PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte kl. 20 Fra hovedstyret: Finn- Ulrik Berntsen, Jørgen Foss, Hege Sørlie, Raheel Raja. Avdelingsledere: Bård Idås (Sykkel), Raheel Raja (landhockey). SAKSLISTE Sak 74/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Leder informerer Innkalling styremøte nr Innkallingen godkjennes, med en tillagt pkt 6 under sak 85. uten endringer. Sak 75/2013 Godkjenning av referat møte 9/2013 Leder informerer Referat møte 9/2013 Referatet godkjennes uten anmerkninger Sak 76/2013 Møte med avdelingslederne Tid: 12. Desember kl Sted: Møterommet i Bjølsenhallen Inviterte: Alle avdelingsledere Agenda: 1. Regnskapsrapport tom oktober Status medlems- og treningsavgift 2013, og plan for fakturering i Budsjettarbeid Presentasjon av årshjul, og maler for styremøter og årsmøter. 5. Informasjon om nytt medlemssystem (klubbadmin). 6. Kort info/ diskusjon om: utstyrsavtale (avtale med Torshov går ut 31.12) og skole- prosjekter (rekruttering). Alle avdelinger skal levere budsjett og årshjul for 2014 til DL innen 1. Februar Dette framlegges styret for godkjenning på møte nr Malene for styremøter og årsmøter skal publiseres på sageneif.no, og alle avdelinger skal fra benytte disse. Sak 77/2013 Regnskapsrapport tom Regnskapsrapport for perioden tom oktober 2013 er vedlagt. Hovedtall: Resultat pr Budsjett Avvik Inntekter , ,29 Utgifter , ,34 Resultat , ,95

2 DLs kommentarer: Det er vanlig med et negativt resultat på denne tiden av året. Det skyldes at svært mye av Sagene Ifs inntekter kommer sent på året (offentlige tilskudd, treningsavgifter, driftstilskudd, leieinntekter). Vi har iht styrevedtak investert om lag kr av vår egenkapital i noe oppussingsarbeid på Voldsløkka, dette er utgifter som synes på denne regnskapsrapporten. En del av forklaringen på innebandyens store underskudd er at to stk lange reiser for senior herrer elite falt på samme år, samt at en ikke har fått tildelt noen arrangementer før i 2014 (Minirunde og NM). Det er likevel svært sannsynlig at vi går med et betydelig underskudd i Årsaken til dette er betydelig mindre inntekter enn budsjettert, spesielt ift arrangementer og medlems/treningsavgifter. Kostnadskontrollen ift budsjett er forholdsvis god. Hovedtall avdelingene: Inntekter Utgifter Resultat Budsjett Avvik Hoved Anlegg Fotball Innebandy Bandy Landhockey Fotball senior herrer Sykkel Venner i aktivitet DL prognose (Grønt = pos/ gult = neg) Sak 78/2013 Regnskapsrapport Hovedstyret leder og nestleder, samt DL, skal ha et arbeidsmøte i midten av januar om klubbens økonomi generelt og inntekssiden av regnskapet/ budsjettet spesielt. Strukturering av styrearbeidet Tidligere vedtak: Sak 69 møte 9/2013: Forslag til årshjul vedtas. DL skal utarbeide forslag til maler for styremøter og årsmøter til neste styremøte. Årshjul og maler presenteres for avdelingene på utvidet hovedstyremøte 12. Desember. DL har nå utarbeidet forslag til maler for styremøte og årsmøte. De ligger vedlagt. Årshjul Maler for styremøte (1 stk) Maler for årsmøte (3 stk) Alle avdelinger skal levere budsjett og årshjul for 2014 til DL innen 1. Februar Dette framlegges styret for godkjenning på møte nr Malene for styremøter og årsmøter skal publiseres på sageneif.no, og alle avdelinger skal fra benytte disse. Sak 79/2013 Voldsløkka garderober Tidligere vedtak: På møte nr. 9/2013 ble styret informert om følgende: Vi får ikke noe svar fra OBIK på avtaleforslaget vårt og driften av anlegget har derfor stoppet opp. På neste styremøte må styret ta en avgjørelse på hva vi gjør med garderobedriften i 2014

3 DL og nestleder har hatt møte med OBIK om saken. Referat/ oppsummering ligger vedlagt. DL har også etter møtet sendt et justert forslag på bakgrunn av diskusjonen i møtet, men heller ikke fått svar på dette. Denne eposten ligger også vedlagt. Sak 80/2013 DL ber styret vurdere hva vi nå skal gjøre med driften av garderobene. Avklaringsepost fra OBIK ang Voldsløkka garderober. Oppsummering av møte med OBIK ang Voldsløkka garderober. Forslag til OBIK ang Voldsløkka garderober. Sagene IF skal forsøke å drifte garderoben på frivillig basis fom DL skal orientere Bymiljøetaten og OBIK om saken. Fotballavdelingen skal ta saken opp i styremøte og gi en tilbakemelding på om de vil ta hovedansvaret for driften. DL skal undersøke priser på renhold. Ny utstyrsavtale Styret ble informert om følgende i sak 73 på møte : Utstyrsavtalen med Torshovsport går ut DL har sondert markedet for muligheter, og funnet ut av Torshov sport har få reelle konkurrenter på klubbmarkedet. Styret må på neste møte ta en beslutning på hvilke leverandør vi skal velge DL har siden september jobbet med å hente inn tilbud fra ulike leverandører. Det er gjennomført møte med Torshov sport, G- Max Storo, Oslo Sportslager, XXL og Salming. Etter en total vurdering av pris, rabatter/ sponsing, service, kompetanse og kvalitet på varer, står en nå igjen med det DL anser å være de to beste kandidatene. Dette er Torshov sport og G- max Storo. Det er gjennomført et andre møte med disse to tett opp til styremøtet. DL har ikke mottatt endelig kontraktsforslag fra de to leverandørene, men er lovet dette før styremøtet. DL vil da ettersende disse, sammen med hennes vurdering og innstilling. Avtaleutkast Torshov sport Avtaleutkast G- Max Storo Ny utstyrsleverandør - vurderinger Sagene IF inngår utstyrsavtale med Torshov sport/ Assist co fom Styret skal orienteres om status på samarbeidet 4 ganger pr år. Sak 81/2013 Ny medlemsorganisering i norsk idrett - Innfasing av Klubbadmin og Min idrett Styret ble informert om følgende i sak 60 på møte : DL orienterer om at NIF vil begynne innfasingen av det nye medlemssystemet fom høsten Les mer om systemet her. Hvis systemet fungerer vil dette bli en nye og vakrere hverdag for alle i norsk idrett. Omleggingen vil imidlertid bli en betydelig utfordring for klubben pga en noe komplisert prosess knyttet til førstegangs registrering hvert enkelt medlem må gjøre. Hvis vi ikke planlegger omleggingen skikkelig, vil vi miste mange medlemmer og dergjennom mange penger. DL ønsker at hovedstyret skal ha samme innstilling til dette som svenskene hadde da de gikk over til høyrekjøring Og om følgende i sak 73 på møte : Klubbadmin og Min idrett presenteres for avdelingene på det utvidede styremøte 12. desember. På det samme møte må hovedstyret også bli enige om en innfasings/ fremdriftsplan. Siden sist har følgende skjedd: Leder og DL har vært på kurs i klubbadmin i regi av Oslo idrettskrets. Våre medlemslister er overført til klubbadmin. Klubbadmin er offisielt publisert fra NIF- IT sin side. Klubbadmin har, i tillegg til betalingsløsningen med bypass, fått en faktura/ kidnr/ ocr-

4 løsning. Dette betyr at Sagene IF som klubb nå er klare til å gå i gang å bruke klubbadmin. Utfordringer som gjenstår: Medlemmene må informeres om og ta i bruk min idrett Avdelingsstyrer og lagledere må også informeres om både klubbadmin og min idrett Sak 82/2013 Styret bes ta stilling til: Skal vi gå i gang med klubbadmin for hele klubben nå ( )? Hvordan skal vi nå ut til medlemmene, avdelingsstyrer og lagledere med informasjon om Min idrett? Sagene IF, med alle avdelinger, skal gå over til å bruke klubbadmin fom Betalingskrav for medlemsavgiften skal sendes ut 10. Januar DL skal utarbeide og publisere nødvendig info til medlemmene om saken. Styrene i fotball og innebandy bes utarbeide en plan for innfasing i samarbeid med DL. Leder/ nestleder skal være tilstede i hallen med PC og hjelpe medlemmer med i gang Min Idrett kl på følgende datoer: Tir 14/1: Ingebjørg Ons 15/1: Ingebjørg Tor 16/1: Einar Tir 21/1: Einar Ons 22/1: Ingebjørg Tor 23/1: Einar Tir 28/1: Einar Ons 29/1: Ingebjørg Tor 30/1: Einar DL skal legge fram status på arbeidet på styremøte nr Status allidretten Allidrettsleder Marthe Godtlund Bråthen ble ansatt i høst, og har nå fungert i stillingen (20 %) i 3 måneder. Under følger en statusrapport for 2013 og en liten plan for Status 2013: Det er ryddet kraftig opp i medlemslistene og disse skal nå være korrekte. Vi har kommet ajour med fakturering, og et stort flertall har også betalt. Allidrettsdelen av nettsidene er ferdigstilt og oppdatert. Det er nå kontroll på utstyr og utstyrskasser på alle treningsstedene. Jobbidrett og allidrettsleder har sammen utarbeidet en øvelsesbank som ligger på nett (klikk her, brukernavn er Sagene IF, passord er allidrett). Det er satt noen mål for Mål 2014: 1. Over 100 barn 2. Fast samarbeid med barnehagene i bydelen 3. En gruppe til på Nordpolen skole 4. Fast opplegg for overgangen allidrett åpne skoler 5. Implementere øvelsesbanken DLs kommentarer: Sagene IF allidrett har gått med underskudd i Dette skyldes mindre inntekter fordi DL ikke hadde tid til å drive tilbudet skikkelig våren 2013, samt økte økte kostnader knyttet til ansettelse av allidrettslederen og utarbeidelse av faglig opplegg. Dette, sammen med at ansettelsen av Marthe har gjort at vi nå har et mye bedre tilbud, gjøre at DL foreslår å øke

5 prisen på allidretten fra 350 kr pr semester til 500 kr pr semester fom Styret bes ta stilling til dette i møtet, eventuelt sende saken til årsmøtet i Sak 83/2013 DL vil også gjerne påpeke at Marthe gjør en meget solid jobb som allidrettsleder, og at ansettelsen av henne har hjulpet mye på DLs pressede arbeidssituasjon. Allidretten er inne i en positiv utvikling både ift antall medlemmer, faglig opplegg og organisasjon/ administrasjon. Styret gir skryt til allidrettsleder Marthe for den gode jobben hun har gjort siden hun ble ansatt i september. Mål nr. 1 endres til Over 150 barn. Treningsavgiften for allidretten økes til 500 kr pr semester pr. barn fom Møteplan for hovedstyret våren 2014 Av praktiske hensyn er det nødvendig at styret blir enige om datoene for alle styremøtene før årsmøtet På bakgrunn av årshjulet foreslår DL følgende møteplan: Hovedstyremøte Tirsdag 18. Februar Med avdelingsledere, budsjett, Innkalling til årsmøte, starte på årsberetninger, Q4 rapportering. Hovedstyremøte Torsdag 8. April Forberedelser til årsmøte Årsmøte Tirsdag 29. April Årshjul Møteplan for hovedstyret våren 2014 vedtas. Sak 84/2013 Oppfølging strategiarbeid 2013 Tidligere vedtak: Møte 5/2013 sak 40/2013: Forslag til oppfølgingsplan for strategien 2013 vedtas. Planen gjennomgås på hvert styremøte Styret bes ta en statusgjennomgang av vedlagte oppfølgingsplan. Oppfølgingsplan strategi 2013 Utsettes til møte nr Sak 85/2013 L og DL informerer L og DL informerer om følgende saker: 1. Bjølsen kunstgress Bjølsen kunstgress kom likevel inn på Oslo- budsjettet, og blir derfor rehabilitert i Fotballavdelingen har igangsatt vinterdrift av banen fom. november. 2. Grønne midler Sagene IF er tildelt kr i grønne midler fra bydel Sagene. 3. Prosjekt- Sagene (Venner i aktivitet) Sagene IF har signert en forlengelse av samarbeidsavtalen om Prosjekt- Sagene/ Venner i aktivitet med bydel Sagene. 4. Søknad medlems- og treningsavgifter bydel Sagene DL har sendt søknad om refusjon av ubetalte medlems- og treningsavgifter i 2013 til bydel Sagene, og vi er tildelt kr for Skole- prosjekter Bjølsen skole Klasse var på besøk i hallen 4. Desember, og også i år var dette svært vellykket.

6 6. Regnskapstjenester Det skjer endringer i vårt regnskapsbyrå Debet & kredit; Prisene har økt kraftig og vår regnskapfsører slutter Sagene IF må da vurdere om vi skal fortsette eller si opp avtalen med Debet og Kredit. Midlene fra bydel Sagene til å dekke medlems- og treningsavgifter skal fordeles iht listene innlevert fra avdelingene. DL får fullmakt til å avgjøre hvilket regnskapsbyrå vi skal ha avtale med i 2014.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer