Årsrapport Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet"

Transkript

1 Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

2 Organisasjonskart Avd. for personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri har i 2012 vært organisert på følgende måte. Klinikk psykisk helse og avhengighet Marit Bjartveit Klinikkleder Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Ellen Hagemo Senterleder Avd. for personlighetspsykiatri Torill Irion Avdelingsleder Sigmund Karterud Avdelingsoverlege Ledermøte Kvalitetsråd Fagråd Forskningsgruppen Personlighetspoliklinikken Elfrida Kvarstein Enhetsleder Ruspoliklinikken Kristin Elverhøy Enhetsleder Dagbehandlingsnettverk Geir Pedersen Enhetsleder Poliklinikk for angst- og tvangslidelser Ida Wiborg Enhetsleder Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) Øyvind Urnes Enhetsleder Fra juni 2013 vil Klinikk Psykisk helse og avhengighet omorganiseres. Hovedoppgaver 2012 Oppstart NAPP Startet utarbeidelse av pasientforløp UPP 6 års etterundersøkelse Oppstart Trikotillomani-prosjektet Kurs/konferanser/seminarer Oppstart unnvikende team/gruppe Innplassering bemanningsplaner og stillingsinstrukser Gjennomføringsprosjektet fokus på prosedyrer, rapporter etc. Kurs/seminarer/konferanser Avdelingen avholder en rekke kurs og konferanser. Gaf kurs (2 stk) Scid II-kurs (3 stk) Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (2 stk) Batemanseminar/nordisk samarbeidsmøte (2 stk) Angstseminaret m/prof. Hans Nordahl Dialogkonferanse NAPP om Behandlingslinjer Åpent møte Litteraturhuset Narsissisme Nettverkskonferansen Pårørendeopplæring i regi av sykehuset Side 2 av 32

3 Polikliniske kontakter Samlet antall polikliniske konsultasjoner for avdelingens poliklinikker i 2012 var Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Aktivitet Plantall Fordeling aktivitet 2012 per poliklinikk: pers.pol RuPo Angstpol Utvikling og fordeling aktivitet per poliklinikk Antall konsultasjoner pers.pol RuPo Angstpol Side 3 av 32

4 Ventetid for poliklinikkene Antall uker Angstpoliklinikken 25 Personlighetspoliklinikken 6 Ruspoliklinikken 4 Ventetiden er å forstå som tiden fra mottatt (og akseptert) henvisning og frem til første utredningssamtale Angstpoliklinikken prioriterer unge under 23 år, disse kommer inn innen 65 virkedager. Regnskap Alle tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Avvik Aktivitetsbaserte inntekter Andre inntekter Sum Sum driftsinntekter Varekostnader knyttet til aktivitet i foretaksgruppen Lønn-og innleiekostnader Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Interne inntekter Interne kostnader Sum driftskostnader RESULTAT inkl.interne poster Alle enheter. Ink. Øremerkede midler Antall ansatte Side 4 av 32

5 Antall månedsverk ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Brutto Netto 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto 33,4 33,9 34,7 34,5 35,1 35,0 34,3 36,1 37,7 38,3 39,5 39,5 Netto 27,4 28,2 28,7 26,7 29,1 26,3 10,4 23,9 29,0 30,0 29,9 29,8 Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Nasjonal HR-indikator. Netto månedsverk: Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær alle enheter og alle fraværslengder 2012: 9,4% 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefravær Gjennomsnitt Side 5 av 32

6 Sykefravær pr. fraværslengde Fravær % Alle fraværslengder Sykefravær (egenmeldt) Prosent 2,1 2,1 1,7 0,4 Korttid 1-3 dager 4-16 dager Langtid dager > 56 dager Sykefravær (sykmeldt) Prosent 7,3 1,4 0,2 1,2 5,9 0,9 4,9 Totalt sykefravær Prosent 9,4 3,5 1,9 1,6 5,9 0,9 4,9 Sykefravær pr. enhet 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Avdelingsledelse Dagbehandlingsnettverk Personlighetspoliklinikken Ruspoliklinikken Angstpoliklinikken NAPP Fravær 0,0 % 16,2 % 14,0 % 6,5 % 4,5 % 1,3 % Side 6 av 32

7 Avvik Registrerte avvik i sykehusets avvikssystem i 2012: HMS + annet o Antall: 6 stk o Type: Alarm ikke satt på, utrygg trapp, kaffetrakter ikke avslått, postavvik, åpne vinduer, heng og treghet i PasDoc Pasientrelatert o Antall: 9 stk o Type: Selvmord, selvmordsforsøk, overdose, intoksikasjon etc Revisjon orden i eget hus Klinikken gjennomførte høsten 2012 internrevisjon med tema orden i eget hus. Avdelingen fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger. Enkelte forbedringsområder ble påpekt og ett avvik registrert. Avviket ble lukket til frist. Hensikt Påse at internkontroll er implementert i alle avdelinger Forbedringsområder Tydeliggjøre enhetsleders lederrolle i avdelingen Enhetsledere må gjøre seg bedre kjent med sykehusets styringsverktøy Sikre at nyansatte får nødvendig opplæring Sikre at prosedyrer på enhetene gjøres avdelingsovergripende Sikre at god praksis i enkelte enheter overføres til andre enheter Risikovurdere i de tilfeller epikriser ikke blir sent til henvisende instans Avvik Utredninger kvalitetssikres ikke alltid av spesialist Oppgaver i 2013 Oppstart & drift MBT lab Ferdigstille behandlingsforløp Videreutvikle NAPP, økt finansiering Gjennomføringsprosjektet Forberede DIPS-innføring Organisatorisk endring Upp- & Trikotillomani-prosjektene Egenrevisjon høst 2013 Side 7 av 32

8 Forskning og fagutvikling i 2012 og utfordringer/strategi for 2013 Publikasjoner i 2012: Pedersen, G., Karterud, S. The symptom and function dimensions of the Global Assessment of Functioning scale (GAF). Comprehensive Psychiatry, 2012, 53(3): Vogel PA, Launes G, Moen EM, Solem S, Hansen B, Håland AT, Himle JA. Videoconference- and cell phone-based cognitive-behavioral therapy of obsessive-compulsive disorder: a case series. J Anxiety Disord. 2012, 26(1): Karterud, S. Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G). Oslo: Gyldendal akademisk, Kvarstein, E., Karterud, S. Large variations of global functioning over five years in treated patients with personality traits and disorders. J Personality Disorders. 2012, (2): Karterud, S. Comments on personality disorders with over-regulation of emotions and poor selfreflectivity. Personality and Mental Health. 2012, 6(2): Schlüter, C. Hvordan engasjere suicidal pasienter i mentaliseringsbasert behandling? Suicidologi, 17 (2): xx-xx, Hummelen B, Pedersen G & Karterud S. Some suggestions for the DSM-5 schizotypal personality disorder construct. Comprehensive Psychiatry. 2012, 53(4), Gullestad F, Wilberg T, Klungsøyr O, Urnes Ø & Karterud S. Is treatment in a day hospital step-down program superior to outpatient individual psychotherapy for patients with personality disorders? Results from a randomized clinical trial comparing different modalities. Psychotherapy Research. 2012, 22(4), Gullestad FS, Johansen MS, Høglend P, Karterud S & Wilberg T. Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders, Psychotherapy Research Epub ahead Karterud, S., Pedersen, G., Johansen, M.S., Johansen, P., Schlüter, C., Engen, M., Wilberg, T., Urnes, Ø. & Bateman, A. The mentalization-based treatment adherence and competence scale (MBT-ACS): development, structure and reliability. Psychotherapy Research. 2012, Epub ahead. Paap, M.C.S, Meijer, B.R., Cohen-Kettenis, P.T., Richter-Appelt, H., de Cuypere, G., Baudewijntje, P., Kreukels, C., Pedersen, G., Karterud, S., Malt, U.F. & Haraldsen, I.R. Why the factorial structure of the SCL-90-R is unstable: comparing patient groups with different levels of psychological distress using Mokken Scale Analysis. Psychiatry Research. 2012, Epub ahead. Karterud, S. Konstruiren und Mentalisieren der Matrix. Gruppenpsychother Gruppendynamik, 48: , 2012 Norman-Eide, E., Johansen, M.S., Norman-Eide, T., Egeland, J. & Wilberg, T. Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorders. Comprehensive Psychiatry, Epub ahead 2012, 54(2): , Fullførte doktorgrader Frida S Gullestad: Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial, Elfrida Kvarstein sendte inn sin PhD avhandling til bedømmelse: Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services. Side 8 av 32

9 Viktigste nyvinninger Design og iverksettelse av et eget behandlingsprogram for unnvikende PF. Opprettelsen av et MBT kvalitetslaboratorium. Forskningsgruppen for personlighetspsykiatri: Denne har per i dag 16 medlemmer. En lang rekke prosjekter er i gang. Strategi for 2013 Bistå NAPP, etablere MBT laben, konsolidere forskningsgruppen, konsolidere DN og MBT-programmet, publisere data fra egen MBT behandling, videreutvikle eget behandlingsprogram for unnvikende PF. Side 9 av 32

10 Poliklinikk for angst og tvangslidelser Organisasjonsmessig endring: Ingen endring. Poliklinikk for angst og tvangslidelser: Mottar henvisninger fra spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Godtar henvisninger fra fastlege ved ubehandlet tvangslidelse. Målgruppen er pasienter med primær angstlidelse som panikklidelse, sosial fobi, generalisert angstlidelse (GAD), agorafobi m/u panikkanfall, tvangslidelse (OCD) og spesifikke fobier. Men vi har også noen pasienter med helseangst og trikotillomani. Behandlingen er primært kognitiv terapi, metakognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi og mindfullness. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper: Individuell behandling som oftest 1 gang i uken i 22 uker (idealet) av og til kortere og ofte lengre. Gruppebehandling 3 timer ukentlig i 12 uker deretter 3 ganger oppfølging med ukers mellomrom. Etter dette er pasienten innskrevet i ytterligere 1 år med mulighet for individuell kontakt i denne perioden., inntil siste gruppemøte, Tidlig i gruppebehandlingen er det et informasjonsmøte for pårørende, der de får orientering og undervisning om lidelsen, behandlingen og om pårørendes rolle i den. De får også mulighet til individuell kontakt med en av behandlerne. Bemanning: Enheten har 6 fagstillinger og 1 merkantil stilling, Stine Fremstad, 100%. Ny psykolog, Lars Morså, i 100% stilling fra primo februar. Psykolog Tony Fernandes i 100% stilling til medio juni da han sluttet. Spesialpsykolog Randi Hersoug 100%. Psykologspesialist Einar Hjertø, 75%, i 3 måneders pappapermisjon fra medio oktober til han slutter hos oss medio januar Ny psykologspesialist, Kjetil Mellingen, 100% fra medio oktober. Psykiatrisk sykepleier Erna Moen 100%, psykiater Unn Beate Kristensen 90% enhetsleder, Ida M. Wiborg, som også er psykologspesialist 100%. Antall henvisninger: avslag 105 inntak Ventetiden fra ferdig vurdert henvisning til pasienten har fått tilbud om konsultasjon er maks 8 måneder. Vi har prioritert OCD pasienter til gruppebehandling og pasienter under 23 år. De får mindre ventetid. Pasientene kommer fra hele Helse Sør-Øst. De fleste er fra Oslo (72) og Akershus (23). I Oslo er alle 16 bydelene representert unntatt Sentrum. Side 10 av 32

11 Antall påbegynte behandlinger: 127 pasienter Diagnoser: Omtrent 50% har OCD m/u komorbiditet. Resten har ulike angstdiagnoser. Antall konsultasjoner: stk. Psykiater Lorentz Notø gikk av med pensjon i Antall pasienter avsluttet i 2012: 70 pasienter Mål for 2012: Evaluering av behandlingene (spørreskjema ved avslutning) for å få et kvalifisert beslutningsgrunnlag for hva enheten gjør og skal gjøre videre. Det ble ikke gjennomført, men vi diskuterte og bestemte oss for å knytte oss til Dagbehandlingsnettverket, hvis mulig.. Evaluering av behandlingene ble gjennomført for gruppebehandlingene, men status ikke gjort opp. For individuelle behandlinger har vi ikke data. Å få OCD-teamet for vårt område knyttet til vår enhet. Få oppgradert maskin-og programvare innen IKT. Det fikk vi ikke, bare lovnad om nye maskiner, da våre er fra forrige århundre. Gruppebehandling: 5 nye grupper for OCD pluss 3 oppfølgingsgrupper etter avsluttet behandling. 1 ny gruppe for trikotillomani og skinpicking (Erna) (pågående) og 2 oppfølgingsgrupper etter avsluttet behandling. Alle gruppene har en pårørende dag med undervisning og orientering. Faglig deltakelse: Psykiatrisk diagnostikk (DSM-V), Gaustad. 16 mars. Unn. NFKTs årlige seminar i Portugal, 4-8 juni. Erna.. Selvmordsrisikovurdering/Forebygging, Ewa Ness, Gaustad. 14 juni. Alle Nasjonal OCD konferanse på Røros i regi av ANANKE august. Lars, Unn og Erna. Congress for the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. 29 august 1 september. Lars, Randi, Stine og Ida. Holde orden i eget hus, Ewa Ness og Torunn Wedal, Ullevål, 6 september. Randi, Stine og Ida. PTSD: When remembering hurts..., prof. Murray Stein, 12 september. Randi og Erna. Introduksjonsdag for nyansatte. 14 september. Unn og Lars. SCID-II kurs, Ullevål, oktober. Lars og Kjetil. Veileder- og Inspirasjonskonferanse NFK1-2 desember. Unn, Erna og Randi. Side 11 av 32

12 Seminarer i egen regi: Metakognitiv terapi for angstlidelser. Professor Hans Nordahl. Angstseminaret, 3-4 mai. Administrert av Randi og Stine. Alle deltok. Behandling av Tourettes syndrom. Ass. Professor Douglas Woods, 21 august. Lars og Erna. Behandling av trikotillomani, Ass. Professor Douglas Woods, 3-4 desember. Kjetil, Erna og Lars. Undervisning: Akuttpsykiatrisk avd. Ullevål sykehus om OCD. Unn. Om tvangslidelse for pasientgruppe på Alna DPS, Dagavdelingen 2x2 t. Erna. Pasienter og pårørendeundervisning i regi av Ananke om OCD. Erna. Foredrag på Fagkongressen på Røros om pårørendearbeid. Erna. La frem OCD-prosjektet på Fagdag for forskere ved R-Bup, Nydalen, og fikk veiledning på det fra prof. Murrey Stein. Erna. Internundervisning om trikotillomanii for Avd. for personlighetspsykiatri, Ullevål. Erna Undervisning om OCD og kognitiv terapi i Videreutdanning i psykisk helse ved Diakonhjemmet sykehus. Erna. Internundervisning om metakognitiv terapi for Avd. for personlighetspsykiatri, Ullevål. Unn. Undervisning i CBT ved panikklidelse, sosial fobi og OCD for LIS-leger i OUS. Unn. Kurs i CBT, 6-7 mars og september (psykiatri terminen). Randi og prof. Egil Martinsen. Veiledning: Kommunehelsetjenesten i Bærum ifbm. pasient med Tourettes syndrom og OCD.Unn. Forskning: Multisenter prosjektet med eksponeringsbehandling av OCD pasienter ved hjelp av video fortsetter. 3 heldags fagmøter i den sammenhengen. Erna. Multisenter prosjekt i gruppebehandling for trikotillomani (Sørlandet sykehus, St. Olav hospital/avd. Østmarka). Samarbeidet medførte 3 heldagsmøter for planlegging, 1 dags seminar om trikotillomani og 1 dags veiledning i behandlingsmanualen. Mottok Forskningspenger: kr. til planlegging og tilrettelegging av prosjektet og penger fra Avd. for personlighetspsykiatri til å oversette selvhjelpsheftet som hører til. Erna, Kjetil, Lars.. Publikasjoner: Fagartikkel i Tidsskrift for NFKT om Trikotillomani som lidelse og om den planlagte forskningen om temaet her ved poliklinikken. Des. 2012: Erna og Benjamin Hummelen. Intervju med Erna om pårørendearbeid til Jubileumsbok for PIO-senteret i Oslo. (En del av Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern (LPP) Utgis i Videreutdanning: 2 årig videreutdanning i metakognitiv terapi (MCT). Unn. Spesialistutdanning i psykologi. Lars og Tony. 2 årig kognitiv utdanning i regi av NFKT. Lars. Side 12 av 32

13 Annet: Unn godkjent av DNLF som psykoterapiveileder i januar. Unn fortsatt medlem av styringsgruppen for Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse oppnevnt av Helsedirektoratet for organisering og opplæring av OCD-team i Norge. Unn fortsatt medlem av arbeidsgruppen Campus Gaustad som arrangerer lunsjmøter med faglig innhold 2-3 ganger i semesteret. Gikk ut av gruppen i september. Barneansvarlig hos oss. Lars. Brannvernsopplæring. 25 juni. Lars. Randi observatør ved internkontroll på RASP 12 november. Intern kontroll 13 november. Et avvik som ble lukket. HLR instruktørkurs, Ullevål. 19 nov. Lars. Kveldspoliklinikken Raskere tilbake som ligger hos oss og som administreres av Einar og Stine. Tar imot pasienter med angstlidelser Samarbeid med andre instanser: Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Ullevål, ifm komorbide tilstander hos OCD pasienter. Erna, Lars og Unn. Nasjonalt senter for Telemedisin i Tromsø angående bruk av I-pad i OCD prosjektet. Erna. Erna oppnevnt til å sitte i Fagråd for ANANKE. Mål for 2013: Opplæring og bruk av Dagbehandlingsnettverket for å få et kvalifisert beslutningsgrunnlag for hva enheten gjør og skal gjøre videre. Geir Pedersen. Kurs i og bruk av GAF-S. Geir Pedersen. Å ha OCD-teamet for vårt område knyttet til vår enhet. Unn. Få igangsatt Ernas prosjekt. Side 13 av 32

14 Ruspoliklinikken Virksomheten i 2012 Ruspoliklinikken har i 2012 som tidligere år hatt fokus på pasientarbeid, kvalitetssikring av pasientbehandlingen, opprettholde et godt samarbeid med 1.linja, styrke samarbeidet med Josefinegt DPS, Sogn videregående skole, BUP og barnevernet, med tanke på tidlig intervensjon rettet mot unge under 26 år, med skadelig bruk av cannabis. (Det foreligger en egen rapport om rekrutteringsarbeidet.) På bakgrunn av Medarbeiderundersøkelsen i 2011 har det faglige og psykososiale arbeidsmiljøet også vært i fokus i Det har bl.a. vært gjennomført en fagdag for Ruspoliklinikken på Hotell Opera. Vi har for første gang på flere år hatt psykologstudent i hovedpraksis fra Danmark og psykologstudenter (4) fra UIO i forpraksis i 2 semestre. I 2012 har det ikke vært noen utskiftninger i personalgruppa. To behandlere har vært i h.h.v. barsel- og pappapermisjon. Det faglige fokus har vært på å øke den generelle kompetansen når det gjelder integrert behandling rus og psykiske lidelser. 2 behandlere har hospitert og mottatt veiledning ifm traumebehandling i grupper ved Traumeklinikken, Modum Bad, Eilert Sundts gt. Antall henvisninger til poliklinikken og døgnbehandling i 2012 har gått ned. Dette kan bl.a. ha sammenheng med at Trasopp, A-senteret og Incognito har redusert døgnbehandlingen og økt den polikliniske kapasiteten. Antall konsultasjoner er imidlertid omtrent det samme. Antall henvisninger Fra 2011 til 2012 er poliklinikkhenvisningene redusert med 72 (se tabell). Henvisninger til døgninstitusjoner er redusert med 19. Vi har fortsatt gjennomsittelig 3-4 uker ventetid fra henvisningen er ferdig vurdert til pasienten har fått tilbud om konsultasjon. Henvisere Sagene 51% 54% 35% 41% Nordre Aker 17% 18% 20% 21% Bjerke 19% 18% Østensjø/Nordstrand 14% 4% 2% Øvrige bydeler i Oslo 19% 15% 15% Folkereg. Utenfor Oslo 7% 2% Antall konsultasjoner Side 14 av 32

15 I 2011 var det en økning på 426 konsultasjoner sammenlignet med Antall konsultasjoner i 2012 er 6 mindre enn i Andelen ikke møtt 14% og avbud 24%, små forandringer sammenlignet med 2011, men er fortsatt for høy. Eget samarbeidsprosjekt for å redusere behandlingsavbrudd blir igangsatt i regi av Rus og avhengighet i april % møtte ikke til vurderingssamtaler. Mange av henvisningene innholder fortsatt ikke tilstrekkelig med opplysninger til at de kan rettighetsvurderes. Vi innkalte til totalt 165 vurderingssamtaler i 2011 og 132 i % fordeling etter alder Under 18 år 0 9 3% 7 3% år 65 28% 79 30% 94 34% år % 85 32% 92 33% år 40 17% 55 21% 52 19% år 22 10% 31 11% 22 8% Over 57 år 6 2% 9 3% 9 3% Totalt Rapport om Ungdomsprosjektet beskriver en modell for rekruttering og samarbeid med Sogn vgs, barnevern, BUP og sosialtjenesten. I løpet av 2 år har antallet unge under 26 år økt med 26 pasienter. I 2010 hadde vi 49 unge av totalt 234 pasienter og i av 276 totalt. Bemanning Teamet har som tidligere år 9 behandlerstillinger og 1 sekretærstilling. En har hatt barselpermisjon i ca 7mnd, en har hatt pappapermisjon i 4 mnd. Faglig aktivitet Gruppeterapi ble igangsatt i april 2012, rekrutteringsprosessen var sannsynligvis ikke god nok, oppmøte ikke stabilt nok og gruppa ble avviklet. Ny gruppebehandling er planlagt i 2012 og starter i Alle ansatte har også i 2012 deltatt på en rekke ulike faglige seminarer. To har hospitert i stabiliseringsgrupper ved Traumepoliklinikken. En har veiledet ansatt i Velferdsetaten som er engasjert i prosjektet Ut av tåka. En har deltatt i faggruppe for å lage behandlingslinje affektive lidelser. Foreløpig ikke ferdigstilt. En psykolog har begynt på spesialiteten i rus. En representant på Euro-PAD-konferanse i København. Kvalitetsrådet og Revisjonsgruppen Journalrevisjon. Side 15 av 32

16 Diagnoser Diagnoserapportene i LIS er fortsatt svært mangelfulle og ukorrekte, og vi har ingen egen registrering av diagnoser. Alle pasienter har imidlertid en eller flere rusdiagnoser. De fleste har også en eller flere andre psykiatriske diagnoser, som tidligere. Satsningsområder/utfordringer 2013 Omorganisering av Ruspolinikken, fra Avd. for Personlighetspsykiatri til Avd. Rus og avhengighet Bytte av lokalisasjon til Aker sykehus Videreføring og utvikling av rekruttering av de under 26 år med tanke på tidlig intervensjon ift rusproblematikk. Fortsette samarbeidet med Josefinegt DPS om gråsonepasienter. Gjennomføre konkrete tiltak, bl.a. felles lunsjer, fagdag, med tanke på å opprettholde og ytterligere bedre det psykososiale arbeidsmiljø og faglige samarbeidsklima. Delta i samarbeidsprosjektet Behandlingsavbrudd bl.a. for å redusere antallet ikke-møtt. Psykologspesialist Espen Arnevik planlegger også et forskningsprosjekt. Side 16 av 32

17 Sammendrag nøkkeldata Rupo 2012: Antall henvisninger Poliklinikk (+8) 258(+77) 186 (-72) Døgnbehandling (+6) 30 (-19) Totalt (+7) 307 (+83) 216 (-91) Avslag Viderehenvist Totalt Antall unike pasienter Antall konsultasjoner (+36) (+426) (-6) Konsultasjoner Møtt 64% 65% 62% 2305 (62%) Avbud 19% 19% 21% 879 (24%) Ikke møtt 17% 16% 17% 525 (14%) Avbud + ikke møtt 36% 35% 38% 1404 (38%) Vurderingssamtaler 132 stk Møtt 56% 60% 61% 78 (59%) Ikke møtt 44% 40% 39% 54 (41%) Avslag 38% 28% 24 (31%) Fikk rett til nødv. helsehjelp 62% 72% 54 (69%) Side 17 av 32

18 Enhet for DagbehandlingsNettverk Ansatte 2012 Enhetsleder Geir Pedersen (100%) Nye medlemmer og medlemsmasse Det var ingen forandring i medlemsmassen i Nettverket består av 17 enheter. Undervisning i regi av DN I 2012 ble det i regi av DN avholdt to kurs i Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppeterapi, to kurs i SCID-II - Diagnostikk av pasienter med personlighetsforstyrrelser, ett kurs i skåring av GAF på Ullevål og ett for LIS leger på Gaustad. I tillegg til dette har Christian Schlüter holdt flere eksterne kurs om personlighetsforstyrrelser i regi av nettverket. Det er også avhold en rekke kurs rundt om hos nettverksmedlemmene. Spesielt SCL-90-R, CIP, GAF, SIPP og ANPS, men også i forhold til nettverkets rutiner og dataprogram. Salg/utsendelse av programvare DN sender ut programvare for SCL-90-R, CIP, SIPP, SKO og SCID-II protokoller mot administrasjonskostnader. I 2012 ble det sendt ut programvare for ca. kr ,- Edb-systemet Nettverkets dataprogram ble i 2012 underkastet en omfattende revisjon for å tilpasse seg variasjon og fleksibilitet i behandlingstilbud rundt om hos medlemmene. Forskning Det ble i 2012 publisert og arbeidet med en rekke forskningsprosjekter. En oversikt finnes under: Nettverksmøter Nettverket har avholdt to nettverksmøter i Ett i Oslo forut for årskonferansen og ett på Ullevål i november. Nettverkskonferanse Fredag 1. juni ble nettverkets 20 kliniske konferanse (jubileumskonferanse) avholdt i Oslo. Utvikling av standardiserte periodiske rapporter Data fra nettverksmedlemmene samles nå inn rutinemessig hver januar/februar. Fra disse ble det utarbeidet en standardisert årsrapport til hver enhet, hvor hver enkelt blir sammenlignet med Side 18 av 32

19 nettverket som helhet. I tillegg fikk noen enheter sær-rapporter basert på ulike lokale behandlingsprogram. Spørreskjema om Kroppsopplevelse Som en oppfølging etter utviklingen av dette spørreskjemaet er det gjennomført to spørreundersøkelser i En for normering og en for kontroll at kort-tids stabilitet (test-retest). Bistand til andre prosjekter/aktiviteter Klinikkens prosjekt kalt Bruk av elektroniske portalløsninger i Klinikk PHA pågår fortsatt, men det har vært lite møtevirksomhet i Nettverket er representert i denne prosjektgruppen. I forbindelse med avdelingens årsmøte i 2012 ble nye behandlingsdata fra APP innhentet og analysert. Nettverket har etablert et samarbeid med RASP om forskning på spiseforstyrrelser. Første studie ventes innsendt i begynnelsen av Nettverket har bistått UPP ved en rekke forefalne problemstillinger. BioBank prosjektet til Benjamin Hummelen er nå i gang, og Lovisenberg DPS har knyttet seg til prosjektet i tillegg til personlighetspoliklinikken ved APP. Trikotillomani prosjektet til Benjamin og Erna Nye dataprogrammer Det er utviklet tre nye dataprogrammer i 2012: 1. MBT Adherence and Competence Scale for gruppe og individualbehandling 2. System for registrering av henvendelser til NAPP 3. RFQ-54 (Reflective Function Questionnaire) Aktiviteter i 2013: Nettverket vil i hovedsak fokusere på vedlikehold av medlemmene gjennom veiledning, undervisning og brukerstøtte. GAF-prosjektet Det vil søkes prosjektmidler til videreutvikling og kvalitetssikring av GAF. Dette innebærer revisjon av GAF-manualen, utvikling av videobaserte undervisningsprogrammer på nett, og internasjonal standardisering. Nye medlemmer Nettverket er fortsatt åpen for vurdering av nye medlemmer. Det er for tiden én potensiell søker i 2013 (Jæren DPS). I tillegg vil system og rutiner for DagbehandlingsNettverk innføres ved Enhet for Angst og tvangslidelser ved APP. Side 19 av 32

20 Utarbeidelse av standardiserte rapporter I slutten av februar vil data fra det nye edb-systemet samles inn. Disse vil analyseres og det vil bli laget separate rapporter til hver enkelt behandlingsenhet. Dette arbeidet vil løpe frem mot påske. Nettverkskonferansen Fredag 24. mai avholdes nettverkets 21 kliniske konferanse på Lillestrøm. Samarbeid med andre faggrupper I løpet av 2013 vil nettverket fortsette samarbeid med andre faggrupper. Spesielt Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP) og Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser (RASP) ved OUS. Kursvirksomhet DN fortsetter sin kursvirksomhet som i 2012, men gjør deler av dette i regi av NAPP. Forskning Det vil i 2013 arbeides med en rekke forskningsprosjekter. En oversikt finnes under: Andre engasjementer Nettverket vil engasjere seg i følgende prosjekter i 2013: Forskningsprosjekter (ANPS, WSAS, EDS-5) Ullevål Personlighetsprosjekt (UPP) Unnvikende-prosjektet ved Personlighetspoliklinikken (APP) MASC-prosjektet ved Personlighetspoliklinikken (APP) Multisenter-studien av Trikotillomani ved Enhet for angst og tvangsl. (APP) BioBank-prosjektet MBT-kvalitetslab Side 20 av 32

21 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP Etter flere års arbeid ble det fra etablert en Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri som en enhet ved avdelingen. Personlighetens betydning for helse og spesielt mental helse Grunnlag for forståelse: Evolusjon av det sosiale mennesket og the human mind Nevrobiologi, den sosiale hjernen Emosjoner og følelser Temperament og personlighetstrekk Tilknytning og tilknytningsmiljø (familie) Sosial kognisjon/mentalisering: Å forstå seg selv og andre emosjonelt Oppvekstmiljø (barnehage, skole, sosialt nettverk) Selvutvikling: Identitetsutvikling i en kulturell kontekst Mellommenneskelig fungering i nære relasjoner, yrkesliv og samfunn Formål NAPP har som hovedformål å utvikle kompetanse og ferdigheter i utredning og behandling av pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten i Norge. Dernest å være en sentral formidler av forskningsbasert informasjon og kunnskap til spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten forøvrig, pasienter og pårørende og øvrig allmennhet. NAPP skal også drive egen forskning og bidra til å etablere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk innen fagfeltet personlighetspsykiatri. NAPP skal bistå norske helsemyndigheter, når det er behov for det, i arbeid relatert til personlighetsforstyrrelser. Organisering av tjenesten Tjenesten ble etablert som en enhet under Avdeling for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus Tjenesten finansieres av Helse Sør-Øst RHF, som får øremerkede tilskudd over statsbudsjettet i tillegg til basistilskuddet. Overlege Øyvind Urnes er leder i 100% stilling, psykologspesialist Christian Schlüter er ansatt i 50% stilling og Irene Øvstebø Tvedten er kommunikasjonskonsulent i 60% stilling. Sentrale utførte oppgaver for 2012 Dialog med spesialisthelsetjenesten i Norge gjennom etablering av faglig referansegruppe. Vi har kartlagt behovet for kompetanseoppbygging i spesialisthelsetjenesten gjennom å etablere en faglig referansegruppe med en representant fra alle regionale helseforetak. Vi har avholdt møter med kontaktpersoner fra Helse Vest og Helse Nord, og opprettet kontakter med kontaktpersoner fra Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Vi har også gjort en mindre pilotundersøkelse i spesialisthelsetjenesten for å identifisere målgruppens forventninger til en tjeneste som NAPP. Side 21 av 32

Årsrapport 2011. Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Årsrapport 2011. Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart for avdelingen i 2011 Klinikk psykisk helse og avhengighet Marit Bjartveit Klinikkleder Senter

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret utkast Øyvind Urnes 1 Behandlingslinje for personlighetsforstyrrelser Ved å følge denne behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling,

Detaljer

Årsrapport 2013. Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Årsrapport 2013. Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Seksjon for personlighetspsykiatri Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Innholdsfortegnelse Innledning og overordnet rapport for seksjonen

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper. Frist for tilbakemelding:

Detaljer

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud - med vekt på Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD) Vegard Krabberød Larssen, psykologspesialist Hvorfor fokus på personlighetsforstyrrelser?

Detaljer

Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse Øyvind Urnes, Sigmund Karterud, Theresa Wilberg Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Årsrapport 2014. Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Årsrapport 2014. Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Seksjon for personlighetspsykiatri Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Innledning fra Seksjonsledelse Side

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015 Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015 Sigmund Karterud Oslo universitetssykehus Seksjon for personlighetspsykiatri Institutt for mentalisering Først: At MBT er effektiv

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Arne Okkenhaug Rådgiver forskning og fagutviklingsenheten HNT HF, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 24.10.14 Jæren DPS Forslag til agenda fra NT Dere velger «fordypning»:

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 19.11.2015

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 19.11.2015 Klinikk og avhengighet Organisasjonskart pr. 19.11.2015 Klinikk og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder Ingrid Melle Fag- og kvalitetsstab

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser

Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser Retningslinjer for behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser Sigmund Karterud University of Oslo Oslo University Hospital Dept. for personality psychiatry «Clinical Practice Guidelines» Internasjonal

Detaljer

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Utviklingsprosjekt: Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer. Nasjonalt topplederprogram Helle Schøyen Kull 14 Helse Stavanger 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014

Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart. pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart pr. 11.03.2014 Klinikk psykisk helse og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Pasientforløp personlighetsforstyrrelser

Pasientforløp personlighetsforstyrrelser Pasientforløp personlighetsforstyrrelser http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/samhandling_/pasientforlop_/personlighetsforstyrrelser _ Øyvind Urnes, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Klinikk psykisk helse og. Organisasjonskart. pr. 01.03.2015

Klinikk psykisk helse og. Organisasjonskart. pr. 01.03.2015 Klinikk og avhengighet Organisasjonskart pr. 01.03.2015 Klinikk og avhengighet Klinikkleder Marit Bjartveit HR-stab Karin Erlimo Økonomistab Jon Kristiansen Forskningsleder Ingrid Melle Fag- og kvalitetsstab

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization (Fenotyper av alvorlige psykiske lidelser assossiasjon med genetiske varianter) Vidje Hansen Forskningsleder, Psykiatrisk forskningsavdeling,

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose. ..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose. ..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk Disposisjon Hva er en behandlingslinje Hvorfor behandlingslinjer

Detaljer

Assistert internettbehandling: Fra forskning til klinisk praksis

Assistert internettbehandling: Fra forskning til klinisk praksis Assistert internettbehandling: Fra forskning til klinisk praksis Tine Nordgreen Psykologspesialist, førseamanuensis Haukeland Universitetssykehus Universitetet i Bergen Angst og depresjon 40% får en psykisk

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Gunnar Wøllo Egeberg Spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset.

Gunnar Wøllo Egeberg Spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Gunnar Wøllo Egeberg Spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Bodø, 27.04. 2014 Brev til: Helse Nord RHF, ved adm. direktør og styremedlemmer

Detaljer

Psykoedukasjon og dynamisk gruppeterapi. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo

Psykoedukasjon og dynamisk gruppeterapi. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Psykoedukasjon og dynamisk gruppeterapi Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Psykoedukasjon Står sterkt evidensmessig i somatisk medisin (eks.

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem?

Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem? Farmakoterapi Behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelse Hva virker for hvem? Theresa Wilberg Professor/overlege UiO og OUS NICE (2009) og APA (2001) retningslinjer: PF som sådan kan ikke behandles

Detaljer

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Professor,

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

VEILEDET INTERNETTBEHANDLING

VEILEDET INTERNETTBEHANDLING VEILEDET INTERNETTBEHANDLING En psykologisk behandling der pasienten følger en standardisert psykologisk behandlingsmanual og gjennomfører denne mer eller mindre på egen hånd Terapeutveiledning Diagnostisk

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud?

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Professor Torleif Ruud Akershus universitetssykehus torleif.ruud@ahus.no NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet Oslo 16.oktober 2007

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

KRØ Norske retningslinjer: Riktig svar på dagens utfordringer?

KRØ Norske retningslinjer: Riktig svar på dagens utfordringer? Norske retningslinjer: Riktig svar på dagens utfordringer? Knut Boe Kielland Dagens utfordringer Mye lidelse knyttet til dobbeltdiagnose Vidt spekter av psykiske lidelser Samtidig rusmisbruk innebærer

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Hvordan jobbe med ungdom med selvskading og suicidal atferd

Hvordan jobbe med ungdom med selvskading og suicidal atferd Hvordan jobbe med ungdom med selvskading og suicidal atferd Workshop, 8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og forebygging Line I. Stänicke, Anita J. Tørmoen, Ruth-Kari Ramleth Nasjonalt Senter

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose SAMHANDLING OG ORGANISERING NSH 12.10.2009 Disposisjon Hva er en behandlingslinje? Hvorfor? Hvordan lage og implementere?

Detaljer

Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt. Bydelsbesøk 26.

Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt. Bydelsbesøk 26. Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt Bydelsbesøk 26.mars 2012 Janne Sonerud avd.sjef Lovisenberg DPS side 1 Psykiatrisk

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer

Sørlandet Sykehus. NONEMI 10 år. Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer Sørlandet Sykehus NONEMI 10 år Birgit Lie, dr med, avd sjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer 22.11.2016 2006 Samarbeid mellom Psykososialt team sør og medisinsk avdeling Sørlandet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon personlighetspsykiatri Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 17.06.13) Tlf. ekspedisjon: 22 11 83 75 Org.nr:

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10)

Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Egen søknad om utredning og eventuelt behandling (versjon 30.06.10) Søknaden sendes seksjonsoverlegen ved Personlighetspoliklinikken Avdeling for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering

Selvmordsrisikovurdering Selvmordsrisikovurdering Et undervisningsopplegg for ansatte i Psykisk helsevern Rita Småvik Fagutvikler St.Olavs Hospital avd. Østmarka Bakgrunn Sterk økning i selvmordstallene fra 1950-tallet 1994 Vedtatt

Detaljer