Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!"

Transkript

1 Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

2 1 Innledning Det første kravet vi må stille oss for framtidens energibærere, er at de er rene. Det vil si at de ikke gir forurensede utslipp når energien omformes og utnyttes av sluttbruken. Det andre kravet er at de gjør det mulig å lagre og frakte energien på en trygg og praktisk måte. Det tredje kravet til gode løsninger er at en i størst mulig grad hindrer tap av høyverdig energi. Det kan en oppnå ved å unngå unødvendige energiomforminger. Man vil unngå å bruke høyverdig energi når det er mulig å dekke behovet med mer lavverdig energi. Det er tre energibærere som peker seg ut som energibærere for framtiden: Hydrogen, varme og elektrisitet. Men i denne oppgaven har vi valgt å legge på hydrogen som energibærer og bruken av dette i brenselcellebiler. Hydrogen er en av de viktigste energibærere i fremtidens transport. Sammen med brenselceller kan hydrogen brukes for å minske miljøbelastningen. Hydrogen er i likhet med elektrisitet en energibærer. Hydrogen kan brukes til å lagre, transportere og levere energi. I Norge produseres hydrogen hovedsakelig ved elektrolyse av vann, mens i verden for øvrig produseres det vanligvis fra naturgass. Fornybar energi fra for eksempel vind, sol og biomasse vil være hovedkildene i hydrogenproduksjon. Det som virkelig gjør hydrogen til en aktuell energibærer er brenselceller. Brenselcellene konverterer hydrogenets kjemiske energi til elektrisitet og varme. Restproduktet er rent vann. Virkningsgraden i en brenselcelle er svært høy sammenlignet med andre teknologier for konvertering av energi. I tillegg til at brenselceller som driver el- motorer kan erstatte forbrenningsmotorer i kjøretøy, kan de også sammen med hydrogen produsere elektrisitet og varme. Vil hydrogen være et fornuftig satsningsområde for energi i framtiden? Hydrogen H 2 : Hydrogen er en gass, og består av molekyler med to hydrogenatomer. Hydrogen er det vanligste og letteste grunnstoffet i universet. Det sies at hydrogen er 14 ganger lettere enn luft og forsvinner raskt i åpne rom. Ved romtemperatur og normalt trykk er hydrogen i gassform. Fordi hydrogen er en gass ved vanligtemperatur, er lagringen og transport mer krevende. De vanligste måtene å lage hydrogen på er enten ved å komprimere hydrogengassen, en annen, men veldig lite brukt lagringsmetode, er bruk av metallhybrider. De forskjellige lagringsmetodene har sine fordeler og ulemper. En av egenskapene til hydrogengassen er at den brenner raskt og gir verken røyk eller giftige utslipp.

3 2 Hvordan produseres hydrogen? Hydrogen kan framstilles på mange forskjellige måter. Framstilling av hydrogen kan skje på tre måter. Den første måten er reformering av hydrokarboner med vanndamp. Naturgass som for det meste består av metangass (CH4) reagerer med vann (H2O) og produktet vi får er hydrogen og karbondioksid. Reaksjonslikningen for denne reaksjonen er: CH4 + 2H2 O + energi Æ 4H2 + CO2. Den andre måten er elektrolyse av vann. I denne reaksjonen blir vannet H2O splittet i H2 atomer og O2 atomer. Gassene utvikles ved elektrodene som er i kontakt med vannet. Disse elektrodene er enten anoder eller katoder. H+ ionene vil trekkes mot anoden og O- ionene vil trekkes mot katoden. Reaksjonslikningen for en slik reaksjon er: 2H 2 O + elektrisk energi Æ 2H 2 + O 2. Dette er en modell for hvordan elektrolyse fungerer. Den tredje måten for å utvinne hydrogen er forbrenning av biomasse. Biomassen som da forbrennes kan f.eks. være pyrolyse eller fermentering. Biomasse er fornybar og utslippet av CO2 er lik null dersom uttaket av biomasse er i balanse med tilveksten. Hydrogen må lagres etter produksjon på en måte som tar liten plass og kan brukes som drivstoff i en bil. For å lagre hydrogen har tre viktige lagringsmetoder. Den første metoden er lagring i trykktank. Alle gasser kan oppbevares under trykk, men det skal et trykk på 750 atmosfærer til for å presse sammen hydrogen. For å få dette til må det konstrueres en spesialutviklet tank som kan tåle et så høyt trykk. Den andre metoden er å avkjøle gassen slik at den går over til væskeform. Man må kjøle ned hydrogen til -253C (20,53K) som er den romtemperaturen der hydrogen kondenseres til væske. En tank som skal inneholde kondensert hydrogen må isoleres godt, fordi den må være i stand til å tåle et så høyt trykk. Siste og sikreste måten å lagre hydrogen på i dag, er metallhydrider. Slike hydrider er kjemiske forbindelser som dannes når hydrogengass reagerer med et metall. Metallet må ha stor overlate og dermed være i pulverform, noe som vil føre til stor kontaktflate mellom gass og metall. Det må også brukes trykk for å få gassen på plass i metallet.

4 3 Brenselcelle Disse brenselcellene kalles PEM (polymere brenselceller). En brenselcelle er et elektrisk element hvor kjemisk energi som også kan frigjøres som varme ved forbrenning, brukes til å frembringe elektrisk strøm og varme. På bildet ovenfor kan du se hva en brenselcelle består av og hvordan prosessen fungerer. H2 (g) sendes inn i brenselcellen der den møter et lag av porøst karbon. Denne delen kalles for anodedelen. I anodedelen skjer det en oksidasjon av H2 og hydrogenatomene oksideres i en tynn platinahinne utenfor membranen, der hydrogenatomene gir fra seg elektronene som blir dratt ut og opp i en strømleder og videre over på andre siden av membranen. Dette resulterer i en strøm i den ytre kretsen som kan utnyttes som elektrisk energi, mens H+ protonene diffunderer gjennom membranen. Oksidasjon i anoden: H2 --> 2H+ + 2e- I PEM cellene benyttes det en fast polymer elektrolytt, som vi også kaller for membranen. Denne membranen er en protonledende polymer membran. Den sørger derfor for at H+ protonene kan passere gjennom, fra anodedelen til katodedelen. H+ går derfor med sin konsentrasjonsgradient fordi det er et overskudd av H+ protoner på anodedelen og underskudd av O2 atomer på katodedelen. Det skjer derfor en diffusjon gjennom membranen. Katodedelen består

5 4 også av porøst karbon, men her blir det tilført O2. O2 trekker på H+ protonene samt. elektronene og vi får dannet H2O. Det skjer derfor en reduksjon i katodedelen. Reduksjon i katoden: ½ O2 (g) + 2H+ + 2e- --> H2O(g) Den totale reaksjonen vil se slik ut i en brenselcelle: H2(g) + ½ O2(g) H2O(g) Hvordan brukes hydrogen i biler? I Norge i dag finnes det omtrent 15 hydrogenbiler. Drivkraften i disse bilene er hydrogen. Disse hydrogenbiler har hydrogentanker og en brenselcelle, som komplementerer hverandre. Forskjellen på en el bil og en hydrogenbil er at batteriet i en el bil er byttet ut med brenselcelle og hydrogentanker. For å fylle opp tanken med 4 kg hydrogen tar det ca. 4 minutter. Da vil en hydrogenbil kjøre omtrent 4 mil (40km). Elbiler med brenselceller som drives av hydrogen har god rekkevidde og tankes raskt opp. De vil spille en sentral rolle i fremtiden. kilde: rogen_infobrosjyre_2013.pdf Diskusjon Vi ser at dagens bensinbiler er ikke miljøvennlige, fordi de gir utslipp av store mengder med CO2. Utslipp av CO2 er et veldig sentralt problem i verden i dag, fordi denne gassen forunenser miljøet. En løsning på dette problemet kan derfor være å ta brenselcelle i bruk. I en brenselcelle er drivkraften hydrogen, og hydrogen gir ikke utslipp av klimagass som CO2. Hydrogen som drivstoff har ikke andre utslipp enn ren vanndamp. Ved bruk av hydrogenbiler vil det forbedre luftkvaliteten i byene våre. I likhet med elbiler som er avhengig av hvordan strømmen produseres, er hydrogen og avhengig av hvordan hydrogen produseres. En brenselcelle i en hydrogenbil er mer effektivt enn en forbrenningsmotor i en vanlig bil. Dette

6 5 betyr at med samme energimengde kan en bil med brenselcelle kjøre omtrent dobbelt så langt som en bil med forbrenningsmotor. Hvorfor satser ikke bilprodusentene på hydrogen som drivkraft i biler? Hydrogen kan være et miljøvennlig alternativ som kan brukes i biler, fordi det ikke gir utslipp av klimagasser. Dessuten er energiinnholdet i hydrogen 33,33kWh/kg noe som er tre ganger så mye som bensin(12,1kwh/kg). Hydrogen har veldig høy energi målt i vekt, men lav målt i volum med atmosfærisk trykk. Dette kan være en av grunnene til at bilprodusenter ikke satser på hydrogen, fordi det ikke gir mye energi når det komprimeres. Andre grunner til at de ikke satser på hydrogen kan være at det er dyrt å produsere. For å produsere hydrogen trengs det energi og den energien koster penger, dessuten koster også elektrodene som brukes i elektrolyse mye. Den tredje og siste grunnen kan være at det er vanskelig å lagre hydrogen. For å lagre hydrogen må det spesialtanker til som kan tåle mye trykk og samtidig været isolert godt nok. Disse tankene koster igjen mye penger som gjør at bilprodusenter ikke satser så mye på hydrogenbiler. Sist men ikke minst kan et hydrogen bil ikke kjøre like mye som en vanlig bensin bil og dette gjør også at hydrogenbiler ikke blir satset på. Resultatet ser vi at det kun finnes 15 hydrogenbiler i Norge. Konklusjon Vi har funnet ut at hydrogen som energibærer er noe vi bør satse på, fordi det er miljøvennlig og fornybart Både globalt og lokalt vil hydrogen bedre luftforholdene med tanke på bruk av hydrogen i brenselscellebiler. Problemet med dette vil være høye kostnader, noe som vil føre til at ønske om å satse på hydrogen som energibærer minsker. Hydrogen gir mye energi, men samtidig koster det også energi til å produsere og lagre hydrogen. Samtidig har noen valgt å satse på dette, som SINTEF i Norge og deres hydrogenbiler som er vellykkede prosjekter. Kildeliste: Websider: ( ) ( ) er/2004/nou /5/2/3.html?id= ( )

7 6 ( ) ( ) Bøker: Grønberg et.al(2007) Kjemien stemmer, kjemi 1 grunnbok, J.W. Cappelens Forslag AS, Oslo.

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN TPG4140 NATURGASS TRONDHEIM, NOVEMBER 2010 Sammendrag Denne rapporten omhandler hovedsakelig Europas behov for naturgass,

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Batteridrift av ferger

Batteridrift av ferger Batteridrift av ferger ZERO-RAPPORT november 2010 Olav Andreas Opdal Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport

Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 10/04 Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport Av Otto Andersen VF notat Notat

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer