for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen."

Transkript

1 Fra ambisiøs strategi til effektiv drift Forretningsutvikling og ITløsninger som gir grunnlag for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen. EG

2 Fremtidens detaljhandel Økende internasjonal konkurranse, lovendringer, nye teknologiske muligheter og endrede atferdsmønstre blant forbrukerne er med på å påvirke detaljkjedenes resultater. Samtidig tvinger en generell nedgang i detaljindeksen deg til å optimere driften for å sikre bunnlinjen. Parametere som antall kunder, konverteringsrate, basketsize og kundelojalitet gjelder fortsatt, men måten du kan påvirke de enkelte faktorene på, har endret seg betydelig. Nå må du være synlig på sosiale medier, ha en differensiert sortimentstrategi og skape personlige handleopplevelser på tvers av salgskanaler. Kanskje... for innimellom er du muligens usikker på hvor det lønner seg best å sette inn støtet. Enten du er en del av en kapital-, franchise- eller frivillig kjede, er målet en optimal synergi mellom stordriftsfordeler, lokal tilhørighet og en opplevelse av eierskap ute i butikkene. Forbrukerne er beinharde, og du har innsett at lokal detaljhandel uten stordriftsfordeler eller en sentral kjede uten lokal tilhørighet hører fortiden til. Utnytt mulighetene Ikke bare du, men hele detaljhandelen er tvunget til både en kortsiktig optimalisering og en langsiktig evaluering og omdefinering av forretningsmodeller. Stagnasjon er ikke et alternativ. Det er utfordrende, men betyr samtidig at hvert steg du tar i retning effektiv drift og nytenkning, gir deg en bedre posisjon i fremtidens detaljhandel. Det er her dine muligheter ligger utnytter du dem? Kjenner du igjen noen av utfordringene? 2

3 Er min kategori- og sortimentstyring optimal? Hvordan oppnår jeg maksimal margin med den riktige miksen av kategorier og vareutvalg? Kan jeg effektivisere innføringen av nye varer i alle kanaler? Hvordan effektiviserer jeg sortimentstyringen ved hjelp av bonanalyser? Kan jeg disponere varene bedre? Benytter jeg de riktige leverandørene? Hvordan faser jeg ut varer på en mest mulig lønnsom måte? Hvordan konsoliderer jeg varedata på tvers av butikkene? Hvordan øker jeg hastigheten på lageromsetningen? Hvordan kan jeg planlegge bedre? Bruker jeg riktig planleggingsmetode? Kan allokeringsrutinene bli bedre? Er planleggingsdataene gyldige? Er jeg flink nok til å håndtere konsekvensene i mangel situasjoner? Vet jeg nok om kundene mine? Vil økt innsikt gi en høyere konverteringsrate? Har vi de riktige kampanjene, og hvilke lykkes vi best med? Hvordan knytter jeg kundene tettere til oss? Er jeg effektiv nok i disponering til butikkene? Har jeg de riktige varene til rett tid og i riktige mengder? Har jeg nok av de populære varene på hyllene? Hvordan unngår jeg at basisvarene blir utsolgt? Hvordan sikrer jeg omsetningen? Hvordan kombinerer jeg butikker og netthandel best mulig? Hvilke arbeidsrutiner må optimeres for å sikre effektiv drift? Får jeg min andel av den økende omsetningen innen e-handel? Selger jeg til full pris i sesongen? 3

4 Effektive arbeidsrutiner i detaljkjeden Potensialet ved å strømlinjeforme prosesser og rutiner i forbindelse med planlegging, varemottak, ordrelegging og betaling er stort. Det vet du, og du presterer allerede bra. Ellers var du ikke her. En detaljkjede kan imidlertid sammenlignes med en levende organisme i utvikling. Det sniker seg inn uvaner, forbrukerne stiller krav som nødvendiggjør nye løsninger og det byr seg nye teknologiske muligheter. Du kan hele tiden bli bedre, men vet du hvor? Velg ut fokusområder Kanskje er det noe som sier deg at hastigheten på lageromsetningen kan bli bedre eller at lagervolumet bør reduseres. Hvis dette er dine fokusområder, sikrer du verdien av innsatsen med målbare suksesskriterier og en oppfølgingsplan. Det er mulig å optimere flere av kjerneprosessene og dermed effektivisere driften. Begynn der verdien er størst, og få hjelp til å finne de viktigste fokusområdene. Skap sammenheng I tillegg til å redusere kostnadsnivået gjennom optimering av utvalgte rutiner, styrker du konkurranseevnen ved å skape en friksjonsfri sammenheng på strategisk viktige områder. Hvis målsettingen for eksempel er å øke omsetningen i netthandelen, må nettbutikken være forberedt for mange bestillinger, kunne sørge for sikre leveranser og fleksibel håndtering av returvarer, for å nevne noe. Hvor effektivt støtter dine eksisterende rutiner målene for drift og utvikling av detaljkjeden? 4

5 Hvor i prosessen kan du bli flinkere? Produktmiks Forsyningskjede Kunde Valg av varer ETTERSPØRSEL TILBUD Effektivitet i arbeidsrutiner og sammenheng på tvers bidrar til å sikre at du kan levere riktig vare på rett tid og sted, til riktig pris. Forsyning - hovedkontor Forsyning butikk Ledelsesinformasjon og styring Salgskanaler Planlegging Kategori/ sortiment Innkjøp Distribusjon Marketing Salg Service ØKONOMI & HR MASTERDATA MANAGEMENT 5

6 Bransjespesifikke retailløsninger som katalysator SALGSKANALER Teknologien fungerer best når den ikke oppleves som påfallende i seg selv, men fungerer som en integrert del av den samlede kjøpsopplevelsen. Dermed er du for eksempel sikret fulle hyller i butikken og på lageret i nettbutikken. PLANLEGGING OG FORDELING BUSINESS INTELLIGENCE ERP E-COMMERCE BUTIKKDRIFT I EG tenker vi alltid forretning før teknologi, noe som gjenspeiles i vårt utvalg av løsninger for detaljbransjen. Effektiv drift og verdiskapende utvikling av detaljkjeden danner utgangspunktet for løsningene som inngår i vår verktøykasse. SERVICE RETAIL FORRETNINGSUTVIKLING KUNDESENTER & SUPPORT 6

7 Planlegging og allokering Planlegging og styring av flyten i hele produktets livssyklus er det som avgjør om du skaffer deg et konkurransemessig fortrinn eller sakker akterut. Her sørger du for at det er varer i hyllene, i butikken og på nett. Planlegging basert på reelle data, analyser og prognoser Optimal produktmiks med kategoriog sortimentstyring Effektiv styring av innkjøp og påfylling. Business Intelligence Med Business Intelligence får du oversikt over all informasjon som detaljkjeden sitter på, på tvers av funksjoner og aktiviteter. Det gir sikre peilemerker og styrker beslutningsgrunnlaget. Oversikt til ledere og nøkkelmedarbeidere med grafiske skjermbilder og rapporteringsverktøy Effektiv oppfølging av KPI-er for salg, logistikk og budsjetter Nøyaktig prissetting på kampanje- og salgsvarer. ERP-løsninger Våre ERP-løsninger for detaljhandelen hjelper deg med å drive forretning på tvers av lokasjoner ved å konsolidere og optimere prosessene. Bedre utnyttelse av ressurser Effektiv oppfølging av priser, kampanjer og omsetning Samlet oversikt med informasjon fra alle salgskanaler. ecom Tilstedeværelse på nett handler om mye mer enn en hjemmeside. En seriøs ecom-løsning er fullt integrert med virksomhetens øvrige prosesser og utnytter mulighetene for å gå på tvers av salgskanalene. Effektiv håndtering av returvarer i butikken og på nettet Nettbasert tilgang til lagerstatus på tvers av salgskanaler Bruk av kundenes digitale fotavtrykk og tilbakemeldinger fra nettbutikken. Butikkløsninger Med de riktige løsningene ute i butikkene kan du foreta en rask og effektiv ekspedering og ha større fokus på mersalg og kundeservice. Bedre kundeservice og økt salg Enklere opplæring av nye medarbeidere Sikker varedisponering og varer i hyllene. Forretningsutvikling i detaljkjeden Strømlinjeformede rutiner og riktige styringsverktøy gir høyere produktivitet, mindre svinn og økt konkurranseevne. Med utgangspunkt i din forretning tilbyr vi: Sparring om den videre retningen for din detaljkjede Kunnskap om gevinstpotensial og verdiskapende parametere Beste praksis basert på analyser, erfaring og innsikt. Service Vi tilbyr tre servicepakker som er satt sammen spesielt med tanke på å sikre stabil drift og proaktivt vedlikehold av detaljkjedenes maskinvare henholdsvis ved kassepunktet, på kontoret og i butikken: Servicepakke 1 Kassepunktet: POS (PC-er), håndterminaler, skannere, kortterminaler og skrivere Servicepakke 2 Kontor: PC-er, tastaturer, skjermer og skrivere Servicepakke 3 Butikk: hyllemerking, videoovervåking, infoskjermer og annet butikkutstyr. Support og hotline Du kan velge mellom tre nivåer for onlinesupport, som alle er satt sammen med tanke på hvor i kjeden oppetid er mest kritisk: CarePack 1 InStore: varebestilling, kampanjer, etiketter, ESL og POS CarePack 2 Integrasjon: integrering med tredjepartsprodukter, støtteprogrammer, backup og videoovervåking CarePack 3 Administrasjon: statistikk, Office-pakken, bankprogramvare, e-post, økonomisystemer og nettverk. 7

8 Den ideelle retningen for din detaljkjede Vet du hvilke viktige skritt dere må ta for å nå målene dere har satt for virksomheten? En viktig øvelse er å utarbeide et "veikart" for den teknologiske og forretningsmessige utviklingen av kjeden. På den måten vet du hele tiden hva som er neste viktige skritt. ORGANISASJON De markedsmessige kravene bestemmer hvordan butikkene og forsyningskjeden kan drives effektivt. Økende e-handel tvinger deg til å tenke i nye baner og utvikle din forretningsmodell samtidig som du må være fleksibel og klar til å omstille deg for å møte kundene der de er. Hvordan lager du en utviklingsplan som tar hensyn til dette og hvordan prioriterer du rekkefølgen av tiltak? Ja, hvor skal du begynne? TEKNOLOGI PROSESSER Ved kjernen i forretningen Du må naturligvis navigere etter utviklingen i markedet, men enda viktigere er det å trenge helt inn til kjernen i forretningen. En grundig analyse av nåværende arbeidsrutiner sammenlignet med beste praksis i detaljbransjen er et godt utgangspunkt. I tillegg til prosessene må du ta hensyn til organisatoriske og teknologiske muligheter og utfordringer. 8

9 Få en god start EG har gått veien før og kan hjelpe deg med å få en god start. Ditt "veikart" og rekkefølgen av de enkelte skrittene avhenger av hvilke egenskaper som preger din detaljkjede. Vi har en velprøvd metode og grundig kjennskap til "best practice" innen detaljbransjen som gjør at du kan ta beslutninger på riktig grunnlag. Trygt i mål Med utgangspunkt i en business case formulerer du målsettingen med prosjektet. Grundig forarbeid, en løsning som understøtter detaljkjedens kjerneprosesser og fokus på hvordan gevinstene realiseres, er oppskriften på å komme trygt i mål. Selvfinansiering som en del av reisen Hvis det er viktig for deg at de enkelte tiltakene bidrar til å finansiere fremtidige prosjekter, tar vi hensyn til det når vi sammen utarbeider en plan for utviklingen i din detaljkjede. Vi vet hvordan du kan redusere de driftsrelaterte kostnadene gjennom optimering av utvalgte arbeidsrutiner. På den måten skaper du et økonomisk spillerom som kan omsettes i nye, verdiskapende prosjekter. BUSINESS CASE FORRETNINGS- ANALYSE VALG AV LØSNING DESIGN, UTVIKLING OG TEST IMPLEMENTERING OG IDRIFTSETTING FORANKRING OG KONTINUERLIGE FORBEDRINGER 9

10 Løsninger fra A til Å Det er ikke enkelt å finne svaret på hva som er den riktige IT-løsningen for din virksomhet. Bedriftskultur, intern kompetanse, økonomi og målsetting er viktige faktorer som må tas med i beslutningsprosessen. EG hjelper deg med å finne løsningen som passer best for din virksomhet. Det er vårt fokus på forretning og vår teknologiske spennvidde en garanti for. Fra ambisiøs strategi til effektiv drift EG Retail gir deg den nødvendige rådgivning og sparring. Vi kjenner detaljhandelen, de verdiskapende parameterne og forbedringspotensialet. Sammen finner vi ut hvor de største gevinstene kan høstes. Vi kan følge deg hele veien. Gjennom sparring og rådgivning styrker du ditt beslutningsgrunnlag fra en skjerpet strategi til IT-verktøyene som bringer deg trygt i mål. 10

11 SALGSKANALER FORRETNINGSUTVIKLING PLANLEGGING OG FORDELING BUSINESS INTELLIGENCE SERVICE ERP RETAIL FORRETNINGSUTVIKLING E-COMMERCE BUTIKKDRIFT KUNDESENTER & SUPPORT Prosessoptimering Business Analytics Kunnskapsdeling Strategisk CRM BRANSJELØSNINGER Best practices Bransjekunnskap Prosessrammer Bransjeprogramvare Programvare fra EG og tredjeparter Full integrering DRIFT OG INFRASTRUKTUR I samarbeid med EG er du hundre prosent dekket. Du får rådgivning og IT-løsninger fra én leverandør som er der hele veien fra ambisiøs strategi til effektiv drift. Bransjeløsninger som er nøyaktig tilpasset din forretning og som effektiviserer dine arbeidsrutiner, er EGs DNA. Vi tar utgangspunkt i dine behov og tenker alltid forretning før teknologi. Skybaserte tjenester IT på abonnement Outsourcing IT, prosesser og medarbeidere Infrastruktur IT-infrastruktur, service og support 11

12 EG utgjør en forskjell EG utgjør en forskjell i detaljhandelen Gjennom forretningsutvikling og med IT-løsninger som katalysator hjelper EGs Retail-konsulenter hver dag detaljkjeder med å sikre effektiv drift, utvikling og vekst. Kapasitet til store prosjekter EGs posisjon som en av Skandinavias ledende IT-tjenestebedrifter bygger på et nært forhold til kundene, bransjekunnskap og solid IT-kompetanse. Vi har bredde og kompetanse til å løfte store prosjekter som for eksempel større ERP-implementeringer i nasjonale, nordiske eller globale selskaper. Vi kan følge deg hele veien med: Bransjespesifikke løsninger og konsulenter som passer til din forretning. Management-konsulenter som optimerer bedriftens prosesser. Business Intelligence som gir optimal støtte for å ta beslutninger. Infrastrukturløsninger som støtter forretningskritiske løsninger. Drift og service som holder løsningen oppe og går, enten den er fysisk plassert hos oss eller dere. Korte fakta Vi har kontorer over hele landet og er derfor alltid i nærheten. Vi har mer enn 1300 dyktige medarbeidere ved våre kontorer i Skandinavia, som jobber etter visjonen "Adding Value to Business". Kontakt oss Tlf.: e-post: EG

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt?

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Et lite hefte om kompetansebasert rekruttering Alle er like på forskjellige måter. Fyll på med nytt! Som bedriftsleder kan man iblant merke at det er tøft

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer