INNKALLING HOVEDSTYREMØTE. Protokollen godkjennes uten anmerkninger. Møte nr. 5/2014 sak nr.?: Styret tar gjennomgangen til orientering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING HOVEDSTYREMØTE. Protokollen godkjennes uten anmerkninger. Møte nr. 5/2014 sak nr.?: Styret tar gjennomgangen til orientering"

Transkript

1 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE Møte Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 07/ Kl. 11 Kay salen på Sagene samfunnshus Arbeidsutvalget og avdelingenes representanter SAKSLISTE Sak 36/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Leder informerer Innkalling styremøte nr. 7/2015 Innkallingen godkjennes uten anmerkninger Sak 37/2015 Godkjenning av protokoll møte nr. 6/2015 Leder informerer Referat møte nr. 6/2015 Protokollen godkjennes uten anmerkninger Sak 38/2015 Regnskapsrapport 2. Kvartal 2015 Møte nr. 5/2014 sak nr.?: Styret tar gjennomgangen til orientering Regnskapsrapport 2. kvartal 2015: Vedlagt ligger regnskapsrapport for Q (1. Jan 30.6) Hovedtall Sagene IF samlet: Budsjett 2015 Regnskap hittil i år Avvik budsjett Driftsinntekter , ,41 Sum driftskostnader , ,88 Overskudd/underskudd , ,53 DLs kommentarer: Helt vanlige tall på denne tiden av året. Hovedtall avdelingene: Avdeling Budsjett Regnskap Avvik DLs 2014 hittil i år budsjett Kommentarer Hoved , ,65 Disse to avdelingene må ses litt i Anlegg , ,17 sammenheng Innebandy 78806, , ,8 Stadig bedre styring og kontroll. Har ikke startet sesongen enda. Fotball , ,7 Må ses i sammenheng med avdeling Norway cup, og denne er ikke ført enda (foregår i juli). Har økt antallet medlemmer og Fotball senior , ,19 antall lag mye, mulig vi bør gå herrer gjennom budsjettet en gang til.

2 Bandy 3774, , ,09 Landhockey 5054, , ,45 Sykkel , ,52 Bryting 233, , ,89 Allidrett 927, , ,69 Venner i aktivitet - 409, , ,92 Rugby , ,35 Norway cup Sommerpatruljen , ,25 Regnskapsrapport Q Går i minus fordi utgiftene for siste del av sesongen 2014/2015 er ført på 2015, mens inntektene ikke kommer før starten av vintersesongen 2015 (des). Må skjerpe innkrevingen av avgifter. Bra de har fått på plass et budsjett, men det virker ikke helt som om det stemmer med virkeligheten (for eksempel er dugndsinntektene i budsjettet høye) God kontroll. Klatrekongen har eget budsjett og er ikke medregnet her. Her må det gjøres en jobb med innkreving av avgifter. Underskuddet er såpass stort fordi inntektene fra Gjensidigestiftelsen til matter ble ført i 2014, mens de fleste utgifter kom i Ekstra utgifter knyttet til ansettelse av ny leder. Treningsavgiften for høsten 2015 er ikke fakturert enda. Stort overskudd pga stort tilskudd extrastiftelsen. Har god plan for medlemshåndtering og innkreving, men ikke helt kommet i gang enda. Bra det er laget budsjett i år! Arrangementet gjennomført i juli, så ikke noe er ført enda. Arrangementet foregikk i august, så verken inntektene/ tilskuddet fra idrettskretsen ( kr) har kommet inn ei heller har de største utgiftene blitt ført enda. Sak 39/2015 Status medlems- og treningsavgift 2. Kvartal 2015 Tidligere styrevedtak: Møte nr. 5/2015 sak nr. 27: Følgende tiltak igangsettes: Landhockey foretar en gjennomgang av sitt budsjett og leverer nytt forslag med reduksjon av dugnadsinntekter og innføring av treningsavgifter (treningsavgift er innført, nytt budsjett ikke levert) Fotball følger opp utestående fordringer (det bra med informasjon til lagledere, men vedtak om å utestenge spillere følges ikke). Vedlagt ligger oversikt over status på medlems- og treningsavgift for 2. Kvartal 2015, under er det viktigste oppsummert. Status medlems- og treningsavgift 2. Kvartal 2015: Fakturert Betalt Ubetalt Q Q

3 DLs kommentarer: Oversikten er bare for medlems- og treningsavgifter for Innebandy, rugby, bandy og bryting har ikke fakturert sin treningsavgift for 2015 enda, landhockey har bare fakturert for halv sesong. Se kommentarer i røde parenteser bak ovenstående styrevedtak. Det går veldig sakte! Status medlems- og treningsavgift fra 2014: Q Hovedlaget Innebandy Bryting Landhockey Bandy Sykkel Fotball Fotball senior herrer Allidrett Venner i aktivitet Rugby SUM Utestående DLs kommentarer: For fotball senior herrer inkluderer beløpet også dugnadsavgiften Her har hovedlaget, innebandy, bryting og fotball mye å hente, og de må i større grad iverksette vedtaket om at medlemmer som ikke har betalt ikke får spille. Status fakturering av medlems- og treningsavgifter 2015: Faktura for medlemsavgift ble sendt ut til alle medlemmene 16. mars. Dette med unntak av fotballavdelingen, der svært mange nye medlemmer og lag har forsinket prosessen med å få korrekte medlemslister i klubbadmin. I år får alle avdelingsledere/ lagledere alle fakturaene til spillerne på sitt lag tilsendt på epost i en samlet pdf- fil. Dette gjør at de både kan levere ut regningene i hånda på spillerne på trening og sende ut til den enkelte på epost, hvis behov for dette. Faktura for treningsavgifter sendes fortløpende iht årsmøtevedtak i avdelingene og da rett i forkant av sesongstart i den enkelte idrett. Vi følger samme rutiner her. Fotball senior herrer vil i 2015 avvikle sin ordning med dugnadsavgift, da dette iht idrettens lover ikke er tillatt. Dugnadsavgiften gjøres isteden om til en del av treningsavgiften der en gid mulighet til å jobbe dugnad for halvparten. Vedtak Sak 40/2015 Status medlems- og treningsavgift 2. kvartal 2015 Oppfølging strategi Møte nr. 5/2015 sak 28. Strategien gjennomgås på alle styremøter og status oppdateres fortløpende på hvert styremøte Oppfølgingsskjema med status ligger vedlagt. Styret bes gå gjennom skjemaet for å diskutere veien videre på de ulike strategiene.

4 Sak 41/2015 Oppfølgingsskjema strategi Utbyggingen av Voldsløkka Møte nr sak nr. 6: DL og ISU- leder fortsetter å lede arbeidet med utbyggingen av Voldsløkka for styret. Arbeidet skal fokuseres på følgende: Å få tak i nødvendig informasjon om veien videre fra bymiljøetaten (status er nå innhentet, se vedlagte brav fra byråden) Å opprettholde de vedtatte bevilgningene også i revidert budsjett som vedtas ila våren (gjennomført med suksess) Å jobbe for at skatehall, landhockey/ kunstis og klubbhus legges inn i en felles entreprise (mislykkes) Å planlegge og gjennomføre en offisiell åpning av Bjølsen kunstgress iht opprinnelig plan (Erstattes av valgkamparrangementet) Å foreslå en et punkt om klubbens mål for resten av Voldsløkka i forslaget til strategi som vedtas av årsmøtet 2015 (styret må diskutere dette og gjøre et vedtak) Status (se også røde parenteser over): Revidert budsjett 2015 Voldsløkka fremdeles inne med mil. Skatehallen oppstart bygging høsten 2015, planlegges ikke sammen med landhockey/ kunstis. Landhockey/ kunstis byråden har svart oss på status, se vedlagte brev. Behovsanalyse er gjennomført (levert 7. Mai), sendt til vann- og avløpsetaten for uavhengig gjennomgang (ferdigstilles i september), deretter skal forprosjekt bestilles. Går fremover, men sakte. Regulering Uelandsgate 85 Foreligger to planforslag (et fra undervisningsbygg om skole og et fra nåværende eier profier om boligbygg), begge skal ut på høring i perioden Se vedlagte infomail fra generalsekretær Magnar Brekke i Oslo idrettskrets. Sagene IF bør komme med sine innspill i høringene, og da gi massiv støtte til undervisningsbyggs forslag om skole på eiendommen. Byråden skal på befaring i Uelandsgate August. Henning Strøm representerer Sagene IF og ISU- Sagene på befaringen. Valgkamparrangement Oslo idrettskrets, ISU- Sagene og Sagene IF samarbeider om et valgkamparrangement på Voldsløkka 29. August se vedlagte plakat og invitasjon lagt ut på våre facebooksider. Styret bes diskutere og ta stilling til (altså vedta): Skal vi vise interesse for å ta på oss driften av skatehallen? Valgkamparrangementet: Sagene IF skal innlede kort, hva bør vi si? Hvilke spørsmål skal vi ta opp med politikerne(lag liste)? Hva er klubbens ønsker/ mål for resten av Voldsløkka (bør gjøres et vedtak)? Hvilke innspill har vi i høringen om planforslagene vedrørende Uelandsgate 85? Brev fra byråden vedr Voldsløkka, epost Oslo idrettskrets vedr planforslag Voldsløkka. Sak 42/2015 Rekrutteringsplan for Sagene IF Det står i Sagene Ifs årsmøtevedtatte strategi for 2015 at vi skal lage en rekrutteringsplan for hele klubben. Sverre Midtun har nå laget et utkast til en slik plan, den ligger vedlagt. Styret bes:

5 Vedtaksforslag Sak 43/2015 Gjennomgå planen og vedta endelig utkast. Si noe om hvordan vi skal jobbe videre med planen (iverksetting, publisering, ansvar, tidsfrister ). Se også DLs kommentarer om rekruttering i sak 43 under. Utkast til rekrutteringsplan for Sagene IF Utkast til rekrutteringsplan for Sagene IF vedtas. L og DL informerer L og DL informerer om følgende saker: 1. Styreseminaret 22/8: DLs presentasjon som holdes på seminaret ligger vedlagt, dette til styremedlemmenes informasjon. 2. Anlegg: Vi er invitert til åpningen av nye Bjølsenparken, se vedlagte invitasjon. Ombyggingen av Bjølsenhallen er i gang, kontor DL ferdigstilt og planleggingen av klubbrommet er i gang. Vi har anmeldt to stk innbrudd ila sommeren, et i Bjølsenhallen og et i garderobeanlegget. Skader og tyveri dekkes av vår innboforsikring. Det skal bygges en Tuftepark på Voldsløkka ved Bjølsen kunstgress, se sak på våre facebooksider. Kommende reparasjoner: Sikring av håndballmål og reparasjon av basketkurv Bjølsenhallen, reparasjon av tak på Voldsløkka garderober. 3. Rekrutteringsmuligheter: Storbyarbeidet DL ber om hjelp fra styret til å mase på avdelingene om å gi nødvendige tilbakemeldinger for å få markedsført og igangsatt alle prosjektene (mangler all info fra bryting og rugby, og delvis info fra innebandy, bandy, landhockey) Nyetablerte Sagene handelsforening har invitert oss til å delta på markedsdagen 5. September, Se vedlagte invitasjon/ informasjonsskriv. FAU på Bjølsen skole har tatt et initiativ overfor oss til å se på mulighetene for å skape et aktivitetstilbud for AKS, se vedlagte epost fra FAU. 4. Arrangement: Gjennomførte: Norway cup (fotball kan orientere kjapt), sommerpatruljen (lederne invitert for å orientere på neste styremøte). Kommende: Valgkamparrangement 29/8, markedsdag 5/10, Oslos kuleste dag 20/9, Minirunde innebandy i oktober, klatrekongen. Presentasjon styreseminar, informasjon/ invitasjon markedsdag, epost FAU Bjølsen skole. Møteplan for hovedstyret høsten 2015 (vedtatt arbeidsutvalget møte nr 6/2015, se Sagene Ifs årshjul her) 22. august: Hele styret - Q2 (Ifm styreseminaret) 6. oktober: Kun arbeidsutvalget 3. november: Hele styret - Q3 og start budsjettprosess desember: Kun arbeidsutvalget - Budsjett 15. desember: Hele styret - Budsjett og julebord.

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Hei, Ref. eposten under. Her følger en oppsummering av møtet.

Hei, Ref. eposten under. Her følger en oppsummering av møtet. Fra: Vibeke Thiblin Emne: Re: Invitasjon til møte om klubbens økonomi Dato: 21. mars 2014 17:45:23 GMT+01:00 Til: henstr@getmail.no, Alexander Haugli , Morten

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer