Når systemet svikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når systemet svikter"

Transkript

1 Når systemet svikter Søkelys på NAV METODERAPPORT TIL SKUP 2013 John Rasmussen, Gunnar Ringheim, Merete Landsend og Lars Hojem Kvam

2 Tittel på arbeidet: Når systemet svikter. Søkelys på Nav. Sakene er publisert i Dagbladet på nett og papir fra 24. august til 28. november (Se vedlegg) Redaksjonens adresse: Dagbladet Langkaia 1, Postboks 1184 Sentrum, 0107 Oslo. Tlf: Journalistenes kontaktinfo: John Rasmussen, ( ) Gunnar Ringheim, ( ) Merete Landsend, ( ) Lars Hojem Kvam, ( )

3 Jeg heter John Rasmussen, er 38 år, og jeg har vært syk. Lenge. Fryktelig syk. Men det jeg har brukt mest energi på mens jeg kjempet for mitt eget liv, er NAV STARTEN: Sitatet ovenfor tilhører vår kollega i Dagbladet, sportsjournalist John Rasmussen, småbarnsfaren som ble dødssyk av kreft. Hans beretning om sitt møte med Nav, trykket i Magasinet 24. august 2013, opprørte mennesker over hele landet. Magasinets reportasje dannet opptakten til et lenge planlagt søkelys på Nav. I dagene som fulgte brakte vi intervjuer med statsråder og opposisjonspolitikere, som reagerte sterkt på den respektløse behandlingen Rasmussen var blitt utsatt for i Nav. Nav ble et viktig valgkamptema for politikerne og gjenstand for en rekke debatter i valgstudioene. Dagbladet opprettet leserkontakt via en egen nettløsning, der flere hundre Nav-brukere skrev til oss om sine Nav-erfaringer. Gjennomgang av dette omfattende materialet ga oss et bilde av situasjonen i Nav. Vi valgte ut brukerberetninger med allmenngyldige problemstillinger, vi intervjuet Nav-brukerne og publiserte deres opplevelser sammen med Nav-kontorenes kommentarer. BAKGRUNN: Nav forvalter velferdssamfunnets midler til de mest utsatte blant oss. Nav er en lukket institusjon der vi har lite innsyn og kunnskap om den fungerer etter hensikten. Under høringen om Nav-reformen i Stortinget i januar 2010, sa arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen at politikerne hadde ventet for store resultater for raskt. Samtidig hevdet NTNUprofessor Steinar Westin at Nav var på knærne. Nav-direktør Tor Saglie beroliget imidlertid kritikerne med at krisa i Nav var over. IDEEN: Tre år seinere, våren 2013, i forbindelse med planleggingen av stortingsvalgkampen, minnet vi hverandre på disse utsagnene og spurte oss selv om Nav nå fungerer i tråd med politikernes intensjoner med den omfattende reformen. Vi bestemte oss for å gjøre Nav til Dagbladets viktigste valgkampsak. PROBLEMSTILLING: Hvordan fungerer Nav-reformen i praksis sju år etter etableringen av en felles etat for sosialtjenesten, arbeidskontorene og trygdeetaten med utgangspunkt i hvordan Nav-brukerne opplever møtet med Nav-kontorene. GENUINT NYTT: Vi opprettet leserkontakt ved å etablere en egen nettløsning, der mennesker som hadde vært i kontakt med Nav i et enkelt skjema kunne skrive ned og sende inn sine erfaringer. Det viste seg å være virkningsfullt. I løpet av dagene etter at Dagbladet

4 startet publisering av våre saker om Nav mottok vi over 700 leserberetninger fra Nav-brukere. Gjennom deres erfaringer kunne vi påvise store forskjeller mellom regelverk og praksis. ULTIMAT HISTORIE: Vi startet jakten på en ultimat historie som kunne sette dagsorden og samtidig kunne gi et bilde av situasjonen i Nav. Vi kontaktet brukerorganisasjoner og trygderetten, men fant i løpet av noen uker ut at den sterkeste leserhistorien hadde vi innenfor våre egne rekker dersom John Rasmussen hadde krefter til å fortelle den. Hele redaksjonen visste at John hadde vært alvorlig syk etter at han våren 2009 fikk diagnosen akutt leukemi og sto i fare for å dø fra sin gravide samboer og deres treårige datter. Vi visste også at han hadde vært gjennom mange cellegiftkurer og en krevende stamcelletransplantasjon. Det vi ikke visste, men som John hadde nevnt i en bisetning til Gunnar Ringheim noen måneder tidligere, var den skandaløse behandlingen han var utsatt for av Nav. Da vi ba John om å utdype sine opplevelser med Nav, sto det helt klart for oss at dette burde bli kjent for offentligheten. SKRIVE SELV: Vi sto overfor valget mellom å intervjue John Rasmussen eller å oppfordre ham til selv å skrive historien. Det siste var klart å foretrekke, hvis han orket. John gikk en runde med familien før han kom tilbake og sa at han ville forsøke å skrive et utkast. Hans beretning gjorde voldsomt inntrykk på oss som først leste den. Dessuten reiste John Rasmussen en rekke viktige, prinsipielle problemstillinger gjennom sine Nav-opplevelser, om hvordan Nav behandler sine brukere, om manglende smidighet, raushet og tilgjengelighet: «I to måneder hadde jeg forsøkt å få tak i saksbehandleren min i NAV. Uten å lykkes. Han ringte ikke tilbake, jeg kunne ikke sende ham e-post («vi oppgir ikke e-postadressene til brukerne»), jeg kunne ikke booke et møte med ham uten å ha avtalt det på forhånd med ham i telefon, og jeg kunne ikke bare møte opp på NAV-kontoret for å snakke med ham. Jeg hadde min seks måneder gamle sønn på gulvet foran meg og en kropp som bare så vidt holdt seg oppreist etter å ha gått gjennom den tøffeste kreftbehandlingen norske sykehus utsetter pasienter for. Jeg var på bånn. Både fysisk og psykisk. Etter å ha ropt høyt inn i telefonen, forsøkte mannen hos NAV å trøste meg med følgende: «Heldigvis har vi akkurat innført en ny garanti. Nå legger jeg igjen en beskjed om at du har ringt, og da skal saksbehandleren din ta kontakt med deg i løpet av 48 timer.» Sa han. «Så bra! Da får jeg jo endelig tak i ham», svarte jeg. «Men hva skjer om han mot formodning ikke skulle ringe meg i løpet av 48 timer?» «Da må du ringe på nytt.» Var svaret i telefon. Jeg aner ikke hvor mange konsulentmillioner som gikk med til å lage denne garantien. Og saksbehandleren min ringte meg ikke opp i løpet av de neste to dagene. Det gjorde han ikke de neste åtte månedene heller.» ( ) «Legene og sykepleierne dro meg gjennom ti måneder med cellegift, infeksjoner og stamcelletransplantasjon. De har holdt meg i live gjennom fire års sykdom. Tross feil og mangler, er min opplevelse av norske sykehus at de fungerer, og at de stort sett er befolket med mennesker som virkelig vil det beste for deg. Dessverre kan jeg ikke si det samme om NAV, det sosiale sikkerhetsnettet jeg trodde var der for å fange meg opp hvis grunnen under føttene mine plutselig skulle forsvinne. Mens jeg lå på sykehuset, har jeg kjent en så dyp fysisk smerte at ord ikke kan beskrive den. Jeg har kjent på lysten til å gi opp. Til å dø. Jeg merket at det ville være fristende å gi slipp på livet og la seg sluke av det mørket som kom sigende inn i hodet. Men jeg valgte noe annet. Jeg valgte å gripe fatt i håpet om at livet en gang der framme skal bli normalt igjen. At en feber skal bli noe jeg kan sove av meg, i stedet for å bli lagt inn på sykehus med intravenøs antibiotika i armen. Men det jeg har brukt mest energi på i alle disse årene der jeg har kjempet for mitt eget liv, er NAV. Utilgjengelige saksbehandlere, informasjonsløshet, inkompetanse, uhøflighet.»

5 PUBLISERING: John Rasmussens tekst ble publisert i Magasinet i Dagbladet lørdag 24. august. Samme dag la vi historien hans åpent ut på nettavisen vår og fulgte opp med intervjuer, blant annet med Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen, som påpekte at mange av de Nav-ansatte er utsatt for stort arbeidspress. I søndagsavisa, på nett og papir, varslet arbeidsminister Anniken Huitfeldt full gransking av Rasmussen-saken. I intervjuet opplyste hun at 22 prosent av brukerne opplever ikke å bli møtt med respekt av Nav. «Et enhetlig system er godt ment. Men når du har en kreftdiagnose som dette, så er det galt. Da skal man godta legens forklaring. Da skal ikke NAV innkalle pasienten til møter, men legge til rette for pasienten, sa arbeidsministeren. Som trodde NAV hadde brutt kravet om opplysningsplikt: «Du skal ikke måtte kunne trygdelovgivningen for å få hjelp av NAV. De har en informasjons- og veiledningsplikt overfor dem som henvender seg, som blant annet omfatter å opplyse om rettigheter og plikter. Her er det gjort feil i denne saken», sa Huitfeldt. Hun mente det viktigste rådet til Nav var: «Gi meg en saksbehandler, så jeg ikke trenger å fortelle historien min flere ganger.» Neste dag fulgte vi opp i med å intervjue Torbjørn Røe Isaksen, Høyres sosialpolitiske talsperson, som uttalte at det var ingen grunn til å friskmelde Nav. «Jeg er nesten vantro etter å ha lest John Rasmussens fortelling i Magasinet. Nav s frister er til for å følges. Ikke å svare på ti måneder er jo parodisk. Jeg får rapporter om mange frustrerte møter med Nav», sa Røe Isaksen. Og la til: «NAV kan forklare at datasystemer ikke fungerer og at man har mye å gjøre, men det ikke å møte brukerne med respekt er det ikke mulig å bortforklare. Sånn skal vi rett og slett ikke ha det.» Dagbladets valgbod gikk på lufta på Eidsvolls plass ved Stortinget mandag 26. august, to dager etter Magasinets publisering av John Rasmussens historie. Der møttes Nav-direktør Joakim Lystad, den tidligere Nav-ansatte sosionomen Heidi Follett og John Rasmussen til debatt på direkten. Diskusjonen ble dekket både på nett og papir. Samtidig begynte vi å systematisere lesernes beretninger, som strømmet inn. De første Nav-historiene fra brukerne publiserte vi tirsdag 27. august, et lite antall i papiravisa og et større antall ble lagt ut på nett. Vi hadde på forhånd opprettet kontakt med Nav s informasjonsavdeling og gjort avtale om tilsvarsrutiner. Dagbladets reportere skulle sørge for at Nav-brukere, som ønsket sine opplevelser offentliggjort, skriftlig fritok Nav s saksbehandlere fra taushetsplikten. På sin side garanterte Nav oss tilbakemelding med offisielle kommentarer innen ett døgn. Det løftet holdt Nav. Vi begynte etter hvert å få inn til dels sterke reaksjoner fra Nav-ansatte. Noen var sinte fordi de mente Dagbladet gjorde arbeidsdagen deres vanskeligere, mens andre tok til orde for at Nav-ledelsen ikke lyttet til fotfolket. Onsdag 28. august uttalte førstekonsulent Lone Hansen med 32 års fartstid i Nav og dets forløpere at Nav fortsatt har en lang vei å gå. «Hver eneste dag møter jeg fortvilte brukere på telefonen. De er frustrerte over behandlingen de får av oss i Nav. Jeg opplever stadig brukere som ringer for fjerde eller femte gang, fordi

6 de ikke får hjelp. NAV-direktøren vår, Joakim Lystad, opplyser at han gremmes over behandlingen av John Rasmussen, slik han beskrev det i Magasinet sist lørdag. Men jeg får daglig henvendelser fra brukere om saker som er tilsvarende groteske», sa Lone Hansen. Hun mente at brukernes klagerett er en illusjon. «NAV-ledelsen forventer at brukerne skal sende inn serviceklager når de ikke føler seg ivaretatt av oss. Men de fleste har ikke ork, fordi de er sjuke. Derfor skulle jeg ønske at det var arenaer der vi som jobber på golvet, som vet hvor skoen trykker, fikk dele våre erfaringer og komme med konstruktive innspill til å forbedre Nav. Slike arenaer finnes ikke i dag», sa førstekonsulenten. Intervjuet med Lone Hansen ble trykket som førstesideoppslag i papiravisa og utløste et nytt skred av reaksjoner både fra Nav-ansatte og Nav-brukere. Torsdag 28. august fortalte Trond Berge Høvik om brevet han fikk i posten fra Nav ni dager etter at han hadde mistet sin 40-årige kone i kreft. «Vi har fått melding om at Monica Berge Høvik døde Vi sender dette brevet for å informere om at vi derfor har stanset utbetalingen av barnetrygd.» I brevet fra NAV understrekes det at barnetrygden for familiens to små sønner opphører med virkning fra 1. august, samme dag som skrivet er datert. Enkemannen undret seg over hva som lå bak en så ufølsom utsendelse. «Hvordan tenker NAVs ansatte når de velger akkurat disse ordene? Tenker de i det hele tatt på mottakeren, at dette skal vi sende ut til en enkemann som sitter alene igjen med foreldreansvaret? Hva med vanlig høflighet, for eksempel en liten kondolanse eller i det minste skrive: «Vi beklager ditt tap». Jeg synes det er graverende og ganske skammelig», sa Trond Berge Høvik. Etter en stund fikk han bekreftelse på at han hadde krav på å beholde barnetrygden fordi han nå var å betrakte som eneforsørger. Ytelsesdirektør i Nav, Kjersti Monland, lovet umiddelbart å rydde opp da hun ble konfrontert med saken. «Vi forstår godt at dette brevet kan oppleves som både ufølsomt og som en ekstra belastning for mennesker som er i sorg. Vi vil nå vurdere teksten i dette standardbrevet på nytt», sa Monland. «Dette er et eksempel på et av mange brev som genereres i våre datasystemer, og deretter sendes ut automatisk. Det ideelle hadde vært om vi kunne tilpasset disse brevene til den enkeltes situasjon bedre. Det er dessverre ikke mulig å få til med de datasystemene Nav», forklarte ytelsesdirektøren. Fredag 30. august fortalte 56-årige Lars Ove Hovlid, hjerteoperert to ganger, at han ble nektet uførepensjon etter at en saksbehandler i Nav uten medisinsk erfaring overprøvde konklusjonen til legen hans. Hovlid måtte leve av sparepengene etter at sykepengene hans tok slutt. Nav beklaget og erkjente feil. «Jeg har fått tilbakemeldinger i dag om at saken er gjennomgått på nytt og at det er grunnlag til å tilbakebetale arbeidsavklaringspenger fra det tidspunktet utbetalingene ble stoppet i Jeg har fått forsikringer om at vi nå vil gjøre det vi kan for å få en god dialog med Hovlid slik at vi kan tilrettelegge for hans behov i framtida», uttalte Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland. «Slik som jeg kjenner saken har vi gjort en saksbehandlingsfeil som er veldig beklagelig. Vi gjør alt vi kan for å rette opp dette nå, sier Kjersti Monland, direktør for ytelser i NAV. «Vi har verken hatt en god samhandling mellom enhetene eller tilstrekkelig kompetanse til å

7 vurdere saken. Det er leit for Hovlid at det er blitt gjort en slik vurdering», sa ytelsesdirektøren. I en nettsak på db.no samme dag gikk Venstre ut med krav om systemendring i Nav. «Nav-brukere må få rett til å snakke direkte med den saksbehandleren som sitter med beslutningsdyktighet. Det er en menneskerett å kunne se i hvitøyet vedkommende som bokstavelig talt sitter med skjebnen sin i dine hender», uttalte Terje Breivik, nestleder i Venstre. Lørdag 30. august fokuserte vi på Nav-brukere med positive erfaringer gjennom historiene til Thomas Anderberg og Tom Knudsen. Hver på sin måte har de kommet videre i livet takket være gode hjelpere i Nav. Mandag 3. september publiserte vi et nettintervju med MS-syke Yngvil Beate Gundersen (26) som hadde mistet studiestøtten og måtte klare seg på 21 kroner og 14 øre hver dag i grunnstønad. Nav mente hun selv måtte ta ansvaret for situasjonen sin. Tirsdag 4. september avsluttet vi første runde i artikkelserien om Nav med en gjennomgang av klagene. Den viste at fem Nav-ansatte daglig innklages for dårlig oppførsel. Totalt mottok Nav 5114 serviceklager i I tidsrommet 1. januar april i 2013 mottok Nav omtrent forvaltningsklager klager på saksvedtak i tillegg til serviceklager i samme periode. Sterke signaler fra Nav om at ledelsen hadde iverksatt arbeid for å forbedre organisasjonens rutiner førte til at vi besluttet å la det gå noe tid før vi fortsatte publiseringen. Tirsdag 26. november startet vi en ny artikkelserie ved å la John Rasmussen fortelle om sitt møte med sjefene i Nav. «Nav-direktør Joakim Lystad inviterte meg til Nav's topplederforum sammen med fagdirektørene og fylkesdirektørene. Jeg må si jeg berømmer Nav-ledernes offensivitet. Enkelte fylkesdirektører fortalte at de hadde brukt min sak som utgangspunkt i forhold til Nav-kontorene i deres region og spurt: «Kunne dette skjedd hos oss?». Konklusjonen var entydig: «Ja, det kunne det.» Jeg opplevde at Nav's toppledere tok situasjonen på dypeste alvor med et ærlig ønske om å forbedre organisasjonen. Det imponerte meg», fortalte John Rasmussen. De neste dagene publiserte vi nye artikler i miniserien med utvalgte historier fra lesernes egne beretninger, samt en reportasje om helsefaglærlingen Anne Merete-Huse, som ble nektet sykepenger. Nav-prosjektet ble avsluttet med et større intervju med Nav-direktør Joakim Lystad, som varslet flere konkrete forbedringsforslag for Nav.

8 ETIKK OG KILDEKRITIKK: Både i forkant og underveis i prosjektet brukte vi mye tid på å diskutere etiske problemstillinger i forhold til de ansatte i Nav og brukerne. Vi valgte ut brukerberetninger som vi mente hadde prinsipiell betydning. Vi droppet saker, der vi mente det var nødvendig å beskytte Nav-brukeren mot seg selv. Vi forberedte de Nav-brukerne vi intervjuet på hva som ventet dem ved å framstå offentlig. Tekstene ble godkjent av brukerne før de ble trykket. Vi sørget for at Nav fikk rimelig tid til å komme med tilsvar til den kritikken som Nav-brukerne kom med. Vi sørget for at Nav-brukerne skriftlig fritok saksbehandlerne i Nav fra taushetsplikten. Etter hvert som vi publiserte artiklene i Nav-serien fikk vi stadig flere reaksjoner fra Navansatte som mente Dagbladet bidro til at de ble utsatt for trusler. Fra 30. august valgte vi å droppe kommentarfeltet på nettartiklene om Nav på grunn av tiltakende hets. KONSEKVENSER: Nav endret rutiner på flere områder etter Dagbladets artikkelserie. Ledelsen i Nav inviterte John Rasmussen til å fortelle om sine opplevelser til fagdirektørene og fylkesdirektørene på Nav s topplederforum etter stortingsvalget. I november offentliggjorde Nav-direktør Joakim Lystad fem tiltak for å forbedre Nav, her gjengitt med Lystads egne ord: 1. Veiledere Innfører ny opplæring i veiledningsfaget med kontinuerlig trening for at Nav-ansatte skal kunne veilede og samtale med brukerne på en profesjonell måte. Gjelder alle veiledere i Nav. Skal gjennomføres innen utgangen av Nyansatte Utvikler et nytt opplæringstilbud til nyansatte på Nav-kontorene. De som begynner å jobbe i Nav skal forstå sin rolle som offentlige tjenestemenn og de skal ha nødvendig kunnskap og ferdigheter. Dette skal bidra til felles holdninger og mer lik praksis. 3. Etikkurs Nytt kurs i etikk er utviklet. Gjennomføres nå. Obligatorisk for alle statlig ansatte og et tilbud til alle kommunalt ansatte. Er et grunnlag for all samhandling og veiledning med brukere og samarbeidspartnere. Fokuserer på menneskesyn, Nav s verdigrunnlag og atferd. Bidrar til refleksjon rundt viktige etiske dilemmaer som er relevante for Nav-ansatte. 4. Serviceklager Som en direkte følge av historien til John Rasmussen styrker vi vårt arbeid med serviceklagene. Ny rutine skal sikre at alle klager blir fulgt opp på en skikkelig måte og at Nav tar lærdom av det det klages på. 5. Lederkrav

9 Nye og tydeligere krav til ledere i Nav. Som leder i Nav har man et tydelig ansvar for å sikre at brukerne får tjenester av god kvalitet. METODEDRØFTING: 1. NAV er en stor viktig og institusjon i det norske velferdssystemet. De fleste mennesker som oppsøker Nav er i en svært vanskelig og sårbar livssituasjon knyttet til sykdom, mangel på arbeid, økonomiske problemer, osv. 2. Det er gått sju år siden Nav-reformen trådde i kraft. Dette er en institusjon som forvalter store deler av våre velferdsmidler. Det har med jevne mellomrom vært offentlig debatt om Nav fungerer etter hensikten. Men det har vært vanskelig å danne seg bilde av hvordan den reelle situasjon er og da særlig sett med brukernes øyne. 3. Den mest vanlige metoden for å avdekke urett, maktmisbruk eller grove feil i offentlige eller private institusjoner eller selskaper, er gjennom å grave i dokumenter, gå gjennom postjournaler. I tilfellet Nav ville det vært å søke om innsyn i klagebasen. 4. Grunnen til at det vanskelig og kanskje lite hensiktsmessig når det gjelder Nav, er at det er en svært lukket institusjon. Årsaken er for så vidt lett å forstå: De ansatte har og skal ha taushetsplikt overfor brukerne. 5. Vi opplevde at det var nødvendig å bruke en annen tilnærming for å avdekke om Nav fungerte etter hensikten sett med brukernes øyne. Gjennom å bruke de nye muligheter for informasjonsinnsamling de digitale publiseringsplattformene gir, opprettet vi kontakt med Nav-brukerne gjennom en egen nettløsning. Etter først å ha publisert den sterke historien om én brukers erfaring med Nav vår egen journalist John Rasmussen la vi ut et enkelt skjema på Dagbladets digitale plattformer der mennesker som hadde vært i kontakt med Nav kunne skrive ned og sende inn sine erfaringer. Vi etablerte et enkelt skjema med fem rubrikker: Ditt navn, alder, ditt Nav-kontor, din historie og din e-post. Det viste seg å være virkningsfullt. I løpet av dagene etter at Dagbladet startet publisering av våre saker om Nav mottok vi over 700 leserberetninger fra Navbrukere beretninger er et stort materiale. Det var i hvert enkelt dokument nødvendig å gjøre en kildekritisk og etisk avveining av innhold. De 700 beretningene gir heller ikke nødvendigvis et representativt bilde av situasjonen. Men gjennom disse erfaringene hadde vi et godt og unikt utgangspunkt for å påvise forskjeller mellom regelverk og praksis i et lukket system. Og det ga oss en innsikt i systemet som tradisjonell leting i postjournaler og offentlige dokumenter ikke ville gitt oss. 7. Gjennom denne måten å jobbe på har vi utviklet en ny metode som har gitt oss en unik mulighet til innsikt i Nav-systemet, til å påvise skeivheter og dysfunksjoner. Vi tror at vi i god Dagblad-tradisjon har bidratt til å forbedre et system som er til for de svakeste i samfunnet vårt, mennesker som ofte er i en situasjon der de verken har ressurser, krefter eller mot til selv å kjempe mot urett de utsettes for fra systemet.

10 PUBLISERTE ARTIKLER: Db Magasinet, : Db nett, : Db nett, : Db nett, : Db papir, : Db nett, : Db nett, : Db papir, : Db papir, : Db nett, : Db nett, : Db nett, : Db papir, : Db papir, : Db nett, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db nett, : Db papir, : Db nett, : Db nett, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db nett, : Db nett, : Db nett, : Db papir, : Db papir, : Db nett, : Db nett, : Db nett, : Db nett, : Db papir, : Db nett, : Db papir, : Db nett, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db papir, : Db nett pluss, : Db nett pluss, : Jeg heter John Rasmussen En NAV-beskuelse Noen tar seg så nær av kritikken at de knapt orker gå på jobb Jeg blir både rørt og sint Jeg blir lei meg Opprørt over NAVs behandling av kreftsyk småbarnspappa NAV møter kreftrammede John (38) til debatt Får John svar nå? Det går bare ikke an Sykdomstegn at NAV ikke løser en så åpenbar sak Vi skal røske opp i NAV Vi gremmes over behandlingen du har fått Vi skal lære av din historie Storm mot NAV Oh my God! Er du helt dum, eller? Derfor svikter NAV Jeg synes det er så trist at vi ikke gir brukerne Skulle ut og forbedre verden Kjenner seg ikke igjen Usosialt sikkerhetsnett (leder) NAV er for byråkratisk og for opptatt av å måle detaljer NAV inndro barnetrygden da kona døde Kona døde av kreft da inndro NAV barnetrygden NAV forstår at det kan oppleves ufølsomt Jeg trodde i min naivitet at NAV var til for å hjelpe NAV beklager saksbehandlingsfeil Vurderer å bli mer følsomme Uføre Lars (56) nektes uførepensjon NAV beklager saksbehandlingsfeil Må åpne opp for mer bruk av sunt folkevett Takker NAV for livet Enestående støtte fra NAV Takker NAV for livet Jeg fikk enestående støtte fra NAV MS-syke Yngvil får 21 kroner dagen fra Nav Nav: Hun må selv ta ansvar for dette 14 klager om dagen Hver dag klages fem Nav-ansatte inn for dårlig oppførsel Nå får Nav-sjefene skryt Berømmer Nav-sjefene Ble nektet sykepenger av Nav Nav: Vi fulgte henne tett Slik skal han fikse Nav Nav-sjefen tar grep 5 nye tiltak som skal forbedre Nav 700 lesere skrev sine Nav-historier 5 nye tiltak som skal forbedre Nav 700 Nav-historier

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Brukererfaringer med NAV Hans-Tore Hansen & Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Målsettinger med NAV 1. Flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Ut av språkjungelen I SPRÅKJUNGELEN NAV forvalter 55 ulike ytelser Vi har 2000 ulike brev Vi har 4 brevløsninger Vi sender ut 9,5 millioner vedtak i året

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

PFU-SAK NR. 188/16 KLAGER: Sarpsborg kommune v. fung rådmann ADRESSE:

PFU-SAK NR. 188/16 KLAGER: Sarpsborg kommune v. fung rådmann ADRESSE: PFU-SAK NR. 188/16 KLAGER: Sarpsborg kommune v. fung rådmann ADRESSE: Postboks 237, 1702 Sarpsborg paal.nilsen@sarpsborg.com PUBLIKASJON: Byavisa Sarpsborg PUBLISERINGSDATO: 22.06.2016 STOFFOMRÅDE: Helse,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus Avdekking / Disclosure en situasjon der den utsatte forteller om overgrep til noen

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre.

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Elektronisk pasientjournal Samhandlingsreformen og konsekvenser av denne Organisering av leger, pleiepersonell og generelle bemanningsutfordringer

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

PFU-SAK NR. 275/16. Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: KLAGER:

PFU-SAK NR. 275/16. Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: KLAGER: PFU-SAK NR. 275/16 KLAGER: Ragnar Sollie PUBLIKASJON: Tønsbergs Blad PUBLISERINGSDATO: 14.10, 27.10.16 STOFFOMRÅDE: Meninger, nettdebatt SJANGER: Nyhetsartikler SØKERSTIKKORD: Kilder og kontroll av opplysninger,

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer