Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE"

Transkript

1 Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : E-post Dag : Tlf. kontor : Org.nr: Utført av: Dag Daae Johansen Takstmann MNTF Tlf TakstTeam Vesterålen AS Befaringsdato:

2 Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Sammenfattet beskrivelse BELIGGENHET : Eiendommen har beliggenhet på solåpen tomt i etablert, rolig og barnevennlig boligområde, med fri og meget god utsikt mot sjø og fjell. Nordlig hellende tomt like ved Stokmarknes sentrum, med grei adkomst fra offentlig veg. Eiendommen er endeseksjon mot øst (i rekke med tilsammen 2 enheter/ eiendommer). Endeseksjon gjør at det er mulighet for god utnyttelse av eiendommen (mht. utbygging, utnyttelse av uteareal osv.). Stokmarknes, by og kommunesenter, har bra utbygd service- og forretningstilbud, variert skoletilbud samt gode kommunikasjoner med buss, båt og fly. TOMT / OPPARBEIDELSE EIENDOM : Opparbeidet tomt med plen, beplantninger, busker og trær. Innkjørsel og gårdsplass med grus/ singel. BEBYGGELSEN : Eiendommen er bebygget med del av vertikaldelt 2-mannsbolig (byggeår -63). BYGNING ; STANDARD - VEDLIKEHOLD Eiendommen er vurdert i den stand den var på besiktigelsesdagen. Bygningens generelle tilstand, elde, slitasje og synlige tekniske feil er registrert og tatt hensyn til. Bygninger bør generelt kontrolleres nærmere enn som gjøres ved verditakst (f. eks. tilstandsrapport). Bygninger forutsettes (generelt) godkjente. BYGNING ; PÅKOSTNINGER : Det er utført div. påkostninger de senere år. Bl.a. nevnes skifte av taktekke, renovering av bad, ny terrasse og trapp ved hovedinngang, skifte av ytterdør samt div. innvendig oppussing/ standardheving. SPESIELLE - / ANDRE FORHOLD : Grunnbokutskift ikke fremlagt (bør generelt kontrolleres ved overdragelse). Eiendommens areal iht. Eiendomsdata, forutsettes korrekt. Kfr. målebrev/ skylddelingsforretning, situasjonskart og evt kommunen for evt. ytterligere informasjon vedr. eiendommens grenser og areal. Bygningens oppgitte byggeår er å anse som omtrentlig. Bør avklares/ bekreftes. Se gjeldende planer (reguleringsplaner osv.) for informasjon vedr. området. Iht. eier foreligger det ingen påbud fra (offentlige) myndigheter. Eier opplyser at det ikke er registrert spesielle forhold, eller skjulte tekniske feil, ut over de som evt. er nevnt i takstdokument. Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

3 Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Sortland, Dag Daae Johansen Takstmann MNTF Tlf (sign) Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

4 Oppdrag og forutsetninger Verdi- og lånetakst av eiendommen Gnr. 65 Bnr. 874, Hadsel. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst. Informasjon/ opplysninger/ andre forutsetninger Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil eller mangler som han ikke kunne oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Det er ikke fremkommet opplsyninger om heftelser el.l. som kan ha innvirkning på eiendommens verdi, dersom dette ikke er spesielt bemerket. Areal er beregnet i samsvar med "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger ". Bruken av rommene kan være i strid med bygningslovgivningen selv om de er måleverdige etter nevnte retningslinjer. Ved besiktigelse er det ikke flyttet på møbler, inventar, utstyr el.l.. Ved evt. innredning av loft eller kjeller etter byggeår er det ikke undersøkt om det foreligger bruksendringstillatelse dersom dette ikke er nevnt spesielt. Rapporten er utelukkende basert på informasjon fra eier/ eiers representant mht. skjulte konstruksjoner og bygningsdeler med mindre det i takst ikke er særskilt vist til annen dokumentasjon. Rekvirent Rekvirert av: Anne May Pedersen Besiktigelse, tilstede Dato: Anne May Pedersen - Dag Daae Johansen Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato Andre dok./kilder: Eier Eiendomsdata Dato SE eiendom Dato Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig Hjemmelshaver: Tomt: Anne May Pedersen Eiet tomt. Areal 446,5 m² Areal iht. "Eiendomsdata.no", og forutsettes korrekt. Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

5 Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Offentl. avg. pr. år: Nei Offentlig. Eiendommen grenser mot offentlig veg, som også eiendommen har grei adkomst fra. Offentlig Offentlig Regulert område. Området er regulert til boligformål. Kr Iht. eier Forsikringsforhold Forsikringstype: Fullverdi Premiebeløp: Kr Kommentar: Skattetakst Skattetakst: År 0 Bygninger på eiendommen Opplysninger vedr. forsikring ikke fremlagt. Antatt (omtrentlig) premie ansatt av takstmannen. Del av vertikaldelt 2-mannsbolig - Bebodd av eier Byggeår: Iht. eier. Forutesettes korrekt. Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

6 Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Del av vertikaldelt 2-mannsbolig - Bebodd av eier - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 2. etg Soverom, soverom 2, soverom 3, gang, bad 1. etg Entré, stue, kjøkken Kjeller Gang, bod, bad, gang 2, vaskerom, gang 3, kjellerstue Sum bygning Del av vertikaldelt 2-mannsbolig Bebodd av eier - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 2. etg. Soverom, soverom 2, soverom 3, gang, bad 1. etg. Entré, stue, kjøkken Kjeller Gang, bad, gang 2, vaskerom, gang 3, kjellerstue Bod Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

7 KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Del av vertikaldelt 2-mannsbolig - Bebodd av eier Lokalisering Del av vertikaldelt 2- mannsbolig - Bebodd av eier Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Generell bygnings- og vedlikeholdsmessig tilstand/standard betegnes som god/tilfredsstillende, hensyntatt bygningens alder, dette bl.a. grunnet div. påkostninger de senere år. Bygningens elde, slitasje og synlige tekniske feil er registrert og hensyntatt. Det er utført div. påkostninger de senere år. Se sammendrag side 2 og hvert enkelt punkt nedenfor. Vedlikehold ol: Generelt bør bygninger gjennomgåes grundigere enn som normalt gjøres ved befaring ved verditakst, med tanke på utbedringsbehov, feil og mangler (f.eks. tilstandsrapport). Det bør (generelt) påregnes vedlikehold/utbedringer inn- og utvendig. 210 Grunn og fundamenter, generelt Murt grunnmur, innvendig utlektet og sans. isolert i innredede rom. 212 Drenering Drenering fra byggeår, sans. / forutsettes i tidsmessig utførelse (hensyntatt byggeår). 221 Gulv på grunn Gulv utført i betong. Oppforet og sans. isolert (tilfarergulv) i deler/noen rom i kjeller. 225 Yttervegger Tre, bindingsverk, sans. standard/ vanlig utførelse iht. byggeår. Utvendig liggende bordkledning på 2 fasader samt platekledning på en fasade. Malt utvendig siste gang : Takkonstruksjoner Tre, saltak, utførelse og isolasjonsmengde sanns. som normalt iht. byggeår. Loftsrom (/takkonstruksjonen) er ikke befart (pga. manglende adkomstmulighet) og forutsettes tilfredsstillende. 232 Taktekning og membraner Taktekking med stålpanner. Takrenner/ nedløp i plast. Taktekke nytt ca Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

8 233 Vinduer De fleste vinduer med 2-lags glass. Øvrige med koblede glass. De fleste vinduer skiftet i Ytterdører og porter Ytterdører i tre ( Hovedinngangsdør, terrassedør, balkongdør, kjellerytterdør). Kjellerytterdør skiftet i Gulvsystemer Tre, sans. tradisjonelt tre-bjelkelag iht. byggeår, (mht. isolasjon og utførelse) mellom etasjene. 245 Himlinger inklusive taklister Malte himlingsplater, panel og plater / papp på de fleste rom. 254 Dekker - Gulv og overflate Våtromsbelegg på begge bad. Laminatgulv, vinylbelegg og teppebelagte gulv på de fleste øvrige oppholdsrom. Fornying av div. gulv de senere år. 254 Overflater på innvendige vegger Våtromsplater på bad i 2. etg., delvis våtromstapet på bad i kjeller. Malt strie, brystningspanel, malt panel og panel på de fleste oppholdsrom. Div. innvendig fornying/oppussing de senere år. 261 Trapper og ramper Innvendig tretrapp med belegg til 2. etg.. Innvendig teppebelagt tretrapp til kjeller. Adkomst til kaldt loft gjennom luke uten stige. Tretrapp ved hovedinngang. Betongtrapp (utvendig) til egen kjellerinngang. Trapp ved hovedinngang ny ca Balkonger, terrasser ol. Utgang fra stue til terrasse, utført som trekonstruksjon m/ spaltegulv. Utgang fra soverom til balkong, utført i trekonstruksjon med platetekking. Terrasse/ trapp ved hovedinngang, utført i trekonstruksjon m/ spaltegulv. Terrasseved hovedinngang ny ca Piper, plassbygde ildsteder m.v. Murt pipe fra byggeår. 272 Kjøkkeninnredning 1. etg.: Innredning med hvite fronter bestående av ca. 3,5 lm. benkeflate inkl. stålbeslag m/ kummer, overskap, underskap. Ventilator. Kjeller : 1,0 l. innredning m/ stålbeslag m/ kummer, overskap, underskap. Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

9 Ventilator. 273 Innredning og garnityr for våtrom Bad 2. etg. : 120 cm. innredning. Badi kjeller : 60 cm. innredning. Baderomsinnredning i 2. etg. ny ca Utstyr for sanitærinstallasjoner Bad 2. etg. : toalett, dusjkabinett, servantbeslag på innredning. Bad, kjeller : toalett, badekar, servantbeslag på innredning. Vaskerom/-kjeller : opplegg for vaskemaskin, 200 l. varmtvannsbereder Vann- og avløpsanlegget fungerer iht. eier tilfredsstillende. Bad i 2. etg. renovert ca. 2008, med bl.a. nytt sanitærutstyr. 320 Varme, generelt Vedovn i stue. Oppvarming forøvrig ved elektrisitet. 360 Luftbehandling, generelt Avtrekksvifte fra kjøkken (ventilator). Naturlig avtrekk fra våtrom. 400 Elkraft, generelt Generelt eldre installasjon som er fornyet de senere år, med generelt tilfredsstillende kapasitet og antall kurser. Automatsikringer. 540 Alarm- og signalsystemer, generelt Røykvarslere. 550 Lyd- og bildesystemer, generelt Fremlagt fiberoptisk kabel til bolig, leverandør Trollfjordkraft (mulig bredbånd, TV osv.). Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10

10 VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Forsikring: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Kapitalisert verdi Kommentar: Kapitalisering foretas ikke på boliger til eget bruk. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Del av vertikaldelt 2-mannsbolig Bebodd av eier Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Ing Dag Daae Johansen Org.nr DDJ av 10