VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand"

Transkript

1 VERDITAKST LANDBRUK OVER VITTINGSRUD Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11 Kommune: Fylke: Adresse: Holmestrand Vestfold. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand Hjemmelshaver: Rekvirert av: Tilstede ved befaring: Elisabet Vatnar Elisabet Vatnar Elisabet og Henrik Vatnar Steinar Langeland Bonde, takstmann MNTF Gjelstad 3178 Våle. Tlf Mob

2 2 Vedlegg: Beregningsgrunnlaget. Skjøte Uskifteattest Nøkkeltall skogplan N I J O S gårdskart BELIGGENHET: Sentral og fin beliggenhet i Hillestad, med avkjøring fra RV 315 til Odderudvn. Avstand i km: Holmestrand 13 Gullhaug 8 Barneskole 4 Gårdsveg lengde: 400 m. EIENDOMMENS RETTIGHETER OG HEFTELSER: Vanlige bestemmelser om veger, ledninger, etc. Jaktrett i 750 da. utmark: Eiendommen er med i storvald for elgjakt. I tillegg kommer rådyr og småviltjakt. Minsteareal for felling av elg i området er da. Normal årlig avkastning av jaktrettigheter bør være kr. 6 pr da. Administrasjon settes til 10 % Kapitalisert verdi kr Odel: Flere berettigede. Vann: Privat fra brønn Avløp: Ikke etablert Driftsform: Kornproduksjon EIENDOMMENS JORD.

3 3 Fulldyrka jord. 94 da. Annet areal 33 INNMARK I ALT: 127 da. Oppdeling: Samlet Jordart? Kulturtilstand? Drenering? Helningsforhold? Arrondering? Jordvanning? Siltig leirmold God God Flat eller svakt hellende jord. God. Nei. EIENDOMMENS SKOG. Produktiv skog 611 Annet areal 139 UTMARK I ALT 750 da. Oppdeling: Samlet i forbindelse med dyrka jord Barskog 84 % Lauvskog 16 % Bonitet i % H 10 M 68 L 22 Aldersfordeling i % HKL: I 4 II 25 III 40 IV 11 V 19 Stående masse: m³. Tilvekst: 172 m³. Produksjonsevne: 266 m³. Balansekvantum: Ikke oppgitt Registreringsår: 2009 Det er utarbeidet skogplan felles for eiendom i Botne med samme eier. Tallene for bonitet og aldersfordeling er felles med denne eiendommen, men er korrigert etter skjønn. DRIFTSFORHOLD: Middels gode. Avstand til bilveg i snitt. 700 m. Arealene er oppgitt etter: NIJOS - gårdskart og nøkkeltall skogbruksplan korrigert for NIJOS. BEBYGGELSE:

4 4 Våningshuset er revet: Hustomt Driftsbygning: Oppf: 1920? Rest: 1975 Gr.fl: 266 m2. Inneholder: 1.etg: Kombinert lager og redskapsrom med jordgulv 2.etg: Låve / kaldtlager Oppført i reisverk på gråsteinsmurer og pilarer, og tekket med aluminiumsplater Standard: Meget enkel. Stabbur:

5 5 Oppf: 1920? Gr.fl: 22 m2. Inneholder: 1.etg: Kornlager 2.etg: Kornlager Oppført i reisverk / plank på betong pilarer, og tekket med teglstein Standard: Mangelfullt vedlikehold. Vognskjul: Standard: Kondemnabel. Redskapshus / gårdssag: Oppf: 1900? Rest: 1996 Gr.fl: 126 m2.

6 6 Inneholder: 1.etg: Materiallager, flisrom og verksted 2.etg: Gårdssag. Oppført i reisverk på gråsteinsmurer, og tekket med aluminiumsplater Standard: Vanlig god. Pumpehus: Bebyggelsen er forsikret i: Polise er ikke framlagt Eventuelle påbud: Ingen. Hvis det skal oppføres ny bolig her, må det etableres nytt og godkjent avløp TAKSTVERDI

7 7 Eiendommens verdi skjønnes for tida å være kr Denne verdi fordeles slik på eiendommens enkelt-enheter: Dyrka jord 94 mål à kr = kr Annet areal 33 mål à kr. = kr. Skog 750 mål à kr = kr Rettigheter-heftelser = kr Driftsbygninger = kr Tillegg for sentral og fin beliggenhet Bostedsverdi. = kr SUM: kr Rasjonaliseringsgevinst: Ved salg til nabobruk, vil landbruksmyndighetene vanligvis kunne godkjenne en pris for jord og skog, som ligger inntil 50 % over takst. Ved salg utenom familie vil eiendommen være konsesjonspliktig, se neste side. Forutsetningen for denne takst er samlet salg og ikke utparsellering. ANDRE KOMMENTARER: Kalkulasjonsrentefot: 4 % fra 1 / , iflg rundskriv M 4 / 2004 R fra Landbruksdepartementet. For øvrig henvises det til: Konsesjonsloven , brev , rundskriv nr. M 2 / 2009 og M 3 / 2009 Gjelstad Dato: Steinar Langeland Medlem NTF. (Norges takseringsforbund)

8 8 BEREGNINGSGRUNNLAGET Ved salg utenom familie vil eiendommen være konsesjonspliktig. I verdsettingen er det derfor tatt hensyn til konsesjonslovens 1, som regulerer omsetningen av fast eiendom på det frie marked. Fra 1: Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier og brukerforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. ved å tilgodese: Landbruksnæringen Behovet for utbyggingsgrunn Allmenne naturvern og friluftsinteresser En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for fast eiendom Statens forkjøpsrett blei opphevet 1 / Landbruksdepartementet har i rundskriv nr. M- 4 / 2004, M - 2 / 2009 og M - 3 / 2009 Her er behandlet hvilke eiendommer som er konsesjonspliktige Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon, fastsatt veiledene normer for verdsetting Her framgår det at det er nødvendig at prisnivået på landbrukseiendommer ikke ligger høyere enn at en person med vanlig faglige kunnskaper og dyktighet, kan skaffe seg en eiendom uten urimelig stor egenkapital. En normal god utnyttelse av eiendommen skal gi en tilfredsstillende godtgjørelse for det arbeidet som nedlegges. For jord og skogbruksarealer brukes bruksverdi / avkastningsverdi som utgangspunkt for verdsetting etter konsesjonsloven For bygninger nyttes kostnadsverdiberegning, med utgangspunkt i normal anleggskostnad for tilsvarende bygning. Det skal reduseres i samsvar med bygningens tilstand m.h.t. alder, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Hvis driftsbygningens størrelse og standard står i et misforhold til det naturlige produksjons- grunnlaget på eiendommen, bør kostnadsverdien korrigeres. Dette er særlig aktuelt der driftsbygningen er unødvendig for drifta av eiendommen, og heller ikke kan gi inntekter ved bortleie. Likeså kan det ofte være aktuelt å korrigere kostnadsverdien på våningshuset, der bygningen åpenbart ligger over normal stor og god boligstandard på et gårdsbruk. I praksis betyr dette at en tar utgangspunkt i en boligstørrelse som er i overensstemmelse med hva som kan godkjennes ved statlig finansiering av bolig på et gårdsbruk.

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER Gnr. 101 bnr. 45, 94, 97 og 104 Kommune: Fylke: Adresse: Stokke Vestfold. Dalenvn. 400, 3160 Stokke Hjemmelshaver: Kaia Terese Berntsen Iflg. kjøpekontrakt. Rekvirert

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Størjen 2100 Skarnes Tlf: 62 97 37 86 mob: 91 11 03 77 Org.nr: 988 089 400 Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse 154 2 Hovedbølet 3 teiger 156 1 5 teiger 156 14 1 teig

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: 916 01 34 Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e)

Detaljer

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE Takst Boligsalgsrapport Landbrukstakst Næringstakst Skade/skjønn Arvetakst Seksjonering Arkitektoppdrag Per Einar Holtan Tveit 5, Uppistog, 3855 TREUNGEN Stavern, 20.03.09 LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG,

Detaljer

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

Verdsetting av bygninger i landbruket

Verdsetting av bygninger i landbruket Kurs/Erfaringsutveksling 13. og 14.august 2013 Krødsherad Verdsetting av bygninger i landbruket Det er dette elementet som gir størst verdi på de aller fleste landbrukseiendommer Andre rettigheter Rolf

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Verdivurdering Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av: Bjørn Magne Rønningen TAKST-HUSET Oppdrag 2008222 Befaringsdato: 22.11.2008 Verdivurdering Landbrukseiendom

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Bevergrendveien 360 3614 KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no

Detaljer

Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg

Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg Landbrukseiendom på hele 1695 DA NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lågendalsveien 381 RAPPORTANSVARLIG: 3262 LARVIK Stavern Taksering AS Gnr 2024 Bnr 7 Torbjørn Johansen Kommune: 709 Larvik William Sverdrups

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 19.10.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN

SAKSFRAMLEGG SAK: HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 15.03.2011 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD

SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD Beliggende landlig, men sentralt med naturskjønne omgivelser. Ridehall 20 x 60m. Ridebane,

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer