Back-UPS Pro 1200/ V Installering og bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Back-UPS Pro 1200/1500 230 V Installering og bruk"

Transkript

1 Back-UPS Pro 1200/ V Installering og bruk Innhold Sikkerhet bu001a (2) Ikke installer Back-UPS-apparatet i direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller der det er i kontakt med væske. Koble til batteriet bu059a bu058a bu060a bu055a bu057a Installer programmet PowerChute Personal Edition APC PowerChute Personal Edition-programmet lagrer filer automatisk og slår av datamaskinen hvis det skulle oppstå et strømbrudd. Bruk kabelen som følger med Back-UPS til å koble datakontakten på Back-UPS til USB-kontakten på datamaskinen. Sett CD-en inn i datamaskinen, og følg instruksene på skjermen.

2 Koble til utstyret Battery Backup (ekstrabatteri)- og Surge Protected (støtbeskyttelse)-utganger Når Back-UPS-apparatet mottar strøm, gir disse utgangene strøm til utstyret som er koblet til. Under strømbrudd eller andre problemer, mottar utgangene på Battery Backup strøm fra Back-UPS-apparatet i en begrenset periode. Koble til utstyr som skrivere, faksmaskiner, skannere og annet tilbehør som ikke trenger batteristrøm, til Surge Protection Only-utgangene. Disse utgangene gir kontinuerlig beskyttelse mot nettsvingninger selv om Back-UPS er slått av. Utganger for hovedapparater og kontrollerte apparater Når hovedapparatet går inn i dvale- eller standbymodus eller slår seg av, slår også de kontrollerte apparatene seg av slik at du sparer strøm. bu146a Koble et hovedapparat, for eksempel en datamaskin eller en lyd/bildemottaker til hovedutgangen. Koble tilleggsapparater, for eksempel skriver, høyttalere eller skanner til utgangen for kontrollerte apparater. USB- og serieport Støtbeskyttende kontakter for telefonkabel Jordingsskrue Støtbeskyttede kontakter som er kontrollert av hovedutgangen Støtbeskyttede utganger Vekselstrømsutgang Reservebatteriutganger med støtbeskyttelse Reservebatteriutgang med støtbeskyttelse, kontrollert av hovedutgangen Hovedutgang Ekstern kontakt for batteripakke (kun BR1500GI) Støtebeskyttede Ethernet inn- og utganger For å bruke PowerChute Personal Edition, må du koble til en seriekabel eller USB-kabel. Koble en telefonkabel til IN-kontakten, og koble et modem til OUT-kontakten. Koble til jordledningen på andre støtbeskyttende enheter som støtbeskyttere for nettverk eller datalinjer. Disse utgangene er beskyttet mot elektriske nettsvingninger og kobler fra strømnettet under strømbrudd eller hvis hovedapparatet går i dvale eller standbymodus. Disse utgangene gir kontinuerlig beskyttelse mot nettsvingninger selv om Back-UPS er slått av. Koble til utstyr, for eksempel skrivere og skannere som ikke trenger ekstra batteribeskyttelse. Koble apparatet til strømnettet med strømkabelen som følger med. Under strømbrudd eller andre problemer, mottar utgangene på Battery Backup strøm fra Back-UPS-apparatet i en begrenset periode. Koble viktig utstyr, for eksempel datamaskin, skjerm, modem eller annet sensitivt utstyr, til disse utgangene. Disse utgangene leverer batteristrøm til det tilkoblede utstyret under et strømbrudd. Strømmen kobles fra til disse utgangene hvis hovedapparatet går i dvale- eller standbymodus. Koble utstyr som en dataskjerm til disse utgangene. Koble hovedapparatet til denne utgangen. Det vil som regel være hoveddatamaskinen. Koble til en ekstern batteripakke for å gi ekstra batteritid (kun Back-UPS Pro 1500). Bruk en Ethernet-kabel til å koble et kabelmodem til IN-kontakten, og koble en datamaskin til OUT-kontakten. 2 Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk

3 Bruk Strømsparingsmodus For å spare strøm kan du konfigurere Back-UPS til å gjenkjenne et hovedapparat, for eksempel en stasjonær datamaskin eller en A/V-mottaker, og kontrollerte tilleggsapparater, for eksempel en skriver, høyttalere eller en skanner. Når hovedapparatet går i dvale- eller standbymodus eller slår seg av, slår også de kontrollerte apparatene seg av slik at du sparer strøm. Aktivere strømsparingsfunksjonen. Trykk på og hold nede MUTE (Stille) og DISPLAY samtidig i to sekunder. Back-UPS piper for å varsle at funksjonen er aktivert. Bladsymbolet på displayet lyser. Deaktivere strømsparingsfunksjonen. Trykk på og hold nede MUTE (Stille) og DISPLAY samtidig i to sekunder. Back-UPS piper for å varsle at funksjonen er deaktivert. Bladsymbolet på displayet blir mørkere. Stille inn grenser. Mengden strøm som et apparat bruker i dvale- eller standbymodus, varierer fra apparat til apparat. Det kan være nødvendig å justere grensen for når hovedutgangen sender signal til de kontrollerte apparatene om at de skal slå seg av. 1. Sørg for at det er koblet et hovedapparat til hovedutgangen. Sett det apparatet i dvale- eller standbymodus, eller slå det av. 2. Trykk på DISPLAY og MUTE samtidig, og hold dem nede i seks sekunder til bladsymbolet blinker tre ganger og apparatet piper tre ganger. 3. Back-UPS kommer nå til å gjenkjenne grensenivået for hovedapparatet og lagre det som den nye grenseinnstillingen. Strømsparingsmodus Displaygrensesnittet kan konfigureres slik at det lyser hele tiden, eller det kan stilles inn slik at lyset slukkes etter en viss tids inaktivitet for å spare strøm. 1. Fulltidsmodus: Trykk på DISPLAY og hold knappen nede i to sekunder. Displayet lyser og apparatet piper for å bekrefte fulltidsmodusen. 2. Strømsparingsmodus: Trykk på DISPLAY og hold knappen nede i to sekunder. Displayet lyser og apparatet piper for å bekrefte strømsparingsmodusen. I strømsparingsmodus lyser displayet opp hvis du trykker på en knapp. Det blir mørkere etter 60 sekunder uten aktivitet. Apparatets følsomhet Juster følsomheten til Back-UPS for å styre når enheten skal veksle til batteristrøm. Jo høyere følsomheten er, desto oftere veksler Back-UPS til batteristrøm. 1. Sørg for at Back-UPS er koblet til strømnettet, men slått av. 2. Trykk på og hold nede knappen POWER (Strøm) i seks sekunder. BELASTNINGSKAPASITETSLINJEN blinker og viser at Back-UPS er i programmeringsmodus. 3. Trykk på POWER en gang til for å gå gjennom menyalternativene. Stopp ved den valgte følsomheten. Apparatet piper for å bekrefte valget. Lav følsomhet Middels følsomhet (standard) Høy følsomhet Vac Vac Vac Inngangsspenningen er svært høy eller lav. (Anbefales ikke for datamaskiner.) Back-UPS veksler ofte til batteristrøm. Det tilkoblede utstyret er følsomt for spenningssvingninger. Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk 3

4 Knapper på frontpanelet og display-panel Bruk de tre knappene på frontpanelet på apparatet og display-panelet til å konfigurere Back-UPS. Frontpanel Stille-knapp Strøm av/på Display-knapp Display-grensesnitt bu044a bu002a Tilkoblet nett Back-UPS forsyner det tilkoblede utstyret med behandlet strøm fra strømnettet. Strømsparing Hovedutgangen og de kontrollerte utgangene er aktivert og sparer strøm når hovedapparatet går inn i dvale- eller standby-modus. Belastet kapasitet Belastningen vises med antall lysende deler, fra en til fem. Hver stolpe viser 20% av belastningen. Batterilading Batteriets ladenivå vises med antall lysende deler. Hvis alle de fem blokkene lyser, er Back-UPS fullt oppladet. Når én blokk lyser, nærmer Back-UPS seg slutten av batteriets levetid. Indikatoren blinker og apparatet piper sammenhengende. Overbelastning Strømmen som kreves til de tilkoblede apparatene overstiger kapasiteten til Back-UPS. Hendelse Hendelsestelleren viser antallet hendelser som har oppstått og som har fått Back-UPS til å slå på batteriet. Automatisk spenningsregulering Back-UPS kan kompensere for høy eller lav inngangsspenning. Når Back-UPS lyser, kompenserer den for lav inngangsspenning. Inngangsspenning. Utgangsspenning. Når Back-UPS lyser, kompenserer den for høy inngangsspenning. Systemfeil Det er en feil i systemet. Feilnummeret lyser på displayet. Se Systemfeil på side 5. Stille Hvis streken gjennom høyttalersymbolet lyser, er lydalarmen slått av. Skift batteri Batteriet er ikke koblet til eller nærmer seg slutten av levetiden. Skift ut batteriet. På batteri Apparatet forsyner utstyret som er koblet til med reservestrøm fra batteriet. Det piper fire ganger hvert 30. sekund. 4 Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk

5 Advarsler og systemfeil Lydvarsler Fire pip hvert 30. sekund Kontinuerlig piping Sammenhengende tone Piper i 1 minutt hver 5. time Back-UPS går på batteri. Du bør vurdere å lagre arbeidet du holder på med. Lav batterikapasitet og batterilevetiden er lav. Lagre alt arbeid med en gang, gå ut av alle programmer og slå av operativsystemet. Batteristrømkontaktene er overbelastet. Batteriet består ikke den automatiske diagnosetesten, og bør erstattes. Advarselsymboler Hvis disse symbolene lyser... Kan dette være problemet. Back-UPS drives av strømnettet, men er overbelastet. Koble fra et av apparatene som er koblet til Back-UPS. Hvis overbelastningssymbolet slutter å blinke, er ikke Back-UPS lenger overbelastet og vil fortsette å fungere som normalt. Back-UPS drives av batteristrøm, men er overbelastet. Koble fra et av apparatene som er koblet til Back-UPS. Hvis overbelastningssymbolet slutter å blinke, er ikke Back-UPS lenger overbelastet og vil fortsette å fungere som normalt. Back-UPS drives av strømnettet, men batteriet fungerer ikke ordentlig. Ta kontakt med APCs kundeservice for å bestille et nytt batteri. Se Erstatningsbatteri på side 8. Back-UPS drives av batteristrøm og batteristrømmen er i ferd med å bli lav. Slå av alt tilkoblet utstyr for å unngå å miste ulagrede data. Hvis det er mulig, kobler du Back-UPS til strømnettet for å lade batteriet. Systemfeil Apparatet viser disse feilmeldingene. bu088a F01 På batteri - overbelastning Slå av Back-UPS. Koble det minst viktige utstyret fra reservebatteriutgangene, og slå på Back-UPS. F02 På batteri - for liten effekt Slå av Back-UPS. Koble det minst viktige utstyret fra reservebatteriutgangene, og slå på Back-UPS. F03 På batteri - kapasitet overbelastet F04 Klemme kortsluttet F05 Ladefeil Feil F03 F09 kan ikke rettes opp av brukeren. Ta kontakt F06 Relélodding med APCs tekniske støtte for å få hjelp. F07 Temperature F08 Viftefeil F09 Intern feil Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk 5

6 Hurtigreferanser for funksjonsknappene Funksjon Knapp Tid (i sekunder) UPSstatus Beskrivelse Strøm Strøm på 0,2 Av Trykk på POWER for å starte forsyningen av strøm fra strømnettet. Hvis A/C-inngangseffekt ikke er tilgjengelig, går apparatet på batteristrøm. Strøm av 2 På Back-UPS mottar ikke strøm fra strømnettet, men beskytter mot strømstøt. Display Statusforespørsel 0,2 På Bekreft apparatets status eller tilstand. LCD-displayet lyser i 60 sekunder. Fulltids-/ strømsparingsmodus 2 På LCD-displayet lyser og apparatet piper for å bekrefte fulltidsmodusen. LCD-displayet blir mørkere og apparatet piper for å bekrefte strømsparingsmodusen. I strømsparingsmodus lyser LCD-displayet opp hvis du trykker på en knapp. Det blir mørkere etter 60 sekunder uten aktivitet. Stille Hendelsesbestemt 0,2 På Deaktiver alle lydalarmer som er forårsaket av en hendelse. Aktiver/deaktiver generell status 2 På Aktiver eller deaktiver lydalarmene. Stille-symbolet lyser og apparatet piper én gang. Stille-funksjonen aktiveres ikke med mindre UPS-apparatet drives av batteristrøm. Følsomhet 6 Av Belastningskapasitetssymbolet blinker og viser at Back-UPS er i programmeringsmodus. Bruk POWER-knappen til å bla gjennom Low, Medium og High. Stopp ved følsomheten du ønsker. Apparatet piper for å bekrefte valget. Se Konfigurering for flere opplysninger. Hovedutgang/ kontrollert utgang aktiver/deaktiver Hoved/aktiver grensekalibrering 2 På Bladsymbolet blir mørkere, noe som viser at hovedutgangen er deaktivert, eller det lyser for å vise at hovedutgangen er aktivert. Apparatet piper én gang. 6 På Når grenseinnstillingen skal kalibreres, må apparatet som er koblet til hovedutgangen være slått av eller satt i standbyeller dvalemodus. Når kalibreringen er ferdig, blinker strømsparesymbolet 3 ganger og apparatet piper 3 ganger. Selvtest (manuell) 6 På Back-UPS utfører en test av det interne batteriet. Merk: Dette skjer automatisk når apparatet er slått på. Hendelsestilbakestilling 0,2 På Når hendelsesskjermbildet vises, trykker du på og holder nede DISPLAY. Trykk deretter på POWER for å nullstille hendelsestelleren for strømbrudd. Feiltilbakestilling 2 Feil Etter at en feil er identifisert, trykker du på POWER for å fjerne den visuelle indikasjonen og gå tilbake til standby-status. 6 Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk

7 Feilsøking Problem Mulig årsak Tiltak Back-UPS slår seg ikke på. Back-UPS er ikke koblet til strømnettet. Sørg for at apparatet er koblet til en AC-kontakt. Overbelastningsbryteren er utkoblet. Koble fra utstyr som ikke er nødvendig. Tilbakestill overbelastningsbryteren. Koble til utstyret ett av gangen. Hvis overbelastningsbryteren kobler seg ut en gang til, kobler du fra apparatet som forårsaket utkoblingen. Det interne batteriet er ikke koblet til. Koble til batteriet. Apparatet forsyner ikke strøm under strømbrudd. Apparatet drives med batteristrøm mens det er koblet til strømnettet. Apparatet gir ikke den forventede mengden ekstra tid. REPLACE BATTERY-indikatoren lyser. Apparatets inngangsspenning er utenfor området. Sørg for at det viktigste utstyret ikke er koblet til en SURGE ONLY (Kun for strømstøt)-utgang. Støpslet er delvis dratt ut av stikkontakten, stikkontakten mottar ikke strøm fra strømnettet eller overbelastningsbryteren er utkoblet. Apparatet utfører en automatisk selvtest. Inngangsspenningen er utenfor området, frekvensen er utenfor området eller bølgeformen er forvrengt. Reservebatteriutgangene kan være fullstendig eller uriktig belastet. Batteriet ble nylig utladet pga. et strømbrudd, og er ikke blitt helt oppladet etterpå. Batteriet har nådd slutten av levetiden. Batteriet har nådd slutten av levetiden. OVERLOAD-indikatoren lyser. Utstyret som er koblet til apparatet, bruker mer strøm enn apparatet kan gi. SYSTEM FAULT-indikatoren lyser og alle indikatorene på frontpanelet blinker. Det forsynes ikke strøm til alle utgangene. De kontrollerte utgangene forsyner ikke strøm selv om hovedapparatet ikke er i dvalemodus. Det er oppstått en intern feil. Strømmen til de kontrollerte utgangene er blitt slått av med overlegg. Grensen for hovedutgangen er kanskje stilt inn feil. Juster overføringsspenningen og følsomhetsområdet. Koble utstyret fra SURGE ONLY-utgangen, og koble det til igjen i en Battery Backup-utgang. Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkontakten. Sørg for at stikkontakten mottar strøm fra strømnettet ved å kontrollere det med et annet apparat. Det er ikke nødvendig med noen tiltak. Juster overføringsspenningen og følsomhetsområdet. Koble det minst viktige utstyret fra Battery Backup-utgangene, og koble utstyret til SURGE ONLY-utgangene. Lad batteriet i 16 timer. Skift ut batteriet. Skift ut batteriet. Koble det minst viktige utstyret fra Battery Backup-utgangene, og koble utstyret til SURGE ONLY-utgangene. Finn ut hvilken intern feilmelding som vises ved å sammenligne tallet som vises på LCD-displayet med den tilsvarende feilmeldingen (se Systemfeil), og ta kontakt med APCs tekniske brukerstøtte. Bekreft at de riktige tilleggsapparatene er koblet til de kontrollert utgangene. Hvis du ikke ønsker denne funksjonen, kan du deaktivere hovedstrømsparingsutgangen og de kontrollerte utgangene. Juster grensen for når hovedutgangen sender et signal til de kontrollerte utgangene om å slå seg av. Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk 7

8 Spesifikasjoner t Modell BR1200GI BR1500GI VA 1200 VA 1500 VA Maksimal belastning 720 W 865 W Nominell inngangsspenning 230 V Inngangsspenningsområde, V strømnett Automatisk spenningsregulering ( ) +11,2% ( ) -11,2% Frekvensområde 50/60 Hz ± 1 Hz Bølgeform på batteriet Trinnvis sinusbølge Typisk oppladingstid 8 timer Overføringstid 10 ms, maksimalt Driftstemperatur 0 til 40 C (32 til 104 F) Oppbevaringstemperatur -15 til 45 C (23 til 113 F) Apparatets mål 30,1 11,2 38,2 cm (11,9 4,4 15,0 tommer) Apparatets vekt 12,8 kg (28,2 lbs) 13,4 kg (29,5 lbs) Grensesnitt Serie, USB Batteriets kjøretid Gå til: EMI-klassifisering Godkjenninger CE, C-Tick, KETI CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI Erstatningsbatteri Batteriet varer vanligvis i 3 til 6 år, men kortere hvis det blir utsatt for stadige strømbrudd eller for høye temperaturer. Batterierstatningspakken for Back-UPS Pro 1200 og 1500 heter APCRBC124. Resirkuler brukte batterier. Service Hvis Back-UPS-apparatet er skadet når det leveres, må du ta kontakt med fraktselskapet. Hvis Back-UPS-apparatet trenger service, skal du ikke levere det hos leverandøren. 1. Se i Feilsøking-delen for å utelukke vanlige problemer. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du gå til 3. Hvis problemet fortsatt vedvarer, kan du ta kontakt med APCs tekniske brukerstøtte. Ha modellnummer, serienummer og kjøpsdato for Back-UPS klare. Vær forberedt på å feilsøke problemet sammen med en representant fra APCs tekniske brukerstøtte. Hvis det ikke lykkes, utsteder APC et autorisasjonsnummer for tilbakesendelse av varer (Return Merchandise Authorization RMA) og en fraktadresse. Garanti Standardgarantien er tre (3) år fra kjøpsdatoen innenfor EU. I alle andre regioner er standardgarantien to (2) år fra kjøpsdatoen. APCs standardprosedyre er å erstatte originalapparatet med et nytt apparat. Kunder som må ha tilbake originalapparatet på grunn av eiendomsmerker og fastsatte nedskrivningsplaner, må opplyse om slike behov ved første gangs kontakt med en representant for APCs tekniske brukerstøtte. APC sender erstatningsapparatet når det ødelagte apparatet er mottatt til reparasjon, eller så snart et gyldig kredittkortnummer er oppgitt. Det er kunden som betaler frakten av apparatet til APC. APC betaler frakten for erstatningsapparatet når det sendes til kunden. APC verdensomspennende kundestøtte Internett Gjelder for hele verden Informasjon om kundestøtte og garanti er tilgjengelig på APCs webområde, 04/2010 APC fra Schneider Electric. Alle varemerker er eid av Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation, eller deres tilsluttede selskaper A 4/2010

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer