LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte"

Transkript

1 JUNI 2015 LNS NYTT LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN Foto: Svalbardposten Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Tunneldriften snart ferdig i Alta #Bjarkøyforbindelsen

2 Frodes hjørne Juni 2015 Jeg kan imidlertid love at det jobbes knallhardt med å skaffe nye oppdrag. Og det er bare spørsmål om tid til vi lykkes med det. Stang ut... Anne Grete Preus har en melodi som heter Av og til er en millimeter nok. Det stemmer som regel når man er på riktig side. LNS har levert mange anbud i den senere tid. Og dessverre har ikke millimeterne vært på vår side. Vi tapte anbudet på Sørkjosentunnelen med 0,0047 %! Det skal nesten ikke være mulig å tape med en så liten margin. Men det gjorde vi altså. Prisene er betydelig lavere, ca. 10 %, enn da vi fikk kontraktene på Alta Vest og Bjarkøytunnelene. Pressede priser Siden jeg begynte i LNS for 26 år siden har jeg opplevd to ganger tidligere at anbud har blitt avgjort med en så liten forskjell. Alle gangene har vi dessverre vært på feil side av streken. Nå må det snart være slutt på uflaksen og snart må det være vår tur. Det har vært flere andre anbud i de seneste månedene der LNS absolutt har vært på talefot med laveste anbyder. Men mange entreprenører har stor ledig kapasitet og prisene i markedet er svært presset. Omplasseringer og permitteringer At vi ikke har vunnet noen anbud i den senere tid vil forårsake at vi kan oppleve noe så sjeldent i LNS som permisjoner. Vi skal så langt som mulig unngå oppsigelser. Vi er allerede i en prosess hvor vi omplasserer vårt personell til andre prosjekter. Likeledes jobber vi med å leie ut hele skift til andre entreprenører. Jeg kan imidlertid love at det jobbes knallhardt med å skaffe nye oppdrag. Og det er bare spørsmål om tid til vi lykkes med det. Jern-Erna har fått opp farta Av de hyggelige saker for tiden vil jeg trekke frem fremdriften for TBM en Jern-Erna for tiden. Endelig er vi i geologiske forhold som beskrevet i anbudsgrunnlaget. Vi har nå hatt ukesproduksjoner på over 200 meter og dagsproduksjoner på langt over 40 meter. Jeg vil ikke bli overrasket om vi passerer 50 m per dag i løpet av kort tid. Det gjøres en fantastisk jobb og alle mulig ros til våre mannskaper og ledelse på prosjektet. Ønsker alle sammen en riktig god sommer! Sommervikarer på Bjarkøyforbindelsen Niklas Høve på kjøkkenet Fra redaktøren I denne utgaven omtaler vi en hyggelig og aktuell sak, nemlig at LNS Spitsbergen og Store Norske Spitsbergen Kullkompani inngår avtale igjen. Direktør Frank Jakobsen i LNSS og adm. direktør Wenche Ravlo i Store Norske er fornøyde med avtalen. Vi har valgt helse i LNS som et satsningsområde i 2015 og det er gledelig å se at dette tas på alvor ute på anleggene. På Storforshei er de i ferd med å sette opp en trimpostkasse som alle kan skrive seg inn i. I Alta er de omkranset av større og mindre topper som er ofte besøkt av våre ansatte. I etterkant av Holmenkollstafetten er det flere som melder at de fortsetter å trene, og i denne utgaven kan vi se et gjeng på Storforshei på joggetur. Johanne inne på kontoret fv. Andreas Stensøy, Johanne Simonsen, Even Langvik, Ole-Markus Simonsen LNS har det siste året gjennomført første runde med formannsskole med gode resultater, både faglig og sosialt. På Bjarkøya er de godt i gang nedover mot bunnen, etter en litt trøblete oppstart, men de «står han av» med godt humør, og Trude J. Myrland har laget en fin artikkel fra livet på Bjarkøyforbindelsene. I Alta er de i rute og nærmer de seg slutten på tunneldriften og HMS/ KS leder Tom har skrevet noen ord rundt det. Utsi er seg lik på sitt skråblikk, det blir et gjensyn med Tjeld og Tjeldfrid, og han har også omtalt hvordan de i Austertana tar grep i helseåret Verd å lese. God lesning og god sommer :) På Bjarkøyforbindelsene har vi fire sommervikarer i sving. Niklas Høve er i aktivitet på kjøkkenet sammen med kokkelaget. Han er 16 år og kommer fra Sortland. Han er nettopp ferdig med ungdomsskolen, og har søkt videregående skole i kokkefaget til høsten. Johanne Simonsen 23 år. Dette er tredje sommeren hun er sommervikar for LNS, hun har tidligere vært på Hamarøytunnelen og i Korgen/Røssåga. På spørsmål om hvorfor hun kommer tilbake, er det fordi hun stortrives. Hun er også arvelig belastet da Stig Reinholtsen, formann hos oss, er faren hennes. Johanne studerer til vanlig, og med mye tid på lesesalen, stillesittende og lite aktivitet, er det flott med en sommerjobb med mye aktivitet og hvor nesten all tid tilbringes ute. De andre driver forefallende arbeid på anlegget. De har satt opp strømgjerde for å holde sauene borte fra boligbrakkene, mye rydding rundt boligbrakkene og har isolert flere hundre meter vannledninger. Ellers holder de det rent og pent på anlegget. Brita Erlandsen, informasjonsansvarlig. 2 LNS-NYTT LNS-NYTT 3

3 LNS Spitsbergen og Store Norske Spitsbergen Kullkompani SAMARBEIDER IGJEN Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Wenche Mikkelborg Enoksen, HR konsulent/ia ansvarlig LNS Fra vil NAV i Nordland øke fokuset på mulighet for arbeid og aktivitet knyttet til aktivitetsplikten ved sykefravær utover 8 uker. Aktivitetsplikten innebærer at man senest innen 8 uker så langt det er mulig skal prøve seg i delvis arbeid eller annen arbeidsrettet aktivitet for å ha rett til sykepenger. Dersom den sykemeldte ikke er i arbeidsrettet aktivitet ved 8 ukers tidspunktet vil NAV vurdere midlertidig stans av sykepengene. Vi minner om at arbeidsplassen er hovedarena for forebygging og oppfølging av sykefravær og at både arbeidsgiver og arbeidstaker tidlig skal se på muligheten for fortsatt å kunne være i arbeid tross sykdom. Den beste tilrettelegging vil vi finne ved god dialog og samarbeid. I tillegg har begge parter ansvar og plikter tilknyttet dette arbeidet. Dersom tilrettelegging ikke er mulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette til NAV i oppfølgingsplan. Sykemeldingsblankettens del C baksiden skal fylles ut av arbeidsgiver i samarbeid med arbeistaker og skal tas med til legen for vurdering av tilrettelegging og muligheter i sykefravær under fravær. Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med meg vedrørende dette. Vedrørende sykepenger ved utenlandsopphold Sykepenger ytes vanligvis ikke under opphold utenfor Norge. Dette gjelder både for medlemmer (folketrygden) som blir arbeidsuføre under utenlandsopphold og for medlemmer som er arbeidsuføre når de reiser til utlandet. Begrunnelsen for bestemmelsen er hovedsakelig at det ikke er mulig å føre den nødvendige kontroll med hensyn til sykdommens karakter. Bestemmelsen er regulert i folketrygdloven 8-9. Den sykmeldte plikter å informere om utenlandsopphold på erklæringen på sykemeldingsblankett Krav om sykepenger del D. Dette gjelder fravær både i og utenfor arbeidsgiverperioden. Ta kontakt med ditt NAV kontor for eventuell søknad om å beholde sykepenger under utenlandsopphold. Permittering - nye regler som iverksettes fra 1. juli 2015 Det som nå endres er lønnspliktperioden for arbeidsgiver. Den vil bli endret fra 20 tilbake til 10 dager. Det kan også etter 1.juli permitteres i tilsammen 30 uker (mot 26 uker i dag) over en løpende 18 månedersperiode. Frem til denne dato gjelder fremdeles disse reglene: arbeidsgivers lønnspliktdager er 20 arbeidsdager, permitteringsperiode 26 uker over en løpende 18 månedersperiode. Testkjøring kullstranport fra Gruve 7 Direktør i LNS Spitsbergen Frank Jakobsen er svært fornøyd over å ha fått kontrakten på levering av tjenester for transport og utlasting av kull fra Gruve 7. Kontrakten innebærer all kulltransport fra Gruve 7 til lager på Hotellneset, samt transport av kull til energi verket. Utlasting av kull til båt er også en del av avtalen. Kontrakten har en varighet til , med en opsjon på 3 år. Brita Erlandsen, informasjonsansvarlig LNS Gruve 7 ligger på fjellet Breinosa innerst i Adventdalen. Det er en transportstrekning på ca 20 km fra siloanleggene på Breinosa til lagringsområdet på Hotellneset. Dagens drift foregår på 1 skift, og brutto årsproduksjonen forventes å ligge fra tonn. Av dette leveres ca tonn til Energiverket, resterende skipes ut med 2 3 båter pr år. LNS Spitsbergen overtar dagens 3 kullbiler fra Gruve 7, samt den nye kullbilen som forventes levert 17. juli til Longyearbyen. Den nye bilen er en Mercedes-Benz Actros 4148AK. Opplæring starter 17. august og vi overtar kullkjøringen fra og med 1. september Det er svært viktig for oss å få flere nye helårlige arbeidsplasser i tillegg til de kontraktene vi allerede har, sier Frank Jakobsen. Dette gir en stabil bemanning med høy kompe tanse. - Vi ser frem til et godt og fruktbart sam arbeid med Store Norske i årene frem over, sier han videre. Longyearsamfunnet står ovenfor store omstillinger. Dette vil gi både utfordringer, men ikke minst muligheter for både LNSS og SNSK. Vi har mange felles interesser og har til intensjon å utvikle samarbeidet mellom selskapene, avslutter Frank. Administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske er også fornøyd med avtalen. - LNSS har både rett kompetanse og rett utstyr for å utføre oppdraget sier hun. For Store Norske og Gruve 7 er det også svært viktig at vi får utført denne jobben til en rett pris, sier hun videre. Det er Gruve7 som har sittet i førersetet i kontraktsforhandlingene med LNSS. jeg er fornøyd med avtalen. Den innebærer at vi får frigjort ressurser slik at vi kan konsentrere oss om det som er aller viktigst, nemlig gruvedriften, sier gruvesjef Ronny Andre Olsen i Gruve 7. 4 LNS-NYTT LNS-NYTT 5

4 Gjengen samlet på Bjarkøyforbindelsen Hver samling blir åpnet med at alle blir hørt og erfaringer delt LNS Formannsskole - første kull har vært gjennom en ny og unik læringsform 11 formenn med svært ulik bakgrunn og erfaring startet i september i fjor på et opplæringsprogram internt i LNS. Gjennom 5 samlinger i løpet av året, har de fått innsikt i LNS som selskap, egen rolle som formann og leder, kontraktforståelse, HMS og KSarbeid, økonomi og de ulike fagene og utfordringene LNS står overfor på ulike anlegg. Ruth Haug, prosjektdirektør sør LNS Diskusjon og presentasjon av gruppeoppgaver Prosjektdirektører sør og nord, Ruth Haug og Ann Pedersen Samlingene har vært lagt til våre anlegg over hele landet og stort sett har interne krefter fått undervise, både fordi de kjenner bedriften, og fordi det er viktig å bli kjent med de som er ledere, støtte og fagpersoner. Vi har også utfordret byggherrene ved anleggene, for å få fram et kundeperspektiv. Opplæringen er gjennomført av undertegnede i godt tospann med Tore Solberg ved Prosesskraft AS, som er en erfaren prosessleder med fokus på læringen. Dermed er deltagerne blitt utfordret i å lytte, dele, reflektere, skrive, og utfordre seg på personlige områder. Arbeidsbeskrivelsen for formenn har fulgt programmet hele veien for nå få foreligge som et forslag til revidert utgave. Takk til alle som har bidratt og takk til alle som lojalt har stått bak at alle har deltatt på alle samlingene. Slik opplevde deltagerne læringen under samling 4 hvor HMS personellet stilte mannsterke; HMS-fokus i LNS Tredje påskedag bytta de utvalgte formenn i LNS ut fjellskia til fordel for skolebenken. Dette var den fjerde samlinga, og denne gangen var det Ongajoksetra i Alta som var valgt som kurssted. Hovedfokuset på denne samlinga var HMS. Samlinga startet med deltakernes forventinger til kurset som blant anna var: å få et bredere innblikk i bedriftens HMS-satsing, hvordan bringe HMS inn i hverdagen, hva kan formannen gjøre for å redusere skader på mennesker og utstyr, forventninger ledelsen har av oss som formenn med tanke på sikkerhet? Torgeir Kristiansen åpnet showet med informasjon om arbeidet som gjøres på HMS både fra hovedkontoret sin side, og ute på anleggene. Torgeir delte ut et kort i lommeformat med fokuspunkter på HMS 2015 for LNS: Snakke om dokumentert opplæring som innføres ila året og viktigheten av at dette gjøres skikkelig H2-tall: Få kontroll på personellskader uten fravær Bulking, kollisjoner, ettersyn og vedlikehold av maskiner «Bruk det røde kortet» formaner Torgeir på sin sjarmerende nordnorske dialekt. Hamburgermetoden Etter HMS-lederen var det duka for å få ei innføring i bedrifthelsetjenesten sitt arbeid ved Anne Kristin Knudsen (leder BHT), Wenche Enoksen (leder for IA) og bedriftslege Rosali Evans. Rosali engasjerte forsamlinga med rollespill og forklaring av hamburgermetoden. Metoden går ut på hvordan en skal gjennomføre de «mindre hyggelige» samtalene med kollegaer. Arve Vabø, formann på betong i Røssåga, forklarte sin forståelse av metoden slik: - Først positiv tilbakemelding, så det negative som kanskje må frem og til slutt positivt igjen. Metoden er genial. Sosial verdi Like viktig som det faglige er den sosiale biten på kurset. - Jeg har blitt kjent med utrolig mange hyggelige folk, sier Michael Lönnberg som er formann på LNS sitt anlegg på Bjarkøya. Fra hans kollega på nabostolen, Stig Reinholtsen, kommer det spontant: -jeg gleder meg til å teste badestampen og kanskje en liten skarp enn under polarhimmelen i kveld. Kursleder Ruth Haug er svært fornøyd med opplegget og deltakerne, - kunnskapsnivået er høyt og gjengen er engasjert. Formannskolen er noe vi skal fortsette med -for alle formennene i LNS. Teres Kettunen er formann i gruven på Mo og sier seg enig med Ruth: - Jeg har lært mye som jeg skal ta med meg tilbake til jobben. 6 LNS-NYTT LNS-NYTT 7

5 Fallsikringskurs Røssåga. Vidar Haugen henger i stroppen her Fagbrevsamling Storforshei Best i klassen på opplæring Dokumentert opplæring er et satsingsområde for LNS. Vi satser på opplæring på flere områder, samt et digitalt kompetansestyringsverktøy for oppfølging og kontroll. # Naturperle BJARKØYFORBINDELSEN Geir Høve, kompetanseansvarlig, LNS Bergsprengere Vi har etter regelendringer fra DSB valgt å fokusere på utdanning av bergsprengere gjennom å skolere disse via MEF skolen, som kjører forberedende kurs for bergsprengere. Dette er et 3 dagers kurs som avsluttes med bergsprengereksamen. Kravet for å kunne avlegge bergsprengereksamen er fagbrev i relevant fag som fjell & bergverk, eller fagbrev anleggsmaskinfører. I tillegg må kandidaten dokumentere 2 års praksis, før vedkommende får godkjent bergsprengersertifikat. Dette er et strengt regelverk, og gir oss et fortrinn i konkurransen med de utenlandske aktørene, for regelverket er det samme om vi kommer fra Spania eller Norge, og skal utføre sprengning i Norge. Fagbrevutdanning Vi har som et ledd i denne satsningen på kompetanseheving også startet fagbrevutdanning for praksiskandidater, dvs. personer som har mer enn 5 års praksis innen maskin eller bergverk. Her har vi et samarbeid med AOF Nord på gjennomføringen av dette kurset. Vi valgte å gjennomføre samlingene på Storforshei, der vi har både overnatting og servering i nærheten, i tillegg er de fleste deltakerne på kurset lokalisert i enten Rana Gruber eller Røssågaanlegget. Første samling av totalt 4 gikk av stabelen 21. og 22. mai, med 34 deltakere. Denne storsatsingen på å utdanne fagarbeidere resulterer i 34 nye fagarbeidere ved utgangen av desember Disse vil igjen kunne ta bergsprengereksamen ved gjennomført fagbrevutdanning i løpet av Resultatet av denne storsatsningen er at LNS i løpet av 2016 vil kunne vise til over 70 godkjente bergsprengere noe som er enestående i vår bransje, og vil være et klart fortrinn i forhold til våre konkurrenter. Gjennomført opplæring LNS ved kompetanseavdelingen har i første halvår av 2015 gjennomført en systematisk kompetanseheving av medarbeidere innen forskjellige kategorier: Personløfter (lift) Fallsikring Dokumentert sikkerhetsopplæring i maskinklassene M1-M6 Varme/arbeid. Kran G8, G4, og G1 A0 Betongkurs Planlagte kurs fremover Av planlagte kurs utover høsten kan nevnes at vi skal kjøre et YSK (yrkessjåførdirektivkurs) i løpet av september. Lift og fallsikring til de anleggene som måtte trenge dette, og sertifisert opplæring etter behov. Vi vil også i framtiden fokusere mye mer på den dokumenterte typeopplæringen i bedriften. Til opplysning kan nevnes at de som har etterlyst sine kompetansebevis etter oppkjøring, vil det bli tatt tak i fortløpende, og regner med at alle skal være innmeldt i løpet av juni. Skryt fra Statens vegvesen Som ansvarlig for kjøre- og hviletids bestemmelsene i LNS, samt oppfølging av yrkessjåførene, er det en stor glede å få tilbakemelding fra utekontrollørene i Statens Vegvesen om at våre sjåfører ved kontroll har som regel har alt i orden når de blir kontrollert ute på vegene. Dette vises også i de månedlige rapportene vi tar ut på sjåførene gjennom fjernavlesningen på fartskriverne. Dette er særdeles hyggelig tilbakemelding. Har du bergsprengerbevis som har utløpsdato i løpet av 2015 eller 2016? Da må du kontakte Geir Høve, for pålagt oppfriskningskurs. Trude Jusnes Myrland, prosjektsekretær Bjarkøyforbindelsen, LNS Bjarkøyforbindelsen, hvor skal vi begynne? Vi er på Norges kanskje vakreste anleggsområde. For den reality- interesserte har vi idylliske Horsevika fra Farmen i 2003, fulgt av i snitt seere. For den dyre- og natur interesserte, som en episode av «Ut i naturen» på NRK. Kjøreturen fra boligriggen til anleggs området hver dag, gir oss «tett på opplevelser» med ryper, ørn, gås og harer. Vi kan se de mest spektakulære fjelltoppene, og de grønneste markene. Det drives flere gårdsbruk i nærområdet, og et sikkert vårtegn er eimen av møkker som ligger tung over den vakre, grønne Ø. Fra anleggsområdet 8 LNS-NYTT LNS-NYTT 9

6 Men alt har ikke vært bare enkelt fra første spade ble satt i jorda på Grytøya. Vi snakker maskinhavari, vanntrøbbel (les: fravær av vann), ferge trøbbel med timer i revers i Toppsundet og meterdype myrhull. Som kjent så ligger anlegget i et område med flere historiske kulturminner, og med de utfordringene vi har hatt har vi spekulert på om vi kan ha dultet borti en viss offerstein. En myteomspunnet offerstein som har ligget her siden tidenes morgen, altså lenge før Norvald Karoliussen begynte i LNS. Vi ligger nærme hovedkontoret, og er derfor utnevnt til pilotprosjekt for både IT- systemer, «tomgangsteller» på maskiner og energibesparelser på anlegget. Og selvfølgelig pilotprosjekt også for oppdragsgiver Statens vegvesen (SVV). Vi snakker revisjoner, store revisjoner. Hvor pulsen blir tatt hos samtlige, og det letes med lys og lykter etter avvik. Men vi står han av, for vi leverer. Vi leverer 50 meter tunell i uka, og gutta jobber på. Vi trives. Og ingenting er bedre enn å få ta del i et prosjekt som skal ta oss 120 meter ned under havets overflate. Fakta: Øyene Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy skal knyttes tettere sammen, og det skal bygges en undersjøisk tunnel, sjøfyllinger med 4 broer og vei i dagen. LNS har hovedentreprisen og skal bygge følgende: undersjøisk tunnel mellom Grytøy Bjarkøy (3250 m) Sjøfylling mellom Grytøy Sandsøy (900 meter), ny veg på Grytøy (2000 m), ny veg på Sandsøy (400 m), ny veg på Bjarkøy (200 m). Prosjektet skal være ferdig i løpet av Tett på, 5 kjappe spørsmål 1. Hvordan er det på Grytøya og Bjarkøyforbindelsen i forhold til ditt første anlegg i LNS? 2. Hva gleder deg aller mest i arbeidshverdagen? 3. Du våkner en morgen og er anleggsleder for en dag, hva er det første du vil gjøre da? 4. Hva frustrerer deg mest her på anlegget? 5. «Framsnakk» en av dine kolleger, hvem og hvorfor? Jørn Tore Johansen 1. Det e ikke så godt å si, vi e jo nettopp bynnt. Men det skal gå greitt det her. 2. Det skal æ førtæll dæ; det e når æ har fått gjort det det æ skal gjær, og æ ser at andre blir fornøyd. 3. Da skal alle kalles inn på teppe, og æ skal førtæll kordans ståa e, og ka som skal gjøres. E vi på jobb så e vi på jobb, alle må se arbeidet. 4. Klaging 5. Geir Olsen e en kjempekar. Behagelig å rolig. Ja og Ole Jørgen også, døktig kar. Roger Aanes 1. Det første anlegget var i gruva i Ballangen. Syns det e flott å være her, passelig stort, og nært hjemmet i Narvik 2. Jeg lærer noe nytt hele tiden. Og tunellarbeid har jeg ikke så mye erfaring med, har tidligere jobbet mest «i dagen». 3. Jeg skal være i godt humør, og ta godt imot arbeiderne. Være en god leder, da får jeg folket med meg, respekt, og jobben gjort. 4. Ingenting som har gått direkte inn på meg. Men det har vært en kronglete oppstart, problemer med nytt utstyr. 5. Basen Raymond. En fantastisk grei og rolig kar. Han tar seg god tid, og forklarer meg alt det nye. Ikke noe roping og skriking. Norvald Karoliussen 1. Alt her er datastyrt i motsetning til før, da man fikk et oppdrag og fikk «tenke» sjøl. Det første anlegget var for øvrig på Tjeldøya i Det er å treffe mine gode arbeidskamerater, slå av en spøk og flire. Setter også pris på folk som kaller «en spade for en spade». 3. Då hadde jeg ikke fått sove, og heller ikke trengt å stå opp. Så spørsmålet er vanskelig å svare på. 4. Det er særlig at vi plages mye med utstyret og føler at ting går litt tregt. Det at vi ikke får meter i tunellen går utover humør og miljø. 5. Det er vanskelig å «framsnakke» en enkelt person, vil framheve hele skiftet. 10 LNS-NYTT LNS-NYTT 11

7 TUNNELDRIFTEN SNART FERDIG I ALTA Tom Ranseth, HMS/KS leder Alta, LNS Anlegget her går fremover som planlagt, og det meste er i rute her. Beregnet gjennomslag skjer i mest sannsynlig i uke 29. Da starter ned riggingen for vår del og det er bare arbeidet i dagen utført av LNS Saga som gjenstår. Alt her har stort sett gått på skinner uten særlige problemer. Sam arbeidet mellom de alle involverte; byggherre SVV, LNS, LNS Saga og andre lokale UE har fungert bra, og det har vært en god tone mellom alle. Drivingen av tunnelene Mellemsvika og Kråkenes har stort sett vært problemfri til vi møtte sist antatte svakhetssone som viste seg å være såpass dårlig at vi måtte gå med halve salver og spilling. Ellers har ikke tung sikring vært brukt noen plasser unntatt ved påhuggene, og 5 buer i Kråkenestunnelen. Massene brukt til sjøfyllinger Tunnelen i Storvika begynner å ta fasong nå da både fortau og asfalt er lagt. De utkjørte massene har vi jo også fått nyttiggjort oss på en bra måte, og de har gått til samfunnsnyttige formål. De har gått til sjøfyllinger i Kåfjord (for å stabilisere veibanen) og til rullebanen på Alta lufthavn. Når vi er ferdige så har Alta lufthavn fått m3 av de nødvendige 1.1 mill. m3 til rullebanen. Lekterne Mona og Borghild har gått i skytteltrafikk mellom anlegget og flyplassen gjennom hele vinteren. En sikker arbeidsplass Prosjektet har nå passert arbeidstimer uten fraværsskader. LNS som hovedentreprenør har av

8 Lekterne Mona og Borghild fv. Marte Kristine Tøgersen fra Rana Gruber, Sebastian Eilertsen og Jonny Strand, LNS Helse og livsstil på Mo Masse som tippes utenfor flyplassen disse arbeidstimene, mens LNS Saga og andre underentreprenører har arbeidstimer. Fin vinter, regnfull vår Anlegget i Alta har vært en fin plass å være på, litt kaldt i vinter men veldig lite nedbør og tørt klima har gjort det til en fin vinter. Nedbøren har vi derimot fått igjen i mangfold utover vår og tidlig sommer. Men det er vel som normalt egentlig. Som en kjenning sa det «i bibelen stod det at det skulle Kuno på en av de lavere toppene regne i 40 dager og 40 netter, den såkalte syndefloden» Her kalles det for en nordnorsk sommer. Fantastisk natur Men når været er fint er det en flott plass å være. Som utflytter fra distriktet her må jeg jo selvfølgelig skryte av den fantastiske naturen som er her oppe og alle turmulighetene som finnes rett utenfor døra. Flere av oss har vært flittige brukere av naturen, og undertegnede og formann Inge Bjørnmyr har en fast rute vi går hver søndag vi er her, Kvenvikmoen rundt, på nesten 1 mil. Anleggsleder Kuno Jolanki og Rune Olsen er også flittige brukere av naturen, de bestiger både høye og litt lavere topper. I uke 24 var det miljøuke her i Alta, og da fikk alle som gikk tre valgte toppturer hver sin t-skjorte som bevis på gjennomført tur. Fra anlegget vårt var det vår eminente anleggsleder Kuno og formann Rune som slet seg til blodsmak for å gjennomføre denne prøvelsen. Monica Westermark, HMS/KS-leder Storforshei LNS har i 2015 et spesielt fokus på de ansattes helse. På Storforshei, Mo i Rana, er de godt i gang med treningog kostholdopplegg i samarbeid med bedrifts-helsetjenesten(bht) i LNS. Det er fokus på egentrening og BHT har hatt foredrag til at alle har fått økt forståelse og kunnskap til å ta ansvar for egen helse. Det er viktig å kunne ha god helse til å stå i jobb. Arbeidsgiver har mange plikter de skal ivareta, men å ha god helse er et eget ansvar. Målet er å stimulere de ansatte til å ha god helse unngå overbelastning og passivitet, forebygge sykefravær og få oppleve å ha god helse ved pensjonsalderen. I disse dager monteres det en «Trimpostkasse» vel 5 kilometer fra anlegget. (til ORICA lageret). Her vil det ligge en bok alle skriver seg inn i. På slutten av året er de med i trekningen om et gavekort på Jula og en overraskelse. Det planlegges en felles tur til postkassen før ferien fro de som ønsker det. Andre alternativ til trim er LNS-trimbrakker, tilbud om trim i gymsal en gang i uken og trening i fine preparerte skiløyper på vinteren. Storforshei stilte lag til Holmenkoll-stafetten i år, og de var veldig fornøyd med dette arrangementet, og flere ønsker å delta til neste år. Det er et fint mål og ha langt der fremme. Løpegjeng på Mo, i spissen Robert Andersson, etterfulgt av Jann Magne Thomassen, Tore Karlsen og Johnny Strand 14 LNS-NYTT LNS-NYTT 15

9 HMS Kurs gjennomført på Røssåga Tilbakemeldinger: Torgeir Kristiansen, HMS leder LNS Nytt om I uke 23 ble det gjennomført et 40 timers HMS kurs på Røssåga prosjektet. Ti ivrige ansatte deltok på kurset hvor HMS lovverket sto i fokus. Mange relevante problemstillinger rundt arbeidsmiljøet ble diskutert underveis i kurset, og praktiske oppgaver innen risikovurdering, SJA, vernerunder samt gass og støymålinger ble gjennomført. RISIKOVURDERING Gjennom det siste året har LNS hatt flere tilsyn fra DSB og Arbeidstilsynet. Stort sett går disse tilsynene greit, selv om det alltid er noe å sette fingeren på. Etter hvert tilsyn mottar vi en rapport fra tilsynsmyndigheten hvor vi får varsel om pålegg (Arbeidstilsynet). 40 timers kurs for ledere og verneombud blir arrangert 2 ganger i året av BHT og HMS leder. Neste kurs er i uke: 35 og påmeldingsfrist 30 juni. Kurset blir i Harstad-området. Alle verneombud er pålagt å ha dette kurset. Videre er også ledere pålagt HMS kurs. Arve Vabø (formann på Fallfors - Røssåga) om det og delta på HMS kurs: - Lærte mye nyttig. Det var mye interessant, men til tider ble det litt kjedelig med mye paragrafer og sånt. Men det er jo noe som er greit og vite. Jeg vil ta med meg mye av det jeg har lært på kurset ut i jobben. Hans Moan (Formann Øvre Røssåga) om det og delta på HMS kurset: - Man får et litt annet syn på den daglige drifta. Flere i ledelsen burde ha gått på dette kurset. Ikke alt er like interessant men jeg har lært og slå opp i lovverket. Torgeir Kristiansen, HMS leder LNS Dette vil si at de ønsker LNS skal dokumentere hvordan vi håndterer de avvikene som ble avdekket under tilsynet. I alle tilfeller så langt blir vi bedt om å fremlegge risikovurderinger på forskjellige problemstillinger for våre ansattes arbeidssituasjon. Ved et tilsyn hos vårt anlegg i Narvik ble vi for eksempel bedt om å risikovurdere det kjemiske arbeidsmiljøet. I arbeidet med å svare på tilsynsrapportene ble det veldig klart for oss at det risikovurderingsverktøyet vi hadde ikke fungerte optimalt. Det krevdes en mer omfattende risikovurdering som tok inn flere parametere, som for eksempel hvor mange som eksponeres for faren og hvor lenge de eksponeres. Vi har derfor utarbeidet tre nye prosedyrer som vi skal benytte i LNS for å risikovurdere forskjellige arbeid. 1. Den første er Prosedyre for Sikker Jobb Analyse (SJA). Her er det ikke noe nytt i metoden vi gjør dette på, vi kunne bare ikke legge frem prosedyren for dette. 2. Videre utarbeidet vi Prosedyre for risikovurdering av kjemikalier som følge av tilsynet i Narvik. Denne prosedyren har gitt oss et helt nytt verktøy for å kunne vurdere kjemikaliets skadelige virkninger på mennesker og miljø, og gir oss grunnlag for å substituere farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier. 3. Til slutt har vi laget Prosedyre for risikovurdering. Denne prosedyren kan benyttes å risikovurdere alle typer hendelser. Følges prosedyren slavisk er risikovurdering nå en enkel øvelse som gir oss et godt grunnlag for å håndtere den risikoen vi kommer i nærkontakt med i løpet av arbeidsdagen. Under siste HMS 40 timers kurs på Røssåga, ble det undervist i prosedyrene og gjort øvelser i grupper som viste oss at prosedyrene fungerer og er lett og forstå. Vi vil fortsette å undervise i disse verktøyene på kursene fremover, og ved ønske eller behov vil det kunne arrangeres kurs i risikovurdering på forespørsel ute på anleggene. De nye prosedyrene med tilhørende skjema finner du i HMS Håndboken på Portalen. LNS er ISO sertifisert Torill Monsen-Abelseth, Miljø og Kvalitetsleder LNS Denne uken fikk vi den gledelige budskapet om at LNS nå er sertifisert mot ytre miljø. Dette betyr at alle prosjektene i LNS tenker miljø i alt de foretar seg. Revisor Øivind Bøgh, DNV, skryter vår jobb opp i skyene og sier vi har gjort en god jobb både på oppbyggingen og implementeringen av miljøstyring i selskapet. Dette hadde vi aldri klart dette uten dere ute på anleggene og særlig må jeg trekke frem HMS/KS-lederne på prosjektene. Dere har fulgt opp og utført i svært tilfredsstillende grad. Tusen takk for god innsats alle sammen. Monica Westermark og verneombud med revisorer fra DNV 16 LNS-NYTT LNS-NYTT 17

10 Markering av ansatte Skråblikk fra Utsi Feiring av nypensjonist Kristian Repstad, anleggsleder Øvre Røssåga LNS Dokker som har lest LNS-Nytt over en viss tid, har muligens fådd med dokker nån rapporta her fra LNS i Austertana. Nån av de hendelsan det e fortalt om, gjentar sæ årlig og derfor e det mulig å komme med en opp datering på ka som har skjedd i Bent-Erik Olsen 60 år Vi ønsker å gratulere Bent-Erik Olsen som fylte 60 år 15.juni. Han ble overrasket med sang, blomster og kake midt i sitt arbeid på hovedverkstedet på Strandland. Bernt-Erik 60 år Kolbjørn Stokke, gikk av med pensjon i LNS , etter å ha vært i LNS i 13 år. Kolbjørn begynte sin karriere i LNS på Korgfjelltunnelen Deretter har han arbeidet på HEMtunnelen i Tønsberg, OPS en i Kristiansand, RV.80, Volda, og er nå tilbake i Korgen igjen på Røssåga prosjektet. Kolbjørn er en av våre mest erfarne tunnelformenn, og som i løpet av sitt arbeidsliv har vært borti det meste. Det ble holdt en god fest til ære for Kolbjørn, på hans siste arbeidshelg. Han ble også markert på vårt driftsmøte, hvor Morten Steiro overrakte en avslutningsgave på vegne av prosjektet og LNS. Dette var et vakkert bilde, utskjært i tre, av Kolbjørn foran en tunnel. Nå som Kolbjørn har tredd inn i pensjonistenes rekker, så vil han bruke mer tid på jakt, fiske og småbruket sitt. Vi ønsker Kolbjørn all lykke videre, og hvis noen gamle kollegaer kjører forbi Lom i Gudbrandsdalen, så må dere gjerne stikke innom. Kolbjørn med bildet han fikk Skråblikk fra Austertana Odd-Einar Utsi, anleggsleder Austertana Når det gjeld veia, vær og værguda så har dem egentlig vært snill med oss i år. Det har ikke vært nokka i nærheten av den Fimbulvintern som ble omtalt tidligere. Der det har skjedd endringa e rundt vårres kjære anleggsfugla Tjeld og Tjeldfrid. Også i år leverte dem tre velskapte unga. Nytt av året e at det nu va to gutta og ei jenta. Siden dem sist fikk navnet Frode, Ståle og Ørjan va det veldig naturlig å kalle årets jentunge for Beate. Kæm av guttan som ikke e med i årets kull, e usikkert, men det va ingen av dem som tok turen til nærmeste vannhull og det tyde på at det e Ståle som e fraværende. Han har sikkert vært på reise i langt mer sentrale strøk og sotte på en eller ainna Hard Rock Cafe. Æ forstår han godt, når alternative e en rustat felg på en borstang i Austertana. Det at det i år kom ei jenta, tar æ som et tegn på at våres egen Beate nu e på tur tilbake til oss i LNS, etter at ho har bestemt sæ for å ta en pause fra politikken. Vi håpe da at den originale Beate tar sæ tid til å gjøre unna jomfruturen hit til oss. Velkommen ska ho være. Det e mulig at dokker huske historia om han rypejegern våres som hadde så grovkalibra våpen. (CAT 775G) Han har ikke felt nån nye ryper i fjellet her, men han har definitivt ikke slutta å jakte. Han har bare skifta jaktfelt og gådd over på et mere finkalibra våpen. Det går imidlertid forlydender om at det e felt nån «ryper», og at ungkarsstatusen har vært trua ved flere anledninga. For dem som til stadighet vil at vi ska endre livsstil og kostholdsvana, e det veldig viktig å operere med helseår. LNS har som kjent helse på planen i Her på bruket har vi vært litt lunken i forhold til å etterleve ønskan fra helsefreakan litt lenger sør. Nu har imidlertid også vi latt oss rive med. Vi har utvida brakkeriggen med 2 trimbrakker og ei badstubrakka. På badstu sida e det spesielt de berømmelige boreran, populært kalt Bore divisjonen, som e de ivrigste til å benytte de fasilitetan. Med aner i fra Pasvikdalen har Geir og Nibben klokketru på effekten av badstubading. Dem påstår at det i ekstreme tilfella også kan kurere beinbrudd. Den høytidelige innvielsen av badstua e allerede gjennomført og det blei så seint som i går kveld observert en representant for Boredivisjon travanes gjennom korridoran kun iført Crocs, og med boreustyret i hvilemodus. På trimsida e vi ikke kommet like langt. Her ska vi ha et samarbeid med byggherren, Elkem Tana. Utstyret som skal inn dit e enda ikke på plass, men vi forvente å komme i mål også der like over fellesferien. LNS-konsernet e jo i en spesiell situasjon for tida, og det e gjort mange grep for å møte en tid med færre oppdrag. Lokalt her på anlegg 4100 Austertana kommer vi ikke til å redusere antall hau, men med nyoppført spa-avdeling regne vi med å redusere antall kilo ansatte kraftig. Med unntak av annleggsledern, som e mager som et marbakkelik, har vi nok å ta av. I anledning den her nyvinninga, har vi innført 3 T`a som ska symbolisere helse, trivsel og godt humør. Det e Tran, Trim og Tram. Med et sånt motto skal vi være godt rusta til å kunne fortsette å gjøre en god jobb for LNS. Den innstillinga vi har her, og som vi vet finnes i resten av konsernet, kommer til å ta oss uskadd forbi den her dumpa og. Vi ønske alle en trivelig sommer herfra, og nyt de lange og lyse sommerdøgnan vi har foran oss. Det e fortsatt et helt halvår til jul! 18 LNS-NYTT LNS-NYTT 19

11 Geir Ragnar Høve HR avdelingen ønsker å informere om at vår egen kompetanseansvarlig Geir Ragnar Høve har byttet kontorsted. Når han ikke er rundt på reise har han kontorsted på HGB/Hålogaland Grus & betong i Harstad. Geir har fått innført fast telefontid og telefoner til han gjøres mellom hverdager mellom kl og Dersom han er opptatt så legg igjen beskjed på telefon eller send han en mail slik at han tar kontakt. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til dette. Jubilanter Ansattnavn Fødselsdag År Tollefsen Håvard Arne Sætran Hans Petter Kärrman Per-Olov Mikael Johansen Hans Magne Larsen Ulf Moan Hans Rystad Leif-Arnt Heggstad Per Magnar Lysøy Vegard Erlandsen Lage Magne Ranseth Tom Aanes Roger Olsen Bent Erik Siem Hans Åge Takk for omtanke for reisenissene Ruth Haug, prosjektdirektør sør, LNS Som besøkende på hovedkontoret er man ofte plassert i Buksnesfjorden hvor service og omgivelser er upåklagelig. LNS har imidlertid egne hybler og leilighet til overnatting, i det gamle kontorbygget. Det er ikke det at undertegnede er så nøye på det, og sover godt uansett, men det har ikke alltid vært noe man så fram til, slitt og av og til noe ugreit til tider. Gleden var dermed større ved siste besøk hvor leilighet og rom framsto veldig fine med trivelige småmøbler, rent og pent og helt tydelig preget av at noen ville man skulle trives når man var innom. «Hotellsjef» Vanja har gjort en meget bra jobb med å «shine» rommene, og gjort det til en trivelig overnattingsplass. Tusen takk for en positiv hverdagsglede som er viktig nok for de som er på farten flere dager i uka enn de hjemme. Gled dere kommende gjester! Har du tips til LNS Nytt? Send mail til

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

MAI 2015 LNS NYTT. Færøyene: Uvær og tunnelrekord. Sammen for Nord-Norge. Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen

MAI 2015 LNS NYTT. Færøyene: Uvær og tunnelrekord. Sammen for Nord-Norge. Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen MAI 2015 LNS NYTT Færøyene: Uvær og tunnelrekord Sammen for Nord-Norge Skaland Graphite: Velkommen til grafénalderen Frodes hjørne Mai 2015 Det begynner å nærme seg gjennomslag på flere av våre store prosjekter.

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT posten NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT 3 INNHOLD Leder: Steinar Myhre, adm.dir. Stor vilje til å løse oppgaver vår styrke 4 5 6 7 Omorganisering av R/S-avdelingen Boreaktivitetene Fundamenteringsavdelingen

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer