Årsrapport Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet"

Transkript

1 Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

2 Organisasjonskart Avd. for personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri har i 2012 vært organisert på følgende måte. Klinikk psykisk helse og avhengighet Marit Bjartveit Klinikkleder Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Ellen Hagemo Senterleder Avd. for personlighetspsykiatri Torill Irion Avdelingsleder Sigmund Karterud Avdelingsoverlege Ledermøte Kvalitetsråd Fagråd Forskningsgruppen Personlighetspoliklinikken Elfrida Kvarstein Enhetsleder Ruspoliklinikken Kristin Elverhøy Enhetsleder Dagbehandlingsnettverk Geir Pedersen Enhetsleder Poliklinikk for angst- og tvangslidelser Ida Wiborg Enhetsleder Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) Øyvind Urnes Enhetsleder Fra juni 2013 vil Klinikk Psykisk helse og avhengighet omorganiseres. Hovedoppgaver 2012 Oppstart NAPP Startet utarbeidelse av pasientforløp UPP 6 års etterundersøkelse Oppstart Trikotillomani-prosjektet Kurs/konferanser/seminarer Oppstart unnvikende team/gruppe Innplassering bemanningsplaner og stillingsinstrukser Gjennomføringsprosjektet fokus på prosedyrer, rapporter etc. Kurs/seminarer/konferanser Avdelingen avholder en rekke kurs og konferanser. Gaf kurs (2 stk) Scid II-kurs (3 stk) Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (2 stk) Batemanseminar/nordisk samarbeidsmøte (2 stk) Angstseminaret m/prof. Hans Nordahl Dialogkonferanse NAPP om Behandlingslinjer Åpent møte Litteraturhuset Narsissisme Nettverkskonferansen Pårørendeopplæring i regi av sykehuset Side 2 av 32

3 Polikliniske kontakter Samlet antall polikliniske konsultasjoner for avdelingens poliklinikker i 2012 var Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Aktivitet Plantall Fordeling aktivitet 2012 per poliklinikk: pers.pol RuPo Angstpol Utvikling og fordeling aktivitet per poliklinikk Antall konsultasjoner pers.pol RuPo Angstpol Side 3 av 32

4 Ventetid for poliklinikkene Antall uker Angstpoliklinikken 25 Personlighetspoliklinikken 6 Ruspoliklinikken 4 Ventetiden er å forstå som tiden fra mottatt (og akseptert) henvisning og frem til første utredningssamtale Angstpoliklinikken prioriterer unge under 23 år, disse kommer inn innen 65 virkedager. Regnskap Alle tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Avvik Aktivitetsbaserte inntekter Andre inntekter Sum Sum driftsinntekter Varekostnader knyttet til aktivitet i foretaksgruppen Lønn-og innleiekostnader Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Interne inntekter Interne kostnader Sum driftskostnader RESULTAT inkl.interne poster Alle enheter. Ink. Øremerkede midler Antall ansatte Side 4 av 32

5 Antall månedsverk ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Brutto Netto 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto 33,4 33,9 34,7 34,5 35,1 35,0 34,3 36,1 37,7 38,3 39,5 39,5 Netto 27,4 28,2 28,7 26,7 29,1 26,3 10,4 23,9 29,0 30,0 29,9 29,8 Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Nasjonal HR-indikator. Netto månedsverk: Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær alle enheter og alle fraværslengder 2012: 9,4% 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefravær Gjennomsnitt Side 5 av 32

6 Sykefravær pr. fraværslengde Fravær % Alle fraværslengder Sykefravær (egenmeldt) Prosent 2,1 2,1 1,7 0,4 Korttid 1-3 dager 4-16 dager Langtid dager > 56 dager Sykefravær (sykmeldt) Prosent 7,3 1,4 0,2 1,2 5,9 0,9 4,9 Totalt sykefravær Prosent 9,4 3,5 1,9 1,6 5,9 0,9 4,9 Sykefravær pr. enhet 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Avdelingsledelse Dagbehandlingsnettverk Personlighetspoliklinikken Ruspoliklinikken Angstpoliklinikken NAPP Fravær 0,0 % 16,2 % 14,0 % 6,5 % 4,5 % 1,3 % Side 6 av 32

7 Avvik Registrerte avvik i sykehusets avvikssystem i 2012: HMS + annet o Antall: 6 stk o Type: Alarm ikke satt på, utrygg trapp, kaffetrakter ikke avslått, postavvik, åpne vinduer, heng og treghet i PasDoc Pasientrelatert o Antall: 9 stk o Type: Selvmord, selvmordsforsøk, overdose, intoksikasjon etc Revisjon orden i eget hus Klinikken gjennomførte høsten 2012 internrevisjon med tema orden i eget hus. Avdelingen fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger. Enkelte forbedringsområder ble påpekt og ett avvik registrert. Avviket ble lukket til frist. Hensikt Påse at internkontroll er implementert i alle avdelinger Forbedringsområder Tydeliggjøre enhetsleders lederrolle i avdelingen Enhetsledere må gjøre seg bedre kjent med sykehusets styringsverktøy Sikre at nyansatte får nødvendig opplæring Sikre at prosedyrer på enhetene gjøres avdelingsovergripende Sikre at god praksis i enkelte enheter overføres til andre enheter Risikovurdere i de tilfeller epikriser ikke blir sent til henvisende instans Avvik Utredninger kvalitetssikres ikke alltid av spesialist Oppgaver i 2013 Oppstart & drift MBT lab Ferdigstille behandlingsforløp Videreutvikle NAPP, økt finansiering Gjennomføringsprosjektet Forberede DIPS-innføring Organisatorisk endring Upp- & Trikotillomani-prosjektene Egenrevisjon høst 2013 Side 7 av 32

8 Forskning og fagutvikling i 2012 og utfordringer/strategi for 2013 Publikasjoner i 2012: Pedersen, G., Karterud, S. The symptom and function dimensions of the Global Assessment of Functioning scale (GAF). Comprehensive Psychiatry, 2012, 53(3): Vogel PA, Launes G, Moen EM, Solem S, Hansen B, Håland AT, Himle JA. Videoconference- and cell phone-based cognitive-behavioral therapy of obsessive-compulsive disorder: a case series. J Anxiety Disord. 2012, 26(1): Karterud, S. Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G). Oslo: Gyldendal akademisk, Kvarstein, E., Karterud, S. Large variations of global functioning over five years in treated patients with personality traits and disorders. J Personality Disorders. 2012, (2): Karterud, S. Comments on personality disorders with over-regulation of emotions and poor selfreflectivity. Personality and Mental Health. 2012, 6(2): Schlüter, C. Hvordan engasjere suicidal pasienter i mentaliseringsbasert behandling? Suicidologi, 17 (2): xx-xx, Hummelen B, Pedersen G & Karterud S. Some suggestions for the DSM-5 schizotypal personality disorder construct. Comprehensive Psychiatry. 2012, 53(4), Gullestad F, Wilberg T, Klungsøyr O, Urnes Ø & Karterud S. Is treatment in a day hospital step-down program superior to outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders? Results from a randomized clinical trial comparing different modalities. Psychotherapy Research. 2012, 22(4), Gullestad FS, Johansen MS, Høglend P, Karterud S & Wilberg T. Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders, Psychotherapy Research Epub ahead Karterud, S., Pedersen, G., Johansen, M.S., Johansen, P., Schlüter, C., Engen, M., Wilberg, T., Urnes, Ø. & Bateman, A. The mentalization-based treatment adherence and competence scale (MBT-ACS): development, structure and reliability. Psychotherapy Research. 2012, Epub ahead. Paap, M.C.S, Meijer, B.R., Cohen-Kettenis, P.T., Richter-Appelt, H., de Cuypere, G., Baudewijntje, P., Kreukels, C., Pedersen, G., Karterud, S., Malt, U.F. & Haraldsen, I.R. Why the factorial structure of the SCL-90-R is unstable: comparing patient groups with different levels of psychological distress using Mokken Scale Analysis. Psychiatry Research. 2012, Epub ahead. Karterud, S. Konstruiren und Mentalisieren der Matrix. Gruppenpsychother Gruppendynamik, 48: , 2012 Norman-Eide, E., Johansen, M.S., Norman-Eide, T., Egeland, J. & Wilberg, T. Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorders. Comprehensive Psychiatry, Epub ahead 2012, 54(2): , Fullførte doktorgrader Frida S Gullestad: Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial, Elfrida Kvarstein sendte inn sin PhD avhandling til bedømmelse: Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services. Side 8 av 32

9 Viktigste nyvinninger Design og iverksettelse av et eget behandlingsprogram for unnvikende PF. Opprettelsen av et MBT kvalitetslaboratorium. Forskningsgruppen for personlighetspsykiatri: Denne har per i dag 16 medlemmer. En lang rekke prosjekter er i gang. Strategi for 2013 Bistå NAPP, etablere MBT laben, konsolidere forskningsgruppen, konsolidere DN og MBT-programmet, publisere data fra egen MBT behandling, videreutvikle eget behandlingsprogram for unnvikende PF. Side 9 av 32

10 Poliklinikk for angst og tvangslidelser Organisasjonsmessig endring: Ingen endring. Poliklinikk for angst og tvangslidelser: Mottar henvisninger fra spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Godtar henvisninger fra fastlege ved ubehandlet tvangslidelse. Målgruppen er pasienter med primær angstlidelse som panikklidelse, sosial fobi, generalisert angstlidelse (GAD), agorafobi m/u panikkanfall, tvangslidelse (OCD) og spesifikke fobier. Men vi har også noen pasienter med helseangst og trikotillomani. Behandlingen er primært kognitiv terapi, metakognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi og mindfullness. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper: Individuell behandling som oftest 1 gang i uken i 22 uker (idealet) av og til kortere og ofte lengre. Gruppebehandling 3 timer ukentlig i 12 uker deretter 3 ganger oppfølging med ukers mellomrom. Etter dette er pasienten innskrevet i ytterligere 1 år med mulighet for individuell kontakt i denne perioden., inntil siste gruppemøte, Tidlig i gruppebehandlingen er det et informasjonsmøte for pårørende, der de får orientering og undervisning om lidelsen, behandlingen og om pårørendes rolle i den. De får også mulighet til individuell kontakt med en av behandlerne. Bemanning: Enheten har 6 fagstillinger og 1 merkantil stilling, Stine Fremstad, 100%. Ny psykolog, Lars Morså, i 100% stilling fra primo februar. Psykolog Tony Fernandes i 100% stilling til medio juni da han sluttet. Spesialpsykolog Randi Hersoug 100%. Psykologspesialist Einar Hjertø, 75%, i 3 måneders pappapermisjon fra medio oktober til han slutter hos oss medio januar Ny psykologspesialist, Kjetil Mellingen, 100% fra medio oktober. Psykiatrisk sykepleier Erna Moen 100%, psykiater Unn Beate Kristensen 90% enhetsleder, Ida M. Wiborg, som også er psykologspesialist 100%. Antall henvisninger: avslag 105 inntak Ventetiden fra ferdig vurdert henvisning til pasienten har fått tilbud om konsultasjon er maks 8 måneder. Vi har prioritert OCD pasienter til gruppebehandling og pasienter under 23 år. De får mindre ventetid. Pasientene kommer fra hele Helse Sør-Øst. De fleste er fra Oslo (72) og Akershus (23). I Oslo er alle 16 bydelene representert unntatt Sentrum. Side 10 av 32

11 Antall påbegynte behandlinger: 127 pasienter Diagnoser: Omtrent 50% har OCD m/u komorbiditet. Resten har ulike angstdiagnoser. Antall konsultasjoner: stk. Psykiater Lorentz Notø gikk av med pensjon i Antall pasienter avsluttet i 2012: 70 pasienter Mål for 2012: Evaluering av behandlingene (spørreskjema ved avslutning) for å få et kvalifisert beslutningsgrunnlag for hva enheten gjør og skal gjøre videre. Det ble ikke gjennomført, men vi diskuterte og bestemte oss for å knytte oss til Dagbehandlingsnettverket, hvis mulig.. Evaluering av behandlingene ble gjennomført for gruppebehandlingene, men status ikke gjort opp. For individuelle behandlinger har vi ikke data. Å få OCD-teamet for vårt område knyttet til vår enhet. Få oppgradert maskin-og programvare innen IKT. Det fikk vi ikke, bare lovnad om nye maskiner, da våre er fra forrige århundre. Gruppebehandling: 5 nye grupper for OCD pluss 3 oppfølgingsgrupper etter avsluttet behandling. 1 ny gruppe for trikotillomani og skinpicking (Erna) (pågående) og 2 oppfølgingsgrupper etter avsluttet behandling. Alle gruppene har en pårørende dag med undervisning og orientering. Faglig deltakelse: Psykiatrisk diagnostikk (DSM-V), Gaustad. 16 mars. Unn. NFKTs årlige seminar i Portugal, 4-8 juni. Erna.. Selvmordsrisikovurdering/Forebygging, Ewa Ness, Gaustad. 14 juni. Alle Nasjonal OCD konferanse på Røros i regi av ANANKE august. Lars, Unn og Erna. Congress for the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. 29 august 1 september. Lars, Randi, Stine og Ida. Holde orden i eget hus, Ewa Ness og Torunn Wedal, Ullevål, 6 september. Randi, Stine og Ida. PTSD: When remembering hurts..., prof. Murray Stein, 12 september. Randi og Erna. Introduksjonsdag for nyansatte. 14 september. Unn og Lars. SCID-II kurs, Ullevål, oktober. Lars og Kjetil. Veileder- og Inspirasjonskonferanse NFK1-2 desember. Unn, Erna og Randi. Side 11 av 32

12 Seminarer i egen regi: Metakognitiv terapi for angstlidelser. Professor Hans Nordahl. Angstseminaret, 3-4 mai. Administrert av Randi og Stine. Alle deltok. Behandling av Tourettes syndrom. Ass. Professor Douglas Woods, 21 august. Lars og Erna. Behandling av trikotillomani, Ass. Professor Douglas Woods, 3-4 desember. Kjetil, Erna og Lars. Undervisning: Akuttpsykiatrisk avd. Ullevål sykehus om OCD. Unn. Om tvangslidelse for pasientgruppe på Alna DPS, Dagavdelingen 2x2 t. Erna. Pasienter og pårørendeundervisning i regi av Ananke om OCD. Erna. Foredrag på Fagkongressen på Røros om pårørendearbeid. Erna. La frem OCD-prosjektet på Fagdag for forskere ved R-Bup, Nydalen, og fikk veiledning på det fra prof. Murrey Stein. Erna. Internundervisning om trikotillomanii for Avd. for personlighetspsykiatri, Ullevål. Erna Undervisning om OCD og kognitiv terapi i Videreutdanning i psykisk helse ved Diakonhjemmet sykehus. Erna. Internundervisning om metakognitiv terapi for Avd. for personlighetspsykiatri, Ullevål. Unn. Undervisning i CBT ved panikklidelse, sosial fobi og OCD for LIS-leger i OUS. Unn. Kurs i CBT, 6-7 mars og september (psykiatri terminen). Randi og prof. Egil Martinsen. Veiledning: Kommunehelsetjenesten i Bærum ifbm. pasient med Tourettes syndrom og OCD.Unn. Forskning: Multisenter prosjektet med eksponeringsbehandling av OCD pasienter ved hjelp av video fortsetter. 3 heldags fagmøter i den sammenhengen. Erna. Multisenter prosjekt i gruppebehandling for trikotillomani (Sørlandet sykehus, St. Olav hospital/avd. Østmarka). Samarbeidet medførte 3 heldagsmøter for planlegging, 1 dags seminar om trikotillomani og 1 dags veiledning i behandlingsmanualen. Mottok Forskningspenger: kr. til planlegging og tilrettelegging av prosjektet og penger fra Avd. for personlighetspsykiatri til å oversette selvhjelpsheftet som hører til. Erna, Kjetil, Lars.. Publikasjoner: Fagartikkel i Tidsskrift for NFKT om Trikotillomani som lidelse og om den planlagte forskningen om temaet her ved poliklinikken. Des. 2012: Erna og Benjamin Hummelen. Intervju med Erna om pårørendearbeid til Jubileumsbok for PIO-senteret i Oslo. (En del av Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern (LPP) Utgis i Videreutdanning: 2 årig videreutdanning i metakognitiv terapi (MCT). Unn. Spesialistutdanning i psykologi. Lars og Tony. 2 årig kognitiv utdanning i regi av NFKT. Lars. Side 12 av 32

13 Annet: Unn godkjent av DNLF som psykoterapiveileder i januar. Unn fortsatt medlem av styringsgruppen for Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse oppnevnt av Helsedirektoratet for organisering og opplæring av OCD-team i Norge. Unn fortsatt medlem av arbeidsgruppen Campus Gaustad som arrangerer lunsjmøter med faglig innhold 2-3 ganger i semesteret. Gikk ut av gruppen i september. Barneansvarlig hos oss. Lars. Brannvernsopplæring. 25 juni. Lars. Randi observatør ved internkontroll på RASP 12 november. Intern kontroll 13 november. Et avvik som ble lukket. HLR instruktørkurs, Ullevål. 19 nov. Lars. Kveldspoliklinikken Raskere tilbake som ligger hos oss og som administreres av Einar og Stine. Tar imot pasienter med angstlidelser Samarbeid med andre instanser: Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Ullevål, ifm komorbide tilstander hos OCD pasienter. Erna, Lars og Unn. Nasjonalt senter for Telemedisin i Tromsø angående bruk av I-pad i OCD prosjektet. Erna. Erna oppnevnt til å sitte i Fagråd for ANANKE. Mål for 2013: Opplæring og bruk av Dagbehandlingsnettverket for å få et kvalifisert beslutningsgrunnlag for hva enheten gjør og skal gjøre videre. Geir Pedersen. Kurs i og bruk av GAF-S. Geir Pedersen. Å ha OCD-teamet for vårt område knyttet til vår enhet. Unn. Få igangsatt Ernas prosjekt. Side 13 av 32

14 Ruspoliklinikken Virksomheten i 2012 Ruspoliklinikken har i 2012 som tidligere år hatt fokus på pasientarbeid, kvalitetssikring av pasientbehandlingen, opprettholde et godt samarbeid med 1.linja, styrke samarbeidet med Josefinegt DPS, Sogn videregående skole, BUP og barnevernet, med tanke på tidlig intervensjon rettet mot unge under 26 år, med skadelig bruk av cannabis. (Det foreligger en egen rapport om rekrutteringsarbeidet.) På bakgrunn av Medarbeiderundersøkelsen i 2011 har det faglige og psykososiale arbeidsmiljøet også vært i fokus i Det har bl.a. vært gjennomført en fagdag for Ruspoliklinikken på Hotell Opera. Vi har for første gang på flere år hatt psykologstudent i hovedpraksis fra Danmark og psykologstudenter (4) fra UIO i forpraksis i 2 semestre. I 2012 har det ikke vært noen utskiftninger i personalgruppa. To behandlere har vært i h.h.v. barsel- og pappapermisjon. Det faglige fokus har vært på å øke den generelle kompetansen når det gjelder integrert behandling rus og psykiske lidelser. 2 behandlere har hospitert og mottatt veiledning ifm traumebehandling i grupper ved Traumeklinikken, Modum Bad, Eilert Sundts gt. Antall henvisninger til poliklinikken og døgnbehandling i 2012 har gått ned. Dette kan bl.a. ha sammenheng med at Trasopp, A-senteret og Incognito har redusert døgnbehandlingen og økt den polikliniske kapasiteten. Antall konsultasjoner er imidlertid omtrent det samme. Antall henvisninger Fra 2011 til 2012 er poliklinikkhenvisningene redusert med 72 (se tabell). Henvisninger til døgninstitusjoner er redusert med 19. Vi har fortsatt gjennomsittelig 3-4 uker ventetid fra henvisningen er ferdig vurdert til pasienten har fått tilbud om konsultasjon. Henvisere Sagene 51% 54% 35% 41% Nordre Aker 17% 18% 20% 21% Bjerke 19% 18% Østensjø/Nordstrand 14% 4% 2% Øvrige bydeler i Oslo 19% 15% 15% Folkereg. Utenfor Oslo 7% 2% Antall konsultasjoner Side 14 av 32

15 I 2011 var det en økning på 426 konsultasjoner sammenlignet med Antall konsultasjoner i 2012 er 6 mindre enn i Andelen ikke møtt 14% og avbud 24%, små forandringer sammenlignet med 2011, men er fortsatt for høy. Eget samarbeidsprosjekt for å redusere behandlingsavbrudd blir igangsatt i regi av Rus og avhengighet i april % møtte ikke til vurderingssamtaler. Mange av henvisningene innholder fortsatt ikke tilstrekkelig med opplysninger til at de kan rettighetsvurderes. Vi innkalte til totalt 165 vurderingssamtaler i 2011 og 132 i % fordeling etter alder Under 18 år 0 9 3% 7 3% år 65 28% 79 30% 94 34% år % 85 32% 92 33% år 40 17% 55 21% 52 19% år 22 10% 31 11% 22 8% Over 57 år 6 2% 9 3% 9 3% Totalt Rapport om Ungdomsprosjektet beskriver en modell for rekruttering og samarbeid med Sogn vgs, barnevern, BUP og sosialtjenesten. I løpet av 2 år har antallet unge under 26 år økt med 26 pasienter. I 2010 hadde vi 49 unge av totalt 234 pasienter og i av 276 totalt. Bemanning Teamet har som tidligere år 9 behandlerstillinger og 1 sekretærstilling. En har hatt barselpermisjon i ca 7mnd, en har hatt pappapermisjon i 4 mnd. Faglig aktivitet Gruppeterapi ble igangsatt i april 2012, rekrutteringsprosessen var sannsynligvis ikke god nok, oppmøte ikke stabilt nok og gruppa ble avviklet. Ny gruppebehandling er planlagt i 2012 og starter i Alle ansatte har også i 2012 deltatt på en rekke ulike faglige seminarer. To har hospitert i stabiliseringsgrupper ved Traumepoliklinikken. En har veiledet ansatt i Velferdsetaten som er engasjert i prosjektet Ut av tåka. En har deltatt i faggruppe for å lage behandlingslinje affektive lidelser. Foreløpig ikke ferdigstilt. En psykolog har begynt på spesialiteten i rus. En representant på Euro-PAD-konferanse i København. Kvalitetsrådet og Revisjonsgruppen Journalrevisjon. Side 15 av 32

16 Diagnoser Diagnoserapportene i LIS er fortsatt svært mangelfulle og ukorrekte, og vi har ingen egen registrering av diagnoser. Alle pasienter har imidlertid en eller flere rusdiagnoser. De fleste har også en eller flere andre psykiatriske diagnoser, som tidligere. Satsningsområder/utfordringer 2013 Omorganisering av Ruspolinikken, fra Avd. for Personlighetspsykiatri til Avd. Rus og avhengighet Bytte av lokalisasjon til Aker sykehus Videreføring og utvikling av rekruttering av de under 26 år med tanke på tidlig intervensjon ift rusproblematikk. Fortsette samarbeidet med Josefinegt DPS om gråsonepasienter. Gjennomføre konkrete tiltak, bl.a. felles lunsjer, fagdag, med tanke på å opprettholde og ytterligere bedre det psykososiale arbeidsmiljø og faglige samarbeidsklima. Delta i samarbeidsprosjektet Behandlingsavbrudd bl.a. for å redusere antallet ikke-møtt. Psykologspesialist Espen Arnevik planlegger også et forskningsprosjekt. Side 16 av 32

17 Sammendrag nøkkeldata Rupo 2012: Antall henvisninger Poliklinikk (+8) 258(+77) 186 (-72) Døgnbehandling (+6) 30 (-19) Totalt (+7) 307 (+83) 216 (-91) Avslag Viderehenvist Totalt Antall unike pasienter Antall konsultasjoner (+36) (+426) (-6) Konsultasjoner Møtt 64% 65% 62% 2305 (62%) Avbud 19% 19% 21% 879 (24%) Ikke møtt 17% 16% 17% 525 (14%) Avbud + ikke møtt 36% 35% 38% 1404 (38%) Vurderingssamtaler 132 stk Møtt 56% 60% 61% 78 (59%) Ikke møtt 44% 40% 39% 54 (41%) Avslag 38% 28% 24 (31%) Fikk rett til nødv. helsehjelp 62% 72% 54 (69%) Side 17 av 32

18 Enhet for DagbehandlingsNettverk Ansatte 2012 Enhetsleder Geir Pedersen (100%) Nye medlemmer og medlemsmasse Det var ingen forandring i medlemsmassen i Nettverket består av 17 enheter. Undervisning i regi av DN I 2012 ble det i regi av DN avholdt to kurs i Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppeterapi, to kurs i SCID-II - Diagnostikk av pasienter med personlighetsforstyrrelser, ett kurs i skåring av GAF på Ullevål og ett for LIS leger på Gaustad. I tillegg til dette har Christian Schlüter holdt flere eksterne kurs om personlighetsforstyrrelser i regi av nettverket. Det er også avhold en rekke kurs rundt om hos nettverksmedlemmene. Spesielt SCL-90-R, CIP, GAF, SIPP og ANPS, men også i forhold til nettverkets rutiner og dataprogram. Salg/utsendelse av programvare DN sender ut programvare for SCL-90-R, CIP, SIPP, SKO og SCID-II protokoller mot administrasjonskostnader. I 2012 ble det sendt ut programvare for ca. kr ,- Edb-systemet Nettverkets dataprogram ble i 2012 underkastet en omfattende revisjon for å tilpasse seg variasjon og fleksibilitet i behandlingstilbud rundt om hos medlemmene. Forskning Det ble i 2012 publisert og arbeidet med en rekke forskningsprosjekter. En oversikt finnes under: Nettverksmøter Nettverket har avholdt to nettverksmøter i Ett i Oslo forut for årskonferansen og ett på Ullevål i november. Nettverkskonferanse Fredag 1. juni ble nettverkets 20 kliniske konferanse (jubileumskonferanse) avholdt i Oslo. Utvikling av standardiserte periodiske rapporter Data fra nettverksmedlemmene samles nå inn rutinemessig hver januar/februar. Fra disse ble det utarbeidet en standardisert årsrapport til hver enhet, hvor hver enkelt blir sammenlignet med Side 18 av 32

19 nettverket som helhet. I tillegg fikk noen enheter sær-rapporter basert på ulike lokale behandlingsprogram. Spørreskjema om Kroppsopplevelse Som en oppfølging etter utviklingen av dette spørreskjemaet er det gjennomført to spørreundersøkelser i En for normering og en for kontroll at kort-tids stabilitet (test-retest). Bistand til andre prosjekter/aktiviteter Klinikkens prosjekt kalt Bruk av elektroniske portalløsninger i Klinikk PHA pågår fortsatt, men det har vært lite møtevirksomhet i Nettverket er representert i denne prosjektgruppen. I forbindelse med avdelingens årsmøte i 2012 ble nye behandlingsdata fra APP innhentet og analysert. Nettverket har etablert et samarbeid med RASP om forskning på spiseforstyrrelser. Første studie ventes innsendt i begynnelsen av Nettverket har bistått UPP ved en rekke forefalne problemstillinger. BioBank prosjektet til Benjamin Hummelen er nå i gang, og Lovisenberg DPS har knyttet seg til prosjektet i tillegg til personlighetspoliklinikken ved APP. Trikotillomani prosjektet til Benjamin og Erna Nye dataprogrammer Det er utviklet tre nye dataprogrammer i 2012: 1. MBT Adherence and Competence Scale for gruppe og individualbehandling 2. System for registrering av henvendelser til NAPP 3. RFQ-54 (Reflective Function Questionnaire) Aktiviteter i 2013: Nettverket vil i hovedsak fokusere på vedlikehold av medlemmene gjennom veiledning, undervisning og brukerstøtte. GAF-prosjektet Det vil søkes prosjektmidler til videreutvikling og kvalitetssikring av GAF. Dette innebærer revisjon av GAF-manualen, utvikling av videobaserte undervisningsprogrammer på nett, og internasjonal standardisering. Nye medlemmer Nettverket er fortsatt åpen for vurdering av nye medlemmer. Det er for tiden én potensiell søker i 2013 (Jæren DPS). I tillegg vil system og rutiner for DagbehandlingsNettverk innføres ved Enhet for Angst og tvangslidelser ved APP. Side 19 av 32

20 Utarbeidelse av standardiserte rapporter I slutten av februar vil data fra det nye edb-systemet samles inn. Disse vil analyseres og det vil bli laget separate rapporter til hver enkelt behandlingsenhet. Dette arbeidet vil løpe frem mot påske. Nettverkskonferansen Fredag 24. mai avholdes nettverkets 21 kliniske konferanse på Lillestrøm. Samarbeid med andre faggrupper I løpet av 2013 vil nettverket fortsette samarbeid med andre faggrupper. Spesielt Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP) og Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser (RASP) ved OUS. Kursvirksomhet DN fortsetter sin kursvirksomhet som i 2012, men gjør deler av dette i regi av NAPP. Forskning Det vil i 2013 arbeides med en rekke forskningsprosjekter. En oversikt finnes under: Andre engasjementer Nettverket vil engasjere seg i følgende prosjekter i 2013: Forskningsprosjekter (ANPS, WSAS, EDS-5) Ullevål Personlighetsprosjekt (UPP) Unnvikende-prosjektet ved Personlighetspoliklinikken (APP) MASC-prosjektet ved Personlighetspoliklinikken (APP) Multisenter-studien av Trikotillomani ved Enhet for angst og tvangsl. (APP) BioBank-prosjektet MBT-kvalitetslab Side 20 av 32

21 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP Etter flere års arbeid ble det fra etablert en Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri som en enhet ved avdelingen. Personlighetens betydning for helse og spesielt mental helse Grunnlag for forståelse: Evolusjon av det sosiale mennesket og the human mind Nevrobiologi, den sosiale hjernen Emosjoner og følelser Temperament og personlighetstrekk Tilknytning og tilknytningsmiljø (familie) Sosial kognisjon/mentalisering: Å forstå seg selv og andre emosjonelt Oppvekstmiljø (barnehage, skole, sosialt nettverk) Selvutvikling: Identitetsutvikling i en kulturell kontekst Mellommenneskelig fungering i nære relasjoner, yrkesliv og samfunn Formål NAPP har som hovedformål å utvikle kompetanse og ferdigheter i utredning og behandling av pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten i Norge. Dernest å være en sentral formidler av forskningsbasert informasjon og kunnskap til spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten forøvrig, pasienter og pårørende og øvrig allmennhet. NAPP skal også drive egen forskning og bidra til å etablere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen fagfeltet personlighetspsykiatri. NAPP skal bistå norske helsemyndigheter, når det er behov for det, i arbeid relatert til personlighetsforstyrrelser. Organisering av tjenesten Tjenesten ble etablert som en enhet under Avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus Tjenesten finansieres av Helse Sør-Øst RHF, som får øremerkede tilskudd over statsbudsjettet i tillegg til basistilskuddet. Overlege Øyvind Urnes er leder i 100% stilling, psykologspesialist Christian Schlüter er ansatt i 50% stilling og Irene Øvstebø Tvedten er kommunikasjonskonsulent i 60% stilling. Sentrale utførte oppgaver for 2012 Dialog med spesialisthelsetjenesten i Norge gjennom etablering av faglig referansegruppe. Vi har kartlagt behovet for kompetanseoppbygging i spesialisthelsetjenesten gjennom å etablere en faglig referansegruppe med en representant fra alle regionale helseforetak. Vi har avholdt møter med kontaktpersoner fra Helse Vest og Helse Nord, og opprettet kontakter med kontaktpersoner fra Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Vi har også gjort en mindre pilotundersøkelse i spesialisthelsetjenesten for å identifisere målgruppens forventninger til en tjeneste som NAPP. Side 21 av 32

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 HÅNDBOK I DRIFT AV PSYKIATRISKE POLIKLINIKKER ØKT TILGJENGELIGHET FOR BRUKERNE, BEDRE STYRING AV RESSURSENE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer