Hydrogenstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydrogenstrategi 2014-25"

Transkript

1 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus GO-tinget

2 Ønsket resultat av strategien hydrogenbiler i Oslo og Akershus i i nabofylkene 100 busser med brenselcelle-drift hydrogenstasjoner i Oslo og Akershus + tilstrekkelig stasjonsnett (10?) i Sør-Norge +Trondheim + Sverige Tilknytning til et europeisk stasjonsnettverk Tyskland en viktig drivkraft (mål om 400 stasjoner innen 2023) Et selvgående, kommersielt marked i 2025 Som grunnlag for landsdekkende infrastruktur

3 Klimautslipp Norges hovedkilder Transportsektoren Olje og gass Land-basert industri 19 % 27 % 22 % : +30 % : +81 % : -39 % % i Akershus Urbane smogepisoder om vinteren

4 Grunnlag: felles, ambisiøst utslippsmål Oslo og Akershus skal redusere klimautslipp til 50 % av utslippet innen 2030, på tross av sterk befolkningsvekst Transportsektoren dominerer utslippene i Oslo og Akershus 3 aktuelle regionale drivstoff-alternativ: fossilfri el + hydrogen + biogass fra avfall & kloakk EU har samme ønske: infrastruktur-utbygging for el, hydrogen, gass (CNG+LNG) fremgår av Clean Power for Transport-pakken EU-finansiering bl.a. gjennom Horizon 2020, FCH JU, Interreg, Smart cities

5 Hydrogen til regionen fordi: Hydrogenbiler er utslippsfrie, bidrar ikke til SMOG Hydrogenet produseres fossilfritt (vannkraft) Ytelse som en konvensjonell bil, men mer energieffektiv Dagens rekkevidde km; innen 2020: 700 km +hengerfeste Et kjøpesterkt marked kan gi rask markedsutvikling Når stasjoner er lett tilgjengelige Østlandet har Europas tetteste stasjonsnett i dag Dedikerte politikere gir forutsigbarhet Teknologien er moden for bil utrulling minst 6 personbilprodusenter/-modeller fra 2017 EU-initiativ for at BUSS kan være kommersielt moden innen 2020

6 Regionens erfaringer viktige 5 år med testing av H 2 -stasjoner og H 2 -biler (Mazda, Mercedes, Hyundai) Nyttige erfaringer fra bussprosjektet CHIC Oslo Elbil-introduksjon og tidlig utvikling av lade-infrastruktur/ hurtiglading Årlig dobling av elbil-salget ; av elbiler i Akershus-Oslo Stasjonsutviklingen i Akershus fortsetter: ny stasjon i 2015 og bar-stasjonsnettverket i Europa 2013, 6 stasjoner på Østlandet Akershus og Oslo har verdens høyeste tetthet av elbiler, her benyttes kollektivfeltet inn mot Oslo

7 Strategiens ramme: Selvgående marked mulig i 2025 Anbefalt i fagrapport; 2025 benyttes av flere tidlig-regioner Tidligfase : Før bil-veksten kan gi god nok økonomisk sikkerhet for tyngre, kommersiell satsing (mål: minst 300 biler) Stasjonsutbygging og -drift vil kreve betydelig offentlig innsats, økonomisk og/eller som regulator Uansett tidsramme: Tidligst mulig utfasing av regional innsats «Kritisk masse» av kjøretøyer/stasjonstrafikk bør oppnås tidligst mulig

8 Strategien har tre pilarer 1. Stasjonsutvikling Driftssikre stasjoner fra 2015, stasjoner i Etterspørsel-stimulans Buss og drosjer, stimulans til flåter av personbiler/nyttekjøretøy 3. Profilering og markedskommunikasjon Uten stasjoner, ingen biler Uten nok biler, ulønnsom stasjonsdrift Behov for godt samarbeid med industri og stat Behov for godt internasjonalt samarbeid

9 Strategiens hovedmål Oslo-Akershus skal være blant verdens ledende regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. Utbygging av hydrogen-infrastruktur er ett av flere tiltak for utfasing av fossile drivstoff Vår hovedrolle: bidra til tilstrekkelig stasjonsstruktur Dessuten stimulere etterspørselssiden Finansiering vil skje i partnerskap med mange aktører, med mål om: minst mulige regional-offentlige bidrag, og raskest mulig utfasing.

10 Mål for tidlig fase, I perioden skal Oslo-Akershus være blant verdens foretrukne regioner for bruk av hydrogen som drivstoff til kjøretøy, og tilbys hydrogenbiler fra Ved utgangen av 2018 skal fylkene ha minst 300 hydrogenbiler og 30 hydrogenbusser. Vil trolig kreve investeringer i størrelsesorden 400 mill. kr I stasjonsnettet: rundt 240 mill. kr Bussinvesteringer: rundt 150 mill. kr

11 Handlingsprogram Akershus Til politisk behandling i oktober Omfatter blant annet: 2 driftssikre hydrogenstasjoner med god kapasitet Taxi-prosjekt med taxier Videre utbygging av testsenter for hydrogenrelatert teknologi Støtteordning for bilflåter Internasjonalt samarbeid AFK investerer 34 mill. kr; utløser totalt ca 90 mill. kr

12 Mål for perioden Innen 2025 har Oslo og Akershus et tilstrekkelig utbygd stasjonsnett som grunnlag for en nasjonal og nordisk infrastruktur for hydrogen-kjøretøy. Antall hydrogenbiler har da passert og antall hydrogenbusser 100. Samtidig skal Osloregionen være internasjonalt kjent for innovasjon og teknologiutvikling knyttet til fossilfri transport. Vil trolig kreve 1,1-1,5 milliarder kroner, fordelt på stasjons-investeringer: ca 700 mill. kr buss-investeringer: ca mill. kr stasjonsinvesteringer utenfor fylkene: minst 100 mill. kr samarbeid med strategiske flåteeiere: Mindre beløp Næringsutvikling viktig følges opp i egen strategi

13 Kostnadsdeling Kostnadsfordelingen avhenger av statlig virkemiddel-bruk Stimulering/pålegg for stasjonsetablering tidlig innsats fra privat sektor Strategien skal bidra til at kostnadene fordeles på flere, bl.a.: EU-programmer (Horizon 2020, FCH JU, Interreg ++) Transnova Stasjonskjeder/energiaktører m.fl. AFK +Oslo, byrdefordeling: 50/50 Fra forventes at næringen bærer en betydelig del av nye investeringer for distribusjon av hydrogen.

14 Risiko for ikke å nå målene En risikoanalyse er gjennomført; finansiell risiko ikke vurdert Risikodempende å satse på flere fossilfrie drivstoff Størst risiko de første årene før større bilvekst Noe sannsynlighet for 3-4 års forsinkelse at målene først nås i Liten sannsynlighet for at satsingen mislykkes og stanses Exit-mulighet årlig 2018 Fra 2018 ved avslutning av avtaleperioder

15 Vi vil gjenta elbil-suksessen!...og i godt samarbeid med norske regioner, staten og internasjonale partnere er vi sikre på å klare det! Registrerte elbiler i Norge

16 Strategiens bilbestand-framskrivning..er et viktig grunnlag for økonomiske kalkyler, basert på regionmålene: 350 biler i 2018 og biler i 2025 i Oslo-Akershus Antall Hydrogenbiler Forventet

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Stig Hvoslef, 26. juni 2014 Hydrogenstrategi 2014-25..og fossilfri bussdrift i Oslo og Akershus Klima-/miljøbuss-seminar Sør-Trøndelag FK AtB Transnova Tema for dette innlegget Hydrogenstrategi for Akershus

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt i Akershus fylkesting 2014-10-20 Forord Akershus fylkeskommunes

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

2015-2016. Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil 2015-2016 Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil Enova SF 29.05.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 1 2 Markedet for elbiler og ladestasjoner... 2 2.1 Markedet

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2011

NYHETSBREV NR. 1-2011 NYHETSBREV NR. 1-2011 Foto: Bjørn Simonsen Norsk Hydrogenforum ønsker alle medlemmer og hydrogen-interesserte et riktig godt nytt år! Min norske Vinter er saa vakker; De hvide sneebedækte Bakker, Og grønne

Detaljer

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

ZEROs innspill til Statsbudsjettet 2014. Sist oppdatert 18. februar 2013

ZEROs innspill til Statsbudsjettet 2014. Sist oppdatert 18. februar 2013 ZEROs innspill til Statsbudsjettet 2014 Sist oppdatert 18. februar 2013 Innhold ZEROs viktigste innspill Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sin eksponering mot fossile aksjer må reduseres. Det bør initieres

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport 1 Innhold Innledning 3 Fornybar energi og grønt karbon Styrk norsk vindkraftindustri 4 Bygg Havvind 5 Investeringsstøtte solceller 6 Illustrasjoner 7 Klimavennlig oppvarming 8 Statlige plusshus 9 Skattefradrag

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290

Grønn kontakt. Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn kontakt Elbil seminar Molde, 25.10.12 Leif Arne Dalane Daglig leder Tel 913 80290 Grønn Kontakt eiere Agder Energi Innovasjon AS BKK AS Dalane Energi IKS EB Nett AS Eidsiva Vekst AS Elverum Energi

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer