Alt-i-ett-maskinen 7300 Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-ett-maskinen 7300 Series"

Transkript

1 Alt-i-ett-maskinen 7300 Series Brukerhåndbok November Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. (c) 2006 Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Edition: November 2005 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you. This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling In the United Kingdom and Eire, call +44 (0) In other countries, contact your point of purchase. References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility. (c) 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig jordet strømuttak i nærheten av produktet. Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken. Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til telenettet. FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær.

3 Innhold Finne informasjon om skriveren...9 Installere skriveren...11 Innholdet i esken...11 Installere et annet språk på kontrollpanelet...12 Klargjøre skriveren for faksing...12 Velge fakstilkobling...12 Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon...13 Koble til en telefon...13 Koble til en telefonsvarer...14 Tilkobling til en datamaskin med et modem...16 Lære om skriveren...18 Lære mer om skriverdelene...18 Bruke knappene og menyene på kontrollpanelet...20 Bruke kontrollpanelet...20 Navigere gjennom menyene på kontrollpanelet...22 Bruke kopieringsmenyen...23 Bruke skannemenyen...24 Bruke faksmenyen...24 Lære om programvaren...26 Bruke skriverprogramvaren...26 Bruke produktivitetsserien...26 Bruke Alt-i-ett-løsninger...27 Åpne Alt-i-ett-løsninger...27 Bruke kategorien Skanne og kopiere...28 Bruke kategorien Lagrede bilder...29 Bruke koblingen Vedlikehold/feilsøk...29 Bruke løsningssenteret...30 Bruke Utskriftsegenskaper...31 Åpne Utskriftsegenskaper...31 Bruke menyen Lagre innstillinger...31 Bruke Jeg ønsker å-menyen...31 Bruke menyen Alternativer...31 Bruke kategoriene i Utskriftsegenskaper...32 Bruke Bilderedigering...32 Bruke verktøyet for faksoppsett

4 Legge i papir og originaler...34 Legge i papir...34 Legge i ulike papirtyper...35 Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren...38 Legge originaldokumenter på skannerens glassplate...39 Utskrift...41 Skrive ut et dokument...41 Skrive ut sorterte kopier...41 Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge)...41 Skrive ut på transparenter...42 Skrive ut på konvolutter...42 Skrive ut flere sider på ett ark...42 Skrive ut kort...43 Kopiering...44 Ta kopier...44 Sortere kopier...44 Gjenta et bilde flere ganger på én side...45 Forstørre eller forminske et bilde...45 Skanning...47 Skanne et dokument...47 Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post...47 Skanne tekst for redigering...48 Skanne bilder for redigering...48 Skanne skarpe bilder fra magasiner eller aviser...49 Skanne til en datamaskin via et nettverk...49 Faksing...50 Sende en faks...50 Angi et faksnummer...50 Sende en faks ved hjelp av kontrollpanelet...51 Sende en faks ved å bruke datamaskinen...51 Sende en kringkastingsfaks på et bestemt tidspunkt...52 Sende en faks mens du lytter til et anrop (ringe med røret på)...52 Motta en faks...53 Motta en faks automatisk...53 Motta en faks med en telefonsvarer

5 Motta en faks manuelt...53 Bruke anroper-id...53 Videresende fakser...54 Skrive ut faksaktivitetsrapporter...54 Programmere kortnummerknapper og konfigurere hurtignumre...55 Programmere kortnummerknappene ved å bruke kontrollpanelet...55 Programmere kortnummerknappene ved å bruke datamaskinen...55 Konfigurere hurtignumre...55 Bruke telefonlisten...56 Tilpasse oppringingsinnstillinger...56 Angi et oppringingsprefiks...56 Angi et bestemt ringesignal...57 Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk...57 Konfigurere faksing via en sentral...58 Tilpasse faksinnstillinger...58 Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet for faksoppsett...58 Angi topptekst for faks...60 Angi bunntekst for faks...61 Unngå uønskede endringer av faksinnstillingene...61 Blokkere reklamefakser...62 Arbeide med fotografier...63 Skrive ut fotografier uten kantlinjer...63 Skrive ut fotografier som er lagret på datamaskinen, ved å bruke produktivitetsserien...63 Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier...64 Tilpasse fotografier...64 Lage og skrive ut en utklippsbok eller albumside...64 Legge til teksttitler på fotosider...65 Koble skriveren til et nettverk...66 Installere nettverksskrivere...66 Skriverdeling...66 Direkte IP-utskrift...67 Tips for installering av nettverksskriver...67 Tilordne en IP-adresse...67 Finne MAC-adressen...67 Konfigurere en nettverksskriver manuelt...67 Finne en skriver/utskriftsserver i eksterne subnett...68 Feilsøkingstips for nettverk

6 Vedlikeholde skriveren...69 Bytte blekkpatroner...69 Ta ut en brukt blekkpatron...69 Sette inn blekkpatroner...70 Oppnå best mulig utskriftskvalitet...71 Forbedre utskriftskvaliteten...71 Justere blekkpatroner...71 Rengjøre blekkdysene...72 Tørke av blekkdysene og kontaktflatene...72 Oppbevare blekkpatronene...73 Rengjøre skannerens glassplate...73 Bestille rekvisita...74 Resirkulere Lexmark-produkter...74 Feilsøking...75 Feilsøking for installering...75 Feil språk vises i vinduet...75 Av/på-lampen lyser ikke...76 Kan ikke installere programvaren...76 Siden skrives ikke ut...77 Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge...79 Feilsøking for utskrift...79 Forbedre utskriftskvaliteten...79 Dårlig kvalitet på tekst og grafikk...80 Utskriftskvaliteten er dårlig langs kantene av arket...81 Skriveren skriver ikke ut eller svarer ikke...81 Lav utskriftshastighet...81 Bare deler av et dokument eller fotografi blir skrevet ut...82 Feilsøking for kopiering...82 Kopimaskinen svarer ikke...82 Får ikke lukket skannerenheten...83 Dårlig kopieringskvalitet...83 Bare deler av et dokument eller fotografi blir kopiert...84 Feilsøking for skanning...84 Skanneren svarer ikke...84 Skanningen tar for lang tid, eller maskinen stopper opp...84 Skanningen var ikke vellykket...85 Dårlig kvalitet på skannet element...85 Bare deler av et dokument eller fotografi blir skannet...86 Kan ikke skanne til et program...86 Kan ikke skanne til en datamaskin via et nettverk...86 Feilsøking for faksing...86 Tips for faksing ved å bruke produktivitetsserien...86 Kan ikke sende eller motta fakser

7 Kan sende, men ikke motta fakser...88 Kan motta, men ikke sende fakser...89 Mottatt faks er blank...89 Mottatt faks er av dårlig kvalitet...90 Feilsøking for nettverk...91 Skriveren som skal konfigureres, vises ikke på listen over skrivere i nettverket...91 Kan ikke skrive ut på nettverksskriveren...91 Nettverksnavnet vises ikke på listen...92 Feilsøking for papirstopp og mateproblemer...92 Papirstopp i skriveren...92 Papirstopp i den automatiske dokumentmateren...92 Mateproblemer med papir eller spesialpapir...93 Skriveren trekker ikke inn papir, konvolutter eller spesialpapir...93 Bannerpapiret kjører seg fast...94 Feilmeldinger...94 Lite sort blekk / Lite fargeblekk / Lite fotoblekk...94 Fjern papirstopp...94 Fjern papirstopp i ADF...94 Feil ved venstre blekkpatron/feil ved høyre blekkpatron...94 Feil ved blekkpatron...95 Frigjør fastkjørt patronholder...96 Venstre blekkpatron mangler/høyre blekkpatron mangler...96 Feil: Justeringsproblem...97 Faksfeil...97 Faksmodus støttes ikke...97 Kan ikke koble til...98 Feil på telefonlinje...98 Feil på ekstern faks...98 Telefonlinje opptatt...99 Ikke mer minne Avinstallere programvaren og installere den på nytt Merknader Strømforbruk Stikkordregister

8 8

9 Finne informasjon om skriveren Installeringsoversikt Beskrivelse Installeringsoversikten inneholder instruksjoner for installering av maskin- og programvaren. Hvor Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på Lexmarks hjemmeside. Brukerhåndbok Beskrivelse I brukerhåndboken kan du finne informasjon om hvordan du bruker skriveren samt informasjon om vedlikehold feilsøking sikkerhet Hvor Du kan finne dokumentet på Lexmarks hjemmeside. Når du installerer skriverprogramvaren, kan også brukerhåndboken bli installert. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Klikk på Brukerhåndbok. CD Beskrivelse CDen inneholder drivere, programvare og publikasjoner. Hvis du kobler skriveren til en datamaskin, blir også den elektroniske hjelpen installert på datamaskinen når du installerer fra CDen. Hvor CDen ligger i esken. Se installeringsoversikten for informasjon om installering. Hjelp Beskrivelse I hjelpen kan du finne instruksjoner for hvordan du kan bruke programvaren hvis skriveren er koblet til en datamaskin. Hvor Klikk på Hjelp, Tips Hjelp, eller Hjelp Hjelpeemner i et av Lexmark-programmene. Lexmarks løsningssenter Beskrivelse Lexmarks løsningssenter er inkludert på CDen. Det blir installert sammen med den andre programvaren. Hvor Slik kan du åpne Lexmarks løsningssenter: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Velg Lexmarks løsningssenter. 9

10 Les meg-fil Beskrivelse Denne filen inneholder den nyeste informasjonen om skriveren og programvaren som ikke er inkludert i den øvrige dokumentasjonen, samt informasjon om de forskjellige operativsystemene som støttes. Hvor Slik kan du åpne Les meg-filen: 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Velg Les meg. Beskrivelse Hvor Vår hjemmeside inneholder store mengder informasjon. Merk: Vær oppmerksom på at banene på hjemmesiden kan endres. Besøk vår hjemmeside på 1 Gå til hjemmesiden. 2 Velg et land på listen oppe til venstre på siden. 3 Velg koblingen til informasjonen du trenger. Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg: Maskintypenummer: Serienummer: Kjøpsdato: Kjøpested: 10

11 Installere skriveren Innholdet i esken x Navn Beskrivelse 1 Sort blekkpatron Blekkpatroner som skal settes inn i skriveren. 2 Fargeblekkpatron Merk: Blekkpatronkombinasjonen avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. 3 Telefonledning Brukes til faksing. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan bruke denne ledningen, kan du se Velge fakstilkobling på side Strømledning Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av skriveren. 5 Installeringsoversikt Instruksjoner om hvordan du kan installere maskinvaren og programvaren for skriveren, og informasjon om feilsøking for installering. 6 Programvare-CD Programvaren for skriveren. CDen inneholder også den elektroniske hjelpen. Merk: Når du installerer programvaren, blir også den elektroniske hjelpen installert. 7 Brukerhåndbok eller heftet Løse installeringsproblemer Trykt dokumentasjon. 11

12 Installere et annet språk på kontrollpanelet Disse instruksjonene gjelder bare hvis det fulgte med ett eller flere kontrollpaneler for andre språk med skriveren. 1 Løft og fjern kontrollpanelet (hvis det er installert). 2 Velg riktig kontrollpanel for ditt språk. 3 Juster klipsene på kontrollpanelet med hullene på skriveren, og trykk ned. Klargjøre skriveren for faksing Velge fakstilkobling Du kan også koble utstyr til skriveren, for eksempel en telefon, en telefonsvarer eller et modem. Hvis det oppstår problemer, kan du se Feilsøking for installering på side 75. Merk: Skriveren er en analog enhet som fungerer best når den er koblet direkte til veggkontakten. Andre enheter (for eksempel en telefon eller en telefonsvarer) kan kobles til slik at de fungerer via skriveren, slik det beskrives i installeringsinstruksjonene. Hvis du ønsker en digital forbindelse, for eksempel ISDN, DSL eller ADSL, må du ha en enhet fra en tredjepart, for eksempel et DSL-filter. Det er ikke nødvendig å koble skriveren til en datamaskin, men du må koble den til en telefonlinje hvis du skal sende og motta fakser. Du kan koble skriveren til annet utstyr. Se tabellen nedenfor for å finne den beste måten å konfigurere skriveren på. Utstyr Fordeler Se dette avsnittet Skriveren En telefonledning Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon på side 13 12

13 LINE EXT Utstyr Fordeler Se dette avsnittet Skriveren En telefon To telefonledninger Skriveren En telefon En telefonsvarer Tre telefonledninger Skriveren En telefon Et modem Tre telefonledninger Bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. Motta både innkommende talemeldinger og fakser. Sende fakser ved å bruke datamaskinen eller skriveren. Koble til en telefon på side 13 Koble til en telefonsvarer på side 14 Tilkobling til en datamaskin med et modem på side 16 Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 1 Du trenger en telefonledning og en veggkontakt for telefon. 2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten på skriveren. 3 Koble den andre enden av telefonledningen til en fungerende veggkontakt for telefon. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. Koble til en telefon Du kan koble en telefon til skriveren hvis du vil bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Du kan installere skriveren i nærheten av telefonen, slik at du kan ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin. 1 Du trenger en telefon to telefonledninger en veggkontakt for telefon 13

14 LINE EXT LINE LINE EXT LINE EXT LINE EXT LINE EXT 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen til en telefon, og koble den deretter til EXT-porten på skriveren. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. Koble til en telefonsvarer Du kan koble en telefonsvarer til skriveren hvis du vil kunne motta både innkommende talemeldinger og fakser. 1 Du trenger en telefon en telefonsvarer 14

15 LINE EXT LINE EXT LINE EXT LINE EXT LINE EXT tre telefonledninger en veggkontakt for telefon 2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til telefonsvareren. 5 Koble den tredje telefonledningen fra telefonsvareren til EXT-porten på skriveren. 15

16 LINE EXT LINE EXT LINE EXT LINE EXT Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. Tilkobling til en datamaskin med et modem Du kan koble skriveren til en datamaskin med et modem hvis du vil sende fakser ved å bruke programvaren. 1 Du trenger en telefon en datamaskin med et modem tre telefonledninger en veggkontakt for telefon 2 Koble en telefonledning til LINE-porten på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for telefon. 3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren. 16

17 LINE LINE EXT EXT LINE EXT 4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til modemet. 5 Koble den tredje telefonledningen fra modemet til EXT-porten på skriveren. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling av skriveren til telekommunikasjonsutstyr, kan du se installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren. Instruksjonene kan variere fra land til land. 17

18 Lære om skriveren Lære mer om skriverdelene x Bruk: For å gjøre følgende: 1 Automatisk dokumentmater Skanne, kopiere eller fakse dokumenter på flere sider i formatene Letter, Legal og A4. 2 Innskuff for automatisk dokumentmater Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren. Anbefales for skanning, kopiering eller faksing av dokumenter på flere sider. Merk: Du må ikke legge postkort, fotografier, små elementer eller tynne elementer (for eksempel magasinutklipp) i den automatiske dokumentmateren. Slike elementer må legges på skannerens glassplate. 3 Utskuff for automatisk dokumentmater Ta ut originaldokumentet etter at det har gått gjennom den automatiske dokumentmateren. 4 Toppdeksel Få tilgang til skannerens glassplate. Merk: Du bør bruke skannerens glassplate for kartong, fotografier, originaler som lett kan skades, eller originaler i uvanlige størrelser som ikke kan mates via den automatiske dokumentmateren. 5 PictBridge-port Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til skriveren. 6 Papirskuff Legge i papir. 7 Utskuff Stable papiret etter hvert som det kommer ut av maskinen. 18

19 LINE EXT LINE EXT Bruk: For å gjøre følgende: 8 Kontrollpanel Bruke skriveren. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke kontrollpanelet på side Skannerenhet Få tilgang til blekkpatronene Bruk: 1 EXT-port For å gjøre følgende: Koble til andre enheter, for eksempel data-/faksmodem, telefon eller telefonsvarer, til skriveren. Merk: Ta ut pluggen for å få tilgang til porten. EXT 2 Strømforsyningsport Koble skriveren til en strømkilde. 3 Bakdeksel Fjerne papirstopp. 4 USB-port Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel. 19

20 Bruk: 5 LINE-port LINE For å gjøre følgende: Koble skriveren til en aktiv telefonlinje for å sende og motta fakser. Skriveren må være tilkoblet denne telefonlinjen for at du skal kunne motta innkommende faksanrop. Merk: Ikke koble andre enheter til LINE-porten, og ikke koble DSL (Digital Subscriber Line), ISDN (Integrated Services Digital Network) eller et kabelmodem til skriveren. Bruke knappene og menyene på kontrollpanelet Bruke kontrollpanelet I vinduet på kontrollpanelet vises status for Alt-i-ett-maskinen meldinger menyer Merk: Teksten som vises i vinduet på kontrollpanelet, kan være forkortet eller ha ellipser (...) Trykk på: 1 Kortnummerknapper (1-5) For å gjøre følgende: Få tilgang til de fem første programmerte hurtignumrene. 2 Kopieringsmodus Vise standardbildet for kopiering og ta kopier. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 3 Skannemodus Vise standardbildet for skanning og skanne dokumenter. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 4 Faksmodus Vise standardbildet for faksing og sende fakser. Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt. 20

21 Trykk på: For å gjøre følgende: 5 Automatisk svar Alle innkommende anrop besvares automatisk når denne lampen lyser. Merk: Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan definere antall ringesignaler før maskinen besvarer innkommende anrop, kan du se Motta en faks automatisk på side Ring på nytt / pause Ringe det siste faksnummeret en gang til når maskinen er i faksmodus. Legge inn en pause på tre sekunder i det nummeret du skal slå, for å vente på en ekstern linje eller for å navigere gjennom et automatisk svarsystem. Legg inn en pause bare når du allerede har begynt å taste inn nummeret. 7 Telefonliste Få tilgang til de øvrige programmerte hurtignumrene (1-89) eller gruppenumrene (90-99) Trykk på: For å gjøre følgende: 1 Kvalitet Justere kvaliteten for kopiering, skanning eller faksing. 2 Angi et høyere tall. Angi mellomrom mellom bokstaver eller tall. Bla gjennom menyer, undermenyer eller innstillinger i vinduet. 3 Velge et meny- eller undermenyelement som vises i vinduet på kontrollpanelet. Lagre innstillinger. 4 Angi et lavere tall. Slette en bokstav eller et tall. Bla gjennom menyer, undermenyer eller innstillinger i vinduet. 5 Avbryte en skanne-, kopierings- eller utskriftsjobb som pågår. Fjerne et faksnummer eller avslutte en faksoverføring og gå tilbake til standardbildet for faksing. Gå ut av en meny eller undermeny og gå tilbake til standardbildet for kopiering, skanning eller faksing. Fjerne aktuelle innstillinger eller feilmeldinger, og gå tilbake til standardinnstillingene. 21

22 Trykk på: For å gjøre følgende: 6 Vise kopierings-, skanne- eller faksmenyen (avhengig av hvilken modus som er valgt). 7 Gå tilbake til forrige bilde. Slette en bokstav eller et tall. 8 Lysere/mørkere Justere lysstyrken for kopiering eller faksing * 0 # Trykk på: 1 Tall og symboler på tastaturet For å gjøre følgende: I kopieringsmodus: Velge det ønskede antallet kopier. I faksmodus: Angi faksnumre. Navigere gjennom et automatisk svarsystem. Velge bokstaver ved oppretting av en liste med hurtignumre. Skrive inn tall for å angi eller redigere dato og klokkeslett som vises i vinduet. 2 Farge Starte en kopierings- eller skannejobb i farger (avhengig av hvilken modus som er valgt). 3 Sort/hvitt Starte en kopierings-, skanne- eller faksjobb i sort/hvitt (avhengig av hvilken modus som er valgt). 4 Av/på Slå skriveren på og av. Stoppe en utskrift, kopiering, faks eller skanning. Navigere gjennom menyene på kontrollpanelet 1 Trykk på knappen for kopieringsmodus, skannemodus eller faksmodus. Standardskjermbildet for kopiering, skanning eller faksing vises. 2 Hvis du vil endre innstillingene, må du trykke på menyknappen. 3 Trykk på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket menyelement. 4 Trykk på. 5 Trykk på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket undermenyelement eller innstilling vises. 22

23 6 Trykk på. 7 Trykk eventuelt på eller gjentatte ganger til ønsket innstilling vises. 8 Hvis du vil lagre innstillingen til senere bruk, må du trykke på. 9 Trykk eventuelt på gjentatte ganger for å gå tilbake til forrige meny. Bruke kopieringsmenyen Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet. Standardskjermbildet for kopiering vises. 2 Hvis du ikke vil endre en innstilling, må du trykke på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. 3 Hvis du vil endre en innstilling, må du trykke på. 4 Trykk på eller til vises ved siden av ønsket menyelement. 5 Trykk på. 6 Trykk på eller til vises ved siden av undermenyelementet eller innstillingen du vil bruke. 7 Trykk på. 8 Trykk eventuelt på eller til vises ved siden av ønsket innstilling. 9 Hvis du vil lagre innstillingen til senere bruk, må du trykke på. 10 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. Merk: Trykk eventuelt på for å gå tilbake til forrige meny. Bruk: Number-Copies (antall kopier) Resize (endre størrelse) Paper Size (papirstørrelse) Repeat Image (gjenta bilde) Collate (sorter) N-Up (nedskalering) More Settings (flere innstillinger) Maintenance (vedlikehold) Device Setup (enhetsoppsett) For å gjøre følgende: Angi antall kopier. Angi prosent for forstørring eller forminsking av en kopi. Angi størrelsen på papiret som er lagt i skriveren. Angi hvor mange kopier av ett bilde du vil skrive ut på én side. Sortere kopiene etter hvert som de kommer ut av maskinen. Velge hvor mange sider som skal skrives ut på ett ark. Angi størrelse på og type originaldokument. Vise blekknivåer. Rengjøre blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Skrive ut en testside. Tilpasse skriverinnstillingene. 23

24 Bruk: Color (farge) For å gjøre følgende: Justere fargeintensiteten. Bruke skannemenyen Slik kan du få tilgang til og bruke skannemenyen: 1 Trykk på skanneknappen på kontrollpanelet. Standardskjermbildet for skanning vises. 2 Trykk på eller gjentatte ganger til ønsket skannemål vises. 3 Hvis du ikke vil endre en innstilling, må du trykke på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. 4 Hvis du vil endre en innstilling, må du trykke på. 5 Trykk på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket menyelement. 6 Trykk på. 7 Trykk på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket undermenyelement eller innstilling vises. 8 Trykk på. 9 Trykk eventuelt på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket innstilling. 10 Hvis du vil lagre innstillingen til senere bruk, må du trykke på. 11 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt. Merk: Trykk eventuelt på gjentatte ganger for å gå tilbake til forrige meny. Bruk: Original Size (originalstørrelse) Maintenance (vedlikehold) Device Setup (enhetsoppsett) For å gjøre følgende: Velge størrelsen på originalen. Vise blekknivåer. Rengjøre blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Skrive ut en testside. Tilpasse skriverinnstillingene. Bruke faksmenyen Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen: 1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet. Standardskjermbildet for faksing vises. 2 Hvis du ikke vil endre en innstilling, må du angi faksnummeret og trykke på knappen for sort/hvitt. 24

25 3 Hvis du vil endre en innstilling, må du trykke på. 4 Trykk på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket menyelement. 5 Trykk på. 6 Trykk på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket undermenyelement eller innstilling vises. 7 Trykk på. 8 Trykk eventuelt på eller gjentatte ganger til vises ved siden av ønsket innstilling. 9 Hvis du vil lagre innstillingen til senere bruk, må du trykke på. 10 Trykk på knappen for sort/hvitt. Merk: Trykk eventuelt på gjentatte ganger for å gå tilbake til forrige meny. Bruk: Ringer Volume (ringevolum) On Hook Dial (ring med røret på) Fax Reports (faksrapporter) Delay Fax (forsinket sending av faks) Phone Books (telefonlister) Block Faxes (blokker fakser) Send Setup (sendeoppsett) Receive (Recv.) Setup (mottaksoppsett (mott.)) Maintenance (vedlikehold) Device Setup (enhetsoppsett) For å gjøre følgende: Justere volumet. Slå et telefonnummer mens du lytter til anropet gjennom en høyttaler på skriveren. Dette er nyttig hvis du må navigere gjennom et automatisk svarsystem før faksen kan sendes. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende en faks mens du lytter til et anrop (ringe med røret på) på side 52. Skrive ut fakshistorikk eller overføringsstatusrapporter. Angi et bestemt klokkeslett faksen skal sendes. Merk: Kontroller at du har angitt riktig dato og klokkeslett før du definerer et bestemt klokkeslett faksen skal sendes. Legge til, redigere og skrive ut navn og faksnumre for personer eller grupper. Angi faksnumre som du vil blokkere fakser fra. Tilpasse innstillinger for sending av faks. Tilpasse innstillinger for mottak av faks. Vise blekknivåer. Rengjøre blekkpatroner. Justere blekkpatroner. Skrive ut en testside. Tilpasse skriverinnstillingene. 25

26 Lære om programvaren Bruke skriverprogramvaren Bruk: Produktivitetsserien Alt-i-ett-løsninger Løsningssenteret Utskriftsegenskaper Bilderedigering Fast Pics Verktøy for faksoppsett For å gjøre følgende: Åpne komponenten du trenger for å utføre en oppgave. Skanne, kopiere, skrive ut og fakse. Utføre feilsøking og vedlikehold og finne informasjon om bestilling av blekkpatroner. Velge de beste innstillingene for dokumentet du skal skrive ut. Redigere fotografier og grafikk. Overføre fotografier fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til datamaskinen. Justere faksinnstillinger. Bruke produktivitetsserien Du kan åpne produktivitetsserien på en av disse måtene: Metode 1 Metode 2 Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Velg Produktivitetsserie. Klikk på ikonet for oppgaven du vil utføre. Klikk på: For å gjøre følgende: Detaljer: Håndtere dokumenter Organisere, søke etter eller skrive ut dokumenter. Sende dokumenter til andre eller åpne dem med ulike programmer. Håndtere fotografier Organisere eller skrive ut fotografier med ulike layouter. Sende fotografier til andre eller åpne dem med ulike programmer. Besøke Lexmark på Internett Besøke vår hjemmeside. 26

27 Klikk på: For å gjøre følgende: Detaljer: Skanne Skanne et fotografi eller dokument. Kopiere Kopiere et fotografi eller dokument med alternativer for å forstørre, forminske eller endre andre egenskaper. Fakse Sende en faks eller endre faksinnstillinger. Legge ved i e-post Sende dokumenter eller fotografier som er skannet eller lagret på datamaskinen, via e-post. Skanne og redigere tekst (OCR) Skanne et dokument til et tekstbehandlingsprogram ved hjelp av OCR (optisk tegnlesing) for å redigere teksten. Skanne til PDF Skanne et dokument og lagre det på datamaskinen som en PDF-fil. Lære mer om hva du kan gjøre med denne programvaren. Finne informasjon om vedlikehold og feilsøking samt verktøy du kan bruke for å sikre at skriveren fungerer som den skal. Vise Internett-basert opplæring. Bruke Alt-i-ett-løsninger Åpne Alt-i-ett-løsninger Bruk Alt-i-ett-løsninger til å skanne, kopiere og fakse dokumenter eller til å skrive ut lagrede fotografier. Du kan åpne Alt-i-ett-løsninger på en av disse måtene: Metode 1 Metode 2 Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet, og klikk deretter på Skann eller Kopier. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Velg Alt-i-ett-løsninger. 27

28 Bruke kategorien Skanne og kopiere Bruk kategorien Skanne og kopiere til å utføre oppgaver for skanning og kopiering, til å velge en oppgave under Produktivitetsverktøy, eller til å forhåndsvise et bilde. Fra dette området: Skann Kopier Produktivitetsverktøy Forhåndsvisning Kan du gjøre følgende: Velge et program du vil sende et skannet element til. Velge hvilken type element som skal skannes. Velge skannekvaliteten. Merk: Klikk på Se flere skanneinnstillinger for å vise alle innstillingene. Velge antallet og fargen for kopiene. Velge kvalitet for kopiene. Velge en størrelse på blankt papir. Velge størrelsen på originaldokumentet. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Se flere kopieringsinnstillinger for å vise alle innstillingene. Skrive ut Vise et bilde flere ganger på én side. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Skrive ut mer enn én side på et ark. Dele Fakse et bilde eller dokument. Sende et bilde eller dokument via e-post. Lagre Lagre et bilde på datamaskinen. MagiChop - Lagre flere fotografier. Skanne og lagre i PDF-format. Redigere Redigere tekst i et skannet dokument (OCR). Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Velge en del av forhåndsvisningen du vil skanne eller kopiere. Vise et bilde av det som skrives ut eller kopieres. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Skanne og kopiere, kan du klikke på Hjelp. 28

29 Bruke kategorien Lagrede bilder Bruk kategorien Lagrede bilder til å utføre oppgaver med bilder som er lagret på datamaskinen. Fra dette området: Forhåndsvisning Åpne med Fotoutskrifter Produktivitetsverktøy Kan du gjøre følgende: Vise eller opprette mapper. Forhåndsvise og velge bilder. Gi nytt navn til, slette eller redigere valgte bilder. Velge hvor du vil sende lagrede bilder. Klikke på Vis flere utskriftsalternativer for å vise og tilpasse utskriftsinnstillingene. Du kan gjøre følgende: Velge antallet og fargen for kopiene. Velge kvalitet for kopiene. Gjøre kopiene lysere eller mørkere. Forstørre eller forminske kopiene. Merk: Klikk på Neste for å velge og skrive ut fotografier i standardstørrelser. Skrive ut Skrive ut en albumside med ulike fotostørrelser. Forstørre eller forminske et bilde. Skrive ut et bilde som en plakat over flere sider. Dele Fakse et bilde eller dokument. Sende et bilde eller dokument via e-post. Redigere Redigere tekst i et skannet dokument (OCR). Endre et bilde med et bilderedigeringsprogram. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om kategorien Lagrede bilder, kan du klikke på Hjelp. Bruke koblingen Vedlikehold/feilsøk Koblingen Vedlikehold/feilsøk inneholder direkte koblinger til løsningssenteret og verktøyet for faksoppsett. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Velg Alt-i-ett-løsninger. 3 Klikk på Vedlikehold/feilsøk. 4 Velg mellom disse emnene: Vedlikehold eller løs problemer med kvaliteten Feilsøking Enhetsstatus og blekknivåer Flere utskriftsideer og fremgangsmåter Kontaktinformasjon Avansert (alternativer for tale og kommunikasjon) 29

30 Vis programvareversjon og opphavsrettinformasjon Vis verktøyet for faksoppsett Bruke løsningssenteret Løsningssenteret inneholder hjelp og informasjon om skriverstatus og blekknivåer. Du kan åpne løsningssenteret på en av disse måtene: 1 2 Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet, og klikk deretter på Vedlikehold/feilsøk. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Velg Løsningssenter. Løsningssenteret består av seks kategorier: Fra kategorien: Skriverstatus (hoveddialogboksen) Hvordan Feilsøking Kan du gjøre følgende: Vise statusen til skriveren. Når du for eksempel skriver ut, er statusen Skriver ut. Vise hvilken papirtype som er registrert i skriveren. Vise blekknivåene i blekkpatronene. Lære å gjøre følgende: Skanne, kopiere, fakse og skrive ut. Finne og endre innstillinger. Bruke grunnleggende funksjoner. Skrive ut prosjekter, for eksempel bannere, fotografier, konvolutter, kort, påstrykningspapir og transparenter. Finne utskriftsversjon av brukerhåndboken. Få tips om aktuell status. Løse skriverproblemer. Vedlikehold Kontaktinformasjon Sette inn en blekkpatron. Merk: Vent til skanningen er fullført før du setter inn nye blekkpatroner. Vise innkjøpsalternativer for nye blekkpatroner. Skrive ut en testside. Rengjøre for å fjerne vannrette striper. Justere for å fjerne uskarpe kanter. Feilsøke andre blekkproblemer. Finne ut hvordan du kan kontakte oss på telefon, via e-post eller på Internett. 30

31 Fra kategorien: Avansert Kan du gjøre følgende: Endre utseendet på vinduet Utskriftsstatus. Slå på eller av talemelding ved utskriftshendelser. Endre innstillinger for nettverksutskrift. Dele informasjon med oss om hvordan du bruker skriveren. Finne informasjon om programvareversjonen. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon, kan du klikke på Hjelp. Bruke Utskriftsegenskaper Åpne Utskriftsegenskaper Utskriftsegenskaper er programvaren som kontrollerer utskriftsfunksjonen når skriveren er koblet til en datamaskin. Du kan endre innstillingene i Utskriftsegenskaper, avhengig av hvilken prosjekttype du vil lage. Du kan åpne Utskriftsegenskaper i nesten alle programmer: 1 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett i dialogboksen Skriv ut. Bruke menyen Lagre innstillinger På menyen Lagre innstillinger kan du angi et navn og lagre de aktuelle innstillingene for Utskriftsegenskaper til senere bruk. Du kan lagre opptil fem tilpassede innstillinger. Bruke Jeg ønsker å-menyen Jeg ønsker å-menyen inneholder ulike veivisere (for eksempel for å skrive ut et fotografi, en konvolutt, et banner, en plakat, eller på begge sider av papiret) som du kan bruke til å velge riktige utskriftsinnstillinger for et prosjekt. Bruke menyen Alternativer Bruk menyen Alternativer til å endre innstillingene for Kvalitetsalternativer, Layout-alternativer og Alternativer for utskriftsstatus. Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du åpne dialogboksen for kategorien fra menyen, og deretter klikke på Hjelp i dialogboksen. Menyen Alternativer inneholder også direkte koblinger til ulike deler av løsningssenteret og informasjon om programvareversjonen. 31

32 Bruke kategoriene i Utskriftsegenskaper Alle utskriftsinnstillingene finnes i de tre hovedkategoriene i Utskriftsegenskaper: Kvalitet/kopier, Papiroppsett og Utskriftslayout. Kategori Kvalitet/kopier Papiroppsett Utskriftslayout Alternativer: Velge en innstilling for Kvalitet/hastighet. Velge papirtype. Tilpasse hvordan skriveren skriver ut flere kopier av én enkelt utskriftsjobb: sortert eller på vanlig måte. Velge å gjøre bildet skarpere automatisk. Velge å skrive ut fargebilder i sort/hvitt. Velge å skrive ut den siste siden først. Angi størrelsen på papiret som er lagt i skriveren. Velge utskriftsretning for dokumentet: stående eller liggende. Velge den layouten du vil skrive ut. Velge å skrive ut på begge sider av papiret, og velge innstillinger for tosidig utskrift. Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du høyreklikke på en innstilling på skjermen, og deretter velge Hva er dette?. Bruke Bilderedigering Bruk Bilderedigering til å redigere grafikk eller fotografier. 1 Klikk på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 7300 Series. 2 Velg Bilderedigering. 3 Velg Fil Åpne for å velge bildet du vil redigere. 4 Rediger bildet med de tilgjengelige verktøyene. Merk: Du kan bare redigere ett bilde om gangen. Flytt pekeren over verktøyet for å vise en beskrivelse. 5 Velg Fil Lagre som. 6 Angi et filnavn og en filtype, og klikk deretter på Lagre. Fra dette området: Bildeforbedring Kan du gjøre følgende: Fjerne røde øyne. Forbedre fotografiet med ett klikk. Beskjære bildet. Rotere bildet. Vende bildet. 32

33 Fra dette området: Bildejustering Bildestørrelse Tegneverktøy Kan du gjøre følgende: Justere fargedybden. Justere fargebalansen. Fargelegge bildet. Fargelegge bildet slik at det får sepiatoner. Justere lysstyrken/kontrasten. Gjøre bildet mer uskarpt. Justere skarpheten. Utjevne bildet for å fjerne bakgrunnsstøy. Justere eksponeringen. Justere fargenivået. Endre måleenheten. Endre størrelse på bildet. Beskjære bildet. Velge et område ved å dra en boks rundt det. Bruk dette alternativet hvis du vil plassere tekstbokser og klippe ut og kopiere områder. Legge til tekst. Fylle piksler med farge. Tegne med et blyantverktøy. Tegne med et linjeverktøy. Slette områder. Male områder med en pensel. Bruke dråpetellerverktøyet til å hente opp en farge. Bruke verktøyet for faksoppsett Bruk dette verktøyet til å justere innstillingene for sending og mottak av fakser. Når du har lagret innstillingene, gjelder de for alle fakser du sender og mottar. Du kan også bruke dette verktøyet til å lage og redigere hurtignummerlisten. 1 Dobbeltklikk på ikonet Produktivitetsserie på skrivebordet. 2 Klikk på Faks. 3 Klikk på Håndter fakshistorikk eller faksinnstillinger for Alt-i-ett-maskinen. Hvis du vil vise en liste over de tilgjengelige alternativene i verktøyet for faksoppsett, kan du se Tilpasse faksinnstillinger på side

34 Legge i papir og originaler Legge i papir 1 Kontroller følgende: At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere. At papiret ikke er brukt eller skadet. At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir. At du ikke presser papiret inn i skriveren. 2 Løft utskuffen og trekk den midtre papirskinnen ut. 3 Legg papiret i papirskuffen. 4 Juster papirskinnene inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 5 Senk utskuffen. 34

35 6 Dra ut sperren i utskuffen, slik at papiret stopper når det kommer ut av skriveren. Legge i ulike papirtyper Legg i opptil: Kontroller følgende: 100 ark med vanlig papir Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 50 ark med bestrøket papir 50 ark med Premium-papir 50 ark med fotopapir 50 ark med glanset papir Den glansede eller bestrøkne siden av papiret skal vende ned. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 100 ark med brevpapir med brevhode Siden med brevhodet skal vende ned. Øvre kant av papiret skal trekkes først inn i skriveren. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 35

36 Legg i opptil: 10 konvolutter Kontroller følgende: Ikke bruk konvolutter med hull, perforeringer, utstansing, preging, metallspenner, metallbånd som kan brettes, sløyfer eller selvklebende klaff uten beskyttelsespapir. Utskriftssiden på konvoluttene skal vende ned med klaffen mot venstre (se illustrasjonen). Skriv ut på konvoluttene i liggende retning. Velg riktig konvoluttstørrelse. Velg den nærmeste større størrelsen hvis den konvoluttstørrelsen du ønsker, ikke står oppført. Angi venstre og høyre marg slik at teksten blir riktig plassert på konvolutten. Legg konvoluttene på høykant og helt inn i papirskuffen. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av konvoluttene. Merk: Konvolutter trenger lengre tørketid. Fjern konvoluttene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 25 ark med etiketter Bruk komplette etikettark. Hvis du legger i ark med manglende etiketter, kan det føre til at andre etiketter løsner under utskriften, slik at det oppstår papirstopp. Utskriftssiden på etikettene skal vende ned. Toppen på etikettene skal trekkes først inn i skriveren. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av etikettarket. Merk: Etiketter trenger lengre tørketid. Fjern hvert ark med etiketter etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 36

37 Legg i opptil: Kontroller følgende: 50 transparenter Den grove siden av transparentene skal vende ned. Fjern eventuelt beskyttelsespapir fra transparentene før de legges i skriveren. Hvis transparentene har en stripe som kan fjernes, må den vende ned mot papirskuffen. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av transparentene. Merk: Transparenter trenger lengre tørketid. Fjern transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 100 ark papir med tilpasset størrelse Utskriftssiden på papiret skal vende ned. Papirstørrelsen må være tilpasset disse målene: Bredde: mm 3,0-8,5 tommer Lengde: mm 5,0-17,0 tommer Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av papiret. 25 kartotekkort, fotokort eller postkort Kortene kan ikke være tykkere enn 0,635 mm (0,025 tommer). Utskriftssiden på kortene skal vende ned. Legg kortene på høykant og helt inn i papirskuffen. Papirskinnene må ligge inntil venstre, høyre og nederste kant av kortene. Merk: Fotokort trenger lengre tørketid. Fjern fotokortene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å unngå at blekket smøres utover. 37

38 Legg i opptil: 20 ark med bannerpapir Kontroller følgende: Fjern alt papir fra papirskuffen før bannerpapiret legges i. Riv bare av det antallet bannersider som er nødvendig for banneret. Utskriftssiden på banneret skal vende ned i papirskuffen med den første siden av banneret øverst. Forkanten på bannerpapiret skal føres inn i skriveren. Papirskinnene må ligge inntil venstre og høyre kant av papiret. Velg riktig papirstørrelse for banneret i Utskriftsegenskaper. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke Utskriftsegenskaper på side 31. Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren Du kan legge i opptil 50 sider av et originaldokument i den automatiske dokumentmateren for skanning, kopiering og faksing. Du kan bruke papirtypene A4, Letter eller Legal i den automatiske dokumentmateren. 1 Legg et originaldokument med tekstsiden opp i den automatiske dokumentmateren. x Merk: Du må ikke legge postkort, fotografier, små elementer eller tynne elementer (for eksempel magasinutklipp) i den automatiske dokumentmateren. Slike elementer må legges på skannerens glassplate. 2 Juster papirskinnen i den automatiske dokumentmateren mot kantene av papiret. 38

39 Den automatiske dokumentmaterens papirkapasitet Legg i opptil: 50 ark med Letter-format A4-format Legal-format 50 ark med papir med tilpasset størrelse ferdighullet papir kantforsterket papir ferdigtrykte skjemaer brevpapir med brevhode Kontroller følgende: At dokumentet legges i med tekstsiden opp. At papirstøtten ligger inntil kanten av papiret. At dokumentet legges i med tekstsiden opp. At papirstøtten ligger inntil kanten av papiret. At papirstørrelsen er tilpasset disse målene: Bredde: 210,0-215,9 mm 8,27-8,5 tommer Lengde: 279,4-355,6 mm 11,0-14,0 tommer At du lar ferdigtrykt materiale tørke ordentlig før det brukes i den automatiske dokumentmateren. At du ikke bruker materiale trykt med metallblekkpartikler. At du unngår bruk av preget materiale. Legge originaldokumenter på skannerens glassplate Du kan skanne og deretter skrive ut fotografier, tekstdokumenter, artikler i magasiner, aviser og andre publikasjoner. Du kan skanne et dokument som skal fakses. Du kan også skanne tredimensjonale objekter for bruk i for eksempel kataloger, brosjyrer eller flyveblader. Merk: Legg fotografier, postkort, små elementer, tynne elementer (for eksempel magasinutklipp) og tredimensjonale objekter på skannerens glassplate istedenfor i den automatiske arkmateren. 1 Kontroller at datamaskinen og skriveren er slått på. 2 Åpne toppdekselet. 39

40 3 Legg originaldokumentet med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate. Merk: Fotografier skal legges i slik det vises. 4 Lukk toppdekselet for å unngå mørke kanter på det skannede elementet. 40

41 Utskrift Skrive ut et dokument 1 Legg i papir. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Juster innstillingene. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut sorterte kopier Hvis du skal skrive ut flere kopier av et dokument, kan du velge å skrive ut kopiene sortert eller usortert. Sortert Usortert 1 Legg i papir. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg det antallet kopier du vil skrive ut, i kategorien Kvalitet/kopier. 5 Merk av for Sorter kopier. 6 Merk av for Skriv ut siste side først. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge) 1 Legg i papir. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg Skriv ut siste side først i kategorien Kvalitet/kopier. 5 Klikk på OK. 6 Klikk på OK eller Skriv ut. 41

42 Skrive ut på transparenter 1 Legg i transparenter. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på OK eller Skriv ut. Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Det kan ta opptil 15 minutter før hver transparent har tørket. Skrive ut på konvolutter 1 Legg i konvolutter. 2 Velg Fil Skriv ut i programmet. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg Skrive ut på konvolutt på Jeg ønsker å-menyen. 5 Velg den konvoluttstørrelsen som er lagt i skriveren, på listen Konvoluttstørrelse. 6 Velg Stående eller Liggende retning. Merk: De fleste konvolutter bruker liggende retning. Kontroller at du har valgt samme utskriftsretning i programmet. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på OK. 9 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut flere sider på ett ark 1 Legg i papir. 2 Åpne et dokument og velg Fil Skriv ut. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 42

43 4 Velg Nedskalering i kategorien Utskriftslayout. 5 Velg det antallet sider du vil skrive ut på hvert ark. 6 Velg Skriv ut sidekanter hvis du vil skrive ut en ramme rundt hver side. 7 Klikk på OK. 8 Klikk på OK eller Skriv ut. Skrive ut kort 1 Legg i gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort. 2 Velg Fil Skriv ut i programmet. 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. 4 Velg en innstilling for Kvalitet/hastighet. Velg Best for fotografier og gratulasjonskort og Normal for andre korttyper. 5 Velg kategorien Papiroppsett. 6 Velg Papir. 7 Velg en størrelse på listen Papirstørrelse. 8 Klikk på OK. 9 Klikk på OK eller Skriv ut. Merk: Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse kortene inn i skriveren. Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort kortene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før du legger dem i bunker. 43

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark 8300 Series Brukerhåndbok August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre

Detaljer

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com

Lexmark X5400 Series. Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Lexmark X5400 Series Fax guide (Faks) 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...7 Lære mer om skriverdelene...7 Faksoppsett...9 Klargjøre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Innhold Utskrift...5 Komme i gang...5 Utskrift og beslektede oppgaver...8 Håndtere utskriftsjobber...14 Lære om utskriftsalternativer

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series

Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5400 Series Brukerhåndbok (Mac) 2006 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Løse installeringsproblemer Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

X1100 Series Alt-i-ett-maskin

X1100 Series Alt-i-ett-maskin X1100 Series Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Lære om Alt-i-ett-maskinen Lære mer om programvaren Bruke Alt-i-ett-maskinen Vedlikehold Feilsøking www.lexmark.com Utgave: Mai 2003 Det følgende avsnittet gjelder

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series

Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Alt-i-ett-maskinen 6300 Series Brukerhåndbok May 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. (c)

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054

Din bruksanvisning LEXMARK X2570 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2570. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2570 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088

Din bruksanvisning LEXMARK X5075 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5075. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5075 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for X5400 Series

Brukerhåndbok for X5400 Series Brukerhåndbok for X5400 Series 2007 www.lexmark.com Innhold Innledning...13 Finne informasjon om skriveren...13 Merknad om operativsystem...16 Sikkerhetsinformasjon...17 Installere skriveren...18 Innholdet

Detaljer

Brukerhåndbok for 2600 Series

Brukerhåndbok for 2600 Series Brukerhåndbok for 2600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Innledning...8 Finne informasjon om skriveren...8 Installere skriveren...10 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

3500-4500 Series. Brukerhåndbok

3500-4500 Series. Brukerhåndbok 3500-4500 Series Brukerhåndbok Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Brukerhåndbok for 6500 Series

Brukerhåndbok for 6500 Series Brukerhåndbok for 6500 Series Mai 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Fakshåndbok for 7600 Series

Fakshåndbok for 7600 Series Fakshåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...5 Finne informasjon om skriveren...5 Lære mer om skriverdelene...8 Lære mer om skriverdelene...8 Faksoppsett...12 Klargjøre skriveren

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079

Din bruksanvisning LEXMARK X4850 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen 1200 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen 1200 Series Brukerhåndbok Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Fotohåndbok Mars 2003 www.lexmark.com Utgave: Mars 2003 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 7500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen 9500 2007 www.lexmark.com Innhold Finne informasjon om skriveren...15 Finne informasjon om skriveren...15 Merknad om operativsystem...19 Merknad om operativsystem...19

Detaljer

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok

X74-X75 Alt-i-ett-maskin. Brukerhåndbok X74-X75 Alt-i-ett-maskin Brukerhåndbok Brukerhåndbok Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet. Koble strømledningen til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten

Detaljer

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Fakshåndbok for 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Fakshåndbok for 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Innledning...4 Finne informasjon om skriveren...4 Lære mer om skriverdelene...6 Lære mer om skriverdelene...6 Faksoppsett...8 Klargjøre skriveren

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X2480

Din bruksanvisning LEXMARK X2480 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X2480. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X2480 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series

Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Alt-i-ett-maskinen 5400 Series Brukerhåndbok Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5450

Din bruksanvisning LEXMARK X5450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5300 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Utskrift...6 Komme i gang...6 Utskrift og beslektede oppgaver...10 Håndtere utskriftsjobber...17

Detaljer

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series

Brukerhåndbok for Intuition S500 Series Brukerhåndbok for Intuition S500 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 301, 30E, 31n, 3En, 30p Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 6500 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

350 Series. Løse installeringsproblemer

350 Series. Løse installeringsproblemer 350 Series Løse installeringsproblemer Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76

Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9. Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø. Vedlikeholde Alt-i-ett-maskinen på side 76 X6100 Series Brukerhåndbok for Windows Lære om Alt-i-ett-maskinen på side 9 Informasjon om skriverdelene og programvaren. Nettverksutskrift på side 75 Hvordan bruke Alt-i-ett-maskinen i et nettverksmiljø.

Detaljer

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 840 Series. Brukerhåndbok Lexmark 840 Series Brukerhåndbok Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Brukerhåndbok for 7600 Series

Brukerhåndbok for 7600 Series Brukerhåndbok for 7600 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...9 Innledning...10 Finne informasjon om skriveren...10 Installere skriveren...13 Gi programvaren tilgang under installering...13

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for

Detaljer

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series

Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series Brukerhåndbok for Prospect Pro200 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 2W2, 2WE, 2Wn, 2nE Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell V525w

Brukerhåndbok for Dell V525w Brukerhåndbok for Dell V525w Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4448 Modell(er): 4d1, 4dE Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse uten skriftlig

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X74

Din bruksanvisning LEXMARK X74 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen

Merk: Utstyret kan variere avhengig av hvilket land eller hvilken region Alt-i-ettmaskinen Page 1 of 71 4300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Brukerhåndbok for S600 Series

Brukerhåndbok for S600 Series Brukerhåndbok for S600 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Modell(er): W01, WE1 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z25

Din bruksanvisning LEXMARK Z25 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1500 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1500 Series Brukerhåndbok Juni 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Koble skriveren til et nettverk...6 Generelt om nettverksutskrift...6 Trådløs nettverkstilgang...9 Avansert

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z54 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z54 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon

Detaljer

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series

Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferanse for Lexmark Platinum Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Viktig informasjon om resirkulering av blekkpatroner Les dette før du åpner esken med blekkpatroner Hos Lexmark er vi opptatt

Detaljer

Z25, Z35 Color Jetprinter TM

Z25, Z35 Color Jetprinter TM Z25, Z35 Color Jetprinter TM Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

9500 Series Komme i gang

9500 Series Komme i gang 9500 Series Komme i gang 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series

Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Brukerhåndbok for Lexmark Pro900 Series Mai 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 301, 30E Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Om skriveren...8 Takk for at du valgte denne skriveren...8 Redusere

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X5435

Din bruksanvisning LEXMARK X5435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X5435. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X5435 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X til Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1400 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1400 Series Brukerhåndbok Februar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro800

Brukerhåndbok for Pro800 Brukerhåndbok for Pro800 November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 201, 20E Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7 Redusere negative

Detaljer

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar

Fra installering til. utskrift. Z45 Color Jetprinter. Fra installering til utskrift. Januar Fra installering til utskrift Z45 Color Jetprinter Fra installering til utskrift Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk kun Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Impact S300 Series

Brukerhåndbok for Impact S300 Series Brukerhåndbok for Impact S300 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Modell(er): 101, 10E, 11n, 1En Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler.

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 2300 Series leveres med en rekke nyttige hjelpemidler. Page 1 of 44 Alt-i-ett-maskinen 2300 Series Brukerhåndbok Mai 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. 2005

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro910 Series

Brukerhåndbok for Pro910 Series Brukerhåndbok for Pro910 Series Desember 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4449 Modell(er): 901, 90E, 91E Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Om skriveren...7 Takk for at du valgte denne skriveren...7

Detaljer

Brukerhåndbok for 1500 Series

Brukerhåndbok for 1500 Series Brukerhåndbok for 1500 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5000 Series. Brukerhåndbok

Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5000 Series. Brukerhåndbok Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5000 Series Brukerhåndbok Mai 2007 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Klargjøre skriveren for faksing...8 Velge fakstilkobling...8 Bruke en RJ11-adapter...9 Direkte

Detaljer

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series. Norsk Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Alt-i-ett-maskinen Lexmark X5100 Series Norsk Brukerhåndbok BrukerhåndbokNorsk Sikkerhetsinformasjon Bruk bare strømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X4550

Din bruksanvisning LEXMARK X4550 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X4550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X4550 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series

Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Alt-i-ett-maskinen 2500 Series Komme i gang Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS 9 Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember

Brukerhåndboken. Z65 Color Jetprinter. Brukerhåndboken. Desember Brukerhåndboken Z65 Color Jetprinter Brukerhåndboken Desember 2001 www.lexmark.com Sikkerhetsinformasjon Bruk bare Lexmarkstrømkomponenten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra

Detaljer

350 Series. Komme i gang

350 Series. Komme i gang 350 Series Komme i gang Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær.

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk. FORSIKTIG: Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømledningen, i tordenvær. Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 23. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer