Verdi-og lånetakst over

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi-og lånetakst over"

Transkript

1 Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: E-post: Org.nr: Verdi-og lånetakst over Fossmoveien BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum Takstmann MNTF Oppdrag 5833 Befaringsdato:

2 Verdi- og lånetakst over Fossmoveien BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE Forutsetnin er Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretningsog næringsbygg. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetnin av boli er ben es en Boli sal sra ort med verditakst. Sammenfattet beskrivelse Boligeiendom med enebolig. Den ligger i boligområde på Finnlandsmoen knapt 1 km fra sentrum hvor det bl.a. er noen butikker, skole og barnehage. Tomta er 1245 m2. Den er planert, naturtomt og gjerde på to sider. Innkjøring fra kommunal vei. Bra med parkering. Noe begrenset utsikt og bra solgang. Enebolig oppført i Bolig med standard i hovedsak fra byggeår og den har behov for oppgraderinger, utbedringer, fornyelser og vedlikehold. Se forøvrig under konstruksjoner og innvendige forhold. Kommunal utleieboli. Markeds - og låneverdi Taksten er avholdt etter beste skjønn. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre de er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt takstobjektet som god skikk tilsier. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Bardu, Richard K. Elverum Takstmann MNTF (sign) Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt Oppdr nr Bef dato Side: Takstmann MNTF Richard K Elverum Org nr av 5

3 r Rekvirent Rekvirert av: Besikti else tilstede Dato: Dokumentkontroll D r kommune v/geir Fellber Marit Dalseth Richard K. Elverum Takstmann Tlf.: Dokumenter fremvist: Tegninger Dato samt ferdigattest og kart Andre dok./kilder: Rekvirent Opplysninger om eiendommen EDR o Grunnkart Innhentet av takstmann Vedle Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider 1 EDR o Grunnkart 2 Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 3 Bnr. 98 Hjemmelshaver: Dyrøy kommune Tomt: Eiet tomt. Areal m2 Ihht. EDR. Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Kommunal vei Vann: Offentlig Avløp: Offentlig Regulering: Ja, boligområde Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Ihht. ferdigattest. Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Side Org.nr av 5

4 Eneboli - arealer Etasje 1. etasje Sumb Bruttoareal Bruksareal BRA m2 Anvendelse BTA m2 Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Stue, kjøkken, to soverom, bad, vaskerom. gang. vindfang. to boder Areal ihht. te nin nin Eneboli - romfordelin Etas'e Primærrom Sekundærrom 1. etasje Stue, kjøkken, to soverom, bad, vaskerom, gang, To boder vindfan KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Eneboli Lokaliserin B nin sdel/beskrivelse Enebolig 200 Bygning, generelt Tradisjonell 80-talls bolig med datidens standard og konstruksjon. Det er ikke gjort noen påkostninger siden byggeår og boligen har derfor behov for oppgraderinger, utbedringer, fornyelser og vedlikehold i forhold til alder og bruksslitasje. Se også øvrige punkter. 210 Grunn og fundamenter, generelt Ringmur/stripefundament med betong. Åpning i endevegger er kledd igjen med trepanel. Kryperom sett fra en utvendig luke. Ikke plast på sandgrunn, ikke ventiler i ringmur og konstatert noen fuktskader på stubbgulv. Hele kryperommet må besiktiges ved avhending. 225 Yttervegger Isolert bindingsverk med tømmermannspanel. Vinduer med isolerglass. Ytterdør. 227 Takkonstruksjoner Takstoler, isolering, undertak i plast og taktekke med metallplater. Takrenner i plast. Kaldloft sett fra luke, mye lagringer. 242 Gulvsystemer Isolert trebjelkelag. 250 Overflater, generelt Gulv: vinylbelegg - noe fra Vegger: malt, våtromstapet, våtromsplater Himling: malt 261 Trapper og ramper Platt ved inngang og trapp i strekkmetall. 270 Fast inventar, generelt Kjøkkeninnredning med malte fronter. Garderobeskap. Bodhyller. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Badekar (uten front), servant med skap og klosett. Benkbereder og plast skyllekar på vaskerom. 320 Varme, generelt Vedovn o elektrisk. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer Ettertrykk forbudt Oppdr nr Bef dato Side: Takstmann MNTF Richard K Elverum Org nr av 5

5 VERDIBEREGNING Årli e kostnader 400 Elkraft, generelt Elektrisk anle - 50 A 2x16 o skrusikrin er. Årlige kostnader Off. avgifter og forsikringspremie Vedlikeholdskostnader Sum kostnader Kr: Ca. årli e driftskostnader. Teknisk verdi b nin er Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Enebolig Fradra alder utidsmessi het vedlikeh.man ler tilst.svekkelser 'enst. arbeider : Teknisk verdi b nin er: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl, tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurderin av tomtens o eiendommens beli enhet. Normal tomteverdi: 100 Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstob'ektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi forsikti ansatt markedsverdi Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef dato: Side: Takstmann MNTF Richard K Elverum Org.nr av 5