REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

2 2 leder Forventninger og motsetninger Nærhet til eiere, kunder og medarbeidere skaper forventninger. Forventninger er positive og gir energi og retning men kan av og til gi grunnlag for motsetninger. Forventningene kan i visse tilfeller stå i motstrid med hverandre. Som kunde syns jeg strømmen er dyr, nettleien syns jeg burde vært lavere, jeg har forståelse for at anleggsbidrag kan oppfattes som urimelig. At enkelt kunder får betalingsproblemer og derigjennom påfølgende inkasso saker er ubehaglig for kunden. Jo nærmere tjenesteleverandøren er til eieren, kunden og medarbeiderne jo tydeligere blir forventningene og jo klarere blir motsetningene. HelgelandsKraft er et Helgelands basert selskap eid av Helgelands kommunene og hvor i hovedsak all virksomhet foregår på Helgeland. Investeringer og drift er i stor grad bestemt av ytre rammebetingelser. De investeringer som gjøres og de verdier som skapes legges i all hovedsak igjen på Helgeland. Så må vi antakelig leve med at det av og til oppstår motsetninger mellom forventninger som stilles til selskapet fra ulike parter. Det er selskapets oppgave å forsøke å ballansere forventningene og motsetningene på en slik måte at det i det lange løp gavner den enkelte, eierne, medarbeiderne og til syvende og sist Helgelandssamfunnet. Arnt Johan Hugaas MÅNEDLIG: Over ferien regner Arild Magne Larsen med at kundene til HelgelandsKraft vil få faktura hver måned. Månedlig faktura halve prisen Til sommeren planlegger HelgelandsKraft å innføre fakturering hver måned. Det er i tråd med omleggingen i flere kraftselskap. Vi har forhørt oss på andre kanter av landet, og hører at kundene er fornøyd med å få ei mindre regning hver måned, framfor å samle opp to måneders strømforbruk i ei stor regning, sier lede for systemdrift Arild Magne Larsen. HelgelandsKraft har ca kunder. Av disse er ca store bedriftskunder. Disse får strømforbruket avlest automatisk gjennom hvert døgn og faktureres allerede hver måned. For disse kundene blir det altså ingen endring. De resterende kundene er grovt sett private husholdninger. Disse leser av målerne sine annenhver måned og får følgelig seks regninger i året med to måneders forbruk. I løpet av sommeren vil også disse kundene får faktura hver måned. Vårt håp er at alle kundene vil lese av målerne sine hver måned. I motsatt fall må vi stipulere forbruket, slik vi også gjør i dag når avlesningen er forsinket. Så sterkt vi kan anbefaler vi kundene å bruke elektroniske muligheter både til måleravlesning og betaling. Utsending av tradisjonelle regninger på papir er lite miljøvennlig og kostbart. Derfor håper vi at stadig flere vil velge efaktura og avtalegiro. I dag leverer vi strøm i to måneder før vi sender ut regninger. Det er uvanlig lang kredittid og belaster selvsagt vår likviditet. Slik sett er månedlig fakturering også en fordel for oss sier, Larsen. NVE har som ambisjon at samtlige strømkunder innen 2018 skal få målere som kan avleses automatisk kontinuerlig. Denne omleggingen er et skritt på veien.

3 3 Forståelse for sterke reaksjoner I høst hadde vi to eksempler på at husbyggere måtte ut med store summer for å få innlagt strøm. Og tro meg, jeg har forståelse for de sterke reaksjonene, sier direktør Ove Brattbakk i HK. REAKSJONER: To eksempler fra Rana Blad på at folk reagerer når de må betale for kraftledning og transformator. 4 Nyheter Tirsdag 19. oktober 2010 RanaBlad Alle kunder som ønsker å knytte seg til nettet har krav på dette (Helgelands- Kraft har leveringsplikt). Men samtidig har kraftselskapene anledning til å kreve anleggsbidrag, dvs. kunden kan påregne og måtte betale store deler av kostnaden selv både ved nytilknytninger og forsterkning av nettet. Det er to hovedgrunner til at anleggsbidrag praktiseres. For det første skal det forhindre at unormalt høye etableringskostnader skal belastes fellesskapet i form av økt nettleie. Dernest ønskes etablering styrt til områder som kan forsynes med lav infrastrukturkostnad. Tidligere opererte HK med ulike bunnfradrag (HKs andel av kostnadene) ved anleggsbidragsberegninger. Vi ga større fradrag til enebolig enn til hytter, og til større bedrifter kunne vi akseptere kostnader opp til flere hundre tusen før kunden ble avkrevd et anleggsbidrag. Vi differensierte etter antatt strømuttak i framtida. En stor kunde betaler også mye i nettleie, og på den måten kunne vi få forsvarlig økonomi selv om det kostet mye å etablere strømforsyningen. Men slik differensiering tillater ikke myndighetene lenger. Hvis prisen for å få strøm fram til husveggen blir under kroner dekker HK alt, mens kostnader over må betales av den enkelte bestiller. Dette prinsippet gjelder for alle, også for dem som kjøper tomt i større boligfelt, selv om kostnadene er innbakt i tomteprisen. Noen reagerer også på at de ikke blir eiere av linje og eventuelt trafo de investerer i. Da måtte de i tilfelle stå ansvarlig for drift og vedlikehold, noe som i praksis er umulig. Derfor står HK som eier og tar alle driftskostnader. Vi fører 10-årsregnskap med slike anlegg. Hvis flere knytter seg til anlegget i mellomtiden vil de første få refundert forholdsvis sine investeringer, sier Brattbakk. I løpet av 2010 har HK ca 40 «store» saker om anleggsbidrag der kunden må betale fra kroner og oppover. Med stort og smått behandlet HK ca 300 saker om anleggsbidrag i fjor. Hva mener du om å få strømregningen oppdelt i månedlige beløp? Jarl Stian Johansson, Selfors, Mo i Rana For HK er det klart en bedriftsøkonomisk fordel. Inntil man lærer seg å lese av måleren hver måned, vil det nok bii mange stipulerte strømregninger. For min del vil månedelige faktura bidra til en bedre oversikt over strømforbruket. Steinar Mørk, Mjølan, Mo i Rana Spiller ingen rolle. Rita Ekremsæter, Mo, Mo i Rana Bra med faktura hver måned for å få bedre oversikt. Spesielt om vinteren når strømregningen kan øke kraftig. fem på gata ANLEGGSBIDRAG MÅ BETALE FOR TRAFO RANA: I fredagens utgave av Helgelands Blad står det at begge flyplassaktørene på Helgeland må utrede et mindre flyplassalternativ. Gjort, sier Henrik Johansen. op Mindre nytte for et i et Utredning er allerede gjort Viktor Leeds Høgseth Tlf søkerne får en oversikt over ko nens helhetlige barnehage- og SFOtilbud. Foresatte som har søkt barnehageplass gjennom kommunens gamle barnehageweb, må legge inn ny søknad på den nye nettportalen. Dette må de gjøre innen 22. oktober og de vil da beholde sin «gamle» søkerdato fra sin tidligere søknad. UTREDET: Henrik Johansen sier at et mindre alternativ allerede er utredet og at dette viste seg å ikke være samfunnsøkonomisk godt nok. Foto: Øyvind Bratt Ikke Avinor 1000-TIPSET Tlf SMS: Kodeord rntips - (ditt tips) til 2005 en d.no Dermed mener Henrik Johansen at denne jobben allerede er gjort. Vi la nesten en million kroner i denne analysen der vi utreder et kortere alternativ for flyplassen i Rana. Utredningen kom fram til at dette alternativet kom langt dårligere ut samfunnsøkonomisk enn en lengre rullebane. Byggekostnadene vil I fredagens utgave av Helgelands Blad skriver de følgende: ner lavere, men det vil gi langt bli et par hundre millioner kro- «Flyplassprosjektene på Helgeland må også utrede en kortere billettpriser. Når vi bygger en ny færre reisende og mye høyere rullebane dimensjonert for mindre fly.» polet til et annet sted. Vi vil flyplass vil vi ikke flytte mono- I 2009 skrev vi en artikkel som bygge en flyplass for framtiden, omtaler dette emnet: «Handelshøgskolen i Bodø har gjennom- sier Johansen. ført en samfunnsøkonomisk analyse av å bygge rullebane på I artikkelen fra HB står det at det henholdsvis og minimum er Avinor som krever denne meter ved den planlagte utredningen. Polarsirkelen Lufthavn i Rana. Det stemmer absolutt ikke. I Konklusjonen er at det kan veilederen som kommer fra investeres 2,5 milliarder kroner i Samferdselsdepartementet så ny flyplass i Rana, med minimum meter rullebane, før et mindre alternativ. Vi har ikke står det at det også skal utredes investeringene blir samfunnsøkonomisk ulønnsom. som skal utredes. Når Helge- noe med å sette føringer på hva lands Blad skriver at det er vi som ber om dette så blir det feil, Det var Nordland fylkeskommune og Avinor som under arbeidet i Avinor. sier saksbehandler Cees Bronger med kommunedelplanen for Når det gjelder flyplasstrukturen på Helgeland og eventuell området der flyplassen er planlagt, ba om at de økonomiske nedleggelse av flyplasser sier konsekvensene ved en kortere Bronger at dette ikke er opp til rullebane ble utredet. Avinor. I Avinor ble det påpekt at man Det er ikke vi som bestemmer hvilke flyplasser som skal antar at en kortere rullebane vil svekke prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. opp til departementet. Vi legger legges ned, om noen. Dette er Ut fra forventete driftskostnader, rutetilbud og antall oss ikke opp i dette, sier han. passasjerer viser beregningene at netto nytte ved meter rullebane er 1,4 milliarder kroner mens tilsvarende tall for minimum meter rullebane er 2,5 milliarder kroner. Verdiene representerer maksimal investeringskostnad (ekskl. mva.) før prosjektet blir samfunnsøkonomisk ulønnsomt» skrev vi i Liten mot stor RANA: Ann-Kristin og Sven Løkås fikk seg et støkk, da Helgelandskraft skal ha bedt dem om å påkoste en felleskabel til det isolerte nybygget. Hedda Hiller Koteng Tlf Ekteparet var i ferd med slå en strek boligdrømmen over Stupforsmoen i Dunderlandsdalen. De ningen fra kraftlaget var at noen Dette synes vi var fælt, men hold- har bodd i dalen siden 1988, og da titusen ekstra her eller der ikke deres sønn ønsket å flytte hjem hadde noe å si. Da svarte jeg at med sin samboer, tenkte de at det det kanskje ikke hadde så mye å si beste ville være å la han overta for et stort selskap som HK, men barndomshjemmet, mens de satte for meg som privatperson, er det opp et nybygg selv. Det viste seg å faktisk et rimelig svært beløp. Den by på store utfordringer når politikken som kjøres i forhold til strømmen skulle på plass. I deres tilfelle var det Sven som anleggsbidrag er steingærn, var sta og sto på. mener Sven. Det er en forferdelig sum, og kroner er prisen for trafo vi vet ennå ikke hvor det ender. Vi og kabler, selv når ekteparet gjør har undertegnet en klausul på at Ekteparet fikk kjøpe en brukt trafo hele gravejobben selv. På toppen det fort kan bli ekstra. fra kraftselskapet, som lettet utgifav det hele skal de i følge ekteparet ha fått beskjed om at Helgelandskraft kom til å legge ned en felleskabel i tilfelle det ville komme nye hus, som trengte å knytte seg på kabelen. Det er jo veldig sannsynlig at det kommer en masse folk og standard norsk bolig. Dette er en bosetter seg vegg i vegg med oss type kabel som legges til 95 prosent av alle boliger på Helgeland her oppe, sier Ann-Kristin med et sukk og forklarer videre. og sannsynligvis resten av Norge Litt av grunnen til at vi bor også, mener Wetjen. sånn til, er jo nettopp at vi ønsker Hva med kabelen som går fra å være skjermet. Det er så fredelig og godt å få bo litt for seg selv, Den høyspentkabelen som er trafoen til høyspentledningene? og det er ingen av oss her oppe lagt tåler flere husstander, men som ønsker å trykke husene våre også den er standardkabel av den sammen, sier hun. typen vi bruker i disse tilfellene. Men hvorfor har dere lagt ned en kabel som tåler belastning fra Hun innrømmer at hun var på tur flere husstander? å gi opp hele prosjektet i de Vi har som sagt lagt en helt mange rundene med Helgelandskraft for å komme til en avtale om handler i den aktuelle saken, men meterne. For å si det på en annen Wetjen har ikke vært kundebe- ordinær standardkabel disse 450 strømmen. presiserer at kabelen som er lagt måte, dersom vi skulle lagt en tynnere kabel, måtte vi sannsynligvis Det var så mye fram og tilbake, at jeg knapt orket, men du vet Fra trafoen og opp til selve fått den spesial lagd for dette er av standardformat. hvordan det er når man brenner boligen ligger det en kabel som er anlegget, den ville garantert ikke for noe. Vi trives så godt at vi ikke ment å tåle belastningen fra en blitt noe billigere, sannsynligvis Vil være i fred STRØM MÅ KJØPE TRANSFORMATOR SELV VEFSN: Administrerende direktør i Helgelandskraft, Ove A. Brattbakk, forstår godt Langfjell og Solums frustrasjon. Hedda Hiller Koteng Tlf Ødelegger for de unge FORSTÅR: Ove Brattbakk innrømmer at han er enig i at regelverket virker blodig urettferdig. Foto: Arne Forbord En ekstremsak g Hemnes har glet. For landet 66 tisper gjort jen, sier at høye kostnader knyttet til etablering av nye bolighus, dokumentert 53 slett ikke er uvanlig. ndet som helhet. Dette heter anleggsbidrag, og pe i hele 66 yngiser en rapport dette spesielt, er at de bygger på er fastsatt av NVE. Det som gjør for naturforvaltom årets registre- naboer i nærheten. Dette medfø- en plass hvor det ikke er andre Seniorrådgiver rer at det blir stor avstand til de Austmo forteller at transformatorene vi allerede har er antallet fordoblet. i Plurdalen. Dersom de hadde ms og Finnmark var valgt å bygge huset i et området raftig. hvor vi allerede har etablert god and viser tallene at nok infrastruktur kunne de sluppet unna med et beløp langt min- glinger har gått opp a året før fra 11 til 13. dre en de kr som de nå etyr at man er over er presentert. smålet, som er et Det er klart disse kostnadene er Men plassen er jo regulert for msnitt på ti ynglinger brutale for en enkelt kunde, og boligtomt? periode på tre år. jeg må si at dette enkelttilfellet Selv om det er boligtomter, er viltkoordinator Vegar høres ekstremt ut. Ofte er det jo det ikke slik at vi har strøm overalt, forklarer Wetjen. Ta bolig- en ved Statens Naturn i Nordland forteller at dene, sier Ove Brattbakk. Han tomtene i Hestgjerde og leilighe- slik at flere kan dele på kostna- oppdaget to nye lokalite- kjenner ikke til saken spesifikt, tene i Vikaåsen Terrasse. Begge Narvik og Tysfjord. men bekrefter at praksisen er slik disse utbyggerne har betalt Vi er det fylket som bruker at om det kreves utbygging, dekker kraftselskapet bare de første at i slike prosjekter blir de inn- anleggsbidrag. Forskjellen her er st ressurser på jerveleting. har GSP-loggført reiser på av kostnaden. bakt i tomteprisen du betaler, e kilometer, sier han. Dette er vanlig praksis hos samtidig som at de blir lavere, da 80 prosent av dette jervesøt er gjort med snøscooter, 19 rømmer at jeg har full forståelse kostnadene. alle kraftselskap, men jeg inn- de er flere til å dele på anleggs- rosent med helikopter og en for at det kan føles blodig urettferdig. Likevel er det slik at de rosent på ski. I Rana og Hemnes er det fire som forårsaker kostnaden også Wetjen er klar på at samboerparet ikke kjøper seg en trafo. ynglinger. De er lokalisert i må ta regningen, sier Brattbakk. Stormdalen, området rundt Tidligere var praksisen å differensiere denne typen utbygging, transformatoren. Og de må ta sin HK vil fortsatt eie og drifte t Tespdalen og i et er slik at HK bidro med større beløp del av nettleia som alle andre. det dreide seg om bedrifter Om det imidlertid er noen som i indre når det løpet av neste tiårsperiode har lyst å bygge hus ved siden av, vil stnadene for å få rdelt Eies av HK - Vi ga nesten opp NORD-HELGELAND: Leder i kundemottaket i HK, Bjørn- Ove Wetjen, mener saken beror på en misforståelse mellom fagpersoner og ikke-fagpersoner. ser det ulikt, men det bekymrer meg, at det antagelig ødelegger for unge som vil hjem. De helt nyetablerte, mister nok fortere håpet i møte med disse prisene, sier Ann-Kristin. «Det er jo veldig sannsynlig at det kommer en masse folk og bosetter seg vegg i vegg med oss her oppe» vassdrags og (NVE). Fyllingsgraden i norske kraftmagasin gikk i forrige uke ned 0,8 prosentpoeng, til 67,8 prolingsgrad p Vest Norge har lavest fylling med 66,5 prosent. (ANB NTB) Ann-Kristin Løkås Brukt trafo DYR DRØM: Ann-Kristin og Sven Løkås må plusse enn regning på fra kraftlaget på drømmen om ny bolig i Dunderlandsdalen. Foto: Hedda Hiller Koteng Bruker standard dkabler DYR DRØM: Stig Jøran Solum og Nina Langfjell vil mye heller bo hjemme i Plurdalen enn i M OG KABLER dyrere. Når det gjelder trafoen og kabelen inn til huset kunne ikke disse vært mindre. Vi har et ansvar for å levere et godt nok produkt til våre kunder, og da må vi legge kabler som gir det produktet vi skal levere, sier Wetjen. Han har i løpet av gårsdagen vært i kontakt med Sven Løkås for å forsøke å oppklare eventuelle misforståelser. Det er ofte vanskelig for kundene å skjønne disse begrepene. De har en annen inngangsport enn oss, og det går et skille mellom fagperson og ikke-fagperson her. Jeg har forstått at Løkås har stilt spørsmål i denne saken, og blant annet mener at det er unødvendig med ny trafo for å forsyne hans hus. Slik er det altså ikke, sier Bjørn-Ove Wetjen. RanaBlad Tirsdag 19. oktober 2010 tene noe. Denne er plassert 150 meter unna huset, og har nye 450 meter ned til høyspentledningene. Utgiften Sven og Ann-Kristin Løkås tar, skrives ned med ti prosent hvert år, og dermed vil alt eies 100 prosent av HK om ti år. Fram til da vil ekteparet kunne få tilbake noe av omkostningene om noen skal bruke «deres» kabel eller trafo. De får et godt nett i utkantstrøkene, når de holder på slik, og det er vi som må ta regningen. HK styrer jo hele nettet og har monopol, da gjør de som de vil, sier Sven frustrert. Både han og Ann-Kristin har flere historier om kjenninger og andre i utkant-norge, som har blitt presentert for skyhøye kraftregninger. I Bondebladet sist, sto det om en som hadde betalt bare for trafoen. Da sa jeg til Sven: «Vi ska no berre hold stilt, vi ha fått det på billigsalg!» sier Ann-Kristin og ler litt oppgitt. PÅ PLASS: Strømkabelen er etter mye om og men kommet fra til huset, og klar til bruk. HØST- TILBUD på alle laserkorreksjoner i oktober og november Er du nærsynt, langsynt eller har du skjeve hornhinner? Laser kan være din løsning også KONTAKT OSS I DAG Tlf: E-post: Anleggsbidrag Nettselskapene kan etter 17-5 i forskrift av 11.mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkninger av nettet til eksisterende kunder kan beregnes når kunden etterspør økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for investeringer i nettanlegg. Dette praktiseres av Helgelandskraft, som krever at en kunde som sørger for en ektrautgift på nettet, selv må ta hele omkostningen. Strømregning på en kvart million RANA: Samboerparet Nina Langfjell og Stig Jøran Solum vil flytte hjem til Plurdalen, men for å få strøm til boligen sin må de punge ut kroner. Hedda Hiller Koteng Tlf Deler ut stipend dalen ikke kunne støtte et nytt bolighus. En ny transformator er eneste løsning, og den regningen er det Nina og Stig Jøran som må gs strøm- ta. Det er helt sykt. Jeg har forr en ekstrautgift NORDLAND: 15. oktober går fristen ut for å søke NSBs miljøstipend. Har du en god miljøsak du ønsker støtte til, må du søke nå. Dette sier strekningsleder for Nordlandsbanen, Bjørn-Tore Hansen, som forteller om flere prosjekter som tidligere har mottatt stipend fra NSB. Formålet med NSB-konsernets miljøstipend er å påskjønne og inspirere til innsats for et bed penger til flere organisasjoner og eninger som har hatt gode miljøprosjekter. I 2008 mottok Nordland Nasjonalparksenter kroner fra NSB til sine CO2- uker rettet mot skoleelever, og Utviklingsfokus i Saltdal fikk kroner i støtte til et prosjekt som kombinerer fysisk aktivitet og miljøbevissthet, sier Hansen. Mo sentrum. Det er ikke strømnettet tilrettelagt for. Foto: Øyvind Bratt Kongsberg Jazzfe Jeg vil derfor oppfordre lokale lang, eninger og festivaler som har et bevisst miljøfokus om å søke miljøstipendet, for her kan det være muligheter for noen ekstra kroner, sier han. Vil ikke sløyfe anleggsbidrag HELE LANDET: NVE mener anleggsbidrag er viktig fordi den gir kunden et prissignal om hva det faktisk koster når noen bosetter seg i periferien. Hedda Hiller Koteng Tlf Dette er saken Nyheter Det betyr at om man kunne fått gratis tilknytning til strøm hvor man vil, ville alle laget seg hytte midt på fjellet. Det hadde vi ikke hatt råd til. Nå må vel også tomten være regulert, som i dette tilfellet? Ja, men hvilke områder det er lov å bosette seg på er ikke opp til oss. Det viktigste poenget er at de skal få et signal om det gjennom pris, så må de jo bare velge selv om de fortsatt ønsker å be om tilknytning. Men alle har jo rett til strømtilknytning? Ja, og kraftlaget har rett til å få dekket kostnadene sine, sier seksjonssjefen. Seksjonssjef i energiavdelingen, Torfinn Jonassen, er klar på at NVE på ingen måte vurderer å Jonassen sier videre at en enkelttilknytning på ikke ville sløyfe anleggsavgiften. I dag har alle nettselskap rett til å kreve påvirket nettleia, men at en stans anleggsbidrag, og de fleste benytter seg av denne muligheten, i ste- ville sørget for økning over tid. i innkreving av anleggsbidrag, det for å fordele kostnadene likt Det er helt vanlig at folk betaler for kostnader som de selv på nettleien. Jonassen mener dette er riktig praksis, fordi kunden på den måten får et prissignal når det er så kostbart, men vi kan lager. Jeg skjønner at de reagerer om hva tilknytningen deres koster. ikke velge å ta anleggsbidrag fra noen, og ikke fra andre. Men ellers deler jo det norske Når man ser hva det faktisk koster å legge strøm til hustomta, er nader andre mennesker skaper. folk på regningen for mange kost- det med på å bestemme hvor man Hvorfor ikke på nettleia? bygger. Det mener jeg er viktig at Det er svært mange som er kunden er oppmerksom på. opptatt av dette med størrelse på Betyr det at du synes dette nettleie. Om dette blir urettferdig i paret skal tenke seg om to ganger dette tilfellet, skal ikke jeg vurdere, sier Torfinn Jonassen i før de etablerer seg på bygda? NVE. Viktig poeng Dekke egen kostnad vi må kjøpe vår egen trafo, sier måned i ettertid. Det er en ganske Da vi begynte prosessen flirte de litt av oss, og sa vi bare må de likevel betale nettleie hver av nær en kvart million kroner, Nina Langfjell hoderystende. Det vill distriktspolitikk som synliggjøres med denne saken. Det vir- kunne glemme husplanene. Det måned. De får heller ingen form unge paret er oppgitt over at en så høy regning kan knyttes direkte til ønske om bosted. folk skal bosette seg her, mener dermed prosjektet i en periode, dukker opp nye hus de neste ti ker ikke akkurat som de ønsker at ble for dyrt fikk vi høre. Vi skrinla for kompensasjon om det ikke Solum. men var ikke beredt til å gi opp årene. Etter det er det fritt fram husdrømmen. Da vi fikk dem til å for alle som skulle ønske det å ta oss seriøst, var det denne prisen vi fikk. Det er vel å merke Vi må kjøpe noe som ikke blir bruke «deres» trafo. Hustomten er kjøpt av Stig Jørans foreldre, med en drøm om under forutsetning av at vi graver vårt, for å få lov å bygge hus der. å etablere seg i heimbygda, i nær opp tomta selv, og tilrettelegger Her oppfordres man til å flytte kontakt med familie. Samboerparet tok ganske tidlig kontakt med det nesten er dyrere å få strøm dit rettelagt for det, når jeg tenker på for oppkobling. Det er sprøtt at hjem, men det er ikke akkurat til- Helgelandskraft, for å finne ut av enn å kjøpe et hus der. strømregningen som følger med kostnadene knyttet til strømtilkobling, siden de var oppmerktrert. på kjøpet, sier Nina Langfjell frus- Det er kjipt å måtte betale så somme på at det var dårlige forhold i dalen. transformatoren til den nette Selv om Nina og Stig Jøran kjøper ye for noe vi må betale på hver sum «Det er en ganske vill distriktspolitikk» Stig Jøran Solum Flirte Må betale nettleie Tlf SMS: Kodeord rntips (ditt tips) til 2005 Samboerparet Nina Langfjell og Stig Jøran Solum ønsket å flytte hjem til Plurdalen. De kjøpte derfor hustomt hos Solums foreldre. Da de tok kontakt med Helgelandskraft for å finne ut av kostnadene knyttet til å koble seg på strømnettet, fikk de et aldri så lite sjokk. For å få strøm til boligen må de kjøpe egen transformator. Prislapp kroner. Selv om de betaler for transformatoren, vil de også måtte betale nettleie hver måned. 5 Eliann Breivik, Dalsgrenda, Mo i Rana Det er veldig greit. I dag legger jeg av et beløp for hver måned. Med månedsfaktura slipper jeg det. Lilly Vestvik, Gruben, Mo i Rana Det er bare bra, for da blir strømutgiftene fordelt og hver regning blir ikke så høg.

4 4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning LUFTSPENN: Slik ser de ut de største høyspentmassene vi har på Helgeland. Er det ei «monstermast»? undrer nettsjef Frode Valla. Umulig å transportere strøm uten synlige spor Diskusjonen om kabler kontra luftspenn er svært interessant. Men debatten er betydelig skjemmet av at mange deltakere ikke setter seg inn i konsekvensen av det ene eller andre valget, sier nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft. De fleste vet at det er vanskelig å bake kaker uten å knuse egg. Tilsvarende er det umulig å transportere strøm uten KABEL: Terrenginngrepene vil bli svært store om høyspent skal legges i jordkabel. at det blir spor av transportveiene. Jeg er ikke sikker på hva som menes med monstermaster, men jeg antar at man sikter til mastene som brukes på de høyeste spenningene vi har i Norge, 300 og 420 kv. Det er imidlertid umulig å grave ned slike kabler med slike spenninger uten store inngrep i naturen. Mange vil nok oppleve slike inngrep langt mer alvorlig enn luftspenn, spesielt i overgangen mellom kabel og luft. I tillegg vil slike kabler bli svært fordyrende. Hver kilometer med 420 kv luftledning koster i snitt 4 millioner. Tilsvarende kabel vil øke prisen 5 til 10 ganger. Jeg er sterkt i tvil om folk flest ønsker konsekvensen, nemlig en tilsvarende økning av nettleien. Nå må jeg presisere at det kun er Statnett som bruker så svære kabler. Vi i HelgelandsKraft har ansvar for det lokale fordelingsnettet, og her bruker vi mer og mer kabel fordi det er lønnsomt spesielt i tettbygde strøk. Kabelen i seg selv er ikke spesielt dyr. Det er kabelgrøftene som fordyrer slike anlegg, spesielt hvis det er vanskelig grunn med mye sprenging. Derfor bruker vi i økende grad å legge trekkrør, slik at det blir mulig å skifte kabel og utbedre feil uten å grave opp grøftene på nytt. I nyere tid har vi også lagt mye kabel i spesielle betongkasser langs veiskuldrene. Og vi bruker i stor grad sjøkabel til å forsyne kystkommunene våre. Men her snakker vi altså om det lokale fordelingsnettet. Utfordringen er en helt annen i de store overføringslinjene, og det er slike det er snakk om i Hardanger. Med så høye spenninger og strømmer, produseres det mye varme i kablene. I luftspenn vil det alltid være god kjøling til luft. Forholdet blir et helt annen i en jordkabel. Derfor må disse kablene dimensjoneres for å ivareta kjølebehovet. Dimensjonene blir deretter. Kabelgrøftene blir enorme og inngrepet i naturen likeså. Debatten om monstermaster er i høy grad en estetisk debatt. Men i forhold til de ivrigste kritikerne har nok jeg motsatt syn. Overføringslinjene er en dyd av nødvendighet for å få fram mer fornybar energi til akseptable priser. Hvis vi av visuelle grunner skal si nei til både høyspentmastre og vindmøller, må vi slutte å snakke om fornybar energi. Fortsatt har Helgeland et stort potensial for å produsere mer ren fornybar energi. Men først må det bygges ei ny overføringslinje sørover eller øke lokalt forbruk. Det har ingen hensikt å produsere mer energi på Helgeland hvis den ikke kan transporteres fram til kundene, sier Valla.

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeids prosjekter med idrett og kulturliv. 5 Alle må ha strøm Strøm sjekkeliste Påslag Historikk på strømpris Type produkt Faktura HelgelandsKraft har denne uken presentert sjekkliste for at du skal kunne finne din beste avtale. Fikk du med deg alle punktene? GRATULERER Du er nå bedre rustet til å tegne en riktig strømavtale. Ved hjelp av våre tips kan du nå stille de rette spørsmålene. Det betyr en god avtale spesielt rettet mot deg og ditt behov. Lokal verdiskapning! I høst har HelgelandsKraft henvendt seg til bedriftskunder over hele landet og har hatt stor suksess. På kundelista står kjøpesentrene til Amfi, TV2, alle byggene til Nordland fylkeskommune og mange andre. Vi har satset på to budskap. De fleste kunder opplever strømavtaler Unngå inkasso HelgelandsKraft har gjennom strøm sjekklisten gjennomgått punktene påslag, gebyr, historikk på resultat, type produkt og fakturering. Se på vår nettside for mer informasjon. Du kan også kontakte en av våre dyktige konsulenter for gjennomgang av akkurat ditt behov. Tlf SJEKK: Alle må ha strøm for å drive næringsvirksomhet. I en kampanje gir HK gode råd om hva man bør sjekke når man skal velge mellom mange tilbud. Heldigvis er det svært få som har problemer med strømregninga, men noen er det, sier leder for kundesenteret Mona Nicolaisen. som forholdsvis kompliserte. Derfor har vi anbefalt kundene en kort sjekkliste ved valg av leverandør, sier markedssjef Arild Markussen. Dernest har vi pekt på det faktum at alle må ha strøm for å drive næring, og det har vi gjort ved å plassere direktøren i nye yrker. Kampanjen har gitt oss den oppmerksomheten vi håpet på, sier Markussen. Når kunder av ulike grunner får betalingsproblemer har jeg egentlig bare ett godt råd; ta kontakt med oss. Da kan vi diskutere utsettelse eller oppdeling i flere avdrag, sier hun. Det verste man kan gjøre er å overse både regningen og purringen. Da går kravet til inkasso, og da påløper som kjent både renter og gebyrer. Situasjonen forverrer seg og det blir enda vanskeligere å komme à jour. De fleste kan komme i situasjoner der de opplever kortvarige betalingsproblemer. Da er det viktig å ta rask kontakt, så skal vi nok finne løsninger, sier Nicolaisen. KONTAKT: Ta kontakt om du får betalingsproblemer, anbefaler Mona Nicolaisen. Hva er en kwh? På din strømregning fra Helgelands- Kraft kan du se ditt strømforbruk som måles i kilowattimer. Kilowattimer forkortes til kwh k Står for kilo, altså W Er forkortelsen for watt, som er måleenhet for effekten. Det vil si, hvor mye energi det enkelte apparat bruker her og nå. h Står for hour, det engelske ord for time Alle strømapparater er merket med effekt i watt. Ved å dividere effekten med og multiplisere med brukstiden i timer, får du strømforbruket i kwh. Hvis du har en 60 watt pære som lyser i et døgn bruker den: 60 watt x 24 timer = 1,44 kwh Ikke alle apparaters strømforbruk kan beregnes på denne måte, for eksempel kjøleskapets kompressor går ikke konstant hele tiden. Dette gjelder også for apparater, som er termostatstyrt, som for eksempel varmeovn, akvarium og strykjern. Det nøyaktige forbruk kan kun finnes ved å måle det med en strømmåler. Har du valgt kraftleverandør? I underkant av 1000 helgelendinger betaler mer for strømmen enn nødvendig. Årsaken er at de ikke har valgt kraftleverandør. Som strømforbruker må du inngå en skriftlig avtale med en kraftleverandør når du for eksempel flytter inn i en ny boenhet. Hvis ikke blir du automatisk satt på netteiers leveringsplikt (en såkalt ventetariff), og kan regne med en merkostnad på om lag 1500 kroner per år. Les mer på grønn spalte nytt fra web

6 6 Navn: Line Jacobsen Funksjon i HK: Målerinspektør Alder: 40 år Bosted: Bjerka jeg jobber i HK Hva er du opptatt av nå? Leve opp til nyttårsforsettet om å trimme mer og spise mindre. Hva er det beste med å jobbe i HK? Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer det gir trygghet i hverdagen. Hva gjør du i fritida? Tre barn får en del av tida. Ellers prøver jeg å trimme litt liker godt turer i fjellet Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det må bli Snåsa-mannen. Tror det ville vært veldig interessant å snakke med Joralf Gjerstad Hva serverer du? Saltkjøtt, kålrabistappe og ertersuppe. Hvilken bok vil du anbefale? «Engelen på det sjuende trinn» av Frank McCourt Hva er du villig til å demonstrere for? Jeg er veldig opptatt av at unger skal ha en mobbefri hverdag der har jeg nulltoleranse. MODERNE: HK har fått både økt produksjon og stabil drift ved løpende oppgradering av anleggene. Andåsfossen kraftverk er et slikt eksempel, sier vedlikeholdsleder Gunnar Høgli. Blant landets beste HelgelandsKraft har den siste tiden hatt stor fokus på opprusting og utvidelser av eksisterende anlegg og sitter i dag på svært moderne og effektive produksjonsanlegg. Vi har satset mye på å få mest mulig igjen for hver vanndråpe, sier konstituert produksjonssjef Torkil Nersund. De siste 15 årene har HK økt produksjonen med ca 120 GWh etter opprusting og utvidelser. De kommende fem årene har vi planer om å hente inn ytterligger 125 GWh. - En vesentlig del av økningen får vi ved etablering av nye anlegg i eksisterende vannsystemer, forklarer Nersund. Vi er som alle andre virksomheter nødt til å ha lønnsomhet i våre investeringer. Derfor vil både kraftpris og offentlige støtteordninger ha betydning for ytterligere opprusting og bedre utnyttelse av eksisterende anlegg, sier Nersund. Sikker og effektiv drift har stor fokus hos vår vedlikeholdsavdeling, og med dagens betingelser er det lite å hente i våre anlegg, sier Nersund. Målet vårt er primært å unngå driftsstans, sier vedlikeholdsleder Gunnar Høgli. Derfor kjører vi ambisiøse program for overvåking og forebyggende vedlikehold. Styrings- og koblingsanlegg er skiftet i alle kraftanlegg. Heldigvis er det veldig sjelden vi har uforutsette driftsstopp. Vi har en oppetid på 99,79 prosent, sier han. Vitale deler som transformatorer, turbiner og generatorer er da heller ikke hyllevare. Dette er komponenter som er tilpasset hvert enkelt anlegg og må produseres på bestilling, og da går det fort flere måneder. Slike avbrudd prøver vi etter beste evne å unngå med detaljerte rutiner for vedlikehold, sier Høgli. kundesenteret svarer Kontakt kundesenteret på e-post: Hvorfor har jeg fått så stort forbruk på fakturaen? En av grunnene kan være at du ikke har lest av måleren og det har blitt stipulert (beregnet forbruk) over en periode. Da viser det seg at stipulert forbruk ble for lite fakturert i forhold til det du har brukt. Det forbruket som ikke er tatt med på tidligere avregninger er tatt med på denne fakturaen. Husk å lese av måleren! Bruker jeg mindre strøm hvis jeg monterer dimmebryter på lysene? Ja, enkelt forklart fungerer det slik at jo svakere lys jo mindre strøm bruker du. Vi minner om at det er viktig at du oppgir KID-nummeret når du betaler fakturaen. KID-nummeret står nederst til venstre på girodelen. HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Anne-Lise Sætermo, Tone Svingen Larsen og Torbjørg Myhre.

7 7 Hotell med personlighet Mot mange odds har Anna og Jon Aga bygd opp Vega havhotell til en landskjent suksessbedrift. Jon er ikke i tvil om suksesskriteriene; kvalitet, personlighet og smilet. I effektivitetens navn gjør vi samfunnet vårt stadig mer upersonlig og ganske kaldt. Både Anna og jeg har tidligere arbeidet i store hotellkjeder og erfart det økende industripreget. Kundene blir i altfor stor grad en vare. Møter gjestene Vi har bevisst ønsket å være en motvekt mot en slik utvikling. Hos oss skal gjestene finne kvalitet og oppmerksomhet. Vi ønsker å møte gjestene, se dem i øynene og slå av en liten prat. Eksempelvis skjenker vi alltid opp kaffe til frokost, så får vi samtidig ønsket god morgen. Det finnes jo ikke noe mer upersonlig enn kaffemaskiner. Jeg blir ikke forbauset om noen legger inn en datastemme som sier god morgen hver gang noen trykker på knappen. Kvalitetsmat I tillegg til atmosfæren, har vi også lagt vekt på å servere lokal kvalitetsmat. Vi er langt fra fanatiske og henter smaker fra hele Europa. Men vi føler en sterk forpliktelse til å bruke de fantastiske råvarene vi har på Helgeland. Det gjelder også urter og bær, som får unike smaker på grunn av lyset og temperaturen hos oss. Den lokale maten gir oss også en fin anledning til å fortelle gjestene historien bak råvarene, og da husker de både måltidet og besøket på en helt annen måte. Det er summen av god atmosfære, smakfull mat og gode historier som får gjestene til å huske oss på Vega. Alle som drar med en god opplevelse omtaler oss i positive vendinger. Mange kommer også igjen. Begeistret I sommer hadde vi eksempelvis besøk av en oslomann som ville feire 50-årsdagens in hos oss. Han hadde vært innom tidligere og var så begeistret at han tok med seg 30 gjester for å feire dagen på Vega. Veldig hyggelig. Generelt er lokalbefolkningen og da mener jeg hele Helgeland fra Rana til Leka veldig flinke til å støtte oss. I vinterhalvåret er det veldig mye kurs og konferanser, mens det er mer tradisjonelt reiseliv som preger sommermånedene. Reiseliv er en forholdsvis ny næring på Helgeland. Derfor er det viktig at vi bygger stein for stein. Vi må unngå drømmeslott som aldri kan fullføres. Jeg har vært både oppgitt og forskrekket over prosjekt som innstilles så fort prosjektmidlene er oppbrukt. Det er oppfølgingen etter prosjektperioden som er viktigst, og da nytter det ikke uten kjærlighet til det man driver med. Vi har tjent penger fra dag en. Men det nytter ikke å telle timer da hadde det blitt elendig timebetaling. Dette handler mer om en livsstil. Og nå kan vi høste frukter av seks års oppbygging, sier Jon Aga. næringslivet på Helgeland PERSONLIGHET: Hos oss skal kundene finne kvalitet og oppmerksomhet, sier Anna og Jon Aga ved Vega havhotell. Optimismen er på topp For tiden er det virkelig trivelig å være ordfører. Heisekraner er i sving over hele byen og optimismen er på topp, sier ordfører Kjell Trælnes i Brønnøy. I Tosen skal det brukes to millioner for å legge deler av Rv 76 i Tunnel langs Tosenfjorden. Dette er veldig viktig for å få en trygg hovedforbindelse mot E6. Dessuten har vi store forventninger til den planlagte kraftutbyggingen i Tosbotn. Denne utbyggingen er overmåte viktig for Brønnøy. Den skal både sikre stabil strømforsyning i regionen og bidra til stabil vanntilførsel slik at Marine Harvest kan videreutvikle smoltanlegget sitt. Derfor jobber vi aktivt mot departementet og er glade for positive signaler. I Brønnøysund er det aktive heisekraner som preger bybildet. I sum investeres det mellom 2 og 3 milliarder kroner. På Gårdsøya har vi åpnet en stor fabrikk, kjøpesenter og hotell bygges, og vi diskuterer et spennende kulturhus. I tillegg skal den videregående skolen utvide og registrene vurderer om de skal renovere eksisterende bygg eller satse på nybygg. Passasjertallet har økt kraftig over flyplassen i år. I april starter BP produksjonen på Helgelandssokkelen. Også dette personellet skal flys ut og inn over Brønnøysund. Totalt har vi over 100 ansatte på flyplassen. Optimismen gir seg også utslag i at vi har fått pluss i fødselstallene. Dette markerte vi i fjor med å invitere alle foreldre med nyfødte til ei lita samling utrolig artig og populært, sier Kjell Trælnes. Kjell Trælnes ordfører i Brønnøy nyheter fra eierne

8 sponsor ILDSJELER: Helene Winsents, Sonja Folgerø, Sissel Hesjedal og Mona Vistnes ivrer for at også årets Sigridkongress skal bli en suksess. Sigridkongressen skal engasjere og underholde Sigridkongressen i Sandnessjøen er blitt en knallsuksess i løpet av sine fire år. 11. februar går den femte kongressen av stabelen, og ildsjelene i arrangementsgruppa regner igjen med fulle hus. Vi har bevisst satset på noen kjente navn for å få oppmerksomhet om kongressen. Men ellers er det viktig for oss å synliggjøre enkeltpersoner og næringer i vårt nærområde. Vi ønsker å bedre omdømmet til og samholdet i hele Helgelandsregionen, sier Mona Vistnes, Sonja Folgerø, Helene Winsents og Sissel Hesjedal. Tidligere kongresser har gitt et lite overskudd. Disse pengene har vært til uvurderlig hjelp når vi i noen tilfeller må stille bankgaranti. Årets konferanse blir den første uten offentlig støtte. Desto viktigere er det at vi har trofaste og svært viktige støttespillere, sier de fire damene. HelgelandsKraft er en av sponsorene. Sigrid er en av svært få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Hun var en sterk og driftig gardskjerring. Sigrids kvaliteter og egenskaper er et av de viktige utgangspunktene for Sigridkongressen. Sigrid representerer overlevelse, stolthet, styrke og en levende kystkvinnekultur. Et mål for Sigridkongressen er å skape en årlig arena for fellesskap, engasjement og utvikling, samt fremme nettverksbygging og næringsutvikling. Derfor er det også stands under kongressen. Programmene våre har åpenbart appellert mest til kvinner, og derfor har nok kongressen fått et omdømme som kvinnekongress. Så sterkt vi kan, vil vi presisere at kongressen er kjønnsnøytral. Forhåpentligvis blir andelen menn mye større i år. Vi føler oss trygg på at vi har et program som kan gi en givende dag for begge kjønn. Dette er en veldig egnet dag for ulike arbeidsgivere å gi billett til sine ansatte. Å få til en slik kongress i Sandnessjøen er egentlig mot alle odds, men vi har klart det. Kongressen er blitt så etablert og kjent at vi får de foredragsholderne vi ønsker. Da blir det også inspirerende for oss i arrangementsgruppa, selv om det blir utrolig mange dugnadstimer. Forhåpentligvis klarer vi å skaffe nye ildsjeler i årene framover, slik at Sigridkongressen kan fortsette å engasjere og underholde helgelendinger i mange, mange år, sier Mona, Sonja, Helene og Sissel. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Tja til grønn kraft Side 4 og 5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2010 Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2009 Smeltedigelen skaper stemning Side 8 F.v.: Per Ulrik Arntsen, Bjørn Bonsaksen, Dag-Arild Berg, Mona Kristansen, Unni Vedal, Torstein

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar

Vil ha bedre nett. Intelligent belysning. Bøter for elfeil. Tett og spar N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nett Side 13 Regionens nye storstue Nordkraft Arena står straks klar til glede for mange. Ei nødvendig forutsetning

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer