IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT-fundamentet du kan bygge din forretning på"

Transkript

1 IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon

2 Styrk bunnlinjen Potensialet for økt produktivitet i byggebransjen er stort. Budskapet er klart: Selv i et presset marked kan de fleste klare å styrke bunnlinjen. Det handler verken om vekst eller byggeboom, men om å få mest mulig ut av det som er. Gode arbeidsrutiner bidrar til økt produktivitet og færre feil. Automatisering av manuelle oppgaver forenkler administrasjonen og øker lønnsomheten. Kommer du samtidig nært innpå tallene, har du oversikt over økonomien i bedriften og de enkelte prosjektene. Dermed kan du tilpasse deg den aktuelle situasjonen i markedet til enhver tid. Går du systematisk til verks, kan du snu alle utfordringene til gevinst på bedriftens bunnlinje. Kjenner du igjen noen av utfordringene? 2

3 Regnskapsmedarbeideren/ økonomen Får jeg med alt på fakturaen første gang? Hvordan registrerer vi timer og materialer mer effektivt? Hvordan blir arbeidet med godkjenninger mindre tidkrevende? Hvordan forbedrer jeg rapporteringen til ledelsen? Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og prosjekter er lønnsomme og hvilke gir tap? Hvordan får jeg en rask og nøyaktig status for forretningen? Hvordan sikrer jeg bedre inntjening? Hvor kan jeg skjære ned på kostnadene? Prosjektlederen Oppdager jeg i tide om planene ryker? Har jeg oversikt over forbruk og bestilte materialer? Holder pågående prosjekter budsjettet? Jobber vi ut fra de nyeste tegningene? 3

4 Sammenheng fra salg til service Nær sammenheng gjennom hele byggeprosessen fra salg til service betyr stor forskjell for bunnlinjen. For å overleve og tjene penger holder det ikke bare å levere godt håndverk. Har du ikke kontroll på lønnsomhet, likviditet og levering, overlever ikke bedriften lenge. Kjenner du imidlertid inntjeningen per medarbeider, dekningsgraden for de største kundene og inntjeningen på ulike typer oppdrag, er sjansene for å lykkes mye større. Få fart på prosessene Byggeprosessen strekker seg fra design og prosjektering, via tilbud og forberedelser til gjennomføring og etterfølgende vedlikehold. Prosessen kan strekke seg over måneder eller til og med år. Underveis er det mange ansvarsskift og overleveringer, og selv om resultatet er fysiske leveranser i form av bygninger og installasjoner, omfatter prosessen også en mengde informasjonsstrømmer på kryss og tvers. Det ligger mye penger i å knytte disse informasjonsstrømmene sammen digitalt. Konkurransedyktige priser og solid inntjening Det er fire kjerneaktiviteter som det er svært viktig å understøtte byggeprosessen med. For det første må salgsstyringen danne grunnlag for salgsarbeidet. Deretter må du sørge for at alle kalkulasjoner er avstemt med faktisk arbeidsinnsats og gjeldende priser i bransjen, slik at dine tilbud er konkurransedyktige. Profesjonell prosjektstyring gir prosjektlederen løpende oversikt over økonomi, fremdrift og risiko, slik at han eller hun hele tiden kan ligge i forkant med korrigerende tiltak. Til slutt kan service- og kontraktstyring gi forretningen en solid inntjening. Vi sparer 1,5 til 2 millioner årlig bare på elektronisk handel. I tillegg kommer gevinster fra skanning av faktura, online timefangst, null dobbeltregistrering og total kontroll i alle ledd. Arne Brugger-Andersen, økonomisjef i Sig. Halvorsen 4

5 Hvor i prosessen kan du bli flinkere? Design Prosjektering Tilbud Forberedelse Utførelse Vedlikehold Salg Kalkulasjon Det er store gevinster å hente ved å digitalisere hele byggeprosessen fra design til vedlikehold. Prosjektstyring Aktiviteter som understøtter byggeprosessen Servicestyring Design Skisser Idéopplegg Plantegninger Prosjektering Arbeidstegninger Tekniske beregninger Materialforslag Tilbud Forhandlinger Samarbeidsavtaler Priser og tidsramme Forberedelse Tildeling av ressurser Budsjettstyring Planlegging Utførelse Tids- og materialregistrering Prosjektstyring Budsjettoppfølging Vedlikehold Serviceavtaler Kontraktstyring Forebyggende vedlikehold 5

6 Én samlet løsning for byggebransjen Med EGs bransjeløsninger spesielt utviklet for entreprenører og installatører, får du bedre oversikt og kan strømlinjeforme prosessene. FAKTURA- GODKJENNING MASKINER OG UTSTYRS- STYRING BUSINESS INTELLIGENCE Det skjer for eksempel gjennom å: Effektivisere tidkrevende arbeidsrutiner Optimalisere utnyttelsen av medarbeidere og maskiner Innføre styringsverktøy som gir prosjekt- og arbeidsledere oversikt. OPPGAVE- OG RESSURS- STYRING SALGSSTYRING UTLEIE OG VEDLIKEHOLD Løsningen er bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en moderne entreprenør- og installatørvirksomhet. Du kan supplere med tilleggsløsninger som utvider funksjonaliteten ytterligere og gir deg den løsningen som best dekker dine behov. TIDS- OG MATERIAL- REGISTRERING DOKUMENT- OG TEGNINGSSTYRING Din bedrift ENTREPRISE- OG PROSJEKTSTYRING Prognosene for byggebransjen tyder på begrenset vekst i årene som kommer og dermed en kamp om markedsandeler. Konsentrerer du deg om prosjektene som gir størst vinnersjanse? LØNNSSYSTEM KALKULASJON SERVICE- OG KONTRAKTSTYRING 6

7 Fundamentet under forretningen De fire grunnsteinene i EGs bransjeløsning for entreprenører og installatører sikrer det teknologiske fundamentet. Det gir sammenheng og kontroll fra første salgsfremstøt til avsluttende service til kundene. Salgsstyring En strategisk tilnærming til CRM gir effektiv støtte i prosessen fra den første, spede kontakten med en mulig kunde til endelig leveranse og etterfølgende vedlikehold av kundeforholdet. I en hektisk hverdag hjelper det deg med å følge potensielle prosjekter hele veien. Med fast definerte salgsprosesser oppnår dere synlighet på tvers av bedriften og en felles oversikt over potensielle ordrer. På den måten kan dere forutse fremtidig ordreinngang på bakgrunn av konkrete og målbare parametere. Entreprise- og prosjektstyring Her får du solide oppfølgingsmuligheter som raskt gir deg status for prosjekt og delprosjekter. Ligger du foran eller kanskje bak med hensyn til budsjett? Hva er ferdigstillelsesgraden og hva er verdien av pågående arbeid? Du får et perfekt verktøy som varsler deg i god tid før de røde lampene blinker, slik at du rekker å iverksette korrigerende tiltak og bringe prosjektet på rett kjøl. I tillegg til bedre mulighet for løpende prosjektstyring får du et effektivt grunnlag for å etterberegne og samle verdifull informasjon om hvor i byggeprosessen det gikk bra og hvor det eventuelt ikke gikk så bra. Service- og kontraktstyring Det ligger et stort konkurransefortrinn i å sette service- og kontraktstyringen mest mulig i system. En lett tilgjengelig oversikt over avtaler gjør at du kan planlegge serviceoppgaver sammen med de øvrige oppgavene. Løsningen kan blant annet håndtere planlagt, periodisk service, rekvirerbar service, mobil oppfølging og registrering av utførte arbeidsoppgaver. Økonomisk er det mulig å automatisere faktureringsprosessen, slik at du alltid sender ut fakturaer i tide og periodiserer kontraktsinntektene. Dokument- og tegningsstyring Kravene til dokumentasjon i en byggeprosess er strenge og dokumentmengden blir fort uoversiktlig. Men det finnes en enkel metode for å organisere, systematisere og lagre e-post og andre typer dokumenter direkte på prosjektet. Profesjonell styring av dokumenter og tegningsversjoner sikrer at alle involverte parter har tilgang til den nyeste kunnskap og for eksempel endrede tegninger. Med tilgang til alle dokumenter direkte på prosjektet foreligger det større sikkerhet for at den endelige leveransen stemmer overens med avtalegrunnlaget. Samtidig er det tid å spare, da det er enkelt å hente frem arkiverte dokumenter. 7

8 Gode tilleggsløsninger For deg som ønsker å gå et skritt videre i arbeidet med å øke produktiviteten og styrke bunnlinjen. Kalkulasjoner Var ditt siste tilbud litt for godt? Vet du hvordan du vinner prosjektet og fortsatt tjener penger? Effektive kalkulasjonsverktøy hjelper deg med raskt å utarbeide tilbud som bygger på fakta og ikke bare på synsing. Avhengig av din profil murer/entreprenør, tømrer/snekker eller maler gir løsningen tilgang til oppmålingsskjemaer og et omfattende kartotek over komplette bygningsdeler, slik at du er i stand til å inngå prisavtaler som holder. Alle løsninger omfatter mengdeberegninger, og kalkulasjonene overfører du ganske enkelt direkte til prosjektstyringen. Tids- og materialregistrering Elektronisk tids- og materialstyring er en tilleggsløsning til økonomi- og prosjektstyring. Løsningen er utviklet med tanke på å støtte de viktigste arbeidsrutinene i servicefunksjonen. Den mobile medarbeiderens arbeidstid utnyttes mer effektivt, og timer og materialer som er registrert på et avsluttet oppdrag, gjenspeiles umiddelbart direkte i regnskapssystemet. Fakturagodkjenning Jo mer du kan digitalisere fakturagodkjenningen, desto større gevinst kan du høste i form av mindre tapt tid og færre feil. Tilleggsløsningen Elektronisk fakturagodkjenning digitaliserer arbeidsrutinen helt fra mottak, innlesing/innskanning og bokføring til end elig godkjenning av fakturaene. Løsningen er nettbasert, noe som betyr enkel tilgang til fakturastrømmen via nettilgang og relevante tilgangskoder. Lønnssystem Noe av det viktigste i driften av en virksomhet er å holde styr på utbetalingen av lønn til medarbeiderne. Vi sørger for integrasjon med ditt lønnssystem, slik at det skapes sammenheng i alle arbeidsrutiner og dermed kontroll med de månedlige lønnsutbetalingene. Vi kan også hjelpe deg med anbefalinger når du skal velge mellom de ulike tredjepartsløsningene for lønnshåndtering som finnes på det norske markedet. Oppgave- og ressursstyring Med nettbasert oppgave- og ressursstyring når planleggingen helt ut på byggeplassen. Arbeiderne har oversikt over arbeidsoppgavene og får raskt vite om eventuelle endringer. Alle oppgaver opprettes enkelt digitalt, inngår i planleggingen og fordeles til gjennomføring. Effektiv planlegging og fordeling av oppgaver begrenser samtidig transporttid og ledig tid mellom jobber, etter som alle i prosjektet raskt kan orientere seg om oppgaver når arbeidsdagen starter, og ute på byggeplassen. Maskiner og utstyrsstyring Vet du alltid hvor maskiner og utstyr befinner seg? Har du kontroll på når de lovpålagte serviceettersynene skal gjennomføres og om de blir gjennomført? Hvor mye belaster maskiner og utstyr et aktuelt prosjekt? Denne modulen hjelper deg med å styre maskiner og utstyr som er utdelt eller utleid. Det hjelper deg også med den viktige vurderingen av hvorvidt det lønner seg å eie eller leie en bestemt maskin. 8

9 Business Intelligence I kjølvannet av finanskrisen er det viktig å kunne reagere raskere på avvik og kunne kjenne bedriften på pulsen. Business Intelligence handler nettopp om kunnskap om avvik og løpende status. Gjennom nettbasert tilgang til styringsrelevante nøkkeltall og diagrammer for både ledelse og medarbeidere kan Business Intelligence øke bedriftens reaksjonsevne og dermed også konkurranseevnen.» EGs bransjeløsning integrert mot NOBB gir oss alltid oppdaterte priser fra leverandørene. Lars Gunnar Berge, økonomisjef i Berge Sag & Trelast AS Utleie og vedlikehold Har du full kontroll på leie, utleie og tilbakelevering? Med vår utleiemodul har du full kontroll: All informasjon følger automatisk ordren fra registrert behov til fakturert leveranse. Salg av utstyr kan gjøres på samme ordre og alle priser er fleksible med hensyn til enhet og tid. 9

10 Vi har gjort alt klart er du klar til start?» EGs bransjeløsning for bygg og anlegg dekker alle våre behov. Martin B. Brunes, leder totalentreprise, Block Berge Bygg Har du først tatt beslutningen om å investere i en ny bedriftsløsning, er det egentlig bare en irriterende, foruroligende og tidkrevende implementering som står mellom deg og alle mulighetene som løsningen byr på. Det er i alle fall en reell bekymring, men slik er det ikke med oss. Når du velger en bransjeløsning fra EG, sparer du tid på at vi har gjort alt forarbeidet. Vårt viktigste mål er å skape verdi for din bedrift og langvarige implementeringsprosesser er ikke den raskeste veien til mål. Det er derimot Klar, ferdig, gå!, implementeringsmetodikken som er en integrert del av vår bransjeløsning. På denne måten minimaliserer vi risiko i forbindelse med din teknologiske og forretningsmessige oppgradering på: Klar vi har gjort alt innledende arbeid. Ferdig sammen tilpasser vi løsningen til ditt behov og sørger for at organisasjonen er klar. Gå du kommer raskt i gang og kan drive forretning på et høyere nivå. 10

11 EGs bransjeløsning for entreprenører og installatører Våre forretningsløsninger gir deg: Markedets beste løsninger i nyeste utgave Rask innlæring med lett forståelige brukergrensesnitt spesielt beregnet for roller i din virksomhet Nær integrering til velkjente verktøy som Outlook, Excel og andre Microsoft Officeprodukter Styrket beslutningsgrunnlag med visuelt effektiv ledelsesrapportering. EGs omfattende kunnskap om byggebransjen omsatt til: Effektive arbeidsrutiner basert på beste praksis i byggebransjen Komplett parameteroppsatt løsning Standardoppsett for håndtering av dokumenter Integrering til relevante løsninger i bransjen. Tilpasset din bedrifts behov Forprosjekt Vi avstemmer dine behov med løsningens beste praksis-prosesser og bestemmer: Funksjonalitet Teknologi Tidsplan. Prosjektforløp Prosjektet igangsettes på riktig grunnlag og du kommer trygt og raskt gjennom følgende faser: Implementering Test Opplæring. Velkommen til en bedre bunnlinje Med en bedriftsløsning som er tilpasset dine behov og effektiviserer dine arbeidsrutiner, er du nå klar til å styrke forretningen med: Bedre økonomi i prosjektene Løpende oppfølging av pågående prosjekter Bedre utnyttelse av medarbeidere og maskiner Kunnskap om hvilke kunder som gir tap og hvilke som gir overskudd Mer tid til kundene. På den bakgrunn er du mindre sårbar overfor svingninger i markedet, noe som gjør det enklere å reagere på endringer, omstille seg og sikre en lønnsom forretning. 11

12 _V1 EG utgjør en forskjell EG utgjør en forskjell i byggebransjen Bedre bunnlinje og tid til det som er viktig, er resultatet når vi automatiserer og effektiviserer de daglige arbeidsrutinene. I EG gir vi kundene mer tid til deres kunder. Styrker kundens forretning Vår posisjon som en av Skandinavias ledende IT-tjenestebedrifter bygger på et nært forhold til kundene, bransjekunnskap og solid IT-kompetanse. Vi har størrelsen og kompetansen til å utvikle og vedlikeholde bransjeløsninger som styrker kundenes forretning. Vi kan følge deg hele veien med: Bransjespesifikke løsninger og konsulenter som passer til din forretning Management-konsulenter som optimaliserer bedriftens prosesser Business Intelligence som gir optimal støtte for å ta beslutninger Infrastrukturløsninger som støtter forretningskritiske løsninger Drift og service som holder løsningen oppe og går, enten den er fysisk plassert hos oss eller dere. Korte fakta Vi har kontorer over hele landet og er derfor alltid i nærheten. Vi har mer enn 1450 dyktige medarbeidere ved våre kontorer i Skandinavia, som jobber etter visjonen Adding Value to Business. Kontakt oss Tlf.: E-post: EG A/S

for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen.

for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen. Fra ambisiøs strategi til effektiv drift Forretningsutvikling og ITløsninger som gir grunnlag for vekst og styrket bunnlinje i detaljhandelen. EG www.egnorge.no Fremtidens detaljhandel Økende internasjonal

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer