Årsrapport Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner"

Transkript

1 Seksjon for personlighetspsykiatri Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

2 Innholdsfortegnelse Innledning og overordnet rapport for seksjonen Side 2 Forskning og fagutvikling i 2013 og utfordringer/strategi for 2014 Side 9 Poliklinikk for angst og tvangslidelser Side 11 Raskere tilbake Side 15 Enhet for DagbehandlingsNettverk Side 17 Spiseforstyrrelsespoliklinikken Side 20 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP Side 26 Personlighetspoliklinikken Side 31 Side 1 av 39

3 Innledning Årsrapporten gir en oversikt over seksjonens virksomhet i juni ble hele Klinikk Psykisk helse og avhengighet omorganisert og avdelingen gikk over til å hete seksjon. Ruspoliklinikken gikk til avdeling for rus og avhengighet og lokalpoliklinikken for spiseforstyrrelser fra RASP (regional avdeling for spiseforstyrrelser) til vår seksjon. Ruspoliklinikken omtales ikke i denne årsmeldingen. Organisasjonskart Seksjon for personlighetspsykiatri Seksjon for personlighetspsykiatri har fra 1. juni 2013 vært organisert på følgende måte. Klinikk psykisk helse og avhengighet Marit Bjartveit Klinikkleder Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner Ellen Hagemo Avdelingsleder Seksjon for personlighetspsykiatri Torill Irion Seksjonsleder Sigmund Karterud Avdelingsoverlege Ledermøte Kvalitetsråd Fagråd Forskningsgruppen Personlighetspoliklinikken Elfrida Kvarstein Enhetsleder Spiseforstyrrelsespoliklinikken Åse Minde Enhetsleder Enhet for Dagbehandlingsnettverk Geir Pedersen Enhetsleder Angst- og tvangslidelsespoliklinikken Unn B Kristensen Enhetsleder Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) Øyvind Urnes Enhetsleder Hovedoppgaver 2013 Oppstart & drift MBT lab Ferdigstille behandlingsforløp Videreutvikle NAPP, økt finansiering Gjennomføringsprosjektet Forberede DIPS-innføring Organisatorisk endring Upp- & Trikotillomani-prosjektene Egenrevisjon høst 2013 Side 2 av 39

4 Kurs/seminarer/konferanser Seksjonen avholdt en rekke kurs og konferanser i 2013: Gaf kurs (2 stk) Scid II-kurs (4 stk) Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (2 stk) Batemanseminar/nordisk samarbeidsmøte (2 stk) Angstseminaret Konferanse om differensialdiagnostikk Personlighetspsykiatrikonferansen 2013 Antisosial PF Pårørendeopplæring Regnskap Alle tall i 1000 kr Regnskap Budsjett Avvik Aktivitetsbaserte inntekter Andre inntekter Sum Sum driftsinntekter Varekostnader knyttet til aktivitet i foretaksgruppen Lønn-og innleiekostnader Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Interne inntekter Interne kostnader Sum interneposter ex SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT inkl.interne poster Kommentarer til regnskapet: Alle enheter. Ink. Øremerkede midler Kostnadsbildet er korrekt Noen svakheter i kontering, kurskostnader havnet i kontogruppe for personalkostnader Aktivitetsinntekter for poliklinikkene på Gaustad er ikke ført etter endringer i DIPS sommer 2013 Side 3 av 39

5 Polikliniske kontakter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Aktivitet Plantall Samlet antall polikliniske konsultasjoner for seksjonens poliklinikker i 2013 var stk. Totalt plantall: stk Fordeling aktivitet 2012 per poliklinikk: Personlighetspoliklinikken Spiseforstyrrelsespoliklinikken 4272 Angst-og tvangslidelsespoliklinikken Side 4 av 39

6 Utvikling og fordeling aktivitet per poliklinikk Antall konsultasjoner Personlighetspoliklinikken Spiseforstyrrelsespoliklinikken Angst- og tvangslidelsespoliklinikken Ventetid for poliklinikkene Antall uker Angst og tvangslidelsespoliklinikken 25 Personlighetspoliklinikken 10 Spiseforstyrrelsespoliklinikken 4 Ventetiden er å forstå som tiden fra mottatt (og akseptert) henvisning og frem til første utredningssamtale Angstpoliklinikken prioriterer unge under 23 år, disse kommer inn innen 65 virkedager. Side 5 av 39

7 Antall ansatte Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall ansatte Antall månedsverk ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Brutto månedsverk Netto månedsverk 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månedsverk 37,5 37,8 36,1 35,6 36,1 35,1 33,0 34,2 34,2 34,4 34,2 35,8 Netto månedsverk 31,7 31,9 31,1 31,7 33,3 30,6 11,4 27,9 27,2 28,1 26,0 27,7 Side 6 av 39

8 Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Nasjonal HR-indikator. Netto månedsverk: Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Sykefravær Gjennomsnittlig sykefravær alle enheter og alle fraværslengder 2013: 5,6% 14 Sykefravær Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefravær pr. fraværslengde og enhet Sykefravær (egenmeldt) Sykefravær (sykmeldt) Totalt sykefravær Dagsverk Prosent Dagsverk Prosent Dagsverk Prosent Dagbehandlingsnettverk Seksjonsledelse / stab 9 1,0 % 46,1 5,0 % 55,1 6,0 % Personlighetspoliklinikken 68,3 2,5 % 202,4 7,3 % 270,7 9,8 % Angst- og tvangslidelsespoliklinikken 27,8 1,9 % 6 0,4 % 33,8 2,3 % NAPP 6,6 1,0 % 10 1,5 % 16,6 2,5 % Spiseforstyrrelsespoliklinikken 14,3 0,8 % 40,2 2,2 % 54,5 5,1 % Side 7 av 39

9 Avvik Registrerte avvik i sykehusets avvikssystem i 2012: HMS o Antall: 7 stk Pasientrelatert o Antall: 9 stk Annet o Antall: 3 stk Egenkontroll Fokus: forbedringsområder og avvik som fremkom i klinikkens egenrevisjon av Internkontroll høsten 2012, særlig: o AML-brudd o Manglende bruk av ephorte o Epikrisetiden ikke overholdt o Om alle avdelinger har utarbeidet minimumspakke for utredning Oppgaver i 2014 Innføring DIPS, nye pasientadministrative rutiner OCD-team Side 8 av 39

10 Forskning og fagutvikling i 2013 og utfordringer/strategi for 2014 Forskningsgruppen for personlighetspsykiatri består nå av 16 personer: Sigmund Karterud (leder), Theresa Wilberg, Geir Pedersen, Benjamin Hummelen, Elfrida Kvarstein. Øyvind Urnes, Merete Johansen, Bjørnar Antonsen, Christian Sclüter, Eivind Norman-Eie, Ingeborg Eikenes, Ted Reichborn Kjennerud, Erna Moen, Kari Rød, Torill Irion og Siri Lundquist. En lang rekke prosjekter er i gang. Publikasjoner i 2013: Gullestad FS, Johansen MS, Høglend P, Karterud S & Wilberg T. Mentalization as a moderator of treatment effects: Findings from a randomized clinical trial for personality disorders, Psychotherapy Research. 2013, 23(6): Karterud, S., Pedersen, G., Johansen, M.S., Johansen, P., Schlüter, C., Engen, M., Wilberg, T., Urnes, Ø. & Bateman, A. The mentalization-based treatment adherence and competence scale (MBT-ACS): development, structure and reliability. Psychotherapy Research. 2013, 23(6): Karterud, S. Personlighet og sosialpsykologi. Bokanmeldelse. Tidsskrift Nor Legeforen, 2013, 133: 866. Karterud, S. Å skape selvopptatte elever og studenter. Tidskr Nor Legeforen, 2013, 12-13: Morken, K., Arefjord, N., Karterud, S. Transforming disorganized attachment through mentalization-based treatment. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2013, DOI /s Karterud, S. Emosjoner i mentaliseringsbasert terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2013, 50(8): Bøen, E., Elvsåshagen, T., Westlye, L.T., Hummelen, B., Hol, P.K., Boye, B., Andersson, S., Karterud, S., Malt, U.F. Reduced volume in stress-sensitive hippocampal subfields in borderline personality disorder. Journal of psychiatry and neuroscience Kvarstein, E., Karterud, S. Large variation of severity and five year course of symptom distress among patients with personality disorders. Personality and Mental Health, 2013, 7(4): DOI: /pmh.1226 Johansen, M.S., Normann-Eide, E., Normann-Eide, T. & Wilberg, T. Emotional dysfunction in avoidant compared to borderline personality disorder: a study of affect consciousness. Scandinavian Journal of Psychology, 2013, 54: Eikenæs, I., Hummelen, B., Abrahamsen, G., Andrea, H. & Wilberg, T. Personality functioning in patients with avoidant personality disorder and social phobia. Journal of personality disorders. 2013, 27: Pedersen, G., Karterud, S., Hummelen, B., Wilberg, T. The impact of extended longitudinal observation for assessment of personality disorders. Personality and Mental Health, 2013, 7: Reas, D.L., Rø, Ø., Pedersen, G., Hummelen, B., Karterud, S. Comorbidity of eating disorders in patients with personality disorders. Int Journal of Eating Disorders, 2013, DOI: /eat Side 9 av 39

11 Bøen, E., Westlye, L.T., Elvsåshagen, T., Hummelen, B., Hol, P.K. M.D.; Boye, B., Andersson, S., Karterud,S. & Malt, U.F. Reduced Cerebral Cortical Thickness in Women with Borderline Personality Disorder in Regions Involved in Social Cognition. Biological Psychiatry, 2013, Epub ahead Kvarstein, E.H.,Arnevik,E.,Hallsteinli,V.,Rø,F.G., Karterud,S.,Wilberg,T Health service costs and clinical gains of psychotherapy for personality disorders: A randomized controlled trial of day hospital-based step down treatment versus outpatient treatment in specialist practise. BMC Psychiatry, :315. Island, T.K. & Karterud, S. On writing a group analytic diploma. Group Analysis, 2013 Bakali, JV, Wilberg T, Klungsøyr O, Lorentzen S (2013). Development of group climate in short- and long-term psychodynamic group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 63(3), Pedersen, G., Tybring-Petersen, K., Tønder, M. Arnestad, T.B., Møller, A.C. & Øya, T. Spørreskjema for måling av kroppsopplevelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2013, 50, Normann-Eide E, Johansen MS, Normann-Eide T, Egeland J, Wilberg T (2013). Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorder. Compr Psychiatry, 54(2), Urnes, Ø (2013). Lettskrevet om behandling av dissosiasjon.tidsskrift for den norske legeforening, 21, 133:2282. doi: /tidsskr Fullførte doktorgrader Elfrida Kvarstein forsvarte høsten 2013 sin PhD avhandling: Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services. Strategi for 2014 Bistå NAPP, konsolidere MBT laben, fullføre igangværende prosjekter, videreutvikle eget behandlingsprogram for unnvikende PF, etablere et nytt overordnet forskningsprosjekt «Psykoterapi og mentalisering» der vi utvikler en egen metode for å skåre pasienters mentaliseringsevne og forsøker å knytte dette til terapeutenes intervensjoner for dermed å kunne forske på sentrale problemstillinger i mentaliseringsteorien, og dessuten knytte sammen prosess- og resultatforskning. Side 10 av 39

12 Poliklinikk for angst og tvangslidelser Målgruppe Primære angstlidelser o Enkle fobier o Panikklidelse m/u Agorafobi o Sosialfobi o Helseangst o GAD OCD Trichotillomani Behandling: Eksponering-enkle fobier CBT- Panikk, sosial angst ERP- OCD (gruppetilbud) MCT- GAD, Heleseangst, OCD ACT- Trichotillomani (gruppetilbud) HRT-Trichotillomani (gruppetilbud) Medikamneter? Bemanning: Enheten har 6 fagstillinger og 1 merkantil stilling Stine Fremstad, 100%. Psykologspesialist/enhetsleder frem til Ida Wiborg 100% stilling Psykologspesialist Kjetil Mellingen: 100% stilling Psykolog Randi Hersoug 75% stilling. Lars Morså 100% stilling Psykiatrisk sykepleier Erna Moen 100% stilling, Psykiater Unn Beate Kristensen 90% stilling-> enhetsleder fra Psykologpraktikant: Hilde Reiertsen Holm 6mndr. fra Oppgaver: Utredning med vekt på DD av o Primære/sekundære angstlidelser o OCD/ritualer ved Asberger, OCPD, Tourette Behandling individuelt og i grupper Rådgivning, veiledning og kurs/undervisning Forskning/prosjektdeltagelse Samarbeid med pårørendeorganisasjoner Side 11 av 39

13 Behandlingsaktivitet: År Henvisninger Avslag Påbegynte beh Avsluttet Konsultasjoner Geografisk fordeling År Inntak (totalt) Oslo Akershus Landet forøvrig Henvisningsdiagnoser Tvangslidelse/OCD % Primær angstlidelse % trichotillomani % Ventetiden fra henvisning til pasienten har fått tilbud om konsultasjon har vært ca. 6 måneder (uendret). Pasienter under 23 år venter max 3 måneder. Oppstart av nye grupper : 1 sosialfobi gruppe. 2 OCD grupper Trikotillomani grupper Side 12 av 39

14 Oppgaver/mål i 2013: PC oppdatering utført Trichotillomaniprosjektet er igang. Alle har gjennomført GAF-kurs og alle pasiente skal GAF es inn og ut. Tilknytning til Dagavdelingsnettverket foreløpig utsatt Opprettelse av OCD team utsatt til 2014 Kursdeltagelse: Januar: SCID II opplæring: 3 behandlere Januar: HLR opplæring : Alle Januar: GAF-kurs ½ dag: Alle Februar: Dagsseminar om depresjon- Diakonhjemmet: Alle April: Tricholtillomani forsknings- og brukerkonferanse USA: 1 behandler April : barneansvarlig 1 fagdag+2 halvdagsmøter: barneansvarlig Mai: Nettverkskonferansen: 3 behandlere Mai: Dagsmøte Oslo kommune, angstringen spesialisthelsetjenesten: 1 behandler August: OCD konferanse på Gardermoen i regi av ANANKE: 2 behandlere. September: EABCT kongress i Marrakech: 6 behandlere. September: Fagdag om DD v/tourettes syndrom Oslo: 2 behandlere Oktober: Suicidalvurderinger ½ dag: 3 behandlere November: Veileder- og Inspirasjonskonferanse NFKT: 3 behandlere Videreutdanning: Psykolog avsluttet fellesprogrammet og deltar på 2 årig kognitiv utdanning i regi av NFKT- avsluttes i 2014 Enhetslefer fullført og godkjent 2 årig Masterclass program i metakognitiv terapi (MCT). Ekstern undervisning og veiledning: OCD undervisning Josefinegaten DPS, Unn Trichotillomani foredrag OCD kongress, Erna. Trichotillomani opplæring og veiledning v/ Østmarka, Erna OCD/Trichotillomani opplæring og veiledning av pårørende, Erna Forskning: Videobehandling av OCD. Iinkludering og behandling fullført i Multisenterstudie (Østmarka/NTNU, Sørlandet sykehus og OUS) NorTrip forskningsprosjekt ledes av Erna under veiledning av Benjamin Hummelen. Multisenter prosjekt i gruppebehandling for trikotillomani (Østmarka/NTNU, Sørlandet sykehus og OUS). Oversettelse av selvhjelpsheftet til NorTrip-prosjektet ferdigstilt. Erna. Mottok pris for årets artikkel fra NFKT og Ananke for Videobehandling av OCD. Erna sammen med resten av forskergruppen fra Østmarka/NTNU og Sørlandet sykehus. Side 13 av 39

15 Samarbeid med andre instanser: Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. I Helse Sør-Øst ifm DD/komorbide tilstander hos OCD pasienter NTNU vedr. Prosjekter og veiledning/praksisplass psykologistudenter ANANKE og PIO (pårøredeorganisasjoner). Angstringen og Psykisk helse Oslo kommune Annet: Medlem av styringsgruppen for Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse Unn Medlem av vurderingsutvalget NFKT for utdeling av fondsmidler. Unn Barneansvarlig hos oss. Lars. HLR instruktør/ansvarlig Lars Kveldspoliklinikken Raskere tilbake administreres av Randi i 25% stilling Angstseminaret: GAD og Helseangst ved Ingvard Wilhelmsen. Administrert av Randi og Stine. Mål for 2014: OCD team Etablere kvalitetsregister Styrket kompetanse på OCD (inkl. Utredning/DD /behandling) Publisere og medvirke til forskningsartikler (Trichotillomani, OCD) Etablere fast avtale med NTNU vedr. psykologpraksisplasser. Redusere antall lange behandlingsforløp Side 14 av 39

16 Raskere tilbake Kveldspoliklinikken på Angst- og tvangslidelsespoliklinikken - Oppstart konsultasjoner Oppdrag og midler fra Helse SørØst Er et tilbud om korttids behandling for folk som er sykemeldt og eller i ferd med å bli sykemeldt Henvisning fra fastlege Kveldspoliklinikken har pt 14 behandlere: psykologer, psykiater og psykiatrisk sykepleiere som er spesielt interesser i korttidsbehandling og som kan behandle angstlidelser Det varier hvor mange timer/ klienter hver enkelt behandler har Maks ca 12 timer, gjennomsnitt antas ca 6-8 timer. Det legges vekt på at klienten er motivert til å komme tilbake i arbeidslivet (og /eller studievirksomhet i enkelte tilfeller) En primær angstlidelse er underliggende Eventuelt med følgelidelse som depresjon / Kjennskap til tilbudet Aviser / brosjyrer Fastlege Arbeidsgiver Familiemedlem Venner/ kjente Annet (eks psykiater /psykolog) Fordeling kjønn og alder Kvinner 55 % Menn 45 % år (36%): 43% kvinner - 26% menn år (35%): 28% kvinner - 43% menn år (22%): 22% kvinner - 21% menn + 55 år ( 7%): 4% kvinner - 11% menn Sykemelding Sykemeldingsgrad før behandling 26 % var 100% sykemeldt 8 % delvis sykemeldte Sykemeldingsgrad etter behandling 4 % var fortsatt 100% sykemeldte etter 9% var delvis sykemeldte Side 15 av 39

17 Kommentarer til tilbudet 50 % mener de har lært å mestre jobben bedre 52 % mener de har fått bedre livskvalitet 95 % mener de har fått bedre selvinnsikt iht de problemene de måtte ha 48 % mener de har fått bedre funksjonsevne 41 % mener de har kommet tilbake i arbeidslivet i større grad 44 % mener de unngått lengere tids sykemeldingsperiode 17 % mener de har unngått å bli uføretrygdet 7 % oppgir det er ingen forandring i arbeidssituasjonen Det er ellers mange positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet Resultater SDS (Sheehan Disability Scale) Selvutfyllingsmål fra 0-10 i begrensninger pga av mine problemer 0 er slett ikke og 10 meget alvorlig Før behandling Etter behandling Arbeid skole 6,27 2,55 Personlighetspoliklinikken 5,99 2,48 Familie / hjemlige forpliktelser 4,24 1,63 Side 16 av 39

18 Enhet for DagbehandlingsNettverk Ansatte 2013 Enhetsleder Geir Pedersen (100%) Nye medlemmer og medlemsmasse Det var ingen forandring i medlemsmassen i Nettverket bestod av 17 enheter. Undervisning I 2013 ble det i regi av DN avholdt ett GAF kurs for akuttavdelingene ved KPHA, samt ett for Asker DPS, ett for Søndre-Oslo DPS, og to ved seksjonen i regi av NAPP. I tillegg til disse kursene er det hold rutinemessige gjennomganger av GAF, SCL-90-R, CIP, SIPP, ANPS, samt nettverkets rutiner og dataprogram for enhetene i DN. Salg/utsendelse av programvare DN sender ut programvare for SCL-90-R, CIP, SIPP, SKO og SCID-II protokoller mot administrasjonskostnader. I 2013 ble det sendt ut programvare for ca. kr ,- Edb-systemet Nettverkets dataprogram ble i 2013 underkastet en omfattende revisjon for å tilpasse seg variasjon og fleksibilitet i behandlingstilbud rundt om hos medlemmene. Denne er nå godt oppe og går, men mindre feilretting og noen tillegg vil implementeres i ny versjon etter påske Forskning Det ble i 2013 publisert og arbeidet med en rekke forskningsprosjekter. En oversikt finnes under: Nettverksmøter Nettverket har avholdt to nettverksmøter i Ett i Lillestrøm forut for årskonferansen og ett på Ullevål i november. Nettverkskonferanse Fredag 24. mai 2013 ble nettverkets 21 kliniske konferanse (jubileumskonferanse) avholdt i Lillestrøm, med rundt 150 deltakere. Utvikling av standardiserte periodiske rapporter Data fra nettverksmedlemmene samles nå inn rutinemessig hver februar/mars. Fra disse ble det utarbeidet en standardisert årsrapport til hver enhet, hvor hver enkelt blir sammenlignet med nettverket som helhet. I tillegg fikk noen enheter sær-rapporter basert på ulike lokale behandlingsprogram. Side 17 av 39

19 Andre prosjekter/aktiviteter I forbindelse med avdelingens årsmøte i 2013 ble nye behandlingsdata fra Pesonlighespoliklinikken innhentet og analysert Norsk versjon av PID-5 Reliabilitetsanalyser for skåringer ved Kvalitetslaboratoriet Prosjekt ved Bergensklinikkene om behandlingsprogram for rus og PF Spesialistoppgave ved Øvre Romerike DPS Hovedfagsprosjekt ved UiO GAF prosjektet DSM-5 prosjektet Normeringsstudien av SIPP Spiseforstyrrelser & rus - Tyrili RASP Bistand til UPP i ulike sammenhenger Ellers mange eksterne henvendelser om tester, rutiner og skjemaer Nye dataprogrammer Det utvikles nå dataprogram for registrering og grafisk fremstilling av PID-5 protokoller. Aktiviteter i 2014: Nettverket vil i hovedsak fokusere på vedlikehold av medlemmene gjennom veiledning, undervisning og brukerstøtte. GAF-prosjektet Arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av GAF vil fortsette. Dette innebærer revisjon av GAFmanualen, utvikling av videobaserte undervisningsprogrammer, og internasjonal standardisering. Nye medlemmer Nettverket er fortsatt åpen for vurdering av nye medlemmer. Flere har meldt sin interesse. I tillegg vil system og rutiner for DagbehandlingsNettverk innføres ved Angst- og tvangslidelsespoliklinikken. Utarbeidelse av standardiserte rapporter I slutten av februar vil data fra det nye edb-systemet samles inn. Disse vil analyseres og det vil bli laget separate rapporter til hver enkelt behandlingsenhet. Dette arbeidet vil løpe frem mot påske. Gjennomgang av de standardiserte spørreskjemaene Nettverket har gjennom årene utarbeidet et sett med standardiserte spørreskjemaer som er felles for alle enhetene. I 2014 vil informasjonen i disse kvalitetssikres med tanke på reell klinisk nytteverdi. Nettverkskonferansen Torsdag 15. mai blir nettverkets 22de kliniske konferanse avholdt i Oslo. Side 18 av 39

20 Samarbeid med andre faggrupper I løpet av 2014 vil nettverket fortsette samarbeid med andre faggrupper. Spesielt Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP), Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser (RASP) ved OUS, Angst- og tvangslidelsespoliklinikken, og Spiseforstyrrelsespoliklinikken. Kursvirksomhet DN fortsetter sin kursvirksomhet som i Forskning Det vil i 2014 arbeides med en rekke forskningsprosjekter. En oversikt finnes under: Andre engasjementer Nettverket vil engasjere seg i følgende prosjekter i 2013: Forskningsprosjekter (SCL-90-R, SIPP, ANPS, DSM-5, WSAS, EDS-5) Ullevål Personlighetsprosjekt (UPP) Unnvikende-prosjektet ved Personlighetspoliklinikken MASC-prosjektet ved Personlighetspoliklinikken Multisenter-studien av Trikotillomani ved Enhet for angst og tvangsl. BioBank-prosjektet MBT-kvalitetslab Side 19 av 39

21 Spiseforstyrrelsespoliklinikken Omorganiseringen av klinikk for psykisk helse og avhengighet: Denne omorganiseringen medførte at Spiseforstyrrelsespoliklinikken den ble skilt fra regionale avdelingen for spiseforstyrrelser og samorganisert med seksjon for personlighetspsykiatri. Bortsett fra at det var mange administrative uklarheter rund økonomi og budsjetter gikk omorganiseringen smertefritt. Faglig sett opplever vi at vi står nærmere i behandlingsfilosofi med våre nye kolleger. Noe som har medført ny optimisme og positive visjoner om muligheter for samarbeid rundt fagutvikling og forskning i fremtiden Fagteamet: Poliklinikken har et tverrfaglig fagteam bestående av 7.5 fagstillinger og en merkantil stilling fordelt på følgende stillinger: Enhetsleder:100% Overlege i psykiatri. 100% Overlege i allmennmedisin 50% Klinisk spesialist i psykologi 100 % Klinisk ernæringsfysiolog 100 % Kunstpsykoterapeut / gruppeanalytikker 100 % Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie / dramaterapeut 50 % stilling Pluss 20 % vikariat. ( fast 70 % fra 2014) Gestaltterapeut!00 % stilling Dans/ bevegelsesterapeut 30 % ( lønnet fra annen avdeling på sykehuset) Sekretær 100 % Overordnede mål: Vårt overordnede mål er å drifte og videreutvikle Spiseforstyrrelsespoliklinikkens behandlingsprogram. Målgruppe: Pasienter fra 18 år og oppover som har spiseforstyrrelse som hoveddiagnose. Pas kommer primært fra Oslo men også noe fra opptaksområde Vestre Viken og A-hus. Hvor mange i behandling / henvisninger / avsluttede pasienter: I 2013 hadde vi 110 pasienter i behandling. Til enhver tid ca. 90 pasienter i behandling. Gjennomsnittsalder på pasienter i behandling i 2013 var 24 år. Nye henvisninger: Antallet det første halvåret da vi var samorganisert med RASP er noe usikkert da henvisningene ikke kom direkte til oss. Ut fra den oversikten vi har ser det ut som det kan dreie seg om ca. 30 pasienter. Fra 1 juni ut året da vi ble samorganisert med seksjon for personlighetspsykiatri hadde vi 68 henvisninger. Side 20 av 39

22 Diagnoser/ BMI og psykometri på pasienter utredet i 2013: Antall utredning i 2013: 50 GAF inn S/F: 48//55 BMI: 18,5 (min. 14,38, max 33,87) Gjennomsnittlig alder: 26 (17 til 50 år) Behandlingsforløp / resultater på pasienter som avsluttet i 2013: Pga. manglende tall fra 1. halvår 2013 har vi ikke antall avsluttede pasienter for året. Vi har inn/ut psykometri på 21 pasienter, som viser følgende gjennomsnitt resultater: BMI inn: 19.5 BMI ut: 20,56 GAF inn: S 48 F 54 GAF ut: S 64 F 72 Side 21 av 39

23 EDI -2 Behandlinnggstilbudet: Behandlingstilbudet ved enheten er hovedsakelig basert på gruppeterapi, individualterapi, kostveiledning og måltidsrettet terapi. En del pasienter har også et tilbud på tverrgående ergoterapi her ved sykehuset. Alvorlighetsgraden av spiseforstyrrelsen samt nettverket rundt den enkelte pasient er avgjørende for hvor omfattende og strukturert behandlingsopplegg den enkelte pasient får. Flere av de pasientene vi har i behandling ville ikke mestret hverdagen uten et utvidet og strukturert behandlingsopplegg. Behandlingstilbudet ved enheten er derfor skissert etter den enkelte pasients behov og varierer fra pasient til pasient. Hvorav noen bare har en time hver andre uke mens andre kan ha opptil 8 timer i uka. I 2014 hadde vi følgende grupper grupper: 3 kunstpsykoterapi grupper a 8 pasienter og to terapeuter. Møtes ukentlig 2,5 timer. En av disse er for pas. over 30 år og de to andre fra 18 år og opp til ca gruppeanalytisk samtalegruppe. 8 pasienter to terapeuter møtes ukentlig 1,5 time I dans- bevegelsesgruppe møtes ukentlig 1 time. To terapeuter. Alle gruppene er slow open når noen slutter taes nye inn. Gruppene følger skolens ferier. Måltidsrettetterapi. Frokostgruppe 2x ukentlig fire pasienter ledes av kliniskernæringsfysiolog og gestaltterapeut. Middagsgruppe. En kveld per uke 4 pasienter ledet av gestaltterapeut. Individuell måltidsrettet terapi ledet av gestaltterapeut. Psykoedukativ undervisning åpen for alle pasienter to ganger per semester ledet av kliniskernæringsfysiolog og lege. Vi hadde også en pårørendegruppe som møttes en gang per måned, til sammen 6 ganger. Vi hadde også våren 2013 et samarbeidsprosjekt med Nasjonalmuseet hvor 6 av våre pasienter deltok i en kunstgruppe i museets regi som ble avsluttet med en fantastisk flott utstilling på kafé årstidene. Tilbakemeldingene fra pasientene som deltok var svært positive. Side 22 av 39

24 Kvalitetsikring /forskning/ undervisning / veiledning: Et sentralt mål vi hadde for 2013 var å bedre innsamling av psykometriske tester for å kvalitetssikre vårt behandlingstilbud. Siden poliklinikken ble startet har vi samlet inn psykometri på 766 pasienter. Av disse har vi inn ut data på 170 pasienter. Vi har fortsatt lang vei å gå for sikre at vi får inn ut data på alle pasienter. Vi har endret våre innsamlings rutiner og ser at det i løpet av 2013 har bedret seg. Overlege Kari Rød fikk i 2013 stipendmidler til å utarbeide en forskningprotokoll og hadde i den forbindelse 2 mnd. permisjon. Hennes plan er å søke om forskningsmidler i 2014 for å forske på kunstpsykoterapi. Overlege i allmenn medisin Tori Flaatten Halvorsen har hatt et forskningsprosjekt i samarbeid med regional avdelingen for spiseforstyrrelser, Nordlandsykehuset og universitetet i Oslo. Prosjektet har undersøkt pasienters erfaring med allmennlegeoppfølgingen av alvorlige spiseforstyrrelser. Ekstern veiledning: Kari Rød og Åse Minde holdt foredrag på Europeisk konferanse i kunstterapi i Paris i september Flere teammedlemmer har undervist på DPS, BUP, høgskolen i Oslo, universitet i Oslo og på primærmedisinsk uke. Det er også blitt gitt veiledning til enkelt behandlere på DPS og BUP. Intern undervisning: Det har vært arrangert 3 interne fagdager med ulike aktuellefagligtemer. I juni hadde vi to dagers samling, fagseminar og sommerfest på Steffens hytte på Toten. I juni arrangerte vi også en dags fag /samarbeids seminar med DPS og BUP. I september hadde vi felles fagdag med angst og personlighetspykiatri. I tillegg har vi hatt undervisning i suicidalitetsvurdering og journalskriving. Teamet har møtedag hver tirsdag fra inntaksmøte behandlingsmøte, en gang per mnd personalmøte. Teamet har faste diagnosemøter hver fredag. Teamet har også behandlings veiledning hver fredag. Vi legger frem pasient og veileder hverandre. De første 6 mnd av 2013 hadde vi veiledning annenhver fredag med psykiater Torkel Sletner. Prosessveiledning: Teamet har en gang per mnd. hatt prosessveiledning med psykiater Per Foyn. Planer og mål for 2014 Med bakgrunn i erfaringer vi har gjort oss, ønsker vi å utvide vår virksomhet til å inkludere yngre pasienter. Dette er i tråd med Prosjektet 15-24, som har fokus på tidlig intervensjon. Vår statistikk og kliniske erfaring viser at de fleste pasienter utvikler sin lidelse i pubertes- årene. Majoriteten av de som henvender seg til oss har vært syke i ca ti år. Vi ser også at de som kommer raskt til spesialisert behandling får en bedre prognose. En slik utvidelse når av at vi får utvidet fagteam med en psykologspesialist. Vi har nylig ansatt en psykologspesialist som ikke vil tiltre før , det vil derfor innen kort tid bli ansette en vikar i denne stillingen. I tråd med at vi ønsker å utvide aldersspennet, har vi som mål å utvide åpningstider en gang i uken, hvor pasientene kan komme etter skoletid. Det vil i april bli startet en kunstpsykoterapigruppe for unge pasienter. Planen er at de kan komme rett etter skolen til et suppemåltid og deretter gå over i en 2 timers kunstpsykoterapigruppe. Side 23 av 39

25 I tillegg vet vi at denne aldersgruppen søker mye informasjon på nettet. For å møte dette planlegger er vi i dialog med brukerorganisasjonene om å utvikle et nettbasert forum, som skal være et lavterskel tilbud, hvor befolkningen kan skrive inn og få svar. Vi ser at dette kan driftes av brukerorganisasjonene under veiledning av oss. Ved poliklinikken har vi i mange år drevet kunstpsykoterapeutisk behandling. Vi ser det som svært sentralt at vi får systematisert og analysert våre kliniske data samt holde denne løpende kvalitetssikret. Spiseforstyrrelsespoliklinikken skal legge til rette for og stimulere egne og andre forskningsmiljøer til å gjennomføre forskningsprosjekter på våre anonymiserte data. Poliklinikken skal videre yte undervisning og veiledning relatert til forskningsproblemstillinger og klinisk anvendelse. Med utgangspunkt i vår rolle som spesialpoliklinikk ønsker vi særlig å styrke forholdet og samarbeidet med første og andrelinjetjenesten. Vi er representert med spesialist i allmenmedisin, i utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer. Vi har som mål å få med en psykolog inn i denne gruppen. Planen er at disse retningslinjene skal ferdigstilles februar Tiltak Drift Vi er opptatt av å opprettholde høy medarbeidertilfredshet med fokus på åpenhet og respekt. Vi vil holde arbeidsglede og personlig engasjement opp og sikre god kommunikasjon mellom ansatte og ledelse. Dette innebærer også løpende dialog med fagforeningene. I tillegg har vi som mål å opprettholde faglig utvikling, veiledning på fag og prosess. I dette ligger også mål om å være en tydelig og synlig ledelse. I tillegg til vår kliniske drift, ønsker vi å fortsette veiledning og undervisning av både pasienter, befolkning og behandlere. Det vil avholdes to brukergruppemøter i året der sentrale problemstillinger og planer blir diskutert. Poliklinikken har også en brukerundersøkelse og benytter svar til blant annet kvalitetssikring av poliklinikkens behandlingstilbud. Vi har som mål å arrangere en årlig klinisk fagkonferanse hvor vi inviterer inn en internasjonal anerkjent fagperson med høy ekspertise innen vårt fagfelt. I mai 2014 vil det bli arrangert seminar med MD, PhD spesialist i psykiatri, jungiansk analytiker og lærer i kunstterapi, Ralf Bolle fra Tyskland. Vi har samtidig en intern fagdag for vårt fagteam hvor vi tar opp aktuelle tema. I tillegg har vi som mål å ha to felles halvdagsseminarer med hele Seksjon for Personlighetspsykiatri hvor vi tar opp kasuistikk og ulike felles fagtema. Dette for å øke samhandling. Eksterne samarbeidsprosjekter 1. samarbeid med Høgskolen i Oslo, rundt et kunstprosjekt om dikteren Gunvor Hofmo. 2. Samarbeid med Nasjonalmuseet, rundt et kunstprosjekt hvor 6-8 pasienter får et tilbud om å delta i en kunstgruppe på Nasjonalmuseet. Forskning/ undervisning / veiledning Vi har som mål å bli tydeligere i samfunnet som fagpersoner innen dette fagfeltet. Vi ønsker å bidra til en debatt rundt forståelse av spiseforstyrrelsen og sikre et bredere behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Som spesialpoliklinikk er vi opptatt av å opprettholde et høyt faglig nivå. Derfor har vi som mål å holde oss oppdatert på behandling og forskning. Målet er å få overlege Rød sin doktorgrad påstartet i 2014 eller I tillegg har vi nylig ansatt en psykologspesialist som i løpet av dette året vil fullføre sin doktorgrad. Hun vil ikke kunne tiltre i stillingen før men vårt mål med den nye stillingen er at vi ønsker å styrke og kvalitetssikre vår drift og forskning. ( det vil bli ansatt en vikar i den ny etablerte stillingen for Vår overlege Tori Flaatten Halvorsen har i samarbeid med regionalt senter for spiseforstyrrelser Norlandssykehuset HF hatt et forskningsprosjekt hvor de har undersøk pasienters erfaringer med allmennlegeoppfølgingen av alvorlige spiseforstyrrelser. Hun har nylig innlevert to artikler om prosjektet. Side 24 av 39

26 Internt har vi som mål å forsette ha løpende kompetanseheving på sentrale områder, som journalskriving, suicidalvurdering, GAF og så videre. Poliklinikken bidrar også med veiledning og data til en spesialistoppgave i klinisk psykologi, samt til en hovedoppgave i psykologi, ved Psykologisk institutt UiO og Billedterapi utdannelsen ved Høyskolen i Oslo. Vi har til en hver minst en student fra disse institusjonene i praksis her ved poliklinikken. Vi har som mål å fortsette å ta i mot hospitanter nasjonalt og internasjonalt fra andre institusjoner, som ønsker å lære om vår behandlingsmodell. Side 25 av 39

27 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP Formål Øke kompetanse på utredning og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Målgruppen er spesialisthelsetjensten som helhet, ikke kun de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) Pilotundersøkelse i Haugesund Hva anser fagpersoner som de største utfordringene? Mangel på felles faglig forståelse Hvor ønsker du å styrke din kompetanse? Strukturert utredning og behandling Hva forventes av vår kompetansetjeneste? Info om utredning, behandling, forskning Systematisk utdanning Veiledning, retningslinjer for utredning og behandling Hva bør nettsidene til NAPP tilby? Pri 1: Nedlastbart materiale (PowerPoints, utredningsverktøy) Pri 2: Informasjon om ny forskning Pri 3: Informasjon om kurs Organisering av tjenesten Tjenesten ble etablert som en enhet under Seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus Tjenesten finansieres av Helse Sør-Øst RHF, som får øremerkede tilskudd over statsbudsjettet i tillegg til basistilskuddet. o Leder Overlege Øyvind Urnes i 100% stilling o Psykologspesialist Christian Schlüter i 50% stilling o Kommunikasjonskonsulent Irene Øvstebø Tvedten var i 60% stilling inntil Ina Bekkevold begynner i 60% stilling, blir økt til 100% fra 1.6. o Psykologspesialiststilling økes til 100% i løpet av våren. Aktiviteten i 2013 A. Kunnskaps- og kompetansespredning SCID-II. 4 kurs på avdelingen, 2 videobasert for Finnmark Differensialdiagnostikk bipolare lidelser, ADHD, autisme og PF, OUS, Hamar DPS. Autisme og PF. I samarbeid med Reg. komp. Senter for autisme etc. Bergen og Stavanger Side 26 av 39

28 Forståelse og evidensbasert behandling av alvorlig personlighetspatologi. Trondheim, Telemark, Kongsvinger, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hjelmeland, Hol, Tromsø, OUS, Lovisenberg Kronisk suicidalitet Tilknytning og PF Borderline og PTSD. Arendal Unnvikende PF. Bergen Identitet. NPF Antisosial PF. Nasjonal konferanse OSLO, videobasert til Ringerike PF og psykisk utviklingshemming Div foredrag på Psykiatriveka i Oslo Div foredrag på ISSPD konferansen i København Div foredrag på Schizofrenidagene i Stavanger Div foredrag på DN-konferansen, Lillestrøm Gruppeterapi for ungdom med PF. IGA Personlighetsforstyrrelse og sikkerhetsrisiko. Statsbygg. Div. veiledning. Paranoid PF, emosjonelt ustabil PF i kommune 2 nyhetsbrev til klinikken Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe Om å ha emosjonelt ustabil PF. PIO-senteret GAF, SCL-90-kurs og målet er at den skal inneholde oppdatert informasjon og kunnskap. Seminar om differensialdiagnostikk Differensialdiagnostikk personlighetsforstyrrelser versus bipolare lidelser, ADHD og autisme spekterforstyrrelser Fredag 22. november 2013 Auditoriet i Kreftsenteret, Bygning 11, Ullevål sykehus Pris: 1000 NOK Påmelding: Side 27 av 39

29 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) Avdeling for personlighetspsykiatri Klinikk psykisk helse og avhengighet Program Personlighetspsykiatri-konferansen 2013 Antisosial personlighetsforstyrrelse. Utviklingslinjer og muligheter for forebygging og behandling desember i Oslo Kongressenter Empatiproblemer, manglende ansvar for egen atferd og lite skyldfølelse etter å ha påført andre skade eller smerte. Dårlig evne til å følge sosiale normer. Aggressivitet og vold i nære relasjoner. ISSPD norge Møter 2 ganger i året, onsdager Vårmøtet: Sigmund Karterud innledet: Evolusjonsperspektiv på personlighetsforstyrrelser Høstmøtet: Refleksjoner i kjølvannet av ISSPD-konferansen i København Aktiviteten i 2013 (forts) B. Oppbygging og formidling av kompetanse MBT-kvalitetslaboratorium. i. Kvalitetssikre mentaliseringsbasert psykoterapi etter MBT-manual for alvorlige personlighetsforstyrrelser. ii. Utviklet reliable skåringer. iii. Egen nettside iv. Tjeneste til terapeuter i Oslo, Bergen, Trondheim og Larvik. Forskningsprosjekt ved Karolinska. C. Deltakelse i forskning Gjennom deltakelse i forskergruppen ved Seksjon for personlighetspsykiatri Deltakelse i prosjektet autisme og personlighetsforstyrrelser i regi av Nasjonal og Regional kompetansetjeneste for autisme D. Implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Gjennom 2013 arbeidet med utforming av pasientforløp for personlighetsforstyrrelser ved OUS. Disse er tenkt som en start for å kunne argumentere for å lage nasjonale retningslinjer. Side 28 av 39

30 Status for resultatoppnåelse i 2013 Gjennomført SCID-kurs for spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Avholdt fire SCID-II kurs på OUS, også med deltakere fra andre helseforetak enn HSØ. Avholdt ett seminar om differensialdiagnostikk ved OUS og et ved Hamar DPS. Holdt seminarer i Helse Nord, Midt, Vest og SørØst om forståelse og behandlingsprinsipper, men ikke systematisk oversikt over hvor. Har framholdt denne modellen i en rekke foredrag, men ikke fått tilbake fra noen DPS om de har opprettet PF-team. Arbeider med pasientforløp ved OUS, ferdigstilles i første halvår Ikke bedt om systematisk tilbakemelding på nettsiden. Plan for kompetansespredning 1. I løpet av perioden skal spesialisthelsetjenesten på DPS og sykehus ervervet seg tilstrekkelig kompetanse på utredning av personlighetsforstyrrelser ved SCID-II. 2. I løpet av perioden har spesialisthelsetjenesten fått oppdatert kunnskap om behandlingsprinsipper for pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser. En målsetting er å stimulere tanken om å etablere team for utredning og behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser på hvert enkelt DPS. Det kan dreie seg om å kvalifisere noen fagpersoner som spesielt får som oppgave å erverve denne kompetansen. Disse teamene kan i sin tur sørge for at kompetansen holdes oppe til enhver tid gjennom deltakelse på konferanser og utdanningsprogrammer knyttet til feltet personlighetsforstyrrelser. 3. Det tas sikte på å stimulere til at det etableres pasientforløp for personlighetsforstyrrelser i alle helseforetakene. 4. Nettsiden må utvikles slik at man finner oppdatert kunnskap om behandling av personlighetsforstyrrelser for alle ledd i helsetjenesten, inkludert pasienter og pårørende. Handlingsplan for 2014 A. Bygge opp og formidle kompetanse Fokus på personlighetsproblemer hos ungdommer. Avvikle Personlighetspsykiatrikonferansen 2014 i Bergen. Kompetanse i utredning og diagnostikk. SCID-II kurs: Ett i Helse Vest RHF, ett i Helse Midt- Norge RHF og 2 i Helse Nord RHF. Holde to SCID-II kurs i seksjonens lokaler. Holde kurs om differensialdiagnostikk i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Bygge kompetanse på differensialdiagnostikk Personlighetsforstyrrelser, psykoser og PTSD. Etablere arbeidsgruppe med representanter fra NAPP, psykosefeltet og traumefeltet med henblikk på å utvikle kompetanse på dette området. B. Overvåke og formidle behandlingsresultater Formidle behandlingsresultater fra DagbehandlingsNettverk. Følge med på og formidle internasjonal forskning på behandling av personlighetsforstyrrelser. Delta på sentrale internasjonale konferanser hvor ny kunnskap om personlighetsforstyrrelser formidles (APA; ISSPD; ESSPD) Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Internett. Utvikle nettsidene med kvalitetssikret informasjon om personlighetsforstyrrelser (diagnostikk, forståelse og behandling) for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, pasienter og pårørende og offentligheten for øvrig. Holde videobasert veiledning etter forespørsel for spesialisthelsetjenesten i Norge. C. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Side 29 av 39

31 Pasientforløp for personlighetsforstyrrelser. Fullføre pasientforløp for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus. Nasjonale retningslinjer. Være pådriver overfor offentlige helsemyndigheter med å få igangsatt nasjonale retningslinjer for behandling av personlighetsforstyrrelser. D. Delta i forskning og etablering av forskernettverk. Deltakelse i forskning. Regelmessig deltakelse i forskningsgruppen ved Seksjon for personlighetspsykiatri ved OUS. Forskningsprosjekt om autisme og personlighetsforstyrrelser i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst. E. Bidra i relevant undervisning Prioritere andre RHF enn Helse Sør-Øst. Undervise i personlighetspsykiatri ved tverrfaglige konferanser og ved konferanser hvor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er samlet. Undervisning om personlighetsforstyrrelser og autisme i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst. Undervise på oppdrag fra andre aktører (NAV, skole) om personlighetsproblemer og personlighetsforstyrrelser Side 30 av 39

32 Personlighetspoliklinikken Målgruppe Pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse Henvist fra spesialisthelsetjenesten Hovedsaklig Oslo-regionen Oppgaver Second opinion vurderinger o Diagnostikk av personlighetsforstyrrelse o Differensialdiagnostisk vurdering o Råd om psykoterapi og tiltak Vurdering for behandlingstilbud o Mentaliseringsbasert terapi (MBT) o Behandlingsprosjekt for unnvikende personlighetsforstyrrelse Behandlingstilbudene: Mentaliseringsbasert behandling (MBT): o Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse o Vesentlige problemer i psykososial fungering o Aldersgruppen år prioriteres. Unnvikende prosjektet: o Forskningsprosjekt: Unnvikende personlighetsforstyrrelse Fokus i MBT Situasjoner preget av lav evne til mentalisering o Følelsesmessig kontroll, bevissthet eller uttrykk o Impulsivitet og utagering o Tankemessig nyansering og interpersonlig forståelse Regulært MBT-program Første år: Ukentlig individuell terapi Psyko-edukativ gruppe 12 ganger Ukentlig gruppepsykoterapi Informasjonskveld for pårørende Andre og tredje år: Hovedvekt på gruppepsykoterapi Individualterapi trappes gradvis ned Effekt av MBT er under evaluering Side 31 av 39

33 Forskningsprosjekt: Unnvikende personlighetsforstyrrelse Tilpasset MBT program Ett års varighet Lukket gruppe Individuell terapi ukentlig Gruppeterapi Startfase: Psykoedukativ Hovedfase: Gruppeterapi Effekt, tilnærming og format er under evaluering Særskilte mål i 2013 Videreutvikle utredningskompetanse Konsolidere gjennomføringen av regulært MBT program for unge pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Rekruttere pasienter til annen runde MBT for unnvikende personlighetsforstyrrelse. Oppstart høsten 2013 Oppfølgning av mål i 2013 Spesialisert utredning Formell utredningskompetanse ved poliklinikken er styrket ved økt psykologkapasitet i teamet MBT behandlingen Alle terapeuter har MBT manualer Regelmessig veiledningsordning kontinueres Terapeuter i teamet har deltatt i utprøving og evaluering av samarbeid med MBT- lab for terapievalueringer Kriseberedskap ved poliklinikken er styrket MBT unnvikende personlighetsforstyrrelse nr.2 startet høsten Bemanning i 2013 Endringer: Fysioterapeutstilling ledig fra juni omgjort til psykolog og besatt Psykologspesialist stilling ledig etter sommeren, besatt fra 1. desember Utgang 2013: Psykolog 50% : ubesatt Overlege i 50 % forskningspermisjon 2 psykologer i 4-6 mnd permisjon - Ved inngangen av 2014: 100 % psykologvikar ansatt i fra febr. Side 32 av 39

34 Behandlingskapasitet Kapasitet Antall utg. 12 Kapasitet Antall utg. 13 Regulær MBT behandling: Unnvikende prosjektet MBT m/ Kroppsbevissthetsgruppe MBT m/ Billedterapi MBT individualterapi Utvikling polikliniske konsultasjoner per år Antall konsultasjoner OBS: skifte fra dagavdeling til ren poliklinisk behandling høst Side 33 av 39

35 Utredninger Antall Henvist for vurdering/rådgivning (%) 5% 8% 21% Henvist for vurdering for behandling (%) 95% 92% 79% Oppstart av behandling Andel utredede som fikk tilbud 60% 67% Antall pasienter som startet Antall startet i regulær MBT Gj.sn. alder 28 år 28 år 27 år Andel kvinner 90% 82% 69% Diagnostikk: start regulært MBT Paranoid 16% 13% Antisosial 0 4% Emosjonelt ustabil 73% 64% 75% Narsissistisk 7% 8% Unnvikende 27% 22% 17% Tvangspreget 11% 0 Avhengig 0 8% Rusrelatert lidelse 14% 15% 30% Side 34 av 39

36 Avslutning av behandling Antall pasienter som avsluttet Antall avsluttet regulær MBT Gj.sn. behandlingstid 33 mnd 27 mnd 29 mnd Drop out (terapeut definert) 6% 8% 10% Interpersonlige problemer (IIP) 2 1,5 1 IIP start IIP avslutning 0, Symptom belastning (GSI) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, GSI start GSI avslutning Side 35 av 39

37 Psykososial fungering - Global Assessment of Functioning (GAF) GAF start GAF avslutning Opplevd svekkelse pga psykiske plager (WSAS) WSAS start WSAS avslutning Selvfølelse(RSES) 3 2,5 2 1,5 1 RSES start RSES avslutning 0, Side 36 av 39

38 Livskvalitet (EQ5D) EQ5D start EQ5Davslutning Selvskading/suicidalitet siste år Selvskading Selvmordstanker Selvmordsforsøk start slutt 2012 start slutt 2013 Forhold til terapeuter MB gruppeterapi MB individualterapi 7 7 6,5 6, ,5 5 4,5 4 Mål Oppgaver Tilknytning 5,5 5 4,5 4 Mål Oppgaver Tilknytning 3,5 3, ,5 2, Side 37 av 39

39 Særskilte mål for 2014 Videreutvikle dialog med annen-linje tjenesten om behandling og utredning ved personlighetsforstyrrelse Opprettholde og videreutvikle terapeutkompetanse o Mindre veiledningsgrupper o Opplæring Nye terapeuter Veilederkompetanse o Innføre fast samarbeid med MBT-lab Fullføre evaluering av poliklinikkens omlegging til MBT i 2008 Starte revidert prosjekt for unnvikende personlighetsforstyrrelse høst 2014 i tråd med evaluering av prosjekt Side 38 av 39

Årsrapport 2014. Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Årsrapport 2014. Seksjon for personlighetspsykiatri. Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Seksjon for personlighetspsykiatri Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Innledning fra Seksjonsledelse Side

Detaljer

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Årsrapport 2012. Avdeling for personlighetspsykiatri. Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart Avd. for personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri har

Detaljer

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret utkast Øyvind Urnes 1 Behandlingslinje for personlighetsforstyrrelser Ved å følge denne behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling,

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper. Frist for tilbakemelding:

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Årsrapport 2011. Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet

Årsrapport 2011. Avdeling for personlighetspsykiatri Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Senter for psykisk helse, lands- og regionfunksjoner Klinikk psykisk helse og avhengighet Organisasjonskart for avdelingen i 2011 Klinikk psykisk helse og avhengighet Marit Bjartveit Klinikkleder Senter

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS

Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Psykiatriveka 2017 Erfaringer fra opprettelse og drift av MBT team ved Kronstad DPS Klinikkoverlege Lars Onsrud, Kronstad DPS, Helse Bergen lars.onsrud@helse-bergen.no KRONSTAD DPS Kronstad DPS Flyttet

Detaljer

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud - med vekt på Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD) Vegard Krabberød Larssen, psykologspesialist Hvorfor fokus på personlighetsforstyrrelser?

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Medisinfrie enheter nasjonalt og regionalt. Geir Nyvoll Avdelingspsykolog Blakstad Medlem av Faggruppe psykisk helse i HSØ.

Medisinfrie enheter nasjonalt og regionalt. Geir Nyvoll Avdelingspsykolog Blakstad Medlem av Faggruppe psykisk helse i HSØ. Medisinfrie enheter nasjonalt og regionalt Geir Nyvoll Avdelingspsykolog Blakstad Medlem av Faggruppe psykisk helse i HSØ. Aksjonspunkter hentet fra regional plan for medisinfri behandling 1. Alle pasienter

Detaljer

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold.

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Innledning: Glenne regionale senter for autisme har som ansvar å tilby spesialiserte

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015 Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Personlighetspsykiatri- konferansen 2015 Sigmund Karterud Oslo universitetssykehus Seksjon for personlighetspsykiatri Institutt for mentalisering Først: At MBT er effektiv

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2009 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Diagnose personlighetsforstyrrelse er «ferskvare» (?) Theresa Wilberg Professor/overlege UiO og OUS

Diagnose personlighetsforstyrrelse er «ferskvare» (?) Theresa Wilberg Professor/overlege UiO og OUS Diagnose personlighetsforstyrrelse er «ferskvare» (?) Theresa Wilberg Professor/overlege UiO og OUS Ferskvare? Den tidsmessig «holdbarheten» av PF-diagnosene 1. PF diagnoser som begrep Våre begreper og

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose. ..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose. ..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk Disposisjon Hva er en behandlingslinje Hvorfor behandlingslinjer

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder:

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder: RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Flaskehalser bit for bit Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Tematikk Hva Hvorfor - Hvordan Viktige forhold i et makro perspektiv Eksempler fra vårt arbeid fra

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Professor,

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

Vurderinger ved en psykiatrisk poliklinikk - et nyttig tilbud for pasient og fastlege? Overlege Ingrid Østby-Deglum Sykehuset Innlandet HF Sanderud

Vurderinger ved en psykiatrisk poliklinikk - et nyttig tilbud for pasient og fastlege? Overlege Ingrid Østby-Deglum Sykehuset Innlandet HF Sanderud Vurderinger ved en psykiatrisk poliklinikk - et nyttig tilbud for pasient og fastlege? Overlege Ingrid Østby-Deglum Sykehuset Innlandet HF Sanderud ingrid.ostby-deglum@sykehuset-innlandet.no Utgangspunkt

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

Pasientforløp personlighetsforstyrrelser

Pasientforløp personlighetsforstyrrelser Pasientforløp personlighetsforstyrrelser http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk_/samhandling_/pasientforlop_/personlighetsforstyrrelser _ Øyvind Urnes, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet

Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Status HNT HF med utg. pkt i HPH mandatet Arne Okkenhaug Rådgiver forskning og fagutviklingsenheten HNT HF, Psyk. klinikk, Sykehuset Levanger 24.10.14 Jæren DPS Forslag til agenda fra NT Dere velger «fordypning»:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Ergoterapiavdelingen Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling 1. Viktige begivenheter Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling har dette året

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF

til avtale mellom A-senteret Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom A-senteret og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser Vår kompetanse og forskning Bakgrunn 2001: RFTS (Regionalt Fagteam for Spiseforstyrrelser) RKSF 2003: Kompetansesenter: Klinisk kompetanse Forskningskompetanse

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse Øyvind Urnes, Sigmund Karterud, Theresa Wilberg Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo

Detaljer