Etiske utfordringer på sykehjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske utfordringer på sykehjem"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Etiske utfordringer på sykehjem Bettina S. Husebø Institutt for global helse og samfunnsmedisin, IGS Senter for eldremedisin og samhandling, SUS

2 Institutt for samfunnsmedisinske fag Du får en telefonsamtale kl om natten Halvor, 65 år er urolig igjen! Alvorlig demens, atferdsproblemer, søvn forstyrrelser Går rundt og lager bråk «Kan vi gi han beroligende? Han vekker alle andre og jeg er alene sykepleier på tre avdelinger med ansvar for 32 pasienter!» Hva gjør du?

3 Borgni, 89 år, Alvorlig demens Tilsynelatende smerte 6 forskjellige smerte diagnoser Men nekter alle medikamenter Dette øker hennes aggresjon, agitasjon og uro Hva gjør du?

4 Utfordringer i sykehjemsmedisin Multimorbiditet: 6.7 diagnoser per sykehjemspasient 80% er demente, 60% av dem har atferdsproblemer Alvorlig funksjonssvikt; 62% opplever smerte 8 faste medikamenter, 4 medikamenter v/behov Etiske utfordringer 45% av befolkningen dør på sykehjem, 35% på sykehus, 15% hjemme

5

6 Institutt for samfunnsmedisinske fag Rapport fra helsetilsynet: Eldretilsynssatsing Organisasjon og dokumentasjon Demensutredning Legemiddelhåndtering Underernæring Rehabilitering

7 1967 William Utermohlen

8

9 1996

10 1997

11 1998

12 1999

13 2000

14

15 Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og kommunikasjons-trappe Etterpå Pasient og pårørende ved dødsfallet Planlegging av Palliative Care Formodet samtykke Informert samtykke Erfaring og kompetanse i slike situasjoner Forberedende samtaler et godt liv/ en god død

16 To identify the terminal phase "Would I be surprised if my patient was to die in the next 6-12 months? Lynn J, JAMA 2001

17 Institutt for samfunnsmedisinske fag Bjarte Haaland, 71 år Alvorlig KOLS i mange år Innlagt på palliativ avdeling for 3 dager siden 17 innleggelser på sykehus i løpet av siste år Bruker kontinuerlig surstoff, B-PAP flere ganger om dagen Telefon om natten: «Bjarne har maksimal dyspné, cyanose, bronkospasme kan du komme?» De pårørende kommer samtidig med meg «Faren vår skal på sykehus!»

18 Institutt for samfunnsmedisinske fag Hva er problemet? Bjarte er ikke i stand til å snakke og virker knapp kontaktbar nærmest døende Skal jeg sende en døende pasient med sykebil til sykehus midt om natten? Jeg har ikke snakket med Bjarte om hans ønsker for en slik situasjon når jeg tok han imot for 3 dager siden. Hva skal jeg gjøre?

19

20

21

22 Institutt for samfunnsmedisinske fag Barriers to advance directive planning Physicians do not have the time - Patients do not want to ask Patients with acute (or multiple) medical problems are less willing to discuss ACP than patients meeting in for routine health visit First-time meeting or early in the patient-physician relationship feel less comfortable Ramsaroop SD 2005

23 Institutt for samfunnsmedisinske fag Timing? Patients want their primary care doctor to initiate while they are in good health (Maxfield et al. 2003) Earlier! Earlier age, earlier in the natural history of disease, earlier patient-physician relationship (Johnston et al.1995) Patients felt that this is physician responsibility (Johnston et al.1995)

24 Institutt for samfunnsmedisinske fag How to do? Most successful is direct patient-health-care professional interaction Iterative interaction over multiple visits (Duffield P et al. 1996) Written material - ineffective! Written information plus physician visit (3-5 min) - 44% completion rate (Ramsaropp SD 2005)

25 Magne Bø, 78 år gammel Innlagt på en palliativ avdeling etter henvisning fra sin fastlege pga. smerte og omsorg i livets slutt. Cancer prostata med levermetastaser, og multiple skjelett metastaser CT viser fare for fraktur i h/hofte; bruker hoftebeskytter. Klar og orientert, går med rullator, motivert til å trene. Han har tapt vekt, dårlig appetitt. Han er Jehovas vitne.

26 Magne videre forløp På tross advarsler prøver Magne å komme seg fra godstolen til sengen uten hjelp. Magne faller og brekker høyre lårhalsen. Han sendes til sykehus. Etter sykehusoppholdet har Magne sterke smerter og er ikke lenger i stand til å svelge.

27 Spørsmål Hvilke etiske dilemma kan forventes? Hvem bestemmer? Etterhvert utvikler pas. økende grad av forvirring, hallusinasjoner og mistenksomhet. Hva foregår?

28 Informert samtykke - Pasienter med samtykkekompetanse Forklar utrednings- og behandlingsalternativ Innhent informert samtykke Pasienten avgjør hvilket alternativ han ønsker Vi avgjør hvilke alternativ som er medisinsk forsvarlig

29 Maria Nilsen: Bakgrunn 85 år, innleggelse fra sykehuset til sykehjem Tidligere fått omsorg i hjemmet av mannen For 5 dager siden operert for lårhalsbrudd Parkinson? (Demens) Diabetes Hjertesvikt

30 Maria Nilsen: Bakgrunn Ved ankomst redusert allmenntilstand, lite kontakt Tar ikke til seg mat eller drikke, vekt 42 kg Lege og pleiepersonale vurderer henne som dement Tre uker senere: Lungebetennelse og hjertesvikt Døende i løpet av de neste dager

31 Hennes ektefelle mener hun hadde god helse før lårhalsbruddet hevder at Maria aldri har vært dement forlanger at hun blir innlagt på sykehuset for rehabilitering truer med politi-anmeldelse for drap: Om vi ikke redder hennes liv, gir henne næring og væske intravenøst samt innleggelse på sykehus Hva gjør du?

32 Hva gjør vi? Flere samtaler med ektefelle Vi prøver iv. antibiotika in tre dager; seponerer etter vært væsketilførsel, fordi pasienten er døende Det blir klage til Helsetilsynet og politi-anmeldelse om drap Vi ber om obduksjon Vurdering av fylkeslegen

33 Formodet samtykke - Pasienter uten samtykkekompetanse Pårørende kan ikke gi informert samtykke på vegne av pasienten Utfordringen er formodet samtykke Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? De pårørende er sentrale informasjons- kilder til formodet samtykke

34 Institutt for samfunnsmedisinske fag Reidun Førde et al. 2013

35 Institutt for samfunnsmedisinske fag Hvem har ansvar? Den behandlende legen har det endelige ansvaret for etiske avgjørelser og de fleste etiske utfordringer Men ikke undervurder pleiepersonalets rolle Studier viser at «ikke-leger» bør/kan ta opp forberedende samtaler etter gitt opplæring Detering KM, BMJ 2010

36 Institutt for samfunnsmedisinske fag Hvem bør inkluderes til slike samtaler? NH patients, mean 84 years, mean MMSE 14 82% could state a simple treatment preference But a sizable number did not retain capacity to understand treatment alternatives or consequences of the choice. Patients were more likely to possess advance directives when proxies possessed advanced directives Allen RS 2003

37 Institutt for samfunnsmedisinske fag Inklusjon til forskning - Who can decide? Those who scored 16 or more on the MMSE (range 0-30) were educated about the LMD (Let me decide advance directive) If residents designed otherwise scored 15, proxies were contacted family members or partner, court appointed guardians for personal care Molloy DW et al. JAMA 2000; 283 (11):

38 Hvordan gikk det videre med Halvor og Borgny? Institutt for samfunnsmedisinske fag Halvor fikk sovemedisin uten effekt Tverrfaglig møte neste dag Mer aktiviteter, mindre søvn på dagtid Frivillig kontaktperson Ikke alltid bra men bedre Fast primærkontakt Gode rutiner og rammer Tilbudt av analgetika under måltid hun kan velge selv Ikke alltid bra men bedre

39 Institutt for samfunnsmedisinske fag Konklusjon??? Sykehjems-verden er full av etiske spørsmål rettet mot den individuelle pasienten og systemet «Alt» dreier seg om kommunikasjon, tillit og kompetanse Etiske samtaler så tidlig som mulig! Ta pasient, pårørende og pleiepersonale med Ikke terapeutisk nihilisme! Unngå konflikter Alle skal leve videre med dette

40 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Senter for alders- og sykehjemsmedisin Aktuelle prosjekter Bettina S. Husebø Institutt for global helse og samfunnsmedisin, IGS Senter for eldremedisin og samhandling, SUS

41 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Opening Ceremony

42 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Aims 1. Research 2. Education 3. Implementation of research results 4. National and international collaboration

43 Institutt for global helse og samfunnsmedisin

44 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Improving mental health and end-of-life care in residents of nursing homes: A cluster randomized clinical trial of efficacy The KOSMOS Study ( ) Financial support: Norwegian Research Council Start: September 2013 Personal resources: 2 Ph.D candidates (100%) 1 Postdoc researcher (50%) 1 Statistician (30%) Management group:

45 Institutt for global helse og samfunnsmedisin KOSMOS - Intervention A-D Kommunikasjon og Omsorg i livets slutt (A): Systematic education and patient` centered discussions regarding patients` endof-life preferences and adequate treatment will be offered to families and staff Smertevurdering og behandling (B): Principles of pain assessment and treatment will be implemented by a standardized program related to the MOBID-2 Pain Scale. Medikament-vurdering (C): Medication review will be undertaken using the NICE dementia guidelines. Principal investigators will evaluate patients medication records together with the responsible NH physician and the responsible nurses. Occupational therapy (D): Together with the staff, the trained therapists develop an individual activity plan for each patient who will be performed by the staff, family, volunteers and physio- and occupational therapists. Safety Control

46 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Methods A systematic literature review Developing the KOSMOS education program by Delphi process A pilot study (3 months) (3 NHs) 9-month RCT study (N=360, 60 NHs) Quantitative measurements Patient safety and cost-effectiveness analyses Data collection at baseline, months 3,6,9 or after patient`s death

47 Institutt for samfunnsmedisinske fag Primary and secondary outcome measures Quality of Life in Dementia (DEMQoL) Cornell Scale for Depression (CSDD) Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home version (NPI-NH) Mobilization-Observation-Behavior- Intensity-Dementia-2 (MOBID-2) Numerical Rating Scale (NRS) Activities of Daily Living (ADL) Sleep and Activity measueres Mini-Mental State Examination (MMSE) UKU safety scale Adverse events (AE) Serious adverse events (SAE) Quality of Interactions staff/patients (QUIS) Psychotropic use Drug-related problems Fall-diary Cost-utility analysis (RUD-FOCA) Hospital admission; Mortality

48 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Preparation WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 Year Month Meeting management group Emloyment 2 PhD candidates/1 from researchline Review literature Meta-analysis Write review Optimize KOSMOS intervention Review of manuals Optimize training Finish KOSMOS protocol/rek Training therapists Education to NHs Inclusion pilot NHs Pilot intervention Data analyses/report 2. Meeting Management group Delphi prosess 2. Optimizing intervention 3. Meeting Management group NH inclusion Informed consent Training therapists and NH staff KOSMOS Intervention Datanalyzes Identifying pract. problems Qualitative evaluation 4. Meeting Management group Final KOSMOS manual Scientific dissemination, at least 6 articles Writing the theses Defence of the 2 PhD theses Conferences, contacts, networking Research School at UiB for PhD candidates

49 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Efficacy of Pain Treatment on Depression in Patients with Dementia. A Randomized Clinical Trial of Efficacy DEP. PAIN. DEM Study ( ) Financial support: Norwegian Research Council Start: September 2013 Personal Resources: 1 Ph.D candidates (100%) 1 Postdoc researcher (50%) 1 Statistician (20%) Management group

50 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Overarching aim of the study To explore whether individual pain management can improve depression in patients with dementia

51 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Methods A systematic literature review Pilot study Multicentre, parallel-group (3 arms), 13-week double-blind, placebocontrolled RCT 266 participants with dementia and depression from old-age psychiatry services in 3 centres and patients from 12 NHs

52 Institutt for samfunnsmedisinske fag Primary and secondary outcome measures Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home version (NPI-NH) Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia-2 Pain Scale (MOBID-2) Numerical Rating Scale (NRS) Sleep and activity measurements Activities of Daily Living (ADL) Mini-Mental State Examination (MMSE) Health Related Quality of Life in Dementia DEMQoL UKU safety scale Adverse events (AE) Serious adverse events (SAE)

53 Institutt for global helse og samfunnsmedisin Year Quartal REK application; EUDRACT; Inclusion of old-age psychiatry services Inclusion of nursing homes Teaching, education, supervison of health care personal Inclusion of the patients, informend consent Data collection Data analyses 1., 2., 3. article Writing thesis, defence of the thesis Dissemination process of results, conferences etc

54 Institutt for samfunnsmedisinske fag

55 Institutt for samfunnsmedisinske fag

56 Institutt for samfunnsmedisinske fag

57

58

59 Pårørende

60

61

62 It`s all about people THE FRAIL OLD - and an increasing group of engaged and entusiastic young researchers and colleagues

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13

Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Lindring av plagsomme symptomer i livets sluttfase Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Fokus på livskvalitet Hva er viktig for deg (nå)? Identifisere, kartlegge, tiltak Vurder behandlingsintensiteten Gjenkjenne

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Hjelpetiltak i barnevernet - virker de?

Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:12 NIBR-rapport 2004:11 NIBR-rapport 2004:3 Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barn

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte forskning nr 4, 2012; 7: 380-387 doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158 ORIGINALARTIKKEL > Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Foto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Barn og unge som pårørende ved kreft Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og

Detaljer

Hva er den «gode død»?

Hva er den «gode død»? PLEIE AV DØENDE Hva er den «gode død»? Av Beate André, RN, RMN, Master of Nursing Science, PhD. Avdeling for sykepleieutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim, Norge Introduksjon I Norge dør 46

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

hver i løpet av studieperioden. To av tre foreskrevne legemidler ble imidlertid aldri gitt til pasientene

hver i løpet av studieperioden. To av tre foreskrevne legemidler ble imidlertid aldri gitt til pasientene Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: For å sikre sykehjemspasienter effektiv og forsvarlig legemiddelbehandling, kreves hensiktsmessige rutiner for forskrivning, håndtering og effektdokumentasjon

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer