S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT 2 0 1 1"

Transkript

1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S K O R T F O R TA LT

2 V å r v i s j o n SDC (Skandinavisk Data Center A/S) det foretrukne valget i den finansielle IT-sektoren i Norden for kunder og medarbeidere. 2

3 S D C - k o n s e r n e t Skandinavisk Data Center A/S DataKomm A/S SDC: 51% Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S SDC: 100% Nordisk Finans IT P/S SDC: 50% BEC: 50% V å r m i s j o n SDC er en bankeid fullservice-it-leverandør og -partner for små og mellomstore finansselskaper i Norden. Via stordrift og felles løsninger sikrer SDC leveranser til lave enhetskostnader og høy kvalitet for å sikre forsyningssikkerheten. Via profesjonelt samarbeid og jevnlige leveranser understøtter SDC kundenes forretningsutvikling og konkurranseevne. 3

4 S D C - k o n s e r n e t Skandinavisk Data Center A/S, SDC, er en av de ledende gjennom stordriftsfordeler, og har som ambisjon å videreutbygge og befeste sin posisjon som et felles nordisk ITsenter for små og mellomstore banker. IT-leverandørene og samarbeidspartnerne for finanssektoren i Norden. Nordisk Finans IT SDC har sitt utspring i foreningen Sparekassernes Datacenter, som ble etablert i 1963 som en medlemsforening for danske sparebanker med det formål å utvikle og drive IT-løsninger for finanssektoren på felles basis. Nordisk Finans IT (NFIT) ble etablert i 2009 av SDC og Bankernes EDB Central (BEC), og formålet var dels å etablere felles driftsavtale for SDC og BEC med JN Data A/S, dels å utvikle et fellessystem, Calypso, til håndtering av risiko, derivater mv. Siden årtusenskiftet har SDC utvidet virkefeltet til hele Norden, og SDCs kunde- og eierkrets omfatter i dag både danske, norske, svenske og færøyske banker. Felles driftsavtale ble inngått i 2010, og Calypso-systemet ble etter implementert i 2011 i henhold til planen. SDC har som mål å styrke kundenes konkurranseevne Nordisk Finans IT planlegges avviklet i løpet av

5 S D C - k o n s e r n e t DataKomm A/S SDC anskaffet seg i 2010 aksjemajoriteten, 51 %, i den danske programvarevirksomheten DataKomm A/S. Data- Komm, som er en mangeårig samarbeidspartner av SDC, ivaretar utvikling av en rekke nøkkelkomponenter i SDCs portalsystemer til banker og deres selvbetjeningskunder. Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Selskapet eier, leier ut og administrerer SDCs eiendom i Ballerup. Eierandele, Skandinavisk Data Center A/S: Antall banker/ bankgrupper: Største aksionærer: Terra-Gruppen AS Spar Nord Bank A/S Skandinavisk Data Center A/S Cerdo Bankpartner AB Sparekassen Kronjylland Lån & Spar Bank A/S SPARBANK A/S Eierandel: over 10% 2>10% 1>2% under 1% 19,6% 19,3% 8,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,2% 5

6 Ø k o n o m i SDCs egenkapital utgjorde ved årets utgang 845 mill. DKK mot 825 mill. DKK ved utgangen av Som følge av endret lovgivning fragår egne kapitalandeler i egenkapitalen. Sammenligningstall for 2010 er tilpasset tilsvarende. SDC har som mål å støtte kundenes konkurranseevne ved å levere forretningsstøttende tjenester til lavest mulige priser gjennom å utnytte stordriftsfordeler, markedsposisjon og strategisk samarbeid. De økonomiske gevinstene ved fellesskapet rundt SDC innebærer at SDC-bankene kan opprettholde lave IT-kostnader. Kurs/indre verdi utgjorde ved utgangen av ,9 Tross et turbulent år i den danske finanssektoren har mot 523,2 ved utgangen av SDC-konsernet i 2011 opprettholdt og til og med økt omsetningen svakt fra 1323 mill. DKK i 2010 til 1327 i Med bakgrunn i fortsatt innovasjon og effektivisering har SDC igjen i 2011 kunnet øke sine leveranser til bankene uten en tilsvarende stigning i bankenes betalinger til SDC. Årets resultat utgjør 20 mill. DKK. Resultatet er i overensstemmelse med SDCs forretningsmodell Etter denne modellen skal SDCs aktiviteter ikke gi overskudd, men bare være omkostningsdekket. Det er tredje år på rad at SDC øker sine IT-leveranser per betalt krone og dermed bidrar til å bedre SDC-bankenes konkurranseevne. Den akkumulerte verdien for perioden 6

7 Ø k o n o m i motsvarer ikke-oppkrevde merleveranser tilsvarende ca. 180 mill.dkk per Ytelser og betaling Utvikling i SDCs ytelser til bankene og bankenes betalinger til SDC. (Primo 2008 = indeks 100) år. Ved utgangen av 2012 forventes den akkumulerte verdien å ha økt til ca. 250 mill. DKK per år Driftsleveranser 120 Systemleveranser 110 Nettoprisindeks 100 Bankenes betalinger til SDC

8 Ø k o n o m i SDCs omsetning ; ordinær forretningsdrift Mill. DKK SDCs prispolitikk er bygget på tre grunnprinsipper: Tjenester leveres til kostpris, og prisen på en tjeneste avspeiler SDCs kostnader ved å produsere tjenesten Prisen på en tjeneste er den samme for alle banker, uansett størrelse, forbruk osv. SDCs omsetning i 2010 fordelt på tjenester Alle vesentlige tjenester er priset, og prisene er Spesialoppgaver på bestilling 5% Rådgivning og konsulentbistand 7% åpne og synlige. Kontingent 3% Print 5% WAN 2% Licenser 2% Driftsadm. bank-plattform 7% Systemutvikling individuell 10% Disse prinsippene sikrer både lave, konkurransedyktige priser, og at banker tilknyttet SDC kan styre sine IT-kostnader ved å velge eller velge bort tjenester. Drift/databehandling 27% Systemutvikling felles 32% 8

9 Ø k o n o m i DKK mill Inntekter Aksjekunder 1.253, , , ,1 962,1 Andre kunder 73,5 80,8 75,2 91,4 104,8 Inntekter i alt 1.327, , , , ,9 Kostnader Direkte produksjonskostnader 644,1 652,6 585,1 529,0 521,1 Andre eksterne kostnader 422,7 496,3 378,5 301,2 371,7 Personalkostnader 326,2 294,8 251,0 219,6 201,5 Kostnader i alt 1.393, , , , ,3 Aktivering av utviklingsprosjekter 315,3 314,4 159,7 114,2 189,9 Avskrivninger -215,1-171,1-150,7-152,4-143,7 Overført til/fra hensettelser 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 Resultat før finansielle poster og skatt 34,2 22,7 18,1 16,8 19,7 Finansielle poster - 0,5-0,4 0,0-3,2-2,9 Skatt - 7,7-5,2-3,6-2,3 0,0 Minioritetsaksjonærers andel av resultatet - 5,9-2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat etter skatt 20,1 15,1 14,5 11,3 16,8 Aktivert systemutvikling 721,2 600,2 436,9 414,7 440,4 Egenkapital 845,4 825,3 690,3 675,8 664,5 Aksjekapital 173,1 173,1 134,2 134,2 134,2 Kurs/indre verdi 535,9 523,2 514,3 503,5 495,0 Balanse 1.310, , ,0 962, ,5 Egenkapital % Antall medarbeidere (året i snitt omregnet til heltid) * Som følge av endret lovgivning fragår egne kapitalandeler i egenkapitalen. Sammenligningstall for 2010 er tilpasset tilsvarende. 9

10 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d SDCs kunde- og eierkreds omfatter pr mere end 130 mindre og mellomstore pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og på Færøyene. FO: 4 banker NO: 82 banker SE: 2 banker DK: 49 banker Fra 1963 Fra 2005 Fra 2007 Fra

11 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d SDCs marked er virksomheter i finanssektoren i Skandinavia. Med utgangspunkt i den eksisterende tverrnordiske kundegruppen er det vår ambisjon å videreutvikle SDC til et felles eid nordisk IT-senter for små og mellomstore banker. Danmark SDCs kundegruppe på det danske markedet omfatter 49 små og mellomstore banker og sparebanker. De danske SDC-banker har en samlet markedsandel i Danmark på cirka 14% målt i innlån. Omsetningen fra de danske bankene utgjør 66 % av SDCs samlede omsetning. Fundamentet for denne utviklingen er de økonomiske fordelene som knytter seg til stordrift og felles IT-løsninger. Finanssektoren er en av de mest digitaliserte bransjene, og IT blir en stadig mer sentral parameter for bankenes konkurranseevne. Bankenes mulighet til å imøtekomme kundebehov og lovkrav, og til å utvikle forretningsdriften, er avhengig av at nødvendig IT-støtte er tilgjengelig til en Fusjoner og sammenslåinger i finanssektoren har i 2011 medført tilgang til SDC-kretsen. Den tidligere Finansbank er overtatt av Sparekassen Lolland og innkonvertert i SDC i Bank Nordik overførte i starten av 2012 kunder og konti fra den tidligere Amagerbank til SDC. Amagerbanken ble i 2011 overtatt av BankNordik. fornuftig pris. Færøyene* Sverige 8% 4% Danmark Omsetning med SDC 2011 fordelt på kundegrupper Norge 22% 66% * ekskl. danske datterselskaper 11

12 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d Mill. DKK Nedgang: 104 mio. Økning: ng: mio. Netto: +15 mio. Norge SDCs norske kundegruppe omfatter 82 banker samlet i den norske bankgruppen Terra-Gruppen AS. Bankene i Terra-Gruppen AS har en samlet markedsandel i Norge på cirka 8% målt i innlån. Omsetningen fra de norske kundene utgjør 22% av SDCs samlede omsetning. Sverige SDCs svenske kundegruppe omfatter Sparbanken Öresund og Sparbanken Syd. De to sparebankene er knyttet til SDC via det svenske IT-selskapet Cerdo Bankpartner AB. De svenske sparebanker har en samlet markedsandel i Sverige på cirka 1% målt i innlån. Omsetningen fra de svenske kundene utgjør cirka 8% av SDCs samlede omsetning. Reduksjon og økning i SDCs omsetning som følge av økning og nedgang i antall banker i perioden Vekst til tross for finanskrise Finanskrisen, som slo igjennom i 2007, har økt bankenes fokus på IT-kostnader. Som et resultat av dette har SDC kunnet tiltrekke seg flere nye kunder i perioden. Omsetningen fra de nye kundene mer enn veier opp for den omsetningen som tapes på SDCbanker som har opphørt, eller som er under avvikling som følge av finanskrisen. 12

13 K u n d e r, e i e r e, m a r k e d Omsetningsandeler: Bankenes andeler av SDCs omsetning Færøyene I samsvar med strategien om nordisk ekspansjon inngikk SDC i 2009 en avtale med de færøyske bankene og sparebankene om konvertering til SDC i De færøyske SDC-bankene har en markedsandel på Færøyene på 100%. Omsetningen fra de færøyske bankene utgjør cirka 4% av SDCs samlede omsetning. Antall banker: Omsetningsandel: 10>12% 5>10% 2>5% 1>2% under 1% Nøkkeltal for SDCs kunder Sparebanker i den norske Terra-Gruppen er knyttet til SDC med egen aftale per sparebank. Samlet står Terrabankene for 22% af SDC s omsetning. Antall banker: Antall avdelinger: Aktive kunder i SDC-banker: Fordeling per land Antall medarbeidere: Antall kundekonti og depoter: Antall kunder: ,6 mio. 2,9 mio. Norge Sverige 36% 9% Færøyene* 5% 50% Danmark * ekskl. danske datterselskaper 13

14 S y s t e m u t v i k l i n g 14

15 S y s t e m u t v i k l i n g De forretningsmessige behovene for systemer er i stor grad de samme på tvers av de enkelte SDC-bankene Systemutviklingen i SDC støtter ikke bare bankenes daglige forretningsdrift, men også den fremtidsrettede forretningsutviklingen. også på tvers av de nordiske grensene. Det samme gjelder lov- og sektorkrav som stilles til finansbransjen. Derfor arbeides det med perspektiver på flere år når SDCs Hoveddelen av SDCs systemer kan derfor utvikles som fellessystemer til bruk for mange av eller alle bankene. På denne måten sikres bankene tilgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig kostnad per bank. utviklingsplaner skal fastsettes. I tett samarbeid med kundene utarbeides det veikart som skisserer opp både de forretningsmessige og teknologiske hovedveiene og målene for SDCs aktiviteter flere år fremover. De konkrete utviklingsprosjektene som kommer ut av dette, vurderes og prioriteres i forhold til hele kundegruppens behov. Nesten 80 % av SDCs systemutvikling er tverrnordisk eller landsspesifikk fellesutvikling. Ved fellesutvikling rettes utviklingen som hovedregel mot de største bankene, siden behovene til de mindre bankene vanligvis utgjør en del av de største bankenes behov. Fellesskapet rundt SDC og bruken av felles systemløsninger innebærer ikke krav om forretningsmessig standardisering. Tvert imot. Fleksibiliteten i SDCs systemportefølje 15

16 S y s t e m u t v i k l i n g Verkstedsbanker På bakgrunn av et ønske om å forenkle samarbeidet mellom SDC og bankene har SDC begynt å arbeide med verkstedsbanker i den felles systemutviklingen. Med dette konseptet forankres IT-utviklingen innenfor et gitt forretningsområde hos én bank: Verkstedsbanken. og arkitektur gir gode muligheter for at de enkelte bankene kan profilere seg individuelt. Systemenes fleksible og komponentbaserte oppbygning med parameter- og flowstyring, produkt-, rente- og gebyrverktøy osv. sikrer at hver enkelt bank kan tilpasse funksjoner og data samt presentasjonen av disse, slik at de passer til den enkelte bankens individuelle behov og profil. Verkstedsbanken skal, som hovedarkitekt på sitt område, sikre utviklingen av fellesløsninger som gir høy forretningsmessig fordel og som kan brukes av alle SDC-bankene. En åpen og standardisert systemstruktur sikrer dessuten at bankene selv kan supplere SDCs systemer og systemutvikling med tredjepartssystemer og egenutvikling. Det gir de enkelte bankene og gruppene av banker unike muligheter til å skreddersy en IT-plattform som er Konseptet bringer IT og forretning tettere sammen og sikrer raskere time-to-market i systemutviklingen. optimalt tilpasset bankens forretningsmessige behov og relasjoner, og som kombinerer fordelene ved stordrift og fellesløsninger med individuell valgfrihet. 16

17 S y s t e m u t v i k l i n g SDC s systemutvikling 2011 En del av SDCs forretningsmodell går ut på at løsninger utviklet av en bank via SDC, kan videreselges som fellesløsning til øvrige SDCbankene. Bankenes bruk av SDCs utviklingskapasitet fordelt på typer: Tverrnordisk fellesutvikling 49 % (Utvikling til bruk i alle nordiske banker) Gjennomsnittlig betaling per bank per utviklingstime i SDC: DKK: 5,66 Landsspesifikk fellesutvikling 28 % (Utvikling til bruk i alle banker i et land) DKK: 15,82-387,50 Individuell utvikling 23 % (Spesialutvikling på bestilling fra én eller en gruppe banker i et land eller på tvers av land) Avhengig av antall banker Systemutvikling i 2011 Landsspesifikk 28% Tverrnordisk Individuell 23% 49% 17

18 S e n t r a l d r i f t 18

19 S e n t r a l d r i f t Bankene er i den daglige virksomheten helt avhengige av at systemer og data er tilgjengelige når de trengs. Derfor er stabil IT-drift et sentralt fokusområde for SDC. Vi kontrollerer hele tiden at driftsavviklingen oppfyller de kvalitetsmålene vi har satt i samarbeid med våre kunder. stordriftsfordeler og ved å optimalisere systemenes kapasitetsforbruk har SDC i løpet av de siste årene kunnet redusere enhetsprisen per transaksjon med over 10% årlig. Det har betydd at bankene siden 2008 har kunnet øke sitt forbruk med ca. 40 % mot en stort sett uendret betaling. Sentrale elementer i denne sammenheng er oppetider og korte svartider på systemer og databaser. Med bakgrunn i et ønske om å redusere driftsprisene ytterligere overfører SDC i 2012 sin drift fra IBM til JN Data. Mengden transaksjoner i SDCs systemer vokser fortsatt. I gjennomsnitt mottar SDC millioner nettransaksjoner i døgnet, tilsvarende knappe 200 transaksjoner hvert sekund døgnet rundt. Flyttingen til JN Data vil, når den er fullstendig gjennomført, innebære en besparelse på % eller ca. 70 mill. DKK per år på drift. Det skyldes først og fremst at SDC inngår som partner i JN Data, og dermed kjøper driftsytelsen til ren kostpris. Med så store transaksjonsmengder er det avgjørende at prisen per transaksjon kan holdes nede. Med bakgrunn i Med JN Data oppnås videre en driftspartner med rent fo- 19

20 S e n t r a l d r i f t Nyskapning I et pionerprosjekt innenfor drift av tunge finansielle systemer er SDC i ferd med å flytte driften av SDCs sentrale banksystem, Kjernesystemet, fra en mainframe-plattform til Microsofts.NET-serverplattform. Overflyttingen skjer i tett samarbeid med Microsoft i kus på den finansielle sektoren. Med unntak av Danske Bank og Nordea ivaretar JN Data IT-driften for alle danske banker. Det store volumet og det homogene kundeunderlaget gir mulighet for rasjonell drift med lave enhetsomkostninger. regi av Microsofts Mission Critical-program. Skiftet gjennomføres i tre trinn som omfatter flytting av online-trafikk, flytting av batch-kjøring og endelig flytting av database. De to første trinnene er fullført. Siste trinn, flytting av database fra DB2 til SQL, gjennomføres i Flyttingen til.net vil redusere omkostningene til drift av de omlagte systemene med ca. en tredjedel, som svarer til omkring 100 mill. DKK.per år. 20

21 it-sikkerhet P e r s o n a l e o g o r g a n i s a s j o n SDC sysselsetter i alt 600 medarbeidere. Av disse er 420 nyskapning personale utvikling ledelse fundament fast ansatte medarbeidere, mens 180 er eksterne konsulenter tilknyttet SDC i kortere eller lengre perioder. Den intensive bruken av eksterne konsulenter er en bevisst politikk som sikrer SDC høy fleksibilitet og gode mulighe- KUNDER ter til å justere sin kapasitet i forhold til de aktuelle be- fokus kvalitet prosjekter spesial- hovene i SDCs marked. SDC har blant annet per ultimo 2011 knyttet til seg 37 systemutviklere i India i regi av det amerikanske programvarehuset Fidelity. admin. compliance Parallelt med den stabile veksten i SDCs kundekrets og aktiviteter de siste årene har antallet fast ansatte medarbeidere løpende blitt utvidet. Flertallet av de nyansatte kommer til SDC med flere års yrkeserfaring bak seg, slik at de begynner i stillingene med en betydelig rutine og faglig ballast. 21

22 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a s j o n Tall om SDC-medarbeidere Som kunnskapstung virksomhet med egenutviklede systemer som kjerneytelse, er det av stor betydning for SDC å kunne holde på erfarne medarbeidere. Den gjennomsnittlige ansienniteten for SDCs medarbeidere er 10,1 år. Personalomsetningen utgjorde i ,9 %, som er på nivå med den danske finanssektoren for øvrig. SDC ser seg selv som en del av den finansielle sektoren. Ansiennitet Under 1 år 1 til 5 år 6 til 10 år 11 til 15 år 16 til 20 år I den løpende videreutdannelsen av medarbeiderne legger vi derfor vekt på å gi innblikk i og skape forståelse for den finansielle verden som bankene opererer i. Flere enn 60 medarbeidere har i 2011 gjennomgått grunnkurs i finansmarkedene. 21 til 25 år 26 og oppover gns. Ledelse: Kvinner 39%, menn 61% SDC i alt: Kvinner 33%, menn 67% 22

23 P e r s o n a l e o g o r g a n i s a s j o n SDC s organisasjon per 1/ System -revisjon Styre Ledelse SDCs ledelse Kundestøtte og salg Systemutvikling og drift Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud Kundestøtte Forretningstøtte - Kundekonsulenter - Individuelle oppgaver - Hotline - Nye kunder Tilbud - Nyskapning It-sikkerhet Spesialprosjekter Systemutvikling - Kjernesystem - Portalprosjekter - Grunnsystemprosjekter Systemfundament - Drift, teknik og arkitektur - Systemvedlikehold Fokusområder - Ledelsesinformasjion - Datavarehus - Regnskap Test og kvalitet Personale/HR Compliance Adm. & service Øvrig ledelse: Visedirektør Henrik Søby Visedirektør Claus Flinck Kundedirektør Michael Taulborg Jensen Kvalitetsdirektør Annette Vibeke Lotz Nyskapnings- og teknologidirektør Robert Elgaard Utviklingsdirektør Peter Rønlev Utviklingsdirektør John Vammen Utviklingsdirektør Allan Christiansen Utviklingsdirektør Klaus Laforce Utviklingsdirektør Esben Henrichsen Utviklingsdirektør Per Jylling Områdedirektør Claus Bach Områdedirektør Hans Henrik Holm Systemrevisjonssjef Jørn Knudsen HR-sjef Lis Linde 23

24 s t y r e r o g l e d e l s e r Skandinavisk Data Center A/S Nordisk Finans IT P/S Styre: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (leder) Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (nestleder) Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS (nestleder) Ordförande direktør Pål Ola K. Alfvegren, Cerdo Bankpartner AB Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Ordførende direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik Systemutvikler Kim R. Hansen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvikler Jan Olsen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvikler Gertrud Rahbek, Skandinavisk Data Center A/S Administrativ konsulent Bettina Lau, Skandinavisk Data Center A/S Styre: Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (leder) Ordf. direktør Gert R. Jonassen, Arbejdernes Landsbank A/S (nestleder) Adm. direktør Frank Vang-Jensen, Handelsbanken A/S Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS Adm. direktør Kurt Nørrisgaard, Bankernes EDB Central Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (observatør) Ledelse: Konstituert adm. direktør Gitte Blak Rasmussen Ledelse: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktør Helene Ekknud 24

25 S t y r e r o g l e d e l s e r DataKomm A/S Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Styre: Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (leder) Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (nestleder) Adm. direktør Kim Gröne Jensen, DataKomm A/S Senior Director Peter Colsted, Incubation & Category EMEA, Microsoft Adm. direktør Lars Nordenlund Friis, Instrate Styre: Direktør Helene Ekknud, Skandinavisk Data Center A/S (leder) Adm. direktør Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S Ledelse: Adm. direktør Erik Jakobsen Ledelse: Adm. direktør Kim Gröne Jensen 25

26 Skandinavisk Data Center A/S CVR-nr Borupvang 1A, DK 2750 Ballerup Tel Fax

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 2 av 8 1. Innstilling Sandnes Sparebank gjennomfører løpende strategiske vurderinger av markeds- og konkurranseforhold. Gjennom de siste

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen anlegg og

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Mobilbetalinger og raskere betalingsformidling ambisjoner for felles løsninger og standarder

Mobilbetalinger og raskere betalingsformidling ambisjoner for felles løsninger og standarder Mobilbetalinger og raskere betalingsformidling ambisjoner for felles løsninger og standarder Presentasjon på Norges Banks seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren Oslo, 1.juni 2016 Eivind Gjemdal

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KOMMENTARER TIL KVARTALSRAPPORTEN 4. KVARTAL /FORLØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 DRIFTSRESULTATET Fana Sparebank kan legge frem et godt resultat for 2005. Et

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 Ansatte 2400 1900 1400 Kostnadsandel 1999

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012

Kvartalspresentasjon. 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 13. november 2012 1 NOKM Høydepunkter i tredje kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2014

Rapport for 1. kvartal 2014 Rapport for 1. kvartal 2014 Rapport for 1. kvartal 2014 Folkia-konsernet er et finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 4 4. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 24,7 (21,0) Kostnadsgrad i prosent

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Straksbetaling på 5 sekunder

Straksbetaling på 5 sekunder Straksbetaling 1 Straksbetaling på 5 sekunder Straksbetaling er en løsning for realtidsbetaling konto til konto Det er en beløpsgrense på 500 000,- pr transaksjon Det er ikke lov å overføre til eller fra

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer