Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning"

Transkript

1 Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning /2006

2

3 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS (Uninterruptible Power Supply) beskytter elektronisk utstyr ved strømbrudd, spenningsfall og spenningsstøt. UPS-en filtrerer mindre spenningsvariasjoner og isolerer elektronisk utstyr mot større forstyrrelser ved å internt koble dem fra nettspenningen. UPS-en leverer kontinuerlig strøm fra det interne batteriet, inntil nettspenningen blir normal eller batteriet er helt utladet. Utpakking Les sikkerhetsveiledningen før du installerer UPS-en. Undersøk UPS-en straks etter mottakelsen. Meld fra til transportselskapet eller forhandleren om eventuelle skader. Emballasjen kan resirkuleres. Ta vare på den for senere bruk eller kast den på en forsvarlig måte. Undersøk pakkens innhold: UPS Frontdeksel Dokumentsett bestående av: EPO-tilkobling Seriekabel USB-kabel Åtte pynteskruer for feste av enheten i et rack Åtte flathodede skruer på 8 cm (5/16 tomme) for festing av kilene til skinnene (bare nødvendig for firesøylers rack) Åtte flathodede skruer på 1,6 cm (5/8 tomme) for festing av rackmonteringsbrakettene til enheten Spesifikasjoner Åtte hurtigmuttere To kiler (bare nødvendig for firesøylers rack) To rackmonteringsbraketter Produktdokumentasjon CD-plate med brukerhåndbøker for Smart-UPS CD-plate med PowerChute Business Edition Sikkerhetsopplysninger Garantiopplysninger Tilleggsutstyr for 230-volts modeller: APC strømkabel Kabel for vekselstrømstilførsel (engelske kunder) IEC strømkabel IEC bryterkabler Temperatur Drift Oppbevaring Største høyde over havet Drift Oppbevaring Fuktighet Vekt 32 F til 104 F (0 til 40 C) 5 til 86 F (-15 til 30 C) lad UPS-batteriet hver sjette måned 86 til 113 F (30 til 45 C) lad UPS-batteriet hver tredje måned m ( fot) m ( fot) 0 til 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende 64 kg (142 lbs) med batterimodul 40 kg (89 lbs) uten batterimodul 12 kg (27 lbs) for hver batterimodul Denne enheten er beregnet bare for innendørs bruk. Finn en plassering som er solid nok til å tåle vekten. Ikke bruk UPS-en på steder der det er mye støv eller der temperatur og fuktighet ligger utenfor de angitte grensene. Omgivelsene påvirker batteritiden. Høy temperatur, strøm av dårlig kvalitet og hyppige og kortvarige utladinger vil redusere batteritiden. 64 kg (142 lbs kg) Største antall eksterne batterier som kan brukes med Smart-UPS XL 10 MERK: Modell og serienummer står på en liten merkelapp på det bakre panelet. På noen modeller sitter det en ekstra merkelapp på apparatrammen, under frontrammen. Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 3

4 Installering UPS-en leveres konfigurert som tårnmodell. Tårnkonfigurasjon Koble til batteriet. Når batteriet er tilkoblet, dytter du batteriledningene inn mellom batteriet og batteriddekslet. Dette sikrer at frontdekslet sitter godt. 4 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

5 Rack-montert konfigurasjon Denne enheten er beregnet for montering i et tosøylers rack. Hvis du vil bestille et firesøylers rack, kan du kontakte forhandleren eller gå til APCs webområde Fremgangsmåte ved omgjøring fra tårnmontert til rackmontert UPS-en og batterimodulene er tunge. Ta av batterimodulene for å lette UPS-en under installeringen. Trekk i batteriets frakoblingsstropp som er festet til batterikontakten. IKKE trekk i batteriledningene når du skal koble fra batteriet. Koble fra batteriet Batteriets frakoblingsstropp Avstandsplate av skumgummi Ta av toppdekslet og. Ta ut og roter skjermpanelet. Plassering av monteringsbrakett for firesøylers rackmontering Plassering av monteringsbrakett for tosøylers rack-montering x4 5/8 tommer 1,6 cm En firesøylers rack-konfigurasjon krever montering av to braketter i den fremre posisjonen (se diagrammet ovenfor), to kiler (leveres med denne enheten) og de fire søyleskinnene. Skinnene kan bestilles på APCs webområde Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 5

6 Monter enheten i racket Kontroller rackets stabilitet før du monterer enheter i det. UPS-en bør installeres så lavt som mulig i racket. Hvis du skal montere eksterne batterier i racket, må UPS-en være den øverste enheten i oppsettet. Koble til batteriet x4 pynteskruer Avstandsplate av skumgummi Når alle batterier er tilkoblet, dytter du batteriledningene inn mellom batteriene og batteridekslene. Dette sikrer at frontdekslet sitter godt. Tilbehør Denne UPS-en er utstyrt med et SmartSlot for tilbehør. Du finner opplysninger om tilgjengelig tilbehør på APCs webområde Hvis standardtilbehør, som for eksempel et nettverksadministrasjonskort skal monteres i denne UPS-en, kan du lese dokumentasjonen på Utility CD-platen. Installer tilbehør før du kobler til strøm på UPS-en. 6 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

7 Oppstart Koble til utstyr og strøm til UPS-en 1. UPS-en har en skrue som sitter på bakpanelet, for tilkobling av transient spenningsdemper (TVSS) for tilkobling av jordledningen på spenningsdemperenheter som telefon- og nettverksledningsbeskyttere. Før du kobler til jordledningen, må du forsikre deg om at UPS-en IKKE er koblet til nett- eller batteristrøm. 2. Koble til utstyr på UPS-en. MERK: Denne UPS-en er utstyrt med en ekstern batterikontakt på enhetens bakpanel. Bruk en APC-kabel til ekstrabatteriet der det er hensiktsmessig. Du får bestillingsopplysninger hos en forhandler eller hos APC på webområdet 3. Koble til ekstra tilbehør til SmartSlot som sitter på bakpanelet. 4. Koble UPS-ens strømledning til en topolet, treleders jordet stikkontakt. Unngå å bruke skjøteledninger. 230-volts modeller: Strømkabelen følger med i dokumentsettet for UPS-en. Koble jordledningen (valgfritt) til TVSS-skruen før du kobler til strømmen volts modeller: Kontroller LED-lampen SITE WIRING FAULT som sitter på bakpanelet. Denne lampen lyser hvis UPS-en er koblet til et feilkoblet strømuttak (se Problemløsing). 6. Hvis du skal bruke UPS-en som hovedbryter (på/av), må du sørge for at alt tilkoblet utstyr er slått på. Bakpanel 3000 VA 120 VAC 3000 VA 208 VAC 2200 VA 120 VAC 2200 VA 3000 VA 230 VAC Starte UPS-en 1. Trykk på knappen på frontpanelet for å starte UPS-en. Batteriet lades til 90 % av full kapasitet i løpet av de tre første timene med vanlig drift. Ikke regn med full batteridriftskapasitet under denne innledende perioden. Du finner opplysninger om driftstider for batterier, på APCs webområde 2. Du får ekstra datasystemsikkerhet ved å installere PowerChute Server Smart-UPS overvåkingsprogramvare. Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 7

8 Kommunikasjonsporter SERIEPORT USB-PORT Bruk bare den leverte kabelen ved tilkobling til serieporten. En standard seriekabel er ikke kompatibel med UPS-en. Serie- og USB-port kan ikke brukes samtidig. Nødstrøm av Funksjonen for nødstrøm av, EPO (Emergency power off), kan konfigureres av brukeren. EPO gir øyeblikkelig feltsvekking av tilkoblet utstyr, fra et eksternt sted og uten skifte til batteridrift. 1. Bruk EPO-kontakten som leveres sammen med UPS-en. 2. Bruk en vanligvis åpen kontakt ved tilkobling av +24-terminal til IN-terminalen. Ekstern spenning er ikke nødvendig. 3. Koble den firepinners kontakten til EPO-systemet. EPO-PORT EPO-tilkobling (plassert på bakpanelet) EPO-grensesnittet er en SELV-krets (Safety Extra Low Voltage). Den må bare kobles til andre SELV-kretser. EPOgrensesnittet overvåker kretser som ikke har noe fastlagt spenningspotensial. Slike lukkekretser kan skapes av en bryter eller et relé som er godt strømisolert. For å unngå å skade UPS-en skal du ikke koble EPO-grensesnittet til noen annen krets enn en lukketypekrets. Bruk en av følgende kabeltyper for tilkobling av UPS-en til EPO-bryteren: CL2: Klasse 2-kabel for generell bruk. CL2P: Felleskabel for bruk i ledningsrør, føringer og andre steder med krav til miljøvennlighet. CL2R: Stigekabel for bruk i et vertikalt strekk i en søyle fra gulv til gulv. CLEX: Kabel med begrensninger for bruk i boliger og i ledningsrør. For installering i Canada: Bruk bare CSA-sertifisert kabel av type ELC (Extra-Low voltage Control). For installering i andre land: Bruk standard lavspenningskabel som oppfyller kravene i nasjonale og lokale forskrifter. 8 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

9 Drift Displaypaneler 120/208-volts modeller 120/208 V Battery Charge 230-volts modeller 230 V Indikatorer og funksjonsbrytere på displaypanelet Indikator LED-lampe Indikatornavn On Line Beskrivelse UPS-en leverer nettstrøm til tilkoblet utstyr. (se Problemløsing). AVR Trim AVR Boost On Battery UPS-en utjevner høy nettspenning. Du finner flere opplysninger om AVR-innstillinger, på APCs webområde UPS-en utjevner lav nettspenning. Du finner flere opplysninger om AVR-innstillinger, på APCs webområde UPS-en leverer batteristrøm til tilkoblet utstyr. Overload Skift batteri/batteri frakoblet Det tilkoblede utstyret trekker mer strøm enn UPS-ens strøminnstilling tillater, (se Problemløsning). Batteriet er koblet fra eller må skiftes (se Problemløsning). Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 9

10 Indikatornavn Beskrivelse 120 V 208 V Diagnose av strømspenning UPS-en har en diagnosefunksjon som viser strømspenningen. UPS-en starter en selvtest som et ledd i denne prosedyren. Selvtesten påvirker ikke spenningsdisplayet. Battery Charge 230 V Battery Charge Trykk på og hold inne knappen for å se indikatoren for strømspenningsgrafen. Etter noen sekunder viser denne femlampers Battery Charge -indikatoren på høyre side av displaypanelet, tilførselstrømspenningen. Se figuren til venstre for spenningsmålingen. Verdier vises ikke på UPS-en. Indikatoren på UPS-en viser at spenningen ligger mellom den viste verdien i listen og neste verdi (se Problemløsing). Indikatorlampe Funksjonsknappen Funksjonsnavn Funksjon Strøm på Selvtest Trykk på denne knappen for å slå på UPS-en. Du finner flere funksjoner nedenfor. Automatisk: UPS-en utfører automatisk en selvtest når den slås på og deretter hver andre uke (som standard). Under selvtesten driver UPS-en en kort tid det tilkoblede utstyret på batteridrift. Manuell: Trykk på og hold inne selvtesten. knappen i noen sekunder for å starte Kaldstart Strøm av Når det ikke tilføres nettstrøm og UPS-en er avslått, setter kaldstartsfunksjonen UPS-en og tilkoblet utstyr over på batteridrift (se Problemløsing). Trykk på denne knappen for å slå av UPS-en. 10 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

11 Konfigurering UPS-innstillinger Innstillinger foretas i PowerChute-programmet eller med ekstra SmartSlot-tilbehørskort. Funksjon Fabrikkinnstillinger Brukervalg Beskrivelse Automatisk selvtest Ved oppstart og deretter hver 14. dag (336 timer) Ved oppstart og deretter hver 7. dag (168 timer) Ved oppstart og deretter hver 14. dag (336 timer) Bare ved oppstart Ingen selvtest Angi intervall for UPS-ens selvtest. UPS ID UPS_IDEN Opptil åtte tegn (alfanumerisk) Entydig identifikasjon av UPS-en (dvs. servernavn eller plassering) for nettverksformål. Dato for siste batteriskifte Produksjonsdato mm/dd/åå Nullstill denne datoen når du skifter batterimoduler. Minste kapasitet før oppstart etter driftsstans 0 prosent 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% Angi hvor mye batteriet skal lades, i prosent, etter en avslåing som skyldes lite batterikapasitet, før tilkoblet utstyr startes på nytt. Spenningsfølsomhet UPS-en oppdager og reagerer på spenningsdistorsjoner ved å skifte til batteridrift for å beskytte det tilkoblede utstyret. Høy følsomhet Sterkt lys: høy følsomhet Dempet lys: middels følsomhet Ikke lys: lav følsomhet Endre ved å trykke på bryteren VOLTAGE SENSITIVIY (bakpanel). Bruk en spiss gjenstand, for eksempel en penn, til å gjøre dette. Merk: Under forhold med dårlig strømkvalitet, kan UPS-en ofte skifte til batteridrift. Hvis det tilkoblede utstyret kan brukes normalt under slike forhold, kan du redusere følsomheten for å spare batteristrøm og batteriets brukstid. Alarmutsettelseskontroll Aktivert Aktiver Demp Deaktiver Demp pågående alarmer eller deaktiver alle alarmer. Avslåingsutsettelse 90 sekunder 0 s 90 s 180 s 270 s 360 s 450 s 540 s 630 s Angi tiden det skal ta fra UPS-en mottar en avslåingskommando til den faktiske avslåingen skjer. Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 11

12 Funksjon Fabrikkinnstillinger Brukervalg Beskrivelse Varsel om liten batterikapasitet PowerChuteprogrammet kan slå av UPS-en automatisk og uovervåket, når det er omtrent to minutters batteridriftstid igjen. 2 minutter LED-lampen sitter på bakpanelet Sterkt lys: varsel ved 2 minutters gjenværende batterikapasitet Dempet lys: varsel ved 5 minutters gjenværende batterikapasitet Ikke lys: varsel ved 8 minutters gjenværende batterikapasitet Varslet om lavt batterinivå lyder kontinuerlig når det er to minutters batteridriftstid igjen. Bruk en spiss gjenstand, for eksempel en penn, til å endre standard intervallinnstilling. Trykk på bryteren VOLTAGE SENSITIVIY (bakpanelet) samtidig som du trykker på knappen (frontdisplayet). Endre tidsinnstillingen for varsel om lav batterikapasitet til den tiden operativsystemet eller systemprogramvaren trenger på å avslutte på en trygg måte. Synkronisert oppstartsutsettelse 0 sekunder 0 s 60 s 120 s 180 s 240 s 300 s 360 s 420 s Angi tiden UPS-en skal vente etter at strømmen har kommet tilbake, før den starter (for å unngå overbelastning). Høyt overgangspunkt 208 -volts modeller: 225 VAC 225 VAC 229 VAC 233 VAC 237 VAC For å unngå unødig bruk av batteriet der spenningen er konstant høy, kan du stille høyt overgangspunkt høyere hvis det tilkoblede utstyret tåler det. 120-volts modeller: 127 VAC 127 VAC 130 VAC 133 VAC 136 VAC 230-volts modeller: 253 VAC 253 VAC 257 VAC 261 VAC 265 VAC Lavt overgangspunkt 120-volts modeller: 106 VAC 97 VAC 100 VAC 103 VAC 106 VAC For å unngå unødig bruk av batteriet der spenningen er konstant lav, kan du stille lavt overgangspunkt lavere hvis det tilkoblede utstyret tåler det. 208-volts modeller: 182 VAC 182 VAC 178 VAC 174 VAC 170 VAC 230-volts modeller: 208 VAC 196 VAC 200 VAC 204 VAC 208 VAC Utgangsspenning 230-volts modeller 230 VAC 220 VAC 230 VAC 240 VAC Still inn utgangsspenningen for UPS-en. 12 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

13 Problemløsing Bruk denne tabellen til å løse mindre problemer ved installering og bruk av UPS-en. Gå til hvis du trenger hjelp med kompliserte UPS-problemer. Problem og mulig årsak Løsning UPS-en lar seg ikke slå på Batteriet er ikke koblet til ordentlig. Kontroller om batterikontakten sitter ordentlig i. knappen ikke trykket inn. Trykk på knappen én gang for å slå på UPS-en og tilkoblet utstyr. UPS-en er ikke koblet til strømnettet. Svært lav eller ingen nettspenning. Undersøk om strømkabelen mellom UPS-en og strømnettet er godt tilkoblet i begge ender. Undersøk strømtilførselen for UPS-en ved å koble til en bordlampe. Hvis lampen lyser veldig svakt, må du få nettspenningen undersøkt. UPS-en lar seg ikke slå av Intern feil på UPS-en Ikke bruk UPS-en. Koble fra UPS-en og foreta service straks. UPS-en piper innimellom Normal UPS-operasjon ved batteridrift. Ingen: UPS-en beskytter det tilkoblede utstyret. Trykk på knappen for å slå av alarmen. UPS-en har ikke den forventede reservedriftstiden UPS-batteriene er svake på grunn av tidligere strømbrudd, eller batteriene nærmer seg slutten av sin driftstid. Lad batteriene. Batteriene trenger opplading etter lengre strømbrudd. Batterier slites raskere når de startes ofte eller brukes ved høyere temperaturer. Hvis batteriene er nær slutten av sin driftstid, bør du vurdere å skifte dem ut, selv om ikke lampen for batteriskifte lyser. Alle LED-lamper lyser og UPS-en piper konstant Intern feil på UPS-en Ikke bruk UPS-en. Koble fra UPS-en og foreta service straks. Frontpanellampene blinker etter hverandre UPS-en er slått av eksternt med et program eller et ekstra tilgangskort. Ingen: UPS-en omstarter automatisk når nettstrømmen kommer tilbake. Alle LED-lamper er slukket og UPS-en er koblet til et strømuttak UPS-en er slått av og batteriet er utladet etter et lengre strømbrudd. Ingen: UPS-en vil omstarte automatisk når strømmen kommer tilbake og batteriet er tilstrekkelig oppladet. Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 13

14 Problem og mulig årsak Løsning Overbelastningslampen lyser og UPS-en piper uavbrutt UPS-en er overbelastet Det tilkoblede utstyret overstiger angitt maksimal belastning, slik det er definert i spesifikasjoner på APCs webområde Alarmen fortsetter til overbelastningen er borte. Koble fra uviktig utstyr fra UPS-en for å stoppe overbelastningen. UPS-en fortsetter å levere strøm så lenge den er tilkoblet og kretsbryteren ikke aktiveres. UPS-en vil ikke levere batteristrøm ved strømbrudd. LED-lampen som varsler batteriskifte og frakoblet batteri, lyser Lampen som varsler om skifte av batteri og frakoblet batteri, lyser og en kort pipelyd høres annethvert sekund for å vise at batteriet er frakoblet. Kontroller om batterikontaktene sitter ordentlig i. Svakt batteri Lad batteriet i 24 timer og start deretter en selvtest. Hvis problemet vedvarer etter opplading, må batteriet skiftes. Feil under batteriets selvtest: LEDlampen som varsler omskifte av batteri og frakoblet batteri lyser og UPS-en piper i korte støt i ett minutt. UPS-en gjentar alarmen hver femte time. Lad opp batteriet i 24 timer. Start selvtestprosedyren for å få kontrollert batteriskiftetilstanden. Alarmen stopper og lampen slukker hvis batteriet består selvtesten. Hvis batterifeilen gjentar seg, må batteriet skiftes. Det tilkoblede utstyret påvirkes ikke. LED-lampen for ledningsfeil i bygningen, på bakpanelet, lyser (bare på 120-volts modeller) UPS-en er koblet til et feilkoblet strømuttak. Tilkoblingsfeil som oppdages, omfatter manglende jording, "hot-neutral" polaritetsendring og overbelastet nøytral krets. Få en godkjent elektriker til rette ledningsfeil i bygningen. Inngående kretsbryter aktiveres Det tilkoblede utstyret overstiger angitt maksimal belastning som er angitt i Spesifikasjoner på APCs webområde Koble fra alt uviktig utstyr fra UPS-en. Tilbakestill kretsbryteren. LED-lampen AVR Boost eller AVR Trim lyser Systemet mottar svært høy eller svært lav strømspenning. Få en kvalifisert person til å undersøke om det er elektriske problemer på stedet. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte strømleverandøren for å få hjelp. 14 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

15 Problem og mulig årsak Løsning Det er ingen nettstrøm Det er ingen nettstrøm og UPS-en er avslått. Bruk kaldstartfunksjonen for å få UPS-ens batteri til å levere strøm til det tilkoblede utstyret. Trykk inn og hold knappen. Det kommer et kort pipesignal fulgt av et lengre pipesignal. Slipp knappen under det andre pipesignalet. UPS-en kjører på batteri selv om det finnes nettstrøm UPS-ens inngående kretsbryter aktiveres. Systemet har oppdaget svært høy, svært lav eller forvrengt strømspenning. Koble fra alt uviktig utstyr fra UPS-en. Tilbakestill kretsbryteren. Flytt UPS-en til et annet strømuttak på en annen krets: Billige, bensindrevne generatorer kan forvrenge spenningen. Test inngangsspenningen med strømspenningsdisplayet (se under Drift). Hvis den er akseptabel for det tilkoblede utstyret, reduserer du UPS-ens følsomhet. LED-lampene Battery Charge og Load blinker samtidig UPS-en er avslått. UPS-ens indre temperatur er høyere enn det som er tillatt for sikker drift. Undersøk om romtemperaturen er innenfor angitte driftsspesifikasjoner. Undersøk om UPS-en er ordentlig installert og at det er tilstrekkelig ventilasjon. La UPS-en avkjøles. Start UPS-en på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte APC på Diagnose av strømspenning Alle fem LED-lamper lyser Ingen LED-lampe lyser Nettspenningen er svært høy og bør kontrolleres av en elektriker. Nettspenningen er svært lav og bør kontrolleres av en elektriker. LED-lampen On Line Ingen LED-lampe lyser LED-lampen blinker UPS-en kjører på batteri eller er avslått. UPS-en kjører en intern selvtest. Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 15

16 Vedlikehold, transport og service Skifte batterimodul Denne UPS-en har hot-swap batterimoduler som er enkle å skifte. Utskiftingen er en trygg prosedyre uten fare for elektrisk støt. UPS-en og tilkoblet utstyr kan stå på under utskiftingen. Når batteriene er frakoblet, er ikke det tilkoblete utstyret beskyttet mot strømbrudd. Du finner installeringsinstruksjoner i brukerhåndboken for det nye batteriet. Kontakt forhandleren eller APC på hvis du trenger flere opplysninger om skifte av batterimoduler. Service Lever gamle batterier til en miljøstasjon, til forhandleren eller send dem til APC i esken som det nye batteriet var pakket i. Dersom UPS-en trenger service, skal du ikke returnere den til forhandleren. Følg denne fremgangsmåten: 1. Gå gjennom problemene som er omtalt under Problemløsing, når du skal løse vanlige problemer. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte APCs kundesupport via APCs webområde Noter UPS-ens modellnummer, serienummeret på baksiden av enheten og kjøpsdatoen. Hvis du ringer til APCs kundesupport, vil en tekniker be deg om å beskrive problemet, og vil forsøke å løse det via telefon. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil representanten gi deg et RMA-nummer (Returned Material Authorization Number). Dersom UPS-en er dekket av garantien, er reparasjoner gratis. Fremgangsmåter for service og retur av produkter kan variere internasjonalt. Du finner landspesifikke instruksjoner på APCs webområde. 3. Pakk UPS-en i originalemballasjen. Hvis denne ikke er tilgjengelig, finner du opplysninger om hvordan du skal skaffe ny, på Påse at UPS-en pakkes på riktig måte, slik at skade unngås under transport. Bruk aldri polystyrenskum til innpakkingen. Skade som påføres under transport dekkes ikke av garantien. KOBLE FRA UPS-BATTERIET før sending, i samsvar med forskrifter fra U.S. Department of Transportation (DOT) og IATA. Batteriene kan stå i UPS-en. 4. Skriv RMA-nummeret på utsiden av esken. 5. Returner UPS-en via en forsikret, forhåndsbetalt transportør, til adressen du har mottatt fra kundesupport. 16 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

17 To års garanti Den begrensede garantien som American Power Conversion (APC ) gir i denne erklæringen om begrenset fabrikkgarant, gjelder bare for produkter som du kjøper for kommersiell eller industriell bruk som er i tråd med bedriftens vanlige drift. Garantibetingelser APC garanterer at dets produkter ikke har material- eller fabrikasjonsfeil, i en periode på to år fra kjøpsdato. APCs forpliktelser etter denne garantien, er begrenset til å reparere eller skifte ut, etter hva de selv finner mest hensiktsmessig, slike defekte produkter. Denne garantien gjelder ikke for utstyr som er skadet på grunn av uhell, skjødesløshet eller feil bruk eller utstyr som er endret på noen måte. Reparasjon eller utskifting av et defekt produkt eller del av produkt, forlenger ikke den opprinnelige garantitiden. Alle deler som leveres under denne garantien, kan være nye eller byttedeler fra fabrikk. Ikke-overførbar garanti Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen som også må ha registrert produktet. Dette produktet kan registreres på APCs webområde Utelukkelser APC er ikke ansvarlig etter denne garantien hvis testing og undersøkelser viser at den påståtte skaden på produktet ikke finnes eller ble forårsaket av sluttbruker eller tredjepart, på grunn av feil bruk, uaktsomhet, feil installering eller testing. Videre er ikke APC ansvarlig etter denne garantien, for uautoriserte forsøk på reparasjon eller bruk av feil nettspenning eller tilkobling, uegnede driftsforhold, korroderende omgivelser, reparasjoner, installasjoner, oppstart utført av personer som ikke er utpekt av APC, endring av plassering eller bruksmåte, påvirkning av naturelementer, naturkatastrofer, brann, tyveri eller installering i strid med APCs anbefalinger eller spesifikasjoner og i alle tilfeller der APCs serienummer er endret, gjort uleselig, fjernet, eller på annen måte som skyldes forhold utenfor beregnet bruk. DET FINNES INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ETTER LOV ELLER ANNEN MÅTE, FOR PRODUKTER SOM ER SOLGT, YTT SERVICE PÅ ELLER ANSKAFFET UNDER DENNE AVTALEN ELLER I FORBINDELSE MED DENNE. APC FRASIER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. APCs UTTRYKTE GARANTIER BLIR IKKE UTVIDET, REDUSERT ELLER PÅVIRKET AV, OG INGEN FORPLIKTELSE SKAL VÆRE RESULTAT AV APCS FREMFØRING AV TEKNISKE ELLER ANDRE RÅD ELLER TJENESTER I FORBINDELSE MED PRODUKTET. DE NEVNTE GARANTIENE OG BOTEMIDLENE HAR FORRANG OVER ALLE ANDRE GARANTIER OG BOTEMIDLER. DE NEVNTE GARANTIENE UTGJØR APC ENESTE FORPLIKTELSE OG KJØPERENS ENESTE RETTSMIDDEL VED BRUDD PÅ SLIKE GARANTIER. APCS GARANTIER GJELDER BARE FOR KJØPEREN OG DEKKER IKKE TREDJEPART. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL APC, DERES STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER DATTERSELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE I NOEN FORM FOR INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER STRAFFEANSVAR SOM SKYLDES BRUK, SERVICE ELLER INSTALLERING AV PRODUKTENE, UAVHENGIG AV OM SLIK SKADE SKYLDES AVTALE ELLER SKADE, UANSETT FEIL, UAKTSOMHET ELLER ABSOLUTT FORPLIKTELSE ELLER OM APC ER VARSLET PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. APC ER SPESIELT IKKE ANSVARLIG FOR NOEN KOSTNADER, SOM TAPT FORTJENESTE ELLER INNTEKT, TAP AV UTSTYR, TAP SOM SKYLDES BRUK AV UTSTYR, TAP AV PROGRAMVARE, TAP AV DATA, KOSTNADER VED RESERVELØSNINGER, KRAV FRA TREDJEPART ELLER ANNET. INGEN SALGSREPRESENTANT, ANSATT ELLER AGENT FOR APC ER AUTORISERT FOR Å LEGGE TIL ELLER ENDRE NOE VILKÅRENE I DENNE GARANTIEN. HVIS GARANTIBETINGELSENE SKAL KUNNE ENDRES, MÅ DET EVENTUELT GJØRES SKRIFTLIG OG SIGNERES AV EN LEDENDE FUNKSJONÆR I APC OG JURIDISK AVDELING. Garantikrav Kunder som har garantikrav, kan få tilgang til APCs nettverk for kundesupport via supportsiden på APCs webområde Velg land fra rullegardinlisten. Åpne supportkategorien øverst på websiden for å få kontaktopplysninger om kundesupport for din region. Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 17

18 Informasjon om forskrifter Forskriftsmessig godkjenning og advarsel om radiofrekvenser FCC samsvarserklæring Dette utstyret er testet og funnet å holde seg innenfor grensene for en klasse A digitalenhet, i samsvar med del 15 i FCCreglene. Disse grensene er satt for å gi en tilfredsstillende beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret lager, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i boligområder kan forårsake skadelige forstyrrelser. I slike tilfeller må brukeren ta de nødvendige forholdsregler for å hindre forstyrrelser, for egen regning. 120/208-volts modeller LISTED 42C2 E volts modeller N 394 geprüf te Sich erh eit APCs verdensomspennende kundesupport Kundesupport for dette og andre APC-produkter er gratis tigjengelig på følgende måter: Gå til APCs webområde for å få tilgang til dokumenter i APCs kunnskapsbase og for å sende anmodning om kundesupport. (bedriftens hovedkontor) Koble til oversatte APC-webområder for bestemte land, som hver har opplysninger om kundesupport. Globalt support som søker i APCs kunnskapsbase og bruker e-support. Kontakte et APC kundesupportsenter per telefon eller e-post. Lokale, landspesifikke sentre: opplysninger finnes på Kontakt APC-representanten eller en annen distributør som du kjøpte APC-produktet fra, for å få vite hvor du får lokal kundesupport. Hele innholdet er beskyttet av opphavsrett i 2006 av American Power Conversion Corporation. Med enerett. Hel eller delvis reproduksjon uten tillatelse er forbudt. APC, APC-logoen, Smart-UPS og PowerChute er registrerte varemerker for American Power Conversion Corporation. Alle andre varemerker, produktnavn og firmanavn er de respektive eiernes eiendom og brukes kun av informasjonshensyn. 18 Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U

19 Date of product declaration Brukerhåndbok for Smart-UPS 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U 19

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radom installeringsinstruksjoner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radom installeringsinstruksjoner 2007-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Viktige fakta 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer