Dental sanitas in iuvenes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dental sanitas in iuvenes"

Transkript

1 Nr. 1 / 2013 Tannhelseteamet kan helse side 3 Ungdomar och unga vuxna en viktig målgrupp för tandvården Side 5 De unge skal også regelmæssigt til tandlæge Side 7 Tema: Dental sanitas in iuvenes professional dental care

2 2 Her træffes zendium i februar Tandplejernes efteruddannelse, Middelfart 9. marts Dansk Parodontologisk Selskab, Århus 12. marts SAKS Alarmmässa, Göteborg april. Scandefa, København april STHF Fortbildningsdagar, Stockholm 18. april Ortodontisektionens Yrkeskonferens, Göteborg 30. april - 2. maj Dansk Selskab for Parodontologi, København maj Svensk förening för Orofacial Medicin Vårmöte, Söderköping 30. og 31. maj Norsk Tannpleierforening Årskonferanse, Gjøvik august Barntandvårdsdagarna, Skövde Indhold Tannhelseteamet kan helse...3 Ungdomar och unga vuxna en viktig målgrupp för tandvården...5 De unge skal også regelmæssigt til tandlæge...7 Forord Kære læser, I dette nummer af Scannews har vi valgt at fokusere på børn og unge. Tandsundheden er blevet stærkt forbedret igennem de seneste årtier. Disse gode resultater er vi bestemt ikke kommet sovende til, det er en udvikling baseret på omfattende og kontinuerlige profylaktiske tiltag. Men flere undersøgelser viser, at der har været en stigning i forekomsten af tanderosion over de seneste årtier især blandt børn og unge 1. zendium har siden 1980 engageret sig aktivt i forebyggelse af tandsygdomme - bl.a. gennem publikation af artikler, faglige pjecer og patientpjecer samt mundplejeprodukter. I 2006 lancerede vi tandpastaen zendium Syreforsvar. Denne variant skifter nu navn til zendium Emalje Protect og samtidig lancerer vi en variant til børn over 7 år samt en mundskyl. Hele produktserien er baseret på enzymer, proteiner og et højt indhold af natriumflorid. Årskursus og Scandefa er lige om hjørnet og vi vil være på stand C I år vil vi fokusere på zendium Emalje Protect samt Pepsodent Ultra Complete, som er en ny tandpasta på det danske marked. Kom forbi standen og hør nærmere om vores mundplejeprodukter. Der er ofte forespørgsler på vores publikationer og de kan alle bestilles gratis via din dentalgrossist. Med venlig hilsen Lena Krok, Torbjørn Wilhelmsen og Layout og produktion: liat hansen reklame Lene Wedel Heilskov Aut. Tandplejer/Clinical Consultant Oral Care Nordic Ansvarshavende redaktør zendium professional dental care 1) Joost Larsen et al. Tandlægebladet. 2003; 107:240-7 og Esmark. Tandlægebladet 2009; 113:662-5.

3 Tannhelseteamet kan helse, Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no 3 Tannhelseteamet kan helse Livsstilssykdommer koster samfunnet enorme beløp. Det er stor politisk interesse for å styrke arbeidet med å forebygge livsstilsykdommer. Om lag 90 prosent av befolkningen oppsøker tannlege eller tannpleier regelmessig. Bør ikke slike besøk brukes i det helseforebyggende arbeidet, undrer professor dr.odont. Claes-Göran Crossner ved Universitetet i Tromsø. Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no Claes-Göran Crossner, professor dr.odont. ved Universitetet i Tromsø»Tannhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er helt adskilt i Norge både økonomisk og organisatorisk. Mens fylkeskommunen har ansvar for tannhelse for barn og unge samt definerte omsorgsgrupper, styres sykehusene som egne statsforetak. Pasienter over år er henvist privat tannhelsetjeneste, samtidig som det er økende fokus på å ta inn voksne betalende pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten. I sum gir dette grunn til bekymring for hvordan det forebyggende arbeidet blir ivaretatt. Tannhelseteamet har god og ofte meget omfattende kunnskap om helse og livsstilsrelaterte sykdommer, men jeg mener deres mulighet for å formidle dette trues av organisatoriske og politisk bestemte modeller. Dermed går samfunnet kanskje glipp av en betydelig ressurs i kampen mot hjerte- og karsykdommer, fedme, diabetes for å nevne noen,«sier Claes-Göran Crossner.»For eksempel kan en livsstil som etter hvert leder til hjerte- og karsykdommer vise symtomer i munnhulen kanskje 20 år før vi får problemer med hjertet. Karies og erosjoner Claes-Göran Crossner kommer fra Sverige og arbeider spesielt med pedodonti ved tannlegeutdanningen, Universitetet i Tromsø. Han tok sin tannlegeutdannelse ved Universitetet i Malmø i 1969 og avla sin PhD ved Universitetet i Umeå Gjennom hele sin karriere har Crossner vært opptatt av barns tannhelse. Han er nå engasjert i en omfattende helseundersøkelse, Fit Futures«, der helsetilstanden og levevaner til 1200 skolelever i Troms fylke skal kartlegges.» Selv om det har skjedd store forbedringer, er karies fortsatt vår vanligste folkesykdom.karies er jo en helt»unødvendig«sykdom i vårt samfunn i dag. Ingen burde ha karies. Jeg mener tannhelsetjenesten bør bli betydelig mer ambisiøs på bekjempelse av karies. Det samme gjelder erosjonsskader. Dette øker i omfang og reparasjonsarbeidet er svært kostbart. Kroppslige senskader som diabetes og fedme som følge av høyt sukkerinntak i de sure drikkene, vil legge beslag på betydelige ressurser i spesialisthelsetjenesten i fremtiden,«sier Crossner. Profesjonskamp Professor Crossner mener det ikke er grunnlag for kamp mellom prosesjonene i en felles kamp for å forebygge livsstilssykdommer.»min erfaring er at leger som regel har liten kunnskap om hva som skjer i munnhulen.«et annet spørsmål er om tannlegen eller tannpleieren er den som er best egnet til å utvide repertoaret.»tannpleierne gjør en god jobb, særlig i forhold til barn og unge. Samtidig er det et tankekors at det mange steder i Norge finns ungdommer som går ut av tenårene uten å ha møtt en tannlege.«tannstein og blodtrykk»hvilke andre»ikke-odontologiske«undersøkelser mener du det ligger til rette for blir utført på tannlegekontoret? Blodtrykk, blodprøve, BMI?Det har jeg ikke noen bastant mening om. Ideen kan ha mye for seg, men det vil kreve en annen organisasjonsform enn det vi har i dag. Det jeg imidlertid ser klare fordeler av er at det etableres»helsehus«hvor tannlege, tannpleiere, helsesøster og lege er samlokalisert og derved utvikler langt bedre samhandling enn det vi ser i dag. Det som vil være en utfordring fremover, er å sikre at informasjonsarbeidet i tilknytning til det folkehelsefremmende arbeidet blir bedre organisert.det sies ofte at retten til beste mulige helse er en av de viktigste menneskerettighetene, men tannhelsen glemmes ofte bort i denne sammenheng. Munnen er en del av kroppen og munhelsen skal ses som en integrert del av den allmenne helsen - noe som politikerne og andre beslutningstakere burde ha større forståelse for,«avslutter Crossner. Munnen en»inngang«for samarbeid»det er et potensial for bedre samarbeid mellom tannhelsetjenesten og de øvrige helseprofesjonene. Men det er også riktig å understreke at samarbeidet mange steder går stadig bedre. Ikke minst får vi gode tilbakemeldinger fra de regionale kompetansesentrene for tannhelsetjenesten som er etablert i regi av fylkeskommunene. De forteller om tannleger og spesialister i privat og offentlig sektor som i stor grad blir med på prosjekter som strekker seg ut over grensen for»oral helse«.«det sier avdelingsdirektør Jon-Torgeir Lunke i Helsedirektoratet. Han leder Helsedirektoratets Avdeling for allmennhelse som inkluderer tannhelsefaglig kompetanse. Lunke peker på at tannleger og tannpleiere ofte støter på patologiske indikasjoner i munnhulen til pasientene. I henhold til helsepersonellovens 4 ligger det et krav om å vise pasienter til andre som kan yte helsehjelp, om man selv vurderer at egen kompetanse ikke strekker til. Dialog og kontakt med andre helseprofesjoner skaper med dette et ubrutt pasientforløp. Imidlertid er ikke dette samarbeidet like friksjonsfritt alle steder og Lunke mener det er flere aktører som kan bidra til å forbedre relasjonen.»kommunene skal gjennomføre lokale samarbeidsmøter med fastlegene; dette heter lokal samarbeidsutvalg (LSU) og allmennlegeutvalg (ALU). Mange steder kan det ligge til rette for å trekke inn tannhelsetjenesten i slike samarbeidsmøter. Likeledes finnes det mange lokale foreninger for både leger og tannleger som bør gjøre det enkelt å skape arenaer for dialog og erfaringsutveksling. De begeistrede tilbakemeldinger fra flere av de regionale kompetansesentrene for tannhelsetjenesten tyder på at også privatpraktiserende tannleger ønsker å delta på andre fagarenaer og vil styrke sin kompetanse til beste for de pasientene han eller hun har. Et eksempel på felles ansvar på tvers

4 4 Tannhelseteamet kan helse, Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no av profesjonsgrensene er arbeidet mot tobakksrøyking.«at tannhelsekontorene blir en a la carte diagnosestasjon for pasientene, har Lunke liten sans for.»jeg tror ikke at tannleger eller tannpleiere skal begynne med blodtrykksmåling og blodprøvetaking i egen praksis. All den tid nordmenn besøker sin fastlege tre til fire ganger hvert år i gjennomsnitt, ser jeg ikke umiddelbart behov for å utvide tilbudene i tannhelsetjenesten på denne måten.«camilla Hansen Steinum, President for Den norske tannlegeforening Tannlegeforeningen er positiv Hvilke tanker gjør Den norske tannlegeforening seg om»et utvidet tilbud om helsesjekk«ved besøk hos tannlegen, president Camilla Hansen Steinum?»Tennenes og munnhulens tilstand betyr mye for den totale helsetilstanden. Tannlegen kan i mange tilfeller avdekke sykdom på et tidlig stadium. Sykdommer i munnen har innvirkning på hjerte- og karsykdommer, kreft er hyppig forekommende i munnhulen og diabetikere er spesielt utsatt for tannløsningssykdommen periodontitt. Det er godt kjent at de vanligste sykdommene i munnhulen, som karies, periodontitt og erosjonsskader er typiske livsstilssykdommer forårsaket av samme kostvaner og livsstil som senere i livet kan føre til overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer- vår i dag kanskje vanligste dødsårsak. Det er derfor ikke noe i veien for at tannleger kunne utført andre undersøkelser som blodtrykkmålinger, samtidig med en vanlig tannhelsekontroll. Men det er ikke hovedpoenget. Det viktigste er å få til en reell samhandling med primærhelsetjenesten. 90% av den voksne befolkningen går regelmessig til tannlege, minst hvert annet år, og tannlegene kan derfor oppdage sykdommer som ellers ikke ville blitt oppdaget fordi folk ikke oppsøker lege på samme måte. Dermed mener vi at tannleger er i en unik posisjon der vi kan bidra i folkehelsearbeidet med blant annet å oppdage medisinske problemer på et tidlig stadium. Tannlegenes viktigste oppgave blir å oppdage behovet for utredning, og henvise, ikke nødvendigvis å diagnostisere selv.«tannlegepresidenten mener også at samarbeidet mellom tannlege og lege kan bli bedre.»det er et stort potensial for utvidet samarbeid med andre helseprofesjoner, og mer effektiv samhandling mellom tannlegene og den øvrige helsetjenesten er en sak vi prioriterer høyt. Blant annet ønsker vi å kunne henvise pasienter direkte til spesialister innenfor ulike felt. Nå må alt gjennom fastlegen, som fort kan bli et forsinkende mellomledd. Dessuten er det helt avgjørende at myndighetene sørger for at IT-systemene i helsetjenesten kan «snakke sammen«. Det gjør de dessverre ikke i dag, noe som faktisk kan gå på pasientsikkerheten løs. Viktige opplysninger om pasientenes helsetilstand og medisinbruk kan ikke utveksles med dagens tekniske løsninger. Dermed kan risikofaktorer overses når behandling skal gjennomføres. Vi vet også at en del pasienter ikke får de rettighetene de har krav på i den offentlige tannhelsetjenesten eller gjennom Helfo på grunn av vanskelig kommunikasjon og for dårlig samhandling på tvers av sektorer.«

5 Ungdomar och unga vuxna en viktig målgrupp för tandvården, av Anna-Lena Östberg, Docent, Folktandvården Västra Götaland, Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 5 Ungdomar och unga vuxna en viktig målgrupp för tandvården De flesta ungdomar i Skandinavien har en god munhälsa. Vid besök i tandvården registreras den kliniska munhälsan och tandvårdspersonalen frågar troligen om munhygienvanor, Vad dricker du när du är törstig? och så vidare, med lite variationer. Men vad vet vi egentligen om hur de ser på sin munhälsa hur tänker de om framtiden och hur kommer de att prioritera sin tandvård den dag de själva får betala för den? blödning och svullnader, nervskador och risk för aspiration [14]. Hur uppfattar ungdomarna själva sin munhälsa? Frågar vi helt enkelt Hur upplever du din munhälsa? så svarar en överväldigande majoritet att den är god/ganska god [15]. Många uppgav dock (drygt en femtedel) att tandköttet blödde vid tandborstning dagligen eller flera gånger i veckan. De har också en hel del bettfysiologiska besvär [16]. Anna-Lena Östberg, Docent, Folktandvården Västra Götaland, Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Målgruppen Övergångsperioden mellan barndom och vuxenlivet, ungdomen, kallas adolescens. Enligt WHO sträcker den sig mellan 10 och 24 år [1]. Utvecklingen under perioden sker på flera plan: fysiskt/biologiskt, kognitivt med ökande förstånd och förmåga till inlärning, affektivt/känslomässigt, socialt med vidgande perspektiv till omvärlden och också moraliskt med införlivande av ett värdesystem. Tidsperioden indelas i utvecklingsstadier, där tidig adolescens (10-13/14 år) innebär snabb kroppsutveckling och konkret tänkande. Under mellanadolescensen (13-17 år) har individen nästan växt färdigt. Förmågan till abstrakt tänkande ökar men är fortfarande begränsad och tidsperspektivet är kort. Mellanadolescensen anses ofta som en turbulent tid där individen strävar efter att frigöra sig från föräldrar. Sen adolescens (17 år- ) karakteriseras av mer moget och abstrakt tänkande samt social autonomi [2, 3]. Puberteten börjar tidigare för flickor än för pojkar men utvecklingen tenderar att vara färdig ungefär vid samma tid [4]. Detta är en period livet då många vanor och beteenden etableras och blir bestående. Idag är skoltiden förlängd, och den tenderar att bli allt längre många studerar länge, upp i trettioårsåldern. Det innebär att man inte är självständig ekonomiskt, är beroende men också med begränsat ansvar. Arbetsmarknaden har också bidragit till detta. De stora samhällshändelserna påverkar livsvillkoren och vi är alla produkter eller barn av vår tid och de omständigheter vi växt upp under. Tandvårdspersonal i olika åldrar möter ungdomar och alla har präglats av sin tid. Ungdomars kliniska munhälsa Andelen ungdomar med manifest karies (dentinkaries) har minskat dramatiskt under de senaste årtiondena, även om tandhälsoförbättringen har visat tendenser till att plana ut [5-7]. I officiell statistik registreras däremot inte initialkaries (emaljkaries). Ändå vet vi från vår kliniska vardag och vetenskapliga studier att dessa står för en stor del av kariesskadorna, 80-90% [8, 9]. Kariesfördelningen är dessutom skev, det vill säga en liten grupp står för en stor del av sjukligheten [7, 10]. Ofta får munhälsa bli synonymt med karies, men olika undersökningar visar att gingivit bland ungdomar är vanligt. I en randomiserad studie i Västra Götaland hade drygt 60% av 19-åringar gingivit vid 50% av de undersökta tandytorna [11]. Det finns även en rad andra munhälsobekymmer som kan drabba ungdomar. Idag noteras en ökande förekomst av erosionsskador, som hos ungdomar ofta är dryckesinducerad [12]. Detta ger både funktionella (t ex isningar) och estetiska komplikationer. Bettfysiologiska symptom förekom i en stor svensk epidemiologisk undersökning hos 6% av flickorna och 3% av pojkarna [13]. Förekomsten ökade med åldern. Slemhinneförändringar uppträder framför allt på grund av snusbruk. Intresset för kroppsmodifiering har ökat under senare år. Piercing i och omkring munnen kan ge en rad komplikationer: infektioner, trauma på mjuk- och hårdvävnad (särskilt tungpiercing), allergier, Frågan är: Vad grundar de sin bedömning på? I en intervjustudie med 15- och 18-åringar framkom att den utgick både från hur de uppfattade sin kliniska status (condition) och hur de skötte sin mun (action) [17]. Här var det framför allt manifest karies som bedömdes. Initial/emaljkaries missuppfattades och tonades ofta ner. Upplevda påverkansfaktorer var tandvård (professionell och egen), socialt stöd främst från föräldrar, socialt intryck (ex utseende) och yttre faktorer som ekonomi och tidsbrist. I en liknande svensk studie intervjuades ungdomar med hög kariesrisk och även där kom socialt intryck och upplevd tidsbrist fram [18]. Vad är viktigt för ungdomar? Och hur prioriterar de sin munhälsa? I återkommande undersökningar bland ungdomar under de senaste årtiondena lyfts hälsan regelmässigt fram som viktig [19], tillsammans med bland annat sociala relationer, utbildning och intressant arbete. De flesta ungdomar anser också att tänderna är viktiga [15, 20]. Trots detta är regelbunden tandvård inte prioriterat särskilt högt. När 19-åringar fick frågan om de tänkte gå regelbundet till tandvården i framtiden när de själva får bekosta vården var det 30% av de unga kvinnorna och drygt 40% av männen som svarade nej [21]. Signifikanta riskfaktorer för att inte prioritera tandvård var rökning, tandborstning < 2 gånger per dag och manligt kön. Hur kan tandvården hjälpa till att främja hälsobeteende bland ungdomar/unga vuxna? För att kunna nå fram till ungdomar med ett hälsobudskap, behöver tandvårdspersonal ha kunskap om deras utveckling. Information och kommunikation behöver vara anpassad efter ålder och situation så att ungdomarna förstår och upplever att den är relevant. Om de ska känna att de

6 6 Ungdomar och unga vuxna en viktig målgrupp för tandvården, av Anna-Lena Östberg, Docent, Folktandvården Västra Götaland, Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet själva kan påverka sin munhälsa, måste tandvårdspersonalen fråga efter deras uppfattningar och syn på munhälsa. Tonvikten ska läggas på att stärka det friska hos individen och att stödja ett hälsobeteende, så kallad empowerment [22]. Idag finns pedagogiska metoder för att utveckla individens förmåga att själv formulera målsättningar och fatta egna beslut, till exempel motiverande samtal [23]. Sammanfattningsvis: Innebörden av och synen på ungdomsbegreppet har förändrats. Det är en tid av prestationskrav, motstridiga förväntningar, ökad förmåga till självständighet, men också beroende och oklara sociala roller. Detta är en viktig bakgrund för omhändertagandet av ungdomar i vård/tandvård, för preventions- och promotionsarbete. Tandvårdspersonal har sin erfarenhet och sina uppfattningar - om bland annat munhälsa Ungdomar har sin erfarenhet och sina uppfattningar - om bland annat munhälsa Tandvårdspersonal behöver ha kunskap om ungdomars utveckling, uppfattningar och prioriteringar för ett framgångsrikt promotions- och preventionsarbete. Referenser 1. WHO, The reproductive health of adolescents: a strategy for action. Geneve: Erling A, Hwang HP (red). Ungdomspsykologi. Utveckling och livsvillkor. Stockholm: Natur och Kultur, Svenska läkaresällskapet. Varken barn eller vuxen - ungdomsmedicin i praktiken. Läkardagarna i Örebro. Svensk medicin nr 75. Stockholm: Gothia, Vaughan V, Litt I. Child and adolescent development: clinical implications. Philadelphia: WB Saunders company, Haugejorden O, Birkeland JM. Evidence for reversal of the caries decline among Norwegian children. Int J Paediatr Dent 2002;12: Poulsen S. Dental caries in Danish children and adolescents Community Dent Oral Epidemiol 1996;24: Socialstyrelsen. Karies hos barn och ungdomar: en lägesrapport för år Socialstyrelsen: Stockholm, Sköld UM, Klock B, Rasmusson CG, Torstensson T. Is caries prevalence underestimated in today s caries examination? A study on 16-year-old children in the county of Bohuslän, Sweden. Swed Dent J 1995;19: Forsling JO, Halling A, Lundin SÅ, Paulander J, Svenson B, Unell L, Wendt LK. Proximal caries prevalence in 19-year-olds living in Sweden. A radiographic study in four counties. Swed Dent J 1999;23: Swedberg Y, Fredén H, Norén JG. Caries extreme groups among adolescents, leaving organised dental care in Göteborg, Sweden. Swed Dent J 1997;21: Ericsson JS, Abrahamsson KH, Östberg AL, Hellström MK, Jönsson K, Wennström JL. Periodontal health status in Swedish adolescents: an epidemiological, cross-sectional study. Swed Dent J 2009;33: Johansson AK, Omar R, Carlsson GE, Johansson A. Dental erosion and its growing importance in clinical practice: from past to present. Int J Dent 2012; p Nilsson IM, List T, Drangsholt M. Prevalence of temporomandibular pain and subsequent dental treatment in Swedish adolescents. J Orofac Pain 2005;19: Maheu-Robert LF, Andrian E, Grenier D. Overview of complications secondary to tongue and lip piercings. J Can Dent Assoc 2007;73: Ericsson JS, Östberg AL, Wennström JL, Abrahamsson KH. Oral health-related perceptions, attitudes, and behavior in relation to oral hygiene conditions in an adolescent population. Eur J Oral Sci 2012;120: Nilsson IM, Drangsholt M, List T. Impact of temporomandibular disorder pain in adolescents: differences by age and gender. J Orofac Pain 2009;23: Östberg AL, Jarkman K, Lindblad U, Halling A. Adolescents perceptions of oral health and influencing factors: a qualitative study. Acta Odontol Scand 2002;60: Hattne K, Folke S, Twetman S. Attitudes to oral health among adolescents with high caries risk. Acta Odontol Scand 2007;65: Fürth T, Holmberg I, Larsson O, Raaterova M. 80-talisterna kommer - om kollektiva egoister, självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar. Uppsala: Uppsala Publishing House AB, Hedman E, Ringberg C, Gabre P. Knowledge of and attitude to oral health and oral diseases among young adolescents in Sweden. Swed Dent J 2006;30: Östberg AL, Ericsson JS, Wennström JL, Abrahamsson KH. Socio-economic and lifestyle factors in relation to priority of dental care in a Swedish adolescent population. Swed Dent J 2010;34: Björvell H. Patient empowerment målet är bättre hälsa och stärkt beslutanderätt. Läkartidningen 1999;96: Miller W, Rollnick S. Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur, 2010.

7 7 De unge skal også regelmæssigt til tandlæge Tandsundheden er blevet væsentligt forbedret gennem de seneste 40 år. Flere og flere mennesker bevarer deres egne tænder, der bliver lavet færre fyldninger. Mere end hver tredje teenager forlader børneog ungdomstandplejen uden nogen sinde at have prøvet at få boret i en tand. Disse flotte resultater er ikke kommet ud af det blå. Den forbedrede tandsundhed bygger på en stor profylaktisk indsats gennem mange år, både inden for børneog ungdomstandplejen og inden for voksentandplejen. Som et væsentligt element i denne profylaktiske indsats er det lykkedes at gøre langt de fleste børn og voksne bevidste om, at tænderne skal børstes to gange om dagen med fluortandpasta. De seneste års udvikling viser imidlertid, at vi inden for tandplejen skal passe meget på ikke at komme til at hvile for tungt på laurbærrene. Sideløbende med forbedringerne af tandsundheden har vi nemlig fået en ny udfordring, og den handler om, at mange af de unge ikke kommer regelmæssigt til tandlæge Ved Freddie Sloth-Lisbjerg, Formand for Tandlægeforeningen At gå regelmæssigt til tandlæge er ensbetydende med, at man går til tandlæge præcis så ofte, at udviklingen af sygdomme i tænder, mund og kæber kan forebygges i videst muligt omfang. Det er således ikke muligt at sætte generelle tal på, hvor længe der må gå mellem indkaldelserne. Men vi ved, at 8 % af deltagerne i den såkaldte Tandundersøgelse ved KRAM ikke havde fået undersøgt deres tænder i fem år. Tandundersøgelsen ved KRAM er den hidtil største kortlægning af danskernes tandsundhed. Den har omfattet personer og er gennemført i et samarbejde mellem analyseinstituttet KORA, Tandlægeforeningen og tandlægeskolerne ved universiteterne i Aarhus og København. Figuren nedenfor tyder på, at en del af de unge ikke kommer til tandlæge ofte nok. Vi ved, at der er mange grunde til, at nogle af de unge ikke passer tandlægebesøgene. Nogle af dem mener ikke, at de har behov for det. Andre har ikke fået taget sig sammen til at finde en tandlæge, måske fordi de er flyttet. Nogle er nervøse for tandbehandlingen, nogle tror, at det er dyrere, end det i realiteten er. Og nogle har simpelt hen ikke råd. Er det et problem, at nogle af de unge dropper ud af tandplejesystemet? Ja, det er det. Både for samfundet og for den enkelte. På det samfundsmæssige plan er det spild af ressourcer at bibringe børn og unge gode tandplejevaner, hvis disse gode vaner ikke bliver videreført i voksenalderen. Og på det individuelle plan kan det ikke betale sig at blive væk fra tandlægen. For langt de fleste unge gælder det nemlig, at det ikke er dyrt at gå til tandlæge. Til gengæld kan det blive dyrt at lade være. Hvis vi fx tager caries, så har vi i tandplejen i dag en tilgang, hvor vi arbejder med risikoprofiler. Vi yder almen profylakse til alle. Vi foretager kontrollerende, individuel forebyggelse på de patienter, som ikke er sygdomsfri, men som alligevel ikke Brug af tandpleje 1990 og 2010 Andel af voksenbefolkningen efter alder, der har været til tandlæge, 1990 og Kilde: Tandlægestatistik, Amtsrådsforeningen/Danske Regioner. Referencer: Cortsen, Birthe: Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet. Resultater af Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen. Dansk Sundheds Institut har behov for at få boret. Og vi udfører fyldningsterapi, når dette er den tandlægefagligt rigtige løsning. Vi ved fra SCOR-tallene, at ca. to tredjedele forlader børne- og ungdomstandplejen med gennemsnitligt knap fem flader med initialcaries, og der er her en relativt stor spredning. Hvis ikke der bliver fulgt op med forebyggende og kontrollerende tiltag, er risikoen for langt større behandlinger overhængende, i første omgang med fyldninger der kunne have været undgået. Og det forklarer, hvorfor vi klinisk står med rodbehandlinger og ekstraktioner i vores hverdag også hos unge under 30 år. Hvis vi skal kunne nøjes med at forebygge og kontrollere hos så mange patienter som muligt, er der grænser for, hvor lang tid der kan gå mellem tandlægebesøgene. Vi kan se ud af Tandundersøgelsen ved KRAM, at knap halvdelen af de unge ikke har en optimal mundhygiejne. Selv om de har fået at vide, at de skal børste tænder og bruge tandtråd eller tandstikkere, er mundhygiejnen ikke effektiv nok. Derfor går det ikke, at de unge dropper tandlægebesøgene, når de fylder 18 år. De skal have instruktionen og rådgivningen igen og igen. Og det gælder ikke mindst de mange unge, der er storforbrugere af søde læskedrikke. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med at gøre de årige bevidste om, at det er vigtigt at gå regelmæssigt til tandlæge. Tandlægeforeningen har gennemført kampagner med dette tema både i 2010 og 2012, og det vil ske igen her i Men vi må også have sikret en bedre sammenhæng i den kritiske fase, hvor den unge patient forlader børne- og ungdomstandplejen og skal have fundet en privatpraktiserende tandlæge. Vi er nødt til i et samarbejde mellem sektorerne at få overgangen til at fungere bedre. Det glæder mig derfor, at Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer om indkaldeintervaller på en faglig indikation er på trapperne og forventes implementeret i tandplejen i KRAM-rapportens tal om mundhygiejne tyder på, at det gode budskab ikke kan høres for tit. Holt, Christian: Brugen af og betaling for tandpleje i Danmark, Sverige og Norge. Tandlægebladet 1/2013. Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR). Sst.dk.

8 8 Emalje Protect Double Action mod syreangreb zendium Emalje Protect tandpasta anvender Fluoride Protein Tecnology for at hjælpe med at styrke, beskytte og genopbygge tandemalje. Produktegenskaber: Enzymsystem der understøtter bestanddele i spyttet Indeholder casein og colostrum mælkeproteiner der sammen med spytproteiner hjælper til at modvirke syreskader Indeholder 1450 ppm natriumfluorid, der gør tandemaljen mere modstandsdygtig overfor caries Steareth 30. Mild detergent, der skåner tandemalje og slimhinder Medium koncentration af silica skånsomt slibemiddel Vi ses på zendium s stand C1-010 Yderligere information kan findes på Tekniske spørgsmål kan rettes til: tlf.: , kl Produkter, publikationer og patientpjecer kan bestilles via din dentalgrossist Unilever Danmark A/S Ørestads Boulevard København S Tlf CCS HEALTHCARE AB Box 50208, SE Malmö Tlf , Unilever Sverige AB Svetsarvägen Solna Tlf Unilever HPC Norge A/S Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu, Norge Postboks 1, 1330 Fornebu, Norge Tlf:

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING 04.06.15 OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA NTpFs landsmøte i Sandefjord 6. 8. juni 1996 Fra programmet i 1996

Detaljer

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap:

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Nordisk partnerskap Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Norge: Sverige: Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon Folkhälsomyndigheten, Sveriges

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Behandlingsintervallens längd? University of Oslo Førsteamanuensis, dr. odont. Nina J. Wang Universitetet

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE FFOs notat om tannhelse TANNHELSE ER OGSÅ HELSE Politisk notat nr. 01/15 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Det er ikke lett. Jeg vil i hvert fall ikke prioritere meg selv i forhold til ting som ungene

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Innspill til høring, Utviklingsplan med perspektiv mot 2035

Innspill til høring, Utviklingsplan med perspektiv mot 2035 Bård Kulseng Senter for fedmeforskning og innovasjon St. Olavs hospital Trondheim, 21. desember 2017 Innspill til høring, Utviklingsplan med perspektiv mot 2035 Utviklingsplanen er i enkelte deler veldig

Detaljer

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardiovaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer

Klinisk undersøkelse av 2-åringer på tannklinikk

Klinisk undersøkelse av 2-åringer på tannklinikk V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 1050 4 Sissel Grønning Haram og Nina J. Wang Klinisk undersøkelse av 2-åringer på tannklinikk Oppfølging etter 1,5 år Barn i Norge kalles inn til

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Odontologi PKI Allt är inte karies Innkallingsintervaller Magne Raadal, Odontologisk institutt

Detaljer

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten

Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Livstils intervensjoner i primærhelsetjenesten Ingrid Følling, Ph.d stipendiat HiNT, HUNT, ISM,NTNU i samarbeid med Innherred Samkommune Oslo 16.11.2012 Bakgrunn Økning i T2DM Økning i overvekt og fedme

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent Ivar Espelid, Universitetet i Oslo DoxaDent pillen hvor ble den av? Dagbladet 20.12.2000 Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? NFPseminaret i Molde 10. 11. november 2005 "Den keramiska fyllningen

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no

Frisklivssentraler. Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no Frisklivssentraler Ellen Eimhjellen Blom Seniorrådgiver, avd. grupperettet folkehelsearbeid ebl@helsedir.no 11.10.2012 1 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1

EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 FORBUNDSLEDER EILIN EKELAND 1 EN GOD SKOLESTART KUNNSKAPSSENTERETS ÅRSKONFERANSE 16. SEPTEMBER 2010 1 2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om helse utfordringene Kunnskap om tiltak som virker Kunnskapsbasert praksis Omsette dette i praksis

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene

Torkil Berge og Arne Repål. Lykketyvene Torkil Berge og Arne Repål Lykketyvene Om forfatterne: Torkil Berge og Arne Repål er spesialister i klinisk psykologi. De har skrevet mange bøker, blant annet selvhjelpsboken Trange rom og åpne plasser.

Detaljer

PROM OG PREM hva er det og hvordan kan det brukes

PROM OG PREM hva er det og hvordan kan det brukes PROM OG PREM hva er det og hvordan kan det brukes Kjersti Oterhals Spesialrådgiver, Fagsenter for pasientrapporterte data, SKDE Fag og forskningssykepleier, Hjerteavdelingen, Helse Bergen Førsteamanuensis,

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014.

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. VI feirer RPM 10 år i Norden 2014 Betal kun 10% FOR EN RPM -grunnutdanning Du betaler kun 270 NOK, ordinærpris 2 700 NOK. (Som privatperson

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen

Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Annelene Moberg Siv Normann Gundersen Tromsøundersøkelsen Årstall Undersøkelsens navn Antall deltakere Aldersgruppe 1974 Tromsø 1 6595 menn 20-49 1979-80 Tromsø 2 16621 menn og kvinner 20-54 1986-87 Tromsø

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Foredrag torsdag 13. oktober

Foredrag torsdag 13. oktober Foredrag torsdag 13. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2011 Truls Chr. Breyholtz Gunnar Lyngstad Jan Eggum Velkommen til Bergen Formann i Bergen Tannlegeforening Truls Chr. Breyholtz

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle. Livsstilsklinikk Vektreduksjon og omlegging av livsstil er vanskelig! I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra

Frisklivstjenester. Lene Palmberg Thorsen fra Frisklivstjenester Lene Palmberg Thorsen fra Hva er en frisklivssentral? Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post fmtraaa@fylkesmannen.no Fylkesmannens oppdrag i 2014 For å øke kunnskapen om og bruken av

Detaljer

Folkehelse - Folkehelsearbeid

Folkehelse - Folkehelsearbeid Folkehelseperspektiv på arbeidshelse Rådgiver Geir Lærum 19.03.2010 Bodø 07.04.2010 1 Folkehelse - Folkehelsearbeid Lav forekomst av sykdom, gode leveutsikter Befolkningen har høy livskvalitet Samfunnets

Detaljer

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat

Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold. Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglighet i hjerterehabilitering ved Sykehuset i Vestfold Kari Peersen Spesialfysioterapeut og phd stipendiat Tverrfaglig Hjerterehabilitering Multidisciplinary Multicomponent Multifaceted Comprehensive

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017 Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH Oslo, 16.februar 2017 Den offentlige tannhelsetjenesten A: Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Hej Anne Vi har ikke nogle registrede sundheds problemer på AP men flere opdrættere er opmærksomme på løse knæskaller og ved problemer med tand skift

Hej Anne Vi har ikke nogle registrede sundheds problemer på AP men flere opdrættere er opmærksomme på løse knæskaller og ved problemer med tand skift Sammanfattning av RAS-gruppens arbete fram till november 6 1. Reviderat Hälsoundersökningen enligt vår diskussion för att förenkla den. 2. Ringt Dina Försäkringar som lovat skicka statistik fr o m 3. De

Detaljer

Sentrale spørsmål. Hva er indikasjonene for sedasjon og generell anestesi på barn? Hvor omfattende er behovet? Er tilbudet godt nok i dag?

Sentrale spørsmål. Hva er indikasjonene for sedasjon og generell anestesi på barn? Hvor omfattende er behovet? Er tilbudet godt nok i dag? Barn og ungdom - behov for sedasjon og narkose Magne Raadal Det odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Sentrale spørsmål Hva er indikasjonene for sedasjon og generell anestesi på barn? Hvor omfattende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk?

Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk? Professor Arne Torp Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Hvor mye forstår dagens ungdommmer i Norden av hverandres språk? INS Internordisk språkforståelse i ei tid med økt

Detaljer

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Rigmor Moe Folkehelsekoordinator, tannhelsetjenesten i Akershus Dagens tema: Tannhelse for ulike aldersgrupper

Detaljer

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Ernæring Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Helsepotensial - WHO Et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykfrihet kan redusere risikoen for: hjerte- og karsykdommer med 80%

Detaljer

Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose

Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose v/ May-Britt Johansson og Torild Mauseth May Britt: - sykepleier, kirurgi til lunge- og hjertepasienter

Detaljer

Ruspasienten eller helse og rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid, fastlege, phd Nytorget legesenter/unihelse/korfor

Ruspasienten eller helse og rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid, fastlege, phd Nytorget legesenter/unihelse/korfor Ruspasienten eller helse og rusmiddelbruk Torgeir Gilje Lid, fastlege, phd Nytorget legesenter/unihelse/korfor Drøyt 7500 LAR-pasienter Økende gjennomsnittsalder Økende helseplager og økt dødelighet Skal

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Rønnaug Sæves Lovisenberg Diakonale sykehus Oslo. Lillehammer 3 november 2011. side 1 PWS - historikk Beskrevet første gang i 1956 av Prader-Labhart- Willi Kasus-rapporter

Detaljer

Mestringsgrupper i legesenter. Partnerskap mellom kommune, fastleger, NAV og brukerorganisasjoner for bedre helse ved langvarig sykdom.

Mestringsgrupper i legesenter. Partnerskap mellom kommune, fastleger, NAV og brukerorganisasjoner for bedre helse ved langvarig sykdom. Mestringsgrupper i legesenter Partnerskap mellom kommune, fastleger, NAV og brukerorganisasjoner for bedre helse ved langvarig sykdom. Helseutfordringer - Muskel/skjelett - Angst og depresjon - Hjerte-/karsykdom

Detaljer

Representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet Representantskapsmøtet 2013 Referat og meldinger Sykehjelpsordningen for tannleger NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger Organisasjonssaker Økonomiske saker Valg Organisasjonssaker Policydokumenter

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak

...aktuell forskning. Erosjoner og forebyggende tiltak ......aktuell forskning Erosjoner og forebyggende tiltak Unngå overforbruk av sitrusfrukter og sure drikker Reduser tiden sure drikker er i kontakt med tennene Puss ikke tennene umiddelbart etter måltidet

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

PRIORITERINGER I HELSETJENSTEN NORGES FARMACEUTISKE FORENING 7 JUNI 2016. Navn stilling i Kreftforeningen settes inn via Sett inn ->

PRIORITERINGER I HELSETJENSTEN NORGES FARMACEUTISKE FORENING 7 JUNI 2016. Navn stilling i Kreftforeningen settes inn via Sett inn -> PRIORITERINGER I HELSETJENSTEN NORGES FARMACEUTISKE FORENING 7 JUNI 2016 Bakteppe Prioriteringer skjer på ulike nivåer På et akuttmottak; hvilken pasient skal gis øyeblikkelig hjelp Hos fastlegen; hvem

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut?

Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 152 6 Nina J. Wang, Katrine Instefjord Nodeland og Huong Thanh Truong Hvordan ser 12-åringenes tenner ut? Karieserfaring i det permanente tannsett Antall tenner

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Referat fra studietur til Sverige Mariestad, om tannhelse

Referat fra studietur til Sverige Mariestad, om tannhelse Referat fra studietur til Sverige Mariestad, om tannhelse Dag 1 Besøk i Mariestad 11. mai. Sted : Hotel Wictoria Foredragsholdere fra Sverige: Lars Gahnberg ; Overtannlege og enhetssjef for «Hälsoodontologiska

Detaljer

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont.

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Bergen - Norge Odontologisk smärta Procedursmärta rta Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Terminologi Vegring (Behavior management problems,bmp) = Vegring

Detaljer

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Samtaler med barn og unge Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Fortællingernes betydning Narrativ = Fortælling Mennesket er aktivt fortolkende væsener. Vi bruger fortællingen til: at skabe en ramme

Detaljer

J ANUARKURSENE 2010. Har du kontroll på helseskjemaet? Endodonti i hverdagen 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2009; 119 NR 12

J ANUARKURSENE 2010. Har du kontroll på helseskjemaet? Endodonti i hverdagen 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2009; 119 NR 12 J ANUARKURSENE 2010 Endodonti i hverdagen Har du kontroll på helseskjemaet? Professor Dag Ørstavik, UiO * Kasusseleksjon * Endo-perio-problematikken * Tannsprekker * Smerteproblematikk * Endodonti og odontogene

Detaljer

Hvem skal følge opp kreftpasienten, fastlegen eller sykehuslegen?

Hvem skal følge opp kreftpasienten, fastlegen eller sykehuslegen? Hvem skal følge opp kreftpasienten, fastlegen eller sykehuslegen? ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege Søgne legesenter stipendiat Sørlandet Sykehus og UiO praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Forekomst 1/3

Detaljer

Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg

Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg Hvem skal ta vare på bestemor; læringsmiljøets betydning for rekruttering til eldreomsorg Mari Wolff Skaalvik Førsteamanuensis/postdoc Institutt for helse- og omsorgsfag Universitetet i Tromsø 2 Disposisjon

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Visjon for rehabilitering på Vestlandet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Visjon for rehabilitering på Vestlandet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Visjon for rehabilitering på Vestlandet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen Samhandlingen slik den oppleves av mange pasienter

Detaljer

Foredrag lørdag 18. oktober

Foredrag lørdag 18. oktober Foredrag lørdag 18. oktober Patologiforståelse og evidens af dyb cariesbehandling Sekvensleder: Ulf Örtengren En forståelse af cariespatologi er en vigtig nøgle til at designe et behandlingsconcept omkring

Detaljer

Tolvåringer i Oslo har behov for informasjon om tannhelse

Tolvåringer i Oslo har behov for informasjon om tannhelse V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 300 5 Lars-Christian Rebne og Nina J. Wang Tolvåringer i Oslo har behov for informasjon om tannhelse En spørreundersøkelse om kunnskap, holdning

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Inge 82 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Inge 82 år Namn Inge Ålder 82 år Sjukdomshistorik

Detaljer

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret

OECD OG COMMONWEALTH FUND. Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret OECD OG COMMONWEALTH FUND Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret Norge er et land i verden, herr president, Lars Korvald (1916-2006) i Stortinget i 1972 Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerte verdens

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Folkehelseprofiler og sykdomsbyrde I 2012 lanserte Folkehelseinstituttet kommunehelseprofiler I 2013

Detaljer

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003

BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 2001-2003 BAKGRUNN OG RESULTATER FRA HELSEUNDERSØKELSEN I FINNMARK OG TROMS 21-23 Innhold 1. Bakgrunn og frammøte... 2 2. Generell vurdering av helsa, risiko for hjerte-karsykdom og livsstil... 3 2.1 Generell vurdering

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Frisklivssentralen Levanger kommune

Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen Levanger kommune Frisklivssentralen 14.11.12 Gro Toldnes, Fungeredne daglig leder I Frisklivssentralen Oppstart 01. januar 2012 Utarbeidet av Gro Toldnes,fungerende daglig leder Frisklivssentralen

Detaljer

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Sakkyndig vurdering av Strategy Group for Medical Image Science and Visualization Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Innledning Bakgrunn for vurderingen er dokumentene i mappen med

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor, Universitet i Bergen i dag betaler 4 arbeidende for 1

Detaljer

HABITAT + MOBILITET HVEM BYGGER VI BYEN TIL? BIANCA HERMANSEN Arkitekt, PhD Direktør CITITEK

HABITAT + MOBILITET HVEM BYGGER VI BYEN TIL? BIANCA HERMANSEN Arkitekt, PhD Direktør CITITEK HABITAT + MOBILITET HVEM BYGGER VI BYEN TIL? BIANCA HERMANSEN Arkitekt, PhD Direktør CITITEK BIANCA HERMANSEN ARKITEKT, URBAN DESIGNER PHD DAGLIG LEDER CITITEK Forskningsbaseret bykultursog byplanlægningstegnestue.

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Hvem er de, hvordan ser de ut og hvordan skal jeg finne dem?

Hvem er de, hvordan ser de ut og hvordan skal jeg finne dem? Hvem er de, hvordan ser de ut og hvordan skal jeg finne dem? Hvor mange har diabetes?? IDF Diabetes-atlas 2012: 223.000 kjent diabetes, 98.000 ukjent diabetes i Norge. Data fra Reseptregisteret. Kjome

Detaljer

Det nordiske perspektivet i læreplanen. Bodil Aurstad

Det nordiske perspektivet i læreplanen. Bodil Aurstad Det nordiske perspektivet i læreplanen Bodil Aurstad Det nordiske språkfellesskap i en skumringstime? Forståelsen av skandinavisk (dansk, norsk og svensk) har blitt dårligere de siste 30 år. Forståelsen

Detaljer