Back-UPS Pro 1200/ V Installering og bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Back-UPS Pro 1200/1500 230 V Installering og bruk"

Transkript

1 Back-UPS Pro 1200/ V Installering og bruk Innhold Sikkerhet bu001a (2) Ikke installer Back-UPS-apparatet i direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller der det er i kontakt med væske. Koble til batteriet bu059a bu058a bu060a bu055a bu057a Installer programmet PowerChute Personal Edition APC PowerChute Personal Edition-programmet lagrer filer automatisk og slår av datamaskinen hvis det skulle oppstå et strømbrudd. Bruk kabelen som følger med Back-UPS til å koble datakontakten på Back-UPS til USB-kontakten på datamaskinen. Sett CD-en inn i datamaskinen, og følg instruksene på skjermen.

2 Koble til utstyret Battery Backup (ekstrabatteri)- og Surge Protected (støtbeskyttelse)-utganger Når Back-UPS-apparatet mottar strøm, gir disse utgangene strøm til utstyret som er koblet til. Under strømbrudd eller andre problemer, mottar utgangene på Battery Backup strøm fra Back-UPS-apparatet i en begrenset periode. Koble til utstyr som skrivere, faksmaskiner, skannere og annet tilbehør som ikke trenger batteristrøm, til Surge Protection Only-utgangene. Disse utgangene gir kontinuerlig beskyttelse mot nettsvingninger selv om Back-UPS er slått av. Utganger for hovedapparater og kontrollerte apparater Når hovedapparatet går inn i dvale- eller standbymodus eller slår seg av, slår også de kontrollerte apparatene seg av slik at du sparer strøm. bu146a Koble et hovedapparat, for eksempel en datamaskin eller en lyd/bildemottaker til hovedutgangen. Koble tilleggsapparater, for eksempel skriver, høyttalere eller skanner til utgangen for kontrollerte apparater. USB- og serieport Støtbeskyttende kontakter for telefonkabel Jordingsskrue Støtbeskyttede kontakter som er kontrollert av hovedutgangen Støtbeskyttede utganger Vekselstrømsutgang Reservebatteriutganger med støtbeskyttelse Reservebatteriutgang med støtbeskyttelse, kontrollert av hovedutgangen Hovedutgang Ekstern kontakt for batteripakke (kun BR1500GI) Støtebeskyttede Ethernet inn- og utganger For å bruke PowerChute Personal Edition, må du koble til en seriekabel eller USB-kabel. Koble en telefonkabel til IN-kontakten, og koble et modem til OUT-kontakten. Koble til jordledningen på andre støtbeskyttende enheter som støtbeskyttere for nettverk eller datalinjer. Disse utgangene er beskyttet mot elektriske nettsvingninger og kobler fra strømnettet under strømbrudd eller hvis hovedapparatet går i dvale eller standbymodus. Disse utgangene gir kontinuerlig beskyttelse mot nettsvingninger selv om Back-UPS er slått av. Koble til utstyr, for eksempel skrivere og skannere som ikke trenger ekstra batteribeskyttelse. Koble apparatet til strømnettet med strømkabelen som følger med. Under strømbrudd eller andre problemer, mottar utgangene på Battery Backup strøm fra Back-UPS-apparatet i en begrenset periode. Koble viktig utstyr, for eksempel datamaskin, skjerm, modem eller annet sensitivt utstyr, til disse utgangene. Disse utgangene leverer batteristrøm til det tilkoblede utstyret under et strømbrudd. Strømmen kobles fra til disse utgangene hvis hovedapparatet går i dvale- eller standbymodus. Koble utstyr som en dataskjerm til disse utgangene. Koble hovedapparatet til denne utgangen. Det vil som regel være hoveddatamaskinen. Koble til en ekstern batteripakke for å gi ekstra batteritid (kun Back-UPS Pro 1500). Bruk en Ethernet-kabel til å koble et kabelmodem til IN-kontakten, og koble en datamaskin til OUT-kontakten. 2 Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk

3 Bruk Strømsparingsmodus For å spare strøm kan du konfigurere Back-UPS til å gjenkjenne et hovedapparat, for eksempel en stasjonær datamaskin eller en A/V-mottaker, og kontrollerte tilleggsapparater, for eksempel en skriver, høyttalere eller en skanner. Når hovedapparatet går i dvale- eller standbymodus eller slår seg av, slår også de kontrollerte apparatene seg av slik at du sparer strøm. Aktivere strømsparingsfunksjonen. Trykk på og hold nede MUTE (Stille) og DISPLAY samtidig i to sekunder. Back-UPS piper for å varsle at funksjonen er aktivert. Bladsymbolet på displayet lyser. Deaktivere strømsparingsfunksjonen. Trykk på og hold nede MUTE (Stille) og DISPLAY samtidig i to sekunder. Back-UPS piper for å varsle at funksjonen er deaktivert. Bladsymbolet på displayet blir mørkere. Stille inn grenser. Mengden strøm som et apparat bruker i dvale- eller standbymodus, varierer fra apparat til apparat. Det kan være nødvendig å justere grensen for når hovedutgangen sender signal til de kontrollerte apparatene om at de skal slå seg av. 1. Sørg for at det er koblet et hovedapparat til hovedutgangen. Sett det apparatet i dvale- eller standbymodus, eller slå det av. 2. Trykk på DISPLAY og MUTE samtidig, og hold dem nede i seks sekunder til bladsymbolet blinker tre ganger og apparatet piper tre ganger. 3. Back-UPS kommer nå til å gjenkjenne grensenivået for hovedapparatet og lagre det som den nye grenseinnstillingen. Strømsparingsmodus Displaygrensesnittet kan konfigureres slik at det lyser hele tiden, eller det kan stilles inn slik at lyset slukkes etter en viss tids inaktivitet for å spare strøm. 1. Fulltidsmodus: Trykk på DISPLAY og hold knappen nede i to sekunder. Displayet lyser og apparatet piper for å bekrefte fulltidsmodusen. 2. Strømsparingsmodus: Trykk på DISPLAY og hold knappen nede i to sekunder. Displayet lyser og apparatet piper for å bekrefte strømsparingsmodusen. I strømsparingsmodus lyser displayet opp hvis du trykker på en knapp. Det blir mørkere etter 60 sekunder uten aktivitet. Apparatets følsomhet Juster følsomheten til Back-UPS for å styre når enheten skal veksle til batteristrøm. Jo høyere følsomheten er, desto oftere veksler Back-UPS til batteristrøm. 1. Sørg for at Back-UPS er koblet til strømnettet, men slått av. 2. Trykk på og hold nede knappen POWER (Strøm) i seks sekunder. BELASTNINGSKAPASITETSLINJEN blinker og viser at Back-UPS er i programmeringsmodus. 3. Trykk på POWER en gang til for å gå gjennom menyalternativene. Stopp ved den valgte følsomheten. Apparatet piper for å bekrefte valget. Lav følsomhet Middels følsomhet (standard) Høy følsomhet Vac Vac Vac Inngangsspenningen er svært høy eller lav. (Anbefales ikke for datamaskiner.) Back-UPS veksler ofte til batteristrøm. Det tilkoblede utstyret er følsomt for spenningssvingninger. Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk 3

4 Knapper på frontpanelet og display-panel Bruk de tre knappene på frontpanelet på apparatet og display-panelet til å konfigurere Back-UPS. Frontpanel Stille-knapp Strøm av/på Display-knapp Display-grensesnitt bu044a bu002a Tilkoblet nett Back-UPS forsyner det tilkoblede utstyret med behandlet strøm fra strømnettet. Strømsparing Hovedutgangen og de kontrollerte utgangene er aktivert og sparer strøm når hovedapparatet går inn i dvale- eller standby-modus. Belastet kapasitet Belastningen vises med antall lysende deler, fra en til fem. Hver stolpe viser 20% av belastningen. Batterilading Batteriets ladenivå vises med antall lysende deler. Hvis alle de fem blokkene lyser, er Back-UPS fullt oppladet. Når én blokk lyser, nærmer Back-UPS seg slutten av batteriets levetid. Indikatoren blinker og apparatet piper sammenhengende. Overbelastning Strømmen som kreves til de tilkoblede apparatene overstiger kapasiteten til Back-UPS. Hendelse Hendelsestelleren viser antallet hendelser som har oppstått og som har fått Back-UPS til å slå på batteriet. Automatisk spenningsregulering Back-UPS kan kompensere for høy eller lav inngangsspenning. Når Back-UPS lyser, kompenserer den for lav inngangsspenning. Inngangsspenning. Utgangsspenning. Når Back-UPS lyser, kompenserer den for høy inngangsspenning. Systemfeil Det er en feil i systemet. Feilnummeret lyser på displayet. Se Systemfeil på side 5. Stille Hvis streken gjennom høyttalersymbolet lyser, er lydalarmen slått av. Skift batteri Batteriet er ikke koblet til eller nærmer seg slutten av levetiden. Skift ut batteriet. På batteri Apparatet forsyner utstyret som er koblet til med reservestrøm fra batteriet. Det piper fire ganger hvert 30. sekund. 4 Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk

5 Advarsler og systemfeil Lydvarsler Fire pip hvert 30. sekund Kontinuerlig piping Sammenhengende tone Piper i 1 minutt hver 5. time Back-UPS går på batteri. Du bør vurdere å lagre arbeidet du holder på med. Lav batterikapasitet og batterilevetiden er lav. Lagre alt arbeid med en gang, gå ut av alle programmer og slå av operativsystemet. Batteristrømkontaktene er overbelastet. Batteriet består ikke den automatiske diagnosetesten, og bør erstattes. Advarselsymboler Hvis disse symbolene lyser... Kan dette være problemet. Back-UPS drives av strømnettet, men er overbelastet. Koble fra et av apparatene som er koblet til Back-UPS. Hvis overbelastningssymbolet slutter å blinke, er ikke Back-UPS lenger overbelastet og vil fortsette å fungere som normalt. Back-UPS drives av batteristrøm, men er overbelastet. Koble fra et av apparatene som er koblet til Back-UPS. Hvis overbelastningssymbolet slutter å blinke, er ikke Back-UPS lenger overbelastet og vil fortsette å fungere som normalt. Back-UPS drives av strømnettet, men batteriet fungerer ikke ordentlig. Ta kontakt med APCs kundeservice for å bestille et nytt batteri. Se Erstatningsbatteri på side 8. Back-UPS drives av batteristrøm og batteristrømmen er i ferd med å bli lav. Slå av alt tilkoblet utstyr for å unngå å miste ulagrede data. Hvis det er mulig, kobler du Back-UPS til strømnettet for å lade batteriet. Systemfeil Apparatet viser disse feilmeldingene. bu088a F01 På batteri - overbelastning Slå av Back-UPS. Koble det minst viktige utstyret fra reservebatteriutgangene, og slå på Back-UPS. F02 På batteri - for liten effekt Slå av Back-UPS. Koble det minst viktige utstyret fra reservebatteriutgangene, og slå på Back-UPS. F03 På batteri - kapasitet overbelastet F04 Klemme kortsluttet F05 Ladefeil Feil F03 F09 kan ikke rettes opp av brukeren. Ta kontakt F06 Relélodding med APCs tekniske støtte for å få hjelp. F07 Temperature F08 Viftefeil F09 Intern feil Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk 5

6 Hurtigreferanser for funksjonsknappene Funksjon Knapp Tid (i sekunder) UPSstatus Beskrivelse Strøm Strøm på 0,2 Av Trykk på POWER for å starte forsyningen av strøm fra strømnettet. Hvis A/C-inngangseffekt ikke er tilgjengelig, går apparatet på batteristrøm. Strøm av 2 På Back-UPS mottar ikke strøm fra strømnettet, men beskytter mot strømstøt. Display Statusforespørsel 0,2 På Bekreft apparatets status eller tilstand. LCD-displayet lyser i 60 sekunder. Fulltids-/ strømsparingsmodus 2 På LCD-displayet lyser og apparatet piper for å bekrefte fulltidsmodusen. LCD-displayet blir mørkere og apparatet piper for å bekrefte strømsparingsmodusen. I strømsparingsmodus lyser LCD-displayet opp hvis du trykker på en knapp. Det blir mørkere etter 60 sekunder uten aktivitet. Stille Hendelsesbestemt 0,2 På Deaktiver alle lydalarmer som er forårsaket av en hendelse. Aktiver/deaktiver generell status 2 På Aktiver eller deaktiver lydalarmene. Stille-symbolet lyser og apparatet piper én gang. Stille-funksjonen aktiveres ikke med mindre UPS-apparatet drives av batteristrøm. Følsomhet 6 Av Belastningskapasitetssymbolet blinker og viser at Back-UPS er i programmeringsmodus. Bruk POWER-knappen til å bla gjennom Low, Medium og High. Stopp ved følsomheten du ønsker. Apparatet piper for å bekrefte valget. Se Konfigurering for flere opplysninger. Hovedutgang/ kontrollert utgang aktiver/deaktiver Hoved/aktiver grensekalibrering 2 På Bladsymbolet blir mørkere, noe som viser at hovedutgangen er deaktivert, eller det lyser for å vise at hovedutgangen er aktivert. Apparatet piper én gang. 6 På Når grenseinnstillingen skal kalibreres, må apparatet som er koblet til hovedutgangen være slått av eller satt i standbyeller dvalemodus. Når kalibreringen er ferdig, blinker strømsparesymbolet 3 ganger og apparatet piper 3 ganger. Selvtest (manuell) 6 På Back-UPS utfører en test av det interne batteriet. Merk: Dette skjer automatisk når apparatet er slått på. Hendelsestilbakestilling 0,2 På Når hendelsesskjermbildet vises, trykker du på og holder nede DISPLAY. Trykk deretter på POWER for å nullstille hendelsestelleren for strømbrudd. Feiltilbakestilling 2 Feil Etter at en feil er identifisert, trykker du på POWER for å fjerne den visuelle indikasjonen og gå tilbake til standby-status. 6 Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk

7 Feilsøking Problem Mulig årsak Tiltak Back-UPS slår seg ikke på. Back-UPS er ikke koblet til strømnettet. Sørg for at apparatet er koblet til en AC-kontakt. Overbelastningsbryteren er utkoblet. Koble fra utstyr som ikke er nødvendig. Tilbakestill overbelastningsbryteren. Koble til utstyret ett av gangen. Hvis overbelastningsbryteren kobler seg ut en gang til, kobler du fra apparatet som forårsaket utkoblingen. Det interne batteriet er ikke koblet til. Koble til batteriet. Apparatet forsyner ikke strøm under strømbrudd. Apparatet drives med batteristrøm mens det er koblet til strømnettet. Apparatet gir ikke den forventede mengden ekstra tid. REPLACE BATTERY-indikatoren lyser. Apparatets inngangsspenning er utenfor området. Sørg for at det viktigste utstyret ikke er koblet til en SURGE ONLY (Kun for strømstøt)-utgang. Støpslet er delvis dratt ut av stikkontakten, stikkontakten mottar ikke strøm fra strømnettet eller overbelastningsbryteren er utkoblet. Apparatet utfører en automatisk selvtest. Inngangsspenningen er utenfor området, frekvensen er utenfor området eller bølgeformen er forvrengt. Reservebatteriutgangene kan være fullstendig eller uriktig belastet. Batteriet ble nylig utladet pga. et strømbrudd, og er ikke blitt helt oppladet etterpå. Batteriet har nådd slutten av levetiden. Batteriet har nådd slutten av levetiden. OVERLOAD-indikatoren lyser. Utstyret som er koblet til apparatet, bruker mer strøm enn apparatet kan gi. SYSTEM FAULT-indikatoren lyser og alle indikatorene på frontpanelet blinker. Det forsynes ikke strøm til alle utgangene. De kontrollerte utgangene forsyner ikke strøm selv om hovedapparatet ikke er i dvalemodus. Det er oppstått en intern feil. Strømmen til de kontrollerte utgangene er blitt slått av med overlegg. Grensen for hovedutgangen er kanskje stilt inn feil. Juster overføringsspenningen og følsomhetsområdet. Koble utstyret fra SURGE ONLY-utgangen, og koble det til igjen i en Battery Backup-utgang. Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkontakten. Sørg for at stikkontakten mottar strøm fra strømnettet ved å kontrollere det med et annet apparat. Det er ikke nødvendig med noen tiltak. Juster overføringsspenningen og følsomhetsområdet. Koble det minst viktige utstyret fra Battery Backup-utgangene, og koble utstyret til SURGE ONLY-utgangene. Lad batteriet i 16 timer. Skift ut batteriet. Skift ut batteriet. Koble det minst viktige utstyret fra Battery Backup-utgangene, og koble utstyret til SURGE ONLY-utgangene. Finn ut hvilken intern feilmelding som vises ved å sammenligne tallet som vises på LCD-displayet med den tilsvarende feilmeldingen (se Systemfeil), og ta kontakt med APCs tekniske brukerstøtte. Bekreft at de riktige tilleggsapparatene er koblet til de kontrollert utgangene. Hvis du ikke ønsker denne funksjonen, kan du deaktivere hovedstrømsparingsutgangen og de kontrollerte utgangene. Juster grensen for når hovedutgangen sender et signal til de kontrollerte utgangene om å slå seg av. Back-UPS Pro 1200 og V Installering og bruk 7

8 Spesifikasjoner t Modell BR1200GI BR1500GI VA 1200 VA 1500 VA Maksimal belastning 720 W 865 W Nominell inngangsspenning 230 V Inngangsspenningsområde, V strømnett Automatisk spenningsregulering ( ) +11,2% ( ) -11,2% Frekvensområde 50/60 Hz ± 1 Hz Bølgeform på batteriet Trinnvis sinusbølge Typisk oppladingstid 8 timer Overføringstid 10 ms, maksimalt Driftstemperatur 0 til 40 C (32 til 104 F) Oppbevaringstemperatur -15 til 45 C (23 til 113 F) Apparatets mål 30,1 11,2 38,2 cm (11,9 4,4 15,0 tommer) Apparatets vekt 12,8 kg (28,2 lbs) 13,4 kg (29,5 lbs) Grensesnitt Serie, USB Batteriets kjøretid Gå til: EMI-klassifisering Godkjenninger CE, C-Tick, KETI CE, TUV-GS, GOST, A-Tick, KETI, TISI Erstatningsbatteri Batteriet varer vanligvis i 3 til 6 år, men kortere hvis det blir utsatt for stadige strømbrudd eller for høye temperaturer. Batterierstatningspakken for Back-UPS Pro 1200 og 1500 heter APCRBC124. Resirkuler brukte batterier. Service Hvis Back-UPS-apparatet er skadet når det leveres, må du ta kontakt med fraktselskapet. Hvis Back-UPS-apparatet trenger service, skal du ikke levere det hos leverandøren. 1. Se i Feilsøking-delen for å utelukke vanlige problemer. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du gå til 3. Hvis problemet fortsatt vedvarer, kan du ta kontakt med APCs tekniske brukerstøtte. Ha modellnummer, serienummer og kjøpsdato for Back-UPS klare. Vær forberedt på å feilsøke problemet sammen med en representant fra APCs tekniske brukerstøtte. Hvis det ikke lykkes, utsteder APC et autorisasjonsnummer for tilbakesendelse av varer (Return Merchandise Authorization RMA) og en fraktadresse. Garanti Standardgarantien er tre (3) år fra kjøpsdatoen innenfor EU. I alle andre regioner er standardgarantien to (2) år fra kjøpsdatoen. APCs standardprosedyre er å erstatte originalapparatet med et nytt apparat. Kunder som må ha tilbake originalapparatet på grunn av eiendomsmerker og fastsatte nedskrivningsplaner, må opplyse om slike behov ved første gangs kontakt med en representant for APCs tekniske brukerstøtte. APC sender erstatningsapparatet når det ødelagte apparatet er mottatt til reparasjon, eller så snart et gyldig kredittkortnummer er oppgitt. Det er kunden som betaler frakten av apparatet til APC. APC betaler frakten for erstatningsapparatet når det sendes til kunden. APC verdensomspennende kundestøtte Internett Gjelder for hele verden Informasjon om kundestøtte og garanti er tilgjengelig på APCs webområde, 04/2010 APC fra Schneider Electric. Alle varemerker er eid av Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation, eller deres tilsluttede selskaper A 4/2010

Back-UPS RS 550 Installering og bruk

Back-UPS RS 550 Installering og bruk Back-UPS RS 550 Installering og bruk Innhold Sikkerhet Ikke installer UPS-apparatet i direkte sollys, sterk varme, fuktighet eller der det er i kontakt med væske. bu001a Ikke koble en laserskriver eller

Detaljer

Instruksjonsbok. Smart-UPS C. Avbruddssikker strømforsyning. 1000/1500 VA stativmontert 2U. 120/230 Vac

Instruksjonsbok. Smart-UPS C. Avbruddssikker strømforsyning. 1000/1500 VA stativmontert 2U. 120/230 Vac Instruksjonsbok Smart-UPS C Avbruddssikker strømforsyning 1000/1500 VA stativmontert 2U 120/230 Vac su00812a Produktbeskrivelse APC fra Schneider Electric Smart-UPS er en UPS (strømforsyning uten avbrytelse)

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Instruksjonsbok. Smart-UPS C. Avbruddssikker strømforsyning. Tårn 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a

Instruksjonsbok. Smart-UPS C. Avbruddssikker strømforsyning. Tårn 1000/1500 VA. 120/230 Vac. su0813a Instruksjonsbok Smart-UPS C Avbruddssikker strømforsyning Tårn 1000/1500 VA 120/230 Vac su0813a Produktbeskrivelse APC by Schneider Electric Smart-UPS er en UPS (strømforsyning uten avbrytelse) med høy

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Installasjonsveiledning Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac tårn

Installasjonsveiledning Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac tårn Installasjonsveiledning Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac tårn Viktige sikkerhetsmeldinger Les anvisningene nøye for å gjøre deg kjent med utstyret før du forsøker å installere,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P)

Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus hjemmenettverksadapter (PL500P) Installeringsveiledning Lampebeskrivelser Element Strømlampe Ytelseslampe Ethernetlampe Beskrivelse Lyser grønt. Strømmen er på.

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

APC Smart-UPS. Brukerhåndbok. 1400 VA 3U rackmonterbar/stabelbar Avbruddssikker strømforsyningsenhet 230 V vekselstrøm. Norsk

APC Smart-UPS. Brukerhåndbok. 1400 VA 3U rackmonterbar/stabelbar Avbruddssikker strømforsyningsenhet 230 V vekselstrøm. Norsk Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS 1400 VA 3U rackmonterbar/stabelbar Avbruddssikker strømforsyningsenhet 230 V vekselstrøm 990-1049, Revisjon 1 12/00 1: DRIFT INDIKATORER OG KONTROLLER PÅ SMART-UPS APC

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Brukermanual. Smart-UPS X. Avbruddsfri strømforsyning. Lav spenning (100 127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U

Brukermanual. Smart-UPS X. Avbruddsfri strømforsyning. Lav spenning (100 127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Brukermanual Smart-UPS X Avbruddsfri strømforsyning Lav spenning (100 127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høy spenning (200 240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Powerline 200 Plus Hjemmenettverksadapter (PL200P)

Powerline 200 Plus Hjemmenettverksadapter (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Powerline 200 Plus Hjemmenettverksadapter (PL200P) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Instruksjonsbok. Smart-UPS X-serie UPS 750 VA 1000 VA 1500 VA 120 V 230 V

Instruksjonsbok. Smart-UPS X-serie UPS 750 VA 1000 VA 1500 VA 120 V 230 V Instruksjonsbok Smart-UPS X-serie UPS 750 VA 1000 VA 1500 VA 120 V 230 V Oversikt Om UPS-en APC fra Schneider Electric Smart-UPS X-serie er en UPS (Uninterruptible Power Supply) med høy ytelse. Den beskytter

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Instruksjonsbok. Smart-UPS X. Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 4U. Lav spenning SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC

Instruksjonsbok. Smart-UPS X. Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 4U. Lav spenning SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Instruksjonsbok Smart-UPS X Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 4U Lav spenning SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Høy spenning SMX2200HV SMX3000HV SMX3000HVT SMX3000HVNC su0787a Oversikt

Detaljer

Smart-UPS XL Ekstern batteripakke

Smart-UPS XL Ekstern batteripakke Smart-UPS XL Ekstern batteripakke SUA48RMXLBP3U SUA48RMXLBPJ3U Norsk 990-2450A 04/2008 Introduksjon Introduksjon Om denne enheten SUA48RMXLBP3U/SUA48RMXLBPJ3U kan kobles til APC Smart-UPS XL. Sammen gir

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Innhold su0577b su0434a (1) (1) (6) (4) (1) (1) (2) (2) (2) Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon Les sikkerhetsveiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 VAC rackmontert 1U

Installasjonsveiledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 VAC rackmontert 1U Installasjonsveiledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 VAC rackmontert 1U Viktige sikkerhetsmeldinger Før du prøver å installere, bruke, utføre service eller vedlikehold på utstyret, må du lese instruksjonene

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST EERGY PROTECTOR 500 Brukerveiledning Versjon 1.0 1 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Instruksjonsbok. Smart-UPS X. Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 4U. Lav spenning SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC

Instruksjonsbok. Smart-UPS X. Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 4U. Lav spenning SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Instruksjonsbok Smart-UPS X Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 4U Lav spenning SMX2000LV SMX2000LVNC SMX3000LV SMX3000LVNC Høy spenning SMX2200HV SMX3000HV SMX3000HVT SMX3000HVNC su0787a Oversikt

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stablet/rackmontert 6U Eksternt batteri

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2. Stablet/rackmontert 6U Eksternt batteri Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL SURT192RMXLBP2 SURT192XLBP2 Stablet/rackmontert 6U Eksternt batteri 990-2485 03/2007 Introduksjon Om denne enheten Det eksterne batteriet (XLBP) SURT192RMXLBP2 fra

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401)

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Innhold Innhold i pakken....................................... 3 Maskinvarefunksjoner................................... 4 Lampebeskrivelser......................................

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Powerline 200 Hjemmenettverksadapter (PL200)

Powerline 200 Hjemmenettverksadapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Powerline 200 Hjemmenettverksadapter (PL200) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Instruksjonsbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. 750/1000/1500/2200 VA rack-montert 2U 100/120/230 Vac

Instruksjonsbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. 750/1000/1500/2200 VA rack-montert 2U 100/120/230 Vac SU UM 990-3858A FC Instruksjonsbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning 750/1000/1500/2200 VA rack-montert 2U 100/120/230 Vac 3000 VA rack-montert 2U 100/120/208/230 Vac SU UM 990-3858A MN01 EN Oversikt

Detaljer

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper Antenne NORSK TOVEISRADIO MODEL MT 500 POWER- (av/på-) TALK- (snakke) CALL- (anrops) bakgrunnsbelyst LCD-display ladekontakt belteklips KANALVELGE- KNAPPER høyttaler/mikrofon VOLUMKONTROLL, er batterirom

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 V vs Tårn/rack-montert 3U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. Norsk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 V vs Tårn/rack-montert 3U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 V vs Tårn/rack-montert 3U Avbruddssikker strømforsyning 990-2690 02/2006 Introduksjon APC Smart-UPS RT er en høyytelses, avbruddssikker strømforsyning

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 300 (VELA Swing) Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no vermundlarsen.no

Detaljer