Eiendommen har vært i familiens eie i mer enn 20 år. Det hviler derfor odel på eiendommen. Det er ikke opplyst om noen spesielle forhold ut over de som evt. er nevnt i takstdokumentet. Ihht opplysninger foreligger det ingen påbud fra (offentlige) myndigheter. Annet: BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Våningshus Byggeår: Opplysning iflg oppdragsgiver Arealer og anvendelse Etasje Kjeller 1. etasje Loft Sum bygning Bruttoareal BTA m² Anvendelse 42 Kjellernedgang, wc, bod og vaskerom m/utv. adkomst. En del av kjeller er ikke utgravd. 93 VF, gang m/trapp til loft og kjeller, kjøkken, stue, bad 79 Gang m/trapp til 1. etg samt utgang til veranda over inngangsparti, 5 soverom samt bad. 214 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Våningshus Bygningsdel/beskrivelse Bygning generelt Boligen er i 2 etasjer delvis på kjeller. Bygningens elde, slitasje og synlige tekniske feil er registrert og hensyntatt. Påkostninger: Det er ikke gjort spesielle standardhevende tiltak de siste årene. En del oppussing og utbedringer må påregnes. Grunn og fundamenter Såle av betong på fast grunn. Betongdekke på grunn i kjeller. Deler av kjeller er ikke utgravd og anses som kryperom med adkomst fra kjeller. Virker tørt ved befaring men noe fuktroser på murvegg kan tyde på fuktgjennomslag. Frittbærende dekker Trebjelkelag mellom kjeller og hovedetasje. Betongpåstøp på bad. Yttervegger Boligen er oppført av betongstein, utvendig pusset og innvendig påfôret og isolert, sannsynligvis med 2" stav. Innvendig platekledd Takkonstruksjoner Saltakskonstruksjon av sperrer. Undertak av tro med papp. Taktekke av skifereternitt. Takrenner og nedløp av plast. Eternittplater på tak bør sjekkes nøyere mht forvitring og lekkasjeskader. Vinduer For det meste 2-lagsglass av varierende alder. Vindu i balkongdør i stue samt et soverom på loft er punktert og må påregnes skiftes. 5 av 10

6 Ytterdører og porter Ytterdør av hardved og glass med sprosser. Innvendige dører Innvendige gabondører Belegg på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper Tredekke på veranda. Verandadekke er dårlig og må påregnes skiftes. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Betonggolv i kjeller. Første etg: stort sett belegg. Noe teppe på gang og vf. Bad har våtromsbelegg. Andre etg: belegg på samtlige rom, en del gammel stragula. Våtromsbelegg på bad. Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Pusset betongvegg i kjeller. Første etg: malte/tapetserte plater. Noe flis på vegg i kjøkken og på bad. Våtromstapet på bad, noe panelplater i stue. Loft: malte/tapetserte plater, noe panelplater. Fukt/muggskader på tapet på bad i 2. etg. Overflater på innvendig himling Bordkledd himling i kjeller. Første etg: Platekledd himling i 1. etg. Loft: dels plater dels flytende himling. En del sprekk i flytende himling. Trapper og ramper Utvendig strekkmetalltrapp som inngangstrapp. Innvendig tretrapp til kjeller og loft. Balkonger Veranda med adkomst fra stue. Veranda over inngangsparti av støpt dekke. Råteskader i rekkverk på veranda over inngangsparti Piper, plassbygde ildsteder m.v. To piper med utvendig beslag over tak. Tilknyttet vedovn i stue og kjøkken. Kjøkkeninnredning Eldre kjøkkeninnredning med vaskekum, utslagsvask og benkebeslag av rustfritt stål. Opplegg for komfyr m/avtrekk. Innredning og garnityr for våtrom Dusjkabinett, wc og innredning med nedfellt servant. Bad på loft: badekar, servant og opplegg for vaskemaskin. Skap og reoler En del plassbygde skap i vf. VVS-installasjoner, generelt Avløpsrør av PVC, vannrør av kobber. Sluk i golv på begge bad. Elkraft, generelt Trefaset luftspenn. Tavle med skrusikringer. Fjøs Byggeår: Opplysning iflg oppdragsgiver Arealer og anvendelse Etasje Grunnflate Sum bygning Bruttoareal BTA m² Anvendelse 90 Husdyrrom med høysval. Låve over høysval med adkomst via låvebru i langvegg. Overbygd låvebru og lagerrom. Fjøs nyttes som lager av 10

7 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Fjøs Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Tradisjonell fjøs med kjeller under husdyrrom av betong. Dekke over kjeller av tre. Husdyrrom oppført av plank, utvendig bordkledd. Låve over husdyrrom på dekke av tre. Høysval og låve oppført av enkel bindingsverk kledd med sprekkpanel. Overbygd svalgang/inngang ved låvebru. Støpt dekke på grunn. Svalgang oppført av enkel bindingsverk. Tak over låve bæres av sakser kledd med bølgeblekk. Innredning av tre. Platekledning på tak er mye rustent, samt utvendig kledning spesielt mot sørvest er dårlig. Bæring virker bra, og fjøset fungerer som lager. ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark Normal grasproduksjon i området er i følge forsøksringen ca 315 fe pr. daa. Fulldyrka jord i normal grasproduksjon med god hevd er beregnet til en verdi på kr. 2300,- pr. daa. Det gis en skjønnsmessig reduksjon for areal med mindre god hevd. Overfl. dyrka jord og gjødsla beite gis redusert verdi. Samlet verdi av jordbruksareal settes til kr.: Annet SAMMENDRAG VERDIKOMPONENTER Bygg ol.: Andre verdikomp.: Våningshus Fjøs Dyrket mark Annet Samlet verdi: 7 av 10

8 8 av 10

9 Fjøs Fjøs 9 av 10

10 Kjøkken Bad 10 av 10

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE Fygleheia 1 8370 Leknes NO 955 797 299 epost: a-odjo@online.no Bank: 4631 05 00 100 Mob. 907 26333 Telef: 760 82 833 Verdi- og lånetakst over Steineveien 294 8340 STAMSUND Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidseiendom i Hafjell Mosetertoppen Felt FB1 - Storslåveien 90 2636 ØYER Gnr. 17 Bnr. 67 Tomtnr. 28 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst "Svenskerud" Vestre Hvindenvegen 41 Gårdsnr. 61 Bruksnr. 24 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 2007000801

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sørkedalsveien 242C 0754 OSLO Gårdsnr. 27 Bruksnr. 250 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 195/625 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tåsenveien 26, 0853 Oslo Mobil; 924 69 095 E-post; jan.berby@storoslotakst.no Org.nr: 970 276 483 Verdi- og lånetakst over Nicolaysens vei 7 1367 SNARØYA Gnr. 44 Bnr. 704 Pluss 1/6 av gnr 44, brnr 276

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE

Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE Tore Hunds gt. 7 8514 Narvik Mob. 92613029 769 46613 / Fax 769 47785 post@ofotentakst.net Verditakst med kontantstrømanalyse Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over TAKSTHUSET Heggelibakken 4 0375 Oslo 91583201 faks 22703801 opr@taksthuset.no Org.nr: 985832730 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon i Hovinveien 37 K 0576 OSLO Gnr. 128 Bnr. 157 Seksj.nr. 26 Eierbrøk:

Detaljer