Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke"

Transkript

1 Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Innhold su0577b su0434a (1) (1) (6) (4) (1) (1) (2) (2) (2) Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon Les sikkerhetsveiledningen som følger med i pakken, før installasjon. Dette apparatet er kun beregnet på innendørs bruk. Apparatet skal ikke brukes i direkte sollys, i kontakt med væske eller i miljøer med høyt støvnivå eller høy luftfuktighet. Sørg for at luftventilene på de eksterne batteripakkene (XLBP-ene) ikke blokkeres. Sørg for tilstrekkelig plass til ventileringen. Batteriene har normalt en varighet på to til fire år. Omgivelsene påvirker batterienes levetid. Høy omgivelsestemperatur, strøm av dårlig kvalitet og hyppige og kortvarige utladinger vil redusere batterienes levetid. De eksterne batteripakkene skal monteres nederst i racket. UPS-enheten må monteres ovenfor de eksterne batteripakkene. Spesifikasjoner Ytterligere spesifikasjoner finner du på APCs hjemmeside på Miljømessige spesifikasjoner Temperatur Maksimum høyde Luftfuktighet Drift Oppbevaring Drift Oppbevaring 0 til 40 C (32 til 104 F) -15 til 45 C (5 til 113 F) lad opp UPS-batterier hver sjette måned m ( fot) m ( fot) 0 95 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende

2 Installering Elektrisk fare: Før du setter inn eller bytter batterier må du ta av deg smykker, som armbåndsur og ringer. Høy kortslutningsstrøm gjennom ledende materialer kan forårsake alvorlige brannsår. Smart-UPS-enheten vil gjenkjenne opptil ti eksterne batteripakker ved hjelp av displaygrensesnittet. Det er imidlertid ingen grense for antall eksterne batteripakker som kan brukes med UPS-en. Installer alltid de eksterne batteripakkene under UPS-enheten i et rack. Koble til alle batteriledninger. Hvis dette ikke gjøres, kan det oppstå skade på utstyret. Fjern transportbrakettene Fjern batteriet Hvert batteri veier 23 kg (51 lb). Fjern batteriene før montering i et rack. su0584a su0573a su0574a su0574b su0738c su0738d 2 Smart-UPS X-serien, XLBP

3 Installasjon i fire-søylers rack Brakettene for montering i rack kan være forskjellige for de ulike modellene. Benytt fire-søylers APC-skinnesett. To-søylers rack su0576a su0575a su0578a su0572a su0571a su0440a su0570a Smart-UPS X-serien, XLBP 3

4 Ombygging fra rack til tårn Bruk stabilisatorbraketten som fulgte med UPS-en. su0448b su0583a su00566a su0448c su0579a su0580a su0565 a su0305a su0581a 4 Smart-UPS X-serien, XLBP

5 su0568a su0582a su0741a su0567a Koble til de eksterne batteripakkene su0586a Kontaktene på de eksterne batteripakkene kan variere i henhold til modell. En ekstra skjøtekabel for batteriene er tilgjengelig fra APC, se Smart-UPS X-serien, XLBP 5

6 Service Dersom enheten trenger service, skal du ikke returnere den til forhandleren. Følg denne fremgangsmåten: 1. Se avsnittet Feilsøking i håndboken for informasjon om hvordan du løser vanlige problemer. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte APCs kundesupport via APCs hjemmeside, a. Skriv ned modellnummeret, serienummeret og kjøpsdatoen. Modell- og serienummerne befinner seg på enhetens bakpanel. b. Ring APCs kundesupport, og en tekniker vil prøve å løse problemet over telefonen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil du få et RMA-nummer (Returned Material Authorization-nummer) for retur. c. Hvis enheten dekkes av garantien, er reparasjonen gratis. d. Serviceprosedyrer og vilkår for retur kan variere fra land til land. Du finner spesifikk informasjon for hvert land på APCs hjemmeside. 3. Påse at enheten pakkes på riktig måte, slik at skade unngås under transport. Bruk aldri isoporkuler til innpakkingen. Skade som påføres under transport, dekkes ikke av garantien. a. For UPS: KOBLE FRA BATTERIET før sending, i samsvar med forskrifter fra U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriene kan stå i enheten. b. Interne batterier kan forbli tilkoblet til den eksterne batteripakken under transport (hvis det er relevant ikke alle enheter har eksterne batteripakker). 4. Skriv RMA-nummeret som du fikk fra Kundesupport på utsiden av pakningen. 5. Returner enheten med et forsikret, forhåndsbetalt fraktselskap til adressen du har mottatt fra Kundesupport. Transport av apparatet 1. Skru av og koble fra alt tilkoblet utstyr. 2. Koble apparatet fra strømnettet. 3. Koble fra alle interne og eksterne batterier (hvis montert). 4. Følg instruksjonene for transport som er beskrevet i avsnittet Service i denne håndboken. APCs verdensomspennende kundestøtte Du kan få gratis kundesupport for dette produktet og andre APC-produkter på følgende måter: Gå til APCs hjemmeside for å få tilgang til dokumenter i APCs kunnskapsbase og for å sende anmodning om kundesupport. (bedriftens hovedkontor) Gå til de lokale APC-sidene for det aktuelle landet, som hver har opplysninger om kundesupport. Global support som søker i APCs kunnskapsbase og bruker e-support. Kontakt APCs kundesupportsenter per telefon eller e-post. Lokale, landsspesifikke sentre: gå til for kontaktinformasjon. Kontakt din APC-representant eller forhandleren du kjøpte produktet fra, for informasjon om hvor du får lokal kundesupport. 6 Smart-UPS X-serien, XLBP

7 To års garanti fra fabrikk Denne garantien gjelder bare de produktene du har anskaffet til egen bruk, i samsvar med denne håndboken. Garantibetingelser APC garanterer at deres produkter vil være frie for materialdefekter og fabrikasjonsfeil i en periode på to år fra kjøpsdato. APC vil reparere eller erstatte defekte produkter som dekkes av denne garantien. Denne garantien gjelder ikke for utstyr som er skadet på grunn av uhell, skjødesløshet eller feil bruk, eller for utstyr som er endret på noen måte. Reparasjon eller utskifting av et defekt produkt eller en del av et produkt, forlenger ikke den opprinnelige garantitiden. Alle deler som leveres under denne garantien, kan være nye deler eller byttedeler fra fabrikk. Ikke-overførbar garanti Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen, som også må ha registrert produktet. Dette produktet kan registreres på APCs hjemmeside, Utelukkelser APC er i garantitiden ikke ansvarlig hvis testing og undersøkelser viser at den påståtte skaden på produktet ikke finnes eller ble forårsaket av sluttbruker eller tredjepart, på grunn av feil bruk, uaktsomhet, feil installering eller testing. Videre er APC i garantitiden ikke ansvarlig for uautoriserte forsøk på reparasjon eller bruk av feil nettspenning eller tilkobling, uegnede driftsforhold, korroderende omgivelser, reparasjoner, installasjoner, påvirkning av naturelementer, naturkatastrofer, brann, tyveri eller installering i strid med APCs anbefalinger eller spesifikasjoner, og i alle tilfeller der APCs serienummer er endret, gjort uleselig eller fjernet, eller på annen måte som skyldes forhold utenfor beregnet bruk. DET FINNES INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ETTER LOV ELLER ANNEN MÅTE, FOR PRODUKTER SOM ER SOLGT, YTT SERVICE PÅ ELLER ANSKAFFET UNDER DENNE AVTALEN ELLER I FORBINDELSE MED DENNE. APC FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, BEHOVSTILFREDSSTILLELSE OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. APCS UTTRYKTE GARANTIER BLIR IKKE UTVIDET, REDUSERT ELLER PÅVIRKET AV APCS FREMFØRING AV TEKNISKE ELLER ANDRE RÅD ELLER TJENESTER I FORBINDELSE MED PRODUKTET, OG INGEN FORPLIKTELSE SKAL FØLGE AV DETTE. DE NEVNTE GARANTIENE OG BOTEMIDLENE HAR FORRANG OVER ALLE ANDRE GARANTIER OG BOTEMIDLER. DE NEVNTE GARANTIENE UTGJØR APCs ENESTE FORPLIKTELSE OG KJØPERENS ENESTE RETTSMIDDEL VED BRUDD PÅ SLIKE GARANTIER. APCS GARANTIER GJELDER BARE FOR KJØPEREN OG DEKKER IKKE TREDJEPART. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL APC, DERES STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER DATTERSELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN FORM FOR INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEANSVAR SOM SKYLDES BRUK, SERVICE ELLER INSTALLERING AV PRODUKTENE, UAVHENGIG AV OM SLIK SKADESERSTATNING FØLGER AV KONTRAKT ELLER CULPAANSVAR, UANSETT FEIL, UAKTSOMHET ELLER ABSOLUTT FORPLIKTELSE, OG UANSETT OM APC ER VARSLET PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SPESIFIKT SKAL APC IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER, SOM TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT, TAP AV UTSTYR, TAP SOM SKYLDES BRUK AV UTSTYR, TAP AV PROGRAMVARE, TAP AV DATA, KOSTNADER VED RESERVELØSNINGER, KRAV FRA TREDJEPART ELLER ANNET. INGEN SALGSREPRESENTANT, ANSATT ELLER AGENT FOR APC ER AUTORISERT TIL Å LEGGE TIL ELLER ENDRE NOEN AV VILKÅRENE I DENNE GARANTIEN. HVIS GARANTIBETINGELSENE SKAL ENDRES, MÅ DETTE EVENTUELT GJØRES SKRIFTLIG OG SIGNERES AV EN LEDENDE FUNKSJONÆR I APC OG JURIDISK AVDELING. Garantikrav Kunder som har garantikrav, kan få tilgang til APCs nettverk for kundesupport via supportsiden på APCs hjemmeside, Velg ditt land fra nedtrekksmenyen for valg av land, som du finner øverst på hjemmesiden. Velg fanen Support for å finne kontaktinformasjon for kundesupport i ditt område. Smart-UPS X-serien, XLBP 7

8 2011 APC ved Schneider Electric. APC, APC-logoen og Smart-UPS tilhører Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation, eller deres tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker eies av deres respektive eiere C 09/2011

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

Generelle garantivilkår

Generelle garantivilkår Generelle garantivilkår Tesla Motors Nederland B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Nederland («Tesla») vil utføre reparasjoner på Model S-kjøretøyet under garantitiden i samsvar med de vilkår, betingelser

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars 2013 1725-44328-104 Rev.B Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radom installeringsinstruksjoner 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

My Passport Essential

My Passport Essential My Passport Essential Bærbar harddisk Brukerhåndbok Ekstern Bærbar 1 Komme i gang Takk for at du kjøpte dette WD-produktet. My Passport Essential bærbar harddisk gir deg bærbar lagringsplass med høy ytelse

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge nüvi hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge Komme i gang Hva inneholder esken? nüvi-enheten Sugekoppbrakett for å montere nüvi-enheten på frontruten Strømkabel for å lade/bruke

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer