BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100"

Transkript

1 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100 FURUNO NORGE AS P.B Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: Fax.: Page 1 of 32

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BETJENING AV LS Kontroll/Taste Beskrivelse... 4 Hvordan fjerne dekkplaten Strøm På/Av Innstilling av Skjermens Kontrast og Lysstyrke Valg av Visning, Frekvens... 6 Enkel frekvens visning khz khz...7 Dobbel frekvens visning...8 Markør-zoom visning...8 Bunn-zoom visning...9 Bunnlåst visning...9 Navigasjonsdata visning Meny for Drifts Modus Auto Modus Hvordan Auto Modus virker...12 Valg av automatisk drift...12 Område/rekkevidde forskyvning/offset (Fasing)...12 Styrke/forsterkning forskyvning/offset Manuell Modus Valg av manuell modus...14 Valg av dybdeområde...14 Valg av basisområde...14 Flytting...15 Innstilling av følsomheten Valg av billedhastigheten Dybdemåling A-scope Visning Dempe forstyrrelser Dempe Lavnivå Støy Dempe Svake Ekko Hvit Linje Waypoints Registrering av waypoint på skjermen...22 Page 2 of 32

3 Registrere waypoint fra waypoint liste...23 Registrere waypoint for reisemålet...24 Slette waypoint PROG Tasten Bruk av PROG tasten...25 Registrerings funksjonen Skjerm farge (Hue/Fargetone) Dybde forsterkning Alarmer Alarm beskrivelse...27 Aktivere en alarm...27 Slå av Alarmgiveren Nullstille Trip/Tur Distanse Korreksjon for dybgående Følsomhets kompensasjon Innstilling av Navigasjons Data Visningen Page 3 of 32

4 1. BETJENING AV LS Kontroll/Taste Beskrivelse Markørtast. Velger meny-elementer og flytter VRM Velger visnings-modus Åpner/lukker menyer Justerer følsomheten Velger dybde område Slår På/Av alarmer Viser bruker-definerte pop-up vindu Sender L/L posisjon til eksternt utstyr. Registrerer valgt posisjon som Langt trykk: Slår enheten på/av. Kort trykk: Justerer skjermens kontrast og lysstyrke Skjerm Enhet Page 4 of 32

5 Hvordan fjerne dekkplaten Plasser tommelfingrene dine i senter av dekkplaten, og løft dekkplaten samtidig som du presser med tommelfingrene. 1.2 Strøm På/Av Trykk på [POWER/BRILL] tasten lenger enn ett sekund for å slå på loddet. Enhet vil gi fra seg en pipetone, oppstartsbilde vises, enheten sjekker ROM og RAM og viser deretter programnummeret. (Om NG (No Good) vises, prøv å trykke på en tast untatt [POWER/BRILL] tasten for å starte drift av loddet. Om loddet ikke virker ordentlig, vennligst kontakt din forhandler.) Etter at loddet har gått gjennom sjekkprosedyren kan du trykke på en hviken som helst tast for å starte driften tidligere. Oppstartsbilde For å slå av loddet, trykk og hold nede [POWER/BRILL] tasten inntil skjermbildet blir blankt. Tiden som gjenstår inntil loddet blir slått av, blir nedtelt på skjermen. Merknad: Skjermeksemplene som er vist i denne brukerveiledningen kan avvike fra det du ser på dine skjermbilder. Skjermbildene vil avhenge av ditt systemoppsett og loddets oppsett. Page 5 of 32

6 1.3 Innstilling av Skjermens Kontrast og Lysstyrke 1. Trykk kort på [POWER/BRILL] tasten for å vise bildet for lysstyrke/kontrast justering. Bilde for Lysstyrke/kontrast justering 2. For kontrast, trykk på [POWER/BRILL] tasten for å justere kontrasten. (Du kan også bruke eller på Markørtasten for å justere kontrasten.) 3. For å justere lysstyrken, bruk eller. 4. For å avslutte Lysstyrke/kontrast justeringen, trykker du på [MENU/ESC] tasten. Merknad 1: Om det ikke er aktivitet i et oppsettvindu i syv sekunder vil skjermen gå tilbake til opprinnelig vindu. Merknad 2: Om loddet blir slått av med minimum lysstyrke, vil det også starte opp med minimum lysstyrke når det blir slått på igjen. 1.4 Valg av Visning, Frekvens Syv visninger er tilgjengelig: enkel frekvens (50 eller 200 khz), dobbel frekvens, markør-zoom, bunn-zoom, bunn-låsing og navigasjons data (to visninger). 1. Trykk på [MODE] tasten for å vise modus valg vinduet. Modus-valg vindu 2. Trykk på [MODE] tasten igjen innen syv sekunder for å velge modus. Du kan også velge modus med eller. 3. For andre modus enn DUAL FREQ, velg frekvens; tast for 50 khz; for 200 khz. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 6 of 32

7 Enkel frekvens visning 50 khz Ekkoloddgiveren bruker hydroakustisk signal for å detektere bunnforholdene. Desto lavere frekvens på signalet, desto større rekkevidde. Således er 50 khz frekvens mest formålstjenlig for vanlig detektering og bedømmelse av bunnforholdene. 200 khz Desto høyere frekvens på det hydroakustiske signalet, desto høyere oppløsning. Av denne grunn er 200 khz frekvensen ideell for detaljeobservasjoner av enkelt fisk. Frekvenser og dekningsområder Modus: Automatisk eller Manuell Minutt Markør. Viser tid. Hver søyle er 30 sekunder Billedhastighet Frekvens Transmisjons Linje Nivå Søyle Område Skala Fiskestim Bunn Dybde Typisk 50 khz visning Page 7 of 32

8 Dobbel frekvens visning 50 khz bilde vises til venstre, 200 khz bilde til høyre. Denne visningen er nyttig for å sammenligne det samme bilde med to forskjellige sendefrekvenser. Dobbel frekvens visning Markør-zoom visning Denne modus ekspandere valgt område av normalvisningen til full vertikal størrelse på skjermen til venstre halvdel av visningen. Du kan spesifisere området som skal ekspanderes ved å bruke VRM (Variable Range Marker/Variabel Område Markør), ved å skifte mellom eller. Området mellom VRM og zoom område markør blir ekspandert. Enkel Frekvens Visning Zoomed fiskestim Variabel Område Markør Dette området er zoomet Fiskestim Zoom Markør Markør-zoom visning Page 8 of 32

9 Bunn-zoom visning Denne modus ekspanderer bunnen og bunn fisk i den områdebredden satt med ZOOM RANGE på side 3 i SYSTEM menyen. Denne modus er nyttig for å fastslå bunnkonturen. Enkel Frekvens Visning Bunn Zoom Markør Veksler med dybden Bunn-zoom visning Bunnlåst visning Bunnlåst visningen viser et normalt bilde i den høyre del av skjermen og et 15 fot (5 meter)* vidt skikt i kontakt med bunnen er ekspandert i den venstre del av skjermen. Denne modus er nyttig for å oppdage bunnfisk. * = Bruker valg Zoomed Fiskestim Zoom Markør Fiskestim Dette området er zoomet Enkel Frekvens Visning Bunnlåst visning Page 9 of 32

10 Navigasjonsdata visning Navigasjonsdata visningen fremkommer på 2/3 av venstre del av skjermen. Andre data enn dybde krever eksterne sensorer. Du kan velge mellom to og fire elementer i en navigasjonsdata visning og velge hvilke elementer og rekkefølge de skal vises i. Se kapittel 1.23 for å velge elementene som skal vises og NAV DATA-1 og NAV DATA-2 i kapittel 2.1 for å velge antallet elementer som skal vises. Eksempel på Navigasjonsdata visning Page 10 of 32

11 1.5 Meny for Drifts Modus LS-6100 har tre menyer: Hovedmeny (referert til i teksten som menyen ), System og Installasjon. Under vises basis menyen for driftsprosedyre. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. Side 1 eller 2 av menyen fremkommer avhengig av hvilken som sist ble brukt P = Funksjonen til PROG tasten Side Nummer Meny, side 1 2. Bruk eller for å velge et element. For å vise side 2 i menyen, trykk for å vise visningen under. Meny,side 2 3. Trykk for å vise valgte elements funksjons vindu. Eksempelet under viser funksjonsvinduet for AUTO MODE (Auto Modus). Auto modus funksjonsvindu 4. Bruk eller for å velge funksjon eller å sette numerisk/tall verdi. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen, eller tast for å fortsette menyvalgene. Page 11 of 32

12 1.6 Auto Modus Hvordan Auto Modus virker Den automatiske funksjonen velger automatisk forsterkning, område og birefleks. Den virker på følgende måte: Området endres automatisk for å vise bunnekkoet på skjermen. Forsterkningen blir automatisk justert for å vise bunnekkoet i mørkeste fargenyans Bireflekser (på menyen), som demper lav-nivå støy, blir automatisk justert. Valg av automatisk drift Automatisk modus tilbyr to valgmuligheter: cruising og fisking. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Velg AUTO MODE fra side 1 av menyen. 3. Trykk på for å åpne vinduet for funksjoner. 4. Velg Cruising eller Fishing etter behov. Cruising er for å overvåke bunnen; Fishing er for å søke etter fiskestimer. Siden Cruising bruker høyere birefleksdemping enn fishing, er den ikke anbefalt for fiskeleting svake fiskeekko kan bli undertrykt. Fishing vil klart vise svakere ekko. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen. Når automodus er i bruk vil (Auto-Fisking) eller (Auto-Cruising) bli vist i toppen av venstre hjørne av skjermen. Område/rekkevidde forskyvning/offset (Fasing) For å vise bunnetterslepet i detalj i automatisk modus, forskyv rekkevidden som følger: 1. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten. Automatisk rekkevidde forskyvning/offfset vinduet 2. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten igjen for å velge forskyvning/offset etter behov (rekkevidde: -100 til +300 ft). Legg merke til at om rekkevidden blir endret vil forskyvningen/offset bli satt til Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Styrke/forsterkning forskyvning/offset Gain forskyvning/offset gjør det mulig å overstyre automatisk gain justering. 1. Trykk på [GAIN] tasten. Page 12 of 32

13 Automatisk gain forskyvning/offset vindu 2. Trykk på eller tasten for å forskyve/offset gain (område 5 to +5). Valgt gain blir vist i toppen av skjermen som G (Gain) + (eller -) XX (forskyvning/offset). 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Page 13 of 32

14 1.7 Manuell Modus Valg av manuell modus 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Trykk eller for å velge AUTO MODE fra side 1 av menyen. 3. Trykk for å vise funksjonsvinduet. 4. Velg Off med. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. MANUAL vises i negativt bilde i skjermens øverste venstre hjørne. Valg av dybdeområde Basisområdet og flyttingsfunksjonene brukt sammen gir deg et hjelpemiddel for å velge dybden du ser på skjermen. Basisområdet kan bli sett på som å skaffe et vindu i vannkolonnen og flyttingen som et glidende vindu til ønsket dybde. Område og forskyvnings visnings konsept Valg av basisområde Basisområde kan velges med [RANGE] tasten fra tabellen med åtte områder vist under. ( P/B i tabellen betyr Passi/Braza.) Page 14 of 32

15 Tabell 1-1 Standardområder Basisområde Enhet meter fot favner P/B Trykk på [+] eller [-] tasten av [RANGE] tasten og skjermen vil vise noe lignende som nedenfor. 2. Trykk på [+] eller [-] tasten av [RANGE] tasten for å velge basisområde. Basisområder (standard) Flytting Basisområdet kan flyttes opp eller ned i manuell modus som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Velg SHIFT fra side 1 i menyen. 3. Trykk for å åpne flyttings valg vinduet. Flyttings vindu 4. Bruk eller for å velge størrelsen på flyttingen som er ønsket. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen. Merknad: Det er mulig at bildet ikke vil bli vist på grunn av at størrelsen på flyttingen er større enn den aktuelle dybde. Page 15 of 32

16 Innstilling av følsomheten [GAIN] tasten justerer følsomheten på mottakeren. Generelt, bruk større følsomhet for større dyp og mindre følsomhet for grunnere dyp. Passende følsomhet Følsomheten er for høy følsomheten er for liten Eksempel på passende og uriktig følsomhet 1. Trykk på [GAIN] tasten og bildet vil under vil vises. Følsomet justerings vindu 2. Når du bruker dobbel frekvens visningen, trykk på eller for å velge frekvens. 3. Trykk på [GAIN] tasten for å innstille. (Du kan også bruke eller.) Juster slik at litt forstyrrelse gjenstår på skjermen. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte justeringsvinduet. Page 16 of 32

17 1.8 Valg av billedhastigheten Billedhastigheten bestemmer hvor hurtig den vertikale avsøkingslinjen løper på skjermen. Når du velger billedhastighet, husk at hurtig billedhastighet vil ekspandere størrelsen på fiskestimer horisontalt på skjermen og lav billedhastighet vil komprimere den. Legg merke til at bildet ikke blir oppdatert når billedhastigheten blir stoppet.vær varsom når du navigerer under disse forhold. Hurtig Billedhastighet Lav Billedhastighet Bilde og billedhastighet 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Velg PIC. ADVANCE fra side 1 av menyen. 3. Trykk for å vise vinduet for valgmulighetene. Lav Billedhastighet Hurtig Billedhastighet Vindu for valg av Billedhastighet 4. Bruk eller for å velge ønsket billedhastighet. Elementene i valgvinduet angir antall avsøkingslinjer som blir produsert pr. sending. For eksempel, betyr 1/8 at en avsøkingslinje blir produsert hver 8 sending. Stop fryser bildet og er nyttig for å studere et ekko. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 17 of 32

18 1.9 Dybdemåling VRM (Variable Range Marker/Variabel Område Markør) brukes for å måle dybden til fiskestimer, etc. 1. Trykk på eller for å plassere VRM på det objektet du ønsker å måle dybden til. 2. Avles VRM dybden like ovenfor VRM. VRM (Variabel Område Markør) VRM (Variabel Område Markør) Dybde Hvordan måle dybden vha. VRM 1.10 A-scope Visning På den høyre ¼ av skjermen vises ekko ved hver transmisjon, med styrke og fargenyans proposjonalt med deres intensitet. Dette er nyttig for å estimere typen av fiskestimer og bunnforholdene. Merk: I dobbelfrekvens visning er A-scope visning bare tilgjengelig med høyfrekvens visningen. Svakt ekko (fisk eller støy) Enkel Frekvens Visning Kraftig ekko (fisk) Kraftig ekko (bunn) 1. A-scope visning Page 18 of 32 A-Scope Visning

19 Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Trykk på eller for å velge A-SCOPE fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Trykk på eller for å velge den type A-scope presentasjon du ønsker. Normal: Skjermen viser ekko ved hver transmisjon, med styrke og fargenyans proposjonalt med deres intensitet. Peak: Peak-hold/maks utslags bilde. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen. 6. For å slå av A-scope visningen, velg Off ved trinn 4 og deretter trykk på [MENU/ESC] tasten Dempe forstyrrelser Forstyrrelser fra annet akustisk utstyr som opererer i nærheten eller annet elektronisk utstyr ombord i eget fartøy kan fremkomme på skjermen som vist på figuren under. For å dempe forstyrrelser, gjør som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge NOISE LIMIT fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge graden av demping: Off/Av, Low/Lav, Medium/Medium, eller High/Høyest. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Forstyrrelser fra andre ekkolodd Elektriske forstyrrelser Former for forstyrrelser Slå av dempningen når det ikke finnes forstyrrelser, ellers kan en miste svake ekko Dempe Lavnivå Støy Lavnivå prikker kan oppstå over hele skjermen. I hovedsak kommer dette fra avleiringer i vannet eller støy. Disse kan dempes ved å justere CLUTTER (birefleks) på skjermen. Når automatisk modus er på, vil clutter/birefleks automatisk bli dempet. For å dempe lavnivå støy i manuell modus, gjør som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Use eller for å velge CLUTTER på side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket grad av demping: 1, 2, 3,4, 5 eller 6. Desto høyere nummer Page 19 of 32

20 desto høyere grad av demping. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 6. For å slå av lavnivå støy dimping, velg Off på trinn 4 og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. Birefleks utseende Page 20 of 32

21 1.13 Dempe Svake Ekko Avleiringer i vannet eller refleksjoner fra plankton kan fremkomme på skjermen i lavintensitets fargenyans. Utseende av svake ekko Disse svake ekkoer kan slettes som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge SIGNAL LEVEL (signal nivå) fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket grad av demping: Off/Av, Low/Lav, eller High/ Høyest. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 6. For å slå av signal nivå funksjonen, velg "Off" på trinn 4 og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten Hvit Linje Hvit linje funksjonen viser en ledende kant av bunnekkoet i hvitt. Dette er nyttig for å fremheve bunnfisk nær bunnen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å vise menyen. 2. Bruk eller for å velge WHITE LINE fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge Off/AV, Tone/Fargenyans eller Mesh/Maske etter behov. Mesh farge hvitlinjen litt mørkere enn Tone. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Fiskestimer blir tydlig vist Hvit Linje Av Hvit linje På (Mesh) Hvordan hvitlinjen virker Page 21 of 32

22 1.15 Waypoints Waypoints kan brukes til: Registrere bredde og lengde posisjon av viktige ekko. Inntill 12 posisjoner kan registreres. Skrive ut en waypoint posisjon til en plotter for å markere posisjonen på dennes skjerm Finne avstand, retning og tiden det vil ta til posisjonen (waypoint) Merk: Dette krever bredde og lengde informasjon fra en navigator (GPS, o.l.) Registrering av waypoint på skjermen 1. Trykk på [MARK] tasten. Markøren vises sammen med waipoint instruksjonene. Merk: Om ikke posisjonsdata finnes vil beskjeden No position data! vises. Kontroller navigatoren. Markør 50 khz visning 2. Bruk eller for å sette markøren der du ønsker. Billedfremdriften vil stanse inntill trinn 3 er gjennomført. 3. Trykk på [MARK] tasten igjen. Bredde og lengde posisjonen til markøren blir sendt til navigatoren og en vertikal linje markerer stedet. Videre, vil skjermen vise waypoint navnet (neste sekvensielle nummer) og posisjonen valgt i trinn 2. Waypoint data visning Merk: Om du forsøker å registrere et 13nde waypoint, vil meldingen Memory full!/minne er fult vises. I dette tilfellet må du slette et uønsket waypoint for å gjøre plass til nye. Page 22 of 32

23 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lagre waypointet med det viste navnet, eller gå til trinn 5 for å endre navnet. 5. Trykk på for å åpne waypoint navne vinduet. Waypoint vindu, navne registrering 6. Bruk eller for velge karakter; eller for å bevege pekeren. Navnet kan bestå av 8 alfanumeriske karakterer (Tall eller bokstaver). Merk: Karakter rekkefølgen er A B Z 0 Trykk på for å velge ENT. 7. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrere waypointet. Registrere waypoint fra waypoint liste 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 i menyen. 3. Trykk. Waypoint liste 4. Velg et tomt waypoint og trykk. Trykk en gang til. Nytt waypoint vindu, navne registrering 5. Bruk eller for å velge karakter; or for å bevege pekeren. Page 23 of 32

24 6. Trykk på for å velge ENT. 7. Tast inn bredde og lengde, likt det du gjorde ved registrering av waypoint navn 8. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrer waypointet. Registrere waypoint for reisemålet Registrer et reisemål/waypoint for å finne avstand, retning og reisetid til dette punktet. Du kan se avstand og retning til et waypoint. Reisetiden blir vist i Time to Go digitale visningen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge GOTO WPT fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å åpne waypoint listen. Waypoint listen 4. Bruk eller for å velge et waypoint. 5. Trykk på [MENU/ESC] taste for å lukke menyen. Editere waypoint 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å åpne for å åpne waypoint listen. 4. Bruk eller for å velge et waypoint og trykk på. 5. Bruk eller for å velge waypointet du ønsker å editere: navn, bredde elle lengde. 6. Trykk på for å åpne data registrerings vinduet. 7. Bruk eller for å registrere karakter; eller for å velge lokasjon/sted. 8. Trykk på for å velge ENT. 9. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 24 of 32

25 Slette waypoint 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å åpne waypoint listen. 4. Bruk eller for å velge det waypointet som skssl slettes, og trykk deretter. Merk: Du kan ikke slette et waypoint som er valgt som GOTO WPT. 5. Trykk på for å velge Erase(Slett). 6. Trykk på for å velge valgvinduet. 7. Trykk på for å velge YES for å slette waypointet. Waypoint listen vises, med det slettede waypointet som blankt. 8. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen PROG Tasten [PROG] tasten gjør mulig umiddelbar visning av bruker-programmerte valg fra side 1 i menyen. Bruk av PROG tasten 1. Trykk på [PROG] tasten. Pop-up vinduet vises for den enheten som er programmert. I eksempelet under viser valget av automatsk modus (standardverdi for [PROG] tasten). Automatisk modus valg vindu 2. Bruk eller for å velge modus eller justere valgene. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet. Registrerings funksjonen 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å vise menyen. 2. Velg den enheten på side 1 du ønsker å bruke. 3. Trykk og hold nede [PROG] tasten (ca. 3 sekunder) inntil du hører et pip. P markøren flyttes til den enheten du har valgt. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 25 of 32

26 1.17 Skjerm farge (Hue/Fargetone) To fargetoner på skjermen er tilgjengelig: Dag og Natt. Dag viser ekkoer på hvit bakgrunn; Natt viser ekkoer på svart bakgrunn. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge HUE fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge Day eller Night. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Dybde forsterkning Deep Gain (Dybde forsterkning) kompenserer for utstrålings dempning av ultrasoniske bølger. Den gjør dette ved å utjevne ekkoets presentasjon av fiskestimer av samme størrelse vil bli vist med samme tetthet både på grunt og dybt vann. I tillegg, reduseres overflate støy. 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge DEEP GAIN fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Velg Low(Lav), Medium(Medium), eller High(Høy) etter ønske. High(Høy) sørger for størst grad av forsterkning reduksjon mot kortdistanse ekkoer. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 26 of 32

27 1.19 Alarmer Alarm beskrivelse LS-6100 har 6 forhold som genererer både akkustiske og optiske alarmer: bunn alarm, normal fiske alarm, bunn lås fiske alarm, vanntemperatur alarm, ankomst alarm og farts alarm. (Vanntemperatur, ankomst og farts alarmer krever hensiktsmessige sensorer.) Bunn alarm: Bunn alarmen varsler deg når bunnen er innen det alarmområdet du har satt. For å aktivere bunnalarmen må dybden vises. Fisk (normal) alarm: Fisk (normal) alarmen forteller deg når fisk er innen det forhåndsinnstilte alarmområdet. Fisk (bottom lock(bunnlåst)) alarm: Fisk (bottom lock(bunn lås)) alarmen. Tilgjengelig i bottom-lock(bunnlåst) modus, piper når fisk er i en bestemt avstand fra bunnen. Legg merke til at Fisk (normal) alarmen må være slått på for å bruke denne alarmen. Vann temperatur alarm: Vann temperatur alarmen varsler når temperaturen er innen (Inside alarm) alarm området som er valgt eller over området som er valgt. Farts alarm: Farts alarmen varsler deg når farten er innen (Inside alarm) eller utenfor (Outside alarm) den valgte farten. Ankomst alarm: Ankomst alarmen varsler deg når du er i nærheten et waypoint av distansen som er valgt. Aktivere en alarm 1. Trykk på [ALARM] tasten. 2. Trykk på eller for å vise side 1 eller side 2 i Alarm menyen som er formålstjenlig. Page 27 of 32

28 Side Nummer Grå karakterer betyr at alarmen er inaktiv Alarm meny 3. Bruk eller for å velge BOTTOM(bunn), FISH(fisk)(Normal), FISH(fisk)(B/L)(bunnlåst), TEMPERATURE(temperatur) eller SPEED(fart) etter ønske. 4. Trykk på for å vise valgmenyen. Alarm valg 5. Bruk eller for å velge alarm type: Off: Alarm av On: Alarm på Inside: Alarm aktiveres når farten (vanntemperaturen) er innen valgt område. Outside: Alarm aktiveres når farten (vanntemperaturen) er utenfor valgt område. 6. Trykk på for å lukke vinduet. 7. Trykk på for å velge FROM(fra). Page 28 of 32

29 8. Trykk på for å vise valgmenyen. Dybde, temperatur, fart valg vindu 9. Bruk eller for å sette startdybden, temperaturen eller farten som er ønskelig. 10. Trykk på for å lukke vinduet. 11. Trykk på for å velge RANGE. 12. Trykk på for å vise valgmenyen. 13. Bruk eller for å sette alarm området. 14. For Bunnalarmen, temperatur alarmen, farts alarmen og ankomst alarmen, trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. For en fisk alarm, trykk på for å lukke vinduet, og gå deretter til trinn Trykk på for å velge FISH LEVEL. 16. Trykk på for å vise valgmenyen. Fisk nivå muligheter 17. Bruk eller for å velge ekko styrke nivået som vil utløse en fiske alarm: Weak: Svake ekko (svakeste fargenyans på nivå søylen) Medium: Medium styrke ekko (middels fargenyans på nivå søylen) Strong: Sterkt ekko (mørkeste fargenyans på nivå søylen) 18. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Alarm Ikon Alarm Start Punkt Alarm Område Hvordan alarmen virker Merk: For å slå av en alarm, velg Off på trinn 5 i prosedyren over. Page 29 of 32

30 Slå av Alarmgiveren Alarmgiveren lyder og ikonet til den tilsvarende alarmen blinker når en alarm overtrådt. Du kan slå av Alarmgiveren ved å trykke på [ALARM] tasten. Imidlertid, Alarmgiveren vil lyde hver gang alarm valgene blir overtrådt. Merk: Både lyd og optiske alarmer blir utløst mot den sist utløste alarmen når flere alarmer er aktive Nullstille Trip/Tur Distanse 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge TRIP RESET? fra side 2 i menyen. 3. Trykk på. 4. Trykk på for å nullstill trip/tur distansen. Pip vil høres når tur distansen blir nullstilt. 5 Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Merk: For å nullstille telleren til null, nullstill hukommelsen Korreksjon for dybgående Standardverdien for dybden viser distansen fra ekkoloddgiveren. Om du heller vil vise dybde som i kartet, juster for svingerens dybgående. NB! Denne funksjonen må brukes med forsiktighet, da en lett kan tro at klaringen under kjølen er større enn virkligheten. Still båtens grunnplan som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge DRAFT fra side 2 i menyen. 3. Trykk på og bruk så eller for å stille grunnplanet. Innstillingsområdet er 15 to 50 (meters, feet). 4 Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Følsomhets kompensasjon Om følsomheten er for høy eller for lav, eller følsomheten for lave og høye frekvens er ubalansert, kan du kompensere dette som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge GAIN ADJ 200 eller GAIN ADJ 50 fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge størrelse. Innstillingsområdet er 50 to Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 30 of 32

31 1.23 Innstilling av Navigasjons Data Visningen Brukeren kan arrangere navigasjons data visningen som han ønsker. 1. Bruk [MODE] tasten for å velge navigasjons data visningen du ønsker å sette opp. 2. Trykk på Markør Tasten for å vise NAV DATA SETUP vinduet. Navigasjons Data Innstillings vindu 3. Bruk eller for å velge en data visning. En prikket rektangel omgir ditt valg. 4. Bruk eller for å velge enheter som skal vises. Se under for beskrivelse av visningene. Navigasjons data vindu og enheter som kan vises 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Merk: Du kan velge antallet enheter som skal vises i en navigasjons data visning med NAV DATA-1 og NAV DATA-2 i System menyen. Page 31 of 32

32 Navigasjons data visninger Page 32 of 32

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIMRAD SX90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIMRAD SX90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker. ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN,

Detaljer

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2. Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.3 Side 2 TECDIS Manual TECDIS Manual Side 3 Innhold KAPITTEL 1: GENERELL

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 Autohelm, HSB, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk og Sportpilot er UK registrerte varemerker av Raymarine UK Limited.

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning Acrobat VGA TM Bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av Acrobat VGA fra Enhanced Vision. Handy Tech Norge er eneforhandler i Norge for Enhanced Vision, og som alle deres produkter er Acrobat VGA designet

Detaljer