REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

2 2 leder Forventninger og motsetninger Nærhet til eiere, kunder og medarbeidere skaper forventninger. Forventninger er positive og gir energi og retning men kan av og til gi grunnlag for motsetninger. Forventningene kan i visse tilfeller stå i motstrid med hverandre. Som kunde syns jeg strømmen er dyr, nettleien syns jeg burde vært lavere, jeg har forståelse for at anleggsbidrag kan oppfattes som urimelig. At enkelt kunder får betalingsproblemer og derigjennom påfølgende inkasso saker er ubehaglig for kunden. Jo nærmere tjenesteleverandøren er til eieren, kunden og medarbeiderne jo tydeligere blir forventningene og jo klarere blir motsetningene. HelgelandsKraft er et Helgelands basert selskap eid av Helgelands kommunene og hvor i hovedsak all virksomhet foregår på Helgeland. Investeringer og drift er i stor grad bestemt av ytre rammebetingelser. De investeringer som gjøres og de verdier som skapes legges i all hovedsak igjen på Helgeland. Så må vi antakelig leve med at det av og til oppstår motsetninger mellom forventninger som stilles til selskapet fra ulike parter. Det er selskapets oppgave å forsøke å ballansere forventningene og motsetningene på en slik måte at det i det lange løp gavner den enkelte, eierne, medarbeiderne og til syvende og sist Helgelandssamfunnet. Arnt Johan Hugaas MÅNEDLIG: Over ferien regner Arild Magne Larsen med at kundene til HelgelandsKraft vil få faktura hver måned. Månedlig faktura halve prisen Til sommeren planlegger HelgelandsKraft å innføre fakturering hver måned. Det er i tråd med omleggingen i flere kraftselskap. Vi har forhørt oss på andre kanter av landet, og hører at kundene er fornøyd med å få ei mindre regning hver måned, framfor å samle opp to måneders strømforbruk i ei stor regning, sier lede for systemdrift Arild Magne Larsen. HelgelandsKraft har ca kunder. Av disse er ca store bedriftskunder. Disse får strømforbruket avlest automatisk gjennom hvert døgn og faktureres allerede hver måned. For disse kundene blir det altså ingen endring. De resterende kundene er grovt sett private husholdninger. Disse leser av målerne sine annenhver måned og får følgelig seks regninger i året med to måneders forbruk. I løpet av sommeren vil også disse kundene får faktura hver måned. Vårt håp er at alle kundene vil lese av målerne sine hver måned. I motsatt fall må vi stipulere forbruket, slik vi også gjør i dag når avlesningen er forsinket. Så sterkt vi kan anbefaler vi kundene å bruke elektroniske muligheter både til måleravlesning og betaling. Utsending av tradisjonelle regninger på papir er lite miljøvennlig og kostbart. Derfor håper vi at stadig flere vil velge efaktura og avtalegiro. I dag leverer vi strøm i to måneder før vi sender ut regninger. Det er uvanlig lang kredittid og belaster selvsagt vår likviditet. Slik sett er månedlig fakturering også en fordel for oss sier, Larsen. NVE har som ambisjon at samtlige strømkunder innen 2018 skal få målere som kan avleses automatisk kontinuerlig. Denne omleggingen er et skritt på veien.

3 3 Forståelse for sterke reaksjoner I høst hadde vi to eksempler på at husbyggere måtte ut med store summer for å få innlagt strøm. Og tro meg, jeg har forståelse for de sterke reaksjonene, sier direktør Ove Brattbakk i HK. REAKSJONER: To eksempler fra Rana Blad på at folk reagerer når de må betale for kraftledning og transformator. 4 Nyheter Tirsdag 19. oktober 2010 RanaBlad Alle kunder som ønsker å knytte seg til nettet har krav på dette (Helgelands- Kraft har leveringsplikt). Men samtidig har kraftselskapene anledning til å kreve anleggsbidrag, dvs. kunden kan påregne og måtte betale store deler av kostnaden selv både ved nytilknytninger og forsterkning av nettet. Det er to hovedgrunner til at anleggsbidrag praktiseres. For det første skal det forhindre at unormalt høye etableringskostnader skal belastes fellesskapet i form av økt nettleie. Dernest ønskes etablering styrt til områder som kan forsynes med lav infrastrukturkostnad. Tidligere opererte HK med ulike bunnfradrag (HKs andel av kostnadene) ved anleggsbidragsberegninger. Vi ga større fradrag til enebolig enn til hytter, og til større bedrifter kunne vi akseptere kostnader opp til flere hundre tusen før kunden ble avkrevd et anleggsbidrag. Vi differensierte etter antatt strømuttak i framtida. En stor kunde betaler også mye i nettleie, og på den måten kunne vi få forsvarlig økonomi selv om det kostet mye å etablere strømforsyningen. Men slik differensiering tillater ikke myndighetene lenger. Hvis prisen for å få strøm fram til husveggen blir under kroner dekker HK alt, mens kostnader over må betales av den enkelte bestiller. Dette prinsippet gjelder for alle, også for dem som kjøper tomt i større boligfelt, selv om kostnadene er innbakt i tomteprisen. Noen reagerer også på at de ikke blir eiere av linje og eventuelt trafo de investerer i. Da måtte de i tilfelle stå ansvarlig for drift og vedlikehold, noe som i praksis er umulig. Derfor står HK som eier og tar alle driftskostnader. Vi fører 10-årsregnskap med slike anlegg. Hvis flere knytter seg til anlegget i mellomtiden vil de første få refundert forholdsvis sine investeringer, sier Brattbakk. I løpet av 2010 har HK ca 40 «store» saker om anleggsbidrag der kunden må betale fra kroner og oppover. Med stort og smått behandlet HK ca 300 saker om anleggsbidrag i fjor. Hva mener du om å få strømregningen oppdelt i månedlige beløp? Jarl Stian Johansson, Selfors, Mo i Rana For HK er det klart en bedriftsøkonomisk fordel. Inntil man lærer seg å lese av måleren hver måned, vil det nok bii mange stipulerte strømregninger. For min del vil månedelige faktura bidra til en bedre oversikt over strømforbruket. Steinar Mørk, Mjølan, Mo i Rana Spiller ingen rolle. Rita Ekremsæter, Mo, Mo i Rana Bra med faktura hver måned for å få bedre oversikt. Spesielt om vinteren når strømregningen kan øke kraftig. fem på gata ANLEGGSBIDRAG MÅ BETALE FOR TRAFO RANA: I fredagens utgave av Helgelands Blad står det at begge flyplassaktørene på Helgeland må utrede et mindre flyplassalternativ. Gjort, sier Henrik Johansen. op Mindre nytte for et i et Utredning er allerede gjort Viktor Leeds Høgseth Tlf søkerne får en oversikt over ko nens helhetlige barnehage- og SFOtilbud. Foresatte som har søkt barnehageplass gjennom kommunens gamle barnehageweb, må legge inn ny søknad på den nye nettportalen. Dette må de gjøre innen 22. oktober og de vil da beholde sin «gamle» søkerdato fra sin tidligere søknad. UTREDET: Henrik Johansen sier at et mindre alternativ allerede er utredet og at dette viste seg å ikke være samfunnsøkonomisk godt nok. Foto: Øyvind Bratt Ikke Avinor 1000-TIPSET Tlf SMS: Kodeord rntips - (ditt tips) til 2005 en d.no Dermed mener Henrik Johansen at denne jobben allerede er gjort. Vi la nesten en million kroner i denne analysen der vi utreder et kortere alternativ for flyplassen i Rana. Utredningen kom fram til at dette alternativet kom langt dårligere ut samfunnsøkonomisk enn en lengre rullebane. Byggekostnadene vil I fredagens utgave av Helgelands Blad skriver de følgende: ner lavere, men det vil gi langt bli et par hundre millioner kro- «Flyplassprosjektene på Helgeland må også utrede en kortere billettpriser. Når vi bygger en ny færre reisende og mye høyere rullebane dimensjonert for mindre fly.» polet til et annet sted. Vi vil flyplass vil vi ikke flytte mono- I 2009 skrev vi en artikkel som bygge en flyplass for framtiden, omtaler dette emnet: «Handelshøgskolen i Bodø har gjennom- sier Johansen. ført en samfunnsøkonomisk analyse av å bygge rullebane på I artikkelen fra HB står det at det henholdsvis og minimum er Avinor som krever denne meter ved den planlagte utredningen. Polarsirkelen Lufthavn i Rana. Det stemmer absolutt ikke. I Konklusjonen er at det kan veilederen som kommer fra investeres 2,5 milliarder kroner i Samferdselsdepartementet så ny flyplass i Rana, med minimum meter rullebane, før et mindre alternativ. Vi har ikke står det at det også skal utredes investeringene blir samfunnsøkonomisk ulønnsom. som skal utredes. Når Helge- noe med å sette føringer på hva lands Blad skriver at det er vi som ber om dette så blir det feil, Det var Nordland fylkeskommune og Avinor som under arbeidet i Avinor. sier saksbehandler Cees Bronger med kommunedelplanen for Når det gjelder flyplasstrukturen på Helgeland og eventuell området der flyplassen er planlagt, ba om at de økonomiske nedleggelse av flyplasser sier konsekvensene ved en kortere Bronger at dette ikke er opp til rullebane ble utredet. Avinor. I Avinor ble det påpekt at man Det er ikke vi som bestemmer hvilke flyplasser som skal antar at en kortere rullebane vil svekke prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. opp til departementet. Vi legger legges ned, om noen. Dette er Ut fra forventete driftskostnader, rutetilbud og antall oss ikke opp i dette, sier han. passasjerer viser beregningene at netto nytte ved meter rullebane er 1,4 milliarder kroner mens tilsvarende tall for minimum meter rullebane er 2,5 milliarder kroner. Verdiene representerer maksimal investeringskostnad (ekskl. mva.) før prosjektet blir samfunnsøkonomisk ulønnsomt» skrev vi i Liten mot stor RANA: Ann-Kristin og Sven Løkås fikk seg et støkk, da Helgelandskraft skal ha bedt dem om å påkoste en felleskabel til det isolerte nybygget. Hedda Hiller Koteng Tlf Ekteparet var i ferd med slå en strek boligdrømmen over Stupforsmoen i Dunderlandsdalen. De ningen fra kraftlaget var at noen Dette synes vi var fælt, men hold- har bodd i dalen siden 1988, og da titusen ekstra her eller der ikke deres sønn ønsket å flytte hjem hadde noe å si. Da svarte jeg at med sin samboer, tenkte de at det det kanskje ikke hadde så mye å si beste ville være å la han overta for et stort selskap som HK, men barndomshjemmet, mens de satte for meg som privatperson, er det opp et nybygg selv. Det viste seg å faktisk et rimelig svært beløp. Den by på store utfordringer når politikken som kjøres i forhold til strømmen skulle på plass. I deres tilfelle var det Sven som anleggsbidrag er steingærn, var sta og sto på. mener Sven. Det er en forferdelig sum, og kroner er prisen for trafo vi vet ennå ikke hvor det ender. Vi og kabler, selv når ekteparet gjør har undertegnet en klausul på at Ekteparet fikk kjøpe en brukt trafo hele gravejobben selv. På toppen det fort kan bli ekstra. fra kraftselskapet, som lettet utgifav det hele skal de i følge ekteparet ha fått beskjed om at Helgelandskraft kom til å legge ned en felleskabel i tilfelle det ville komme nye hus, som trengte å knytte seg på kabelen. Det er jo veldig sannsynlig at det kommer en masse folk og standard norsk bolig. Dette er en bosetter seg vegg i vegg med oss type kabel som legges til 95 prosent av alle boliger på Helgeland her oppe, sier Ann-Kristin med et sukk og forklarer videre. og sannsynligvis resten av Norge Litt av grunnen til at vi bor også, mener Wetjen. sånn til, er jo nettopp at vi ønsker Hva med kabelen som går fra å være skjermet. Det er så fredelig og godt å få bo litt for seg selv, Den høyspentkabelen som er trafoen til høyspentledningene? og det er ingen av oss her oppe lagt tåler flere husstander, men som ønsker å trykke husene våre også den er standardkabel av den sammen, sier hun. typen vi bruker i disse tilfellene. Men hvorfor har dere lagt ned en kabel som tåler belastning fra Hun innrømmer at hun var på tur flere husstander? å gi opp hele prosjektet i de Vi har som sagt lagt en helt mange rundene med Helgelandskraft for å komme til en avtale om handler i den aktuelle saken, men meterne. For å si det på en annen Wetjen har ikke vært kundebe- ordinær standardkabel disse 450 strømmen. presiserer at kabelen som er lagt måte, dersom vi skulle lagt en tynnere kabel, måtte vi sannsynligvis Det var så mye fram og tilbake, at jeg knapt orket, men du vet Fra trafoen og opp til selve fått den spesial lagd for dette er av standardformat. hvordan det er når man brenner boligen ligger det en kabel som er anlegget, den ville garantert ikke for noe. Vi trives så godt at vi ikke ment å tåle belastningen fra en blitt noe billigere, sannsynligvis Vil være i fred STRØM MÅ KJØPE TRANSFORMATOR SELV VEFSN: Administrerende direktør i Helgelandskraft, Ove A. Brattbakk, forstår godt Langfjell og Solums frustrasjon. Hedda Hiller Koteng Tlf Ødelegger for de unge FORSTÅR: Ove Brattbakk innrømmer at han er enig i at regelverket virker blodig urettferdig. Foto: Arne Forbord En ekstremsak g Hemnes har glet. For landet 66 tisper gjort jen, sier at høye kostnader knyttet til etablering av nye bolighus, dokumentert 53 slett ikke er uvanlig. ndet som helhet. Dette heter anleggsbidrag, og pe i hele 66 yngiser en rapport dette spesielt, er at de bygger på er fastsatt av NVE. Det som gjør for naturforvaltom årets registre- naboer i nærheten. Dette medfø- en plass hvor det ikke er andre Seniorrådgiver rer at det blir stor avstand til de Austmo forteller at transformatorene vi allerede har er antallet fordoblet. i Plurdalen. Dersom de hadde ms og Finnmark var valgt å bygge huset i et området raftig. hvor vi allerede har etablert god and viser tallene at nok infrastruktur kunne de sluppet unna med et beløp langt min- glinger har gått opp a året før fra 11 til 13. dre en de kr som de nå etyr at man er over er presentert. smålet, som er et Det er klart disse kostnadene er Men plassen er jo regulert for msnitt på ti ynglinger brutale for en enkelt kunde, og boligtomt? periode på tre år. jeg må si at dette enkelttilfellet Selv om det er boligtomter, er viltkoordinator Vegar høres ekstremt ut. Ofte er det jo det ikke slik at vi har strøm overalt, forklarer Wetjen. Ta bolig- en ved Statens Naturn i Nordland forteller at dene, sier Ove Brattbakk. Han tomtene i Hestgjerde og leilighe- slik at flere kan dele på kostna- oppdaget to nye lokalite- kjenner ikke til saken spesifikt, tene i Vikaåsen Terrasse. Begge Narvik og Tysfjord. men bekrefter at praksisen er slik disse utbyggerne har betalt Vi er det fylket som bruker at om det kreves utbygging, dekker kraftselskapet bare de første at i slike prosjekter blir de inn- anleggsbidrag. Forskjellen her er st ressurser på jerveleting. har GSP-loggført reiser på av kostnaden. bakt i tomteprisen du betaler, e kilometer, sier han. Dette er vanlig praksis hos samtidig som at de blir lavere, da 80 prosent av dette jervesøt er gjort med snøscooter, 19 rømmer at jeg har full forståelse kostnadene. alle kraftselskap, men jeg inn- de er flere til å dele på anleggs- rosent med helikopter og en for at det kan føles blodig urettferdig. Likevel er det slik at de rosent på ski. I Rana og Hemnes er det fire som forårsaker kostnaden også Wetjen er klar på at samboerparet ikke kjøper seg en trafo. ynglinger. De er lokalisert i må ta regningen, sier Brattbakk. Stormdalen, området rundt Tidligere var praksisen å differensiere denne typen utbygging, transformatoren. Og de må ta sin HK vil fortsatt eie og drifte t Tespdalen og i et er slik at HK bidro med større beløp del av nettleia som alle andre. det dreide seg om bedrifter Om det imidlertid er noen som i indre når det løpet av neste tiårsperiode har lyst å bygge hus ved siden av, vil stnadene for å få rdelt Eies av HK - Vi ga nesten opp NORD-HELGELAND: Leder i kundemottaket i HK, Bjørn- Ove Wetjen, mener saken beror på en misforståelse mellom fagpersoner og ikke-fagpersoner. ser det ulikt, men det bekymrer meg, at det antagelig ødelegger for unge som vil hjem. De helt nyetablerte, mister nok fortere håpet i møte med disse prisene, sier Ann-Kristin. «Det er jo veldig sannsynlig at det kommer en masse folk og bosetter seg vegg i vegg med oss her oppe» vassdrags og (NVE). Fyllingsgraden i norske kraftmagasin gikk i forrige uke ned 0,8 prosentpoeng, til 67,8 prolingsgrad p Vest Norge har lavest fylling med 66,5 prosent. (ANB NTB) Ann-Kristin Løkås Brukt trafo DYR DRØM: Ann-Kristin og Sven Løkås må plusse enn regning på fra kraftlaget på drømmen om ny bolig i Dunderlandsdalen. Foto: Hedda Hiller Koteng Bruker standard dkabler DYR DRØM: Stig Jøran Solum og Nina Langfjell vil mye heller bo hjemme i Plurdalen enn i M OG KABLER dyrere. Når det gjelder trafoen og kabelen inn til huset kunne ikke disse vært mindre. Vi har et ansvar for å levere et godt nok produkt til våre kunder, og da må vi legge kabler som gir det produktet vi skal levere, sier Wetjen. Han har i løpet av gårsdagen vært i kontakt med Sven Løkås for å forsøke å oppklare eventuelle misforståelser. Det er ofte vanskelig for kundene å skjønne disse begrepene. De har en annen inngangsport enn oss, og det går et skille mellom fagperson og ikke-fagperson her. Jeg har forstått at Løkås har stilt spørsmål i denne saken, og blant annet mener at det er unødvendig med ny trafo for å forsyne hans hus. Slik er det altså ikke, sier Bjørn-Ove Wetjen. RanaBlad Tirsdag 19. oktober 2010 tene noe. Denne er plassert 150 meter unna huset, og har nye 450 meter ned til høyspentledningene. Utgiften Sven og Ann-Kristin Løkås tar, skrives ned med ti prosent hvert år, og dermed vil alt eies 100 prosent av HK om ti år. Fram til da vil ekteparet kunne få tilbake noe av omkostningene om noen skal bruke «deres» kabel eller trafo. De får et godt nett i utkantstrøkene, når de holder på slik, og det er vi som må ta regningen. HK styrer jo hele nettet og har monopol, da gjør de som de vil, sier Sven frustrert. Både han og Ann-Kristin har flere historier om kjenninger og andre i utkant-norge, som har blitt presentert for skyhøye kraftregninger. I Bondebladet sist, sto det om en som hadde betalt bare for trafoen. Da sa jeg til Sven: «Vi ska no berre hold stilt, vi ha fått det på billigsalg!» sier Ann-Kristin og ler litt oppgitt. PÅ PLASS: Strømkabelen er etter mye om og men kommet fra til huset, og klar til bruk. HØST- TILBUD på alle laserkorreksjoner i oktober og november Er du nærsynt, langsynt eller har du skjeve hornhinner? Laser kan være din løsning også KONTAKT OSS I DAG Tlf: E-post: Anleggsbidrag Nettselskapene kan etter 17-5 i forskrift av 11.mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkninger av nettet til eksisterende kunder kan beregnes når kunden etterspør økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for investeringer i nettanlegg. Dette praktiseres av Helgelandskraft, som krever at en kunde som sørger for en ektrautgift på nettet, selv må ta hele omkostningen. Strømregning på en kvart million RANA: Samboerparet Nina Langfjell og Stig Jøran Solum vil flytte hjem til Plurdalen, men for å få strøm til boligen sin må de punge ut kroner. Hedda Hiller Koteng Tlf Deler ut stipend dalen ikke kunne støtte et nytt bolighus. En ny transformator er eneste løsning, og den regningen er det Nina og Stig Jøran som må gs strøm- ta. Det er helt sykt. Jeg har forr en ekstrautgift NORDLAND: 15. oktober går fristen ut for å søke NSBs miljøstipend. Har du en god miljøsak du ønsker støtte til, må du søke nå. Dette sier strekningsleder for Nordlandsbanen, Bjørn-Tore Hansen, som forteller om flere prosjekter som tidligere har mottatt stipend fra NSB. Formålet med NSB-konsernets miljøstipend er å påskjønne og inspirere til innsats for et bed penger til flere organisasjoner og eninger som har hatt gode miljøprosjekter. I 2008 mottok Nordland Nasjonalparksenter kroner fra NSB til sine CO2- uker rettet mot skoleelever, og Utviklingsfokus i Saltdal fikk kroner i støtte til et prosjekt som kombinerer fysisk aktivitet og miljøbevissthet, sier Hansen. Mo sentrum. Det er ikke strømnettet tilrettelagt for. Foto: Øyvind Bratt Kongsberg Jazzfe Jeg vil derfor oppfordre lokale lang, eninger og festivaler som har et bevisst miljøfokus om å søke miljøstipendet, for her kan det være muligheter for noen ekstra kroner, sier han. Vil ikke sløyfe anleggsbidrag HELE LANDET: NVE mener anleggsbidrag er viktig fordi den gir kunden et prissignal om hva det faktisk koster når noen bosetter seg i periferien. Hedda Hiller Koteng Tlf Dette er saken Nyheter Det betyr at om man kunne fått gratis tilknytning til strøm hvor man vil, ville alle laget seg hytte midt på fjellet. Det hadde vi ikke hatt råd til. Nå må vel også tomten være regulert, som i dette tilfellet? Ja, men hvilke områder det er lov å bosette seg på er ikke opp til oss. Det viktigste poenget er at de skal få et signal om det gjennom pris, så må de jo bare velge selv om de fortsatt ønsker å be om tilknytning. Men alle har jo rett til strømtilknytning? Ja, og kraftlaget har rett til å få dekket kostnadene sine, sier seksjonssjefen. Seksjonssjef i energiavdelingen, Torfinn Jonassen, er klar på at NVE på ingen måte vurderer å Jonassen sier videre at en enkelttilknytning på ikke ville sløyfe anleggsavgiften. I dag har alle nettselskap rett til å kreve påvirket nettleia, men at en stans anleggsbidrag, og de fleste benytter seg av denne muligheten, i ste- ville sørget for økning over tid. i innkreving av anleggsbidrag, det for å fordele kostnadene likt Det er helt vanlig at folk betaler for kostnader som de selv på nettleien. Jonassen mener dette er riktig praksis, fordi kunden på den måten får et prissignal når det er så kostbart, men vi kan lager. Jeg skjønner at de reagerer om hva tilknytningen deres koster. ikke velge å ta anleggsbidrag fra noen, og ikke fra andre. Men ellers deler jo det norske Når man ser hva det faktisk koster å legge strøm til hustomta, er nader andre mennesker skaper. folk på regningen for mange kost- det med på å bestemme hvor man Hvorfor ikke på nettleia? bygger. Det mener jeg er viktig at Det er svært mange som er kunden er oppmerksom på. opptatt av dette med størrelse på Betyr det at du synes dette nettleie. Om dette blir urettferdig i paret skal tenke seg om to ganger dette tilfellet, skal ikke jeg vurdere, sier Torfinn Jonassen i før de etablerer seg på bygda? NVE. Viktig poeng Dekke egen kostnad vi må kjøpe vår egen trafo, sier måned i ettertid. Det er en ganske Da vi begynte prosessen flirte de litt av oss, og sa vi bare må de likevel betale nettleie hver av nær en kvart million kroner, Nina Langfjell hoderystende. Det vill distriktspolitikk som synliggjøres med denne saken. Det vir- kunne glemme husplanene. Det måned. De får heller ingen form unge paret er oppgitt over at en så høy regning kan knyttes direkte til ønske om bosted. folk skal bosette seg her, mener dermed prosjektet i en periode, dukker opp nye hus de neste ti ker ikke akkurat som de ønsker at ble for dyrt fikk vi høre. Vi skrinla for kompensasjon om det ikke Solum. men var ikke beredt til å gi opp årene. Etter det er det fritt fram husdrømmen. Da vi fikk dem til å for alle som skulle ønske det å ta oss seriøst, var det denne prisen vi fikk. Det er vel å merke Vi må kjøpe noe som ikke blir bruke «deres» trafo. Hustomten er kjøpt av Stig Jørans foreldre, med en drøm om under forutsetning av at vi graver vårt, for å få lov å bygge hus der. å etablere seg i heimbygda, i nær opp tomta selv, og tilrettelegger Her oppfordres man til å flytte kontakt med familie. Samboerparet tok ganske tidlig kontakt med det nesten er dyrere å få strøm dit rettelagt for det, når jeg tenker på for oppkobling. Det er sprøtt at hjem, men det er ikke akkurat til- Helgelandskraft, for å finne ut av enn å kjøpe et hus der. strømregningen som følger med kostnadene knyttet til strømtilkobling, siden de var oppmerktrert. på kjøpet, sier Nina Langfjell frus- Det er kjipt å måtte betale så somme på at det var dårlige forhold i dalen. transformatoren til den nette Selv om Nina og Stig Jøran kjøper ye for noe vi må betale på hver sum «Det er en ganske vill distriktspolitikk» Stig Jøran Solum Flirte Må betale nettleie Tlf SMS: Kodeord rntips (ditt tips) til 2005 Samboerparet Nina Langfjell og Stig Jøran Solum ønsket å flytte hjem til Plurdalen. De kjøpte derfor hustomt hos Solums foreldre. Da de tok kontakt med Helgelandskraft for å finne ut av kostnadene knyttet til å koble seg på strømnettet, fikk de et aldri så lite sjokk. For å få strøm til boligen må de kjøpe egen transformator. Prislapp kroner. Selv om de betaler for transformatoren, vil de også måtte betale nettleie hver måned. 5 Eliann Breivik, Dalsgrenda, Mo i Rana Det er veldig greit. I dag legger jeg av et beløp for hver måned. Med månedsfaktura slipper jeg det. Lilly Vestvik, Gruben, Mo i Rana Det er bare bra, for da blir strømutgiftene fordelt og hver regning blir ikke så høg.

4 4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning LUFTSPENN: Slik ser de ut de største høyspentmassene vi har på Helgeland. Er det ei «monstermast»? undrer nettsjef Frode Valla. Umulig å transportere strøm uten synlige spor Diskusjonen om kabler kontra luftspenn er svært interessant. Men debatten er betydelig skjemmet av at mange deltakere ikke setter seg inn i konsekvensen av det ene eller andre valget, sier nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft. De fleste vet at det er vanskelig å bake kaker uten å knuse egg. Tilsvarende er det umulig å transportere strøm uten KABEL: Terrenginngrepene vil bli svært store om høyspent skal legges i jordkabel. at det blir spor av transportveiene. Jeg er ikke sikker på hva som menes med monstermaster, men jeg antar at man sikter til mastene som brukes på de høyeste spenningene vi har i Norge, 300 og 420 kv. Det er imidlertid umulig å grave ned slike kabler med slike spenninger uten store inngrep i naturen. Mange vil nok oppleve slike inngrep langt mer alvorlig enn luftspenn, spesielt i overgangen mellom kabel og luft. I tillegg vil slike kabler bli svært fordyrende. Hver kilometer med 420 kv luftledning koster i snitt 4 millioner. Tilsvarende kabel vil øke prisen 5 til 10 ganger. Jeg er sterkt i tvil om folk flest ønsker konsekvensen, nemlig en tilsvarende økning av nettleien. Nå må jeg presisere at det kun er Statnett som bruker så svære kabler. Vi i HelgelandsKraft har ansvar for det lokale fordelingsnettet, og her bruker vi mer og mer kabel fordi det er lønnsomt spesielt i tettbygde strøk. Kabelen i seg selv er ikke spesielt dyr. Det er kabelgrøftene som fordyrer slike anlegg, spesielt hvis det er vanskelig grunn med mye sprenging. Derfor bruker vi i økende grad å legge trekkrør, slik at det blir mulig å skifte kabel og utbedre feil uten å grave opp grøftene på nytt. I nyere tid har vi også lagt mye kabel i spesielle betongkasser langs veiskuldrene. Og vi bruker i stor grad sjøkabel til å forsyne kystkommunene våre. Men her snakker vi altså om det lokale fordelingsnettet. Utfordringen er en helt annen i de store overføringslinjene, og det er slike det er snakk om i Hardanger. Med så høye spenninger og strømmer, produseres det mye varme i kablene. I luftspenn vil det alltid være god kjøling til luft. Forholdet blir et helt annen i en jordkabel. Derfor må disse kablene dimensjoneres for å ivareta kjølebehovet. Dimensjonene blir deretter. Kabelgrøftene blir enorme og inngrepet i naturen likeså. Debatten om monstermaster er i høy grad en estetisk debatt. Men i forhold til de ivrigste kritikerne har nok jeg motsatt syn. Overføringslinjene er en dyd av nødvendighet for å få fram mer fornybar energi til akseptable priser. Hvis vi av visuelle grunner skal si nei til både høyspentmastre og vindmøller, må vi slutte å snakke om fornybar energi. Fortsatt har Helgeland et stort potensial for å produsere mer ren fornybar energi. Men først må det bygges ei ny overføringslinje sørover eller øke lokalt forbruk. Det har ingen hensikt å produsere mer energi på Helgeland hvis den ikke kan transporteres fram til kundene, sier Valla.

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeids prosjekter med idrett og kulturliv. 5 Alle må ha strøm Strøm sjekkeliste Påslag Historikk på strømpris Type produkt Faktura HelgelandsKraft har denne uken presentert sjekkliste for at du skal kunne finne din beste avtale. Fikk du med deg alle punktene? GRATULERER Du er nå bedre rustet til å tegne en riktig strømavtale. Ved hjelp av våre tips kan du nå stille de rette spørsmålene. Det betyr en god avtale spesielt rettet mot deg og ditt behov. Lokal verdiskapning! I høst har HelgelandsKraft henvendt seg til bedriftskunder over hele landet og har hatt stor suksess. På kundelista står kjøpesentrene til Amfi, TV2, alle byggene til Nordland fylkeskommune og mange andre. Vi har satset på to budskap. De fleste kunder opplever strømavtaler Unngå inkasso HelgelandsKraft har gjennom strøm sjekklisten gjennomgått punktene påslag, gebyr, historikk på resultat, type produkt og fakturering. Se på vår nettside for mer informasjon. Du kan også kontakte en av våre dyktige konsulenter for gjennomgang av akkurat ditt behov. Tlf SJEKK: Alle må ha strøm for å drive næringsvirksomhet. I en kampanje gir HK gode råd om hva man bør sjekke når man skal velge mellom mange tilbud. Heldigvis er det svært få som har problemer med strømregninga, men noen er det, sier leder for kundesenteret Mona Nicolaisen. som forholdsvis kompliserte. Derfor har vi anbefalt kundene en kort sjekkliste ved valg av leverandør, sier markedssjef Arild Markussen. Dernest har vi pekt på det faktum at alle må ha strøm for å drive næring, og det har vi gjort ved å plassere direktøren i nye yrker. Kampanjen har gitt oss den oppmerksomheten vi håpet på, sier Markussen. Når kunder av ulike grunner får betalingsproblemer har jeg egentlig bare ett godt råd; ta kontakt med oss. Da kan vi diskutere utsettelse eller oppdeling i flere avdrag, sier hun. Det verste man kan gjøre er å overse både regningen og purringen. Da går kravet til inkasso, og da påløper som kjent både renter og gebyrer. Situasjonen forverrer seg og det blir enda vanskeligere å komme à jour. De fleste kan komme i situasjoner der de opplever kortvarige betalingsproblemer. Da er det viktig å ta rask kontakt, så skal vi nok finne løsninger, sier Nicolaisen. KONTAKT: Ta kontakt om du får betalingsproblemer, anbefaler Mona Nicolaisen. Hva er en kwh? På din strømregning fra Helgelands- Kraft kan du se ditt strømforbruk som måles i kilowattimer. Kilowattimer forkortes til kwh k Står for kilo, altså W Er forkortelsen for watt, som er måleenhet for effekten. Det vil si, hvor mye energi det enkelte apparat bruker her og nå. h Står for hour, det engelske ord for time Alle strømapparater er merket med effekt i watt. Ved å dividere effekten med og multiplisere med brukstiden i timer, får du strømforbruket i kwh. Hvis du har en 60 watt pære som lyser i et døgn bruker den: 60 watt x 24 timer = 1,44 kwh Ikke alle apparaters strømforbruk kan beregnes på denne måte, for eksempel kjøleskapets kompressor går ikke konstant hele tiden. Dette gjelder også for apparater, som er termostatstyrt, som for eksempel varmeovn, akvarium og strykjern. Det nøyaktige forbruk kan kun finnes ved å måle det med en strømmåler. Har du valgt kraftleverandør? I underkant av 1000 helgelendinger betaler mer for strømmen enn nødvendig. Årsaken er at de ikke har valgt kraftleverandør. Som strømforbruker må du inngå en skriftlig avtale med en kraftleverandør når du for eksempel flytter inn i en ny boenhet. Hvis ikke blir du automatisk satt på netteiers leveringsplikt (en såkalt ventetariff), og kan regne med en merkostnad på om lag 1500 kroner per år. Les mer på grønn spalte nytt fra web

6 6 Navn: Line Jacobsen Funksjon i HK: Målerinspektør Alder: 40 år Bosted: Bjerka jeg jobber i HK Hva er du opptatt av nå? Leve opp til nyttårsforsettet om å trimme mer og spise mindre. Hva er det beste med å jobbe i HK? Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer det gir trygghet i hverdagen. Hva gjør du i fritida? Tre barn får en del av tida. Ellers prøver jeg å trimme litt liker godt turer i fjellet Hvilken kjent person inviterer du på middag? Det må bli Snåsa-mannen. Tror det ville vært veldig interessant å snakke med Joralf Gjerstad Hva serverer du? Saltkjøtt, kålrabistappe og ertersuppe. Hvilken bok vil du anbefale? «Engelen på det sjuende trinn» av Frank McCourt Hva er du villig til å demonstrere for? Jeg er veldig opptatt av at unger skal ha en mobbefri hverdag der har jeg nulltoleranse. MODERNE: HK har fått både økt produksjon og stabil drift ved løpende oppgradering av anleggene. Andåsfossen kraftverk er et slikt eksempel, sier vedlikeholdsleder Gunnar Høgli. Blant landets beste HelgelandsKraft har den siste tiden hatt stor fokus på opprusting og utvidelser av eksisterende anlegg og sitter i dag på svært moderne og effektive produksjonsanlegg. Vi har satset mye på å få mest mulig igjen for hver vanndråpe, sier konstituert produksjonssjef Torkil Nersund. De siste 15 årene har HK økt produksjonen med ca 120 GWh etter opprusting og utvidelser. De kommende fem årene har vi planer om å hente inn ytterligger 125 GWh. - En vesentlig del av økningen får vi ved etablering av nye anlegg i eksisterende vannsystemer, forklarer Nersund. Vi er som alle andre virksomheter nødt til å ha lønnsomhet i våre investeringer. Derfor vil både kraftpris og offentlige støtteordninger ha betydning for ytterligere opprusting og bedre utnyttelse av eksisterende anlegg, sier Nersund. Sikker og effektiv drift har stor fokus hos vår vedlikeholdsavdeling, og med dagens betingelser er det lite å hente i våre anlegg, sier Nersund. Målet vårt er primært å unngå driftsstans, sier vedlikeholdsleder Gunnar Høgli. Derfor kjører vi ambisiøse program for overvåking og forebyggende vedlikehold. Styrings- og koblingsanlegg er skiftet i alle kraftanlegg. Heldigvis er det veldig sjelden vi har uforutsette driftsstopp. Vi har en oppetid på 99,79 prosent, sier han. Vitale deler som transformatorer, turbiner og generatorer er da heller ikke hyllevare. Dette er komponenter som er tilpasset hvert enkelt anlegg og må produseres på bestilling, og da går det fort flere måneder. Slike avbrudd prøver vi etter beste evne å unngå med detaljerte rutiner for vedlikehold, sier Høgli. kundesenteret svarer Kontakt kundesenteret på e-post: Hvorfor har jeg fått så stort forbruk på fakturaen? En av grunnene kan være at du ikke har lest av måleren og det har blitt stipulert (beregnet forbruk) over en periode. Da viser det seg at stipulert forbruk ble for lite fakturert i forhold til det du har brukt. Det forbruket som ikke er tatt med på tidligere avregninger er tatt med på denne fakturaen. Husk å lese av måleren! Bruker jeg mindre strøm hvis jeg monterer dimmebryter på lysene? Ja, enkelt forklart fungerer det slik at jo svakere lys jo mindre strøm bruker du. Vi minner om at det er viktig at du oppgir KID-nummeret når du betaler fakturaen. KID-nummeret står nederst til venstre på girodelen. HKs kundesenter hjelper deg. F.v.: Anne-Lise Sætermo, Tone Svingen Larsen og Torbjørg Myhre.

7 7 Hotell med personlighet Mot mange odds har Anna og Jon Aga bygd opp Vega havhotell til en landskjent suksessbedrift. Jon er ikke i tvil om suksesskriteriene; kvalitet, personlighet og smilet. I effektivitetens navn gjør vi samfunnet vårt stadig mer upersonlig og ganske kaldt. Både Anna og jeg har tidligere arbeidet i store hotellkjeder og erfart det økende industripreget. Kundene blir i altfor stor grad en vare. Møter gjestene Vi har bevisst ønsket å være en motvekt mot en slik utvikling. Hos oss skal gjestene finne kvalitet og oppmerksomhet. Vi ønsker å møte gjestene, se dem i øynene og slå av en liten prat. Eksempelvis skjenker vi alltid opp kaffe til frokost, så får vi samtidig ønsket god morgen. Det finnes jo ikke noe mer upersonlig enn kaffemaskiner. Jeg blir ikke forbauset om noen legger inn en datastemme som sier god morgen hver gang noen trykker på knappen. Kvalitetsmat I tillegg til atmosfæren, har vi også lagt vekt på å servere lokal kvalitetsmat. Vi er langt fra fanatiske og henter smaker fra hele Europa. Men vi føler en sterk forpliktelse til å bruke de fantastiske råvarene vi har på Helgeland. Det gjelder også urter og bær, som får unike smaker på grunn av lyset og temperaturen hos oss. Den lokale maten gir oss også en fin anledning til å fortelle gjestene historien bak råvarene, og da husker de både måltidet og besøket på en helt annen måte. Det er summen av god atmosfære, smakfull mat og gode historier som får gjestene til å huske oss på Vega. Alle som drar med en god opplevelse omtaler oss i positive vendinger. Mange kommer også igjen. Begeistret I sommer hadde vi eksempelvis besøk av en oslomann som ville feire 50-årsdagens in hos oss. Han hadde vært innom tidligere og var så begeistret at han tok med seg 30 gjester for å feire dagen på Vega. Veldig hyggelig. Generelt er lokalbefolkningen og da mener jeg hele Helgeland fra Rana til Leka veldig flinke til å støtte oss. I vinterhalvåret er det veldig mye kurs og konferanser, mens det er mer tradisjonelt reiseliv som preger sommermånedene. Reiseliv er en forholdsvis ny næring på Helgeland. Derfor er det viktig at vi bygger stein for stein. Vi må unngå drømmeslott som aldri kan fullføres. Jeg har vært både oppgitt og forskrekket over prosjekt som innstilles så fort prosjektmidlene er oppbrukt. Det er oppfølgingen etter prosjektperioden som er viktigst, og da nytter det ikke uten kjærlighet til det man driver med. Vi har tjent penger fra dag en. Men det nytter ikke å telle timer da hadde det blitt elendig timebetaling. Dette handler mer om en livsstil. Og nå kan vi høste frukter av seks års oppbygging, sier Jon Aga. næringslivet på Helgeland PERSONLIGHET: Hos oss skal kundene finne kvalitet og oppmerksomhet, sier Anna og Jon Aga ved Vega havhotell. Optimismen er på topp For tiden er det virkelig trivelig å være ordfører. Heisekraner er i sving over hele byen og optimismen er på topp, sier ordfører Kjell Trælnes i Brønnøy. I Tosen skal det brukes to millioner for å legge deler av Rv 76 i Tunnel langs Tosenfjorden. Dette er veldig viktig for å få en trygg hovedforbindelse mot E6. Dessuten har vi store forventninger til den planlagte kraftutbyggingen i Tosbotn. Denne utbyggingen er overmåte viktig for Brønnøy. Den skal både sikre stabil strømforsyning i regionen og bidra til stabil vanntilførsel slik at Marine Harvest kan videreutvikle smoltanlegget sitt. Derfor jobber vi aktivt mot departementet og er glade for positive signaler. I Brønnøysund er det aktive heisekraner som preger bybildet. I sum investeres det mellom 2 og 3 milliarder kroner. På Gårdsøya har vi åpnet en stor fabrikk, kjøpesenter og hotell bygges, og vi diskuterer et spennende kulturhus. I tillegg skal den videregående skolen utvide og registrene vurderer om de skal renovere eksisterende bygg eller satse på nybygg. Passasjertallet har økt kraftig over flyplassen i år. I april starter BP produksjonen på Helgelandssokkelen. Også dette personellet skal flys ut og inn over Brønnøysund. Totalt har vi over 100 ansatte på flyplassen. Optimismen gir seg også utslag i at vi har fått pluss i fødselstallene. Dette markerte vi i fjor med å invitere alle foreldre med nyfødte til ei lita samling utrolig artig og populært, sier Kjell Trælnes. Kjell Trælnes ordfører i Brønnøy nyheter fra eierne

8 sponsor ILDSJELER: Helene Winsents, Sonja Folgerø, Sissel Hesjedal og Mona Vistnes ivrer for at også årets Sigridkongress skal bli en suksess. Sigridkongressen skal engasjere og underholde Sigridkongressen i Sandnessjøen er blitt en knallsuksess i løpet av sine fire år. 11. februar går den femte kongressen av stabelen, og ildsjelene i arrangementsgruppa regner igjen med fulle hus. Vi har bevisst satset på noen kjente navn for å få oppmerksomhet om kongressen. Men ellers er det viktig for oss å synliggjøre enkeltpersoner og næringer i vårt nærområde. Vi ønsker å bedre omdømmet til og samholdet i hele Helgelandsregionen, sier Mona Vistnes, Sonja Folgerø, Helene Winsents og Sissel Hesjedal. Tidligere kongresser har gitt et lite overskudd. Disse pengene har vært til uvurderlig hjelp når vi i noen tilfeller må stille bankgaranti. Årets konferanse blir den første uten offentlig støtte. Desto viktigere er det at vi har trofaste og svært viktige støttespillere, sier de fire damene. HelgelandsKraft er en av sponsorene. Sigrid er en av svært få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Hun var en sterk og driftig gardskjerring. Sigrids kvaliteter og egenskaper er et av de viktige utgangspunktene for Sigridkongressen. Sigrid representerer overlevelse, stolthet, styrke og en levende kystkvinnekultur. Et mål for Sigridkongressen er å skape en årlig arena for fellesskap, engasjement og utvikling, samt fremme nettverksbygging og næringsutvikling. Derfor er det også stands under kongressen. Programmene våre har åpenbart appellert mest til kvinner, og derfor har nok kongressen fått et omdømme som kvinnekongress. Så sterkt vi kan, vil vi presisere at kongressen er kjønnsnøytral. Forhåpentligvis blir andelen menn mye større i år. Vi føler oss trygg på at vi har et program som kan gi en givende dag for begge kjønn. Dette er en veldig egnet dag for ulike arbeidsgivere å gi billett til sine ansatte. Å få til en slik kongress i Sandnessjøen er egentlig mot alle odds, men vi har klart det. Kongressen er blitt så etablert og kjent at vi får de foredragsholderne vi ønsker. Da blir det også inspirerende for oss i arrangementsgruppa, selv om det blir utrolig mange dugnadstimer. Forhåpentligvis klarer vi å skaffe nye ildsjeler i årene framover, slik at Sigridkongressen kan fortsette å engasjere og underholde helgelendinger i mange, mange år, sier Mona, Sonja, Helene og Sissel. Adresse: Boks Mosjøen SENTRALBORD KUNDESENTERET MÅLERTELEFON FEILMELDING Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og layout: Mediebyraaet Trykk: Grafisk Trykk AS Opplag: stk REGN MED OSS

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

NVEsvurderingi klagepå anleggsbidrag- vedtak

NVEsvurderingi klagepå anleggsbidrag- vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Kjell og Anita Myhre Seterlandet 8900 BRØNNØYSUND Vår dato: 2 5 MAI2913 Vår ref.: 200803555-5 etn/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

Lading for en elektrisk framtid!

Lading for en elektrisk framtid! Lading for en elektrisk framtid! Polyteknisk Forening Johan Chr. Hovland, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Hafslund AS 1 Norge har og vil ha nok elektrisitet Med 200 000 ladbare biler i 2020,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage

Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn i klage BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 07.04.2017 Vår ref.: 201600996-8 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Endring av vedtak om kostnader ved tilknytning med bakgrunn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201506905-5 Arkiv: 623

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt.

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt. Nesna, 10.04.13 Vår ref: tbo Arkivnr. : 615 Anleggsbidrag Deres ref.: Herøy kommune Rådhuset v/ Roy Nilsen 8850 Herøy 15ci 6/13 RNH 2. 0 Vedr. nytilknytning L /10 EIAT )e: TE Vedlagt oversendes to eksemplarer

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag -vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag -vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Fred Lind Sørvåg 8432 ALSVÅG Vår dato:0 9. 09. 2010 Vår ref.: NVE 201002797-6 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG 12. mars 2008 Torgeir Olsen 1 INNHOLD FELLES: UTTAK/PRODUKSJON Veiledernes oppbygging: Struktur og innhold Forskriftsbestemmelser Anleggskostnad Beregning av anleggsbidrag UTTAK:

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Istad Nett AS tariffering og beregning av anleggsbidrag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Istad Nett AS tariffering og beregning av anleggsbidrag Istad Nett AS Plutovegen 5 6419 MOLDE Vår dato: 02.05.2016 Vår ref.: 201600522-8 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Nettleie fra 1. juli 2008

Nettleie fra 1. juli 2008 Nettleie fra 1. juli 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol,

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga

Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger. Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Utbyggers utfordringer med tanke på nettilknytning og alternative løsninger Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Presentasjon av Småkraftforeninga Stiftet i 2001 Har om lag 570 kraftverk/planlagte

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.08.2014 Vår ref.: 201400684-4 Arkiv: 623

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los.

Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU. www.los. Nyhetsbrev September 2015 LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR STRØMMARKED I ENDRING BLI MED OSS TIL PERU GRATIS TUR TIL FÅRUP SOMMERLAND www.los.no LAVESTE STRØMPRIS PÅ 15 ÅR Sommerværet ble aldri det helt store,

Detaljer

Halden kommune Postboks HALDEN

Halden kommune Postboks HALDEN Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Deres ref Vår ref Dato 16/2689-14.11.16 Halden kommunes klage på NVEs vedtak om anleggsbidrag for Remmen kunnskapspark Det vises til Halden kommunes klage av 14.

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

NVEs vurdering i klage på forskuttering av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på forskuttering av anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201401325-5 Arkiv: 623

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER Nyhetsbrev mars 2015 OVERRASKET VERDENSMESTER HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN www.los.no Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS AS REKORDLAV STRØMPRIS I JANUAR Vi er inne i en lang periode

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer