LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte"

Transkript

1 JUNI 2015 LNS NYTT LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN Foto: Svalbardposten Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Tunneldriften snart ferdig i Alta #Bjarkøyforbindelsen

2 Frodes hjørne Juni 2015 Jeg kan imidlertid love at det jobbes knallhardt med å skaffe nye oppdrag. Og det er bare spørsmål om tid til vi lykkes med det. Stang ut... Anne Grete Preus har en melodi som heter Av og til er en millimeter nok. Det stemmer som regel når man er på riktig side. LNS har levert mange anbud i den senere tid. Og dessverre har ikke millimeterne vært på vår side. Vi tapte anbudet på Sørkjosentunnelen med 0,0047 %! Det skal nesten ikke være mulig å tape med en så liten margin. Men det gjorde vi altså. Prisene er betydelig lavere, ca. 10 %, enn da vi fikk kontraktene på Alta Vest og Bjarkøytunnelene. Pressede priser Siden jeg begynte i LNS for 26 år siden har jeg opplevd to ganger tidligere at anbud har blitt avgjort med en så liten forskjell. Alle gangene har vi dessverre vært på feil side av streken. Nå må det snart være slutt på uflaksen og snart må det være vår tur. Det har vært flere andre anbud i de seneste månedene der LNS absolutt har vært på talefot med laveste anbyder. Men mange entreprenører har stor ledig kapasitet og prisene i markedet er svært presset. Omplasseringer og permitteringer At vi ikke har vunnet noen anbud i den senere tid vil forårsake at vi kan oppleve noe så sjeldent i LNS som permisjoner. Vi skal så langt som mulig unngå oppsigelser. Vi er allerede i en prosess hvor vi omplasserer vårt personell til andre prosjekter. Likeledes jobber vi med å leie ut hele skift til andre entreprenører. Jeg kan imidlertid love at det jobbes knallhardt med å skaffe nye oppdrag. Og det er bare spørsmål om tid til vi lykkes med det. Jern-Erna har fått opp farta Av de hyggelige saker for tiden vil jeg trekke frem fremdriften for TBM en Jern-Erna for tiden. Endelig er vi i geologiske forhold som beskrevet i anbudsgrunnlaget. Vi har nå hatt ukesproduksjoner på over 200 meter og dagsproduksjoner på langt over 40 meter. Jeg vil ikke bli overrasket om vi passerer 50 m per dag i løpet av kort tid. Det gjøres en fantastisk jobb og alle mulig ros til våre mannskaper og ledelse på prosjektet. Ønsker alle sammen en riktig god sommer! Sommervikarer på Bjarkøyforbindelsen Niklas Høve på kjøkkenet Fra redaktøren I denne utgaven omtaler vi en hyggelig og aktuell sak, nemlig at LNS Spitsbergen og Store Norske Spitsbergen Kullkompani inngår avtale igjen. Direktør Frank Jakobsen i LNSS og adm. direktør Wenche Ravlo i Store Norske er fornøyde med avtalen. Vi har valgt helse i LNS som et satsningsområde i 2015 og det er gledelig å se at dette tas på alvor ute på anleggene. På Storforshei er de i ferd med å sette opp en trimpostkasse som alle kan skrive seg inn i. I Alta er de omkranset av større og mindre topper som er ofte besøkt av våre ansatte. I etterkant av Holmenkollstafetten er det flere som melder at de fortsetter å trene, og i denne utgaven kan vi se et gjeng på Storforshei på joggetur. Johanne inne på kontoret fv. Andreas Stensøy, Johanne Simonsen, Even Langvik, Ole-Markus Simonsen LNS har det siste året gjennomført første runde med formannsskole med gode resultater, både faglig og sosialt. På Bjarkøya er de godt i gang nedover mot bunnen, etter en litt trøblete oppstart, men de «står han av» med godt humør, og Trude J. Myrland har laget en fin artikkel fra livet på Bjarkøyforbindelsene. I Alta er de i rute og nærmer de seg slutten på tunneldriften og HMS/ KS leder Tom har skrevet noen ord rundt det. Utsi er seg lik på sitt skråblikk, det blir et gjensyn med Tjeld og Tjeldfrid, og han har også omtalt hvordan de i Austertana tar grep i helseåret Verd å lese. God lesning og god sommer :) På Bjarkøyforbindelsene har vi fire sommervikarer i sving. Niklas Høve er i aktivitet på kjøkkenet sammen med kokkelaget. Han er 16 år og kommer fra Sortland. Han er nettopp ferdig med ungdomsskolen, og har søkt videregående skole i kokkefaget til høsten. Johanne Simonsen 23 år. Dette er tredje sommeren hun er sommervikar for LNS, hun har tidligere vært på Hamarøytunnelen og i Korgen/Røssåga. På spørsmål om hvorfor hun kommer tilbake, er det fordi hun stortrives. Hun er også arvelig belastet da Stig Reinholtsen, formann hos oss, er faren hennes. Johanne studerer til vanlig, og med mye tid på lesesalen, stillesittende og lite aktivitet, er det flott med en sommerjobb med mye aktivitet og hvor nesten all tid tilbringes ute. De andre driver forefallende arbeid på anlegget. De har satt opp strømgjerde for å holde sauene borte fra boligbrakkene, mye rydding rundt boligbrakkene og har isolert flere hundre meter vannledninger. Ellers holder de det rent og pent på anlegget. Brita Erlandsen, informasjonsansvarlig. 2 LNS-NYTT LNS-NYTT 3

3 LNS Spitsbergen og Store Norske Spitsbergen Kullkompani SAMARBEIDER IGJEN Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Wenche Mikkelborg Enoksen, HR konsulent/ia ansvarlig LNS Fra vil NAV i Nordland øke fokuset på mulighet for arbeid og aktivitet knyttet til aktivitetsplikten ved sykefravær utover 8 uker. Aktivitetsplikten innebærer at man senest innen 8 uker så langt det er mulig skal prøve seg i delvis arbeid eller annen arbeidsrettet aktivitet for å ha rett til sykepenger. Dersom den sykemeldte ikke er i arbeidsrettet aktivitet ved 8 ukers tidspunktet vil NAV vurdere midlertidig stans av sykepengene. Vi minner om at arbeidsplassen er hovedarena for forebygging og oppfølging av sykefravær og at både arbeidsgiver og arbeidstaker tidlig skal se på muligheten for fortsatt å kunne være i arbeid tross sykdom. Den beste tilrettelegging vil vi finne ved god dialog og samarbeid. I tillegg har begge parter ansvar og plikter tilknyttet dette arbeidet. Dersom tilrettelegging ikke er mulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette til NAV i oppfølgingsplan. Sykemeldingsblankettens del C baksiden skal fylles ut av arbeidsgiver i samarbeid med arbeistaker og skal tas med til legen for vurdering av tilrettelegging og muligheter i sykefravær under fravær. Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med meg vedrørende dette. Vedrørende sykepenger ved utenlandsopphold Sykepenger ytes vanligvis ikke under opphold utenfor Norge. Dette gjelder både for medlemmer (folketrygden) som blir arbeidsuføre under utenlandsopphold og for medlemmer som er arbeidsuføre når de reiser til utlandet. Begrunnelsen for bestemmelsen er hovedsakelig at det ikke er mulig å føre den nødvendige kontroll med hensyn til sykdommens karakter. Bestemmelsen er regulert i folketrygdloven 8-9. Den sykmeldte plikter å informere om utenlandsopphold på erklæringen på sykemeldingsblankett Krav om sykepenger del D. Dette gjelder fravær både i og utenfor arbeidsgiverperioden. Ta kontakt med ditt NAV kontor for eventuell søknad om å beholde sykepenger under utenlandsopphold. Permittering - nye regler som iverksettes fra 1. juli 2015 Det som nå endres er lønnspliktperioden for arbeidsgiver. Den vil bli endret fra 20 tilbake til 10 dager. Det kan også etter 1.juli permitteres i tilsammen 30 uker (mot 26 uker i dag) over en løpende 18 månedersperiode. Frem til denne dato gjelder fremdeles disse reglene: arbeidsgivers lønnspliktdager er 20 arbeidsdager, permitteringsperiode 26 uker over en løpende 18 månedersperiode. Testkjøring kullstranport fra Gruve 7 Direktør i LNS Spitsbergen Frank Jakobsen er svært fornøyd over å ha fått kontrakten på levering av tjenester for transport og utlasting av kull fra Gruve 7. Kontrakten innebærer all kulltransport fra Gruve 7 til lager på Hotellneset, samt transport av kull til energi verket. Utlasting av kull til båt er også en del av avtalen. Kontrakten har en varighet til , med en opsjon på 3 år. Brita Erlandsen, informasjonsansvarlig LNS Gruve 7 ligger på fjellet Breinosa innerst i Adventdalen. Det er en transportstrekning på ca 20 km fra siloanleggene på Breinosa til lagringsområdet på Hotellneset. Dagens drift foregår på 1 skift, og brutto årsproduksjonen forventes å ligge fra tonn. Av dette leveres ca tonn til Energiverket, resterende skipes ut med 2 3 båter pr år. LNS Spitsbergen overtar dagens 3 kullbiler fra Gruve 7, samt den nye kullbilen som forventes levert 17. juli til Longyearbyen. Den nye bilen er en Mercedes-Benz Actros 4148AK. Opplæring starter 17. august og vi overtar kullkjøringen fra og med 1. september Det er svært viktig for oss å få flere nye helårlige arbeidsplasser i tillegg til de kontraktene vi allerede har, sier Frank Jakobsen. Dette gir en stabil bemanning med høy kompe tanse. - Vi ser frem til et godt og fruktbart sam arbeid med Store Norske i årene frem over, sier han videre. Longyearsamfunnet står ovenfor store omstillinger. Dette vil gi både utfordringer, men ikke minst muligheter for både LNSS og SNSK. Vi har mange felles interesser og har til intensjon å utvikle samarbeidet mellom selskapene, avslutter Frank. Administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske er også fornøyd med avtalen. - LNSS har både rett kompetanse og rett utstyr for å utføre oppdraget sier hun. For Store Norske og Gruve 7 er det også svært viktig at vi får utført denne jobben til en rett pris, sier hun videre. Det er Gruve7 som har sittet i førersetet i kontraktsforhandlingene med LNSS. jeg er fornøyd med avtalen. Den innebærer at vi får frigjort ressurser slik at vi kan konsentrere oss om det som er aller viktigst, nemlig gruvedriften, sier gruvesjef Ronny Andre Olsen i Gruve 7. 4 LNS-NYTT LNS-NYTT 5

4 Gjengen samlet på Bjarkøyforbindelsen Hver samling blir åpnet med at alle blir hørt og erfaringer delt LNS Formannsskole - første kull har vært gjennom en ny og unik læringsform 11 formenn med svært ulik bakgrunn og erfaring startet i september i fjor på et opplæringsprogram internt i LNS. Gjennom 5 samlinger i løpet av året, har de fått innsikt i LNS som selskap, egen rolle som formann og leder, kontraktforståelse, HMS og KSarbeid, økonomi og de ulike fagene og utfordringene LNS står overfor på ulike anlegg. Ruth Haug, prosjektdirektør sør LNS Diskusjon og presentasjon av gruppeoppgaver Prosjektdirektører sør og nord, Ruth Haug og Ann Pedersen Samlingene har vært lagt til våre anlegg over hele landet og stort sett har interne krefter fått undervise, både fordi de kjenner bedriften, og fordi det er viktig å bli kjent med de som er ledere, støtte og fagpersoner. Vi har også utfordret byggherrene ved anleggene, for å få fram et kundeperspektiv. Opplæringen er gjennomført av undertegnede i godt tospann med Tore Solberg ved Prosesskraft AS, som er en erfaren prosessleder med fokus på læringen. Dermed er deltagerne blitt utfordret i å lytte, dele, reflektere, skrive, og utfordre seg på personlige områder. Arbeidsbeskrivelsen for formenn har fulgt programmet hele veien for nå få foreligge som et forslag til revidert utgave. Takk til alle som har bidratt og takk til alle som lojalt har stått bak at alle har deltatt på alle samlingene. Slik opplevde deltagerne læringen under samling 4 hvor HMS personellet stilte mannsterke; HMS-fokus i LNS Tredje påskedag bytta de utvalgte formenn i LNS ut fjellskia til fordel for skolebenken. Dette var den fjerde samlinga, og denne gangen var det Ongajoksetra i Alta som var valgt som kurssted. Hovedfokuset på denne samlinga var HMS. Samlinga startet med deltakernes forventinger til kurset som blant anna var: å få et bredere innblikk i bedriftens HMS-satsing, hvordan bringe HMS inn i hverdagen, hva kan formannen gjøre for å redusere skader på mennesker og utstyr, forventninger ledelsen har av oss som formenn med tanke på sikkerhet? Torgeir Kristiansen åpnet showet med informasjon om arbeidet som gjøres på HMS både fra hovedkontoret sin side, og ute på anleggene. Torgeir delte ut et kort i lommeformat med fokuspunkter på HMS 2015 for LNS: Snakke om dokumentert opplæring som innføres ila året og viktigheten av at dette gjøres skikkelig H2-tall: Få kontroll på personellskader uten fravær Bulking, kollisjoner, ettersyn og vedlikehold av maskiner «Bruk det røde kortet» formaner Torgeir på sin sjarmerende nordnorske dialekt. Hamburgermetoden Etter HMS-lederen var det duka for å få ei innføring i bedrifthelsetjenesten sitt arbeid ved Anne Kristin Knudsen (leder BHT), Wenche Enoksen (leder for IA) og bedriftslege Rosali Evans. Rosali engasjerte forsamlinga med rollespill og forklaring av hamburgermetoden. Metoden går ut på hvordan en skal gjennomføre de «mindre hyggelige» samtalene med kollegaer. Arve Vabø, formann på betong i Røssåga, forklarte sin forståelse av metoden slik: - Først positiv tilbakemelding, så det negative som kanskje må frem og til slutt positivt igjen. Metoden er genial. Sosial verdi Like viktig som det faglige er den sosiale biten på kurset. - Jeg har blitt kjent med utrolig mange hyggelige folk, sier Michael Lönnberg som er formann på LNS sitt anlegg på Bjarkøya. Fra hans kollega på nabostolen, Stig Reinholtsen, kommer det spontant: -jeg gleder meg til å teste badestampen og kanskje en liten skarp enn under polarhimmelen i kveld. Kursleder Ruth Haug er svært fornøyd med opplegget og deltakerne, - kunnskapsnivået er høyt og gjengen er engasjert. Formannskolen er noe vi skal fortsette med -for alle formennene i LNS. Teres Kettunen er formann i gruven på Mo og sier seg enig med Ruth: - Jeg har lært mye som jeg skal ta med meg tilbake til jobben. 6 LNS-NYTT LNS-NYTT 7

5 Fallsikringskurs Røssåga. Vidar Haugen henger i stroppen her Fagbrevsamling Storforshei Best i klassen på opplæring Dokumentert opplæring er et satsingsområde for LNS. Vi satser på opplæring på flere områder, samt et digitalt kompetansestyringsverktøy for oppfølging og kontroll. # Naturperle BJARKØYFORBINDELSEN Geir Høve, kompetanseansvarlig, LNS Bergsprengere Vi har etter regelendringer fra DSB valgt å fokusere på utdanning av bergsprengere gjennom å skolere disse via MEF skolen, som kjører forberedende kurs for bergsprengere. Dette er et 3 dagers kurs som avsluttes med bergsprengereksamen. Kravet for å kunne avlegge bergsprengereksamen er fagbrev i relevant fag som fjell & bergverk, eller fagbrev anleggsmaskinfører. I tillegg må kandidaten dokumentere 2 års praksis, før vedkommende får godkjent bergsprengersertifikat. Dette er et strengt regelverk, og gir oss et fortrinn i konkurransen med de utenlandske aktørene, for regelverket er det samme om vi kommer fra Spania eller Norge, og skal utføre sprengning i Norge. Fagbrevutdanning Vi har som et ledd i denne satsningen på kompetanseheving også startet fagbrevutdanning for praksiskandidater, dvs. personer som har mer enn 5 års praksis innen maskin eller bergverk. Her har vi et samarbeid med AOF Nord på gjennomføringen av dette kurset. Vi valgte å gjennomføre samlingene på Storforshei, der vi har både overnatting og servering i nærheten, i tillegg er de fleste deltakerne på kurset lokalisert i enten Rana Gruber eller Røssågaanlegget. Første samling av totalt 4 gikk av stabelen 21. og 22. mai, med 34 deltakere. Denne storsatsingen på å utdanne fagarbeidere resulterer i 34 nye fagarbeidere ved utgangen av desember Disse vil igjen kunne ta bergsprengereksamen ved gjennomført fagbrevutdanning i løpet av Resultatet av denne storsatsningen er at LNS i løpet av 2016 vil kunne vise til over 70 godkjente bergsprengere noe som er enestående i vår bransje, og vil være et klart fortrinn i forhold til våre konkurrenter. Gjennomført opplæring LNS ved kompetanseavdelingen har i første halvår av 2015 gjennomført en systematisk kompetanseheving av medarbeidere innen forskjellige kategorier: Personløfter (lift) Fallsikring Dokumentert sikkerhetsopplæring i maskinklassene M1-M6 Varme/arbeid. Kran G8, G4, og G1 A0 Betongkurs Planlagte kurs fremover Av planlagte kurs utover høsten kan nevnes at vi skal kjøre et YSK (yrkessjåførdirektivkurs) i løpet av september. Lift og fallsikring til de anleggene som måtte trenge dette, og sertifisert opplæring etter behov. Vi vil også i framtiden fokusere mye mer på den dokumenterte typeopplæringen i bedriften. Til opplysning kan nevnes at de som har etterlyst sine kompetansebevis etter oppkjøring, vil det bli tatt tak i fortløpende, og regner med at alle skal være innmeldt i løpet av juni. Skryt fra Statens vegvesen Som ansvarlig for kjøre- og hviletids bestemmelsene i LNS, samt oppfølging av yrkessjåførene, er det en stor glede å få tilbakemelding fra utekontrollørene i Statens Vegvesen om at våre sjåfører ved kontroll har som regel har alt i orden når de blir kontrollert ute på vegene. Dette vises også i de månedlige rapportene vi tar ut på sjåførene gjennom fjernavlesningen på fartskriverne. Dette er særdeles hyggelig tilbakemelding. Har du bergsprengerbevis som har utløpsdato i løpet av 2015 eller 2016? Da må du kontakte Geir Høve, for pålagt oppfriskningskurs. Trude Jusnes Myrland, prosjektsekretær Bjarkøyforbindelsen, LNS Bjarkøyforbindelsen, hvor skal vi begynne? Vi er på Norges kanskje vakreste anleggsområde. For den reality- interesserte har vi idylliske Horsevika fra Farmen i 2003, fulgt av i snitt seere. For den dyre- og natur interesserte, som en episode av «Ut i naturen» på NRK. Kjøreturen fra boligriggen til anleggs området hver dag, gir oss «tett på opplevelser» med ryper, ørn, gås og harer. Vi kan se de mest spektakulære fjelltoppene, og de grønneste markene. Det drives flere gårdsbruk i nærområdet, og et sikkert vårtegn er eimen av møkker som ligger tung over den vakre, grønne Ø. Fra anleggsområdet 8 LNS-NYTT LNS-NYTT 9

6 Men alt har ikke vært bare enkelt fra første spade ble satt i jorda på Grytøya. Vi snakker maskinhavari, vanntrøbbel (les: fravær av vann), ferge trøbbel med timer i revers i Toppsundet og meterdype myrhull. Som kjent så ligger anlegget i et område med flere historiske kulturminner, og med de utfordringene vi har hatt har vi spekulert på om vi kan ha dultet borti en viss offerstein. En myteomspunnet offerstein som har ligget her siden tidenes morgen, altså lenge før Norvald Karoliussen begynte i LNS. Vi ligger nærme hovedkontoret, og er derfor utnevnt til pilotprosjekt for både IT- systemer, «tomgangsteller» på maskiner og energibesparelser på anlegget. Og selvfølgelig pilotprosjekt også for oppdragsgiver Statens vegvesen (SVV). Vi snakker revisjoner, store revisjoner. Hvor pulsen blir tatt hos samtlige, og det letes med lys og lykter etter avvik. Men vi står han av, for vi leverer. Vi leverer 50 meter tunell i uka, og gutta jobber på. Vi trives. Og ingenting er bedre enn å få ta del i et prosjekt som skal ta oss 120 meter ned under havets overflate. Fakta: Øyene Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy skal knyttes tettere sammen, og det skal bygges en undersjøisk tunnel, sjøfyllinger med 4 broer og vei i dagen. LNS har hovedentreprisen og skal bygge følgende: undersjøisk tunnel mellom Grytøy Bjarkøy (3250 m) Sjøfylling mellom Grytøy Sandsøy (900 meter), ny veg på Grytøy (2000 m), ny veg på Sandsøy (400 m), ny veg på Bjarkøy (200 m). Prosjektet skal være ferdig i løpet av Tett på, 5 kjappe spørsmål 1. Hvordan er det på Grytøya og Bjarkøyforbindelsen i forhold til ditt første anlegg i LNS? 2. Hva gleder deg aller mest i arbeidshverdagen? 3. Du våkner en morgen og er anleggsleder for en dag, hva er det første du vil gjøre da? 4. Hva frustrerer deg mest her på anlegget? 5. «Framsnakk» en av dine kolleger, hvem og hvorfor? Jørn Tore Johansen 1. Det e ikke så godt å si, vi e jo nettopp bynnt. Men det skal gå greitt det her. 2. Det skal æ førtæll dæ; det e når æ har fått gjort det det æ skal gjær, og æ ser at andre blir fornøyd. 3. Da skal alle kalles inn på teppe, og æ skal førtæll kordans ståa e, og ka som skal gjøres. E vi på jobb så e vi på jobb, alle må se arbeidet. 4. Klaging 5. Geir Olsen e en kjempekar. Behagelig å rolig. Ja og Ole Jørgen også, døktig kar. Roger Aanes 1. Det første anlegget var i gruva i Ballangen. Syns det e flott å være her, passelig stort, og nært hjemmet i Narvik 2. Jeg lærer noe nytt hele tiden. Og tunellarbeid har jeg ikke så mye erfaring med, har tidligere jobbet mest «i dagen». 3. Jeg skal være i godt humør, og ta godt imot arbeiderne. Være en god leder, da får jeg folket med meg, respekt, og jobben gjort. 4. Ingenting som har gått direkte inn på meg. Men det har vært en kronglete oppstart, problemer med nytt utstyr. 5. Basen Raymond. En fantastisk grei og rolig kar. Han tar seg god tid, og forklarer meg alt det nye. Ikke noe roping og skriking. Norvald Karoliussen 1. Alt her er datastyrt i motsetning til før, da man fikk et oppdrag og fikk «tenke» sjøl. Det første anlegget var for øvrig på Tjeldøya i Det er å treffe mine gode arbeidskamerater, slå av en spøk og flire. Setter også pris på folk som kaller «en spade for en spade». 3. Då hadde jeg ikke fått sove, og heller ikke trengt å stå opp. Så spørsmålet er vanskelig å svare på. 4. Det er særlig at vi plages mye med utstyret og føler at ting går litt tregt. Det at vi ikke får meter i tunellen går utover humør og miljø. 5. Det er vanskelig å «framsnakke» en enkelt person, vil framheve hele skiftet. 10 LNS-NYTT LNS-NYTT 11

7 TUNNELDRIFTEN SNART FERDIG I ALTA Tom Ranseth, HMS/KS leder Alta, LNS Anlegget her går fremover som planlagt, og det meste er i rute her. Beregnet gjennomslag skjer i mest sannsynlig i uke 29. Da starter ned riggingen for vår del og det er bare arbeidet i dagen utført av LNS Saga som gjenstår. Alt her har stort sett gått på skinner uten særlige problemer. Sam arbeidet mellom de alle involverte; byggherre SVV, LNS, LNS Saga og andre lokale UE har fungert bra, og det har vært en god tone mellom alle. Drivingen av tunnelene Mellemsvika og Kråkenes har stort sett vært problemfri til vi møtte sist antatte svakhetssone som viste seg å være såpass dårlig at vi måtte gå med halve salver og spilling. Ellers har ikke tung sikring vært brukt noen plasser unntatt ved påhuggene, og 5 buer i Kråkenestunnelen. Massene brukt til sjøfyllinger Tunnelen i Storvika begynner å ta fasong nå da både fortau og asfalt er lagt. De utkjørte massene har vi jo også fått nyttiggjort oss på en bra måte, og de har gått til samfunnsnyttige formål. De har gått til sjøfyllinger i Kåfjord (for å stabilisere veibanen) og til rullebanen på Alta lufthavn. Når vi er ferdige så har Alta lufthavn fått m3 av de nødvendige 1.1 mill. m3 til rullebanen. Lekterne Mona og Borghild har gått i skytteltrafikk mellom anlegget og flyplassen gjennom hele vinteren. En sikker arbeidsplass Prosjektet har nå passert arbeidstimer uten fraværsskader. LNS som hovedentreprenør har av

8 Lekterne Mona og Borghild fv. Marte Kristine Tøgersen fra Rana Gruber, Sebastian Eilertsen og Jonny Strand, LNS Helse og livsstil på Mo Masse som tippes utenfor flyplassen disse arbeidstimene, mens LNS Saga og andre underentreprenører har arbeidstimer. Fin vinter, regnfull vår Anlegget i Alta har vært en fin plass å være på, litt kaldt i vinter men veldig lite nedbør og tørt klima har gjort det til en fin vinter. Nedbøren har vi derimot fått igjen i mangfold utover vår og tidlig sommer. Men det er vel som normalt egentlig. Som en kjenning sa det «i bibelen stod det at det skulle Kuno på en av de lavere toppene regne i 40 dager og 40 netter, den såkalte syndefloden» Her kalles det for en nordnorsk sommer. Fantastisk natur Men når været er fint er det en flott plass å være. Som utflytter fra distriktet her må jeg jo selvfølgelig skryte av den fantastiske naturen som er her oppe og alle turmulighetene som finnes rett utenfor døra. Flere av oss har vært flittige brukere av naturen, og undertegnede og formann Inge Bjørnmyr har en fast rute vi går hver søndag vi er her, Kvenvikmoen rundt, på nesten 1 mil. Anleggsleder Kuno Jolanki og Rune Olsen er også flittige brukere av naturen, de bestiger både høye og litt lavere topper. I uke 24 var det miljøuke her i Alta, og da fikk alle som gikk tre valgte toppturer hver sin t-skjorte som bevis på gjennomført tur. Fra anlegget vårt var det vår eminente anleggsleder Kuno og formann Rune som slet seg til blodsmak for å gjennomføre denne prøvelsen. Monica Westermark, HMS/KS-leder Storforshei LNS har i 2015 et spesielt fokus på de ansattes helse. På Storforshei, Mo i Rana, er de godt i gang med treningog kostholdopplegg i samarbeid med bedrifts-helsetjenesten(bht) i LNS. Det er fokus på egentrening og BHT har hatt foredrag til at alle har fått økt forståelse og kunnskap til å ta ansvar for egen helse. Det er viktig å kunne ha god helse til å stå i jobb. Arbeidsgiver har mange plikter de skal ivareta, men å ha god helse er et eget ansvar. Målet er å stimulere de ansatte til å ha god helse unngå overbelastning og passivitet, forebygge sykefravær og få oppleve å ha god helse ved pensjonsalderen. I disse dager monteres det en «Trimpostkasse» vel 5 kilometer fra anlegget. (til ORICA lageret). Her vil det ligge en bok alle skriver seg inn i. På slutten av året er de med i trekningen om et gavekort på Jula og en overraskelse. Det planlegges en felles tur til postkassen før ferien fro de som ønsker det. Andre alternativ til trim er LNS-trimbrakker, tilbud om trim i gymsal en gang i uken og trening i fine preparerte skiløyper på vinteren. Storforshei stilte lag til Holmenkoll-stafetten i år, og de var veldig fornøyd med dette arrangementet, og flere ønsker å delta til neste år. Det er et fint mål og ha langt der fremme. Løpegjeng på Mo, i spissen Robert Andersson, etterfulgt av Jann Magne Thomassen, Tore Karlsen og Johnny Strand 14 LNS-NYTT LNS-NYTT 15

9 HMS Kurs gjennomført på Røssåga Tilbakemeldinger: Torgeir Kristiansen, HMS leder LNS Nytt om I uke 23 ble det gjennomført et 40 timers HMS kurs på Røssåga prosjektet. Ti ivrige ansatte deltok på kurset hvor HMS lovverket sto i fokus. Mange relevante problemstillinger rundt arbeidsmiljøet ble diskutert underveis i kurset, og praktiske oppgaver innen risikovurdering, SJA, vernerunder samt gass og støymålinger ble gjennomført. RISIKOVURDERING Gjennom det siste året har LNS hatt flere tilsyn fra DSB og Arbeidstilsynet. Stort sett går disse tilsynene greit, selv om det alltid er noe å sette fingeren på. Etter hvert tilsyn mottar vi en rapport fra tilsynsmyndigheten hvor vi får varsel om pålegg (Arbeidstilsynet). 40 timers kurs for ledere og verneombud blir arrangert 2 ganger i året av BHT og HMS leder. Neste kurs er i uke: 35 og påmeldingsfrist 30 juni. Kurset blir i Harstad-området. Alle verneombud er pålagt å ha dette kurset. Videre er også ledere pålagt HMS kurs. Arve Vabø (formann på Fallfors - Røssåga) om det og delta på HMS kurs: - Lærte mye nyttig. Det var mye interessant, men til tider ble det litt kjedelig med mye paragrafer og sånt. Men det er jo noe som er greit og vite. Jeg vil ta med meg mye av det jeg har lært på kurset ut i jobben. Hans Moan (Formann Øvre Røssåga) om det og delta på HMS kurset: - Man får et litt annet syn på den daglige drifta. Flere i ledelsen burde ha gått på dette kurset. Ikke alt er like interessant men jeg har lært og slå opp i lovverket. Torgeir Kristiansen, HMS leder LNS Dette vil si at de ønsker LNS skal dokumentere hvordan vi håndterer de avvikene som ble avdekket under tilsynet. I alle tilfeller så langt blir vi bedt om å fremlegge risikovurderinger på forskjellige problemstillinger for våre ansattes arbeidssituasjon. Ved et tilsyn hos vårt anlegg i Narvik ble vi for eksempel bedt om å risikovurdere det kjemiske arbeidsmiljøet. I arbeidet med å svare på tilsynsrapportene ble det veldig klart for oss at det risikovurderingsverktøyet vi hadde ikke fungerte optimalt. Det krevdes en mer omfattende risikovurdering som tok inn flere parametere, som for eksempel hvor mange som eksponeres for faren og hvor lenge de eksponeres. Vi har derfor utarbeidet tre nye prosedyrer som vi skal benytte i LNS for å risikovurdere forskjellige arbeid. 1. Den første er Prosedyre for Sikker Jobb Analyse (SJA). Her er det ikke noe nytt i metoden vi gjør dette på, vi kunne bare ikke legge frem prosedyren for dette. 2. Videre utarbeidet vi Prosedyre for risikovurdering av kjemikalier som følge av tilsynet i Narvik. Denne prosedyren har gitt oss et helt nytt verktøy for å kunne vurdere kjemikaliets skadelige virkninger på mennesker og miljø, og gir oss grunnlag for å substituere farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier. 3. Til slutt har vi laget Prosedyre for risikovurdering. Denne prosedyren kan benyttes å risikovurdere alle typer hendelser. Følges prosedyren slavisk er risikovurdering nå en enkel øvelse som gir oss et godt grunnlag for å håndtere den risikoen vi kommer i nærkontakt med i løpet av arbeidsdagen. Under siste HMS 40 timers kurs på Røssåga, ble det undervist i prosedyrene og gjort øvelser i grupper som viste oss at prosedyrene fungerer og er lett og forstå. Vi vil fortsette å undervise i disse verktøyene på kursene fremover, og ved ønske eller behov vil det kunne arrangeres kurs i risikovurdering på forespørsel ute på anleggene. De nye prosedyrene med tilhørende skjema finner du i HMS Håndboken på Portalen. LNS er ISO sertifisert Torill Monsen-Abelseth, Miljø og Kvalitetsleder LNS Denne uken fikk vi den gledelige budskapet om at LNS nå er sertifisert mot ytre miljø. Dette betyr at alle prosjektene i LNS tenker miljø i alt de foretar seg. Revisor Øivind Bøgh, DNV, skryter vår jobb opp i skyene og sier vi har gjort en god jobb både på oppbyggingen og implementeringen av miljøstyring i selskapet. Dette hadde vi aldri klart dette uten dere ute på anleggene og særlig må jeg trekke frem HMS/KS-lederne på prosjektene. Dere har fulgt opp og utført i svært tilfredsstillende grad. Tusen takk for god innsats alle sammen. Monica Westermark og verneombud med revisorer fra DNV 16 LNS-NYTT LNS-NYTT 17

10 Markering av ansatte Skråblikk fra Utsi Feiring av nypensjonist Kristian Repstad, anleggsleder Øvre Røssåga LNS Dokker som har lest LNS-Nytt over en viss tid, har muligens fådd med dokker nån rapporta her fra LNS i Austertana. Nån av de hendelsan det e fortalt om, gjentar sæ årlig og derfor e det mulig å komme med en opp datering på ka som har skjedd i Bent-Erik Olsen 60 år Vi ønsker å gratulere Bent-Erik Olsen som fylte 60 år 15.juni. Han ble overrasket med sang, blomster og kake midt i sitt arbeid på hovedverkstedet på Strandland. Bernt-Erik 60 år Kolbjørn Stokke, gikk av med pensjon i LNS , etter å ha vært i LNS i 13 år. Kolbjørn begynte sin karriere i LNS på Korgfjelltunnelen Deretter har han arbeidet på HEMtunnelen i Tønsberg, OPS en i Kristiansand, RV.80, Volda, og er nå tilbake i Korgen igjen på Røssåga prosjektet. Kolbjørn er en av våre mest erfarne tunnelformenn, og som i løpet av sitt arbeidsliv har vært borti det meste. Det ble holdt en god fest til ære for Kolbjørn, på hans siste arbeidshelg. Han ble også markert på vårt driftsmøte, hvor Morten Steiro overrakte en avslutningsgave på vegne av prosjektet og LNS. Dette var et vakkert bilde, utskjært i tre, av Kolbjørn foran en tunnel. Nå som Kolbjørn har tredd inn i pensjonistenes rekker, så vil han bruke mer tid på jakt, fiske og småbruket sitt. Vi ønsker Kolbjørn all lykke videre, og hvis noen gamle kollegaer kjører forbi Lom i Gudbrandsdalen, så må dere gjerne stikke innom. Kolbjørn med bildet han fikk Skråblikk fra Austertana Odd-Einar Utsi, anleggsleder Austertana Når det gjeld veia, vær og værguda så har dem egentlig vært snill med oss i år. Det har ikke vært nokka i nærheten av den Fimbulvintern som ble omtalt tidligere. Der det har skjedd endringa e rundt vårres kjære anleggsfugla Tjeld og Tjeldfrid. Også i år leverte dem tre velskapte unga. Nytt av året e at det nu va to gutta og ei jenta. Siden dem sist fikk navnet Frode, Ståle og Ørjan va det veldig naturlig å kalle årets jentunge for Beate. Kæm av guttan som ikke e med i årets kull, e usikkert, men det va ingen av dem som tok turen til nærmeste vannhull og det tyde på at det e Ståle som e fraværende. Han har sikkert vært på reise i langt mer sentrale strøk og sotte på en eller ainna Hard Rock Cafe. Æ forstår han godt, når alternative e en rustat felg på en borstang i Austertana. Det at det i år kom ei jenta, tar æ som et tegn på at våres egen Beate nu e på tur tilbake til oss i LNS, etter at ho har bestemt sæ for å ta en pause fra politikken. Vi håpe da at den originale Beate tar sæ tid til å gjøre unna jomfruturen hit til oss. Velkommen ska ho være. Det e mulig at dokker huske historia om han rypejegern våres som hadde så grovkalibra våpen. (CAT 775G) Han har ikke felt nån nye ryper i fjellet her, men han har definitivt ikke slutta å jakte. Han har bare skifta jaktfelt og gådd over på et mere finkalibra våpen. Det går imidlertid forlydender om at det e felt nån «ryper», og at ungkarsstatusen har vært trua ved flere anledninga. For dem som til stadighet vil at vi ska endre livsstil og kostholdsvana, e det veldig viktig å operere med helseår. LNS har som kjent helse på planen i Her på bruket har vi vært litt lunken i forhold til å etterleve ønskan fra helsefreakan litt lenger sør. Nu har imidlertid også vi latt oss rive med. Vi har utvida brakkeriggen med 2 trimbrakker og ei badstubrakka. På badstu sida e det spesielt de berømmelige boreran, populært kalt Bore divisjonen, som e de ivrigste til å benytte de fasilitetan. Med aner i fra Pasvikdalen har Geir og Nibben klokketru på effekten av badstubading. Dem påstår at det i ekstreme tilfella også kan kurere beinbrudd. Den høytidelige innvielsen av badstua e allerede gjennomført og det blei så seint som i går kveld observert en representant for Boredivisjon travanes gjennom korridoran kun iført Crocs, og med boreustyret i hvilemodus. På trimsida e vi ikke kommet like langt. Her ska vi ha et samarbeid med byggherren, Elkem Tana. Utstyret som skal inn dit e enda ikke på plass, men vi forvente å komme i mål også der like over fellesferien. LNS-konsernet e jo i en spesiell situasjon for tida, og det e gjort mange grep for å møte en tid med færre oppdrag. Lokalt her på anlegg 4100 Austertana kommer vi ikke til å redusere antall hau, men med nyoppført spa-avdeling regne vi med å redusere antall kilo ansatte kraftig. Med unntak av annleggsledern, som e mager som et marbakkelik, har vi nok å ta av. I anledning den her nyvinninga, har vi innført 3 T`a som ska symbolisere helse, trivsel og godt humør. Det e Tran, Trim og Tram. Med et sånt motto skal vi være godt rusta til å kunne fortsette å gjøre en god jobb for LNS. Den innstillinga vi har her, og som vi vet finnes i resten av konsernet, kommer til å ta oss uskadd forbi den her dumpa og. Vi ønske alle en trivelig sommer herfra, og nyt de lange og lyse sommerdøgnan vi har foran oss. Det e fortsatt et helt halvår til jul! 18 LNS-NYTT LNS-NYTT 19

11 Geir Ragnar Høve HR avdelingen ønsker å informere om at vår egen kompetanseansvarlig Geir Ragnar Høve har byttet kontorsted. Når han ikke er rundt på reise har han kontorsted på HGB/Hålogaland Grus & betong i Harstad. Geir har fått innført fast telefontid og telefoner til han gjøres mellom hverdager mellom kl og Dersom han er opptatt så legg igjen beskjed på telefon eller send han en mail slik at han tar kontakt. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til dette. Jubilanter Ansattnavn Fødselsdag År Tollefsen Håvard Arne Sætran Hans Petter Kärrman Per-Olov Mikael Johansen Hans Magne Larsen Ulf Moan Hans Rystad Leif-Arnt Heggstad Per Magnar Lysøy Vegard Erlandsen Lage Magne Ranseth Tom Aanes Roger Olsen Bent Erik Siem Hans Åge Takk for omtanke for reisenissene Ruth Haug, prosjektdirektør sør, LNS Som besøkende på hovedkontoret er man ofte plassert i Buksnesfjorden hvor service og omgivelser er upåklagelig. LNS har imidlertid egne hybler og leilighet til overnatting, i det gamle kontorbygget. Det er ikke det at undertegnede er så nøye på det, og sover godt uansett, men det har ikke alltid vært noe man så fram til, slitt og av og til noe ugreit til tider. Gleden var dermed større ved siste besøk hvor leilighet og rom framsto veldig fine med trivelige småmøbler, rent og pent og helt tydelig preget av at noen ville man skulle trives når man var innom. «Hotellsjef» Vanja har gjort en meget bra jobb med å «shine» rommene, og gjort det til en trivelig overnattingsplass. Tusen takk for en positiv hverdagsglede som er viktig nok for de som er på farten flere dager i uka enn de hjemme. Gled dere kommende gjester! Har du tips til LNS Nytt? Send mail til

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet.

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. NAV, 01.12.2015 Side 1 Aktivitetskravet Aktivitetskravets

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Periodeplan for Valseverket

Periodeplan for Valseverket Periodeplan for Valseverket «Innledning» «Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds» Hva er vel det sikreste vårtegnet? Jo! -at barna kan få gå i jakke og joggesko!!! Men selvsagt så setter vi

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Sykefravær...6 2.1 Definisjon av sykefravær og

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer