LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS"

Transkript

1 Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended Run-tårn A 05/2005

2

3 Oversikt Denne veiledningen gir en oversikt over installerings- og oppstartsprosedyrene for Symmetra LX UPS og Extended Run Cabinet (utvidelsesskap). Illustrasjonene er veiledende. Din enhet og dens konfigurasjon, inklusive komponenter og valgfritt APC-utstyr, kan avvike fra de som er vist i denne veiledningen. Veiledninger er tilgjengelig på APCs websted Hele innholdet er beskyttet av opphavsrett i 2005 av American Power Conversion Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Hel eller delvis reproduksjon uten tillatelse er forbudt. APC, APC-logoen, PowerChute, InfraStruXure, Smart-UPS og Symmetra er registrerte varemerker for American Power Conversion Corporation. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. Sikkerhetsinstrukser Electrical Elektrisk Hazard fare Les, forstå og følg ALLE sikkerhetinstruksjoner i sikkerhetsinstruksjoner og generell informasjon. Hvis man ikke følger sikkerhetsinstruksene og advarslene, kan det føre til skade på utstyr, alvorlig personskade eller dødsulykker. Oppstartsveiledning 1

4 Slå av all strøm 1. Forsikre deg om at vekselstrømmen til UPS-en er slått av. 2. Forsikre deg om at inngangskretsbryteren på UPS-en er slått av. 3. Forsikre deg om at systemets aktiveringsbryter er slått av. Installere Installere UPS og tilhørende moduler. Se UPS monteringsveiledning. Installere passende Extended Run Cabinets og tilhørende moduler. Se monteringsveiledningen for Extended Run Cabinet. 2 SymmetraLX Oppstartsveiledning

5 . Koble til Koble til inn- og utgående strømtilkoblinger og den eksterne nødavbryteren REPO (remote emergency power off). Se Electrical Installation Guide. Installere alle administrasjons- og kommunikasjonskabler. Se veiledningen for hvert enkelt produkt. Fyll ut sjekklisten for systeminstallering Fullfør oppgavene i denne sjekklisten for å sikre at installasjonen blir riktig. MERK Note Du finner detaljerte opplysninger i monteringsveiledning og Electrical Installation Guide. 1. Koble fra alt strømbrukende utstyr. 2. Forsikre deg om at alle rack-monterte komponenter er godt festet i racket. 3. Forsikre deg om at alle moduler (strøm, batteri og IM-modul) er fullstendig installert. 4. Forsikre deg om at PowerView er tilkoblet den primære IM-modulen (Intelligence Module). 5. Slå PÅ AC strømtilførselen fra nettet til UPS-en. 6. Slå på inngangskretsbryteren og systemaktiveringsbryteren. 7. Systemet lager klikkelyder når det starter opp og kan gi feilmeldinger på PowerView-displayet. Du kan overse disse meldingene nå. Trykk ned Esc-knappen til overvåkingsskjermbildet (Monitoring) vises. Kontroller at inngangsspenningen (Vin) stemmer med spenningen i den elektriske kursen i nettet. 8. Slå på bryteren for vedlikeholdsforbikoblingen. Oppstartsveiledning 3

6 . 9. Overse LED-indikatorene eller meldinger på PowerView. Trykk ned Esc-knappen til overvåkingsskjermbildet (Monitoring) vises. 10.Verifiser at inngangsspenningen, Vin, og utgangsspenningen, Vout, stemmer med kursspenningen i nettet. 11.Test REPO-bryteren. Systemaktiveringsbryteren skal fysisk flytte seg til standby-posisjon, og systemet skal slås helt av. 12.Hvis alle foregående kontroller er fullført, har installeringen vært vellykket. Slå av inngangskretsbryteren, systemaktiveringsbryteren og bryteren for vedlikeholdsforbikobling. Hvis installeringen mislyktes, må du gå gjennom installeringsprosedyren og se under Problemløsing i Operations Manual. Prosedyrer for systemoppstart MERK Note Du finner detaljerte opplysninger i Operations Guide. Slå på UPS-en Følgende fremgangsmåte starter, men ikke utstyr som er koblet til UPS-en. 1. Slå PÅ AC strømtilførselen fra nettet til UPS-en. 2. Slå på kretsbryterne på alt tilkoblet utstyr. a. Hvis tilkoplet utstyr har fast koplet krets, må du forsikre deg om at utgangskretsbryteren på fordelingspanelet er slått på. b. Hvis tilkoplet utstyr er koplet til UPS-en, må du forsikre deg om at UPS PDUutgangskretsbryteren er slått på. 4 SymmetraLX Oppstartsveiledning

7 3. Slå på UPS-ens inngangssikring. 4. Slå på UPS-ens systemaktiveringsbryter. MERK Note For å starte UPS-en når det ikke er noe hjelpevekselstrøm holder du den ene av kaldstartsknappene inne i fire sekunder. 5. Etter initialisering vises overvåkingsskjermbildet med en oversikt over de viktigste driftsparametrene. Chg100% Load 000% 220 Vin 000 Vout 60Hz Runtime: 00hr 30min Stille inn riktig utgangsspenning 1. Trykk inn Esc-knappen til hovedmenyen vises. Bruk opp- og nedpilene til å merke Setup og ENTER for å velge det. Conrol Status >Setup Accessories Logging Display Diags Help 2. Bruk piltastene og ENTER til å velge Other. Settings: Shutdown Defaults Output Freq Alarms Bypass Copy >Other Oppstartsveiledning 5

8 3. Hvis utgangsspenningen ikke er riktig, bruker du piltastene og ENTER til å velge Output. Markøren går til spenningsfeltet når opp- og nedpilen blar gjennom tilgjengelige valgmuligheter. Velg ønsket spenning og trykk på ENTER. Self Test: Enabled UPS ID: UPS_IDEN Vout Reporting: AUTO >Output: 208 V Slå på strømbrukende utstyr må være slått på før du utfører dette. 1. Trykk inn Esc til hovedmenyen vises. Bruk opp- og nedpilene til å merke Control. Trykk på ENTER for å velge det. >Control Status Setup Accessories Logging Display Diags Help 2. Bruk piltastene og ENTER til å velge Turn UPS Output On. MERK: Du må bla ned til den andre valgsiden. Graceful Turn Off Start Runtime Cal >Turn UPS Output On 3. Velg YES for å bekrefte kommandoen. Confirm: Turn UPS On CANCEL >YES, Turn UPS On 4. Det kommer noen klikkelyder og følgende melding vises. MERK: Du kan få ett eller flere overskridelsesvarsler. Svar på disse ved å velge Start Now. UPS HAS BEEN COMMANDED TO TURN LOAD POWER ON 5. Etter ca. 90 sekunder tennes den grønne strømbelastningslampen og denne meldingen vises. UPS LOAD IS ON Press any key... 6 SymmetraLX Oppstartsveiledning