MEDLEMSMAGASIN oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN oktober 2009"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN oktober utleie og koordinering av gateareal side 3 butikkmesse i oslo side 6 ANLEGGS- ARBEID UTEN GRENSER side 4

2 aktuelt t u r i d s h j ø r n e oktober 2009 REDAKTØR Lars Fredriksen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Folkefest på gater, torg og parker! Oslo har fantastisk mange arrangementer og festivaler i gater, torg og parker. Oversiktene AftenAften, Oslo Puls og VisitOslo publiserer forteller at vi på en helg har mellom hundre og tohundre større og mindre arrangementer i byen. Forsidefoto Kristin Bø REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE November 2009 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Denne store arrangementsfloraen er et gode for Oslo og handelsog restaurantnæringen. De bidrar til økt aktivitet og forhåpentligvis til Oslos omdømme. Omsetningen på store arrangementsdager som under Norway Cup eller dagen Madonna har konsert, kan fort bli opptil 30% høyere enn sammenlignbare dager året før. Tilsvarende blir omsetningsøkningen betydelig når forretningene flytter ut på gaten og skaper handelsfestival og gatemarked, hvilket bidrar til økt aktivitet og høyt tempo i Oslo. OHF gleder seg over denne utviklingen og ønsker ytterligere økning i og forenkling av de byråkratiske prosessene rundt aktiviteter. Derfor mener vi det positivt at et utvalg under det offentlige/privat samarbeidet Levende Oslo, har utarbeidet et omfattende arbeidsdokument om temaet. Prosjektet peker på at et eget kontor vil kunne koordinere utleie av offentlig grunn og gi tillatelser. Slik vil grunneiere, ulike etater, politi, veldedige organisasjoner, gårdeiere og handelsstanden kunne få bedre oversikt, og mulighet til å øke aktiviteten og utbyttet ytterligere. Med en bedre koordinert prosess vil man unngå «dobbeltbookinger» med forskjellige arrangementer og tillatelser på samme arena samtidig. Denne sommeren har arrangører og arrangementer ved flere anledninger kollidert med hverandre, enkelte dager har så mange som fem aktører blitt tildelt det samme arealet. Det er kun tilfeldigheter og stor velvilje fra de berørte partene som er årsaken til at de involverte har unngått konflikter, som lett kunne endt med store erstatningskrav. Allerede under Stortingsvalget for fire år siden var disse utfordringene et tema og Oslo burde hatt en løsning på plass for lenge siden. Dessverre har ikke dette vært prioritert. OHF ønsker og håper at et arrangementskontor etableres i overskuelig fremtid, og at dette kontoret vil gi bedre oversikt, optimalisering av utleiearealene, større trygghet og enda flere og bedre aktiviteter i Oslo! t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder 2

3 aktuelt Fjern formuesskatten! Formueskatten utgjør ca. 12 milliarder kroner pr. år en usosial og næringsfindentlig beskatning som rammer mange små og mellomstore bedrifter. Det er nærmest uforståelig at man må skatte av investeringer gjort i egen virksomhet, såkalt arbeidende kapital. 12 milliarder kroner utgjør ca. 1 prosent av brutto nasjonalproduktet. En liten postering til stort bryderi for dem det gjelder. Arbeiderpartiet har i mange år kjempet for å opprettholde formueskatten og arveavgiften. Ytterpunktene mellom de rød/grønne, Frp og Høyre synes fastlåst. Mer realistisk vil derfor Krf`s forslag om å fjerne beskatning av arbeidende kapital, mens man fortsatt beskatter den delen som går til privat formue. Ved å gjøre det på denne måten vil motivasjonen for å investere i egen virksomhet øke. Arbeiderpartiet ønsker å fremstå som et solid næringspolitisk parti som tar ansvar for arbeidsplasser her til lands. De har uttalt at det er viktig å stimulere til økt innovasjon og gründervirksomhet i norsk næringsliv. Et skritt i riktig retning vil være å fjerne skatt på arbeidende kapital. For mange små og mellomstore virksomheter utgjør skatt på arbeidende kapital en forskjell. Vi håper derfor at regjeringen, når de nå går løs på fire nye år, ser på dette på nytt og viser handlingskraft! Utleie og koordinering av offentlig areal Et samarbeid i regi av Oslo kommune og Levende Oslo har utarbeidet forslag til organisering av utleie og koordinering av offentlig areal. Arbeidsgruppen har bestått av 20 kommunale etater, instanser og private organisasjoner som har befatning med utleie av offentlig areal i sentrum, som utleier, leietaker, eller på annen måte. Deltakerne i arbeidsgruppen har vært Byfolk Oslo sentrum, Gårdeiergruppa Youngstorget, Oslo Handelsstands Forening, Gågateforeningen, Kvadraturforeningen, Oslo Byes Vel, NHO Reiseliv, Sentrum Politistasjon, Strøksforeningen Studenterlunden, Statsbygg, Byantikvaren, Bydel St.Hanshaugen, Bydelsoverlegen i St.Hanshaugen bydel, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten, Næringsetaten, Plan- og bygningsetaten og Sekretariatet for Levende Oslo. Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT Hov edm å l et for a r beidet er: Et mer levende sentrum En trygg og livlig by med en aktiv utleievirksomhet Bedre tilrettelegging og håndheving av utleievirksomheten Kombinere utleievirksomhet og fremkommelighet Anbefale et effektivt og forutsigbart utleiesystem For sl ag t il pr ior iter ing av t ilta k: Oslo kommune samordner saksbehandlingen av søknader om leie og tillatelser for kommunalt areal i et utleiekontor. Søknader fylles ut på utleiekontorets nettside under kommune.no hvor all nødvendig informasjon er tilgjengelig. Oslo kommune samarbeider med private sentrumsorganisasjoner om avrensningen av areal som leies ut. Det settes krav til estetisk utforming av møblement, omramming, samt krav til universell utforming og om bruk av høyttalere. Dette foreslås innarbeidet i utleiekontraktene. OHF håper at Oslo kommune i nær fremtid klarer å forankre ønskene gjennom å etablere et arrangementskontor, eller en såkalt «City Manager», etter modell fra andre byer i Norge og utlandet. 3

4 aktuelt Grenseløst pilotprosjekt OHF og Foreningen Byfolk Oslo sentrum ble invitert av Samferdselsetaten (SAM) og Ruter/ Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) i et forsøk på å la Grensenprosjektet danne mal for fremtidige offentlige/private samarbeider. De private organisasjonene tok imot utfordringen og inviterte sine medlemmer til informasjonsog oppstartsmøte. P remissene og prosjekt- og fremdriftsplanen for Grensen ble presentert og godt mottatt på dette møtet, særlig fordi SAM og Ruter/KTP presenterte løsninger som ville ferdigstille første del av Grensenprosjektet før julehandelen Løsningen som ble presentert var basert på at sydsiden av gaten skulle ferdigstilles i én fase og at man i fase to skulle begynne på nordsiden. Dessverre har denne planen skåret seg kraftig. I disse dager opplever vi hele gaten og fortauene som et lite fremkommelig arbeidsområde, som ligger langt etter fremdriftsplanen. OHF har flere ganger etterlyst reviderte fremdriftsplaner og tiltak for å forsere prosjektet, noe SAM og Ruter/KTP ikke har respondert på. I sommer kunne man ha stoppet trikkedriften i Grensen og økt aktiviteten i anleggsområdet. I stedet har man jobbet med få ressurser på anlegget og korte dager, noe som ikke har økt fremdriften. Gjennom sommeren har vi observert andre prosjekter administrert av offentlige etater som er kraftig forsert, for eksempel T-banens linje 5 og jernbanetunnelen under Oslo. Vi etterlyser et koordineringsmøte om fremdrift og tiltak for eventuelt å kunne skjerme julehandelen, for eksempel anleggsstopp i denne perioden. Det er trist å erfare at det gjøres så lite fra Ruter/KTPs side i forhold til å ta hensyn til gårdeiere og handelen i byen. Det bidrar heller ikke til godt samarbeid når Ruter/KTP i AftenAften roser prosjektet. La oss håpe at Ruter/ KTP i fremtiden vil bruke mer «grønn energi» i sine relasjoner til andre parter i byen. Slik situasjonen er nå, vil miljøbusser være langt å foretrekke fremfor trikk. At frustrasjonen er stor blant butikkeierne hersker det liten tvil om. Denne e-posten sendt Samferdselsetaten fra Espen R. Synnestvedt, daglig leder i White Water AS, er beskri- Fra Samferdselsetaten og Ruter/KTPs brosjyre til prosjektet 4

5 kurs høsten 2009 vende for hvordan butikkeierne opplever håndteringen av prosjektet: «Hei, Jeg, på vegne av White Water i Grensen 3, sender dere denne e-posten vedrørende fremdriften av byggearbeidene i Grensen. Entreprenør og oppdragsgiver (Samferdselsetaten) følger nå ikke de fremlagte planene og prosjektet ser ut til å ha vesentlige mangler vedrørende styring. Vi er klar over at slike arbeider må gjennomføres, og at vi må leve med slike arbeider som en del av normalt vedlikehold i en by. Imidlertid er dette et lite prosjekt i veisammenheng, og man burde derfor kunne forlange at en stor entreprenør kan holde tidsfrister uten alt for store avvik. I tillegg har man nå gravd opp fortauene på begge sider med innsnevringer så smale at to barnevogner ikke kan passere hverandre. Tatt i betraktning av at dette er en av landets travleste gater, virker dette helt uakseptabelt. Vi ble lovet, før byggestart, at arbeidene skulle prioriteres/forseres slik at man ikke fikk en gjentakelse av Stortingsgata, m.fl. (hvor man overskred alle tidsfrister og hadde en generell dårlig fremdrift).i Grensen ser vi at det ofte er flere som står vakt enn det er folk som arbeider på prosjektet. Vi vil gjerne ha et svar på hva Samferdselsetaten, som oppdragsgiver, foretar seg overfor entreprenør for at denne skal holde seg til planer og tidsfrister! Med vennlig hilsen Zota/White Water as Espen R. Synnestvedt, Daglig leder» Maksimer kundemøtet og få det beste ut av kundedialogen Vår fokus er møtet med kunden, vi kaller det sannhetens øyeblikk og en unik mulighet for å skape de beste kundeopplevelsene. Dette er et kurs for alle som jobber i butikk og som ønsker å bli enda tryggere og sterkere i sin kundedialog. Det er trygt og gøy å kommunisere med kunden, og vi ønsker å gi deltagerne gleden ved å være positive og offensive i sin kundedialog. kursholdere Jeanette Mohn og Nina Mordt Kolstad er drevne i kundeservice og kommunikasjon, med bred erfaring fra detaljhandel og callcenter bransjen. De er inspirerende, og evner å motivere andre. DATO: mandag 12. oktober Tid: Kl PrIS: kr 1 250,- for pluss-medlemmer kr 1 700,- for basis-medlemmer kr 2 100,- for ikke-medlemmer tyveri og bunnlinjen forbygging og håndtering av nasking og tyveri kursholder jon jevne er seniorrådgiver i Sikkerhetsledelse AS. Han er en erfaren og engasjert foredragsholder med bred kunnskap og lang fartstid i sikkerhetsbransjen. Tyveri og naskeri fra butikker er et betydelig problem i Oslo og kan gi økt utrygghet for de ansatte. Vi gjennomgår hvordan tyverier utføres, lovverket og hvilke tvangsmidler man kan bruke, hvordan man oppdager og håndterer en butikktyv og ikke minst hvordan internt og eksternt svinn forebygges. Trygge ansatte gir økt sikkerhet og trivsel! DATO: tirsdag 10. november Tid: Kl PrIS: kr 600,- for pluss-medlemmer kr 1 000,- for basis-medlemmer kr 1 800,- for ikke-medlemmer påmelding: Ring OHF på telefon: ller e-post: Vi arrangerer også tilpassede kurs internt i din bedrift. Les mer på 5

6 BILLETT OKTOBER 2009 NORGES VAREMESSE OSLO SKRIV U V NY TEKNIKK PRODUKTNYHETER TEKNIKK TRENDER PRODUKTNYHETER KOMPETANSEUTVIKLING TRENDER K BIL BUTIKKLEVERANDØR Bransjens ledende leverandører under et tak Norges største og ledende Norges største messe med og ledende messe med innredning og utstyr innredning for hele handelen og utstyr for hele handelen Pass på Norges å utvikle din kompetanse største når du og ledende messe med besøker messen. I løpet av to messedager pågår Totalopplevelse for alle sansene innredning og utstyr for hele handelen 5. oktober s Varemesse, Oslo ibeskrivelse, BUTIKKLEVERANDØR mengder med høyaktuelle gratis seminarer. Hvordan dufter, smaker, lyd og følelse kan bli effektive måter å nå frem til forbruker. 15. okt. kl Messen Dette er som noe av det du viser kan Messen få med deg: hvordan som viser du hvordan du , Oslo r en ren fagmesse som bare er åpen, esentanter fra næringslivet og offentlig airs.com/butikk Aldersgrense 18 år. Vi kan dessverre imot skoleelever eller studenter. KOSTNADSFRITT I samarbeid med Kom - øker tidlig en salget bra start på messen begynner - øker salget med et inspirerende foredrag fra en av våre Stopp Tyven! Göran Adlén Messen - utvikler som ditt viser butikkmiljø Sjokkerende hvordan filmklipp fra butikkmiljøer. du Her får du keynote - utvikler talere: ditt butikkmiljø tips og råd for hvordan du best beskytter din butikk. Per Venbakken, adm.dir, Pegasus PGS Kontroll Fremtidens - minsker shoppingtrender kostnadene - øker - salget minsker kostnadene Kom og hør på Olav Line, adm dir på Steen & Strøm som - utvikler - maksimerer ditt butikkmiljø Fremtidens teknikk i detaljhandelen forteller - maksimerer deg hvordan han ser på fremtidens inntektene shopping. pr. m 2 inntektene Planet Retail et av Europas pr. tyngste manalyseinstitutt okt. kl 9.00 med spesialområde innenfor detaljhandel gjør et unikt besøk i Norge under Butikkleverandørmessen. - minsker kostnadene Björn Weber, Senior retail technology analyst, Per Venbakken Handelsutvikling i turbulent tid Skriv ut gratis adgangskort OKTOBER Skriv - maksimerer 2009 på ut gratis NORGES adgangskort Planet Retail, inntektene VAREMESSE på Frankfurt pr. OSLO m 2 benytt SKRIV kode UT 2028 DIN FRIBILLETT beny Hvor mye påvirkes handelen av turbulente tider? sse som bare er åpen gør næringslivet : easyfairs og offentlig Scandinavia AB 47 8 år. 22 Vi 99 kan 61 dessverre 24 er : eller studenter. s Scandinavia AB 24 YE MER PÅ MINDRE Lytt til Arild Andøy, styreleder/eier og Beate Stang Midtbust, daglig leder i Institutt for Bransjeanalyser AS som daglig jobber med NY TEKNIKK PRODUKTNYHETER TRENDER KOMPETAN Muligheter i ny markedssituasjon Nedgangstider, samfunn, politikk, kjønnsroller, familie- BILLETT mønstre, forbruker- og handlemønster er i konti- Å MINDRE TID! Skriv ut gratis adgangskort på nuerlig utvikling. Hedda Høiness vil fortelle det benytt kode 20 BUTIKKLEVERANDØR Butikksalg i praksis Norges største og ledende messe med innredning og utstyr for hele handelen Göran Adlén, markedsføringsguru, trendspesialist, forfatter og en av Sveriges mest ettertraktede forelesere Bransjens ledende leverandører under ett tak VERDI KR. 150 analyser innenfor varehandelen. 15. okt. kl 9.00 som skjer akkurat nå slik at du kan lære mer om Fremtidens lederskaps betydning for merkevarebygging. Personlig merkevare smart eller dumt? å definere og videreutvikle egne forretningsmuligheter. NY TEKNIKK PRODUKTNYHETER avgjørende forbrukerfenomener TRENDER KOMPETANSEUTVIKLING og bruke innsikten til Hedda Høiness, Creative Boss, Sukker Design AS Hva er Chess uten Idar Vollvik? Vi beveger oss i en tid hvor virksomheter ofte blir identifisert ut fra lederens aktive rolle i selskapet. Blir det viktigere i tiden som kommer at lederen må bli mer synlig for å bygge opp under virksomhetens merkevarebygging. 15. okt. kl Trond Blindheim, Sosiolog og rektor ved Markedshøyskolen Bransjens ledende leverandører under et tak Hvordan selge mer til flere? Hvordan utnytte hver kunde maksimalt i butikk? Morten Brandt, Partner i Euro Business School Hedda Høiness Morten Brandt le Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo 2009 Messen som viser hvordan du Aftenposten, Nordea, Oslo Handelsstands Forening og Oslo kommune deler ut prisen Årets Handels- og Servicebedrift i Oslo Kåringen har til hensikt å stimulere til økt fokus på kvalitet og servicenivå i handels- og servicenæringen. Vinneren blir - øker salget - utvikler ditt butikkmiljø - minsker kostnadene - maksimerer inntektene pr. m 2 offentliggjort på EasyFairs butikkleverandørmesse, 15. oktober kl Årets fagjury har valgt ut følgende kandidater: 1. Rema H&M 3. XXL 4. Mester Grønn 5. Bianco 6. Clas Ohlson 7. Specsavers 8. Platekompaniet 9. Narvesen 10. Swag Tidligere prisvinnere: United Bakeries, Byporten Shopping, Oslo Sportslager, CC-Vest kjøpesenter, Gimle Parfymeri, Benedicte Ferner AS, Varner Gruppen, Oslo Guidebureau AS og Anton Sport. ÅRETS FAGJURY: Knut Fredrik Ramstad, annonsedirektør, Aftenposten Anbjørn Svendsen, avdelingsbanksjef, Nordea Per Gunnar Rasmussen, spesialrådgiver, BI Varehandel Morten Fure, direktør, Oslo Handelsstands Forening Representant fra Oslo kommune Skriv ut gratis adgangskort på benytt kode 2028

7 månedens hms-tips aktuelt MEDLEMSTILBUD FOREBYGGing av bankkortsvindel og lommetyveri GRATIS Med månedens HMS tips vil vi bidra til at våre medlemmer har et levende HMS-system. Slik kan man forebygge sykdom, skade og tap av verdier, samt bidra til å sikre medarbeidere, kunder, miljø, drift og materielle verdier og skape økt konkurranseevne. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan OHF kan hjelpe deg med sikkerhet, helse og miljø i din bedrift, ta kontakt med Janne på telefon: huset.no 6225/0709 OSLO POLITIDISTRIKT VÆR PÅ VAKT! DET ER AKTIVE LOMMETYVER I BYEN KEEP ALERT! THERE ARE ACTIVE PICKPOCKETS IN THE CITY ACHTUNG! TASCHENDIEBE TREIBEN IHR UNWESEN IN DER STADT SOYEZ SUR VOS GARDES! EN VILLE, DES VOLEURS À LA TIRE SONT MALHEUREUSEMENT EN ACTION Alle kan rammes, men du er ekstra utsatt hvis du er uoppmerksom og uforsiktig. Lommetyver utnytter din uoppmerksomhet. Vær alltid påpasselig når mange mennesker er samlet. Ta bare med verdisaker, penger og betalingskort du virkelig trenger. Pass på lommeboken og ha håndvesken godt lukket. Husk PIN-koden, og skjul inntastingen. Forlat aldri bagasjen din. OHF har i samarbeid med politiet trykket opp matriell som forebyggende tiltak mot lommetyverier og bankkortsvindel. Forsendelsen inneholder plakater, flyere og skranke-/ bordkort om forebyggende tiltak mot lommetyverier samt klistrelapper som minner om å beskytte PIN-koden. Kontakt oss på tlf så sender vi deg det materialet du trenger! 6225 OPD_lommetyver_flyer_flerspråklig_NY.indd Skjul PIN-koden OSLO POLITIDISTRIKT V5_Klistremerke_Skjul PINkoden.indd :48:31 GRENSEHANDELEN økte med 10% I følge Statistisk Sentralbyrå reiste vi på 1,8 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 2,8 milliarder kroner i 2. kvartal Dette er økning i forhold til 2. kvartal Denne økningen må imidlertid ses på bakgrunn av at påsken i 2009 falt i 2. kvartal, mens den i 2008 falt i 1. kvartal. I første halvår i år har vi vært på 3,0 millioner turer og handlet for 4,8 milliarder kroner. Dette er en økning på henholdsvis 10 og 20 prosent sammenlignet med 1. halvår i fjor. I siste firekvartalsperiode har det også vært en økning. Handelen har økt med nesten 10 prosent, mens antall dagsturer har økt med 4 prosent. Kilde SSB Egenkontroll el-sikkerhet Egenkontroll el-sikkerhet skal hindre uhell, skader og brann i forbindelse med elektriske anlegg og innretninger. Denne kontrollen anbefales å gjennomføres sammen med vernerunden. Egenkontroll el-sikkerhet skal dokumenteres skriftlig, gjerne med avkryssingsskjema. Aktuelle punkter er: sikringsskap kursfortegnelse sikringskurs i samsvar med kursfortegnelse sikringer tilgjengelighet til sikringsskap brytere/stikkontakter kabler og ledninger skjøteledninger kun i korte perioder lyskilder varmeovner markeringslys for nødutgang elektriske apparater, kaffetrakter, vannkoker etc. serverskap Avvik og tiltak som skal gjennomføres legges inn i handlingsplan vernerunde. 7

8 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo Beste varehandelsstudent på BI! Hvert år deler Oslo Handelsstands Forening ut pris til den beste studenten på bachelor studiet Varehandelsledelse på BI. Prisens formål er å stimulere til god kvalitet og økt kompetanse innen norsk detaljhandel. Kriteriene for å vinne prisen er basert på studentens akademiske ferdigheter innen de ulike fagene. Elevens prestasjoner evalueres av studiets fagansvarlige. I år gikk prisen til Erik Frøshaug. Prisen ble delt ut av administrerende direktør Morten Fure i OHF og var på kr ,-. Fure informerte også studentene på Varehandelsledelsestudiet om at de var velkommne til å søke et utdanningsstipend forvaltet av OHF. YOUNG RETAILERS Young Retailers holdt den 17. september sitt første møte, i OHFs lokaler. Det var godt oppmøte til denne sammenkomsten, med litt over 60 deltagere. Vinneren Erik Frøshaug mottar pris og gratulasjoner fra Morten Fure. Seminaret ble innledet av OHFs fagsjef Lars Fredriksen, med et innlegg om utvikling og trender innen norsk detaljhandel. Neste innlegg var ved leder i Young Retailers, Stian Tufte. Tufte fortalte om Young Retailers, hvem de er, hva de jobber for og deres arbeid fremover. Dette første medlemsmøtet var åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer. Det overordnede målet var å verve flere medlemmer, samt å verve ressurspersoner til de ulike aktivitetsgruppene. Å danne og opprettholde et faglig nettverk er hovedtanken bak prosjektet Young Retailers. Alt i alt var det et vellykket arrangement med god oppslutning og god stemning. Godt oppmøte på på Young Retailers første møte 17. september

swag årets handelsog service bedrift 2009 MEDLEMSMAGASIN november 2009 storstilt satsing på kollektivtrafikk ohf lærer av svenskene side 6 side 3

swag årets handelsog service bedrift 2009 MEDLEMSMAGASIN november 2009 storstilt satsing på kollektivtrafikk ohf lærer av svenskene side 6 side 3 MEDLEMSMAGASIN november 2009 www.ohf.no storstilt satsing på kollektivtrafikk side 6 swag årets handelsog service bedrift 2009 side 4 ohf lærer av svenskene side 3 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Statsbudsjett

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2.

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2. MEDLEMSMAGASIN mai 2009 www.ohf.no styrt sentrumsutvikling storsatsning av expert! siste side Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg side 2 side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Mai 2009 REDAKTØR

Detaljer

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3 MEDLEMSMAGASIN september 2009 www.ohf.no oslos utvikling og vekst - hvem styrer? side 4 la oss lage flere folkefester i oslos gater! side 3 store tyverimørketall side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening

Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Handlingsplan for handel Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Antall sysselsatte i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet har i perioden 2005 til 2010 hatt ei positiv

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Bjørn Solberg, Markedskonsulent Geomatikk Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 18.09.2015 Geomatikk AS 2015 1 Tjenester og

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller..

Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Sentrumskonferansen 2011 Gjøvik Adm.direktør Gunnar Larssen Forutsetninger for å drive lønnsom handel i sentrum Handelsstanden: Et tilnærmet skjellsord eller.. Gunnar Larssen Bakgrunn fra dagligvare, servicehandel,

Detaljer

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge,

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge, Mama Rachel er en planlagt stiftelse som gjennom å skape arbeidsplasser til fattige mennesker på Filippinene, på en verdig og bærekraftig måte vil kunne løfte mennesker ut av fattigdommen. Målet er at

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Arbeidet med overvann på tvers av etatene i Oslo - status og noen utfordringer -

Arbeidet med overvann på tvers av etatene i Oslo - status og noen utfordringer - Arbeidet med overvann på tvers av etatene i Oslo - status og noen utfordringer - Norsk vanns fagtreff 9-10. februar 2016 Cecilie Bråthen, Prosjektleder Overvannsprosjektet i Oslo. Oslo kommune, Vann- og

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Småbyen Spydeberg Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Dette er er en Spydbæring! Spydbæringer på kick-off Fra stasjonsby til ..trivelig småby! Småbyen Spydeberg Selskapet skal: Være en drivkraft i å samordne

Detaljer

Mentortjenesten i Innovasjon Norge

Mentortjenesten i Innovasjon Norge Mentortjenesten i Innovasjon Norge Kollegaforum 2015 Lampeland 26. november 2015 Advokat Joachim Charlsen Pande Hva skal jeg snakke om? Mentorordningen generelt Hvordan er det vi i EY jobber med mentorordningen

Detaljer

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet

Bygger du. korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E. Vær unik tenk helhet Bygger du korthus? FAGSEMINAR: BEDRIFTEN SOM MERKEVARE M E T R O M E R K E VA R E S K O L E Vær unik tenk helhet Bedriften som merkevare I mange år har en hel bransje forsøkt å innbille oss at merkevarebygging

Detaljer

Rogaland Personalforum i samarbeid med HR Norge presenterer HR-konferansen 2013. HR og. Er det mulig å koble. innovasjon. og HR?

Rogaland Personalforum i samarbeid med HR Norge presenterer HR-konferansen 2013. HR og. Er det mulig å koble. innovasjon. og HR? Rogaland Personalforum i samarbeid med HR Norge presenterer HR-konferansen 2013 HR og innovasjon Er det mulig å koble innovasjon og HR? Knut Netland er dagens konferansier og vil trygt lose oss gjennom

Detaljer

Invitasjon til kurs i salgsutvikling. Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS

Invitasjon til kurs i salgsutvikling. Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS Invitasjon til kurs i salgsutvikling Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS Salgsutvikling for TotAl-gruppen Innhold et med kursserien er at alle bedriftene skal få nødvendig

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv.

Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Finansavisen IT Hver mandag! Finansavisen er det eneste mediet som fokuserer på IT med forretningsperspektiv. Temautgaver Flere ganger i året har Finansavisen IT utgaver der vi setter ekstra søkelys på

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2012 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888

KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 Styrets sammensetning Styret har i 2014 bestått av: KVADRATURFORENINGEN org. nr. 979 718 888 ÅRSBERETNING 1.1.2014 31.12.2014. Knut Walle-Hansen, styreleder Fidel Ramón-Melo, Sameiet Rådhusgaten 4 / Skippergata

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Invitasjon til Kick-Off!

Invitasjon til Kick-Off! Invitasjon til Kick-Off! Kompetansekraft Verdal Stiklestad, Norway 22. oktober 2014 Kompetansebygging som Verdal Industriparks viktigste fellesstrategi for økt konkurransekraft. Verdal Industripark Unik

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere på hvor viktig det

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TORG OG PLASSER I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar. Plassenes utforming, størrelse og tilrettelegging er faktorer som må vektlegges

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Bakgrunn Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse.

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Medieinformasjon 2014

Medieinformasjon 2014 interiør MAGASINET Medieinformasjon 2014 Interiør Magasinet selges i Skandinavia og har et meget godt renommé. Innholdet er nøye utvalgt for å gi leseren god nytteverdi og inspirasjon. De beste journalister,

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Storhandel i oslo sentrum betinger boende

Storhandel i oslo sentrum betinger boende MEDLEMSMAGASIN august 2010 www.ohf.no Storhandel i oslo sentrum betinger boende side 6 Handelshistorien til Per Gunnar Rasmussen side 3 ohf Kurs høst/vinter 2010 side 4 aktuelt g u n n a r s h j ø r n

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Effektive løsninger og tjenester for koordinering og samordning av graveaktivitet med utgangspunkt i et felles ledningsregister

Effektive løsninger og tjenester for koordinering og samordning av graveaktivitet med utgangspunkt i et felles ledningsregister Effektive løsninger og tjenester for koordinering og samordning av graveaktivitet med utgangspunkt i et felles ledningsregister Nettverkstreff, BA-nettverket 1. september 2011 Magne Kippervik, salgs- og

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009 www.ohf.no altfor Mange butikkran side 3 Dramatiske signaler for Oslo Handelen i valgåret 2009 side 2 handel i oslo taper omsetning til Akershus siste side aktuelt t u r i d

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen: HANDLINGSPLAN 2016

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen: HANDLINGSPLAN 2016 Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen: HANDLINGSPLAN 2016 Dette notatet beskriver en handlingsplan for Oslo Brand Alliance, inneholdende: Budsjett KPI er Oppgaver, budsjettfordelt Oppgaver,

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering

Geosynkroniseringsprosjektet og SOSI ledning pilotering og SOSI ledning pilotering En felles pilotarena KGrav ledning, Oslo kommune SLG møte 24.01.14 Møtereferat 06.09.2013 Møte nr. 3/2013 Møtetidspunkt 06.09.2013 Møtested MD, Kongens gate 20, Oslo Møteleder

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 16. mars 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: TIRSDAG 27.

Detaljer

Logistikk- og netthandelsdagen. Program for LOAD.09, 24. september, Oslo

Logistikk- og netthandelsdagen. Program for LOAD.09, 24. september, Oslo Logistikk- og netthandelsdagen Program for LOAD.09, 24. september, Oslo Velkommen til LOAD.09! For tredje året på rad arrangeres logistikk- og netthandelsdagen LOAD. I år setter vi fokus på detaljer. Med

Detaljer

KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM

KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM KONFERANSE / PRISUTDELING / FESTFORESTILLING PROGRAM IBSENHUSET TIRSDAG 4. FEBRUAR 2014 Ti priser og stipender fra fylkeskommunen skal deles ut under arrangementet «Fotavtrykk Telemark» 4. februar 2014

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap

Sportsbransjen AS. Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen 2008 Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS skal bidra til å fremme sport og fritid blant folk flest og derigjennom sikre økt salg hos aktørene i bransjen. Myndigheter og media skal følges

Detaljer

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom

Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom St meld Nr 42: Politiets rolle og oppgaver Du vet vel om at du er verdifull,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016.

Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016. <Local logotype> Mål og strategi Sist oppdatert årsmøte 2016 Næringsforening 2016 Carl Fredrik Havnås Leder (valgt) Kith Skaalerud Sekretær Ole-Tom Nordby Hroar Braathen Bjarke Juhl Frode Høgenes Kjell Roar Nygaard Charlotte

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Velkommen til boligkonferansen 2013

Velkommen til boligkonferansen 2013 Velkommen! Velkommen til boligkonferansen 2013 På vegne av Boligprodusentenes Forening ønsker jeg velkommen til Boligkonferansen 2013. Dette er 4. gang vi arrangerer Boligkonferansen der vi setter rammebetingelser,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Endringer i kompetansebehov - hva gjør vi? NOKUTs fagskolekonferanse 2012 Olav Silde, Stangeland Maskin AS

Endringer i kompetansebehov - hva gjør vi? NOKUTs fagskolekonferanse 2012 Olav Silde, Stangeland Maskin AS Endringer i kompetansebehov - hva gjør vi? NOKUTs fagskolekonferanse 2012 Olav Silde, Stangeland Maskin AS Navn: Olav Silde Erfaring: HMS-K sjef Stangeland Rektor SOTS Rig Supt. Maersk Drilling HMS-K

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Finansnæringens dag 19. mars 2013

Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens dag 19. mars 2013 Finansnæringens betydning i samfunnet Radisson Blu Plaza Hotel Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00 Kaffe serveres fra kl. 08.15 Finansnæringens betydning

Detaljer