NYHETSBREV NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV NR. 3-2012"

Transkript

1 NYHETSBREV NR Fra signeringen av en intensjonsavtale mellom Toyota, Nissan, Honda, Hyundai og SHHP, Island, og infrastrukturselskap den 9. oktober i København. Gjennom avtalen bekrefter bilprodusentene sin dedikasjon til å lansere hydrogenbiler i 2015, og utpeker Norden som et av de viktigste tidligmarkedene. Mer om avtalen på s. 5 og 6

2 Kjære hydrogenvenner Tiden går fort og det er allerede fire måneder siden forrige nyhetsbrev. På disse fire månedene har vi gått fra en positiv framtidsutsikt for hydrogenstasjonene i Norge etter at HYOP tok over Statoils hydrogenstasjoner i mai, til nok en tid med usikkerhet. Etter offentliggjøringen av nasjonalbudsjettet for 2013 hvor Samferdselsdepartementet tydelig signaliserer at videre støtte til hydrogen i transportsektoren forutsetter en betydelig økt deltakelse fra næringslivet, er det på nytt uklart om vi vil ha noen hydrogenstasjoner i drift etter årsskiftet. Norsk Hydrogenforum har alliert seg med Hydrogenrådet, Zero, HyNor og HYOP, og tydelig sagt fra til departementet hva vi mener om saken, blant annet gjennom Akershus fylkeskommune, Oslo kommunes og Zeros deltagelse i spørrerunden i Samferdselskomiteen. Vi vil fortsette å jobbe for at myndighetene forstår viktigheten av å opprettholde støtten til en av verdens beste infrastrukturer for hydrogen, både for å øke antallet hydrogenbiler, men også for å markedsføre norsk næringsliv og kompetansemiljø innen hydrogen. På den andre siden er det postivit å se at de lokale myndighetene flere steder i landet, ledet an av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, selv etablerer langsiktige strategier for hydrogen og investerer store midler i opprettelsen av lokal hydrogeninfrasturktur. NHF støtter denne innsatsen og vil arbeide for å knytte kontakter mellom de ulike landsdelene for utveksling av erfaringer og ideer. Vi kan også håpe at det lokale engasjementet kan smitte over til rikspolitikerne på Stortinget og øke bevisstheten om at det er nødvendig med en langsiktig strategi og stabile rammebetingelser for at vi skal få etablert en tilstrekkelig infrastruktur for å motta hydrogenbilene når disse kommer i 2015, men ikke minst for å engasjere næringslivet, som er det staten etterspør. NHF har også med stor glede mottatt rekordmange nominasjoner til hydrogenprisen. Hele 23 nominasjoner som dekker hele spektret fra forskning og utvikling, langvarig ideelt arbeid til etablering av nye, innovative bedrifter. INNHOLD: For mye fornybar energi? s. 3-4 MoU mellom bilprodusenter og Norden, s. 5-6 Hydrogenkonferansen 2012, s.6 Nye FCH-JU prosjekter i havn, s. 7 Hydrogenproduksjonsteknologi ny eksportvare? s. 8-9 Hydrogenturismen blomstrer, s. 10 Nytt fra utlandet, s.11 Hydrogenkalenderen 2012, s.12 Medlemsliste NHF, s. 12 Norsk Hydrogenforum (NHF) driver informasjonsarbeid for norske interesseorganisasjoner som jobber med og for hydrogen. Ønsker du å vite mer om NHF eller å bli medlem, kontakt oss på: Tel: Redaktør: Bjørn Simonsen Hvis du har tips om nyheter for kommende nyhetsbrev eller andre kommentarer, ta kontakt på: Styret har satt sammen en jury som har startet det omfattende arbeidet med å velge en vinner fra alle de sterke kandidatene. Jeg håper alle vil fortsette det gode arbeidet med å sikre norsk infrastruktur for hydrogen og bidra til innovasjon og næringsutvikling innen området og så vil jeg oppfordre dere til å delta på Hydrogenkonferansen den 21. november i år. Fortsett med det gode arbeidet! Magnus Thomassen, styreleder NHF Få de ferskeste hydrogenoppdateringene via (søkeord: «hydrogen.no») 2

3 For mye fornybar energi? Norge kommer bokstavelig talt til å flomme over av fornybar strøm de kommende årene. Smarte nett, storstilt introduksjon av elbiler og nye overføringskabler vil ikke kunne håndtere det ventede kraftoverskuddet. Tiden, utfordringene og teknologien er moden for å ta steget inn i Hydrogenalderen. At vi i tillegg er inne i et år med rekordnedbør, hvor strømmen bortimot gis bort, og gasskraftverkene fremstår som politiske spøkelser, demper ikke debatten, som blant annet gikk på Brennpunkt på NRK1 den Med tanke på aktualiteten og potensialet til hydrogen som energibærer er det derfor bemerkelsesverdig at redaksjonen ikke fikk med seg dette i debatten. Et gode Man kan få inntrykk av at den ventede overfloden av ny fornybar kraft utelukkende blir et problem. For det er ikke bare i Norge det bygges ut. Danmark, som bruker Norge som avlastning når vindmølleparkene deres produserer mer enn det de selv klarer å forbruke, skal øke sin andel vindkraft fra 30 til 50 prosent innen Elektroner kommer til å reise tur-retur over Skagerak ofte i tiden fremover, med tilhørende lave strømpriser. Vi tør påstå at en overflod av ren elektrisitet er et gode - og i verste fall et luksusproblem det er forvaltningen av ressursene som er utfordringen. Like viktig som å håndtere de økte energimengdene, er håndtering av raske svingninger i energiproduksjonen. Den dagen det er 2000 MW «til overs» hvordan får vi da utnyttet den tilgjengelige kraften på en samfunnsøkonomisk forsvarlig og bærekraftig måte? Hydrogen hermetisert strøm Mange av oss har kost seg med en boks joikakaker, hjemme i stua eller på turisthytter langt fra allfarvei. Vi hermetiserer for å kunne lagre noe som i utgangspunktet har kort holdbarhet, slik at det nærmest kan holde seg i det uendelige. Strøm har betydelig kortere holdbarhet enn ferske reinsdyrkaker, og må forbrukes i samme øyeblikk som den produseres. For å øke holdbarheten på strømmen i perioder vi har «for mye av den» kan vi lagre den som hydrogen. Det mest nærliggende er å tenke seg hydrogen som drivstoff i biler og busser. Hydrogenbiler kjører allerede rundt i Oslo, og i 2015 kan du kjøpe en selv. En total utskifting av dagens biler med el- og hydrogen vil kreve om lag 20 TWh. Mens drivstoffmarkedet bygger seg opp går det an å lage fornybar metangass av hydrogenet. Denne måten å utnytte overskuddet fra fornybar energiproduksjon kalles power-to-gas, og er energibransjens nye «buzz-word». Internasjonalt marked Store internasjonale gasselskap, spesielt fra land som Japan, som importerer over 80% av energien, leter etter lav- og karbonfrie energibærere. Japanske Iwatani ønsker å se nærmere på mulighetene for å importere hydrogen produsert i Finnmark til Japan via Nordøstpassasjen. Norge har teknologibedriftene og kompetansen som skal til for å utvikle løsningene som trengs for storskala produksjon, håndtering, og Slik kan man se for seg fremtidig fjerneksport av fornybar energi fra Norge, uten å bygge nye strømkabler. (Kilde: SINTEF/Bjarne Stenberg) maritim transport av hydrogen. 3

4 Fornybar elektrisitet i rør Hydrogen kan også eksporteres sammen med naturgass i det allerede eksisterende nettverket av gassrørledninger til Europa. Et naturgassrør tåler en innblanding av 10% hydrogen, og dersom vi utnytter denne infrastrukturen vil vi kunne eksportere hydrogen tilsvarende 60 TWh til kontinentet - mer enn fire ganger det varslede kraftoverskuddet frem mot Hydrogenrådet, som er oppnevnt av OED og SD, har i sin Handlingsplan anbefalt en NOU for å kartlegge potensialet for storskala eksport av bærekraftig hydrogen fra Norge. Dette bør gjøres som en del av den nasjonale energistrategien fremover. Vi bør satse nå! Dersom Norge går for en storstilt hydrogensatsing, vil vi ikke bare utnytte den nye fornybare energien bedre vi vil også øke fleksibiliteten i strømnettet, både som produsent og mottaker av strøm, samtidig som vi kan bruke eksisterende infrastruktur til å mangedoble eksporten av fornybar energi. Videre vil det hjelpe oss å nå nasjonale utslippsmål, og spesielt viktig for byene våre vil det eliminere helseskadelige utslipp samt føre til et redusert støynivå. Ingen fjern visjon Vi har allerede teknologien for kunne møte utfordringene vi står overfor. For Norge som energinasjon representerer dette en unik mulighet til å bygge videre på kompetansen den norske energiindustrien sitter på. Norske aktører kan være med på å forme det neste store energiregimet - med fornybar energi som hovedkilde til elektrisitet, og hydrogen som en fleksibel, robust og bærekraftig løsning for energilagring. En kortere versjon av denne artikkelen ble publisert i Aftenposten 16. Oktober Hydrogen kan eksporteres i rør sammen med naturgass med en innblanding på 10% uten behov for modifikasjoner på gassrør eller brenner hos sluttbruker. Kapasiteten på det norske nettverket til Europa er på hele 60TWh hydrogen. (Kilde: SIN- TEF/Bjarne Stenberg) Magnus Thomassen, SINTEF (Styreleder) Atle Taalesen, NEL Hydrogen Christina Bu, NAF Truls Norby, Universitetet i Oslo Johnny Kristian Danielsen, Bertel O. Steen Pål Hornburg, Air Liquide Norge AS Bjørn Simonsen, Kunnskapsbyen Lillestrøm Zerokonferansen november: Snart er det tid for Nord-Europas viktigste miljøkonferanse, Zerokonferansen Som tidligere år, vil det også i år delta viktige personligheter innen klima og politikk. Mer informasjon og påmelding på: 4

5 Toyota, Nissan, Honda og Hyundai satser i Norden MoU med nordiske aktører nylig undertegnet i København Den 9. oktober signerte Toyota, Nissan, Honda og Hyundai en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) knyttet opp mot markedsintroduksjon av hydrogenbiler og hydrogeninfrastruktur i perioden De norske aktørene som deltar i samarbeidet er HyNor og HYOP. Intensjonsavtalen vil stimulere til dialog med offentlige og private aktører i Norge, Sverige, Island og Danmark knyttet til relevant finansiering og støtteordninger for å akselerere markedsintroduksjon av hydrogenteknologi i transportsektoren. Flere bilprodusenter har allerede investert betydelig i utviklingen av brenselcelle hydrogenbiler (Bransjenavn: Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) det siste tiåret. Parallelt har infrastrukturselskap kontinuerlig utviklet hydrogen-produksjonsteknologi og standarder, spesielt i de nordiske landene. Resultatene er lovende, og dagens hydrogenbiler leverer nå den samme lange rekkevidden og raske tanking som konvensjonelle bensinbiler. I 2009 signerte flere av de største bilprodusentene en avtale som pekte på 2015 som et potensielt år for markedsintroduksjon av hydrogenbiler i regioner med tilstrekkelig tetthet av hydrogenstasjoner. Nasjonale nettverksorganisasjoner i Island, Norge, Sverige og Danmark har jobbet aktivt med planlegging og etablering av hydrogenstasjoner siden 2006 et samarbeid formalisert gjennom Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP). Infrastrukturselskapene HYOP AS(Norge), H2 Logic A/S(Danmark) og andre har investert betydelige ressurser i å etablere hydrogenstasjoner siden 2006, og er nå sentrale i planleggingen av en utvidelse av infrastrukturen frem mot, og etter Den store tilgjengeligheten av fornybare energiressurser i de nordiske landene muliggjør bærekraftig hydrogenproduksjon, som igjen kan være et viktig bidrag til lagring og balansering av en ytterligere økning av fluktuerende fornybar elektrisitet i det nordiske elektrisitetsnettet. Fram mot 2015 må viktige steg tas for å sikre en vellykket markedsintroduksjon. Spesielt viktig er involveringen av private aktører, som f.eks nasjonale energiselskap og investorer for å realisere utrullingen av hydrogeninfrastruktur. Nasjonale myndigheter må på sin side sørge for langsiktige markedsvilkår og mekanismer for å stimulere en koordinert utrulling som gjør det attraktivt for den private industrien å delta. Den nordiske intensjonsavtalen vil fungere som en katalysator for en dialog mellom sentrale aktører rundt disse temaene. Avtalepartnerne i intensjonsavtalen vil spesifikt samarbeide rundt: Felles innsats for introduksjon av hydrogenbiler og etablering av tilhørende hydrogeninfrastruktur i de nordiske landene i perioden Kommunisere behovet for etableringen av offentlige finansierings- og støttemekanismer for hydrogenbiler og stasjoner. Å engasjere sentrale nasjonale bilforhandlere. Å engasjere sentrale energi- og infrastrukturselskap. 5

6 Ulf Hafseld, Daglig Leder i HYOP AS: Denne intensjonsavtalen representerer et viktig skritt fremover i arbeidet med å introdusere hydrogen drivstoff i Norge. Et tett samarbeid mellom bilindustrien og drivstoffleverandørene er avgjørende for at kostandene for markedsintroduksjon holdes så lave som mulig, og vil muliggjøre en kontrollert innfasing av hydrogenstasjoner. Vi ser denne avtalen som en anerkjennelse av vårt arbeid i Skandinavia. Bjørn Simonsen, Leder av HyNor: At flere av verdens ledende bilprodusenter nå peker ut Norden og Norge som et av sine viktigste tidligmarkeder for hydrogenbiler er en anerkjennelse til kompetansen og arbeidet som er gjort i regionen frem til nå. Den store tilgangen på fornybar energi og de gode insentivene norske myndigheter har introdusert er hovedårsakene til bilprodusentenes interesse. Vi håper at denne intensjonsavtalen, hvor bilprodusentene gjentar sitt mål om markedsintroduksjon i 2015 vil engasjere norske industrielle aktører i økende grad. Introduksjon av hydrogenbiler vil ikke bare by på muligheter for industrien, men også sannsynligvis være nødvendig for å nå Klimameldingens målsetning om at bilene som skal på norske veier i 2020 har et gjennomsnittlig utslipp på 85 gram CO 2/km.» Intensjonsavtalen ble signert i nærvær av den danske samferdselsministeren Henrik Dam Kristensen, og Bo Diczfalusy, direktør for IEA Directorate of Sustainable Energy, Policy and Technology, i tilknytning til 3GF-konferansen som ble avholdt i København. Det var også for anledningen samlet flere hydrogenbiler i København i forbindelse med H2-Moves European Road Tour, som i løpet av september har promotert det Oslo-baserte hydrogenprosjektet flere sentrale steder i Europa. Velkommen til Hydrogenkonferansen 21. november: A Closer Look at Hydrogen as Transportation Fuel in the Nordic Countries Den 21. november rettes søkelyset for årets hydrogenkonferanse på hydrogensatsingen i Norden. Det vil bli et tilbakeblikk på de aktivitetene som har pågått innen transportsektoren, et overblikk over de viktigste hydrogenprosjektene som pågår nå, samt en workshop-del, hvor vi fokuserer på utfordringene vi nå står overfor mot en kommersiell introduksjon av hydrogenbiler i Motivasjon og energisituasjonen har endret seg de ti siste årene, og Oliver Weinmann fra Vattenfall vil gi et foredrag om tysklands satsing på fornybar energi, og hvordan de vil imøtekomme utfordringene med effektsvingninger og energilagring. I tillegg vil vi få et innblikk i Akerhus fylkeskommunes hydrogenstrategi, samt en oppdatering fra Ola Elvestuen omkring Oslos hydrogensatsing. Mer informasjon og påmelding på: 6

7 Nye FCH-JU prosjekter i havn SINTEF øker sin portefølje av EU prosjekter innen hydrogen I siste tildelingsrunde av prosjektmidler fra FCH-JU sin 2012-utlysning fikk SINTEF tilsagn om to nye prosjekter med en norsk aktivitet på totalt 11,5 millioner NOK. De nye prosjektene viser nok en gang SINTEFs faglige bredde og styrker det betydelige internasjonale engasjementet til SINTEF innen forskning på hydrogen og brenselceller. Smarte katalysatorer Det første prosjektet, SMARTCat, har som mål å redusere bruken av edelmetaller i brenselceller for biler og samtidig øke levetiden. Fokusområdet for prosjektet vil være utvikling av nye katalysatorer og katalysatorbærere, bruk av nye membraner for høyere driftstemperatur og utvikling av automatisert produksjon av nye MEA'er (Membrane Electrode Assemblies) for brenselceller i biler. Prosjektet er koordinert av det franske forskingsinstituttet CEA og har blant annet med seg Daimler som skal teste produktene i sine brenselceller som en del av deres løp for å bringe brenselcellebiler til markedet. I prosjektet skal SINTEF bruke og videreutvikle sin kompetanse innen funksjonelle oksider for å utvikle nye bærerstrukturer for de ørsmå katalysatorpartiklene (2-4 nm) som har høyere stabilitet enn de som brukes i dag. Intelligent kontroll og overvåking Brenselceller er kompliserte kjemiske reaktorer som må kontrolleres og overvåkes nøye for å ha høyest mulig effektivitet og lang levetid. SINTEF har som koordinator fått tilsagn om midler til et nytt prosjekt som skal forbedre overvåking og kontroll av stasjonære PEM brenselceller for kombinert kraft og varmeproduksjon. Sapphire-prosjektet har blant annet med seg flere europeiske forskingsinstitutter og Dantherm som systemutvikler. Kontrollsystemet som skal utvikles vil inneholde modeller for degradering av brenselceller og avanserte prognosemetoder. Målsettingen for prosjektet er å utvide levetiden til stasjonære brenselceller til over timer. En portefølje på 12 prosjekter og 65 millioner SINTEF har gjennom målrettet og langsiktig satsing mot EU og det internasjonale forskningsmarkedet etablert seg som en viktig aktør i Europa. Fire år etter etableringen av FCH-JU har SINTEF nå opparbeidet seg en portefølje på 12 prosjekter med et totalt budsjett på 65 millioner NOK. Prosjektene favner vidt, fra etablering av hydrogen infrastruktur og demonstrasjon av hydrogenbiler i Oslo, til utvikling av avanserte nanomaterialer for PEM brenselceller og elektrolyseceller. Magnus Thomassen En katalysator for brenselceller utviklet ved SINTEF sett gjennom elektronmikroskop, ganger forstørret. 7

8 Innovative teknologier for hydrogenproduksjon Norges neste store bidrag til den globale energibransjen? Cleantuesday er en ny møteplass i Oslo for de gode idéene innen grønn teknologi, eller «Cleantech». Tirsdag 16. oktober var temaet hydrogenproduksjon, og fire norske aktører fikk hvert sitt kvarter til å fortelle om hvorfor akkurat deres teknologi skal kapre andeler i det voksende hydrogenmarkedet. To av dem har vann som kilde til hydrogen, mens to har gass. Felles er at alle teknologiene potensielt sett er 100% fornybare. Det var godt oppmøte, og hele MESH-stua var fylt opp av interesserte deltakere. NELs direktør, Torgeir Meland Landaas i aksjon. Forsamlingen fikk en sniktitt på deres nye elektrolysør, P60, som lanseres i disse dager. NEL Hydrogen NEL Hydrogen, tidligere kjent som Hydrogen Technologies, er det desidert største selskapet i Norge som driver med hydrogen. Med røtter fra elektrolyseutviklingen i Hydro og over 85 års erfaring kjenner de teknologien godt, og gjør det svært bra i det internasjonale hydrogenmarkedet. Torgeir Meland Landaas, direktør i NEL forklarte at de i all hovedsak leverer alkaliske elektrolysører til industrien, noe de etter hvert tjener ganske bra på, men at de også har utviklet en ny type som kan håndtere raske svingninger i produksjonen, og som derfor er ideell for å kobles opp mot og balansere fornybar energiproduksjon fra f.eks vind eller solkraft. RotoBoost Som navnet tilsier dreier dette seg om noe som roterer. For RotoBoost sitt tilfelle er det elektrolysøren som gjør nettopp det. Roteringen fører med seg noen utfordringer, men samtidig en rekke fordeler. Den største fordelen er at enhetene kan produseres mye mer kompakt enn eksisterende elektrolysører, noe som drastisk reduserer kapitalkostnadene. Videre er energiforbruket lavere, som gjør dem billigere i drift. Knut Harg, tidligere direktør i det som nå er NEL Hydrogen er innleid konsulent i selskapet, som også drar nytte av ekspertise fra andre erfarne elektrolysefolk, som Pietro De Erasmo, som også har lang fartstid i det tidligere eneste elektrolyseselskapet i Norge. Knut Harg, som har lang fartstid i hydrogenbransjen er engasjert for å hjelpe RotoBoost til å bli kjent både her til lands og ellers. Her forklares «trade-off» mellom spenning og strømtetthet sentrale elementer for alle som vil jobbe med elektrolyse. 8

9 ZEG Power Zero Emission Gas Power, eller ZEG Power, satser på kinder-egg-tilnærmingen og kombinerer tre gode ting i én enhet. Elektrisitetsproduksjon, hydrogenproduksjon og 2. generasjons CO 2-rensing. Dette gjøres ved å integrere en ny reformerteknologi (Sorption Enhanced Steam Metahane Reforming) som utvikles på IFE, sammen med høytemperatur fastoksid brenselceller fra Bergensbaserte Prototech AS. For øyeblikket er reformeren under innkjøring i HyNor Lillestrøm i Akershus Energipark, og i løpet av 2013 skal reformeren kobles sammen med en brenselcelle på 10 kw. Brenselcellen produserer høytemperatur varme, som brukes i reformeren for å regenerere en CO 2-absorbent som sirkulerer mellom to reaktorer. Dersom integreringen lykkes skal det være mulig å oppnå en totalvirkningsgrad tett opp til 80% i store anlegg og dette er inkludert CO 2-rensing. Bjørg Andresen, direktør i ZEG Power forklarer forsamlingen at 3 ønsker på en gang er mulig: strøm, hydrogen og CO2-rensing i ett. GasPlas carbon black og hydrogen Den siste aktøren som presenterte seg på Cleantuesday var GasPlas. Direktør i det norsk-eide selskapet, Stuart Mill hadde fløyet opp fra Storbritannia for anledningen, og forklarte forsamlingen om hvordan deres teknologi fungerer. Kaldplasma, som hører litt futuristisk ut selv for ingeniører, er teknologien som skal skille hydrogenatomene fra karbonatomene i gassen man slipper inn i reaktoren. Produktet er nemlig hydrogen og karbonpulver. Og det geniale her er at man allerede har en avkastning på karbonpulveret, og får hydrogen «til overs». GasPlas har hatt en teknologivalidering gjennomført hos SINTEF i Oslo, og vil i løpet av 2013 installere en demonstrasjonsenhet hos Lindum i Drammen. Målet er at den i løpet av neste år skal kunne produsere hydrogen rent nok til at det skal kunne brukes som drivstoff. Stuart Mill fra GasPlas, etter å ha presentert det siste av flere revolusjonerende konsept en høstkveld i oktober. Aner vi konturene av nye industrieventyr? Bakgrunn for temaet Norge har lange tradisjoner og ekspertise i verdensklasse innenfor energibransjen. Hydrogen er også noe vi har greie på, da spesielt hydrogenproduksjon. Lenge har det kun vært én aktør på området, men nå når det går mot Den storstilte, globale satsingen på fornybar energi aktualiserer hydrogen som en av løsningene for effektbalansering og lagring av overskuddskraft på steder hvor pumpekraft ikke er et alternativ. Samtidig står bilprodusentene på terskelen til å introdusere hydrogenbiler i markedet. Aktører med effektive løsninger for hydrogenproduksjon kan derfor sannsynligvis gå en lys fremtid i møte. BS Cleantuesday arrangeres månedlig av OREEC og Cleantech Norway fra 16:30 18:30 på MESH i Oslo sentrum. For arrangementet 16. oktober var Norsk Hydrogenforum samarbeidspartner. 9

10 Hydrogenturismen blomstrer Nærmere 400 har besøkt HyNor Lillestrøm etter åpningen Man opplevde det spesielt på Utsira, hvor vindhydrogenanlegget til Hydro i flere år tiltrakk seg oppmerksomhet fra hele verden. I HyNor Grenland, på Herøya, hvor mye av den norskutviklede hydrogenstasjonsteknologien har blitt testet opplevde man det samme. Hydrogenturisme, eller folk som kommer på besøk i ens ærend for å se hydrogenanlegg, blomstrer igjen. Den innovative hydrogenteknologien som skal produsere og komprimere hydrogen ved hjelp av fornybare energikilder er under oppføring, og det er stadig en blanding av forskere, mekanikere og teknikere innom FoU-bygget i Akershus EnergiPark, eller «Energiparken» som anlegget refereres til lokalt. På et jorde like bortenfor fjernvarmesentralen som er «hjertet» i Energiparken, settes det opp kvadratmeter solfangere, og snart installeres 100 kvadratmeter med solcellepanel på taket av FoU-bygget, som er skrånet og vendt mot syd. Kjernesystemet i HyNor Lillestrøm er allerede oppe, og stasjonen leverer hydrogen til bilene som brukes flittig av forskningsmiljøene og hydrogenaktørene på Kjeller. Her er Fukuoka Association of Corporate Executives på besøk i Akershus Energipark. Energiturisme Noe annet som har blitt et tilsvarende vanlig syn for de som jobber med de tekniske installasjonene er folk fra alle verdenshjørner som kommer for å se på aktivitetene som foregår i Energiparken, og som vanligvis ender opp med et foto utenfor, ved den blankpolerte hydrogendispenseren. Når IPCC bruker den som et skoleeksempel i en av sine rapporter sier det litt. Her kan man nemlig få et vindu til fremtiden, hvor varme og drivstoff tilvirkes fra kortreiste fornybare energikilder. Som om det ikke var nok vil snart anlegget også produsere fornybar strøm fra en høytemperatur brenselcelle. Opptil flere delegasjoner i uken Olje og energi-departementet får omvisning og et innblikk i fremtidens gasskraft og CO2-renseteknologi av Øystein Ulleberg, seniorforsker på IFE. Det toppet seg foreløpig nå i september, da to ulike internasjonale samarbeidsgrupper innenfor hydrogen(international Energy Agency Hydrogen Implementing Agreement) besøkte HyNor Lillestrøm for å se og høre om aktivitetene som foregår lokalt og nasjonalt. I tillegg besøkte en gruppe fra Olje- og Energidepartementet anlegget og fikk en oppdatering på teknologiutviklingen til IFE, Hystorsys og ZEG Power, som alle er involverte i spennende prosjekter i HyNor Lillestrøm, samt en kjøretur i noen av hydrogenbilene, drevet av særdeles kortreist hydrogen. Opplæringssenter Hynor Lillestrøm AS, som står for driften av hydrogenanlegget skal også gå til anskaffelse av «folkevennlig» demonstrasjonsutstyr som vil kunne fungere som opplæring av både skoleelever, servicepersonell og andre som vil komme i kontakt med hydrogenrelaterte prosjekter eller oppgaver. Det er en målsetning at dette skal være oppe og gå i løpet av første kvartal Mer informasjon om den populære hydrogenstasjonen og testsenteret kan finnes på: BS 10

11 NISSAN LETTER PÅ SLØRET NISSAN er bilprodusenten som har den beste brenselcellen til nå, med en effekt-tetthet på 2.5 kw per liter. Med tanke på at forrige generasjon brenselcelle hadde en tetthet på 1 kw per liter, er det rimelig å anta at det blir forbedringer til neste generasjon også. Videre har de redusert kostnadene til brenselcellen med over 80%, samtidig som volumet av den er halvert. Totalt sett gjør dette at NISSAN nå er såpass trygge på at det vil bli noe av teknologien, at de på bilmessen i Paris for første gang på lenge viste fram en hydrogenbil. Bilen heter NISSAN Terra, og med tanke på at de har den avbildet på noe som kan minne om Finse en tidlig og kjølig dag i mars, kan vi anta at de har løst kuldeproblemene også dette er en bil vi kan like å ta med til hytta! TOYOTA SKRINLEGGER ELBILSATSINGEN I september annonserte Toyota at de ikke kommer til å produsere flere enn 100 elbiler av typen «eq» nå i første omgang. Deres vurdering av teknologien er at den er for umoden, og Takeshi Uchiyamada, vise-administrerende direktør i Toyota uttaler at «Dagens egenskaper til elbilene møter ikke samfunnets behov, både når det gjelder rekkevidde, kostnader, og tid det tar for å lade dem». Det er derfor med stor sannsynlighet at Toyota vil lansere hydrogenbiler i markedet før elbilen, det er nemlig ingen kontrabeskjed for planene deres om lansering av deres FCV-R i NYTT FRA UTLANDET BOEING/AMERICAN AIRLINES TESTER UT REGENERATIV BRENSELCELLE I september gjorde Boeing og American Airlines en testflygning med en regenerativ brenselcelle ombord på neste generasjons fly. Brenselcellen skal produsere hydrogen, altså fungere som en elektrolysør, når det er overskuddskraft tilgjengelig, og generere strøm når det er behov, typisk knyttet opp mot matserveringen. På sikt kan man se for seg at halvparten av elektrisitetsbehovet, inkludert fremdrift av nesehjul foregår ved hjelp av brenselceller. I første omgang er det en 15 kilowatt, regenerativ brenselcelle som testes ut. 11

12 HYDROGENKALENDEREN november: ZERO-konferansen, Oslo 21. november: A Closer Look at Hydrogen as Transportation Fuel in the Nordic Countries, Oslo 27. November: Smart-Grid Workshop, Halden 5. desember: Energy Security the 3 rd Geman-Norwegian Energy Conference, Oslo Utfyllende informasjon om arrangementene finnes på Websider med nyheter om hydrogen: Medlemmer og sponsorer av Norsk Hydrogenforum: Industri: Forskning og utdanning: Andre: Canadian Embassy Oslo Energy Development AS 12

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet

Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Hydrogen i Norge og samhandling mellom dagens gassbransje og hydrogenmiljøet Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Status? 12 hydrogenbiler i Norge nå Hyundai selger

Detaljer

Hydrogen i Norge frem mot 2040

Hydrogen i Norge frem mot 2040 Hydrogen i Norge frem mot 2040 Bjørn Simonsen Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum Sekretær, Hydrogenrådet Redigert: forklarende tekst lagt til her og der Et dagsaktuelt spørsmål for AS Norge: Hvordan

Detaljer

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN

Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Norge en foregangsnasjon innen hydrogen HVORDAN VI KAN BEVARE PIONÉRROLLEN Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Transnovakonferansen, Handlingsplan 9.mai 2012 2015 Hydrogenrådet Oppnevnt av Olje-

Detaljer

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Bjørn Simonsen. Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Bjørn Simonsen Direktør Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Presentasjon holdt under Green Energy Day i Bergen 23. september 2016 Tilpasset hand out inkl. litt forklarende tekst I dag Et reelt alternativ

Detaljer

Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri

Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri Går vi mot teknologikonvergens? Hydrogen fremtidens drivstoff? BioZEG - mer energi og grønn industri Bjørg Andresen, Daglig Leder ZEG Power AS Øystein Ulleberg, Forskningsleder, Institutt for Energiteknikk

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt

Norges neste industrieventyr har begynt. Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt Norges neste industrieventyr har begynt Bjørn Simonsen Direktør for Forretningsutvikling og Samfunnskontakt bjorn.simonsen@nel-asa.com 1 HVA DRIVER DET NYE INDUSTRIEVENTYRET? 1. FORNYBAR ELEKTRISITET ER

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER SOLAR ENERGY IS GROWING RAPIDLY HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER Øystein Stray Spetalen Investor og Styremedlem i NEL ASA 1 DET FOSSILE DRIVSTOFFMARKEDET ER ENORMT $ 8 MRD PER DAG 2 SOLENERGI VOKSER HURTIG Gigawatt

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system

Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Classification: Internal Status: Draft Status for Hydrogenveien, - fordeler ved hydrogenbasert system Anne Marit Hansen, forretningsutvikler Hydrogen og leder HyNor Oslo Energidagene 16-17.oktober, 2008

Detaljer

Fremtidens energiteknologi

Fremtidens energiteknologi Fremtidens energiteknologi Prototech: et firma i CMR-konsernet CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech AS CMR-konsernet har levert innovative tekniske

Detaljer

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Kristian E. Vik, Generalsekretær Non-profit medlemsorganisasjon Ca. 45 medlemmer fra næringsliv, forskning og akademia Norsk Hydrogenforum (NHF) ble

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Steffen Møller-Holst Markedsdirektør. Norsk hydrogenforum Styreleder

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør. Norsk hydrogenforum Styreleder Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU Energiseminar LNL/BI, Mot fornybar kraft og

Detaljer

ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst

ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst ZEG Power - gasskraftverk med integrert CO 2 -fangst Unik teknologi for høyeffektiv og miljøvennlig energiproduksjon Bjørg Andresen Daglig leder, ZEG Power as ZEG-teknologien (ZEG ) Samtidig produksjon

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

HyNo r. Hydrogenveien i Norge

HyNo r. Hydrogenveien i Norge HyNo r Hydrogenveien i Norge Norsk Hydro an early promoter of alternative fuels in transportation Hydrogen/Ammonia fuelled vehicle Rjukan 1933 Source: Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro

Detaljer

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 Økt satsing på energiforskning en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål I Stortingsmelding nr.

Detaljer

Hydrogen Norske erfaringer

Hydrogen Norske erfaringer Hydrogen Norske erfaringer Trondheim, 8.oktober 2014 Erik Lorentzen Agenda Skal innom følgende temaer: Hva er hydrogen? Hvorfor bruke hydrogen til transport? Noen hovedutfordringer Status i verden Status

Detaljer

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den

Hydrogensamfunnet. Løsningen - eller i hvert fall en del av den Truls Norby Hydrogensamfunnet 2222222222222222222222222 Løsningen - eller i hvert fall en del av den Department of Chemistry University of Oslo Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN) FERMiO

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE

Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Hydrogen Den neste norske suksesshistorien? Martin Kirkengen IFE Institutt for Energiteknikk Uavhengig stiftelse, oppstart 1948 600 ansatte Omsetning: MNOK 750 Energiforskningslaboratorium Nukleær Petroleum

Detaljer

Toyotas vei inn i fremtiden

Toyotas vei inn i fremtiden Toyotas vei inn i fremtiden Espen Olsen, informasjonssjef, Toyota Norge. Agder Energi-konferansen 27/05/2015. date dato 01/06/2015 - page 2 Toyota Motor Corporation Verdens største bilprodusent i 2014.

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping"

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU SINTEF-seminar, Radisson Blue Scandinavia Hotel,

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning Innsatsgruppe Fornybar kraft Atle Harby, SINTEF Energiforskning Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi

Detaljer

UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP

UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP UTVIKLING AV HYDROGEN INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORTSEKTOREN I NORGE HYDROGENFORUM, 19. MARS 2013 ULF HAFSELD, DAGLIG LEDER HYOP Agenda Historikk Hvorfor har vi kommet så langt i Norge? Hva trenger vi for

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Hydrogen; produksjon og bruk

Hydrogen; produksjon og bruk Hydrogen; produksjon og bruk Jämtland & Trøndelag som fossilfri energiregion!? Steffen Møller-Holst Leder av Hydrogenrådet Markedsdirektør H 2 & BC Seminar 8.mai 2014 Rica Hell Hotell, Stjørdal Teknologi

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fremtiden er fornybar! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Direktør Kvinnekonferansen 21. april 2009 Agenda IEA: World Energy Outlook 2008 EUs 20-20-20: Hva betyr det for

Detaljer

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland

ENERGIX Batteri. Andreas Bratland ENERGIX 2013-2022 Batteri Andreas Bratland ENERGIX skal utvikle ny kunnskap og løsninger for: Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter

Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter Bruk av gass som energibærer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Pernille Aga, Prosjektleder, Ruter på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele 309Ruters trafikkområde i 2013 2 av side 114 103 % millioner

Detaljer

Bærekraftig utvikling av

Bærekraftig utvikling av Bærekraftig utvikling av transportmidler Av Christer Algrøy We're running the most dangerous experiment in history right now, which is to see how much carbon dioxide the atmosphere... can handle before

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Muligheter og utfordringer SINTEF-SEMINAR Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 10.april 2014 Liv Øvstedal og Steffen Møller-Holst SINTEF Norges komparative fortrinn Visjonære politikere Energi Natur Kompetanse

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 UMB 27.September 2011 Dagens tema Hva er Energi21 Rolle, funksjon,

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Dersom dere ønsker ytterligere informasjon kan dere gjerne ta kontakt med direktør Jan Carsten Gjerløw, epost jan@oreec.no

Dersom dere ønsker ytterligere informasjon kan dere gjerne ta kontakt med direktør Jan Carsten Gjerløw, epost jan@oreec.no Innspill til Energimeldingen Vi takker for Regjeringens invitasjon til å komme med innspill til Energimeldingen. Herved oversendes OREECs innspill, som er en utdyping av det som ble presentert på innspillmøtet

Detaljer

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner

Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Hydrogen / brenselceller i anleggsmaskiner Jon Eriksen Prosjektleder Blue Move Kunnskapsbyen Lillestrøm / OREEC På vei mot utslippsfrie byggeplasser Buskerud Folkets hus Drammen, 21. september 2017 OREEC

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Gassteknisk Senter NTNU SINTEF Satsning på gasskraftverk med CO 2 -innfanging

Gassteknisk Senter NTNU SINTEF Satsning på gasskraftverk med CO 2 -innfanging Gassteknisk Senter NTNU SINTEF Satsning på gasskraftverk med CO 2 -innfanging Olav Bolland Professor Institutt for Energi- og prosessteknikk www.ept.ntnu.no Energi og verdiskaping med spesiell vekt på

Detaljer

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir.

Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Når og hvordan bli klare for hydrogenbiler på Sørlandet? Klaus Schöffel Adm.dir. Fakta Teknova Etablert i 2008 - kontorer i Sørlandets Teknologipark Grimstad og Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN

UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC UTVIKLING OG BRUKSOMRÅDER FOR HYDROGEN OREEC er en del av Alltidbundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff til sola: Fusjon

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010 Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Dette er Finnfjord AS Produserer 100.000 tonn ferrosilisium Produserer 20.000 tonn microsilica 120 ansatte

Detaljer

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8.

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. Energi21 2011 - Nasjonale prioriteringer for energiforskningen Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. september, 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt

Detaljer

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal

Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Meløyseminaret, 4. april 2017 Tomas Fiksdal Making Green Hydrogen Happen Greenstat skal utvikle og drive hydrogenprosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi Hydrogen som drivstoff til skip Hydrogen

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april

Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april Naturgass i et norsk og europeisk energiperspektiv Stockholm 19. april Anita Utseth - statssekretær, Olje- og energidepartmentet EUs import av naturgass ¼ av det europeiske energiforbruket basert på naturgass

Detaljer

Orientering om "NTVA En nasjonal energistrategi "

Orientering om NTVA En nasjonal energistrategi Orientering om "NTVA En nasjonal energistrategi 2013-2017" Lanseringsmøte i Oslo 2013-10-14 Sverre Aam Leder NTVA's energiutvalg fra juni 2012 NTVA's energiutvalg Oppnevnt av NTVA's styre 10. desember

Detaljer

Solenergi i Energimeldingen

Solenergi i Energimeldingen Solenergi i Energimeldingen Møte med Eli Jensen Olje- og energidepartementet 27.august 2015 Åse Lekang Sørensen og Yngvar Søetorp Norsk solenergiforening www.solenergi.no Norsk solenergiforening En ikke-kommersiell

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Konserndirektør Bente Hagem ZERO-konferansen Oslo, 6. november 2013 Statnett har et klart samfunnsoppdrag Formelle rammer Systemansvarlig Samfunnsoppdraget

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene?

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? IFE Akademiet 25. mars 2014 Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? Kjell Bendiksen IFE Mongstad Bilde: Statoil Hvorfor CO 2 -håndtering (CCS)? CO 2 -utslippene må reduseres drastisk

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT!

HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! Kristian E. Vik, Generalsekretær Norsk Hydrogenforum Prosjektleder OREEC HYDROGEN OG BRENSEL- CELLER GIR NULLUTSLIPPS TRANSPORT! OREEC er en del av Alltid bundet til andre stoffer: H 2 O Nr 1 Brennstoff

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil

Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil - Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Kommentarer til Miljødirektoratet: Tiltakskostnader for elbil Snorre Kverndokk, Frischsenteret Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Statssekretær Anita Utseth Enovas naturgasseminar 30. oktober 2006 Norge som miljøvennlig energinasjon Naturgass en viktig del av et miljøvennlig og diversifisert

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

Småkraftdagene - Mars 2017

Småkraftdagene - Mars 2017 Hvordan blir fremtidens kraftmarked og hvilke markedsmuligheter gir dette for vannkraft? Småkraftdagene - Mars 2017 Kjetil Larsen, dr.ing. Head of Energy Management and Trading Skagerak Kraft AS Skagerak

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Transnovakonferansen 2012

Transnovakonferansen 2012 Transnovakonferansen 2012 - for bærekraftig mobilitet Rica Hell Hotel 9. mai Trond Moengen Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova i dag Utfordringer Innhold Kort om Transnova bakgrunnen Transnova

Detaljer

Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene

Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene - Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene 30. mai 2012 Snorre Kverndokk Senterleder CREE Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi

Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi 29. NOVEMBER 2011 Cato Kjølstad Daglig leder NoBio Forventet kraftoverskudd og bioenergimål Forventet kraftoverskudd sett i relasjon til bioenergimålet på 14 nye

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer