LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LNS NYTT. LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN. Tunneldriften snart ferdig i Alta. #Bjarkøyforbindelsen. Økt fokus på oppfølging av sykemeldte"

Transkript

1 JUNI 2015 LNS NYTT LNSS og Store Norske SAMARBEIDER IGJEN Foto: Svalbardposten Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Tunneldriften snart ferdig i Alta #Bjarkøyforbindelsen

2 Frodes hjørne Juni 2015 Jeg kan imidlertid love at det jobbes knallhardt med å skaffe nye oppdrag. Og det er bare spørsmål om tid til vi lykkes med det. Stang ut... Anne Grete Preus har en melodi som heter Av og til er en millimeter nok. Det stemmer som regel når man er på riktig side. LNS har levert mange anbud i den senere tid. Og dessverre har ikke millimeterne vært på vår side. Vi tapte anbudet på Sørkjosentunnelen med 0,0047 %! Det skal nesten ikke være mulig å tape med en så liten margin. Men det gjorde vi altså. Prisene er betydelig lavere, ca. 10 %, enn da vi fikk kontraktene på Alta Vest og Bjarkøytunnelene. Pressede priser Siden jeg begynte i LNS for 26 år siden har jeg opplevd to ganger tidligere at anbud har blitt avgjort med en så liten forskjell. Alle gangene har vi dessverre vært på feil side av streken. Nå må det snart være slutt på uflaksen og snart må det være vår tur. Det har vært flere andre anbud i de seneste månedene der LNS absolutt har vært på talefot med laveste anbyder. Men mange entreprenører har stor ledig kapasitet og prisene i markedet er svært presset. Omplasseringer og permitteringer At vi ikke har vunnet noen anbud i den senere tid vil forårsake at vi kan oppleve noe så sjeldent i LNS som permisjoner. Vi skal så langt som mulig unngå oppsigelser. Vi er allerede i en prosess hvor vi omplasserer vårt personell til andre prosjekter. Likeledes jobber vi med å leie ut hele skift til andre entreprenører. Jeg kan imidlertid love at det jobbes knallhardt med å skaffe nye oppdrag. Og det er bare spørsmål om tid til vi lykkes med det. Jern-Erna har fått opp farta Av de hyggelige saker for tiden vil jeg trekke frem fremdriften for TBM en Jern-Erna for tiden. Endelig er vi i geologiske forhold som beskrevet i anbudsgrunnlaget. Vi har nå hatt ukesproduksjoner på over 200 meter og dagsproduksjoner på langt over 40 meter. Jeg vil ikke bli overrasket om vi passerer 50 m per dag i løpet av kort tid. Det gjøres en fantastisk jobb og alle mulig ros til våre mannskaper og ledelse på prosjektet. Ønsker alle sammen en riktig god sommer! Sommervikarer på Bjarkøyforbindelsen Niklas Høve på kjøkkenet Fra redaktøren I denne utgaven omtaler vi en hyggelig og aktuell sak, nemlig at LNS Spitsbergen og Store Norske Spitsbergen Kullkompani inngår avtale igjen. Direktør Frank Jakobsen i LNSS og adm. direktør Wenche Ravlo i Store Norske er fornøyde med avtalen. Vi har valgt helse i LNS som et satsningsområde i 2015 og det er gledelig å se at dette tas på alvor ute på anleggene. På Storforshei er de i ferd med å sette opp en trimpostkasse som alle kan skrive seg inn i. I Alta er de omkranset av større og mindre topper som er ofte besøkt av våre ansatte. I etterkant av Holmenkollstafetten er det flere som melder at de fortsetter å trene, og i denne utgaven kan vi se et gjeng på Storforshei på joggetur. Johanne inne på kontoret fv. Andreas Stensøy, Johanne Simonsen, Even Langvik, Ole-Markus Simonsen LNS har det siste året gjennomført første runde med formannsskole med gode resultater, både faglig og sosialt. På Bjarkøya er de godt i gang nedover mot bunnen, etter en litt trøblete oppstart, men de «står han av» med godt humør, og Trude J. Myrland har laget en fin artikkel fra livet på Bjarkøyforbindelsene. I Alta er de i rute og nærmer de seg slutten på tunneldriften og HMS/ KS leder Tom har skrevet noen ord rundt det. Utsi er seg lik på sitt skråblikk, det blir et gjensyn med Tjeld og Tjeldfrid, og han har også omtalt hvordan de i Austertana tar grep i helseåret Verd å lese. God lesning og god sommer :) På Bjarkøyforbindelsene har vi fire sommervikarer i sving. Niklas Høve er i aktivitet på kjøkkenet sammen med kokkelaget. Han er 16 år og kommer fra Sortland. Han er nettopp ferdig med ungdomsskolen, og har søkt videregående skole i kokkefaget til høsten. Johanne Simonsen 23 år. Dette er tredje sommeren hun er sommervikar for LNS, hun har tidligere vært på Hamarøytunnelen og i Korgen/Røssåga. På spørsmål om hvorfor hun kommer tilbake, er det fordi hun stortrives. Hun er også arvelig belastet da Stig Reinholtsen, formann hos oss, er faren hennes. Johanne studerer til vanlig, og med mye tid på lesesalen, stillesittende og lite aktivitet, er det flott med en sommerjobb med mye aktivitet og hvor nesten all tid tilbringes ute. De andre driver forefallende arbeid på anlegget. De har satt opp strømgjerde for å holde sauene borte fra boligbrakkene, mye rydding rundt boligbrakkene og har isolert flere hundre meter vannledninger. Ellers holder de det rent og pent på anlegget. Brita Erlandsen, informasjonsansvarlig. 2 LNS-NYTT LNS-NYTT 3

3 LNS Spitsbergen og Store Norske Spitsbergen Kullkompani SAMARBEIDER IGJEN Økt fokus på oppfølging av sykemeldte Wenche Mikkelborg Enoksen, HR konsulent/ia ansvarlig LNS Fra vil NAV i Nordland øke fokuset på mulighet for arbeid og aktivitet knyttet til aktivitetsplikten ved sykefravær utover 8 uker. Aktivitetsplikten innebærer at man senest innen 8 uker så langt det er mulig skal prøve seg i delvis arbeid eller annen arbeidsrettet aktivitet for å ha rett til sykepenger. Dersom den sykemeldte ikke er i arbeidsrettet aktivitet ved 8 ukers tidspunktet vil NAV vurdere midlertidig stans av sykepengene. Vi minner om at arbeidsplassen er hovedarena for forebygging og oppfølging av sykefravær og at både arbeidsgiver og arbeidstaker tidlig skal se på muligheten for fortsatt å kunne være i arbeid tross sykdom. Den beste tilrettelegging vil vi finne ved god dialog og samarbeid. I tillegg har begge parter ansvar og plikter tilknyttet dette arbeidet. Dersom tilrettelegging ikke er mulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette til NAV i oppfølgingsplan. Sykemeldingsblankettens del C baksiden skal fylles ut av arbeidsgiver i samarbeid med arbeistaker og skal tas med til legen for vurdering av tilrettelegging og muligheter i sykefravær under fravær. Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med meg vedrørende dette. Vedrørende sykepenger ved utenlandsopphold Sykepenger ytes vanligvis ikke under opphold utenfor Norge. Dette gjelder både for medlemmer (folketrygden) som blir arbeidsuføre under utenlandsopphold og for medlemmer som er arbeidsuføre når de reiser til utlandet. Begrunnelsen for bestemmelsen er hovedsakelig at det ikke er mulig å føre den nødvendige kontroll med hensyn til sykdommens karakter. Bestemmelsen er regulert i folketrygdloven 8-9. Den sykmeldte plikter å informere om utenlandsopphold på erklæringen på sykemeldingsblankett Krav om sykepenger del D. Dette gjelder fravær både i og utenfor arbeidsgiverperioden. Ta kontakt med ditt NAV kontor for eventuell søknad om å beholde sykepenger under utenlandsopphold. Permittering - nye regler som iverksettes fra 1. juli 2015 Det som nå endres er lønnspliktperioden for arbeidsgiver. Den vil bli endret fra 20 tilbake til 10 dager. Det kan også etter 1.juli permitteres i tilsammen 30 uker (mot 26 uker i dag) over en løpende 18 månedersperiode. Frem til denne dato gjelder fremdeles disse reglene: arbeidsgivers lønnspliktdager er 20 arbeidsdager, permitteringsperiode 26 uker over en løpende 18 månedersperiode. Testkjøring kullstranport fra Gruve 7 Direktør i LNS Spitsbergen Frank Jakobsen er svært fornøyd over å ha fått kontrakten på levering av tjenester for transport og utlasting av kull fra Gruve 7. Kontrakten innebærer all kulltransport fra Gruve 7 til lager på Hotellneset, samt transport av kull til energi verket. Utlasting av kull til båt er også en del av avtalen. Kontrakten har en varighet til , med en opsjon på 3 år. Brita Erlandsen, informasjonsansvarlig LNS Gruve 7 ligger på fjellet Breinosa innerst i Adventdalen. Det er en transportstrekning på ca 20 km fra siloanleggene på Breinosa til lagringsområdet på Hotellneset. Dagens drift foregår på 1 skift, og brutto årsproduksjonen forventes å ligge fra tonn. Av dette leveres ca tonn til Energiverket, resterende skipes ut med 2 3 båter pr år. LNS Spitsbergen overtar dagens 3 kullbiler fra Gruve 7, samt den nye kullbilen som forventes levert 17. juli til Longyearbyen. Den nye bilen er en Mercedes-Benz Actros 4148AK. Opplæring starter 17. august og vi overtar kullkjøringen fra og med 1. september Det er svært viktig for oss å få flere nye helårlige arbeidsplasser i tillegg til de kontraktene vi allerede har, sier Frank Jakobsen. Dette gir en stabil bemanning med høy kompe tanse. - Vi ser frem til et godt og fruktbart sam arbeid med Store Norske i årene frem over, sier han videre. Longyearsamfunnet står ovenfor store omstillinger. Dette vil gi både utfordringer, men ikke minst muligheter for både LNSS og SNSK. Vi har mange felles interesser og har til intensjon å utvikle samarbeidet mellom selskapene, avslutter Frank. Administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske er også fornøyd med avtalen. - LNSS har både rett kompetanse og rett utstyr for å utføre oppdraget sier hun. For Store Norske og Gruve 7 er det også svært viktig at vi får utført denne jobben til en rett pris, sier hun videre. Det er Gruve7 som har sittet i førersetet i kontraktsforhandlingene med LNSS. jeg er fornøyd med avtalen. Den innebærer at vi får frigjort ressurser slik at vi kan konsentrere oss om det som er aller viktigst, nemlig gruvedriften, sier gruvesjef Ronny Andre Olsen i Gruve 7. 4 LNS-NYTT LNS-NYTT 5

4 Gjengen samlet på Bjarkøyforbindelsen Hver samling blir åpnet med at alle blir hørt og erfaringer delt LNS Formannsskole - første kull har vært gjennom en ny og unik læringsform 11 formenn med svært ulik bakgrunn og erfaring startet i september i fjor på et opplæringsprogram internt i LNS. Gjennom 5 samlinger i løpet av året, har de fått innsikt i LNS som selskap, egen rolle som formann og leder, kontraktforståelse, HMS og KSarbeid, økonomi og de ulike fagene og utfordringene LNS står overfor på ulike anlegg. Ruth Haug, prosjektdirektør sør LNS Diskusjon og presentasjon av gruppeoppgaver Prosjektdirektører sør og nord, Ruth Haug og Ann Pedersen Samlingene har vært lagt til våre anlegg over hele landet og stort sett har interne krefter fått undervise, både fordi de kjenner bedriften, og fordi det er viktig å bli kjent med de som er ledere, støtte og fagpersoner. Vi har også utfordret byggherrene ved anleggene, for å få fram et kundeperspektiv. Opplæringen er gjennomført av undertegnede i godt tospann med Tore Solberg ved Prosesskraft AS, som er en erfaren prosessleder med fokus på læringen. Dermed er deltagerne blitt utfordret i å lytte, dele, reflektere, skrive, og utfordre seg på personlige områder. Arbeidsbeskrivelsen for formenn har fulgt programmet hele veien for nå få foreligge som et forslag til revidert utgave. Takk til alle som har bidratt og takk til alle som lojalt har stått bak at alle har deltatt på alle samlingene. Slik opplevde deltagerne læringen under samling 4 hvor HMS personellet stilte mannsterke; HMS-fokus i LNS Tredje påskedag bytta de utvalgte formenn i LNS ut fjellskia til fordel for skolebenken. Dette var den fjerde samlinga, og denne gangen var det Ongajoksetra i Alta som var valgt som kurssted. Hovedfokuset på denne samlinga var HMS. Samlinga startet med deltakernes forventinger til kurset som blant anna var: å få et bredere innblikk i bedriftens HMS-satsing, hvordan bringe HMS inn i hverdagen, hva kan formannen gjøre for å redusere skader på mennesker og utstyr, forventninger ledelsen har av oss som formenn med tanke på sikkerhet? Torgeir Kristiansen åpnet showet med informasjon om arbeidet som gjøres på HMS både fra hovedkontoret sin side, og ute på anleggene. Torgeir delte ut et kort i lommeformat med fokuspunkter på HMS 2015 for LNS: Snakke om dokumentert opplæring som innføres ila året og viktigheten av at dette gjøres skikkelig H2-tall: Få kontroll på personellskader uten fravær Bulking, kollisjoner, ettersyn og vedlikehold av maskiner «Bruk det røde kortet» formaner Torgeir på sin sjarmerende nordnorske dialekt. Hamburgermetoden Etter HMS-lederen var det duka for å få ei innføring i bedrifthelsetjenesten sitt arbeid ved Anne Kristin Knudsen (leder BHT), Wenche Enoksen (leder for IA) og bedriftslege Rosali Evans. Rosali engasjerte forsamlinga med rollespill og forklaring av hamburgermetoden. Metoden går ut på hvordan en skal gjennomføre de «mindre hyggelige» samtalene med kollegaer. Arve Vabø, formann på betong i Røssåga, forklarte sin forståelse av metoden slik: - Først positiv tilbakemelding, så det negative som kanskje må frem og til slutt positivt igjen. Metoden er genial. Sosial verdi Like viktig som det faglige er den sosiale biten på kurset. - Jeg har blitt kjent med utrolig mange hyggelige folk, sier Michael Lönnberg som er formann på LNS sitt anlegg på Bjarkøya. Fra hans kollega på nabostolen, Stig Reinholtsen, kommer det spontant: -jeg gleder meg til å teste badestampen og kanskje en liten skarp enn under polarhimmelen i kveld. Kursleder Ruth Haug er svært fornøyd med opplegget og deltakerne, - kunnskapsnivået er høyt og gjengen er engasjert. Formannskolen er noe vi skal fortsette med -for alle formennene i LNS. Teres Kettunen er formann i gruven på Mo og sier seg enig med Ruth: - Jeg har lært mye som jeg skal ta med meg tilbake til jobben. 6 LNS-NYTT LNS-NYTT 7

5 Fallsikringskurs Røssåga. Vidar Haugen henger i stroppen her Fagbrevsamling Storforshei Best i klassen på opplæring Dokumentert opplæring er et satsingsområde for LNS. Vi satser på opplæring på flere områder, samt et digitalt kompetansestyringsverktøy for oppfølging og kontroll. # Naturperle BJARKØYFORBINDELSEN Geir Høve, kompetanseansvarlig, LNS Bergsprengere Vi har etter regelendringer fra DSB valgt å fokusere på utdanning av bergsprengere gjennom å skolere disse via MEF skolen, som kjører forberedende kurs for bergsprengere. Dette er et 3 dagers kurs som avsluttes med bergsprengereksamen. Kravet for å kunne avlegge bergsprengereksamen er fagbrev i relevant fag som fjell & bergverk, eller fagbrev anleggsmaskinfører. I tillegg må kandidaten dokumentere 2 års praksis, før vedkommende får godkjent bergsprengersertifikat. Dette er et strengt regelverk, og gir oss et fortrinn i konkurransen med de utenlandske aktørene, for regelverket er det samme om vi kommer fra Spania eller Norge, og skal utføre sprengning i Norge. Fagbrevutdanning Vi har som et ledd i denne satsningen på kompetanseheving også startet fagbrevutdanning for praksiskandidater, dvs. personer som har mer enn 5 års praksis innen maskin eller bergverk. Her har vi et samarbeid med AOF Nord på gjennomføringen av dette kurset. Vi valgte å gjennomføre samlingene på Storforshei, der vi har både overnatting og servering i nærheten, i tillegg er de fleste deltakerne på kurset lokalisert i enten Rana Gruber eller Røssågaanlegget. Første samling av totalt 4 gikk av stabelen 21. og 22. mai, med 34 deltakere. Denne storsatsingen på å utdanne fagarbeidere resulterer i 34 nye fagarbeidere ved utgangen av desember Disse vil igjen kunne ta bergsprengereksamen ved gjennomført fagbrevutdanning i løpet av Resultatet av denne storsatsningen er at LNS i løpet av 2016 vil kunne vise til over 70 godkjente bergsprengere noe som er enestående i vår bransje, og vil være et klart fortrinn i forhold til våre konkurrenter. Gjennomført opplæring LNS ved kompetanseavdelingen har i første halvår av 2015 gjennomført en systematisk kompetanseheving av medarbeidere innen forskjellige kategorier: Personløfter (lift) Fallsikring Dokumentert sikkerhetsopplæring i maskinklassene M1-M6 Varme/arbeid. Kran G8, G4, og G1 A0 Betongkurs Planlagte kurs fremover Av planlagte kurs utover høsten kan nevnes at vi skal kjøre et YSK (yrkessjåførdirektivkurs) i løpet av september. Lift og fallsikring til de anleggene som måtte trenge dette, og sertifisert opplæring etter behov. Vi vil også i framtiden fokusere mye mer på den dokumenterte typeopplæringen i bedriften. Til opplysning kan nevnes at de som har etterlyst sine kompetansebevis etter oppkjøring, vil det bli tatt tak i fortløpende, og regner med at alle skal være innmeldt i løpet av juni. Skryt fra Statens vegvesen Som ansvarlig for kjøre- og hviletids bestemmelsene i LNS, samt oppfølging av yrkessjåførene, er det en stor glede å få tilbakemelding fra utekontrollørene i Statens Vegvesen om at våre sjåfører ved kontroll har som regel har alt i orden når de blir kontrollert ute på vegene. Dette vises også i de månedlige rapportene vi tar ut på sjåførene gjennom fjernavlesningen på fartskriverne. Dette er særdeles hyggelig tilbakemelding. Har du bergsprengerbevis som har utløpsdato i løpet av 2015 eller 2016? Da må du kontakte Geir Høve, for pålagt oppfriskningskurs. Trude Jusnes Myrland, prosjektsekretær Bjarkøyforbindelsen, LNS Bjarkøyforbindelsen, hvor skal vi begynne? Vi er på Norges kanskje vakreste anleggsområde. For den reality- interesserte har vi idylliske Horsevika fra Farmen i 2003, fulgt av i snitt seere. For den dyre- og natur interesserte, som en episode av «Ut i naturen» på NRK. Kjøreturen fra boligriggen til anleggs området hver dag, gir oss «tett på opplevelser» med ryper, ørn, gås og harer. Vi kan se de mest spektakulære fjelltoppene, og de grønneste markene. Det drives flere gårdsbruk i nærområdet, og et sikkert vårtegn er eimen av møkker som ligger tung over den vakre, grønne Ø. Fra anleggsområdet 8 LNS-NYTT LNS-NYTT 9

6 Men alt har ikke vært bare enkelt fra første spade ble satt i jorda på Grytøya. Vi snakker maskinhavari, vanntrøbbel (les: fravær av vann), ferge trøbbel med timer i revers i Toppsundet og meterdype myrhull. Som kjent så ligger anlegget i et område med flere historiske kulturminner, og med de utfordringene vi har hatt har vi spekulert på om vi kan ha dultet borti en viss offerstein. En myteomspunnet offerstein som har ligget her siden tidenes morgen, altså lenge før Norvald Karoliussen begynte i LNS. Vi ligger nærme hovedkontoret, og er derfor utnevnt til pilotprosjekt for både IT- systemer, «tomgangsteller» på maskiner og energibesparelser på anlegget. Og selvfølgelig pilotprosjekt også for oppdragsgiver Statens vegvesen (SVV). Vi snakker revisjoner, store revisjoner. Hvor pulsen blir tatt hos samtlige, og det letes med lys og lykter etter avvik. Men vi står han av, for vi leverer. Vi leverer 50 meter tunell i uka, og gutta jobber på. Vi trives. Og ingenting er bedre enn å få ta del i et prosjekt som skal ta oss 120 meter ned under havets overflate. Fakta: Øyene Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy skal knyttes tettere sammen, og det skal bygges en undersjøisk tunnel, sjøfyllinger med 4 broer og vei i dagen. LNS har hovedentreprisen og skal bygge følgende: undersjøisk tunnel mellom Grytøy Bjarkøy (3250 m) Sjøfylling mellom Grytøy Sandsøy (900 meter), ny veg på Grytøy (2000 m), ny veg på Sandsøy (400 m), ny veg på Bjarkøy (200 m). Prosjektet skal være ferdig i løpet av Tett på, 5 kjappe spørsmål 1. Hvordan er det på Grytøya og Bjarkøyforbindelsen i forhold til ditt første anlegg i LNS? 2. Hva gleder deg aller mest i arbeidshverdagen? 3. Du våkner en morgen og er anleggsleder for en dag, hva er det første du vil gjøre da? 4. Hva frustrerer deg mest her på anlegget? 5. «Framsnakk» en av dine kolleger, hvem og hvorfor? Jørn Tore Johansen 1. Det e ikke så godt å si, vi e jo nettopp bynnt. Men det skal gå greitt det her. 2. Det skal æ førtæll dæ; det e når æ har fått gjort det det æ skal gjær, og æ ser at andre blir fornøyd. 3. Da skal alle kalles inn på teppe, og æ skal førtæll kordans ståa e, og ka som skal gjøres. E vi på jobb så e vi på jobb, alle må se arbeidet. 4. Klaging 5. Geir Olsen e en kjempekar. Behagelig å rolig. Ja og Ole Jørgen også, døktig kar. Roger Aanes 1. Det første anlegget var i gruva i Ballangen. Syns det e flott å være her, passelig stort, og nært hjemmet i Narvik 2. Jeg lærer noe nytt hele tiden. Og tunellarbeid har jeg ikke så mye erfaring med, har tidligere jobbet mest «i dagen». 3. Jeg skal være i godt humør, og ta godt imot arbeiderne. Være en god leder, da får jeg folket med meg, respekt, og jobben gjort. 4. Ingenting som har gått direkte inn på meg. Men det har vært en kronglete oppstart, problemer med nytt utstyr. 5. Basen Raymond. En fantastisk grei og rolig kar. Han tar seg god tid, og forklarer meg alt det nye. Ikke noe roping og skriking. Norvald Karoliussen 1. Alt her er datastyrt i motsetning til før, da man fikk et oppdrag og fikk «tenke» sjøl. Det første anlegget var for øvrig på Tjeldøya i Det er å treffe mine gode arbeidskamerater, slå av en spøk og flire. Setter også pris på folk som kaller «en spade for en spade». 3. Då hadde jeg ikke fått sove, og heller ikke trengt å stå opp. Så spørsmålet er vanskelig å svare på. 4. Det er særlig at vi plages mye med utstyret og føler at ting går litt tregt. Det at vi ikke får meter i tunellen går utover humør og miljø. 5. Det er vanskelig å «framsnakke» en enkelt person, vil framheve hele skiftet. 10 LNS-NYTT LNS-NYTT 11

7 TUNNELDRIFTEN SNART FERDIG I ALTA Tom Ranseth, HMS/KS leder Alta, LNS Anlegget her går fremover som planlagt, og det meste er i rute her. Beregnet gjennomslag skjer i mest sannsynlig i uke 29. Da starter ned riggingen for vår del og det er bare arbeidet i dagen utført av LNS Saga som gjenstår. Alt her har stort sett gått på skinner uten særlige problemer. Sam arbeidet mellom de alle involverte; byggherre SVV, LNS, LNS Saga og andre lokale UE har fungert bra, og det har vært en god tone mellom alle. Drivingen av tunnelene Mellemsvika og Kråkenes har stort sett vært problemfri til vi møtte sist antatte svakhetssone som viste seg å være såpass dårlig at vi måtte gå med halve salver og spilling. Ellers har ikke tung sikring vært brukt noen plasser unntatt ved påhuggene, og 5 buer i Kråkenestunnelen. Massene brukt til sjøfyllinger Tunnelen i Storvika begynner å ta fasong nå da både fortau og asfalt er lagt. De utkjørte massene har vi jo også fått nyttiggjort oss på en bra måte, og de har gått til samfunnsnyttige formål. De har gått til sjøfyllinger i Kåfjord (for å stabilisere veibanen) og til rullebanen på Alta lufthavn. Når vi er ferdige så har Alta lufthavn fått m3 av de nødvendige 1.1 mill. m3 til rullebanen. Lekterne Mona og Borghild har gått i skytteltrafikk mellom anlegget og flyplassen gjennom hele vinteren. En sikker arbeidsplass Prosjektet har nå passert arbeidstimer uten fraværsskader. LNS som hovedentreprenør har av

8 Lekterne Mona og Borghild fv. Marte Kristine Tøgersen fra Rana Gruber, Sebastian Eilertsen og Jonny Strand, LNS Helse og livsstil på Mo Masse som tippes utenfor flyplassen disse arbeidstimene, mens LNS Saga og andre underentreprenører har arbeidstimer. Fin vinter, regnfull vår Anlegget i Alta har vært en fin plass å være på, litt kaldt i vinter men veldig lite nedbør og tørt klima har gjort det til en fin vinter. Nedbøren har vi derimot fått igjen i mangfold utover vår og tidlig sommer. Men det er vel som normalt egentlig. Som en kjenning sa det «i bibelen stod det at det skulle Kuno på en av de lavere toppene regne i 40 dager og 40 netter, den såkalte syndefloden» Her kalles det for en nordnorsk sommer. Fantastisk natur Men når været er fint er det en flott plass å være. Som utflytter fra distriktet her må jeg jo selvfølgelig skryte av den fantastiske naturen som er her oppe og alle turmulighetene som finnes rett utenfor døra. Flere av oss har vært flittige brukere av naturen, og undertegnede og formann Inge Bjørnmyr har en fast rute vi går hver søndag vi er her, Kvenvikmoen rundt, på nesten 1 mil. Anleggsleder Kuno Jolanki og Rune Olsen er også flittige brukere av naturen, de bestiger både høye og litt lavere topper. I uke 24 var det miljøuke her i Alta, og da fikk alle som gikk tre valgte toppturer hver sin t-skjorte som bevis på gjennomført tur. Fra anlegget vårt var det vår eminente anleggsleder Kuno og formann Rune som slet seg til blodsmak for å gjennomføre denne prøvelsen. Monica Westermark, HMS/KS-leder Storforshei LNS har i 2015 et spesielt fokus på de ansattes helse. På Storforshei, Mo i Rana, er de godt i gang med treningog kostholdopplegg i samarbeid med bedrifts-helsetjenesten(bht) i LNS. Det er fokus på egentrening og BHT har hatt foredrag til at alle har fått økt forståelse og kunnskap til å ta ansvar for egen helse. Det er viktig å kunne ha god helse til å stå i jobb. Arbeidsgiver har mange plikter de skal ivareta, men å ha god helse er et eget ansvar. Målet er å stimulere de ansatte til å ha god helse unngå overbelastning og passivitet, forebygge sykefravær og få oppleve å ha god helse ved pensjonsalderen. I disse dager monteres det en «Trimpostkasse» vel 5 kilometer fra anlegget. (til ORICA lageret). Her vil det ligge en bok alle skriver seg inn i. På slutten av året er de med i trekningen om et gavekort på Jula og en overraskelse. Det planlegges en felles tur til postkassen før ferien fro de som ønsker det. Andre alternativ til trim er LNS-trimbrakker, tilbud om trim i gymsal en gang i uken og trening i fine preparerte skiløyper på vinteren. Storforshei stilte lag til Holmenkoll-stafetten i år, og de var veldig fornøyd med dette arrangementet, og flere ønsker å delta til neste år. Det er et fint mål og ha langt der fremme. Løpegjeng på Mo, i spissen Robert Andersson, etterfulgt av Jann Magne Thomassen, Tore Karlsen og Johnny Strand 14 LNS-NYTT LNS-NYTT 15

9 HMS Kurs gjennomført på Røssåga Tilbakemeldinger: Torgeir Kristiansen, HMS leder LNS Nytt om I uke 23 ble det gjennomført et 40 timers HMS kurs på Røssåga prosjektet. Ti ivrige ansatte deltok på kurset hvor HMS lovverket sto i fokus. Mange relevante problemstillinger rundt arbeidsmiljøet ble diskutert underveis i kurset, og praktiske oppgaver innen risikovurdering, SJA, vernerunder samt gass og støymålinger ble gjennomført. RISIKOVURDERING Gjennom det siste året har LNS hatt flere tilsyn fra DSB og Arbeidstilsynet. Stort sett går disse tilsynene greit, selv om det alltid er noe å sette fingeren på. Etter hvert tilsyn mottar vi en rapport fra tilsynsmyndigheten hvor vi får varsel om pålegg (Arbeidstilsynet). 40 timers kurs for ledere og verneombud blir arrangert 2 ganger i året av BHT og HMS leder. Neste kurs er i uke: 35 og påmeldingsfrist 30 juni. Kurset blir i Harstad-området. Alle verneombud er pålagt å ha dette kurset. Videre er også ledere pålagt HMS kurs. Arve Vabø (formann på Fallfors - Røssåga) om det og delta på HMS kurs: - Lærte mye nyttig. Det var mye interessant, men til tider ble det litt kjedelig med mye paragrafer og sånt. Men det er jo noe som er greit og vite. Jeg vil ta med meg mye av det jeg har lært på kurset ut i jobben. Hans Moan (Formann Øvre Røssåga) om det og delta på HMS kurset: - Man får et litt annet syn på den daglige drifta. Flere i ledelsen burde ha gått på dette kurset. Ikke alt er like interessant men jeg har lært og slå opp i lovverket. Torgeir Kristiansen, HMS leder LNS Dette vil si at de ønsker LNS skal dokumentere hvordan vi håndterer de avvikene som ble avdekket under tilsynet. I alle tilfeller så langt blir vi bedt om å fremlegge risikovurderinger på forskjellige problemstillinger for våre ansattes arbeidssituasjon. Ved et tilsyn hos vårt anlegg i Narvik ble vi for eksempel bedt om å risikovurdere det kjemiske arbeidsmiljøet. I arbeidet med å svare på tilsynsrapportene ble det veldig klart for oss at det risikovurderingsverktøyet vi hadde ikke fungerte optimalt. Det krevdes en mer omfattende risikovurdering som tok inn flere parametere, som for eksempel hvor mange som eksponeres for faren og hvor lenge de eksponeres. Vi har derfor utarbeidet tre nye prosedyrer som vi skal benytte i LNS for å risikovurdere forskjellige arbeid. 1. Den første er Prosedyre for Sikker Jobb Analyse (SJA). Her er det ikke noe nytt i metoden vi gjør dette på, vi kunne bare ikke legge frem prosedyren for dette. 2. Videre utarbeidet vi Prosedyre for risikovurdering av kjemikalier som følge av tilsynet i Narvik. Denne prosedyren har gitt oss et helt nytt verktøy for å kunne vurdere kjemikaliets skadelige virkninger på mennesker og miljø, og gir oss grunnlag for å substituere farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier. 3. Til slutt har vi laget Prosedyre for risikovurdering. Denne prosedyren kan benyttes å risikovurdere alle typer hendelser. Følges prosedyren slavisk er risikovurdering nå en enkel øvelse som gir oss et godt grunnlag for å håndtere den risikoen vi kommer i nærkontakt med i løpet av arbeidsdagen. Under siste HMS 40 timers kurs på Røssåga, ble det undervist i prosedyrene og gjort øvelser i grupper som viste oss at prosedyrene fungerer og er lett og forstå. Vi vil fortsette å undervise i disse verktøyene på kursene fremover, og ved ønske eller behov vil det kunne arrangeres kurs i risikovurdering på forespørsel ute på anleggene. De nye prosedyrene med tilhørende skjema finner du i HMS Håndboken på Portalen. LNS er ISO sertifisert Torill Monsen-Abelseth, Miljø og Kvalitetsleder LNS Denne uken fikk vi den gledelige budskapet om at LNS nå er sertifisert mot ytre miljø. Dette betyr at alle prosjektene i LNS tenker miljø i alt de foretar seg. Revisor Øivind Bøgh, DNV, skryter vår jobb opp i skyene og sier vi har gjort en god jobb både på oppbyggingen og implementeringen av miljøstyring i selskapet. Dette hadde vi aldri klart dette uten dere ute på anleggene og særlig må jeg trekke frem HMS/KS-lederne på prosjektene. Dere har fulgt opp og utført i svært tilfredsstillende grad. Tusen takk for god innsats alle sammen. Monica Westermark og verneombud med revisorer fra DNV 16 LNS-NYTT LNS-NYTT 17

10 Markering av ansatte Skråblikk fra Utsi Feiring av nypensjonist Kristian Repstad, anleggsleder Øvre Røssåga LNS Dokker som har lest LNS-Nytt over en viss tid, har muligens fådd med dokker nån rapporta her fra LNS i Austertana. Nån av de hendelsan det e fortalt om, gjentar sæ årlig og derfor e det mulig å komme med en opp datering på ka som har skjedd i Bent-Erik Olsen 60 år Vi ønsker å gratulere Bent-Erik Olsen som fylte 60 år 15.juni. Han ble overrasket med sang, blomster og kake midt i sitt arbeid på hovedverkstedet på Strandland. Bernt-Erik 60 år Kolbjørn Stokke, gikk av med pensjon i LNS , etter å ha vært i LNS i 13 år. Kolbjørn begynte sin karriere i LNS på Korgfjelltunnelen Deretter har han arbeidet på HEMtunnelen i Tønsberg, OPS en i Kristiansand, RV.80, Volda, og er nå tilbake i Korgen igjen på Røssåga prosjektet. Kolbjørn er en av våre mest erfarne tunnelformenn, og som i løpet av sitt arbeidsliv har vært borti det meste. Det ble holdt en god fest til ære for Kolbjørn, på hans siste arbeidshelg. Han ble også markert på vårt driftsmøte, hvor Morten Steiro overrakte en avslutningsgave på vegne av prosjektet og LNS. Dette var et vakkert bilde, utskjært i tre, av Kolbjørn foran en tunnel. Nå som Kolbjørn har tredd inn i pensjonistenes rekker, så vil han bruke mer tid på jakt, fiske og småbruket sitt. Vi ønsker Kolbjørn all lykke videre, og hvis noen gamle kollegaer kjører forbi Lom i Gudbrandsdalen, så må dere gjerne stikke innom. Kolbjørn med bildet han fikk Skråblikk fra Austertana Odd-Einar Utsi, anleggsleder Austertana Når det gjeld veia, vær og værguda så har dem egentlig vært snill med oss i år. Det har ikke vært nokka i nærheten av den Fimbulvintern som ble omtalt tidligere. Der det har skjedd endringa e rundt vårres kjære anleggsfugla Tjeld og Tjeldfrid. Også i år leverte dem tre velskapte unga. Nytt av året e at det nu va to gutta og ei jenta. Siden dem sist fikk navnet Frode, Ståle og Ørjan va det veldig naturlig å kalle årets jentunge for Beate. Kæm av guttan som ikke e med i årets kull, e usikkert, men det va ingen av dem som tok turen til nærmeste vannhull og det tyde på at det e Ståle som e fraværende. Han har sikkert vært på reise i langt mer sentrale strøk og sotte på en eller ainna Hard Rock Cafe. Æ forstår han godt, når alternative e en rustat felg på en borstang i Austertana. Det at det i år kom ei jenta, tar æ som et tegn på at våres egen Beate nu e på tur tilbake til oss i LNS, etter at ho har bestemt sæ for å ta en pause fra politikken. Vi håpe da at den originale Beate tar sæ tid til å gjøre unna jomfruturen hit til oss. Velkommen ska ho være. Det e mulig at dokker huske historia om han rypejegern våres som hadde så grovkalibra våpen. (CAT 775G) Han har ikke felt nån nye ryper i fjellet her, men han har definitivt ikke slutta å jakte. Han har bare skifta jaktfelt og gådd over på et mere finkalibra våpen. Det går imidlertid forlydender om at det e felt nån «ryper», og at ungkarsstatusen har vært trua ved flere anledninga. For dem som til stadighet vil at vi ska endre livsstil og kostholdsvana, e det veldig viktig å operere med helseår. LNS har som kjent helse på planen i Her på bruket har vi vært litt lunken i forhold til å etterleve ønskan fra helsefreakan litt lenger sør. Nu har imidlertid også vi latt oss rive med. Vi har utvida brakkeriggen med 2 trimbrakker og ei badstubrakka. På badstu sida e det spesielt de berømmelige boreran, populært kalt Bore divisjonen, som e de ivrigste til å benytte de fasilitetan. Med aner i fra Pasvikdalen har Geir og Nibben klokketru på effekten av badstubading. Dem påstår at det i ekstreme tilfella også kan kurere beinbrudd. Den høytidelige innvielsen av badstua e allerede gjennomført og det blei så seint som i går kveld observert en representant for Boredivisjon travanes gjennom korridoran kun iført Crocs, og med boreustyret i hvilemodus. På trimsida e vi ikke kommet like langt. Her ska vi ha et samarbeid med byggherren, Elkem Tana. Utstyret som skal inn dit e enda ikke på plass, men vi forvente å komme i mål også der like over fellesferien. LNS-konsernet e jo i en spesiell situasjon for tida, og det e gjort mange grep for å møte en tid med færre oppdrag. Lokalt her på anlegg 4100 Austertana kommer vi ikke til å redusere antall hau, men med nyoppført spa-avdeling regne vi med å redusere antall kilo ansatte kraftig. Med unntak av annleggsledern, som e mager som et marbakkelik, har vi nok å ta av. I anledning den her nyvinninga, har vi innført 3 T`a som ska symbolisere helse, trivsel og godt humør. Det e Tran, Trim og Tram. Med et sånt motto skal vi være godt rusta til å kunne fortsette å gjøre en god jobb for LNS. Den innstillinga vi har her, og som vi vet finnes i resten av konsernet, kommer til å ta oss uskadd forbi den her dumpa og. Vi ønske alle en trivelig sommer herfra, og nyt de lange og lyse sommerdøgnan vi har foran oss. Det e fortsatt et helt halvår til jul! 18 LNS-NYTT LNS-NYTT 19

11 Geir Ragnar Høve HR avdelingen ønsker å informere om at vår egen kompetanseansvarlig Geir Ragnar Høve har byttet kontorsted. Når han ikke er rundt på reise har han kontorsted på HGB/Hålogaland Grus & betong i Harstad. Geir har fått innført fast telefontid og telefoner til han gjøres mellom hverdager mellom kl og Dersom han er opptatt så legg igjen beskjed på telefon eller send han en mail slik at han tar kontakt. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til dette. Jubilanter Ansattnavn Fødselsdag År Tollefsen Håvard Arne Sætran Hans Petter Kärrman Per-Olov Mikael Johansen Hans Magne Larsen Ulf Moan Hans Rystad Leif-Arnt Heggstad Per Magnar Lysøy Vegard Erlandsen Lage Magne Ranseth Tom Aanes Roger Olsen Bent Erik Siem Hans Åge Takk for omtanke for reisenissene Ruth Haug, prosjektdirektør sør, LNS Som besøkende på hovedkontoret er man ofte plassert i Buksnesfjorden hvor service og omgivelser er upåklagelig. LNS har imidlertid egne hybler og leilighet til overnatting, i det gamle kontorbygget. Det er ikke det at undertegnede er så nøye på det, og sover godt uansett, men det har ikke alltid vært noe man så fram til, slitt og av og til noe ugreit til tider. Gleden var dermed større ved siste besøk hvor leilighet og rom framsto veldig fine med trivelige småmøbler, rent og pent og helt tydelig preget av at noen ville man skulle trives når man var innom. «Hotellsjef» Vanja har gjort en meget bra jobb med å «shine» rommene, og gjort det til en trivelig overnattingsplass. Tusen takk for en positiv hverdagsglede som er viktig nok for de som er på farten flere dager i uka enn de hjemme. Gled dere kommende gjester! Har du tips til LNS Nytt? Send mail til

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Periodeplan for Valseverket

Periodeplan for Valseverket Periodeplan for Valseverket «Innledning» «Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds» Hva er vel det sikreste vårtegnet? Jo! -at barna kan få gå i jakke og joggesko!!! Men selvsagt så setter vi

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Transport- næringens egen kompetanseleverandør

Transport- næringens egen kompetanseleverandør Transport- næringens egen kompetanseleverandør Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om noen andre næringer er spådd en slik eventyrlig vekst i årene fremover. Geir A. Mo, adm. dir NLF Transportkompetanse

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Modul 7- Den vanskelige samtalen

Modul 7- Den vanskelige samtalen Modul 7- Den vanskelige samtalen I denne modulen rettes fokus mot det som er vanskelig. Mange ledere i studentforeninger gir uttrykk for at det å håndtere konfliktsituasjoner i deres arbeid der mange unge

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Arbeidet har en start, men ikke en slutt IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Program for denne dagen 0830 Åpning forventninger til dagen 0840 IA-ledelse, innledning

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen

Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen Roller og ansvar i sykefraværsoppfølgingen Laila Singstad 6. November 2008 Agenda Hvem er jeg Posten Norge AS Regler for sykefraværsoppfølging (01.03.07) Aktørene i sykefraværsarbeidet Hvordan er sykefraværsarbeidet

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse. Hva er erfart, og hva er uavklart?

Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse. Hva er erfart, og hva er uavklart? Høy endringstakt, nedbemanning, konsekvenser for arbeidsmiljø og helse Hva er erfart, og hva er uavklart? Erfaringer nedbemanning Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet gjennom de siste 20 månedene har ved svært

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer