Oslo, den 31. januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, den 31. januar 2013"

Transkript

1 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) Faks. (+47) E-post Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING TIL EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT I SAK NR KON-EMSI: NOTABENE HOLDING AS, DETS KONKURSBO Driftskonto Klientkonto Org. NO MVA

2 Innhold 1 ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER Navn Forretningssted Organisasjonsnummer Bransje Konsern Eierandeler i andre virksomheter/selskaper KONKURSEN BOBESTYRELSEN Bostyrer Borevisor Kreditorutvalg NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR Stiftelsesdato og registreringsdato Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjonærer Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år Revisor Regnskapsfører Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper SELSKAPETS VIRKSOMHET Generelt Regnskap og regnskapsførsel Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Siste lønnsutbetaling Mellomregning med ansatte Opplysninger om hvorvidt skattetrekkskonto er benyttet Insolvenstidspunktet Revisor/Finanstilsynet BOETS STILLING Eiendeler som inngår i konkursbeslaget Bankkonti Driftstilbehør, herunder immaterielle rettigheter, varemerke mv Aksjer Omstøtelige disposisjoner Virksomhet etter konkursåpning Salg Selskapets gjeld Særlig om tvister Påløpte og pådratte omkostninger KREDITORENES DEKNINGSMULIGHETER Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 2 av 16

3 8.1 Dekningsmuligheter Fordringsprøvelse Ytterligere underretning til kreditorene MULIGE STRAFFBARE og karantenebetingende FORHOLD M.V UTFØRT BOBEHANDLING - FREMDRIFTSPLAN Den foretatte bobehandling Den videre bobehandling Informasjon til boet garanti for boomkostninger Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 3 av 16

4 1 ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Denne innberetning sendes til Eiker, Modum og Sigdal tingrett, samt i kopi til - de kreditorer som innsender fordring - selskapets ledelse Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på Oversendelse til Søndre Buskerud politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. 2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 2.1 Navn Debitor er Notabene Holding AS. Debitor blir heretter også benevnt Selskapet. Historisk navn: Senterbok AS. 2.2 Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse er Teglverksvn. 100, 3057 Solbergelva. Postboks 3644, 3007 Drammen. 2.3 Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Selskapet har følgende underenhet/avdeling, Notabene Holding AS, org.nr Bransje I henhold til Selskapets vedtekter var Selskapets formål handel, konsulent og investeringsvirksomhet, samt tilknyttet virksomhet, herunder deltagelse i andre selskaper. 2.5 Konsern Selskapet har vært eiet med 100 % av Senterbok Holding AS, org.nr Selskapet eier 100 % av Notabene Center AS, org.nr , og 100 % av Notabene Distribusjon AS org.nr I tillegg eier selskapet 100 % av Notabene Poland AS, org.nr , og 100 % av Notabene Sweden AS, org.nr Etter det opplyste skal det ikke være virksomhet i Notabene Sweden AS og Notabene Poland AS. Nedenfor følger en oversikt over konsernet. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 4 av 16

5 2.6 Eierandeler i andre virksomheter/selskaper Utover selskapene nevnt under pkt. 2.5 har Selskapet eierandeler i følgende andre virksomheter/selskaper: - Den Norske Bokdatabasen AS, org.nr , 5 % 3 KONKURSEN Rettsgrunnlag Eiker, Modum og Sigdal tingretts kjennelse 9. januar 2013, kl Konkursrekvirent Oppbudsbegjæring fra Selskapet v/styret. Gjeldsgrunnlag Manglende betalingsevne. Fristdag iht. dekningslovens januar Frist for fordringsanmeldelse 13. februar Første skiftesamling 31. januar 2013, kl i rettssal 1 i Eiker, Modum og Sigdal tingretts lokaler, Vestre Nøstegt. 59, Hokksund. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 5 av 16

6 4 BOBESTYRELSEN 4.1 Bostyrer Som bostyrer er oppnevnt Advokat Håvard Wiker Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo Telefon: Telefaks: Borevisor Statsautorisert revisor Per Ødegaard er foreslått oppnevnt som borevisor. 4.3 Kreditorutvalg Kreditorutvalg vil ventelig bli oppnevnt på første skiftesamling. Som medlem av kreditorutvalget foreslås Johan Henrik Nossum, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt AS samt Marna Brit Fossen, innkjøpsmedarbeider i Notabene-konsernet som har sagt seg villige og habile til å påta seg vervet under Eiker, Modum og Sigdal tingretts gjeldende betingelser. 5 NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 5.1 Stiftelsesdato og registreringsdato Selskapet ble stiftet den 28. august Selskapet ble første gang registrert i Foretaksregisteret den 20. september Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Vi har foreløpig ikke opplysninger om størrelsen på Selskapets aksjekapital ved stiftelsen. Aksjekapitalen skal være registrert fullt innbetalt. Den 24. desember 2002 ble aksjekapitalen endret til NOK 20 mill. 5.3 Selskapets aksjonærer Selskapets aksjonær er Senterbok Holding AS, org.nr , 100 %. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 6 av 16

7 5.4 Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år Ved konkursåpning besto styret av Christian Melby, født 16. november 1974 som styrets leder og Rune Nicolaisen, født 6. januar 1955, Odd Henning Naas, født 7. oktober 1952, Narve Reiten, født 1. november 1961 og Morten Kiran Viksøy, født 28. januar 1971 som styremedlemmer. Det er registrert at dette styret tiltrådte den 16. august Frem til denne dato var registrert Christian Melby som styrets leder og Rune Nicolaisen, Odd Henning Naas, Morten Kiran Viksøy og John Morten Bjerkan som styremedlemmer. Som daglig leder er registrert Rune Nicolaisen. Han er registrert tiltrådt som daglig leder den 10. mars Frem til denne dato, fra 21. januar 2008, var Sissel Nicolaisen, født 13. februar 1962, registrert som daglig leder. 5.5 Revisor Selskapets revisor har vært Ernst & Young AS, org.nr , Dronning Eufernias gt. 6, 0191 Oslo. Ansvarlig for oppdraget har vært Leiv T. Aschehoug. 5.6 Regnskapsfører Selskapets regnskaper føres internt i konsernet. 5.7 Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper Styrets medlemmer og daglig leder er også registrert med tillitsverv i følgende selskaper: Styrets leder Christian Melby: - Bona Fide Investments AS, org.nr , styrets leder og kontaktperson - Azure Holding AS, org.nr , styrets leder - Competentia Holding AS,org.nr , styremedlem - Senterbok Holding AS, org.nr , styrets leder - Malthus Europe AS, org.nr , varamedlem - Stormgeo Holding AS, org.nr , styremedlem - Stormgeo AS, org.nr , styremedlem - BF Holdco AS, org.nr , styremedlem - Webstep AS, org.nr , styremedlem - Competentia AS, org.nr , styremedlem Styremedlem Odd Henning Naas: - Lampehuset Holding AS, org.nr , styremedlem - Thoca Invest AS, org.nr , styrets leder og kontaktperson - Nortronicom Holding AS, org.nr , varamedlem - Frame Investment AS, org.nr , varamedlem - Senterbok Holding AS, org.nr , styremedlem - Hena Invest AS, org.nr , styrets leder og kontaktperson Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 7 av 16

8 Styremedlem Narve Reiten: - Narve Reiten, org.nr , innehaver og daglig leder - Reiten & Co AS, org.nr , styrets leder - Neosenso AS, org.nr , varamedlem - Nordic Capital Partners IV AS, org.nr , styrets leder - Ingerø Reiten Investment Compay AS, org.nr , styrets leder - Nordic Capital Partners II AS, org.nr , styremedlem - JBN Partner Invest AS, org.nr , styrets leder - Reiten Investment Company AS, , styrets leder og kontaktperson - ANS Munkedammen, org.nr , daglig leder - Reiten & Co Capital Partners VI AS, org.nr , styremedlem - RCP VI Invest AS, org.nr , styrets leder - Senterbok Holding AS, org.nr , styremedlem - Reiten & Co Strategic Investments AS, org.nr , styrets leder - Reiten & Co Capital Partners VII AS, org.nr , styremedlem - Con-Form Group AS, org.nr , styrets leder - Neas AS, org.nr , styrets leder - Zalaris Hr Service AS, org.nr , styremedlem Styremedlem Morten Kiran Viksøy: - Modtoddveien Invest, org.nr , styrets leder og daglig leder - Maskinia Holding AS, org.nr , styremedlem - Brubakken Holding AS, org.nr , styremedlem - Senterbok Holding AS, org.nr , styremedlem - Malthus Europe AS, org.nr , styremedlem - Con-Form Group AS, org.nr , styremedlem - Malthus AS, org.nr , styremedlem Daglig leder og styremedlem Rune Nicolaisen: - Rune Nicolaisen Bok og Papirkonsult, org.nr , innehaver og styrets leder - Multiforum DA, org.nr , kontaktperson - Lampehuset Holding AS, org.nr , styremedlem - Notabene Poland AS, org.nr , styrets leder og daglig leder - Notabene Sweden AS, org.nr , styrets leder og daglig leder - RN Invest AS, org.nr , styrets leder - Notabene Distribusjon AS, org.nr , styrets leder og daglig leder - Knut Thorstensens Minnefond, org.nr , styremedlem - Senterbok Holding AS, org.nr , daglig leder og styremedlem - Den Norske Bokhandlerforening, org.nr , styremedlem - Notabene Center AS, org.nr , daglig leder og styremedlem Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 8 av 16

9 6 SELSKAPETS VIRKSOMHET 6.1 Generelt Selskapets virksomhet har bestått i butikkhandel med bøker og hovedkontortjenester. Selskapet har vært hovedkontor for samtlige Notabene-butikker, og har utført hovedkontortjenester som lønnskjøring, regnskapsførsel, etc. Videre har Selskapet forestått utviklingen av konseptet Notabene, herunder å fastsette de overordnede retningslinjene for drift og utvikling av konseptet. Selskapet har videre administrert de fire regionssjefene, samt hatt den løpende dialogen med butikksjefer ved spørsmål som bør løses helhetlig for Notabene-konsernet. Selskapets inntekter har utelukkende bestått i vederlag fra datterselskaper for hovedkontortjenester etc. 6.2 Regnskap og regnskapsførsel Regnskapene er ført internt i konsernet basert på SAP. Fra årsregnskapet for 2009, 2010 og 2011 hitsettes følgende nøkkeltall: Resultatregnskapet Driftsinntekter NOK Driftskostnader NOK Driftsresultat NOK Årsresultat NOK Balanse Sum omløpsmidler NOK Sum anleggsmidler NOK Sum kortsiktig gjeld NOK Sum langsiktig gjeld NOK Sum egenkapital NOK Konsernspissen, Senterbok Holding AS har kun hatt funksjon som holdingselskap, samt som låntaker til gjeld knyttet til oppkjøpet som ble foretatt i I konsernregnskapet for Senterbok Holding er det i 2011 og 2012 bokført mer enn MNOK 98 i goodwill avskrivninger, slik at dette regnskapet neppe er det som gir mest relevant informasjon til kreditorene. Tallene nedenfor er derfor hentet fra konsernregnskapet til Notabene Holding, som omfatter morselskapet Notabene Holding AS, samt de operative selskapene Notabene Center AS, Notabene Distribusjon AS, Notabene Poland AS og Notabene Sweden AS. Virksomheten i de to sistnevnte selskap er pr. konkursåpning avviklet. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 9 av 16

10 Resultatregnskapet Driftsinntekter NOK Driftskostnader NOK Driftsresultat NOK Årsresultat NOK Balanse Sum omløpsmidler NOK Sum anleggsmidler NOK Sum kortsiktig gjeld NOK Sum langsiktig gjeld NOK Sum egenkapital NOK Det nevnes kort at bokhandlerbransjen er helt avhengig av julesalget, som utgjør en vesentlig del av omsetningen, og som skal snu et resultat som ved utløpet av oktober typisk er negativt, til et plussresultat ved årets slutt. Notabene Holding konsernet hadde pr. utløpet av oktober en omsetning på MNOK 414, og et underskudd på MNOK 64. I november var omsetningen på MNOK 62 med et overskudd på MNOK 5, og desember ga en omsetning på MNOK 123, og et overskudd på MNOK 23. Årsregnskapet for årene til og med 2011 er revidert og innsendt til Regnskapsregisteret. Selvangivelse for Selskapet er levert t.o.m. regnskapsåret Selskapet har innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift frem t.o.m. 6. termin. Selskapene i konsernet har vært fellesregistrert i merverdiavgiftsregisteret. Omsetningsoppgaver vedrørende merverdiavgift skal være innsendt frem t.o.m. 5. termin Ansatte i konsernet vil ferdigstille regnskapene for 2012 og omsetningsoppgave vedrørende merverdiavgift for 6. termin 2012 vil bli innsendt så snart dette arbeidet er ferdigstilt. 6.3 Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Ved konkursåpning hadde Selskapet 30 ansatte, og det var virksomhet i Selskapet. De ansatte ble den 15. januar 2013 meddelt formriktig oppsigelse av boet Siste lønnsutbetaling Siste regulære lønnsutbetaling ble foretatt den 30. desember Ved lønnsutbetalingen den 30. desember 2012 mottok timelønnede lønn opparbeidet i perioden 15. november 2012 til 15. desember 2012, mens de månedslønnede mottok lønn for desembermåned. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 10 av 16

11 6.3.2 Mellomregning med ansatte Vi har foreløpig ikke opplysninger om uoppgjort mellomregning med ansatte. Hvorvidt det foreligger uoppgjort mellomregning med ansatte vil rutinemessig bli undersøkt i forbindelse med den videre bobehandlingen Opplysninger om hvorvidt skattetrekkskonto er benyttet Konsernet har hatt skattetrekkskonto i DnB Nor Bank ASA. Skattetrekkskontoen er blitt benyttet. 6.4 Insolvenstidspunktet Etter konkurslovens 61foreligger insolvens når man ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, med mindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene. Det er foreløpig for tidlig å anslå insolvenstidspunktet. Dette er noe bostyret i samråd med borevisor, vil se nærmere på i forbindelse med sitt videre arbeid. 6.5 Revisor/Finanstilsynet Boet har foreløpig ikke foretatt nærmere undersøkelser av om det foreligger forhold som kan tilsi reaksjon fra Finanstilsynet mot Selskapets revisor. Basert på den oversikt vi har fått frem til i dag synes dette imidlertid ikke aktuelt. Vi finner derfor foreløpig ikke grunn til å oversende innberetningen til Finanstilsynet (jf. kkl 122 a). 7 BOETS STILLING 7.1 Eiendeler som inngår i konkursbeslaget Det er på vanlig måte igangsatt rutinemessige undersøkelser med henvendelse til banker, forsikringsselskaper, offentlige registre m.v. for å få avklart om Selskapet er i besittelse av aktiva. Bostyrer gjennomførte den 9. januar 2013 formell besiktigelse av Selskapets hovedkontor i Teglverksveien 100. I tillegg har bostyrer gjennomført besiktigelse av utvalgte av Selskapets butikker. Nedenfor vil det gis en oversikt over de ulike eiendelene som inngår i konkursbeslaget Bankkonti Selskapets hovedbankforbindelse har vært DnB Bank ASA, og konsernet har bl.a. hatt konsernkonto med kassekreditt i banken. Per konkursåpning var saldo i favør av banken NOK ,-. Vi har foreløpig ikke opplysninger om at Selskapet har hatt øvrige bankkonti. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 11 av 16

12 7.1.2 Driftstilbehør, herunder immaterielle rettigheter, varemerke mv. Selskapet hadde rettighetene til domenet retten til Notabene navnet, logoer og diverse programvare som er benyttet i konsernet, se pkt Aksjer Selskapet var ved konkursåpning eier av aksjer i Den Norske Bokdatabasen AS. Dette utgjorde 5 % av aksjekapitalen i Den Norske Bokdatabasen AS. Boet har foreløpig ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere verdien av aksjene. I den videre bobehandlingen vil vi søke å få realisert aksjene. 7.2 Omstøtelige disposisjoner Vi har foreløpig ikke vurdert om det foreligger omstøtelige disposisjoner. Om det er gjort disposisjoner som kan omstøtes, vil bli undersøkt nærmere under den videre bobehandling 7.3 Virksomhet etter konkursåpning Som foran nevnt, var virksomheten igangværende ved konkursåpning. Det ble samme dag som konkursåpning inngått driftsavtale mellom DnB Bank ASA og konkursboene til Notabene Center AS, Notabene Distribusjon AS og Notabene Holding AS. Avtalen innebar at virksomheten kunne fortsette, også etter konkursåpning. Virksomheten ble i denne perioden drevet med garanti fra DnB Bank ASA. Da eiendelene i Selskapet var pantsatt til fordel for DnB Bank ASA ut over verdien, var det banken som hadde den største økonomiske interessen i at virksomheten ble videreført. Boets interesse var primært å finne en løsning som kunne sikre videre drift, og på denne måten redusere klasse I krav i boet samt sikre boene best mulig pris for de eiendeler som ikke var pantsatt. 7.4 Salg Konkursboene til Notabene Center AS, Notabene Holding AS og Notabene Distribusjon AS har solgt virksomheten til Lesi AS, et selskap heleid av DnB Bank ASA. Etter avtalen mellom konkursboene og Lesi AS overdro konkursboene driftstilbehøret i 118 butikker, varelageret i de 118 butikkene, varelageret til Notabene Distribusjon AS, kassabeholdning (kontanter) med NOK ,-, bankinnskudd med NOK ,- immaterielle rettigheter og programvare og kundefordringer. I tillegg ble Lesi AS gitt rett, i forhold til konkursboene, til å tre inn i selskapenes avtaler. Salget tilførte boet til Notabene Holding AS NOK , Selskapets gjeld Det er til nå anmeldt 8 fordringer i boet. Fordringene fordeler seg slik: Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 12 av 16

13 Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse NOK ,00 Uprioriterte fordringer NOK ,29 Betingede fordringer NOK ,00 Sum NOK ,29 Fristen for anmeldelse av krav i boet er foreløpig ikke utløpt og det vil ventelig fortsatt innkomme ytterligere fordringsanmeldelser. Etter det opplyste er Selskapets samlede gjeld minst i størrelsesorden NOK , Særlig om tvister Vi har foreløpig ikke fått informasjon som indikerer at Selskapet er involvert i tvister av rettslig art. 7.7 Påløpte og pådratte omkostninger Pr. i dag er det pådratt omkostninger i forbindelse med bobehandlingen vedrørende salær til bostyrer. Videre er det pådratt kostnader i forbindelse med lønn til ansatte, husleie, strøm og andre løpende kostnader i forbindelse med den drift som var i boets regi i perioden 9. januar 2013 til og med 14. januar Gjennom avtalen mellom konkursboene til Notabene Center AS, Notabene Distribusjon AS, Notabene Holding AS og DnB Bank ASA, vil driftskostnadene som påløp i denne periode bli dekket av DnB Bank ASA. I den grad det påløper løpende kostnader knyttet til virksomheten fra 15. januar 2013, vil disse bli dekket av hhv. Lesi AS og Autotech Varebørs AS gjennom avtalene omtalt over i pkt KREDITORENES DEKNINGSMULIGHETER 8.1 Dekningsmuligheter Basert på de foreliggende opplysninger synes det ikke sannsynlig at boet vil gi dividende til kreditorene. 8.2 Fordringsprøvelse Det er pr. dags dato ikke foretatt noen fordringsprøvelse. For å ivareta kreditorenes eventuelle rettigheter, samt vurdere om det foreligger opplysninger av interesse for bobehandlingen, blir anmeldte krav fortløpende gjennomgått etter hvert som de mottas av bostyrers kontor. Innstilling av fordringer vil ikke bli foretatt hvis det er åpenbart at fordringen ikke vil oppnå dekning i boet, jfr. konkurslovens 110 tredje ledd. De fordringshavere som ikke får innstilt sine fordringer vil bli underrettet av bostyrer. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 13 av 16

14 Kreditorer som ønsker nærmere orientering om de krav som er blitt anmeldt, eller som eventuelt ønsker å gjennomgå fordringslisten, kan få adgang til dette ved henvendelse til bostyrer, jfr. konkursloven 110 fjerde ledd. 8.3 Ytterligere underretning til kreditorene Det er foreløpig for tidlig å angi om det vil bli utarbeidet ytterligere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Innberetningen legges ut på Ro Sommernes advokatfirma DA sin hjemmeside, under fanen Konkursboer. Kopi av den avsluttende innberetning vil bl.a. bli sendt til de kreditorer som inngir fordringsanmeldelse. 9 MULIGE STRAFFBARE OG KARANTENEBETINGENDE FORHOLD M.V. Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare eller karantenebetingende forhold. En nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling. 10 UTFØRT BOBEHANDLING - FREMDRIFTSPLAN 10.1 Den foretatte bobehandling Vi er foreløpig i den innledende fase av bobehandlingen. Arbeidet så langt har vært konsentrert rundt det å søke å få oversikt over situasjonen, herunder oversikt over konkursboets virksomhet og de verdier som inngår i boet. I denne forbindelse er blant annet også en rekke rutinemessige undersøkelser gjort, herunder ved henvendelse til banker, forsikringsselskaper og offentlige registre Bobehandlingen har vært meget omfattende og tidkrevende. Det vesentlige av arbeidet så langt har vært konsentrert om det å få oversikt over virksomheten med tilhørende aktiva. Et hovedfokus i boets arbeid har vært å søke muligheter for overdragelse av boets virksomhet. Dette for å sikre viktige samfunnsinteresser som arbeidsplasser mv. Det har vært et omfattende arbeid med å få oversikt over Selskapets faktiske og økonomiske situasjon. Vi har gjennomgått dokumenter av betydning for å vurdere Selskapets stilling. Det ble kort tid etter konkursåpning inngått avtale med panthaver DnB Bank ASA om videre drift, og det er senere blitt inngått avtale om overdragelse av virksomhet til Lesi AS, og avtale om overdragelse av eiendeler til Autotech Varebørs AS. Vi har også hatt løpende korrespondanse med konsernets bankforbindelse, ledelse og administrasjon. Videre har vi meddelt ikke-inntreden, jf. dekningslovens 7-10, i enkelte av Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 14 av 16

15 Selskapets leiekontrakter som ikke skal overtas av Lesi AS. Det er blitt truffet beslutninger om abandonering, jf. konkursloven 117b. Selskapets ansatte har også blitt orientert om sine rettigheter og har fått underretning om at boet ikke ville tre inn i deres ansettelsesavtaler. Vi har hatt et betydelig arbeid med lønnsgarantisaker, herunder bistand ovenfor de ansatte med å utfylle søknader Den videre bobehandling Boets videre oppgaver er nokså omfattende og vil i den nærmeste tiden fremover være konsentrert om oppfølging av de oppgaver som er nevnt ovenfor. Det vil spesielt bli arbeidet med å følge opp de ansattes krav samt gjennomføringen av avtalen med Lesi AS og Autotech Varebørs AS. I tillegg vil det bli lagt noe arbeid i å forsøke å realisere boets eierandel i Den Norske Bokdatabasen AS. Vi er foreløpig i den innledende fase av bobehandlingen og det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å opplyse når bobehandlingen kan avsluttes. Eiker, Modum og Sigdal tingrett vil bli holdt orientert om bobehandlingen i tråd med ordinære rapporteringsrutiner, jfr. konkursloven Informasjon til boet garanti for boomkostninger Dersom en mottaker av denne innberetning har opplysninger som man mener kan være av interesse ved behandlingen av boet, ber vi om at bostyrer snarest kontaktes. Hvis noen av kreditorene ønsker å stille midler til disposisjon for bostyret for å muliggjøre en mer grundig bobehandling, bes dette opplyst. Oslo, den 31. januar 2013 Håvard Wiker Bostyrer Sign. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 15 av 16

16 Undertegnede erklærer herved i overensstemmelse med konkurslovens 120, annet ledd, annen setning, at opplysningene i innberetningen om Selskapets økonomiske forhold etter mitt vitende er riktige og uttømmende. Oslo, den 31. januar 2013 Christian Melby Styreleder Sign. Innberetning_1 i sak nr KON-EMSI: Notabene Holding AS, k-bo Side 16 av 16

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113

FISJONSPLAN. for fisjon av. AGR Group ASA. org nr 986 922 113 FISJONSPLAN for fisjon av AGR Group ASA org nr 986 922 113 1 INNHOLD Side 1 BEGRUNNELSE FOR FISJONEN... 4 2 FISJONSMETODE OG VEDERLAG/AKSJEFORDELING... 4 3 NÆRMERE OM DELINGSFORHOLDET/VERDIVURDERINGEN...

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer