Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U"

Transkript

1 Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U

2 Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible Power Supply) APC by Schneider Electric beskytter elektronisk utstyr mot strømbrudd, spenningsfall, spenningsdipp og overspenning i strømnettet. UPSen filtrerer mindre spenningsvariasjoner og isolerer elektronisk utstyr mot større forstyrrelser ved å internt koble dem fra nettstrømmen. UPS-en leverer kontinuerlig strøm fra det interne batteriet, inntil nettspenningen blir normal eller batteriet er helt utladet. Utpakking Les sikkerhetsveiledningen før du installerer UPS-en. Undersøk UPS-en straks etter mottakelsen. Meld fra til transportselskapet eller forhandleren om eventuelle skader. Emballasjen kan resirkuleres. Ta vare på den for senere bruk eller kast den på en forsvarlig måte. UPS-en og batterimodulene er tunge. Ta av batterimodulene for å lette UPS-en under installeringen. Se instruksjonene om batteridemontering på emballasjen. Undersøk pakkens innhold: UPS Frontdeksel Displayramme Toppdeksler (2) og én skrue (tårnkonfigurasjon) EPO-tilkobling Seriekabel Åtte pynteskruer for feste av enheten i et rack Fire rammemuttere To rack-monteringsbraketter (brukes som stabilisatorer i tårnkonfigurasjoner) Åtte panhodeskruer To skinnejern Åtte panhodeskruer Dokumentsett bestående av: Produktdokumentasjon Dokumentasjons-CD Verktøy-CD for nettverksadministrasjon Sikkerhetsopplysninger Garantiopplysninger Tilleggsutstyr for 230-volts modeller: IEC-strømkontakt IEC-bryterkabler Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 1

3 Spesifikasjoner Maskinvare 8 panhodeskruer for feste av skinnejernene til UPS-en 8 panhodeskruer som fester rack-montering/stabilisator-braketter til UPS-en 1 panhodeskruer (svarte) for feste av toppdekslene til UPS-en 8 pynteskruer for festing av UPS-en i rack 4 rammemuttere for rack-montering 2 rack-monteringsbraketter for rack-montert konfigurasjon stabilisatorbraketter for tårnkonfigurasjon 2 skinnejern Spesifikasjoner Temperatur Drift Oppbevaring Største høyde over havet Drift Oppbevaring Fuktighet 32 F til 104 F (0 C til 40 C) 5 F til 86 F (-15 C til 30 C) lad UPS-batteriet hver sjette måned 86 F til 113 F (30 C til 45 C) lad UPS-batteriet hver tredje måned 2000 m (6562 fot) m ( fot) 0 til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende Denne enheten er beregnet bare for innendørs bruk. Finn en plassering som er solid nok til å tåle vekten. Ikke bruk UPS-en på steder der det er mye støv eller der temperatur og fuktighet ligger utenfor de angitte grensene. Omgivelsene påvirker batteritiden. Høy temperatur, strøm av dårlig kvalitet og hyppige og kortvarige utladinger vil redusere batteritiden. Vekt 98 kg (215 lbs) med batterimodul 49 kg (107 lbs) uten batterimodul 12 kg (27 lbs) for hver batterimodul 98 kg (215 lbs) MERK: Modell- og serienummer står på en liten merkelapp på det bakre panelet. På noen modeller sitter det en ekstra merkelapp på apparatrammen, under frontrammen. 2 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

4 Installering Installering Rack-monterte konfigurasjoner Denne enheten er tilsiktet montering i et stativ med fire søyler. Du kan bestille et stativ med to søyler ved å kontakte forhandleren eller gå til webområdet til APC by Schneider Electric på UPS-en og batterimodulene er tunge. Ta av batterimodulene for å lette UPS-en under installeringen. Se instruksjonene om batteridemontering på emballasjen. Montere braketter og skinnejern for rack-montering Hver skinnebrakett og hvert skinnejern må festes til UPS-en med fire skruer. Én rack-monteringsbrakett og ett skinnejern må festes på begge sider av UPS-en. Braketter for rackmontering plassering for firesøylers rackmontering Skinnejern 4x 4x Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 3

5 Installering Monter enheten i racket Kontroller rackets stabilitet før du monterer enheter i det. Når du monterer skinner i racket, må du sette inn to rammemuttere over hver skinne (se diagram under). Fest UPS-en i racket, med de fire rammemutrene og de åtte pynteskruene som følger med. Andre rammemutter: tell tre hull opp fra første rammemutter Første rammemutter: tell fire hull opp fra skinnens øvre kant 3 hull 4 hull 3 hull 4 hull UPS'en må monteres i bunnen av rack'et. 4 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

6 Installering Sette inn batterier Koble til bare de to første batteriene i rekken med tre batterier. Forsikre deg om at batterikontaktene sitter ordentlig i. Ikke koble til det enkle batteriet eller det siste batteriet i rekken med tre batterier. Lukk og fest batteridørene Avstandsplate av skumgummi 4x Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 5

7 Installering Konvertering fra rack-montert til tårnmontert UPS-en og batterimodulene er tunge. Ta av batterimodulene for å lette UPS-en under installeringen. Se instruksjonene om batteridemontering på emballasjen. Montere stabilisatorbraketter Sett UPS-en med siden med de pregede merkene, ned. Fest en stabilisatorbrakett (medfølger) på begge sider av UPS-en. Fest hver brakett med to panhodeskruer (medfølger). Sette på de to toppdekslene Sett på det store toppdekslet ved å plassere det i sporene på UPS-en og skyve det fremover. Sett på det lille toppdekslet ved å plassere det i sporene på UPS-en og skyve det fremover. Fest toppdekslene med den svarte panhodeskruen (medfølger). 4x Sette inn batterier Koble til bare de to første batteriene i rekken med tre batterier. Forsikre deg om at batterikontaktene sitter ordentlig i. Ikke koble til det enkle batteriet eller det siste batteriet i rekken med tre batterier. Lukk og fest batteridørene 2x Avstandsplate av skumgummi 2x 6 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

8 Ingående kabling, bare 230-volts modeller Installering Installeringen må utføres av kvalifisert elektriker. Følg alle nasjonale og lokale elektrisitetsforskrifter. 1. Bruk en egen kurs men et overspenningsvern på høyst 32 A (eller en kretsbryter med sikringer). En kurs med lavere spenning kan brukes, men det avhenger av strømbelastningskravene til UPS-en. Beregn 600 W ekstra for UPS-en ved batteriskifte. 2. Slå AV kretsbryteren før du kobler til utstyr og strøm til UPS-en. 3. Ta av tilgangspanelene som sitter på UPS-ens bakpanel. 4. Ta av utstøterne fra tilgangspanelet. 5. Bruk nr. 10 AWG (5 mm²). Trekk av omtrent 152,4 mm av den ytre delen av strømkabelen slik at lederne kommer til syne. Trekk av 12,7 mm fra hver enkelt leder. 6. Før strømkabelen gjennom hullet i tilgangspanelet. Bruk en passende strekkavlastning. 7. Koble til jordledningen før de andre lederne. 8. Sett på plass tilgangspanelene og fest dem med tre skruer. Koblikngsblokk L1 L2/N tilgangspanel inngang tilgangspanel Skruer til tilgangspanel Tilbehør Installer tilbehør før du kobler til strøm på UPS-en. Nærmere informasjon om tilgjengelig tilbehør finnes på webområdet til APC by Schneider Electric på Koblingssett for inn- og utgående strøm To-søylers rack-alternativ Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 7

9 Installering Koble til batterier Rack-monterte konfigurasjoner Tårnkonfigurasjoner Batterifrakoblingssnor Batterifrakoblingssnor Når alle batterier er tilkoblet, dytter du batteriledningene og batterifrakoblingssnoren inn i rommet i batteridørene. Dette sikrer at frontdekslet sitter godt. Konfigurere frontramme Trekk displayet ut av rammen. Drei rammen og sett i displayet slik at det passer for en tårnkofigurasjon. Display (skjerm) 8 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

10 Installering Koble til skjermkabel og montere frontramme Rack-monterte konfigurasjoner Displaykabel Tårnkonfigurasjoner Displaykabel Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 9

11 Oppstart Oppstart Koble til utstyr og strøm til UPS-en 1. UPS-en har en jordingsskrue på bakpanelet, der jordledningen fra enheter med overgangsspenning kan kobles til. Før du kobler til jordledningen, må du forsikre deg om at UPS-en IKKE er koblet til nett- eller batteristrøm. 2. Koble til utstyr på UPS-en volts modeller: Koble UPS-ens strømledning til en topolet, treleders jordet stikkontakt. Unngå å bruke skjøteledninger. 230-volts modeller: Se avsnittet om Inngående kabling i denne håndboken. 4. Hvis du skal bruke UPS-en som hovedbryter (på/av), må du sørge for at alt tilkoblet utstyr er slått på. Bakpanel 208-volts modeller 230-volts modeller Starte UPS-en 1. Trykk på knappen på frontpanelet for å starte UPS-en. Batteriet lades til 90 % av full kapasitet i løpet av de tre første timene med vanlig drift. Ikke regn med full batteridriftskapasitet under denne innledende perioden. Opplysninger om batterilevetid finner du på webområdet til APC by Schneider Electric på 2. Du får ekstra datasystemsikkerhet ved å installere PowerChute Server Smart-UPS overvåkingsprogramvare. 10 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

12 Oppstart Kommunikasjonsporter SERIEPORT Bruk bare den leverte kabelen ved tilkobling til serieporten. En standard seriekabel er ikke kompatibel med UPS-en. Nødstrøm av Funksjonen for nødstrøm av, EPO (Emergency power off), kan konfigureres av brukeren. EPO gir øyeblikkelig feltsvekking av tilkoblet utstyr, fra et eksternt sted og uten skifte til batteridrift. 1. Bruk EPO-kontakten som leveres sammen med UPS-en. 2. Bruk en vanligvis åpen kontakt ved tilkobling av +24-terminal til IN-terminalen. Ekstern spenning er ikke nødvendig. 3. Koble den firepinners kontakten til EPO-systemet. EPO-PORT EPO-tilkobling (plassert på bakpanelet) EPO-grensesnittet er en SELV-krets (Safety Extra Low Voltage). Den må bare kobles til andre SELVkretser. EPO-grensesnittet overvåker kretser som ikke har noe fastlagt spenningspotensial. Slike lukkekretser kan skapes av en bryter eller et relé som er godt strømisolert. For å unngå å skade UPS-en skal du ikke koble EPO-grensesnittet til noen annen krets enn en lukketypekrets. Bruk en av følgende kabeltyper for tilkobling av UPS-en til EPO-bryteren: CL2: Klasse 2-kabel for generell bruk. CL2P: Felleskabel for bruk i ledningsrør, føringer og andre steder med krav til miljøvennlighet. CL2R: Stigekabel for bruk i et vertikalt strekk i en søyle fra gulv til gulv. CLEX: Kabel med begrensninger for bruk i boliger og i ledningsrør. Ved installering i Canada: Bruk bare CSA-sertifisert kabel av type ELC (Extra-Low voltage Control). For installering i andre land: Bruk standard lavspenningskabel som oppfyller kravene i nasjonale og lokale forskrifter. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 11

13 Drift Drift Displaypaneler 208-volts modeller 230-volts modeller Indikatorer og funksjonsbrytere på displaypanelet Indikatorlampe Indikatornavn AVR Trim On Line AVR Boost Overload On Battery Beskrivelse UPS-en utjevner høy nettspenning. Opplysninger om AVR-innstillinger finner du på webområdet til APC by Schneider Electric på UPS-en leverer nettstrøm til tilkoblet utstyr, (se Problemløsing i denne håndboken). UPS-en utjevner lav nettspenning. Opplysninger om AVR-innstillinger finner du på webområdet til APC by Schneider Electric på Det tilkoblede utstyret trekker mer strøm enn UPS-ens strøminnstilling tillater, (se Problemløsning i denne håndboken). UPS-en leverer batteristrøm til tilkoblet utstyr. Frakoblet batteri/skift batteri Batteriet er koblet fra eller må skiftes (se Problemløsning i denne håndboken). 12 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

14 Drift 230 V 208 V Battery Charge Indikatornavn Diagnose av strømspenning Beskrivelse UPS-en har en diagnosefunksjon som viser strømspenningen. UPS-en starter en selvtest som et ledd i denne prosedyren. Selvtesten påvirker ikke spenningsdisplayet. Trykk på og hold inne knappen for å se indikatoren for strømspenningsgrafen. Straks online-led-lampen begynner å blinke for å vise at selvtest pågår, viser batteriladeindikatorens fem LED-lamper den inngående spenningen. Se figuren til venstre for spenningsmålingen. Verdier vises ikke på UPS-en. Indikatoren på UPS-en viser at spenningen ligger mellom den viste verdien i listen og neste verdi (se Problemløsing i denne håndboken). Indikatorlampe Funksjonsknappen Funksjonsnavn Strøm på Selvtest Funksjon Trykk på denne knappen for å slå på UPS-en. Du finner flere funksjoner nedenfor. Automatisk: UPS-en utfører automatisk en selvtest når den slås på og deretter hver andre uke (som standard). Under selvtesten driver UPS-en en kort tid det tilkoblede utstyret på batteridrift. Manuell: Trykk på og hold inne selvtesten. knappen i noen sekunder for å starte Kaldstart Strøm av Når det ikke tilføres nettstrøm og UPS-en er avslått, setter kaldstartsfunksjonen UPS-en og tilkoblet utstyr over på batteridrift (se Problemløsing i denne håndboken). Trykk på denne knappen for å slå av UPS-en. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 13

15 Konfigurering Konfigurering UPS-innstillinger Innstillinger foretas i PowerChute-programmet eller med ekstra SmartSlot-tilbehørskort. Funksjon Fabrikkinnstillinger Brukervalg Beskrivelse Automatisk selvtest Ved oppstart og deretter hver 14. dag (336 timer) Ved oppstart og deretter hver 7. dag (168 timer) Ved oppstart og deretter hver 14. dag (336 timer) Bare ved oppstart Ingen selvtest Angi intervall for UPS-ens selvtest. UPS ID UPS_IDEN Opptil åtte tegn (alfanumerisk) Entydig identifikasjon av UPS-en (dvs. servernavn eller plassering) for nettverksformål. Dato for siste batteriskifte Produksjonsdato mm/dd/åå Nullstill denne datoen når du skifter batterimoduler. Minste kapasitet før oppstart etter driftsstans 0 prosent 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% Angi hvor mye batteriet skal lades, i prosent, etter en avslåing som skyldes lite batterikapasitet, før tilkoblet utstyr startes på nytt. Spenningsfølsomhet UPS-en oppdager og reagerer på spenningsdistorsjoner ved å skifte til batteridrift for å beskytte det tilkoblede utstyret. Høy følsomhet Sterkt lys: høy følsomhet Dempet lys: middels følsomhet Ikke lys: lav følsomhet Endre ved å trykke på bryteren VOLTAGE SENSITIVIY (bakpanel). Bruk en spiss gjenstand, for eksempel en penn, til å gjøre dette. Merk: Under forhold med dårlig strømkvalitet, kan UPS-en ofte skifte til batteridrift. Hvis det tilkoblede utstyret kan brukes normalt under slike forhold, kan du redusere følsomheten for å spare batteristrøm og batteriets brukstid. Alarmutsettelseskontroll Aktiver Aktiver Demp Deaktiver Demp pågående alarmer eller deaktiver alle alarmer. Avslåingsutsettelse 90 sekunder 0 s 90 s 180 s 270 s 360 s 450 s 540 s 630 s Angi tiden det skal ta fra UPS-en mottar en avslåingskommando til den faktiske avslåingen skjer. Varsel om liten batterikapasitet PowerChuteprogrammet kan slå av UPS-en automatisk og uovervåket, når det er omtrent to minutters batteridriftstid igjen. 2 minutter LED-lampen sitter på bakpanelet Sterkt lys: varsel ved 2 minutters gjenværende batterikapasitet Dempet lys: varsel ved 5 minutters gjenværende batterikapasitet Ikke lys: varsel ved 8 minutters gjenværende batterikapasitet Varslet om lavt batterinivå lyder kontinuerlig når det er to minutters batteridriftstid igjen. Bruk en spiss gjenstand, for eksempel en penn, til å endre standard intervallinnstilling. Trykk på bryteren VOLTAGE SENSITIVIY (bakpanelet) samtidig som du trykker på knappen (frontdisplayet). Endre tidsinnstillingen for varsel om lav batterikapasitet til den tiden operativsystemet eller systemprogramvaren trenger på å avslutte på en trygg måte. Synkronisert oppstartsutsettelse 0 sekunder 0 s 60 s 120 s 180 s 240 s 300 s 360 s 420 s Angi tiden UPS-en skal vente etter at strømmen har kommet tilbake, før den starter (for å unngå overbelastning). 14 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

16 Konfigurering Funksjon Fabrikkinnstillinger Brukervalg Beskrivelse Høyt overgangspunkt 208-volts modeller: 225 V vs 230-volts modeller: 253 V vs 225 V vs 229 V vs 253 V vs 257 V vs 233 V vs 237 V vs 261 V vs 265 V vs For å unngå unødig bruk av batteriet der spenningen er konstant høy, kan du stille høyt overgangspunkt høyere hvis det tilkoblede utstyret tåler det. Lavt overgangspunkt 208-volts modeller: 182 V vs 230-volts modeller: 208 V vs 182 V vs 178 V vs 196 V vs 200 V vs 174 V vs 170 V vs 204 V vs 208 V vs For å unngå unødig bruk av batteriet der spenningen er konstant lav, kan du stille lavt overgangspunkt lavere hvis det tilkoblede utstyret tåler det. Utgangsspenning 230-volts modeller 230 V vs 220 V vs 230 V vs 240 V vs Still inn utgangsspenningen for UPS-en. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 15

17 Problemløsing Problemløsing Bruk denne tabellen til å løse mindre problemer ved installering og bruk av UPS-en. Gå til hvis du trenger hjelp med kompliserte UPS-problemer. Problem og mulig årsak Løsning UPS-en lar seg ikke slå på Batteriet er ikke koblet til ordentlig. Kontroller om batterikontakten sitter ordentlig i. knappen ikke trykket inn. Trykk på knappen én gang for å slå på UPS-en og tilkoblet utstyr. UPS-en er ikke koblet til strømnettet. Svært lav eller ingen nettspenning. Undersøk om strømkabelen mellom UPS-en og strømnettet er godt tilkoblet i begge ender. Undersøk strømtilførselen for UPS-en ved å koble til en bordlampe. Hvis lampen lyser veldig svakt, må du få nettspenningen undersøkt. UPS-en lar seg ikke slå av Intern feil på UPS-en Ikke bruk UPS-en. Koble fra UPS-en og foreta service straks. UPS-en piper innimellom Normal UPS-operasjon ved batteridrift. Merk: UPS-en beskytter det tilkoblede utstyret. Trykk på knappen for å slå av alarmen. UPS-en har ikke den forventede reservedriftstiden UPS-batteriene er svake på grunn av tidligere strømbrudd, eller batteriene nærmer seg slutten av sin driftstid. Lad batteriene. Batteriene trenger opplading etter lengre strømbrudd. Batterier slites raskere når de startes ofte eller brukes ved høyere temperaturer. Hvis batteriene er nær slutten av sin driftstid, bør du vurdere å skifte dem ut, selv om ikke lampen for batteriskifte lyser. Alle LED-lamper lyser og UPS-en piper konstant Intern feil på UPS-en Ikke bruk UPS-en. Koble fra UPS-en og foreta service straks. Frontpanellampene blinker etter hverandre UPS-en er slått av eksternt med et program eller et ekstra tilgangskort. Merk: UPS-en omstarter automatisk når nettstrømmen kommer tilbake. Alle LED-lamper er slukket og UPS-en er koblet til et strømuttak UPS-en er slått av og batteriet er utladet etter et lengre strømbrudd. Merk: UPS-en vil omstarte automatisk når strømmen kommer tilbake og batteriet er tilstrekkelig oppladet. 16 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

18 Problemløsing Problem og mulig årsak Løsning Overbelastningslampen lyser og UPS-en piper uavbrutt UPS-en er overbelastet Det tilkoblede utstyret overstiger angitt maksimalbelastningen som er angitt i Specifications (Spesifikasjoner) på webområdet til APC by Schneider Electric på Alarmen fortsetter til overbelastningen er borte. Koble fra uviktig utstyr fra UPS-en for å stoppe overbelastningen. UPS-en fortsetter å levere strøm så lenge den er tilkoblet og kretsbryteren ikke aktiveres. UPS-en vil ikke levere batteristrøm ved strømbrudd. LED-lampen som varsler frakoblet batteri og skift batteri, lyser Lampen som varsler om frakoblet batteri og skift batteri, lyser og en kort pipelyd høres annethvert sekund for å vise at batteriet er frakoblet. Svakt batteri Feil under batteriets selvtest: Lampen som varsler om frakoblet batteri og skift batteri lyser og UPS-en piper i korte støt i ett minutt. UPS-en gjentar alarmen hver femte time. Kontroller om batterikontaktene sitter ordentlig i. Lad batteriet i 24 timer og start deretter en selvtest. Hvis problemet vedvarer etter opplading, må batteriet skiftes. Lad opp batteriet i 24 timer. Start selvtestprosedyren for å få kontrollert batteriskiftetilstanden. Alarmen stopper og lampen slukker hvis batteriet består selvtesten. Hvis batterifeilen gjentar seg, må batteriet skiftes. Det tilkoblede utstyret påvirkes ikke. Inngående kretsbryter aktiveres Det tilkoblede utstyret overstiger angitt maksimalbelastningen som er angitt i Specifications (Spesifikasjoner) på webområdet til APC by Schneider Electric på Koble fra alt uviktig utstyr fra UPS-en. Tilbakestill kretsbryteren. LED-lampen AVR Boost eller AVR Trim lyser Systemet mottar svært høy eller svært lav strømspenning. Få en kvalifisert person til å undersøke om det er elektriske problemer på stedet. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte strømleverandøren for å få hjelp. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 17

19 Problemløsing Problem og mulig årsak Løsning Det er ingen nettstrøm Det er ingen nettstrøm og UPS-en er avslått. Bruk kaldstartfunksjonen for å få UPS-ens batteri til å levere strøm til det tilkoblede utstyret. Trykk inn og hold knappen. Det kommer et kort pipesignal fulgt av et lengre pipesignal. Slipp knappen under det andre pipesignalet. UPS-en kjører på batteri selv om det finnes nettstrøm UPS-ens inngående kretsbryter aktiveres. Systemet har oppdaget svært høy, svært lav eller forvrengt strømspenning. Koble fra alt uviktig utstyr fra UPS-en. Tilbakestill kretsbryteren. Flytt UPS-en til et annet strømuttak på en annen krets. Billige bensindrevne generatorer kan forvrenge spenningen. Test inngangsspenningen med strømspenningsdisplayet (se under Drift i denne håndboken). Hvis den er akseptabel for det tilkoblede utstyret, reduserer du UPS-ens følsomhet. LED-lampene Battery Charge og Load blinker samtidig UPS-en er avslått. UPS-ens indre temperatur er høyere enn det som er tillatt for sikker drift. Undersøk om romtemperaturen er innenfor angitte driftsspesifikasjoner. Undersøk om UPS-en er ordentlig installert og at det er tilstrekkelig ventilasjon. La UPS-en avkjøles. Start UPS-en på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt APC by Schneider Electric på Diagnose av strømspenning Alle fem LED-lamper lyser Ingen LED-lampe lyser Nettspenningen er svært høy og bør kontrolleres av en elektriker. Nettspenningen er svært lav og bør kontrolleres av en elektriker. LED-lampen On Line Ingen LED-lampe lyser LED-lampen blinker UPS-en kjører på batteri eller er avslått. UPS-en kjører en intern selvtest. 18 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

20 Vedlikehold, transport og service Vedlikehold, transport og service Skifte batterimoduler Denne UPS-en har hot-swap batterimoduler som er enkle å skifte. Utskiftingen er en trygg prosedyre uten fare for elektrisk støt. UPS-en skal stå i racket og tilkoblet utstyr kan stå på under utskiftingen. Når batteriene er frakoblet, er ikke det tilkoblete utstyret beskyttet mot strømbrudd. Du finner installeringsinstruksjoner i brukerhåndboken for det nye batteriet. Kontakt forhandleren eller APC by Schneider Electric på angående informasjon om bytte av batterimoduler. Husk å levere brukte batterier til en miljøstasjon eller til forhandleren, eller send dem til APC by Schneider Electric i den samme emballasjen som det nye batteriet ble levert i. Åpne batteridørene 4x Ta ut de utladede batteriene fra UPS-en Trekk i batteriets frakoblingssnor som er festet til batterikontakten. IKKE trekk i batteriledningene når du skal koble fra batteriene. Batteriets frakoblingssnor Sette inn nye batterier Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 19

21 Frakt Frakt 1. Slå av og koble fra alt tilkoblet utstyr. 2. Koble apparatet fra strømnettet. 3. Koble fra alle interne og eksterne batterier (hvis relevant). 4. Følg instruksjonene for transport som er beskrevet i avsnittet Service i denne håndboken. Service Dersom enheten trenger service, skal du ikke returnere den til forhandleren. Følg denne fremgangsmåten: 1. Se avsnittet Feilsøking i håndboken for informasjon om hvordan du løser vanlige problemer. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundestøtte hos APC by Schneider Electric via webområdet til APC by Schneider Electric på a. Skriv ned modellnummeret, serienummeret og kjøpsdatoen. Modell- og serienumre sitter på enhetens bakpanel og finnes også på LCD-skjermen på enkelte modeller. b. Ring kundestøtte, så vil en tekniker prøve å løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil du få et RMA-nummer (Returned Material Authorization-nummer) for retur. c. Hvis enheten dekkes av garantien, er reparasjonen gratis. d. Prosedyrer for service og retur kan variere fra land til land. Nærmere informasjon for hvert land finnes på webområdet til APC by Schneider Electric på 3. Påse at enheten pakkes på riktig måte, slik at skade unngås under transport. Bruk aldri isoporkuler til innpakkingen. Skade som påføres under transport, dekkes ikke av garantien. a. Merk: Ved forsendelse innen USA eller til USa, skal UPS-ENHETENS BATTERI ALLTID FRAKOPLES før forsendelse, i samsvar med regelverkene til U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. De interne batteriene kan stå i UPS-enheten. b. Batterier kan forbli tilkoblet i XBP-en under transport. Ikke alle enheter har XLBP. 4. Skriv RMA-nummeret som du fikk fra kundestøtteavdelingen, på utsiden av pakningen. 5. Returner enheten med et forsikret, forhåndsbetalt fraktselskap til adressen du har mottatt fra kundestøtteavdelingen. 20 Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U

22 Begrenset garanti Begrenset garanti Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garanterer sine produkter fri for feil i materialer eller utførelse i en periode på to (2) år fra kjøpsdato. SEITs forpliktelser etter denne garantien, er begrenset til å reparere eller skifte ut, etter hva de selv finner mest hensiktsmessig, slike defekte produkter. Reparasjon eller utskifting av et defekt produkt eller en del av et produkt, forlenger ikke den opprinnelige garantitiden. Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen, som må ha registrert produktet på riktig måte innen 10 dager etter kjøpet. Produkter kan registeres online på warranty.apc.com. SEIT er ikke ansvarlig under garantien hvis testing og undersøkelser viser at den påståtte skaden på produktet ikke finnes eller ble forårsaket av sluttbruker eller tredjepart på grunn av feil bruk, uaktsomhet, feil installering eller testing, bruk eller drift av produktet som ikke er i samsvar med SEITs anbefalinger eller spesifikasjoner. I tillegg skal SEIT ikke holdes ansvarlig for defekter som skyldes: 1) uautorisert forsøk på å reparere eller modifisere produktet, 2) feil eller utilstrekkelig elektrisk spenning eller tilkobling, 3) uegnede driftsforhold på plassen, 4) force majeure, 5) påvirkning av vær og vind eller 6) tyveri. Ikke under noen omstendighet skal SEIT ha noe garantiansvar for noe produkt der sereinummeret er endret, ødelagt eller fjernet. UNNTATT DET SOM ER FORKLART OVER, FINNES DET INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ETTER LOV ELLER ANNEN MÅTE, FOR PRODUKTER SOM ER SOLGT, YTT SERVICE PÅ ELLER ANSKAFFET UNDER DENNE AVTALEN ELLER I FORBINDELSE MED DENNE. SEIT FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, BEHOVSTILFREDSSTILLELSE OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. SEITs UTTRYKTE GARANTIER BLIR IKKE UTVIDET, REDUSERT ELLER PÅVIRKET AV SEITS FREMFØRING AV TEKNISKE ELLER ANDRE RÅD ELLER TJENESTER I FORBINDELSE MED PRODUKTET, OG INGEN FORPLIKTELSE SKAL FØLGE AV DETTE. DE NEVNTE GARANTIENE OG BOTEMIDLENE HAR FORRANG OVER ALLE ANDRE GARANTIER OG BOTEMIDLER. DE NEVNTE GARANTIENE UTGJØR SEITs ENESTE FORPLIKTELSE OG KJØPERENS ENESTE RETTSMIDDEL VED BRUDD PÅ SLIKE GARANTIER. SEITS GARANTIER GJELDER BARE FOR OPPRINNELIG KJØPER OG GJELDER IKKE NOEN TREDJEPART. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL SEIT, DERES STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER DATTERSELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE I NOEN FORM FOR INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER STRAFFEANSVAR SOM SKYLDES BRUK, SERVICE ELLER INSTALLERING AV PRODUKTENE, UAVHENGIG AV OM SLIK SKADE SKYLDES KONTRAKT ELLER ERSTATNING, UANSETT FEIL, UAKTSOMHET ELLER ABSOLUTT FORPLIKTELSE ELLER OM SEIT ER VARSLET PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SPESIFIKT SKAL SEIT IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER, F. EKS. TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE), TAP AV UTSTYR, TAP AV MULIG BRUK AV UTSTYR, TAP AV PROGRAMVARE, TAP AV DATA, KOSTNADER VED RESERVELØSNINGER, KRAV FRA TREDJEPART MED MER. INGENTING I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN SKAL SØKE Å EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE SEITS ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE SOM SKYLDES EGEN FORSØMMELSE ELLER BEDRAGERSK FRAMSTILLING ELLER I DEN GRAD DET IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES ETTER GJELDENDE LOV. For å få service dekket under garantien, må du få et RMA-nummer (Returned Material Authorization) fra kundestøtteavdelingen. Kunder med garantikrav kan gå inn på APCs verdensomspennende nettverk for kundesupport gjennom SEIT hjemmeside: Velg land fra rullegardinlisten. Åpne fanen Support (støtte) øverst på siden for å få kontaktopplysninger for kundestøtte i din region. Produkter må returneres med transportkostnader forhåndsbetalt, og det må legges ved en kort beskrivelse av problemet samt et bevis på kjøpsdato og kjøpssted. Brukerhåndbok for Smart-UPS 5000 VA 208/230 V vs tårn- og rackmontert 5U 21

23

24 APC by Schneider Electric Global Kundestøtte Du kan få gratis kundesupport for dette produktet og andre APC by Schneider Electric-produkter på følgende måter: Gå til nettstedet for APC by Schneider Electric for å få tilgang til dokumenter i APCs Kunnskapsbase og for å sende anmodning om kundestøtte. (bedriftens hovedkontor) Gå til det lokale nettstedet for APC by Schneider Electric for det aktuelle landet, som har landsspesifikke opplysninger om kundestøtte. Global støttefunksjon som søker i APCs Kunnskapsbase og bruker e-support. Kontakt kundestøttesenteret til APC by Schneider Electric per telefon eller e-post. Lokale, landsspesifikke sentre: gå til for kontaktinformasjon. For informasjon om hvordan du får lokal kundesupport, kontakt din APC by Schneider Electric-representant eller forhandleren du kjøpte produktet fra for å få vite hvor du får lokal kundesupport APC by Schneider Electric. Smart-UPS og PowerChute eies av Schneider Electric Industries S.A.S. eller deres tilsluttede selskaper. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. NO B 08/2014

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer