BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100"

Transkript

1 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100 FURUNO NORGE AS P.B Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: Fax.: Page 1 of 32

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BETJENING AV LS Kontroll/Taste Beskrivelse... 4 Hvordan fjerne dekkplaten Strøm På/Av Innstilling av Skjermens Kontrast og Lysstyrke Valg av Visning, Frekvens... 6 Enkel frekvens visning khz khz...7 Dobbel frekvens visning...8 Markør-zoom visning...8 Bunn-zoom visning...9 Bunnlåst visning...9 Navigasjonsdata visning Meny for Drifts Modus Auto Modus Hvordan Auto Modus virker...12 Valg av automatisk drift...12 Område/rekkevidde forskyvning/offset (Fasing)...12 Styrke/forsterkning forskyvning/offset Manuell Modus Valg av manuell modus...14 Valg av dybdeområde...14 Valg av basisområde...14 Flytting...15 Innstilling av følsomheten Valg av billedhastigheten Dybdemåling A-scope Visning Dempe forstyrrelser Dempe Lavnivå Støy Dempe Svake Ekko Hvit Linje Waypoints Registrering av waypoint på skjermen...22 Page 2 of 32

3 Registrere waypoint fra waypoint liste...23 Registrere waypoint for reisemålet...24 Slette waypoint PROG Tasten Bruk av PROG tasten...25 Registrerings funksjonen Skjerm farge (Hue/Fargetone) Dybde forsterkning Alarmer Alarm beskrivelse...27 Aktivere en alarm...27 Slå av Alarmgiveren Nullstille Trip/Tur Distanse Korreksjon for dybgående Følsomhets kompensasjon Innstilling av Navigasjons Data Visningen Page 3 of 32

4 1. BETJENING AV LS Kontroll/Taste Beskrivelse Markørtast. Velger meny-elementer og flytter VRM Velger visnings-modus Åpner/lukker menyer Justerer følsomheten Velger dybde område Slår På/Av alarmer Viser bruker-definerte pop-up vindu Sender L/L posisjon til eksternt utstyr. Registrerer valgt posisjon som Langt trykk: Slår enheten på/av. Kort trykk: Justerer skjermens kontrast og lysstyrke Skjerm Enhet Page 4 of 32

5 Hvordan fjerne dekkplaten Plasser tommelfingrene dine i senter av dekkplaten, og løft dekkplaten samtidig som du presser med tommelfingrene. 1.2 Strøm På/Av Trykk på [POWER/BRILL] tasten lenger enn ett sekund for å slå på loddet. Enhet vil gi fra seg en pipetone, oppstartsbilde vises, enheten sjekker ROM og RAM og viser deretter programnummeret. (Om NG (No Good) vises, prøv å trykke på en tast untatt [POWER/BRILL] tasten for å starte drift av loddet. Om loddet ikke virker ordentlig, vennligst kontakt din forhandler.) Etter at loddet har gått gjennom sjekkprosedyren kan du trykke på en hviken som helst tast for å starte driften tidligere. Oppstartsbilde For å slå av loddet, trykk og hold nede [POWER/BRILL] tasten inntil skjermbildet blir blankt. Tiden som gjenstår inntil loddet blir slått av, blir nedtelt på skjermen. Merknad: Skjermeksemplene som er vist i denne brukerveiledningen kan avvike fra det du ser på dine skjermbilder. Skjermbildene vil avhenge av ditt systemoppsett og loddets oppsett. Page 5 of 32

6 1.3 Innstilling av Skjermens Kontrast og Lysstyrke 1. Trykk kort på [POWER/BRILL] tasten for å vise bildet for lysstyrke/kontrast justering. Bilde for Lysstyrke/kontrast justering 2. For kontrast, trykk på [POWER/BRILL] tasten for å justere kontrasten. (Du kan også bruke eller på Markørtasten for å justere kontrasten.) 3. For å justere lysstyrken, bruk eller. 4. For å avslutte Lysstyrke/kontrast justeringen, trykker du på [MENU/ESC] tasten. Merknad 1: Om det ikke er aktivitet i et oppsettvindu i syv sekunder vil skjermen gå tilbake til opprinnelig vindu. Merknad 2: Om loddet blir slått av med minimum lysstyrke, vil det også starte opp med minimum lysstyrke når det blir slått på igjen. 1.4 Valg av Visning, Frekvens Syv visninger er tilgjengelig: enkel frekvens (50 eller 200 khz), dobbel frekvens, markør-zoom, bunn-zoom, bunn-låsing og navigasjons data (to visninger). 1. Trykk på [MODE] tasten for å vise modus valg vinduet. Modus-valg vindu 2. Trykk på [MODE] tasten igjen innen syv sekunder for å velge modus. Du kan også velge modus med eller. 3. For andre modus enn DUAL FREQ, velg frekvens; tast for 50 khz; for 200 khz. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 6 of 32

7 Enkel frekvens visning 50 khz Ekkoloddgiveren bruker hydroakustisk signal for å detektere bunnforholdene. Desto lavere frekvens på signalet, desto større rekkevidde. Således er 50 khz frekvens mest formålstjenlig for vanlig detektering og bedømmelse av bunnforholdene. 200 khz Desto høyere frekvens på det hydroakustiske signalet, desto høyere oppløsning. Av denne grunn er 200 khz frekvensen ideell for detaljeobservasjoner av enkelt fisk. Frekvenser og dekningsområder Modus: Automatisk eller Manuell Minutt Markør. Viser tid. Hver søyle er 30 sekunder Billedhastighet Frekvens Transmisjons Linje Nivå Søyle Område Skala Fiskestim Bunn Dybde Typisk 50 khz visning Page 7 of 32

8 Dobbel frekvens visning 50 khz bilde vises til venstre, 200 khz bilde til høyre. Denne visningen er nyttig for å sammenligne det samme bilde med to forskjellige sendefrekvenser. Dobbel frekvens visning Markør-zoom visning Denne modus ekspandere valgt område av normalvisningen til full vertikal størrelse på skjermen til venstre halvdel av visningen. Du kan spesifisere området som skal ekspanderes ved å bruke VRM (Variable Range Marker/Variabel Område Markør), ved å skifte mellom eller. Området mellom VRM og zoom område markør blir ekspandert. Enkel Frekvens Visning Zoomed fiskestim Variabel Område Markør Dette området er zoomet Fiskestim Zoom Markør Markør-zoom visning Page 8 of 32

9 Bunn-zoom visning Denne modus ekspanderer bunnen og bunn fisk i den områdebredden satt med ZOOM RANGE på side 3 i SYSTEM menyen. Denne modus er nyttig for å fastslå bunnkonturen. Enkel Frekvens Visning Bunn Zoom Markør Veksler med dybden Bunn-zoom visning Bunnlåst visning Bunnlåst visningen viser et normalt bilde i den høyre del av skjermen og et 15 fot (5 meter)* vidt skikt i kontakt med bunnen er ekspandert i den venstre del av skjermen. Denne modus er nyttig for å oppdage bunnfisk. * = Bruker valg Zoomed Fiskestim Zoom Markør Fiskestim Dette området er zoomet Enkel Frekvens Visning Bunnlåst visning Page 9 of 32

10 Navigasjonsdata visning Navigasjonsdata visningen fremkommer på 2/3 av venstre del av skjermen. Andre data enn dybde krever eksterne sensorer. Du kan velge mellom to og fire elementer i en navigasjonsdata visning og velge hvilke elementer og rekkefølge de skal vises i. Se kapittel 1.23 for å velge elementene som skal vises og NAV DATA-1 og NAV DATA-2 i kapittel 2.1 for å velge antallet elementer som skal vises. Eksempel på Navigasjonsdata visning Page 10 of 32

11 1.5 Meny for Drifts Modus LS-6100 har tre menyer: Hovedmeny (referert til i teksten som menyen ), System og Installasjon. Under vises basis menyen for driftsprosedyre. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. Side 1 eller 2 av menyen fremkommer avhengig av hvilken som sist ble brukt P = Funksjonen til PROG tasten Side Nummer Meny, side 1 2. Bruk eller for å velge et element. For å vise side 2 i menyen, trykk for å vise visningen under. Meny,side 2 3. Trykk for å vise valgte elements funksjons vindu. Eksempelet under viser funksjonsvinduet for AUTO MODE (Auto Modus). Auto modus funksjonsvindu 4. Bruk eller for å velge funksjon eller å sette numerisk/tall verdi. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen, eller tast for å fortsette menyvalgene. Page 11 of 32

12 1.6 Auto Modus Hvordan Auto Modus virker Den automatiske funksjonen velger automatisk forsterkning, område og birefleks. Den virker på følgende måte: Området endres automatisk for å vise bunnekkoet på skjermen. Forsterkningen blir automatisk justert for å vise bunnekkoet i mørkeste fargenyans Bireflekser (på menyen), som demper lav-nivå støy, blir automatisk justert. Valg av automatisk drift Automatisk modus tilbyr to valgmuligheter: cruising og fisking. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Velg AUTO MODE fra side 1 av menyen. 3. Trykk på for å åpne vinduet for funksjoner. 4. Velg Cruising eller Fishing etter behov. Cruising er for å overvåke bunnen; Fishing er for å søke etter fiskestimer. Siden Cruising bruker høyere birefleksdemping enn fishing, er den ikke anbefalt for fiskeleting svake fiskeekko kan bli undertrykt. Fishing vil klart vise svakere ekko. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen. Når automodus er i bruk vil (Auto-Fisking) eller (Auto-Cruising) bli vist i toppen av venstre hjørne av skjermen. Område/rekkevidde forskyvning/offset (Fasing) For å vise bunnetterslepet i detalj i automatisk modus, forskyv rekkevidden som følger: 1. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten. Automatisk rekkevidde forskyvning/offfset vinduet 2. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten igjen for å velge forskyvning/offset etter behov (rekkevidde: -100 til +300 ft). Legg merke til at om rekkevidden blir endret vil forskyvningen/offset bli satt til Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Styrke/forsterkning forskyvning/offset Gain forskyvning/offset gjør det mulig å overstyre automatisk gain justering. 1. Trykk på [GAIN] tasten. Page 12 of 32

13 Automatisk gain forskyvning/offset vindu 2. Trykk på eller tasten for å forskyve/offset gain (område 5 to +5). Valgt gain blir vist i toppen av skjermen som G (Gain) + (eller -) XX (forskyvning/offset). 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Page 13 of 32

14 1.7 Manuell Modus Valg av manuell modus 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Trykk eller for å velge AUTO MODE fra side 1 av menyen. 3. Trykk for å vise funksjonsvinduet. 4. Velg Off med. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. MANUAL vises i negativt bilde i skjermens øverste venstre hjørne. Valg av dybdeområde Basisområdet og flyttingsfunksjonene brukt sammen gir deg et hjelpemiddel for å velge dybden du ser på skjermen. Basisområdet kan bli sett på som å skaffe et vindu i vannkolonnen og flyttingen som et glidende vindu til ønsket dybde. Område og forskyvnings visnings konsept Valg av basisområde Basisområde kan velges med [RANGE] tasten fra tabellen med åtte områder vist under. ( P/B i tabellen betyr Passi/Braza.) Page 14 of 32

15 Tabell 1-1 Standardområder Basisområde Enhet meter fot favner P/B Trykk på [+] eller [-] tasten av [RANGE] tasten og skjermen vil vise noe lignende som nedenfor. 2. Trykk på [+] eller [-] tasten av [RANGE] tasten for å velge basisområde. Basisområder (standard) Flytting Basisområdet kan flyttes opp eller ned i manuell modus som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Velg SHIFT fra side 1 i menyen. 3. Trykk for å åpne flyttings valg vinduet. Flyttings vindu 4. Bruk eller for å velge størrelsen på flyttingen som er ønsket. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen. Merknad: Det er mulig at bildet ikke vil bli vist på grunn av at størrelsen på flyttingen er større enn den aktuelle dybde. Page 15 of 32

16 Innstilling av følsomheten [GAIN] tasten justerer følsomheten på mottakeren. Generelt, bruk større følsomhet for større dyp og mindre følsomhet for grunnere dyp. Passende følsomhet Følsomheten er for høy følsomheten er for liten Eksempel på passende og uriktig følsomhet 1. Trykk på [GAIN] tasten og bildet vil under vil vises. Følsomet justerings vindu 2. Når du bruker dobbel frekvens visningen, trykk på eller for å velge frekvens. 3. Trykk på [GAIN] tasten for å innstille. (Du kan også bruke eller.) Juster slik at litt forstyrrelse gjenstår på skjermen. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte justeringsvinduet. Page 16 of 32

17 1.8 Valg av billedhastigheten Billedhastigheten bestemmer hvor hurtig den vertikale avsøkingslinjen løper på skjermen. Når du velger billedhastighet, husk at hurtig billedhastighet vil ekspandere størrelsen på fiskestimer horisontalt på skjermen og lav billedhastighet vil komprimere den. Legg merke til at bildet ikke blir oppdatert når billedhastigheten blir stoppet.vær varsom når du navigerer under disse forhold. Hurtig Billedhastighet Lav Billedhastighet Bilde og billedhastighet 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Velg PIC. ADVANCE fra side 1 av menyen. 3. Trykk for å vise vinduet for valgmulighetene. Lav Billedhastighet Hurtig Billedhastighet Vindu for valg av Billedhastighet 4. Bruk eller for å velge ønsket billedhastighet. Elementene i valgvinduet angir antall avsøkingslinjer som blir produsert pr. sending. For eksempel, betyr 1/8 at en avsøkingslinje blir produsert hver 8 sending. Stop fryser bildet og er nyttig for å studere et ekko. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 17 of 32

18 1.9 Dybdemåling VRM (Variable Range Marker/Variabel Område Markør) brukes for å måle dybden til fiskestimer, etc. 1. Trykk på eller for å plassere VRM på det objektet du ønsker å måle dybden til. 2. Avles VRM dybden like ovenfor VRM. VRM (Variabel Område Markør) VRM (Variabel Område Markør) Dybde Hvordan måle dybden vha. VRM 1.10 A-scope Visning På den høyre ¼ av skjermen vises ekko ved hver transmisjon, med styrke og fargenyans proposjonalt med deres intensitet. Dette er nyttig for å estimere typen av fiskestimer og bunnforholdene. Merk: I dobbelfrekvens visning er A-scope visning bare tilgjengelig med høyfrekvens visningen. Svakt ekko (fisk eller støy) Enkel Frekvens Visning Kraftig ekko (fisk) Kraftig ekko (bunn) 1. A-scope visning Page 18 of 32 A-Scope Visning

19 Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Trykk på eller for å velge A-SCOPE fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Trykk på eller for å velge den type A-scope presentasjon du ønsker. Normal: Skjermen viser ekko ved hver transmisjon, med styrke og fargenyans proposjonalt med deres intensitet. Peak: Peak-hold/maks utslags bilde. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte menyen. 6. For å slå av A-scope visningen, velg Off ved trinn 4 og deretter trykk på [MENU/ESC] tasten Dempe forstyrrelser Forstyrrelser fra annet akustisk utstyr som opererer i nærheten eller annet elektronisk utstyr ombord i eget fartøy kan fremkomme på skjermen som vist på figuren under. For å dempe forstyrrelser, gjør som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge NOISE LIMIT fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge graden av demping: Off/Av, Low/Lav, Medium/Medium, eller High/Høyest. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Forstyrrelser fra andre ekkolodd Elektriske forstyrrelser Former for forstyrrelser Slå av dempningen når det ikke finnes forstyrrelser, ellers kan en miste svake ekko Dempe Lavnivå Støy Lavnivå prikker kan oppstå over hele skjermen. I hovedsak kommer dette fra avleiringer i vannet eller støy. Disse kan dempes ved å justere CLUTTER (birefleks) på skjermen. Når automatisk modus er på, vil clutter/birefleks automatisk bli dempet. For å dempe lavnivå støy i manuell modus, gjør som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Use eller for å velge CLUTTER på side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket grad av demping: 1, 2, 3,4, 5 eller 6. Desto høyere nummer Page 19 of 32

20 desto høyere grad av demping. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 6. For å slå av lavnivå støy dimping, velg Off på trinn 4 og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. Birefleks utseende Page 20 of 32

21 1.13 Dempe Svake Ekko Avleiringer i vannet eller refleksjoner fra plankton kan fremkomme på skjermen i lavintensitets fargenyans. Utseende av svake ekko Disse svake ekkoer kan slettes som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge SIGNAL LEVEL (signal nivå) fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket grad av demping: Off/Av, Low/Lav, eller High/ Høyest. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 6. For å slå av signal nivå funksjonen, velg "Off" på trinn 4 og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten Hvit Linje Hvit linje funksjonen viser en ledende kant av bunnekkoet i hvitt. Dette er nyttig for å fremheve bunnfisk nær bunnen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å vise menyen. 2. Bruk eller for å velge WHITE LINE fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge Off/AV, Tone/Fargenyans eller Mesh/Maske etter behov. Mesh farge hvitlinjen litt mørkere enn Tone. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Fiskestimer blir tydlig vist Hvit Linje Av Hvit linje På (Mesh) Hvordan hvitlinjen virker Page 21 of 32

22 1.15 Waypoints Waypoints kan brukes til: Registrere bredde og lengde posisjon av viktige ekko. Inntill 12 posisjoner kan registreres. Skrive ut en waypoint posisjon til en plotter for å markere posisjonen på dennes skjerm Finne avstand, retning og tiden det vil ta til posisjonen (waypoint) Merk: Dette krever bredde og lengde informasjon fra en navigator (GPS, o.l.) Registrering av waypoint på skjermen 1. Trykk på [MARK] tasten. Markøren vises sammen med waipoint instruksjonene. Merk: Om ikke posisjonsdata finnes vil beskjeden No position data! vises. Kontroller navigatoren. Markør 50 khz visning 2. Bruk eller for å sette markøren der du ønsker. Billedfremdriften vil stanse inntill trinn 3 er gjennomført. 3. Trykk på [MARK] tasten igjen. Bredde og lengde posisjonen til markøren blir sendt til navigatoren og en vertikal linje markerer stedet. Videre, vil skjermen vise waypoint navnet (neste sekvensielle nummer) og posisjonen valgt i trinn 2. Waypoint data visning Merk: Om du forsøker å registrere et 13nde waypoint, vil meldingen Memory full!/minne er fult vises. I dette tilfellet må du slette et uønsket waypoint for å gjøre plass til nye. Page 22 of 32

23 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lagre waypointet med det viste navnet, eller gå til trinn 5 for å endre navnet. 5. Trykk på for å åpne waypoint navne vinduet. Waypoint vindu, navne registrering 6. Bruk eller for velge karakter; eller for å bevege pekeren. Navnet kan bestå av 8 alfanumeriske karakterer (Tall eller bokstaver). Merk: Karakter rekkefølgen er A B Z 0 Trykk på for å velge ENT. 7. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrere waypointet. Registrere waypoint fra waypoint liste 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 i menyen. 3. Trykk. Waypoint liste 4. Velg et tomt waypoint og trykk. Trykk en gang til. Nytt waypoint vindu, navne registrering 5. Bruk eller for å velge karakter; or for å bevege pekeren. Page 23 of 32

24 6. Trykk på for å velge ENT. 7. Tast inn bredde og lengde, likt det du gjorde ved registrering av waypoint navn 8. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrer waypointet. Registrere waypoint for reisemålet Registrer et reisemål/waypoint for å finne avstand, retning og reisetid til dette punktet. Du kan se avstand og retning til et waypoint. Reisetiden blir vist i Time to Go digitale visningen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge GOTO WPT fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å åpne waypoint listen. Waypoint listen 4. Bruk eller for å velge et waypoint. 5. Trykk på [MENU/ESC] taste for å lukke menyen. Editere waypoint 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å åpne for å åpne waypoint listen. 4. Bruk eller for å velge et waypoint og trykk på. 5. Bruk eller for å velge waypointet du ønsker å editere: navn, bredde elle lengde. 6. Trykk på for å åpne data registrerings vinduet. 7. Bruk eller for å registrere karakter; eller for å velge lokasjon/sted. 8. Trykk på for å velge ENT. 9. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 24 of 32

25 Slette waypoint 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å åpne waypoint listen. 4. Bruk eller for å velge det waypointet som skssl slettes, og trykk deretter. Merk: Du kan ikke slette et waypoint som er valgt som GOTO WPT. 5. Trykk på for å velge Erase(Slett). 6. Trykk på for å velge valgvinduet. 7. Trykk på for å velge YES for å slette waypointet. Waypoint listen vises, med det slettede waypointet som blankt. 8. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen PROG Tasten [PROG] tasten gjør mulig umiddelbar visning av bruker-programmerte valg fra side 1 i menyen. Bruk av PROG tasten 1. Trykk på [PROG] tasten. Pop-up vinduet vises for den enheten som er programmert. I eksempelet under viser valget av automatsk modus (standardverdi for [PROG] tasten). Automatisk modus valg vindu 2. Bruk eller for å velge modus eller justere valgene. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet. Registrerings funksjonen 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å vise menyen. 2. Velg den enheten på side 1 du ønsker å bruke. 3. Trykk og hold nede [PROG] tasten (ca. 3 sekunder) inntil du hører et pip. P markøren flyttes til den enheten du har valgt. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 25 of 32

26 1.17 Skjerm farge (Hue/Fargetone) To fargetoner på skjermen er tilgjengelig: Dag og Natt. Dag viser ekkoer på hvit bakgrunn; Natt viser ekkoer på svart bakgrunn. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge HUE fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge Day eller Night. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Dybde forsterkning Deep Gain (Dybde forsterkning) kompenserer for utstrålings dempning av ultrasoniske bølger. Den gjør dette ved å utjevne ekkoets presentasjon av fiskestimer av samme størrelse vil bli vist med samme tetthet både på grunt og dybt vann. I tillegg, reduseres overflate støy. 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge DEEP GAIN fra side 1 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Velg Low(Lav), Medium(Medium), eller High(Høy) etter ønske. High(Høy) sørger for størst grad av forsterkning reduksjon mot kortdistanse ekkoer. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 26 of 32

27 1.19 Alarmer Alarm beskrivelse LS-6100 har 6 forhold som genererer både akkustiske og optiske alarmer: bunn alarm, normal fiske alarm, bunn lås fiske alarm, vanntemperatur alarm, ankomst alarm og farts alarm. (Vanntemperatur, ankomst og farts alarmer krever hensiktsmessige sensorer.) Bunn alarm: Bunn alarmen varsler deg når bunnen er innen det alarmområdet du har satt. For å aktivere bunnalarmen må dybden vises. Fisk (normal) alarm: Fisk (normal) alarmen forteller deg når fisk er innen det forhåndsinnstilte alarmområdet. Fisk (bottom lock(bunnlåst)) alarm: Fisk (bottom lock(bunn lås)) alarmen. Tilgjengelig i bottom-lock(bunnlåst) modus, piper når fisk er i en bestemt avstand fra bunnen. Legg merke til at Fisk (normal) alarmen må være slått på for å bruke denne alarmen. Vann temperatur alarm: Vann temperatur alarmen varsler når temperaturen er innen (Inside alarm) alarm området som er valgt eller over området som er valgt. Farts alarm: Farts alarmen varsler deg når farten er innen (Inside alarm) eller utenfor (Outside alarm) den valgte farten. Ankomst alarm: Ankomst alarmen varsler deg når du er i nærheten et waypoint av distansen som er valgt. Aktivere en alarm 1. Trykk på [ALARM] tasten. 2. Trykk på eller for å vise side 1 eller side 2 i Alarm menyen som er formålstjenlig. Page 27 of 32

28 Side Nummer Grå karakterer betyr at alarmen er inaktiv Alarm meny 3. Bruk eller for å velge BOTTOM(bunn), FISH(fisk)(Normal), FISH(fisk)(B/L)(bunnlåst), TEMPERATURE(temperatur) eller SPEED(fart) etter ønske. 4. Trykk på for å vise valgmenyen. Alarm valg 5. Bruk eller for å velge alarm type: Off: Alarm av On: Alarm på Inside: Alarm aktiveres når farten (vanntemperaturen) er innen valgt område. Outside: Alarm aktiveres når farten (vanntemperaturen) er utenfor valgt område. 6. Trykk på for å lukke vinduet. 7. Trykk på for å velge FROM(fra). Page 28 of 32

29 8. Trykk på for å vise valgmenyen. Dybde, temperatur, fart valg vindu 9. Bruk eller for å sette startdybden, temperaturen eller farten som er ønskelig. 10. Trykk på for å lukke vinduet. 11. Trykk på for å velge RANGE. 12. Trykk på for å vise valgmenyen. 13. Bruk eller for å sette alarm området. 14. For Bunnalarmen, temperatur alarmen, farts alarmen og ankomst alarmen, trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. For en fisk alarm, trykk på for å lukke vinduet, og gå deretter til trinn Trykk på for å velge FISH LEVEL. 16. Trykk på for å vise valgmenyen. Fisk nivå muligheter 17. Bruk eller for å velge ekko styrke nivået som vil utløse en fiske alarm: Weak: Svake ekko (svakeste fargenyans på nivå søylen) Medium: Medium styrke ekko (middels fargenyans på nivå søylen) Strong: Sterkt ekko (mørkeste fargenyans på nivå søylen) 18. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Alarm Ikon Alarm Start Punkt Alarm Område Hvordan alarmen virker Merk: For å slå av en alarm, velg Off på trinn 5 i prosedyren over. Page 29 of 32

30 Slå av Alarmgiveren Alarmgiveren lyder og ikonet til den tilsvarende alarmen blinker når en alarm overtrådt. Du kan slå av Alarmgiveren ved å trykke på [ALARM] tasten. Imidlertid, Alarmgiveren vil lyde hver gang alarm valgene blir overtrådt. Merk: Både lyd og optiske alarmer blir utløst mot den sist utløste alarmen når flere alarmer er aktive Nullstille Trip/Tur Distanse 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge TRIP RESET? fra side 2 i menyen. 3. Trykk på. 4. Trykk på for å nullstill trip/tur distansen. Pip vil høres når tur distansen blir nullstilt. 5 Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Merk: For å nullstille telleren til null, nullstill hukommelsen Korreksjon for dybgående Standardverdien for dybden viser distansen fra ekkoloddgiveren. Om du heller vil vise dybde som i kartet, juster for svingerens dybgående. NB! Denne funksjonen må brukes med forsiktighet, da en lett kan tro at klaringen under kjølen er større enn virkligheten. Still båtens grunnplan som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge DRAFT fra side 2 i menyen. 3. Trykk på og bruk så eller for å stille grunnplanet. Innstillingsområdet er 15 to 50 (meters, feet). 4 Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Følsomhets kompensasjon Om følsomheten er for høy eller for lav, eller følsomheten for lave og høye frekvens er ubalansert, kan du kompensere dette som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] taste for å åpne menyen. 2. Bruk eller for å velge GAIN ADJ 200 eller GAIN ADJ 50 fra side 2 i menyen. 3. Trykk på for å vise valgvinduet. 4. Bruk eller for å velge størrelse. Innstillingsområdet er 50 to Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Page 30 of 32

31 1.23 Innstilling av Navigasjons Data Visningen Brukeren kan arrangere navigasjons data visningen som han ønsker. 1. Bruk [MODE] tasten for å velge navigasjons data visningen du ønsker å sette opp. 2. Trykk på Markør Tasten for å vise NAV DATA SETUP vinduet. Navigasjons Data Innstillings vindu 3. Bruk eller for å velge en data visning. En prikket rektangel omgir ditt valg. 4. Bruk eller for å velge enheter som skal vises. Se under for beskrivelse av visningene. Navigasjons data vindu og enheter som kan vises 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Merk: Du kan velge antallet enheter som skal vises i en navigasjons data visning med NAV DATA-1 og NAV DATA-2 i System menyen. Page 31 of 32

32 Navigasjons data visninger Page 32 of 32

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

HDS Gen3 Hurtigguide betjening

HDS Gen3 Hurtigguide betjening HDS Gen3 Hurtigguide betjening NO Oversikt 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nr. Knappetastatur Beskrivelse 1 Trykkfølsom skjerm 2 Hjem-skjerm Aktiverer hjem-skjermen 3 Markør knapp 4 Zoom ut/zoom inn knapper 5

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x

HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x HOOK-X-serien Brukerhåndbok NORSK HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x lowrance.com Copyright 2015 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Navico kan finne det nødvendig

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

JFV 250 Ekkolodd. Norsk betjening. Oppjustering

JFV 250 Ekkolodd. Norsk betjening. Oppjustering JFV 250 Ekkolodd Norsk betjening og Oppjustering ProNav as Postboks 421 4379 Egersund Tlf. 51 49 43 00 Fax. 51 49 21 00 http://www.pronav.no Passer for programversjon: Desember 1996 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også GPS kurs Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også 1 Funksjoner Pages bla mellom flere moduser Position Compass Waypoints - posisjoner MOB man

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Din brugermanual SIMRAD PI32 http://da.yourpdfguides.com/dref/529187

Din brugermanual SIMRAD PI32 http://da.yourpdfguides.com/dref/529187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Brukermanual SmartPocket testsett VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Innhold 1. Generelt... 3 1.1. Sikkerhet... 3 1.2. Kraftforsyning... 3 1.3. Vedlikehold... 3 2. Lyskilde... 3 2.1. Oversikt...

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

iphone Brukerveiledning BB Mobil

iphone Brukerveiledning BB Mobil iphone Brukerveiledning BB Mobil 1 Logg inn Tykk på dette ikonet på hjemskjermen for å starte programmet. Skriv inn Firma ID, Sjåfør nr og Passord, trykk deretter på OK. Etter første gangs innlogging vil

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

Mark 5-4x, & Elite 5-4x sonar. Norsk betjening

Mark 5-4x, & Elite 5-4x sonar. Norsk betjening Mark 5-4x, & Elite 5-4x sonar Norsk betjening Innhold Installasjon...2 Komme i Gang...13 Skjermbilder(Pages)... 14 Ekkolodd...14 Delt Zoom...14 Delt Frekvens...14 Delt Blinker...14 Bruke menyene aktivt...

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok ClearView + Zero Button Feature Pack Brukerhåndbok OPN: CV-FP-ZB, Version 1 2008 Optelec, the Netherlands All rights reserved E-post: post@bojo.no Internet: www.bojo.no 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SYSTEM KONFIGURASJON... 5 1. BETJENING... 6 1.1

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer