Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-ett-maskinen 9300 Series"

Transkript

1 Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig jordet strømuttak i nærheten av produktet. Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til telenettet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. Dette produktet er utformet, testet og godkjent i henhold til strenge globale sikkerhetskrav ved bruk av bestemte Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene i enkelte deler er kanskje ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler. FORSIKTIG: Ikke plasser eller bruk produktet i nærheten av vann eller fuktige steder. Ikke installer eller bruk dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær. Hvis det er koblet en telefon til produktet, må den ikke brukes til å rapportere om gasslekkasjer i nærheten av lekkasjen. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. Merknad om operativsystem Alle funksjoner er operativsystemavhengige. For fullstendige beskrivelser: Windows-brukere: Se brukerhåndboken. Macintosh-brukere: Se Mac-hjelpen som ble installert med skriverprogramvaren, hvis produktet støtter Macintosh.

3 Innhold Finne informasjon om skriveren...11 Installere skriveren...15 Innholdet i esken...15 Installere et annet språk på kontrollpanelet...16 Justere vinduet for bedre visning...17 Montere skuff 2 (ekstrautstyr)...17 Klargjøre skriveren for faksing...19 Velge fakstilkobling...19 Definere at skriveren skal sende fakser fra datamaskinen ved å bruke produktivitetsserien...20 Definere at skriveren skal bruke faksfunksjonen uten en datamaskin...20 Bruke en RJ11-adapter...21 Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon...23 Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon i Tyskland...24 Koble til en telefon...25 Koble til en telefonsvarer...26 Tilkobling til en datamaskin med et modem...28 Koble skriveren til et nettverk...30 Installere nettverksskrivere...30 Koble skriveren til et nettverk...30 Installere skriveren i et nettverk...30 Installere skriveren på flere nettverksdatamaskiner...30 Bruke trådløs nettverkstilkobling...30 Bruke en Ethernet-tilkobling...31 Skriverdeling...31 Tips for installering av nettverksskriver...32 Tilordne en IP-adresse...32 Finne MAC-adressen...33 Finne en skriver/utskriftsserver i eksterne subnett...33 Feilsøking for trådløs tilkobling...33 Ugyldig nettverksnøkkel...33 Skriveren kan ikke kobles til nettverket...33 Skriveren er konfigurert riktig, men blir ikke funnet i nettverket...33 Nettverksskriveren skriver ikke ut...34 Feilsøking for Ethernet-tilkobling...34 Skriveren som skal konfigureres, vises ikke på listen over skrivere i nettverket...34 Kan ikke skrive ut på nettverksskriveren...34 Lære om skriveren...35 Lære mer om skriverdelene

4 Bruke knappene og menyene på kontrollpanelet...39 Bruke kontrollpanelet...39 Navigere gjennom menyene på kontrollpanelet...43 Bruke kopieringsmenyen og menyen for kopieringsmodus...45 Bruke menyen for fotomodus og fotokortmodus...47 Bruke menyen for utskriftsmodus...51 Bruke faksmenyen og menyen for faksmodus...52 Bruke skannemenyen og menyen for skannemodus...54 Bruke oppsettmenyen...55 Bruke oppsettmenyen og undermenyene...55 Bruke undermenyen for papirhåndtering...56 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for skriver...57 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for kopier...58 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for fotografi...58 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for filutskrift...59 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for faks...59 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for skanning...62 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for Bluetooth...62 Bruke undermenyen for å endre standardinnstillinger for PictBridge...63 Skrive ut listen over utskriftsinnstillinger...63 Bruke undermenyen for nettverksoppsett...64 Bruke vedlikeholdsmenyen...66 Lære om programvaren...68 Bruke skriverprogramvaren...68 Bruke produktivitetsserien...68 Bruke Alt-i-ett-løsninger...69 Åpne Alt-i-ett-løsninger...69 Bruke kategorien Skanne og kopiere...70 Bruke kategorien Lagrede bilder...71 Bruke koblingen Vedlikehold/feilsøk...71 Bruke løsningssenteret...71 Bruke Utskriftsinnstillinger...73 Åpne Utskriftsinnstillinger...73 Bruke kategoriene i Utskriftsinnstillinger...73 Bruke Bilderedigering...74 Bruke verktøylinjen...75 Bruke Fast Pics...76 Bruke faksprogrammet...76 Legge i papir og originaler...78 Legge papir i skuff Legge konvolutter eller fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) i skuff Legge ulike papirtyper i skuff

5 Bruke sporet for små utskriftsmedier...85 Legge papir i skuff 2 (ekstrautstyr)...86 Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren...89 Legge originaldokumenter på skannerens glassplate...90 Lære mer om og bruke funksjonen for sammenkobling av skuffer...91 Skrive ut...93 Skrive ut et dokument...93 Skrive ut flere kopier av et dokument...93 Skrive ut en Web-side...94 Skrive ut fotografier eller bilder fra en Web-side...94 Skrive ut filer fra et minnekort eller en flash-enhet...95 Skrive ut sorterte kopier...95 Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge)...96 Skrive ut flere sider på ett ark...96 Skrive ut på transparenter...97 Skrive ut på konvolutter...97 Skrive ut på kort...98 Skrive ut et banner...98 Skrive ut på begge sider av papiret...99 Avbryte en utskriftsjobb Arbeide med fotografier Hente og håndtere fotografier Sette inn et minnekort Sette inn en flash-enhet Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin ved å bruke Fast Pics Overføre fotografier fra en minneenhet til en datamaskin ved å bruke kontrollpanelet Skrive ut fotografier ved å bruke kontrollpanelet Vise eller skrive ut fotografier Redigere et fotografi før utskrift Vise en lysbildefremvisning i vinduet på kontrollpanelet Skrive ut alle fotografiene Skrive ut fotografier fra et digitalt kamera med DPOF Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen Skrive ut fotografier som er lagret på en minneenhet, ved å bruke Fast Pics Skrive ut fotografier som er lagret på datamaskinen, ved å bruke produktivitetsserien Lage og skrive ut en utklippsbok eller albumside Legge til teksttitler på fotosider Skrive ut fotografier med fargeeffekter

6 Bruke Bluetooth-teknologi Sette inn en Bluetooth-adapter Angi Bluetooth-modus Skrive ut ved hjelp av Bluetooth Kopiere Ta kopier Kopiere fotografier Kopiere på begge sider av papiret Sortere kopier Gjenta et bilde flere ganger på én side Forstørre eller forminske et bilde Gjøre en kopi lysere eller mørkere Justere kopieringskvaliteten Avbryte en kopieringsjobb Skanne Skanne et dokument Tilpasse skanneinnstillinger ved å bruke datamaskinen Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post Skanne tekst for redigering Skanne bilder for redigering Skanne skarpe bilder fra magasiner eller aviser Skanne til en datamaskin via et nettverk Avbryte en skannejobb Fakse Sende en faks Angi et faksnummer Sende en faks ved å bruke kontrollpanelet Sende en faks ved å bruke datamaskinen Sende en kringkastingsfaks på et bestemt tidspunkt Sende en faks mens du lytter til et anrop (ringe med røret på) Motta en faks Motta en faks automatisk Motta en faks med en telefonsvarer Motta en faks manuelt Bruke anroper-id Videresende fakser Aktivere funksjonen for automatisk svar Skrive ut faksaktivitetsrapporter Konfigurere hurtignumre

7 Bruke telefonlisten Tilpasse oppringingsinnstillinger Angi et oppringingsprefiks Angi et bestemt ringesignal Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk Konfigurere faksing via sentral Tilpasse faksinnstillinger Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet for faksoppsett Angi bunntekst for faks Lage en faksforside ved å bruke kontrollpanelet Lage en faksforside ved å bruke produktivitetsserien Unngå uønskede endringer av faksinnstillingene Blokkere reklamefakser Vedlikeholde skriveren Bytte blekkpatroner Ta ut en brukt blekkpatron Sette inn blekkpatroner Oppnå best mulig utskriftskvalitet Forbedre utskriftskvaliteten Justere blekkpatroner Rengjøre blekkdysene Tørke av blekkdysene og kontaktflatene Oppbevare blekkpatronene Rengjøre skannerens glassplate Bestille rekvisita Koble skuff 2 fra skriveren Bruke originalpatroner fra Lexmark Etterfylle blekkpatroner Resirkulere Lexmark-produkter Feilsøking Feilsøking for installering Feil språk vises i vinduet Angi dato og klokkeslett Av/på-lampen lyser ikke Kan ikke installere programvaren Siden skrives ikke ut Skriveren gjenkjenner ikke skuff 2 (ekstrautstyr) Tosidigenheten fungerer ikke som den skal Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge Feilsøking for utskrift Forbedre utskriftskvaliteten Dårlig kvalitet på tekst og grafikk Utskriftskvaliteten er dårlig langs kantene av arket Lav utskriftshastighet

8 Bare deler av et dokument eller fotografi blir skrevet ut Bare deler av et fotografi i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) skrives ut ved bruk av et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera Kan ikke skrive ut fra flash-enhet Kan ikke skrive ut fra en Bluetooth-kompatibel enhet Feilsøking for kopiering Kopimaskinen svarer ikke Får ikke lukket skannerenheten Dårlig kopieringskvalitet Bare deler av et dokument eller fotografi blir kopiert Feilsøking for skanning Skanneren svarer ikke Skanningen var ikke vellykket Skanningen tar for lang tid, eller maskinen stopper opp Dårlig kvalitet på skannet bilde Bare deler av et dokument eller fotografi blir skannet Kan ikke skanne til et program Kan ikke skanne til en datamaskin via et nettverk Feilsøking for faksing Kan ikke sende eller motta fakser Kan sende, men ikke motta fakser Kan motta, men ikke sende fakser Mottatt faks er blank Mottatt faks er av dårlig kvalitet Informasjon om anroper-id vises ikke Feilsøking for papirstopp og mateproblemer Papirstopp i skriveren Papirstopp i den automatiske dokumentmateren Papirstopp i tosidigenheten Papirstopp i skuff 1 eller skuff 2 (ekstrautstyr) Papirstopp i sporet for små utskriftsmedier Mateproblemer med papir eller spesialpapir Skriveren trekker ikke inn papir, konvolutter eller spesialpapir Bannerpapiret kjører seg fast Feilsøking for minnekort Kan ikke sette inn minnekortet Det skjer ingenting når jeg setter inn et minnekort Feilmeldinger Generelle feilmeldinger Feilmeldinger som gjelder innlegging av papir og originaler Feilmeldinger som gjelder blekkpatroner Feilmeldinger som gjelder faksing Gjenopprette standardinnstillingene Avinstallere programvaren og installere den på nytt

9 Merknader Versjonsmerknad Strømforbruk Stikkordregister

10 10

11 Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikter Beskrivelse Installeringsoversiktene inneholder instruksjoner for installering av skriveren. Følg instruksjonene for den ønskede installeringstypen. Hvor Installeringsoversiktene ligger i esken, eller du kan finne dem på Lexmarks hjemmeside på Komme i gang eller Løse installeringsproblemer Beskrivelse Hvor I heftet Komme i gang finner du informasjon om installering av maskin- og programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) samt grunnleggende instruksjoner for bruk av skriveren. Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Machjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 9300 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. I heftet Løse installeringsproblemer finner du informasjon om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå under installeringen. Merk: Disse heftene leveres ikke med alle skrivere. Hvis heftene Komme i gang eller Løse installeringsproblemer ikke fulgte med skriveren, kan du se brukerhåndboken i stedet. Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside på 11

12 Brukerhåndbok Beskrivelse I brukerhåndboken kan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren og annen nyttig informasjon, inkludert: Bruke programvaren (på datamaskiner med Windows som operativsystem) Legge i papir Utskrift Arbeide med fotografier Skanning (hvis dette støttes av skriveren) Kopiering (hvis dette støttes av skriveren) Faksing (hvis dette støttes av skriveren) Vedlikeholde skriveren Koble skriveren til et nettverk (hvis dette støttes av skriveren) Feilsøking av problemer med utskrift, kopiering, skanning, faksing, papirstopp og mateproblemer Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Mac-hjelpen: 1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 9300 Series i Finder. 2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren. Hvor Når du installerer skriverprogramvaren, blir også brukerhåndboken installert. 1 Klikk på Start ª Programmer eller Alle programmer ª Lexmark 9300 Series. 2 Klikk på Vis brukerhåndboken. Hvis koblingen til brukerhåndboken ikke ligger på skrivebordet, kan du følge disse instruksjonene: 1 Sett inn CDen. Skjermbildet for programvareinstallering vises. Merk: Klikk eventuelt på Start ª Kjør og skriv D:\setup, der D er CD-ROM-stasjonen. 2 Klikk på Brukerhåndbok. Du kan også finne dokumentet på Lexmarks hjemmeside på Hjelp Beskrivelse I hjelpen kan du finne instruksjoner for hvordan du kan bruke programvaren hvis skriveren er koblet til en datamaskin. Hvor Klikk på Hjelp, Tips ª Hjelp eller Hjelp ª Hjelpeemner i et av Lexmark-programmene. Lexmarks løsningssenter Beskrivelse Lexmarks løsningssenter er inkludert på CDen. Hvis du kobler skriveren til en datamaskin, blir løsningssenteret installert sammen med resten av programvaren. Hvor Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1 Klikk på Start ª Programmer eller Alle programmer ª Lexmark 9300 Series. 2 Velg Lexmarks løsningssenter. 12

13 Brukerstøtte Beskrivelse Hvor Hvor Brukerstøtte på telefon Ring oss: USA: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Canada: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Lørdag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Mexico: Mandag fredag ( USA og Canada, østkysten (normaltid)) Merk: Telefonnumre og åpningstider kan endres uten forvarsel. De mest oppdaterte telefonnumrene kan du finne på den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Telefonnumre og åpningstider varierer fra land/region til land/region. Besøk vår hjemmeside på Velg land eller region, og velg koblingen til brukerstøtte. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark, kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Brukerstøtte via e-post For brukerstøtte via e-post kan du gå til vår hjemmeside på 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. 2 Klikk på Teknisk Support. 3 Velg riktig skrivertype. 4 Velg skrivermodell. 5 Klikk på Kontakt oss og deretter på e- post en medarbeider på brukerstøtte. 6 Fyll ut skjemaet og klikk på Send. Tilgjengeligheten for brukerstøtte via e-post varierer fra land/region til land/ region og er ikke tilgjengelig for alle områder. Besøk vår hjemmeside på Velg land eller region, og velg koblingen til brukerstøtte. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lexmark, kan du se den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. Begrenset garanti Beskrivelse Hvor Hvor Informasjon om begrenset garanti Lexmark International, Inc. gir en begrenset garanti for at denne skriveren er uten mangler i materiale og utførelse i 12 måneder fra opprinnelig kjøpsdato. Hvis du vil lese begrensningene og betingelsene for denne begrensede garantien, kan du se Erklæring om begrenset garanti som følger med skriveren, eller se 1 Klikk på Teknisk brukerstøtte. 2 Klikk på Garantibestemmelser. 3 Klikk på Blekkskrivere eller Alt-i-ettskrivere og velg en skriver. 4 Bla gjennom siden for å lese garantien. Garantiinformasjonen varierer fra land/ region til land/region. Se også den trykte garantierklæringen som ble levert med skriveren. 13

14 Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg: Maskintypenummer Serienummer Kjøpsdato Kjøpested 14

15 Installere skriveren Innholdet i esken Navn 6 Beskrivelse 1 Sort blekkpatron Blekkpatroner som skal settes inn i skriveren. 2 Fargeblekkpatron Merk: Blekkpatronkombinasjonen avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. 3 Telefonledning Brukes til faksing. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan bruke denne ledningen, kan du se Velge fakstilkobling på side 19. Telefonledningen kan se annerledes ut enn den som er vist. 4 Strømledning Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av skriveren. Strømledningen kan se annerledes ut enn den som er vist. 5 Konfigurasjonskabel for trådløs tilkobling Brukes ved konfigurering av trådløs tilkobling av skriveren. Merk: Hvis du skal koble skriveren til et kabelbasert nettverk, må du bruke en nettverkskabel som må kjøpes separat. En nettverkskabel kalles også en Ethernetkabel. 6 Installeringshåndbøker Instruksjoner for installering av skriveren for Windows og Macintosh. Du finner instruksjoner for tre tilkoblingsmetoder: Trådløs, USB og kabelbasert. 15

16 Navn 7 Brukerhåndbok eller heftet Løse installeringsproblemer Beskrivelse Trykt dokumentasjon. Merk: Brukerhåndboken ligger på programvare-cden som leveres sammen med skriveren. 8 Programvare-CD Programvaren for skriveren Hjelp Elektronisk brukerhåndbok Installere et annet språk på kontrollpanelet Disse instruksjonene gjelder bare hvis det fulgte med ett eller flere kontrollpaneler for andre språk med skriveren. 1 Løft skannerenheten. 2 Ta tak i forsiden av kontrollpanelet. Løft det og vri det litt bakover for å ta det av Velg riktig kontrollpanel for ditt språk. 4 Juster tappene på kontrollpanelet med hullene på skriveren. Kontrollpanelet står i vinkel. 16

17 5 Senk forkanten av kontrollpanelet litt ned. Trykk kontrollpanelet ned til det klikker på plass. 1 2 Justere vinduet for bedre visning Du kan rotere vinduet på kontrollpanelet for bedre visning. 1 Sett fingeren i sporet for å ta tak i vinduet fra undersiden. 2 Trekk vinduet fremover til du er fornøyd med visningsvinkelen. Montere skuff 2 (ekstrautstyr) Du kan kjøpe og montere en ekstra papirskuff (skuff 2) slik at det kan legges mer papir i skriveren. 17

18 2 1 1 Sokkel for skuff 2 2 Skuff 2 Merk: Finn et egnet sted for plasseringen av sokkelen for skuff 2. Skriveren skal settes oppå sokkelen, så ta med det i beregningen. 1 Kontroller at skriveren er slått av, og koble strømledningen fra strømuttaket. 2 Ta skuff 2 ut av emballasjen. 3 Fjern eventuell pakketape fra sokkelen og skuffen. 4 Ta godt tak i skriveren for å løfte den. 5 Juster skriveren riktig over sokkelen. 18

19 6 Plasser skriveren på sokkelen. Klargjøre skriveren for faksing Det kan hende at disse tilkoblingsmåtene ikke kan brukes i alle land og regioner. FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær. Velge fakstilkobling Du kan også koble utstyr til skriveren, for eksempel en telefon, en telefonsvarer eller et modem. Hvis det oppstår problemer, kan du se Feilsøking for installering på side 154. Merk: Skriveren er en analog enhet som fungerer best når den er koblet direkte til veggkontakten. Andre enheter (for eksempel en telefon eller en telefonsvarer) kan kobles til slik at de fungerer via skriveren, slik det beskrives i installeringsinstruksjonene. Hvis du ønsker en digital forbindelse, for eksempel ISDN, DSL eller ADSL, må du ha en enhet fra en tredjepart, for eksempel et DSL-filter. Det er ikke nødvendig å koble skriveren til en datamaskin, men du må koble den til en telefonlinje hvis du skal sende og motta fakser. Du kan koble skriveren til annet utstyr. Se tabellen nedenfor for å finne den beste måten å konfigurere skriveren på. Utstyr Fordeler Se dette avsnittet Skriveren En telefonledning Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon på side 23 Skriveren En telefon To telefonledninger Skriveren En telefon En telefonsvarer Tre telefonledninger Bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Motta både innkommende talemeldinger og fakser. Koble til en telefon på side 25 Koble til en telefonsvarer på side 26 19

20 Utstyr Fordeler Se dette avsnittet Skriveren En telefon Et modem Tre telefonledninger Sende fakser ved å bruke datamaskinen eller skriveren. Tilkobling til en datamaskin med et modem på side 28 Definere at skriveren skal sende fakser fra datamaskinen ved å bruke produktivitetsserien Du kan bruke denne metoden til å konfigurere skriveren for faksing når skriveren er koblet til en datamaskin eller et nettverk. 1 Du kan åpne produktivitetsserien på en av disse måtene: Metode 1 Metode 2 Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet. 2 Klikk på Faks. a b Klikk på Start ª Programmer eller Alle programmer ª Lexmark 9300 Series. Velg Produktivitetsserie. 3 Følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre skriveren for faksing. Definere at skriveren skal bruke faksfunksjonen uten en datamaskin Du kan bruke denne metoden til å konfigurere skriveren for faksing når skriveren ikke er koblet til en datamaskin eller et nettverk. Bruk denne metoden når skriveren skal fungere som en frittstående faksmaskin. 1 Slå på skriveren. 2 Trykk på eller til Fax (faks) er merket. 3 Trykk på. Menyen for faksmodus vises. 4 Trykk på eller til undermenyen Fax Setup (faksoppsett) er merket. 5 Trykk på. 6 Trykk på eller til undermenyen Dialing and Sending (oppringing og sending) er merket. 7 Trykk på. Menyen for oppringing og sending vises. 8 Skriv inn faksnummeret i feltet Your Fax Number (ditt faksnummer) ved å bruke tastaturet. 9 Trykk på eller til Your Fax Name (ditt faksnavn) vises. 10 Bruk tastaturet til å angi navnet. Du bruker talltastene til å skrive bokstaver, slik som på en mobiltelefon. 11 Trykk på for å lagre informasjonen og gå ut av menyen. 20

21 Bruke en RJ11-adapter Land/region Storbritannia Irland Finland Norge Danmark Italia Sverige Nederland Frankrike Portugal Hvis du vil koble skriveren til en telefonsvarer, en telefon eller annet telekommunikasjonsutstyr, må du bruke telefonlinjeadapteren som fulgte med skriveren i noen land eller regioner. Merk: Hvis du har DSL, må du ikke koble til skriveren ved hjelp av en splitter, fordi det kan føre til at faksfunksjonen ikke vil fungere som den skal. 1 Koble adapteren til telefonledningen som fulgte med skriveren. Merk: Bildet viser adapteren som brukes i Storbritannia. Adapteren din er kanskje ikke lik denne, men den skal passe til telefonuttaket som brukes i ditt land / din region. 2 Koble telefonlinjen for ønsket telekommunikasjonsutstyr til det venstre uttaket på adapteren. Hvis telekommunikasjonsutstyret bruker en amerikansk telefonlinje (RJ11), må du gjøre følgende for å koble til utstyret: 1 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. Merk: Når pluggen er tatt ut, fungerer ikke annet land- eller regionspesifikt utstyr som kobles til skriveren via adapteren. 21

22 2 Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten på baksiden av skriveren. Advarsel: Ikke ta på kabler eller det viste området på skriveren under sending eller mottak av fakser. Land/region Saudi-Arabia De forente arabiske emirater Egypt Bulgaria Tsjekkia Belgia Australia Sør-Afrika Hellas Israel Ungarn Polen Romania Russland Slovenia Spania Tyrkia Slik kan du koble en telefon, en telefonsvarer eller annet telekommunikasjonsutstyr til skriveren: 1 Ta ut beskyttelsespluggen på baksiden av skriveren. 22

23 2 Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten på baksiden av skriveren. Merk: Når pluggen er tatt ut, fungerer ikke annet land- eller regionspesifikt utstyr som kobles til skriveren via adapteren. Land/region Tyskland Østerrike Sveits Det står en beskyttelsesplugg i EXT-porten på baksiden. Denne må stå i for at skriveren skal fungere som den skal. Merk: Ikke ta ut pluggen. Hvis du tar den ut, kan det hende at andre telekommunikasjonsenheter (for eksempel telefoner eller telefonsvarere) slutter å fungere. Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 1 Du trenger en telefonledning og en veggkontakt for telefon. 2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten på skriveren. 23

24 3 Koble den andre enden av telefonledningen til en fungerende veggkontakt for telefon. Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon i Tyskland Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Merk: I Tyskland og enkelte andre land leveres skriveren med en spesiell RJ-11-plugg i EXT-porten. Ikke ta ut RJ-11- pluggen. Den er nødvendig for at faksen og telefonen skal fungere ordentlig. 1 Du trenger en telefonledning (følger med produktet) og en veggkontakt for telefon. 2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten på skriveren. 3 Koble den andre enden av telefonledningen til N-sporet på en fungerende veggkontakt for telefon. 4 Koble en ekstra telefonledning (følger ikke med) mellom telefonen og F-sporet på en fungerende veggkontakt for telefon hvis du vil bruke den samme linjen til både faks og telefon. 24

25 5 Koble en ekstra telefonledning (følger ikke med) mellom telefonsvareren og det andre N-sporet på veggkontakten for telefon hvis du vil bruke den samme linjen til å spille inn meldinger på telefonsvareren. Koble til en telefon Du kan koble en telefon til skriveren hvis du vil bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Du kan installere skriveren i nærheten av telefonen, slik at du kan ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se Bruke en RJ11-adapter på side Du trenger en telefon to telefonledninger en veggkontakt for telefon 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 25

26 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen til en telefon, og koble den deretter til EXT-porten på skriveren. Koble til en telefonsvarer Du kan koble en telefonsvarer til skriveren hvis du vil kunne motta både innkommende talemeldinger og fakser. Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se Bruke en RJ11-adapter på side Du trenger en telefon en telefonsvarer tre telefonledninger en veggkontakt for telefon 26

27 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til telefonsvareren. 5 Koble den tredje telefonledningen fra telefonsvareren til EXT-porten på skriveren

28 Tilkobling til en datamaskin med et modem Du kan koble skriveren til en datamaskin med et modem hvis du vil sende fakser ved å bruke programvaren. Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se Bruke en RJ11-adapter på side Du trenger en telefon en datamaskin med et modem tre telefonledninger en veggkontakt for telefon 2 Koble en telefonledning til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 28

29 4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til modemet. 5 Koble den tredje telefonledningen fra modemet til EXT-porten på skriveren. 29

30 Koble skriveren til et nettverk Installere nettverksskrivere Koble skriveren til et nettverk En skriver kan installeres og konfigureres for bruk i et nettverk, slik at brukere på forskjellige datamaskiner kan skrive ut på en felles skriver. Dette kan gjøres på tre forskjellige måter: Skriveren kan kobles til en nettverksruter ved hjelp av en direkte Ethernet-tilkobling. Skriveren kan konfigureres for trådløs nettverkstilkobling. Skriveren kan kobles direkte til en nettverksdatamaskin ved hjelp av en USB-kabel, slik at den kan deles i nettverket (maskin-til-maskin-deling). Merk: Hvis du vil bruke en ekstern utskriftsserver (Lexmark TM n4000e, n4050e eller MarkNet TM n7000 Series), kan du se installeringsinstruksjonene og brukerhåndboken som fulgte med enheten. Hvis du vil konfigurere skriveren for trådløs nettverkstilkobling, må skriveren plasseres nær datamaskinen som skal brukes til konfigureringen. Når skriveren er konfigurert, kan den flyttes til det stedet der den skal stå. Installere skriveren i et nettverk Følg instruksjonene for den ønskede nettverkstilkoblingen. Kontroller at det valgte nettverket fungerer som det skal, og at alle relevante enheter er slått på. Se nettverksdokumentasjonen eller kontakt personen som konfigurerte nettverket, for mer informasjon. Installere skriveren på flere nettverksdatamaskiner Hvis du skal installere nettverksskriveren for bruk med flere datamaskiner i nettverket, må du utføre tilkoblingen på hver datamaskin som skal skrive ut på skriveren. Gjenta trinnene i Bruke en Ethernet-tilkobling på side 31, Bruke trådløs nettverkstilkobling på side 30 eller Skriverdeling på side 31, avhengig av den valgte tilkoblingsmetoden. Merk: Det er ikke nødvendig å koble til skriveren med USB-kabelen for hver tilleggsinstallasjon. Hvis du skal bruke trådløs nettverkstilkobling, trenger du ikke å konfigurere den trådløse utskriftsserveren for hver etterfølgende installasjon. Skriveren skal være merket under installeringen. Hvis det vises flere skrivere på listen, må du velge skriveren med den riktige IP- eller MAC-adressen. Hvis du trenger hjelp til å finne IP- eller MAC-adressen, kan du se Finne MACadressen på side 33. Bruke trådløs nettverkstilkobling Denne skriveren inneholder en intern trådløs utskriftsserver, som gjør at skriveren kan brukes i et trådløst nettverk. Følgende innstillinger for det eksisterende trådløse nettverket må kanskje omkonfigureres for at skriveren skal fungere i nettverket: Nettverksnavnet (kalles også SSID) Trådløs modus (typen trådløst nettverk som brukes: Ad hoc eller Infrastruktur) Sikkerhetstypen i nettverket (WEP, WPA, WPA2) Eventuelle sikkerhetsnøkler eller passord som brukes i forbindelse med krypteringstypen for nettverket 1 Sett inn CDen med skriverprogramvaren. 2 Velg Nettverksinstallasjon og klikk på Neste. 3 Godta lisensavtalen og klikk på Neste. 30

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011

Sorthvitt-laser MFP. Brukerhåndbok. Juni 2011 Sorthvitt-laser MFP Brukerhåndbok Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Modell(er): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Innhold Sikkerhetsinformasjon...14

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART 8400. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART 8400 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok

HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series Basishåndbok HP Photosmart C7100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe - og Acrobat -logoen er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Innhold 1 Hjelp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Bli kjent med HP Photosmart Skriverdeler...5 Kontrollpanelfunksjoner...6 Tips for å bli kjent med skriveren...7 3 Hvordan?...9

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok HP Officejet 6200 series all-in-one Brukerhåndbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer