Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: E-post: Familie: Gift. Tre barn født i 2001, 2003 og 2006 UTDANNING : Praktisk pedagogikk, Universitetet I Bergen : Cand.polit i sosiologi, Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen : Cand.mag i sosiologi, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Agder. Støttefag: Fransk og engelsk RELEVANT ARBEIDSERFARING d.d.: Stipendiat ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder (75%) 2007 d.d.: Forsker i Agderforskning : Engasjement (25 %) ved Universitetet i Agder, knyttet til «HUSK»-prosjektet : Diverse undervisningsoppdrag ved UiA, deriblant lærer/veileder i velferdssosiologi i 2005, emneansvarlig for kurset «Sosiologiske temaer» v 2009 og 2010, og for kurset «barnehagen som samarbeidsinstans» h : Forskningsassistent i NOVA, knyttet til «Besteforeldrestudien» : Lærer i sosialkunnskap ved Sonans privatgymnas i Kristiansand : Kursleder i akademisk skriving ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Agder (free-lance) : Seminarleder ved Universitetet i Bergen PROSJEKTERFARING : Doktorgradsprosjekt knyttet til tidlig innsats i barnehager : "Barns levekår og hverdagsliv". Finansiert av Sørlandets Kompetansefond : "Kartlegging av levekårene og omsorgen til enslige mindreårige asylsøkere på mottak" Oppdragsgiver: UDI : Evaluering av opplæringen ifm «Ta opp uro». Oppdragsgiver: Kristiansand kommune 2011: Evaluering av «Mot i brystet». Oppdragsgiver: ABUP 2011: Evaluering av His senter. Oppdragsgiver: Arendal kommune : Sosialisering og likestilling. Finansiert av Sørlandets Kompetansefond : Når barnehagen melder bekymring til barnevernet Oppdragsgiver: Bufdir

2 : Funksjonshemming, barrierer og diskriminerende forhold. Oppdragsgiver: Helsedirektoratet : Prosessevaluering av prosjektet Selvhjelp og individuell plan i psykisk helsefremmende arbeid. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune : Samarbeid for barnets helhetlige utbytte. Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne. Finansiert av Norges forskningsråd : Barn som har liten kontakt med den ene forelderen. Oppdragsgiver: Barneog likestillingsdepartementet : Evaluering av prosessveilederopplæringen. Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet/husk : Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers /HUSK. Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet 2007: Ungdom og politikk i Agder. Oppdragsgiver: KS Agder 2007: Evaluering av ettervernstilbudet Enter. Oppdragsgiver: Kirkens Bymisjon 2007: Marginaliserte unge. Finansiert av Sørlandets kompetansefond 2007: Ordlisteprosjektet. Oppdragsgiver: PRAXIS-Sør, Universitetet i Agder 2005: Barns levekår i fattige familier. Oppdragsgiver: Kristiansand kommune : "Besteforeldrestudien". Finansiert av NFR/NOVA (forskningsassistent) PUBLIKASJONER Bokkapitler: Nilsen, A.C.E. (2014): «Samarbeid om kunnskapsutvikling ulike faser» i Støkken, A.M. (red.): Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. Bergen: Fagbokforlaget Nilsen, A.C.E. (2013): «Når barnehagepersonalet melder bekymring til barnevernet» i Marthinsen E. og W. Lichtwarck (red.): Det nye barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget Nilsen, A.C.E. og R. Wærdahl (2013): «Som mor, så datter?», i Stousland H. og H. Wiksø (red.): Likestilling Kunnskap og innovasjon på Agder. Kristiansand: Portal Akademisk Nilsen, A.C.E. (2011): "Veier til kritisk refleksjon over rollen som koordinator" i G.A. Askeland (red.): Kritisk refleksjon i sosialt arbeid, Oslo: Universitetsforlaget Nilsen, A.C (2005): Trends in the development of Norwegian childhood i Maagerø og Simonsen (ed.): Norway: Society and Culture, Kristiansand: Portal forlag Artikler i internasjonale tidsskrift: Nilsen, A.C.E & R. Wærdahl (2014): Gender Differences in Children s Work at Home. I Childhood. Online First 30 January DOI: / Nilsen, A.C.E. & E. Lind (2013): «Barns kulturbruk». I Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift. Nr 02/2013 Nilsen, A.C.E. and Jensen, H.C (2012): Cooperation and coordination around children with individual plans in Scandinavian Journal of Disability Research, Vol 14, issue 1, p 1-14.

3 (Online first 23 March 2011, ) Hovedoppgave: Nilsen, A.C (2002): Negotiating Children s Work. A comparative study of children s work in Norway and Zimbabwe. Hovedoppgave ved sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen Rapporter: Lidén, H., K. Eide, K. Hidle, A.C.E. Nilsen og R. Wærdahl (2013): Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Rapport 2013:03. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Nilsen, A.C.E., R. Wærdahl og C. Svarstad (2012): Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2. Agderforskning: FoU-rapport 8/2012 Nilsen, A.C.E., R. Wærdahl, I. Kvamme og K. Bakke (2012): Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 1. Agderforskning: FoU-rapport 3/2012 Nilsen A.C.E og K. Bakke (2012): Fra uro til trygghet. Evaluering av opplæringen i «Ta opp uro»- prosjektet i Kristiansand kommune. Agderforskning: Prosjektrapport nr 7/2012 Nilsen A.C.E, I. Kvamme og O. Skarpenes (2011): Mot i brystet! Vett i panna? Evaluering av samtalesirkler som verktøy for konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager. Agderforskning: Prosjektrapport nr. 10/2011 Nilsen, A.C.E (red.) (2011): Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers. En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder. Agderforskning: FoU-rapport 5/2011 Skarpenes, O. og A.C.E. Nilsen (2011): Kjønnsforskjeller i en likhetskultur. En studie av arbeidsdeling, sosialisering og likestilling i Agder. Agderforskning: FoU-rapport nr. 4/2011 Kvamme, I. og A.C.E. Nilsen (2011): Hjelper selvhjelp? En prosessevaluering av prosjektet "Selvhjelp og psykisk helsefremmende arbeid". Agderforskning: Prosjektrapport 1/2011 Jensen H.C., N. Jentoft, I. Kvamme og A.C.E. Nilsen (2010): BarnsBeste en evaluering, Agderforskning: Prosjektrapport nr 11/2010 Kvamme I., T. Hodne, N. Jentoft og A.C.E. Nilsen (2010): Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid, Agderforskning: FoU-rapport nr 6/2010 Nilsen, A.C.E. og H.C. Jensen (2010): Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan, Agderforskning: FoU-rapport nr 3/2010 Nilsen, A.C, S. Sagatun og D. Ellingsen (2009): Fjerne fedre og nære mødre. Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far, Agderforskning: FoU-rapport nr. 7/2009 Jensen, H.C. og A.C.E. Nilsen (2009): Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV, Agderforskning, Agderforskning, Prosjektrapport nr. 5/2009 Ellingsen, D, A.C.E. Nilsen, og A. Meling (2009): Ung og marginalisert - et Agderperspektiv på utsatt ungdom, Agderforskning, FoU rapport nr. 2/2009 Nilsen, A.C.E. og T.S. Mydland (2008): Evaluering av ettervernstilbudet Enter,

4 Agderforskning, Prosjektrapport nr. 1/2008 Nilsen A.C.E., H.C. Jensen og L.M. Nesje (2007): Ungdom og politikk på Agder, Agderforskning, Prosjektrapport nr.10/2007 Nilsen, A.C.E. og B. Nilsen (2005): Barns levekår i fattige familier, Rapport utgitt av Helseog sosialsektoren, Kristiansand kommune Paper på konferanser: Nilsen, A.C.E. (2013): Exploring the Good in Norwegian Kindergartens. Paper til SSSP konferansen, New York, 9-12 august 2013 Nilsen, A.C.E og R. Wærdahl (2012): Gender differences in children s work at home. Paper til ESFRkonferansen, Lillehammer september 2012 Skarpenes, O. og A.C.E. Nilsen (2011): Regional gender inequality in the Norwegian culture of equality. Paper til ESA konferansen, Geneve 7-10 september 2011 Nilsen, A.C.E (2011): Individual plan several practices. Paper til konferansen Supporting Healthy Communities, University of the Arctic, Reykjavik august 2011 Nilsen, A.C.E (2011): Rollen som koordinator i individuelt oppfølgingsarbeid. Paper til Forsakonferansen, Reykjavik august 2011 Nilsen A.C.E (2011): When Day Care centers report concern to the Child Welfare Service. Paper til ECEC-konferansen, Oslo mai 2011 Nilsen, A.C og S. Solveig (2009): The absence of the absent father and the presence of the present mother, as seen from a child s perspective, Paper til ESA konferansen, Lisboa, 2-5 september 2009 Nilsen A.C og H.C. Jensen (2009): Towards a Holistic Understanding? Paper til ESA konferansen, Lisboa, 2-5 september 2009 Nilsen A.C og H.C. Jensen (2009): The importance of cooperation for the total benefit of children with special needs in kindergarten. Paper til ESA konferansen, Lisboa, 2-5 september 2009 Nilsen, A.C (2008): Gyldighet og relevans. Om kunnskapskonstruksjon i en aksjonsforskningstilnærming, Paper til Forsa konferansen, Århus, August 2008 Nilsen, A.C og A. Meling (2008): The importance of social ties within and beyond the family, Paper til NYRIS10 konferansen, Lillehammer, juni 2008 Hagestad G., A.C. Nilsen og B. Nilsen (2005): Socialization between grandparents and grandchildren, Paper på ESA konferansen, Torun, September 2005 Bokanmeldelse:

5 Barn av Reidar Hjermann og Knut Haanes. Tittel på bokanmeldelsen: Aktuelt og variert om barn i Fagtidsskriftet FONTENE forskning 2/10. Kronikker Nilsen, A.C.E og O. Skarpenes: Likestilling ute, men ikke hjemme. Kronikk i Fædrelandsvennen 10/ Kvamme, I., R. Wærdahl og A.C.E. Nilsen: Kontantstøtte til 2-åringer, valgfrihet for hvem? Kronikk i Fædrelandsvennen 14/ Cameron, D.L. og A.C.E. Nilsen: Uten barnehage hadde jeg blitt gal! Kronikk i Forskning.no, 1/ Nilsen, A.C.E, J.I. Ekberg, M-A. Iversen og K. Maaseide: Individuell Plan Sesam sesam eller papirtiger? Kronikk i Fædrelandsvennen 24/ Nilsen, A.C.E: Hvor er barnets stemme? Kronikk i Bergens Tidende, 24/ Nilsen, A.C.E: Med kaffe som eneste garanti. Kronikk i Bergens Tidende, 15/ ANNET: Vararepresentant i styret for Agderforskning Styremedlem i Åsane skolestyre og leder for Åsane skoles FAU (2010/11) Styremedlem i Eplehagen barnehages eierstyre (2007/08 og 2008/09) Referee for tidsskriftet UNIPED (høsten 2010) Lengre utenlandsopphold i Zimbabwe (høst 2000), Frankrike (sommer 1996) og Ghana (1995/96)

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen 1 Å ta opp uroen paper oktober 2012 Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder (Utkast) I dette

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse

Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Hedvig torvik nilsen Hvor ble det av far? Artikkelen er tidligere publisert i Embla 1/2004 og gjengis her med forfatterens og redaksjonens tillatelse Mange barn har ikke kontakt med sin far. Dette gjelder

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre?

Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen Hvorfor er mødre mer fornøyde med full jobb i noen undersøkelser enn i andre? Både i Norge og internasjonalt finnes det nå en rekke studier av folks arbeidstidspreferanser,

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre a r?

Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre a r? Høgskolen i Oslo og Akershus Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre a r? En forskningsoversikt Elisabeth Bjørnestad og Ingrid Pramling Samuelsson (red.) Berit Bae, Lars Gulbrandsen, Jan-Erik Johansson,

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

En forsvarlig skolehelsetjeneste?

En forsvarlig skolehelsetjeneste? En forsvarlig skolehelsetjeneste? 18 19 En forsvarlig skolehelsetjeneste? Skolehelsetjenesten, med helsesøster i spissen, skal ikke bare gi vaksiner eller gi råd om kosthold og prevensjon. Helsesøster

Detaljer

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING

LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING LÆRERUTDANNING SOM FREMMER INKLUDERING (TE4I) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING Innledning Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over konklusjonene og anbefalingene fra prosjektet

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling TID S S K RIFT FOR PSYKISK HE LS EA RBE ID Vo l. 2 N r. 1 2 0 0 5 5 4 Unive r s i t e t s fo r l a g e t 2 0 0 5 h Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling En metode for inkludering av

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet Debatt Svanaug Fjær Den flerfaglige rusmiddelforskningen i Norden utfordringer til det nordiske forskerfellesskapet Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet er lagt merke til

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer