Tilstandsrapport. Washingtons vei BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. Washingtons vei 13 5019 BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Torstein D.L. Hågensen-Drønen. Utført av: Gnr. 166 Bnr."

Transkript

1 Tilstandsrapport over Washingtons vei BERGEN Gnr. 166 Bnr BERGEN KOMMUNE Johan Lauvås Ingeniør/takstmann Utført av: Torstein D.L. Hågensen-Drønen Arkitekt/Takstmann Oppdrag Befaringsdato: ,

2 Tilstandsrapport over Washingtons vei BERGEN Gnr. 166 Bnr BERGEN KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Denne tilstandsrapporten er en tilstandsbeskrivelse utført iht. NTFs regler og NS 3424/3451. "Nivå 1" er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 (1995-utgaven) angir at Tilstandsgrader (Tg) fra 0-3 skal benyttes for å angi grader av tilstandssvekkelse. 0: ingen symptomer, 1: svake symptomer, 2: middels kraftige symptomer, 3: kraftige symptomer. Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. Takstmannen kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil opplysninger om skader som bare kan avdekkes ved inngrep i bygningsdeler eller komponenter. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for oppdatering. Sammenfattet beskrivelse Eldre enebolig med god og sentral beliggenhet på Bellevue/Fjellsiden. Sør-vestvendt og solrikt med utsikt over Bergen sentrum, byfjorden og Bergensdalen. Kort vei til barnehage, skoler, buss og Bergen sentrum. Tomten skråner kraftig mot sør-vest og er helt gjenngrodd rundt boligen. Eiendommen er bebygd med en eldre villa i et område med tilsvarende bebyggelse. Opprinnelig standard. Tilstandsrapport konklusjon Ca år som bærer tydelig preg av faværende vedlikehold. Bærende konstruksjoner viser tegn til betydelig svikt og bygningen vurderes til å være usikker. Det er påvist betydelige råte- og soppangrep i etasjeskiller og vegger. Trebjelkelag mot grunn er stedvis totalt ødelagt av råte. Drenering er sviktet med påfølgende skader på grunnmur som sprekker, forvitring, saltutslag mm. Ytterveggenes murkonstruksjoner fremstår i hovedsak som hele, men innvendig utfóring av tre er tydelig angrepet av sopp og råte. Takkonstruksjonen fremstår også i hovedsak hel, men er preget av stedvis begynndne råte og misfarging. På grunn av bygningens betydelige vann-, sopp- og råteskader vurderes bygningen til å være svært usikker, helseskadelig og ubeboelig. Rivning bør vurderes da kostnader knyttet til rehabilitering vil overstige kostnadene av en ny tilsvarende bygning. Bergen, Johan Lauvås Torstein D.L. Hågensen-Drønen Ingeniør/takstmann Arkitekt/Takstmann Takst Team Hordaland AS Org.nr m.fl. 2 av 7

3 Rekvirent Rekvirert av: Byggmester Markhus AS v/bjørn Rune Markhus Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Bjørn Rune Markhus Tlf.: Johan Lauvås Takstmann Tlf.: Mobil Dato: Torstein D.L. Hågensen-Drønen Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Situasjonskart Kart fra internett EDR Opplysninger fra Infoland. Andre dok./kilder: Rekvirent Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 166 Bnr Hjemmelshaver: Fjellsiden Vest AS Tomt: Eiet tomt. Areal 1 221,7 m² Arealer iht Norges Eiendommer. Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentlig. Vann: Offentlig. Avløp: Offentlig. Regulering: Området er ikke regulert. Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel Offentl. avg. pr. år: Kr De kommunale avgiftene er cirka. Forsikringsforhold Premiebeløp: Kr Kommentar: Polise er ikke fremlagt. Årspremie er anslått. Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Antatt byggeår iht. Infoland. Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Takst Team Hordaland AS Org.nr m.fl. 3 av 7

4 For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Entré, trapperom, fyrrom, boder 1. etasje Stue, kjøkken, 2 trapperom, kott 2. etasje Gang, 4 soverom, bad, wc Loft Tørkeloft, kott Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller Entré, trapperom Fyrrom, boder 1. etasje Stue, kjøkken, 2 trapperom Kott 2. etasje Gang, 4 soverom, bad, wc Loft Tørkeloft, kott KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Enebolig Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse T.grad Enebolig 200 Bygning, generelt Eldre murvilla som antas er oppført i Grunn og fundamenter, generelt Grunnmur i betong med sparestein på antatt faste masser. En del sprekker og riss i grunnmur. Fuktinnsig og saltutslag ble TG: 2 registrert. Byggegrunn er ikke tilstandsvurdert da kontroll krever vesentlige inngrep i, eller rundt, konstruksjonen. Det ble ikke registrert avvik på befaringsdagen. 212 Drenering Utvendig drenering er ikke kjent. Fuktinnsig tyder på manglende/sviktende drenering. 221 Gulv på grunn Delvis betong, delvis trebjelkelag mot grunn. - Symptom: Misfarget - Omfattende misfarging. - Symptom: Råte - Generelt omfattende råteangrep. - Symptom: Sopp - Generelt omfattende soppangrep. Material/komponent: Betong - Symptom: Avskalling - Store avskallinger. Fare for armeringskorrosjon. - Symptom: Forvitring - Tilløp til forvitring angrep. TG: 1 - Symptom: Sprekk - Dyperegående sprekker. Fare for TG: 2 armeringskorrosjon. Takst Team Hordaland AS Org.nr m.fl. 4 av 7

5 225 Yttervegger Hulmurkonstruksjon, innvendig platet. basert - Symptom: Mekanisk skade - Kraftige sår/rift i overflate. - Symptom: Råte - Tydelige råteangrep. TG: 2 - Symptom: Sopp - Generelt omfattende soppangrep. - Symptom: Sprekk - Kraftige sprekkdannelser. - Symptom: Svelling - Kraftig svelling/oppløsning. 227 Takkonstruksjoner Sperretak tekket med glasserte takstein. TG: 2 - Symptom: Misfarget - Generelt lette angrep av misfarging. TG: 2 - Symptom: Råte - Antydning til begynnende råte. TG: Vinduer Vinduer med enkle glass i trekarmer. Vinduer med isolerglass i trekarmer. - Symptom: Misfarget - Omfattende misfarging. - Symptom: Misfarget - Svært omfattende angrep av svertesopp. - Symptom: Råte - Generelt omfattende råteangrep. - Symptom: Værslitt - Kraftig værslitasje. 234 Overlys og takluker Opprinnelig takvindu av støpejern. Glass mangler. Material/komponent: Metall - Symptom: Brudd - Brudd - Symptom: Innfesting - Betydelig mangelfull innfesting. - Symptom: Korrosjon - Betydelig korrosjon. 242 Gulvsystemer Trebjelkelag i etasjeskille. - Symptom: Misfarget - Omfattende misfarging. - Symptom: Råte - Generelt omfattende råteangrep. - Symptom: Sopp - Generelt omfattende soppangrep. 251 Utvendige overflater Tegl utvendig pusset/slemmet. TG: 2 Material/komponent: Puss - Symptom: Avskalling - Utbredt avskalling. Må utbedres. TG: 2 - Symptom: Forvitring - Større forvitring. Fare for følgeskader. TG: 2 Takst Team Hordaland AS Org.nr m.fl. 5 av 7

6 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Betong, heltre, tepper, belegg, naturstein. basert - Symptom: Brudd - Brudd - Symptom: Mekanisk skade - Tydelige sår/rift i overflate. TG: 2 - Symptom: Mekanisk skade - Kraftige sår/rift i overflate. - Symptom: Råte - Tydelige råteangrep. TG: 2 - Symptom: Sopp - Generelt omfattende soppangrep. - Symptom: Sprekk - Kraftige sprekkdannelser. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Malt, strie, malt panel, malt puss, tapet. Material/komponent: Maling/beis/lakk/fornikling mm. - Symptom: Blemmer - Noe blemmedannelse. TG: 2 - Symptom: Krakelering - Betydelig krakelering. - Symptom: Sopp - Alvorlig soppangrep. Material/komponent: Tapet - Symptom: Løs - Noe løs tapet. TG: 2 - Symptom: Løs - Tapet har løsnet fra underlag. - Symptom: Rift - Noen rifter. TG: 2 - Symptom: Slitasje - Betydelig slitasje. Material/komponent: Puss - Symptom: Avskalling - Utbredt avskalling. Må utbedres. TG: 2 - Symptom: Bom - Store bomområder. Fare for ytterligere konstruksjonsskader. - Symptom: Forvitring - Større forvitring. Fare for følgeskader. TG: 2 - Symptom: Sprekk - Sprekker med antatt kapillærfunksjon. TG: 2 - Symptom: Sår - Betydelige sårskader. Bør utbedres. TG: Overflater på innvendig himling Malte plater, panel, finérplater. - Symptom: Misfarget - Omfattende misfarging. - Symptom: Misfarget - Svært omfattende angrep av svertesopp. - Symptom: Råte - Generelt omfattende råteangrep. - Symptom: Sopp - Tydelige soppangrep. TG: Trapper og ramper Tretrapper, betongtrapper med naturstein. Betydelig bruks- og aldersslitasje. TG: 2 - Symptom: Misfarget - Generelt lette angrep av misfarging. TG: 2 Material/komponent: Betong - Symptom: Avskalling - Større forekomster. Begrenset betydning. TG: 2 Takst Team Hordaland AS Org.nr m.fl. 6 av 7

7 - Symptom: Forvitring - Tilløp til forvitring angrep. TG: 1 - Symptom: Riss - Begrensede rissområder. TG: 1 - Symptom: Sår - Sprekk, mindre sår. Uvesentlig betydning. TG: Balkonger, terrasser ol. Støpt/murt balkong. Material/komponent: Betong - Symptom: Avskalling - Store avskallinger. Fare for armeringskorrosjon. - Symptom: Deformasjon - Større deformasjoner. Statisk betydning. - Symptom: Forvitring - Stor forvitringsgrad. 265 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Pipe av tegl. 270 Fast inventar, generelt Plassbygd kjøkkeninnredning og øvrig plassbygd opbevaring av tre og malt tre. Material/komponent: Maling/beis/lakk/fornikling mm. - Symptom: Blemmer - Betydelig blemmedannelse. - Symptom: Krakelering - Betydelig krakelering. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Vannledninger av jern og av kobber. Avløpsrør av støpejern. Tydelige tegn på korrosjon og skader. 320 Varme, generelt Sentralfyringsanlegg med radiatorer. Betydelige korrosjonsangrep på rør, radiatorer og kjeler. Utstrakt bruk av antatt asbestholdig isolasjon. 400 Elkraft, generelt Antatt opprinnelig elektrisk anlegg. Anlegget er ikke kontrollert, men antas, på bakgrunn av bygningens øvrig stand, å inneha større feil og mangler. Takst Team Hordaland AS Org.nr m.fl. 7 av 7