Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning"

Transkript

1 Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk A 04/2008

2

3 Innhold Introduksjon Om denne UPS-en Utpakking Spesifikasjoner Installering Rack-monterte konfigurasjoner Konvertering fra rack-montert til tårnmontert Ingående kabling, bare 230-volts modeller Tilbehør Koble til batterier Konfigurere frontramme Koble til skjermkabel og montere frontramme Oppstart Koble til utstyr og strøm til UPS-en Kommunikasjonsporter Nødstrøm av Drift Displaypaneler Indikatorer og funksjonsbrytere på displaypanelet Konfigurering UPS-innstillinger Problemløsing Vedlikehold, transport og service Skifte batterimoduler Service To års garanti Informasjon om forskrifter Forskriftsmessig godkjenning og advarsel om radiofrekvenser Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U i

4

5 Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS (Uninterruptible Power Supply) beskytter elektronisk utstyr ved strømbrudd, spenningsfall og spenningsstøt. UPS-en filtrerer mindre spenningsvariasjoner og isolerer elektronisk utstyr mot større forstyrrelser ved å internt koble dem fra nettstrømmen. UPS-en leverer kontinuerlig strøm fra det interne batteriet, inntil nettspenningen blir normal eller batteriet er helt utladet. Utpakking Les sikkerhetsveiledningen før du installerer UPS-en. Undersøk UPS-en straks etter mottakelsen. Meld fra til transportselskapet eller forhandleren om eventuelle skader. Emballasjen kan resirkuleres. Ta vare på den for senere bruk eller kast den på en forsvarlig måte. UPS-en og batterimodulene er tunge. Ta av batterimodulene for å lette UPS-en under installeringen. Se instruksjonene om batteridemontering på emballasjen. Undersøk pakkens innhold: UPS Frontdeksel Displayramme Toppdeksler (2) og én skrue (tårnkonfigurasjon) EPO-tilkobling Seriekabel Åtte pynteskruer for feste av enheten i et rack Fire rammemuttere To rack-monteringsbraketter (brukes som stabilisatorer i tårnkonfigurasjoner) Åtte panhodeskruer To skinnejern Åtte panhodeskruer Dokumentsett bestående av: Produktdokumentasjon CD-plate med brukerhåndbøker for Smart-UPS CD-plate med PowerChute Business Edition Sikkerhetsopplysninger Garantiopplysninger Tilleggsutstyr for 230-volts modeller: IEC-strømkontakt IEC-bryterkabler Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 1

6 Spesifikasjoner Maskinvare 8 panhodeskruer for feste av skinnejernene til UPS-en 8 panhodeskruer som fester rack-montering/stabilisator-braketter til UPS-en 1 panhodeskruer (svarte) for feste av toppdekslene til UPS-en 8 pynteskruer for festing av UPS-en i rack 4 rammemuttere for rack-montering 2 rack-monteringsbraketter for rack-montert konfigurasjon stabilisatorbraketter for tårnkonfigurasjon 2 skinnejern Spesifikasjoner Temperatur Drift Oppbevaring Største høyde over havet Drift Oppbevaring Fuktighet 32 F til 104 F (0 C til 40 C) 5 F til 86 F (-15 C til 30 C) lad UPS-batteriet hver sjette måned 86 F til 113 F (30 C til 45 C) lad UPS-batteriet hver tredje måned 2000 m (6562 fot) m ( fot) 0 til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende Denne enheten er beregnet bare for innendørs bruk. Finn en plassering som er solid nok til å tåle vekten. Ikke bruk UPS-en på steder der det er mye støv eller der temperatur og fuktighet ligger utenfor de angitte grensene. Omgivelsene påvirker batteritiden. Høy temperatur, strøm av dårlig kvalitet og hyppige og kortvarige utladinger vil redusere batteritiden. Vekt 98 kg (215 lbs) med batterimodul 49 kg (107 lbs) uten batterimodul 12 kg (27 lbs) for hver batterimodul 98 kg (215 lbs) MERK: Modell- og serienummer står på en liten merkelapp på det bakre panelet. På noen modeller sitter det en ekstra merkelapp på apparatrammen, under frontrammen. 2 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

7 Installering Installering Rack-monterte konfigurasjoner Denne enheten er beregnet for montering i et firesøylers rack. Hvis du vil bestille et tosøylers rack, kan du kontakte forhandleren eller gå til APCs webområde UPS-en og batterimodulene er tunge. Ta av batterimodulene for å lette UPS-en under installeringen. Se instruksjonene om batteridemontering på emballasjen. Montere braketter og skinnejern for rack-montering Hver skinnebrakett og hvert skinnejern må festes til UPS-en med fire skruer. Én rack-monteringsbrakett og ett skinnejern må festes på begge sider av UPS-en. Braketter for rackmontering plassering for firesøylers rackmontering Skinnejern 4x 4x Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 3

8 Installering Monter enheten i racket Kontroller rackets stabilitet før du monterer enheter i det. Når du monterer skinner i racket, må du sette inn to rammemuttere over hver skinne (se diagram under). Fest UPS-en i racket, med de fire rammemutrene og de åtte pynteskruene som følger med. Andre rammemutter: tell tre hull opp fra første rammemutter Første rammemutter: tell fire hull opp fra skinnens øvre kant 3 hull 4 hull 3 hull 4 hull UPS'en må monteres i bunnen av rack'et. 4 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

9 Installering Sette inn batterier Koble til bare de to første batteriene i rekken med tre batterier. Forsikre deg om at batterikontaktene sitter ordentlig i. Ikke koble til det enkle batteriet eller det siste batteriet i rekken med tre batterier. Lukk og fest batteridørene Avstandsplate av skumgummi 4x Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 5

10 Installering Konvertering fra rack-montert til tårnmontert UPS-en og batterimodulene er tunge. Ta av batterimodulene for å lette UPS-en under installeringen. Se instruksjonene om batteridemontering på emballasjen. Montere stabilisatorbraketter Sett UPS-en med siden med de pregede merkene, ned. Fest en stabilisatorbrakett (medfølger) på begge sider av UPS-en. Fest hver brakett med to panhodeskruer (medfølger). Sette på de to toppdekslene Sett på det store toppdekslet ved å plassere det i sporene på UPS-en og skyve det fremover. Sett på det lille toppdekslet ved å plassere det i sporene på UPS-en og skyve det fremover. Fest toppdekslene med den svarte panhodeskruen (medfølger). 4x Sette inn batterier Koble til bare de to første batteriene i rekken med tre batterier. Forsikre deg om at batterikontaktene sitter ordentlig i. Ikke koble til det enkle batteriet eller det siste batteriet i rekken med tre batterier. Lukk og fest batteridørene 2x Avstandsplate av skumgummi 2x 6 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

11 Ingående kabling, bare 230-volts modeller Installering Installeringen må utføres av kvalifisert elektriker. Følg alle nasjonale og lokale elektrisitetsforskrifter. 1. Bruk en egen kurs men et overspenningsvern på høyst 32 A (eller en kretsbryter med sikringer). En kurs med lavere spenning kan brukes, men det avhenger av strømbelastningskravene til UPS-en. Beregn 600 W ekstra for UPS-en ved batteriskifte. 2. Slå AV kretsbryteren før du kobler til utstyr og strøm til UPS-en. 3. Ta av tilgangspanelene som sitter på UPS-ens bakpanel. 4. Ta av utstøterne fra tilgangspanelet. 5. Bruk nr. 10 AWG (5 mm²). Trekk av omtrent 152,4 mm av den ytre delen av strømkabelen slik at lederne kommer til syne. Trekk av 12,7 mm fra hver enkelt leder. 6. Før strømkabelen gjennom hullet i tilgangspanelet. Bruk en passende strekkavlastning. 7. Koble til jordledningen før de andre lederne. 8. Sett på plass tilgangspanelene og fest dem med tre skruer. Koblikngsblokk L1 L2/N tilgangspanel inngang tilgangspanel Skruer til tilgangspanel Tilbehør Installer tilbehør før du kobler til strøm på UPS-en. Du finner opplysninger om tilgjengelig tilbehør på APCs webområde Koblingssett for inn- og utgående strøm To-søylers rack-alternativ Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 7

12 Installering Koble til batterier Rack-monterte konfigurasjoner Tårnkonfigurasjoner Batterifrakoblingssnor Batterifrakoblingssnor Når alle batterier er tilkoblet, dytter du batteriledningene og batterifrakoblingssnoren inn i rommet i batteridørene. Dette sikrer at frontdekslet sitter godt. Konfigurere frontramme Trekk displayet ut av rammen. Drei rammen og sett i displayet slik at det passer for en tårnkofigurasjon. Display (skjerm) 8 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

13 Installering Koble til skjermkabel og montere frontramme Rack-monterte konfigurasjoner Displaykabel Tårnkonfigurasjoner Displaykabel Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 9

14 Oppstart Oppstart Koble til utstyr og strøm til UPS-en 1. UPS-en har en jordingsskrue på bakpanelet, der jordledningen fra enheter med overgangsspenning kan kobles til. Før du kobler til jordledningen, må du forsikre deg om at UPS-en IKKE er koblet til nett- eller batteristrøm. 2. Koble til utstyr på UPS-en volts modeller: Koble UPS-ens strømledning til en topolet, treleders jordet stikkontakt. Unngå å bruke skjøteledninger. 230-volts modeller: Se avsnittet om Inngående kabling i denne håndboken. 4. Hvis du skal bruke UPS-en som hovedbryter (på/av), må du sørge for at alt tilkoblet utstyr er slått på. Bakpanel 208-volts modeller 230-volts modeller Starte UPS-en 1. Trykk på knappen på frontpanelet for å starte UPS-en. Batteriet lades til 90 % av full kapasitet i løpet av de tre første timene med vanlig drift. Ikke regn med full batteridriftskapasitet under denne innledende perioden. Du finner opplysninger om driftstider for batterier, på APCs webområde 2. Du får ekstra datasystemsikkerhet ved å installere PowerChute Server Smart-UPS overvåkingsprogramvare. 10 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

15 Oppstart Kommunikasjonsporter SERIEPORT Bruk bare den leverte kabelen ved tilkobling til serieporten. En standard seriekabel er ikke kompatibel med UPS-en. Nødstrøm av Funksjonen for nødstrøm av, EPO (Emergency power off), kan konfigureres av brukeren. EPO gir øyeblikkelig feltsvekking av tilkoblet utstyr, fra et eksternt sted og uten skifte til batteridrift. 1. Bruk EPO-kontakten som leveres sammen med UPS-en. 2. Bruk en vanligvis åpen kontakt ved tilkobling av +24-terminal til IN-terminalen. Ekstern spenning er ikke nødvendig. 3. Koble den firepinners kontakten til EPO-systemet. EPO-PORT (plassert på bakpanelet) EPO-tilkobling EPO-grensesnittet er en SELV-krets (Safety Extra Low Voltage). Den må bare kobles til andre SELVkretser. EPO-grensesnittet overvåker kretser som ikke har noe fastlagt spenningspotensial. Slike lukkekretser kan skapes av en bryter eller et relé som er godt strømisolert. For å unngå å skade UPS-en skal du ikke koble EPO-grensesnittet til noen annen krets enn en lukketypekrets. Bruk en av følgende kabeltyper for tilkobling av UPS-en til EPO-bryteren: CL2: Klasse 2-kabel for generell bruk. CL2P: Felleskabel for bruk i ledningsrør, føringer og andre steder med krav til miljøvennlighet. CL2R: Stigekabel for bruk i et vertikalt strekk i en søyle fra gulv til gulv. CLEX: Kabel med begrensninger for bruk i boliger og i ledningsrør. Ved installering i Canada: Bruk bare CSA-sertifisert kabel av type ELC (Extra-Low voltage Control). For installering i andre land: Bruk standard lavspenningskabel som oppfyller kravene i nasjonale og lokale forskrifter. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 11

16 Drift Drift Displaypaneler 208-volts modeller 230-volts modeller Indikatorer og funksjonsbrytere på displaypanelet Indikatorlampe Indikatornavn AVR Trim On Line AVR Boost Overload On Battery Beskrivelse UPS-en utjevner høy nettspenning. Du finner flere opplysninger om AVRinnstillinger, på APCs webområde UPS-en leverer nettstrøm til tilkoblet utstyr, (se Problemløsing i denne håndboken). UPS-en utjevner lav nettspenning. Du finner flere opplysninger om AVRinnstillinger, på APCs webområde Det tilkoblede utstyret trekker mer strøm enn UPS-ens strøminnstilling tillater, (se Problemløsning i denne håndboken). UPS-en leverer batteristrøm til tilkoblet utstyr. Frakoblet batteri/skift batteri Batteriet er koblet fra eller må skiftes (se Problemløsning i denne håndboken). 12 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

17 Drift 230 V 208 V Battery Charge Indikatornavn Diagnose av strømspenning Beskrivelse UPS-en har en diagnosefunksjon som viser strømspenningen. UPS-en starter en selvtest som et ledd i denne prosedyren. Selvtesten påvirker ikke spenningsdisplayet. Trykk på og hold inne knappen for å se indikatoren for strømspenningsgrafen. Straks online-led-lampen begynner å blinke for å vise at selvtest pågår, viser batteriladeindikatorens fem LED-lamper den inngående spenningen. Se figuren til venstre for spenningsmålingen. Verdier vises ikke på UPS-en. Indikatoren på UPS-en viser at spenningen ligger mellom den viste verdien i listen og neste verdi (se Problemløsing i denne håndboken). Indikatorlampe Funksjonsknappen Funksjonsnavn Strøm på Selvtest Funksjon Trykk på denne knappen for å slå på UPS-en. Du finner flere funksjoner nedenfor. Automatisk: UPS-en utfører automatisk en selvtest når den slås på og deretter hver andre uke (som standard). Under selvtesten driver UPS-en en kort tid det tilkoblede utstyret på batteridrift. Manuell: Trykk på og hold inne selvtesten. knappen i noen sekunder for å starte Kaldstart Strøm av Når det ikke tilføres nettstrøm og UPS-en er avslått, setter kaldstartsfunksjonen UPS-en og tilkoblet utstyr over på batteridrift (se Problemløsing i denne håndboken). Trykk på denne knappen for å slå av UPS-en. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 13

18 Konfigurering Konfigurering UPS-innstillinger Innstillinger foretas i PowerChute-programmet eller med ekstra SmartSlot-tilbehørskort. Funksjon Fabrikkinnstillinger Brukervalg Beskrivelse Automatisk selvtest Ved oppstart og deretter hver 14. dag (336 timer) Ved oppstart og deretter hver 7. dag (168 timer) Ved oppstart og deretter hver 14. dag (336 timer) Bare ved oppstart Ingen selvtest Angi intervall for UPS-ens selvtest. UPS ID UPS_IDEN Opptil åtte tegn (alfanumerisk) Entydig identifikasjon av UPS-en (dvs. servernavn eller plassering) for nettverksformål. Dato for siste batteriskifte Produksjonsdato mm/dd/åå Nullstill denne datoen når du skifter batterimoduler. Minste kapasitet før oppstart etter driftsstans 0 prosent 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% Angi hvor mye batteriet skal lades, i prosent, etter en avslåing som skyldes lite batterikapasitet, før tilkoblet utstyr startes på nytt. Spenningsfølsomhet UPS-en oppdager og reagerer på spenningsdistorsjoner ved å skifte til batteridrift for å beskytte det tilkoblede utstyret. Høy følsomhet Sterkt lys: høy følsomhet Dempet lys: middels følsomhet Ikke lys: lav følsomhet Endre ved å trykke på bryteren VOLTAGE SENSITIVIY (bakpanel). Bruk en spiss gjenstand, for eksempel en penn, til å gjøre dette. Merk: Under forhold med dårlig strømkvalitet, kan UPS-en ofte skifte til batteridrift. Hvis det tilkoblede utstyret kan brukes normalt under slike forhold, kan du redusere følsomheten for å spare batteristrøm og batteriets brukstid. Alarmutsettelseskontroll Aktiver Aktiver Demp Deaktiver Demp pågående alarmer eller deaktiver alle alarmer. Avslåingsutsettelse 90 sekunder 0 s 90 s 180 s 270 s 360 s 450 s 540 s 630 s Angi tiden det skal ta fra UPS-en mottar en avslåingskommando til den faktiske avslåingen skjer. Varsel om liten batterikapasitet PowerChuteprogrammet kan slå av UPS-en automatisk og uovervåket, når det er omtrent to minutters batteridriftstid igjen. 2 minutter LED-lampen sitter på bakpanelet Sterkt lys: varsel ved 2 minutters gjenværende batterikapasitet Dempet lys: varsel ved 5 minutters gjenværende batterikapasitet Ikke lys: varsel ved 8 minutters gjenværende batterikapasitet Varslet om lavt batterinivå lyder kontinuerlig når det er to minutters batteridriftstid igjen. Bruk en spiss gjenstand, for eksempel en penn, til å endre standard intervallinnstilling. Trykk på bryteren VOLTAGE SENSITIVIY (bakpanelet) samtidig som du trykker på knappen (frontdisplayet). Endre tidsinnstillingen for varsel om lav batterikapasitet til den tiden operativsystemet eller systemprogramvaren trenger på å avslutte på en trygg måte. Synkronisert oppstartsutsettelse 0 sekunder 0 s 60 s 120 s 180 s 240 s 300 s 360 s 420 s Angi tiden UPS-en skal vente etter at strømmen har kommet tilbake, før den starter (for å unngå overbelastning). 14 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

19 Konfigurering Funksjon Fabrikkinnstillinger Brukervalg Beskrivelse Høyt overgangspunkt 208-volts modeller: 225 V vs 230-volts modeller: 253 V vs 225 V vs 229 V vs 253 V vs 257 V vs 233 V vs 237 V vs 261 V vs 265 V vs For å unngå unødig bruk av batteriet der spenningen er konstant høy, kan du stille høyt overgangspunkt høyere hvis det tilkoblede utstyret tåler det. Lavt overgangspunkt 208-volts modeller: 182 V vs 230-volts modeller: 208 V vs 182 V vs 178 V vs 196 V vs 200 V vs 174 V vs 170 V vs 204 V vs 208 V vs For å unngå unødig bruk av batteriet der spenningen er konstant lav, kan du stille lavt overgangspunkt lavere hvis det tilkoblede utstyret tåler det. Utgangsspenning 230-volts modeller 230 V vs 220 V vs 230 V vs 240 V vs Still inn utgangsspenningen for UPS-en. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 15

20 Problemløsing Problemløsing Bruk denne tabellen til å løse mindre problemer ved installering og bruk av UPS-en. Gå til hvis du trenger hjelp med kompliserte UPS-problemer. Problem og mulig årsak Løsning UPS-en lar seg ikke slå på Batteriet er ikke koblet til ordentlig. Kontroller om batterikontakten sitter ordentlig i. knappen ikke trykket inn. Trykk på knappen én gang for å slå på UPS-en og tilkoblet utstyr. UPS-en er ikke koblet til strømnettet. Svært lav eller ingen nettspenning. Undersøk om strømkabelen mellom UPS-en og strømnettet er godt tilkoblet i begge ender. Undersøk strømtilførselen for UPS-en ved å koble til en bordlampe. Hvis lampen lyser veldig svakt, må du få nettspenningen undersøkt. UPS-en lar seg ikke slå av Intern feil på UPS-en Ikke bruk UPS-en. Koble fra UPS-en og foreta service straks. UPS-en piper innimellom Normal UPS-operasjon ved batteridrift. Merk: UPS-en beskytter det tilkoblede utstyret. Trykk på knappen for å slå av alarmen. UPS-en har ikke den forventede reservedriftstiden UPS-batteriene er svake på grunn av tidligere strømbrudd, eller batteriene nærmer seg slutten av sin driftstid. Lad batteriene. Batteriene trenger opplading etter lengre strømbrudd. Batterier slites raskere når de startes ofte eller brukes ved høyere temperaturer. Hvis batteriene er nær slutten av sin driftstid, bør du vurdere å skifte dem ut, selv om ikke lampen for batteriskifte lyser. Alle LED-lamper lyser og UPS-en piper konstant Intern feil på UPS-en Ikke bruk UPS-en. Koble fra UPS-en og foreta service straks. Frontpanellampene blinker etter hverandre UPS-en er slått av eksternt med et program eller et ekstra tilgangskort. Merk: UPS-en omstarter automatisk når nettstrømmen kommer tilbake. Alle LED-lamper er slukket og UPS-en er koblet til et strømuttak UPS-en er slått av og batteriet er utladet etter et lengre strømbrudd. Merk: UPS-en vil omstarte automatisk når strømmen kommer tilbake og batteriet er tilstrekkelig oppladet. 16 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

21 Problemløsing Problem og mulig årsak Løsning Overbelastningslampen lyser og UPS-en piper uavbrutt UPS-en er overbelastet Det tilkoblede utstyret overstiger angitt maksimal belastning i følge spesifikasjoner på APCs webområde Alarmen fortsetter til overbelastningen er borte. Koble fra uviktig utstyr fra UPS-en for å stoppe overbelastningen. UPS-en fortsetter å levere strøm så lenge den er tilkoblet og kretsbryteren ikke aktiveres. UPS-en vil ikke levere batteristrøm ved strømbrudd. LED-lampen som varsler frakoblet batteri og skift batteri, lyser Lampen som varsler om frakoblet batteri og skift batteri, lyser og en kort pipelyd høres annethvert sekund for å vise at batteriet er frakoblet. Svakt batteri Feil under batteriets selvtest: Lampen som varsler om frakoblet batteri og skift batteri lyser og UPS-en piper i korte støt i ett minutt. UPS-en gjentar alarmen hver femte time. Kontroller om batterikontaktene sitter ordentlig i. Lad batteriet i 24 timer og start deretter en selvtest. Hvis problemet vedvarer etter opplading, må batteriet skiftes. Lad opp batteriet i 24 timer. Start selvtestprosedyren for å få kontrollert batteriskiftetilstanden. Alarmen stopper og lampen slukker hvis batteriet består selvtesten. Hvis batterifeilen gjentar seg, må batteriet skiftes. Det tilkoblede utstyret påvirkes ikke. Inngående kretsbryter aktiveres Det tilkoblede utstyret overstiger angitt maksimal belastning som er angitt i Spesifikasjoner på APCs webområde Koble fra alt uviktig utstyr fra UPS-en. Tilbakestill kretsbryteren. LED-lampen AVR Boost eller AVR Trim lyser Systemet mottar svært høy eller svært lav strømspenning. Få en kvalifisert person til å undersøke om det er elektriske problemer på stedet. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte strømleverandøren for å få hjelp. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 17

22 Problemløsing Problem og mulig årsak Løsning Det er ingen nettstrøm Det er ingen nettstrøm og UPS-en er avslått. Bruk kaldstartfunksjonen for å få UPS-ens batteri til å levere strøm til det tilkoblede utstyret. Trykk inn og hold knappen. Det kommer et kort pipesignal fulgt av et lengre pipesignal. Slipp knappen under det andre pipesignalet. UPS-en kjører på batteri selv om det finnes nettstrøm UPS-ens inngående kretsbryter aktiveres. Systemet har oppdaget svært høy, svært lav eller forvrengt strømspenning. Koble fra alt uviktig utstyr fra UPS-en. Tilbakestill kretsbryteren. Flytt UPS-en til et annet strømuttak på en annen krets. Billige bensindrevne generatorer kan forvrenge spenningen. Test inngangsspenningen med strømspenningsdisplayet (se under Drift i denne håndboken). Hvis den er akseptabel for det tilkoblede utstyret, reduserer du UPS-ens følsomhet. LED-lampene Battery Charge og Load blinker samtidig UPS-en er avslått. UPS-ens indre temperatur er høyere enn det som er tillatt for sikker drift. Undersøk om romtemperaturen er innenfor angitte driftsspesifikasjoner. Undersøk om UPS-en er ordentlig installert og at det er tilstrekkelig ventilasjon. La UPS-en avkjøles. Start UPS-en på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte APC på Diagnose av strømspenning Alle fem LED-lamper lyser Ingen LED-lampe lyser Nettspenningen er svært høy og bør kontrolleres av en elektriker. Nettspenningen er svært lav og bør kontrolleres av en elektriker. LED-lampen On Line Ingen LED-lampe lyser LED-lampen blinker UPS-en kjører på batteri eller er avslått. UPS-en kjører en intern selvtest. 18 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

23 Vedlikehold, transport og service Vedlikehold, transport og service Skifte batterimoduler Denne UPS-en har hot-swap batterimoduler som er enkle å skifte. Utskiftingen er en trygg prosedyre uten fare for elektrisk støt. UPS-en skal stå i racket og tilkoblet utstyr kan stå på under utskiftingen. Når batteriene er frakoblet, er ikke det tilkoblete utstyret beskyttet mot strømbrudd. Du finner installeringsinstruksjoner i brukerhåndboken for det nye batteriet. Kontakt forhandleren eller APC på hvis du trenger flere opplysninger om skifte av batterimoduler. Lever gamle batterier til en miljøstasjon, til forhandleren eller send dem til APC i esken som det nye batteriet var pakket i. Åpne batteridørene 4x Ta ut de utladede batteriene fra UPS-en Trekk i batteriets frakoblingssnor som er festet til batterikontakten. IKKE trekk i batteriledningene når du skal koble fra batteriene. Batteriets frakoblingssnor Sette inn nye batterier Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 19

24 Vedlikehold, transport og service Service Dersom UPS-en trenger service, skal du ikke returnere den til forhandleren. Følg denne fremgangsmåten: 1. Gå gjennom problemene som er omtalt under Problemløsing i denne håndboken, når du skal løse vanlige problemer. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte APCs kundesupport via APCs webområde Noter UPS-ens modellnummer, serienummeret på baksiden av enheten og kjøpsdatoen. Hvis du ringer til APCs kundesupport, vil en tekniker be deg om å beskrive problemet, og vil forsøke å løse det via telefon. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil representanten gi deg et RMA-nummer (Returned Material Authorization Number). Dersom UPS-en er dekket av garantien, er reparasjoner gratis. Fremgangsmåter for service og retur av produkter kan variere internasjonalt. Du finner landspesifikke instruksjoner på APCs webområde. 3. Pakk UPS-en i originalemballasjen. Hvis denne ikke er tilgjengelig: Pakk inn UPS-en forsiktig for å hindre skade under transporten. Ikke bruk polystyrenskummatter til innpakkingen. Skader som oppstår under transport, dekkes ikke av garantien. 4. KOBLE ALLTID UPS-EN FRA BATTERIET før sending, i samsvar med DOT (U.S. Department of Transportation og IATA-forskrifter. Batteriet kan stå i UPS-en. 5. Skriv RMA-nummeret på utsiden av esken. 6. Returner UPS-en via en forsikret, forhåndsbetalt transportør, til adressen du har mottatt fra kundesupport. 20 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

25 To års garanti To års garanti Den begrensede garantien som American Power Conversion (APC ) gir i denne erklæringen om begrenset fabrikkgarant, gjelder bare for produkter som du kjøper for kommersiell eller industriell bruk som er i tråd med bedriftens vanlige drift. Garantibetingelser APC garanterer at dets produkter ikke har material- eller fabrikasjonsfeil, i en periode på to år fra kjøpsdato. APCs forpliktelser etter denne garantien, er begrenset til å reparere eller skifte ut, etter hva de selv finner mest hensiktsmessig, slike defekte produkter. Denne garantien gjelder ikke for utstyr som er skadet på grunn av uhell, skjødesløshet eller feil bruk eller utstyr som er endret på noen måte. Reparasjon eller utskifting av et defekt produkt eller del av produkt, forlenger ikke den opprinnelige garantitiden. Alle deler som leveres under denne garantien, kan være nye eller byttedeler fra fabrikk. Ikke-overførbar garanti Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen som også må ha registrert produktet. Dette produktet kan registreres på APCs webområde Utelukkelser APC er ikke ansvarlig etter denne garantien hvis testing og undersøkelser viser at den påståtte skaden på produktet ikke finnes eller ble forårsaket av sluttbruker eller tredjepart, på grunn av feil bruk, uaktsomhet, feil installering eller testing. Videre er ikke APC ansvarlig etter denne garantien, for uautoriserte forsøk på reparasjon eller bruk av feil nettspenning eller tilkobling, uegnede driftsforhold, korroderende omgivelser, reparasjoner, installasjoner, oppstart utført av personer som ikke er utpekt av APC, endring av plassering eller bruksmåte, påvirkning av naturelementer, naturkatastrofer, brann, tyveri eller installering i strid med APCs anbefalinger eller spesifikasjoner og i alle tilfeller der APCs serienummer er endret, gjort uleselig, fjernet, eller på annen måte som skyldes forhold utenfor beregnet bruk. DET FINNES INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ETTER LOV ELLER ANNEN MÅTE, FOR PRODUKTER SOM ER SOLGT, YTT SERVICE PÅ ELLER ANSKAFFET UNDER DENNE AVTALEN ELLER I FORBINDELSE MED DENNE. APC FRASIER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. APCs UTTRYKTE GARANTIER BLIR IKKE UTVIDET, REDUSERT ELLER PÅVIRKET AV, OG INGEN FORPLIKTELSE SKAL VÆRE RESULTAT AV APCS FREMFØRING AV TEKNISKE ELLER ANDRE RÅD ELLER TJENESTER I FORBINDELSE MED PRODUKTET. DE NEVNTE GARANTIENE OG BOTEMIDLENE HAR FORRANG OVER ALLE ANDRE GARANTIER OG BOTEMIDLER. DE NEVNTE GARANTIENE UTGJØR APC ENESTE FORPLIKTELSE OG KJØPERENS ENESTE RETTSMIDDEL VED BRUDD PÅ SLIKE GARANTIER. APCS GARANTIER GJELDER BARE FOR KJØPEREN OG DEKKER IKKE TREDJEPART. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL APC, DERES STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER DATTERSELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE I NOEN FORM FOR INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER STRAFFEANSVAR SOM SKYLDES BRUK, SERVICE ELLER INSTALLERING AV PRODUKTENE, UAVHENGIG AV OM SLIK SKADE SKYLDES AVTALE ELLER SKADE, UANSETT FEIL, UAKTSOMHET ELLER ABSOLUTT FORPLIKTELSE ELLER OM APC ER VARSLET PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. APC ER SPESIELT IKKE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER, SOM TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT, TAP AV UTSTYR, TAP SOM SKYLDES BRUK AV UTSTYR, TAP AV PROGRAMVARE, TAP AV DATA, KOSTNADER VED RESERVELØSNINGER, KRAV FRA TREDJEPART ELLER ANNET. INGEN SALGSREPRESENTANT, ANSATT ELLER AGENT FOR APC ER AUTORISERT FOR Å LEGGE TIL ELLER ENDRE NOE VILKÅRENE I DENNE GARANTIEN. HVIS GARANTIBETINGELSENE SKAL KUNNE ENDRES, MÅ DET EVENTUELT GJØRES SKRIFTLIG OG SIGNERES AV EN LEDENDE FUNKSJONÆR I APC OG JURIDISK AVDELING. Garantikrav Kunder som har garantikrav, kan få tilgang til APCs nettverk for kundesupport via supportsiden på APCs webområde support. Velg land fra rullegardinlisten. Åpne supportkategorien øverst på websiden for å få kontaktopplysninger om kundesupport for din region. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 21

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Back-UPS Pro 1200/1500 230 V Installering og bruk

Back-UPS Pro 1200/1500 230 V Installering og bruk Back-UPS Pro 1200/1500 230 V Installering og bruk Innhold Sikkerhet bu001a (2) Ikke installer Back-UPS-apparatet i direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller der det er i kontakt med væske. Koble til

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars 2013 1725-44328-104 Rev.B Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer