avdeling for psykisk helse i Åmot kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avdeling for psykisk helse i Åmot kommune"

Transkript

1 TELEGRAFEN avdeling for psykisk helse i Åmot kommune

2 Kilder: «Enkle råd når livet er vanskelig» utgitt av Helsedirektoratet og Mental Helse 2010 Åmot kommunes psykiatriplan 2011/2014 illustrasjonsfoto: colourbox.com/fine linjer layout/design: Hva er psykiske plager? Det er vanlig å skille mellom psykiske plager (vansker) og psykiske lidelser. Psykiske plager er lettere former for angst og depresjon, alkoholmisbruk og enkle fobier. Plagene kan gi høy symptombelastning, men ikke så høy at de karakteriseres som diagnose. Psykiske lidelser er når symptombelastningen er så stor at det kan stilles en diagnose som for eksempel alvorlig depresjon, schizofreni og bipolare lidelser. Personlighetsforstyrrelser er også hyppig, og forekommer i ulike typer og grader.

3 TELEGRAFEN Avdeling for psykisk helse i Åmot kommune består av psykiatriske sykepleiere, treningsterapeut og miljøarbeider. Tjenesten holder til i det gamle Telegrafbygget ved torget i Rena sentrum, med åpningstid mandag til fredag Tjenestens innhold Vi kan gi deg hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Vi har veiledning og rådgivningstjeneste til brukere og samarbeidende instanser. Vi har også tilrettelagte gruppetilbud som nettverksbygging, sosial samhørighet, samtalegrupper og fysiske aktiviteter. Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode. Livet går opp og ned for de fleste. Hverdagen består av både gode og vonde opplevelser som får deg til å føle deg bra eller mindre bra. Hvis du føler deg nedfor, mislykket, redd, sint eller har andre negative følelser som dominerer hverdagen over tid, er det viktig å huske at det er mulig å snu dette. Be om hjelp før du trenger det. Kontakt Du kan når som helst ta kontakt med oss i åpningstiden. Vi har ingen ekspedisjon, men du kan henvende deg i serviceskranken inne i Åmot rådhus. Det er også mulig å ta kontakt på telefon eller epost (via kommunens nettsider). Hvem kan benytte tjenesten Tjenesten er åpen for alle som har behov for det. Nøl ikke med å ta kontakt med oss, vi har taushetsplikt - og tjenesten er gratis. Med oss kan du ta direkte kontakt, du trenger ikke gå via fastlege. Åmot kommune Torget 1, 2450 Rena Sentralbord tlf: colourbox Et overordnet mål for Regjeringens barne- og ungdomspolitikk er å gi alle barn og unge likeverdige tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og av hvor i landet de bor. En god psykisk helse er et viktig redskap for å kunne være i et harmonisk samspill både med seg selv og sine omgivelser, familie, venner, skolemiljø, arbeidskollegaer og andre. En god psykisk helse er en viktig garanti for å kunne møte livets mange situasjoner og for å kunne bære motgang og kriser som de fleste av oss møter i løpet av livet. En god psykisk helse må bygges fra første leveår. Selv om det i noen grad er mulig å lindre eller behandle skader som har oppstått, så forteller all vår erfaring og kunnskap at en god psykisk helse fra starten i livet er den største gave for et menneske.

4 colourbox Da strikken røk «Jeg bruker ikke begrepet utbrent om meg selv, i stedet kaller jeg meg utladet. I mange år solgte jeg mobiltelefoner og ga kundene gode råd om hvordan man skal pleie batteriene for at de skal vare lenge. I ettertid ser jeg at jeg aldri selv tok meg tid til å lade skikkelig opp. Venner og familie så hvordan det var fatt med meg, men jeg lyttet ikke til dem. Jeg trodde det var så enkelt som at jeg bare elsket jobben min. Jeg har jobbet med salg og markedsføring og vært direktør i næringslivet. Da jeg etter hvert eide og drev flere virksomheter, ble arbeidsdagen opptil 20 timer i døgnet. Jeg holdt hodet og kroppen gående med kaffe og hadde stadig større vanskeligheter med å sette grenser for meg selv. Jeg vet fortsatt ikke om det var hell eller uhell; den jula gikk jeg overende på isen og endte med alvorlig brudd i ryggen og flere uker på sykehus. Etter oppholdet på sykehuset måtte jeg på et rehabiliteringgsenter. Der var det ei hofteoperert dame som kom bort til meg med en kaffekopp. Det korte møtet med dette varme omsorgsmennesket startet gråten og en fire års sykemelding. Det var som om en strikk inni meg røk. De første årene etter knekken var vanskelige. Bare den daglige turen til postkassa var en veldig stor utfordring for meg i begynnelsen. For å få hjelp mot angsten og med reaksjonene etter knekken, gikk jeg til samtaler i en lengre periode. Dette var til god hjelp, men støtte fra familie og venner betyr også mye for å komme ut av psykiske problemer. Selv hadde jeg ikke engang energi til å sende en epost eller svare på telefonen. Likevel gjorde det meg veldig godt bare å se at noen forsøkte å få tak i meg. Etter hvert betydde det også mye å komme ut og treffe andre mennesker. Jeg har mest tro på å oppsøke naturen. Der får jeg bruke kroppen min. Der kan jeg også hilse på folk jeg passerer, enten de er kjente eller ukjente. Det betyr mye å bli sett.» Petter

5 På Telegrafen, avdeling for psykisk helse i Åmot kommune, finner du samtaletjenesten. I tillegg tilbys det gjennom Telegrafen og FYSAK organisert fysisk trening som er tilpasset brukerne av tilbudet. Telegrafen er også en møteplass for hyggelige aktiviteter innen håndverk, kunst og kultur. Psykiske problemer er vanlige. Omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Heldigvis finnes det god hjelp, og for de aller fleste vil problemene løse seg. colourbox Redd for å synes «Jeg fremstår ofte som rolig og trygg, men det er bare utvendig. Innvendig er det annerledes. Angsten kom brått og uventet i voksen alder, som en vond klump i magen, på et utested i Jeg så meg selv utenfra og så at jeg ikke passet inn. Jeg følte med ett at alle så på meg, lo av meg. Så løp jeg på do og kastet opp. Etter det ble ingen ting det samme. Jeg følte en intens avsky for meg selv, og trodde at alle som så i min retning tenkte dårlige tanker om meg. Jeg unngikk vennene mine, holdt meg unna store forsamlinger, så ned og holdt munn for å gjøre meg usynlig. Etter en tid fikk jeg også store problemer med å sove. Jeg var redd for å legge meg, fordi drømmene var så vonde. Etter hvert så jeg veldig sliten og dratt ut. Det var en fryktelig tid. Jeg følte mye skam over at jeg ikke klarte å møte folk, og gjøre helt dagligdagse ting som å gå på butikken. Det at jeg ikke fungerte fikk meg igjen til å føle meg enda mer håpløs og mislykket. Nå er jeg sykemeldt. Jeg jobber med å bli frisk, men det tar tid. Jeg har en som jeg går til for samtaleterapi, og jeg har trening og fjellet og musikken og en fantastisk familie rundt meg. Og jeg gleder meg til å komme tilbake i jobb. Jeg er veldig glad jeg valgte å være åpen. Nå opplever jeg at andre er mye mer åpne overfor meg også. Det kommer stadig for en dag at også andre har sine ting å slite med. Det er jo nokså normalt.» Hilde

6 Hjelpetelefoner og nettsteder Mental Helse Hjelpetelefonen: (døgnåpen) bekymringstelefonen Voksne for barn: (åpent alle hverdager) kirkens SOS: hjelpelinjen for spillavhengige: rustelefonen (råd- og informasjonstjeneste drevet av rusmiddeletaten og helsedirektoratet) arbeidslivstelefonen: (om arbeidslivets små og store utfordringer, drives av Mental Helse) hvis du er barn eller ungdom og trenger noen å snakke med: barn og unge kan også sende spørsmål til helsepersonell til colourbox På samme måte som det hjelper med mosjon hvis du er i dårlig form, hjelper det å snakke med noen hvis du har det vanskelig. Gjennom samtaletjenesten får du hjelp til selv å finne løsninger på det som er vanskelig eller bekymrer deg. Noen råd når livet er vanskelig Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til. Planlegg positive aktiviteter. Gjør noe hyggelig hver dag selv om du egentlig ikke orker. del problemene i mindre biter hvis de blir for store og vanskelige. Tenk på det du får til, i stedet for det du ikke får gjort. Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn. Husk: Sunne matvaner, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse. Er du slapp og nedfor, hjelper det ofte med mosjon og frisk luft. Bruk av alkohol og rusmidler kan forsterke og utløse psykiske vansker.

7 Helse handler ikke bare om kropp, men også om tanker og følelser. Det er like viktig å ta vare på den psykiske helsen som det er å ta vare på kroppen. colourbox Barn og unge Når det gjelder barn og unge er kommunenes overordnede oppgaver å legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer. Det må legges vekt på forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker hos barn og unge. En må kunne fange opp barn og unge i risiko, eller de som har psykiske vansker eller lidelser. Kommunen skal sørge for bistand fra, og samarbeide med andre aktuelle aktører når det er behov for det. Voksne Når det gjelder voksne er målet for det psykiske helsearbeidet i kommunene å fremme selvstendighet og tilhørighet, og bidra til at mennesker med psykiske vansker skal kunne mestre eget liv. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet er en virksom metode som mennesker selv kan ta i bruk for å bedre sin psykiske helse. Mange med psykiske plager er imidlertid ofte i dårlig fysisk form, eller har drevet såpass lite med fysisk aktivitet at de kan ha behov for hjelp til å komme igang. Her spiller Telegrafens tilbud en viktig rolle både når det gjelder å informere, tilrettelegge og fremme fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode. Suksessfaktorer for å integrere fysisk aktivitet i behandling: Fysisk aktivitet vurderes på linje med annen behandling. Fysisk aktivitet står på timeplanen og inngår i brukernes egen plan. Personell med faglig kompetanse er ansvarlig ved organiserte aktiviteter. Som forebyggings- og behandlingsmetode omfatter aktiviteter ved Telegrafen blant annet vanntrening, stavgang, meditasjon og avspenning. Fysisk aktivitet har vist å ha generelt store helsegevinster som bedre psykisk velvære, mer overskudd, redusert angst og uro, bedre søvnkvaliet, reduksjon av muskelspenninger, opplevelse av mestring og bedre selvfølelse i tillegg til opplevelsen av tilhørighet og sosial glede. Tegn på at noe kan være galt: Det første tegnet på at noe kan være galt, er at man forandrer seg i måten man tenker og er på. Dette skjer ofte gradvis, og kan være vanskelig å bli klar over, både for den det gjelder og for de som er rundt. En som vanligvis er stille og beskjeden kan bli utagerende og irritabel, mens en som vanligvis er livlig og energisk kan bli stille og innesluttet. Andre tegn kan være at man: Ikke vil eller orker å være sammen med familie og venner. Sover dårlig og spiser lite over lang tid. Blir svært opptatt av utseendet sitt, eller er altfor opptatt av vekt, mat og trening. Mister interesse for eget utseende og personlig hygiene. Plutselig ikke klarer å gjøre jobben slik man pleier. Har problemer med å konsentrere seg eller følge med i samtaler. Er trist og likegyldig, viser lite initiativ og glede. Har problemer med å sette grenser for seg selv, i forhold til for eksempel rus, seksualitet eller kriminelle handlinger. Har problemer med å gjøre hverdagslige ting som å hente posten, åpne brev, betale regninger, gå i butikken eller liknende.

8 Samtaletjenesten i Åmot kommune omfatter veiledning og rådgivning i forhold til: relasjoner i familie, jobb og nettverk sorg og kjærlighetssorg ensomhet mistrivsel angst og depresjon stress rusproblematikk avhengighet (spill, trening, osv) spiseforstyrrelser tvangstanker Vi har tilbud for barn, ungdom og voksne, individuelt eller i grupper. Mental Helse Åmot Mental Helse er landets største bruker- og interesseorganisasjon innenfor psykiske helsevern. Organisasjonen har idag medlemmer, fordelt på fylkeslag i alle landets fylker og 250 lokallag i hele landet. Som medlem i Mental Helse vil du bli tilknyttet et av våre lokallag. Vi i Mental Helse Åmot er heldige som har Telegrafen, et åpent sted å være for alle som bor i kommunen. Som medlem kan du selv bestemme hvor mye du ønsker å delta. Noen velger å bare å være støttemedlem, noen ønsker å være med i fellesskapet og noen jobber aktivt med ulike interesseområder. Mental Helse Åmot samarbeider med Telegrafen for å legge forholdene til rette for personer som har psykiske barrierer, og deres pårørende. Mental Helse har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i de fleste kommuner. Mental Helse er stor og sterk nok til å ta vare på alle brukere av psykiske helsetjenester, pårørende og andre interesserte i spørsmål som angår psykisk helse. Mental Helse gir ikke noe tilbud om behandling, men er en interesseorganisasjon og et støtteapparat. Vi samarbeider nært med øvrig hjelpeapparat, og med dine pårørende og ditt nettverk, dersom du ønsker det. Vi har taushetsplikt. Brukerorganisasjoner: Mental Helse Norge: www. mentalhelse.no ADHD Norge : Angstringen: selvhjelp Norge: landsforeningen for pårørende innen psykiatri: interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser: Mer informasjon om psykisk helse: (helsedirektoratet) (rådet for psykisk helse) (stiftelsen psykiatrisk opplysning)

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd LØRDAG 21. NOVEMBER 2009 UKE 47 NR. 271 112. ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- www.budstikka.no enda nærmere Årets lokale nettsted Endeligislag i Aleksander kjørte rally med Petter Alexander (4) og Petter Solberg

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer