MEDLEMSMAGASIN oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN oktober 2009"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN oktober utleie og koordinering av gateareal side 3 butikkmesse i oslo side 6 ANLEGGS- ARBEID UTEN GRENSER side 4

2 aktuelt t u r i d s h j ø r n e oktober 2009 REDAKTØR Lars Fredriksen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Folkefest på gater, torg og parker! Oslo har fantastisk mange arrangementer og festivaler i gater, torg og parker. Oversiktene AftenAften, Oslo Puls og VisitOslo publiserer forteller at vi på en helg har mellom hundre og tohundre større og mindre arrangementer i byen. Forsidefoto Kristin Bø REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE November 2009 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Denne store arrangementsfloraen er et gode for Oslo og handelsog restaurantnæringen. De bidrar til økt aktivitet og forhåpentligvis til Oslos omdømme. Omsetningen på store arrangementsdager som under Norway Cup eller dagen Madonna har konsert, kan fort bli opptil 30% høyere enn sammenlignbare dager året før. Tilsvarende blir omsetningsøkningen betydelig når forretningene flytter ut på gaten og skaper handelsfestival og gatemarked, hvilket bidrar til økt aktivitet og høyt tempo i Oslo. OHF gleder seg over denne utviklingen og ønsker ytterligere økning i og forenkling av de byråkratiske prosessene rundt aktiviteter. Derfor mener vi det positivt at et utvalg under det offentlige/privat samarbeidet Levende Oslo, har utarbeidet et omfattende arbeidsdokument om temaet. Prosjektet peker på at et eget kontor vil kunne koordinere utleie av offentlig grunn og gi tillatelser. Slik vil grunneiere, ulike etater, politi, veldedige organisasjoner, gårdeiere og handelsstanden kunne få bedre oversikt, og mulighet til å øke aktiviteten og utbyttet ytterligere. Med en bedre koordinert prosess vil man unngå «dobbeltbookinger» med forskjellige arrangementer og tillatelser på samme arena samtidig. Denne sommeren har arrangører og arrangementer ved flere anledninger kollidert med hverandre, enkelte dager har så mange som fem aktører blitt tildelt det samme arealet. Det er kun tilfeldigheter og stor velvilje fra de berørte partene som er årsaken til at de involverte har unngått konflikter, som lett kunne endt med store erstatningskrav. Allerede under Stortingsvalget for fire år siden var disse utfordringene et tema og Oslo burde hatt en løsning på plass for lenge siden. Dessverre har ikke dette vært prioritert. OHF ønsker og håper at et arrangementskontor etableres i overskuelig fremtid, og at dette kontoret vil gi bedre oversikt, optimalisering av utleiearealene, større trygghet og enda flere og bedre aktiviteter i Oslo! t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder 2

3 aktuelt Fjern formuesskatten! Formueskatten utgjør ca. 12 milliarder kroner pr. år en usosial og næringsfindentlig beskatning som rammer mange små og mellomstore bedrifter. Det er nærmest uforståelig at man må skatte av investeringer gjort i egen virksomhet, såkalt arbeidende kapital. 12 milliarder kroner utgjør ca. 1 prosent av brutto nasjonalproduktet. En liten postering til stort bryderi for dem det gjelder. Arbeiderpartiet har i mange år kjempet for å opprettholde formueskatten og arveavgiften. Ytterpunktene mellom de rød/grønne, Frp og Høyre synes fastlåst. Mer realistisk vil derfor Krf`s forslag om å fjerne beskatning av arbeidende kapital, mens man fortsatt beskatter den delen som går til privat formue. Ved å gjøre det på denne måten vil motivasjonen for å investere i egen virksomhet øke. Arbeiderpartiet ønsker å fremstå som et solid næringspolitisk parti som tar ansvar for arbeidsplasser her til lands. De har uttalt at det er viktig å stimulere til økt innovasjon og gründervirksomhet i norsk næringsliv. Et skritt i riktig retning vil være å fjerne skatt på arbeidende kapital. For mange små og mellomstore virksomheter utgjør skatt på arbeidende kapital en forskjell. Vi håper derfor at regjeringen, når de nå går løs på fire nye år, ser på dette på nytt og viser handlingskraft! Utleie og koordinering av offentlig areal Et samarbeid i regi av Oslo kommune og Levende Oslo har utarbeidet forslag til organisering av utleie og koordinering av offentlig areal. Arbeidsgruppen har bestått av 20 kommunale etater, instanser og private organisasjoner som har befatning med utleie av offentlig areal i sentrum, som utleier, leietaker, eller på annen måte. Deltakerne i arbeidsgruppen har vært Byfolk Oslo sentrum, Gårdeiergruppa Youngstorget, Oslo Handelsstands Forening, Gågateforeningen, Kvadraturforeningen, Oslo Byes Vel, NHO Reiseliv, Sentrum Politistasjon, Strøksforeningen Studenterlunden, Statsbygg, Byantikvaren, Bydel St.Hanshaugen, Bydelsoverlegen i St.Hanshaugen bydel, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten, Næringsetaten, Plan- og bygningsetaten og Sekretariatet for Levende Oslo. Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT Hov edm å l et for a r beidet er: Et mer levende sentrum En trygg og livlig by med en aktiv utleievirksomhet Bedre tilrettelegging og håndheving av utleievirksomheten Kombinere utleievirksomhet og fremkommelighet Anbefale et effektivt og forutsigbart utleiesystem For sl ag t il pr ior iter ing av t ilta k: Oslo kommune samordner saksbehandlingen av søknader om leie og tillatelser for kommunalt areal i et utleiekontor. Søknader fylles ut på utleiekontorets nettside under kommune.no hvor all nødvendig informasjon er tilgjengelig. Oslo kommune samarbeider med private sentrumsorganisasjoner om avrensningen av areal som leies ut. Det settes krav til estetisk utforming av møblement, omramming, samt krav til universell utforming og om bruk av høyttalere. Dette foreslås innarbeidet i utleiekontraktene. OHF håper at Oslo kommune i nær fremtid klarer å forankre ønskene gjennom å etablere et arrangementskontor, eller en såkalt «City Manager», etter modell fra andre byer i Norge og utlandet. 3

4 aktuelt Grenseløst pilotprosjekt OHF og Foreningen Byfolk Oslo sentrum ble invitert av Samferdselsetaten (SAM) og Ruter/ Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) i et forsøk på å la Grensenprosjektet danne mal for fremtidige offentlige/private samarbeider. De private organisasjonene tok imot utfordringen og inviterte sine medlemmer til informasjonsog oppstartsmøte. P remissene og prosjekt- og fremdriftsplanen for Grensen ble presentert og godt mottatt på dette møtet, særlig fordi SAM og Ruter/KTP presenterte løsninger som ville ferdigstille første del av Grensenprosjektet før julehandelen Løsningen som ble presentert var basert på at sydsiden av gaten skulle ferdigstilles i én fase og at man i fase to skulle begynne på nordsiden. Dessverre har denne planen skåret seg kraftig. I disse dager opplever vi hele gaten og fortauene som et lite fremkommelig arbeidsområde, som ligger langt etter fremdriftsplanen. OHF har flere ganger etterlyst reviderte fremdriftsplaner og tiltak for å forsere prosjektet, noe SAM og Ruter/KTP ikke har respondert på. I sommer kunne man ha stoppet trikkedriften i Grensen og økt aktiviteten i anleggsområdet. I stedet har man jobbet med få ressurser på anlegget og korte dager, noe som ikke har økt fremdriften. Gjennom sommeren har vi observert andre prosjekter administrert av offentlige etater som er kraftig forsert, for eksempel T-banens linje 5 og jernbanetunnelen under Oslo. Vi etterlyser et koordineringsmøte om fremdrift og tiltak for eventuelt å kunne skjerme julehandelen, for eksempel anleggsstopp i denne perioden. Det er trist å erfare at det gjøres så lite fra Ruter/KTPs side i forhold til å ta hensyn til gårdeiere og handelen i byen. Det bidrar heller ikke til godt samarbeid når Ruter/KTP i AftenAften roser prosjektet. La oss håpe at Ruter/ KTP i fremtiden vil bruke mer «grønn energi» i sine relasjoner til andre parter i byen. Slik situasjonen er nå, vil miljøbusser være langt å foretrekke fremfor trikk. At frustrasjonen er stor blant butikkeierne hersker det liten tvil om. Denne e-posten sendt Samferdselsetaten fra Espen R. Synnestvedt, daglig leder i White Water AS, er beskri- Fra Samferdselsetaten og Ruter/KTPs brosjyre til prosjektet 4

5 kurs høsten 2009 vende for hvordan butikkeierne opplever håndteringen av prosjektet: «Hei, Jeg, på vegne av White Water i Grensen 3, sender dere denne e-posten vedrørende fremdriften av byggearbeidene i Grensen. Entreprenør og oppdragsgiver (Samferdselsetaten) følger nå ikke de fremlagte planene og prosjektet ser ut til å ha vesentlige mangler vedrørende styring. Vi er klar over at slike arbeider må gjennomføres, og at vi må leve med slike arbeider som en del av normalt vedlikehold i en by. Imidlertid er dette et lite prosjekt i veisammenheng, og man burde derfor kunne forlange at en stor entreprenør kan holde tidsfrister uten alt for store avvik. I tillegg har man nå gravd opp fortauene på begge sider med innsnevringer så smale at to barnevogner ikke kan passere hverandre. Tatt i betraktning av at dette er en av landets travleste gater, virker dette helt uakseptabelt. Vi ble lovet, før byggestart, at arbeidene skulle prioriteres/forseres slik at man ikke fikk en gjentakelse av Stortingsgata, m.fl. (hvor man overskred alle tidsfrister og hadde en generell dårlig fremdrift).i Grensen ser vi at det ofte er flere som står vakt enn det er folk som arbeider på prosjektet. Vi vil gjerne ha et svar på hva Samferdselsetaten, som oppdragsgiver, foretar seg overfor entreprenør for at denne skal holde seg til planer og tidsfrister! Med vennlig hilsen Zota/White Water as Espen R. Synnestvedt, Daglig leder» Maksimer kundemøtet og få det beste ut av kundedialogen Vår fokus er møtet med kunden, vi kaller det sannhetens øyeblikk og en unik mulighet for å skape de beste kundeopplevelsene. Dette er et kurs for alle som jobber i butikk og som ønsker å bli enda tryggere og sterkere i sin kundedialog. Det er trygt og gøy å kommunisere med kunden, og vi ønsker å gi deltagerne gleden ved å være positive og offensive i sin kundedialog. kursholdere Jeanette Mohn og Nina Mordt Kolstad er drevne i kundeservice og kommunikasjon, med bred erfaring fra detaljhandel og callcenter bransjen. De er inspirerende, og evner å motivere andre. DATO: mandag 12. oktober Tid: Kl PrIS: kr 1 250,- for pluss-medlemmer kr 1 700,- for basis-medlemmer kr 2 100,- for ikke-medlemmer tyveri og bunnlinjen forbygging og håndtering av nasking og tyveri kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen. Tyveri og naskeri fra butikker er et betydelig problem i Oslo og kan gi økt utrygghet for de ansatte. Vi gjennomgår hvordan tyverier utføres, lovverket og hvilke tvangsmidler man kan bruke, hvordan man oppdager og håndterer en butikktyv og ikke minst hvordan internt og eksternt svinn forebygges. Trygge ansatte gir økt sikkerhet og trivsel! DATO: tirsdag 10. november Tid: Kl PrIS: kr 600,- for pluss-medlemmer kr 1 000,- for basis-medlemmer kr 1 800,- for ikke-medlemmer påmelding: Ring OHF på telefon: ller e-post: Vi arrangerer også tilpassede kurs internt i din bedrift. Les mer på 5

6 BILLETT OKTOBER 2009 NORGES VAREMESSE OSLO SKRIV U V NY TEKNIKK PRODUKTNYHETER TEKNIKK TRENDER PRODUKTNYHETER KOMPETANSEUTVIKLING TRENDER K BIL BUTIKKLEVERANDØR Bransjens ledende leverandører under et tak Norges største og ledende Norges største messe med og ledende messe med innredning og utstyr innredning for hele handelen og utstyr for hele handelen Pass på Norges å utvikle din kompetanse største når du og ledende messe med besøker messen. I løpet av to messedager pågår Totalopplevelse for alle sansene innredning og utstyr for hele handelen 5. oktober s Varemesse, Oslo ibeskrivelse, BUTIKKLEVERANDØR mengder med høyaktuelle gratis seminarer. Hvordan dufter, smaker, lyd og følelse kan bli effektive måter å nå frem til forbruker. 15. okt. kl Messen Dette er som noe av det du viser kan Messen få med deg: hvordan som viser du hvordan du , Oslo r en ren fagmesse som bare er åpen, esentanter fra næringslivet og offentlig airs.com/butikk Aldersgrense 18 år. Vi kan dessverre imot skoleelever eller studenter. KOSTNADSFRITT I samarbeid med Kom - øker tidlig en salget bra start på messen begynner - øker salget med et inspirerende foredrag fra en av våre Stopp Tyven! Göran Adlén Messen - utvikler som ditt viser butikkmiljø Sjokkerende hvordan filmklipp fra butikkmiljøer. du Her får du keynote - utvikler talere: ditt butikkmiljø tips og råd for hvordan du best beskytter din butikk. Per Venbakken, adm.dir, Pegasus PGS Kontroll Fremtidens - minsker shoppingtrender kostnadene - øker - salget minsker kostnadene Kom og hør på Olav Line, adm dir på Steen & Strøm som - utvikler - maksimerer ditt butikkmiljø Fremtidens teknikk i detaljhandelen forteller - maksimerer deg hvordan han ser på fremtidens inntektene shopping. pr. m 2 inntektene Planet Retail et av Europas pr. tyngste manalyseinstitutt okt. kl 9.00 med spesialområde innenfor detaljhandel gjør et unikt besøk i Norge under Butikkleverandørmessen. - minsker kostnadene Björn Weber, Senior retail technology analyst, Per Venbakken Handelsutvikling i turbulent tid Skriv ut gratis adgangskort OKTOBER Skriv - maksimerer 2009 på ut gratis NORGES adgangskort Planet Retail, inntektene VAREMESSE på Frankfurt pr. OSLO m 2 benytt SKRIV kode UT 2028 DIN FRIBILLETT beny Hvor mye påvirkes handelen av turbulente tider? sse som bare er åpen gør næringslivet : easyfairs og offentlig Scandinavia AB 47 8 år. 22 Vi 99 kan 61 dessverre 24 er : eller studenter. s Scandinavia AB 24 YE MER PÅ MINDRE Lytt til Arild Andøy, styreleder/eier og Beate Stang Midtbust, daglig leder i Institutt for Bransjeanalyser AS som daglig jobber med NY TEKNIKK PRODUKTNYHETER TRENDER KOMPETAN Muligheter i ny markedssituasjon Nedgangstider, samfunn, politikk, kjønnsroller, familie- BILLETT mønstre, forbruker- og handlemønster er i konti- Å MINDRE TID! Skriv ut gratis adgangskort på nuerlig utvikling. Hedda Høiness vil fortelle det benytt kode 20 BUTIKKLEVERANDØR Butikksalg i praksis Norges største og ledende messe med innredning og utstyr for hele handelen Göran Adlén, markedsføringsguru, trendspesialist, forfatter og en av Sveriges mest ettertraktede forelesere Bransjens ledende leverandører under ett tak VERDI KR. 150 analyser innenfor varehandelen. 15. okt. kl 9.00 som skjer akkurat nå slik at du kan lære mer om Fremtidens lederskaps betydning for merkevarebygging. Personlig merkevare smart eller dumt? å definere og videreutvikle egne forretningsmuligheter. NY TEKNIKK PRODUKTNYHETER avgjørende forbrukerfenomener TRENDER KOMPETANSEUTVIKLING og bruke innsikten til Hedda Høiness, Creative Boss, Sukker Design AS Hva er Chess uten Idar Vollvik? Vi beveger oss i en tid hvor virksomheter ofte blir identifisert ut fra lederens aktive rolle i selskapet. Blir det viktigere i tiden som kommer at lederen må bli mer synlig for å bygge opp under virksomhetens merkevarebygging. 15. okt. kl Trond Blindheim, Sosiolog og rektor ved Markedshøyskolen Bransjens ledende leverandører under et tak Hvordan selge mer til flere? Hvordan utnytte hver kunde maksimalt i butikk? Morten Brandt, Partner i Euro Business School Hedda Høiness Morten Brandt le Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo 2009 Messen som viser hvordan du Aftenposten, Nordea, Oslo Handelsstands Forening og Oslo kommune deler ut prisen Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Kåringen har til hensikt å stimulere til økt fokus på kvalitet og servicenivå i handels- og servicenæringen. Vinneren blir - øker salget - utvikler ditt butikkmiljø - minsker kostnadene - maksimerer inntektene pr. m 2 offentliggjort på EasyFairs butikkleverandørmesse, 15. oktober kl Årets fagjury har valgt ut følgende kandidater: 1. Rema H&M 3. XXL 4. Mester Grønn 5. Bianco 6. Clas Ohlson 7. Specsavers 8. Platekompaniet 9. Narvesen 10. Swag Tidligere prisvinnere: United Bakeries, Byporten Shopping, Oslo Sportslager, CC-Vest kjøpesenter, Gimle Parfymeri, Benedicte Ferner AS, Varner Gruppen, Oslo Guidebureau AS og Anton Sport. ÅRETS FAGJURY: Knut Fredrik Ramstad, annonsedirektør, Aftenposten Anbjørn Svendsen, avdelingsbanksjef, Nordea Per Gunnar Rasmussen, spesialrådgiver, BI Varehandel Morten Fure, direktør, Oslo Handelsstands Forening Representant fra Oslo kommune Skriv ut gratis adgangskort på benytt kode 2028

7 månedens hms-tips aktuelt MEDLEMSTILBUD FOREBYGGing av bankkortsvindel og lommetyveri GRATIS Med månedens HMS tips vil vi bidra til at våre medlemmer har et levende HMS-system. Slik kan man forebygge sykdom, skade og tap av verdier, samt bidra til å sikre medarbeidere, kunder, miljø, drift og materielle verdier og skape økt konkurranseevne. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan OHF kan hjelpe deg med sikkerhet, helse og miljø i din bedrift, ta kontakt med Janne på telefon: huset.no 6225/0709 OSLO POLITIDISTRIKT VÆR PÅ VAKT! DET ER AKTIVE LOMMETYVER I BYEN KEEP ALERT! THERE ARE ACTIVE PICKPOCKETS IN THE CITY ACHTUNG! TASCHENDIEBE TREIBEN IHR UNWESEN IN DER STADT SOYEZ SUR VOS GARDES! EN VILLE, DES VOLEURS À LA TIRE SONT MALHEUREUSEMENT EN ACTION Alle kan rammes, men du er ekstra utsatt hvis du er uoppmerksom og uforsiktig. Lommetyver utnytter din uoppmerksomhet. Vær alltid påpasselig når mange mennesker er samlet. Ta bare med verdisaker, penger og betalingskort du virkelig trenger. Pass på lommeboken og ha håndvesken godt lukket. Husk PIN-koden, og skjul inntastingen. Forlat aldri bagasjen din. OHF har i samarbeid med politiet trykket opp matriell som forebyggende tiltak mot lommetyverier og bankkortsvindel. Forsendelsen inneholder plakater, flyere og skranke-/ bordkort om forebyggende tiltak mot lommetyverier samt klistrelapper som minner om å beskytte PIN-koden. Kontakt oss på tlf så sender vi deg det materialet du trenger! 6225 OPD_lommetyver_flyer_flerspråklig_NY.indd Skjul PIN-koden OSLO POLITIDISTRIKT V5_Klistremerke_Skjul PINkoden.indd :48:31 GRENSEHANDELEN økte med 10% I følge Statistisk Sentralbyrå reiste vi på 1,8 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 2,8 milliarder kroner i 2. kvartal Dette er økning i forhold til 2. kvartal Denne økningen må imidlertid ses på bakgrunn av at påsken i 2009 falt i 2. kvartal, mens den i 2008 falt i 1. kvartal. I første halvår i år har vi vært på 3,0 millioner turer og handlet for 4,8 milliarder kroner. Dette er en økning på henholdsvis 10 og 20 prosent sammenlignet med 1. halvår i fjor. I siste firekvartalsperiode har det også vært en økning. Handelen har økt med nesten 10 prosent, mens antall dagsturer har økt med 4 prosent. Kilde SSB Egenkontroll el-sikkerhet Egenkontroll el-sikkerhet skal hindre uhell, skader og brann i forbindelse med elektriske anlegg og innretninger. Denne kontrollen anbefales å gjennomføres sammen med vernerunden. Egenkontroll el-sikkerhet skal dokumenteres skriftlig, gjerne med avkryssingsskjema. Aktuelle punkter er: sikringsskap kursfortegnelse sikringskurs i samsvar med kursfortegnelse sikringer tilgjengelighet til sikringsskap brytere/stikkontakter kabler og ledninger skjøteledninger kun i korte perioder lyskilder varmeovner markeringslys for nødutgang elektriske apparater, kaffetrakter, vannkoker etc. serverskap Avvik og tiltak som skal gjennomføres legges inn i handlingsplan vernerunde. 7

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo Beste varehandelsstudent på BI! Hvert år deler Oslo Handelsstands Forening ut pris til den beste studenten på bachelor studiet Varehandelsledelse på BI. Prisens formål er å stimulere til god kvalitet og økt kompetanse innen norsk detaljhandel. Kriteriene for å vinne prisen er basert på studentens akademiske ferdigheter innen de ulike fagene. Elevens prestasjoner evalueres av studiets fagansvarlige. I år gikk prisen til Erik Frøshaug. Prisen ble delt ut av administrerende direktør Morten Fure i OHF og var på kr ,-. Fure informerte også studentene på Varehandelsledelsestudiet om at de var velkommne til å søke et utdanningsstipend forvaltet av OHF. YOUNG RETAILERS Young Retailers holdt den 17. september sitt første møte, i OHFs lokaler. Det var godt oppmøte til denne sammenkomsten, med litt over 60 deltagere. Vinneren Erik Frøshaug mottar pris og gratulasjoner fra Morten Fure. Seminaret ble innledet av OHFs fagsjef Lars Fredriksen, med et innlegg om utvikling og trender innen norsk detaljhandel. Neste innlegg var ved leder i Young Retailers, Stian Tufte. Tufte fortalte om Young Retailers, hvem de er, hva de jobber for og deres arbeid fremover. Dette første medlemsmøtet var åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer. Det overordnede målet var å verve flere medlemmer, samt å verve ressurspersoner til de ulike aktivitetsgruppene. Å danne og opprettholde et faglig nettverk er hovedtanken bak prosjektet Young Retailers. Alt i alt var det et vellykket arrangement med god oppslutning og god stemning. Godt oppmøte på på Young Retailers første møte 17. september

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3 MEDLEMSMAGASIN september 2009 www.ohf.no oslos utvikling og vekst - hvem styrer? side 4 la oss lage flere folkefester i oslos gater! side 3 store tyverimørketall side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk 4 10 Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter i Morten Midjo om næringspolitikk Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv Terje Bakken om forskningsperlene Er du opptatt av bedriftens forsikringer?

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7

EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014. FORSTERKER MERKEVARE Direktør ved Nordland Teater, Are Nakling, tror næringsforeningas. Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 6/2014 VINTERLYSBYEN Mo i Rana Kommunen legger til rette for næringslivet i sentrum og Ranaregionen Næringsforening tar nye grep for å skape liv og lyst i Vinterlysbyen. Side

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer