BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS. P.B Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: Fax.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51"

Transkript

1 BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: Fax.:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SYSTEM KONFIGURASJON BETJENING Betjeningstaster Indikasjoner Strøm På/Av Sende, Standby Innstille Skjermkontrast, Lysstyrke Velge Avstand Mottaker s Følsomhet Automatisk gain innstilling...11 Manuell gain innstilling Dempe Sjøoverflaterefleksjoner Automatisk innstilling med A/C SEA kontrollen...12 Manuell innstilling av A/C SEA...12 Automatic A/C SEA innstilling...13 Manuell A/C SEA innstilling Dempe Regnrefleksjoner Måle Avstanden Måle avstand med avstandsringer...14 Måle avstand med markøren...14 Måle avstand med VRM Måle Peilingen Måle peiling med markøren...15 Måle peiling med EBL Flytte Visningen Zoom Bruker Menyoversikt Kurs Linje Interferensdemping Støydemping Ekkoslepespor, Slepespor Lysstyrke Ekkoforlengelse Vaktalarm Innstille en vakt sone...22 Hvordan vaktsonetype blir bestemt

3 Avbryte den akkustiske alarmen...23 Kansellere vaktsonen og vaktalarmen Vaktmann/Watchman Hvordan vaktmann fungerer...23 Innstille vaktmann stand-by intervall Dempe Regnrefleksjoner/Clutter Panel Bakgrunnsbelysning Fargenyanser/Hue Nullstille Utseilt distanse PROG Tasten Bruke PROG tasten...25 Programmere PROG tasten Sende Målposisjon til en Plotter Slå På/Av Navigasjonsdata Innstille Nav Data Visninger Systemmenyen Systemmenybeskrivelse...30 Side 1 på systemmenyen...30 Side 2 på systemmenyen...31 Side 3 på systemmenyen VEDLIKEHOLD, PROBLEMLØSING Vedlikehold Bytte Sikringen Problemløsing Diagnoser Skjermenhet...35 Antenneenhet Testmønster Nullstille Hukommelsen Bytte Magnetronet Bytte Synkroniseringsbeltet INSTALLASJON Antenneenhet Installasjon Monteringsvurderinger...39 Montering på en plattform...39 Montering ved å bruke monteringsbraketten, opsjon Skjermenhet Installasjon Monteringsvurderinger

4 Montering...45 Bordplate, hengende montering...45 Innfelt montering...45 Skott montering Kabling Tilkopling av eksternt utstyr...47 Input setninger...47 Output setning...47 Tilkopling av ekstern akkustisk alarm Innstillinger Kurs/Heading innstilling...49 Tids/Timing innstilling...51 NMEA port innstilling, GPS WAAS innstilling Magnetron Glødespenning

5 0. SYSTEM KONFIGURASJON ANTENNEENHET RSB-0095 SKJERMENHET RDP-142 GPS MOTTAKER GP-310B/320B WIND INDIKATOR FARTS INDIKATOR NAVIGATOR eller EKKOLODD (NMEA 0183) LIKERETTER PR-62 EKSTERN ALARM XH3-BZ-L970 FARTØYET S NETT 100/110/220/230 VAC 1φ, 50/60 Hz FARTØYET S NETT 12-24VDC Standard tilførsel Standard tilførsel Lokal tilførsel En opsjons 30 m antennekabel er tilgjengelig, men bare for fartøyet s nett på 24 VDC. 5

6 1. BETJENING 1.1 Betjeningstaster Markørtast. Velger menyelementer, innstiller VRM, EBL og markør Innstilles til TX eller ST-BY. Velger visningsmodus Åpner/lukker meny, avbryter nåværende operasjon Åpner visning for innstilling av Gain, A/C Velger radar område/avstand SEA, A/C RAIN EBL På/Av Alarm På/Av VRM På/Av Snarvei tast Sender ut valgte mål s L/L posisjon til plotter Hvordan fjerne dekkplaten. Plasser tumlene dine i senter av dekkplaten og løft dekkplaten mens du trykker med tumlene. Kort trykk: Strøm på Langt trykk: Strøm av Momentant trykk (strømmen på): Åpner visning for innstilling av kontrast, lysstyrke og valg av modus (TX, ST-BY) Skjermenhet 6

7 1.2 Indikasjoner - Avstand - Avstandsring intervaller - Zoom - Vaktmann Simuleringsmodus - Ekko slepespor - Vaktalarm (Inn eller Ut) - Ekko etterslep - Interferensdemper - Regnrefleksjonsdemper Vaktsone Markør Kurslinje Avstandsringer Posisjon Fart Kurs EBL/VRM Boks - EBL peiling - VRM avstand Avstand, peiling og gjenstående tid til markør- posisjon. (Markør bredde og Hensiktsmessige givere kreves for å vise nav data lengde er tilgjengelig om radaren er koplet til en navigator) Indikasjoner Om LCD n Høykvalitets LCD viser mere enn 99.99% av dets bildeelementer. De gjenstående elementene kan falle ut eller lyse, men dette er ikke en indikasjon på feil, det er en karakteristikk på LCD n. 7

8 1.3 Strøm På/Av Trykk på [POWER/BRILL] tasten for å slå på strømmen. Enheten piper, oppstartsvisningen vises, og deretter kontrollerer utstyret ROM og RAM for korrekt operasjon og viser programnummer. ROM og RAM kontrollen viser OK eller NG (No Good). Om NG vises, forsøk å trykke på en tast untatt [POWER/BRILL] tasten for å fortsette. Om utstyret ikke fungerer korrekt, kontakt din forhandler om råd. Oppstartsvisning Etter gjennomført oppstartskontroll, viser en timer gjenstående tid for å varme opp magnetronet. Nedtelling fra 1:00 til 0:00. For å slå av strømmen, trykk og hold nede [POWER/BRILL] tasten (ca. tre sekunder) inntil skjermen blir blank. Forutsatt at radaren var i bruk med senderøret (magnetronet) fortsatt varmt, kan du sette radaren til TRANSMIT tilstand uten 1-minutts oppvarming. Om [POWER/BRILL] tasten uforvarende ble slått av og du vil restarte radaren med en gang, trykk på [POWER/BRILL] tasten innen 15 sekunder etter at strømmen ble slått av. Merk 1: Under kalde forhold kan skjermen være foggy/uklar når strømmen blir slått på men den vil fort gjenopprette normal driftstilstand. 8

9 Merk 2: Eksemplene på visningene vist i denne bruksanvisningen kan avvike fra visningene du ser på ditt utstyr. Visningene du ser avhenger av din systemkonfigurasjon og utstyrsinnstillinger. Merk 3: Visninger andre enn menyvisninger forsvinner inne 10 sekunder, om de ikke betjenes. 1.4 Sende, Standby Etter at strømmen er slått på og magnetronet varmet opp, vises ST-BY (Stand-by) som indikerer at radaren er klar til å sende radarpulser. For å bytte mellom sende og stand-by, gjør som nedenfor. Legg merk til at du også kan gjøre dette med TX/ST-BY på User menu. 1. Med strømmen slått på, trykk på [POWER/BRILL] tasten momentant for å vise brilliance/contrast innstilling (lysstyrke/kontrast innstillings) visningen. Lysstyrke/kontrast innstillingsvisning 2. Trykk på [MODE] tasten for gå til stand-by og sende status vekselvis. Merk: Om du forsøker å sende før ST-BY vises, vil en pipelyd høres og radaren vil ikke sende pulser. Vent til ST-BY vises. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke visningen. Når radar pulser blir sendt vil radarmottakeren automatisk bli tuned/justert. Ekkoer vises i fire nivåer av digitaliset video ihht. ekkostyrken. 9

10 1.5 Innstille Skjermkontrast, Lysstyrke 1. Med strømmen slått på, trykk på [POWER/BRILL] tasten momentant for å vise lysstyrke/kontrast innstillingsvisningen. Lysstyrke/kontrast innstillingsvisning 2. Trykk på eller for å innstille kontrast. 3. Trykk på eller for å innstille lysstyrke. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Merk: Radaren starter opp med sist brukte lysstyrkenivå etter oppstartsvisningen vises. Innstill derfor lysstyrken ved oppstart om den er for lav. 1.6 Velge Avstand Valgt avstand bestemmer automatisk intervallet på avstandsringene, antall avstandsringer og pulsrepetisjonsantallet. Trykk på [RANGE+] eller [RANGE-] tasten for å velge avstanden. Avstanden og avstandsringintervallet vises i venstre høyre hjørne av visningen. Plassering av avstand og avstandsringer intervallindikasjonene 10

11 1.7 Mottaker s Følsomhet Gain kontrollen innstiller følsomheten til mottakeren. Den fungerer på nøyaktig samme måte som volumkontrollen på en radiomottaker, forsterker mottatt signal. Den korrekte innstillingen er slik at brakgrunnsstøy såvidt er synlig på skjermen. Om du innstiller for liten følsomhet, kan svake ekko mistes. På den andre siden kan for høy følsomhet skape for mye bakgrunnsstøy og sterke mål mistes pga. dårlig kontrast mellom ønskede ekkoer og bakgrunnsstøyen på skjermen. For å innstille mottaker følsomhet, innstill gain kontrollen slik at bakgrunnsstøyen såvidt er synlig på skjermen. 1. Trykk på [GAIN] tasten flere ganger inntil visningen vist nedenfor vises. Gain innstillingsvisning 2. Trykk på eller for å velge AUTO eller MANU etter ønske. Automatisk gain innstilling 1) Trykk på for å åpne automatisk gain opsjonsvisning Automatisk gain opsjoner 2) Trykk på eller for å velge ROUGH, MODERATE eller CALM avhengig av sjøforholdene. 3) Trykk på for å lukke visningen. 11

12 Manuell gain innstilling Samtidig som du observerer skjermen og gain tuning grafen, trykk på eller for å innstille gain. Innstillingsområde er Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 1.8 Dempe Sjøoverflaterefleksjoner Ekkoer fra bølger dekker den sentrale delen av skjermen med tilfeldige signaler kjent som sjøoverflate refleksjoner. Desto høyere bølger og høyere plassering av radarantennen desto lenger vil refleksjonene strekke seg. Når sjøoverflate refleksjoner forstyrrer bildet, demp dem med A/C SEA kontrollen. Automatisk innstilling med A/C SEA kontrollen Sjøoverflaterefleksjoner, som regnrefleksjoner, kan automatisk innstilles med den automatiske A/C SEA funksjonen. Manuell innstilling av A/C SEA A/C SEA kontrollen reduserer forsterkningen av ekkoer på korte avstander (hvor refleksjonene er kraftigst) og progressivt øker forsterkningen ettersom avstanden øker, slik at forsterkningen blir normal på avstander hvor sjøoverflaterefleksjoner ikke er tilstede. Korrekt innstilling for A/C SEA skal være slik at refleksjonene blir brutt opp i små prikker og små mål kan skjelnes ut. Om innstillingen er for lav, vil mål bli skjult av refleksjonene, men om innstillingen er for høy, vil både sjøoverflaterefleksjoner og mål forsvinne fra skjermen. I de fleste tilfeller, innstill kontrollen inntil sjøoverflaterefleksjonene forsvinner i le side, men fortsatt litt synlig i lo side. Merk: Auto A/C SEA funksjonen kan slette svake ekkoer. Innstill kontrollen varsomt mens du overvåker skjermen. Sjøoverflaterefleksjoner ved skjermens senter 12

13 1. Trykk på [GAIN] tasten flere ganger inntil visningen vist nedenfor vises. A/C SEA innstillingsvisning 2. Trykk på eller for å velge AUTO eller MANU etter ønske. Automatic A/C SEA innstilling 1) Trykk på for å åpne automatisk A/C SEA opsjons visning. A/C SEA opsjoner 2) Trykk på eller for å velge ROUGH, MODERATE eller CALM avhengig av sjøforholdene. 3) Trykk på for å lukke visningen. Manuell A/C SEA innstilling Samtidig som man observerer skjermen og A/C SEA tuning grafen, trykk på eller for å innstille A/C SEA. Innstillingsområde er Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 1.9 Dempe Regnrefleksjoner Den vertikale strålebredden til antennen er designet for å se overflatemål selv om fartøyet ruller. Med dette designet vil antennen også registrere regnrefleksjoner (regn, snø eller hagl) på samme måte som normale mål. Illustrasjonen nedenfor viser tilstedeværelse av regnrefleksjoner på skjermen. A/C RAIN kontrollen innstiller mottakerens følsomhet slik som A/C SEA kontrollen gjør men heller for en lengre tidsperiode. Desto høyere innstilling desto større dempe effekt. Regnrefleksjoner ved skjermens senter 13

14 1. Trykk på [GAIN] tasten flere ganger inntil visningen vist nedenfor vises. A/C RAIN innstillingsvisning 2. Samtidig som du observerer skjermen og A/C RAIN tuning grafen, trykk på eller for å innstille A/C RAIN. Innstillingsområde er Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte Måle Avstanden Peilingen til et mål kan måles med avstandsringene, med markøren og VRM (Variable Range Marker/Variabel Avstands Markør). Måle avstand med avstandsringer Tell antall ringer mellom senter av skjermen og målet. Kontroller avstandsring intervallet og vurder distansen til ekkoet fra innerkanten av nærmeste ring. Måle avstand med markøren Bruk markørtasten for å plassere markøren på innsiden av målet. Avles avstanden til markøren i nederste høyre hjørne av skjermen. Måle avstand med VRM 1. Trykk på [VRM] tasten for å vise VRM. Meldingen Place VRM by cursor/plasser VRM med markøren vises og VRM i EBL/VRM boksen blir vist i negativt bilde. Meldingen blir automatisk slettet etter 10 sekunder, eller du kan slette den ved å trykke på en tilfeldig tast. 2. Bruk markørtasten for å plassere VRM på innsiden av målet. 3. Avles VRM utlesningen i nedre venstre hjørne av skjermen for å finne avstanden til målet. For å forankre VRM, trykk på [VRM] tasten. (Den blir automatisk forankret om der ikke er noen taste bruk innen 10 sekunder). For å slette VRM, trykk på [MENU/ESC] tasten. 14

15 Hvordan måle avstanden 1.11 Måle Peilingen Peilingen til et mål kan måles med markøren og EBL (Electronic Bearing Line/Elektronisk Peile Linjal). Måle peiling med markøren Bruk markørtasten for å plassere markøren i senter av målet. Avles peilingen til målet i nedre høyre hjørne. Måle peiling med EBL 1. Trykk på [EBL] tasten for å vise EBL. Meldingen Place EBL by cursor/plasser EBL med markøren vises og EBL i EBL/VRM boksen blir vist i negativt bilde. Meldingen blir automatisk slettet etter 10 sekunder, eller du kan slette den tidligere ved å trykke på en tilfeldig tast. 2. Bruk markørtasten for å gjennomskjære målet med EBL. 3. Avles EBL i nedre venstre hjørne av skjermen for å finne peilingen til målet. For å forankre EBL, trykk på [EBL] tasten. (Den blir automatisk forankret om det ikke er noe taste bruk innen 10 sekunder. For å slette EBL, trykk på [MENU/ESC] tasten. Hvordan måle peiling med EBL og markøren 15

16 1.12 Flytte Visningen Eget fartøys posisjon, eller radarstrålens utgangspunkt, kan bli vist manuelt eller automatisk for å ekspandere synsfeltet, uten å bytte til en større avstand. Standard flyttemetode er manuell og maksimum flytting er 60% av avstanden. Om flytting er aktivert når nav data blir vist, blir nav data automatisk slettet. 1. Bruk markørtasten for å plassere markøren dit du ønsker å flytte eget fartøys position. 2. Trykk på [MODE] tasten for å vise Display Mode menyen. Display modusmeny *: Om SHIFT (AUTO) er vist, åpne System menyen og innstill SHIFT MODE til MANUAL. For ytterligere detaljer, se SHIFT MODE. 3. Trykk på for å velge SHIFT (MANUAL). 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Hvordan manuell flytting fungerer For å kansellerer flyttevisning, åpne Display Mode menyen, innstill SHIFT til NORMAL og trykk på [MENU/ESC] tasten Zoom Zoom funksjonen tillater deg å doble størrelsen på et valgt område. Om zoom er aktivert når nav data blir vist, vil nav data automatisk bli slettet. 16

17 1. Bruk markørtasten for å plassere markøren der du ønsker å zoome. 2. Trykk på [MODE] tasten for å vise Display Mode menyen. Visnings modusmeny 3. Trykk på for å velge ZOOM. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Område valgt med markøren vises i zoom visningen og ZOOM vises i øvre venstre hjørne. Zoom visning For å kansellere zoom visningen, åpne Display Mode menyen, velg NORMAL og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. For å velge ny zoom plassering, gjenopprett til NORMAL modus og gjenta zoom prosedyren Bruker Menyoversikt Brukermenyen, som består av tre sider av menyer, innholder 10 elementer som brukeren kan innstille ihht. forholdene eller preferansene. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. User menyen, side 1 2. Bruk eller for å rulle menyen for å vise ønsket element i negativt bilde. 17

18 User menyen, side 2 3. Trykk på for å vise opsjonsvisningen for valgte element. F.eks., illustrasjonen nedenfor viser interferensdempings opsjonsvisningen. Interferensdempings opsjoner 4. Trykk på or for å velge ønsket opsjon. 5. Trykk på for å fortsette meny betjening, eller trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrere ditt valg og lukke User menyen. User meny beskrivelse Element TX/ST-BY INT REJECTION ECHO STRETCH FTC NOISE REJECTION WATCHMANN TIME HDG LINE OFF ECHO TRAIL TRAIL BRILLIANCE SYSTEM MENU Beskrivelse Innstiller radaren til sende eller stand-by status. (Samme funksjon som [MODE] tasten.) Demper radarinterferens. Forlenger ekkoer i avstands retning eller avstand og peilings retning. Demper regnrefleksjoner på lang avstand. Demper støy. Periodisk kontroll av mål innenfor vaktsone. Slår midlertidig av kurslinjen. Viser ekkobevegelse med etterglød. Innstiller ekkoslepesporets lysstyrke. Åpner system menyen. For beskrivelse se kap

19 1.15 Kurs Linje Kurslinjen indikerer fartøyets kurs og er en heltrukket linje som vises ved null grader på peilingsskalaen. For midlertidig å fjerne kurslinjen for å se på mål som ligger rett forut eget fartøy, gjør følgende: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge HDG LINE OFF fra side Trykk på for å slå av kurslinjen. Styrelinjen forblir av inntil du trykker på. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Interferensdemping Gjensidig radarinterferens kan inntreffe i nærheten av et annet fartøy s radar som opererer på samme frekvensbånd (9 GHz). Det blir vist på skjermen som et antall lyse prikker enten i uregelmessige mønstere eller i form av bøyde eke-lignende prikkede linjer fra senter til kanten av bildet. Denne typen av interferens kan dempes ved å aktivere interferensdempings kretsen. IR og dempingsnivå indikatoren L, M eller H vises i øvre høyre hjørne når interferensdempingskretsen er på. Utseende på interferens Slå av interferensdempingen når interferens ikke eksisterer, for å unngå å miste små mål. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge INT REJECTION fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 4. Trykk på eller for å velge OFF, LOW, MEDIUM eller HIGH etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 19

20 1.17 Støydemping Støydemperen demper støy, som vises på skjermen som som prikker, tilfeldig fordelt, på skjermen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge NOISE REJECTION fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 4. Trykk på eller for å velge OFF, LOW eller HIGH etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Ekkoslepespor, Slepespor Lysstyrke Ekkoslepespor er ettergløden av målekkoer som representerer deres bevegelser relativt til eget fartøy. De er nyttige for å overvåke målbevegelser. Slepespor blir laget og opprettholdt for valgt tidsperiode. Når tidsperioden er utløpt, blir slepespor slettet og omstartet. Slepespor blir også slettet og omstartet når avstanden blir endret, zoom eller flytting blir aktivert. Ekkoslepespor 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge ECHO TRAIL fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. Ekkoslepespor opsjoner 4. Trykk på eller for å velge ønsket tid, eller OFF for å kansellere ekkoslepespor. CONTIN. tegner slepespor kontinuerlig. 5. Trykk på for å lukke opsjonsvisningen. 6. Trykk på for å velge TRAIL BRILLIANCE. 7. Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 8. Trykk på eller for å velge LOW eller HIGH etter ønske. 20

21 9. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. TRAIL og slepesportid (tid blir ikke vist ved CONTIN. ) blir vist i øvre høyre hjørne av skjermen Ekkoforlengelse Ekkoer på stor avstand tenderer til å minske, noe som gjør dem vanskelig å se. For å forsterke ekkoer på stor avstand, bruk ekkoforlengelses funksjonen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge ECHO STRETCH fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 4. Trykk på eller for å velge OFF, LOW eller HIGH etter ønske. LOW forlenger ekkoer i peilings retningen, HIGH forlenger ekkoer i avstands og peilings retningen. ES L eller ES H vises i øvre høyre hjørne når ekkoforlengelse er slått på. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Vaktalarm Hvordan ekkoforlengelse fungerer Vaktalarmen tillater brukeren å innstille ønsket avstand og peiling for en vaktsone. Når fartøy, øyer, land, etc. kommer inn i vaktsonen, vil akkustiske og visuelle alarmer bli utløst for å påkalle din oppmerksomhet. Alarmene vil bli utløst for mål som kommer inn i eller forlater sonen avhengig av tilstedeværelse eller ikke tilstedeværelse av mål i sonen når alarmen blir innstilt. 21

22 Innstille en vakt sone 1. Bruk markørtasten for å plassere markøren i øvre venstre hjørne for sonen og trykk deretter på [ALARM] tasten. 2. Bruk markørtasten for å plassere markøren i nedre høyre hjørne for sonen og trykk deretter på [ALARM] tasten. Hvordan innstille en vakt sone Hvordan vaktsonetype blir bestemt Etter at vaktsonen er blitt innstilt, kontrollerer radaren om det finnes mål inne i vakt sonen, noe som tar fra 8 til 12 sekunder. Når kontrollen er gjennomført, erstatter G(IN) eller G(OUT) G(---) i øvre høyre hjørne. G(IN): Når ingen mål eksisterer i sonen, vises "G(IN)". Den akkustiske alarmen lyder for mål som kommer inn i vaktsonen. G(OUT): Om det eksisterer mål i vaktsonen, vises "G(OUT)". Den akkustiske alarmen lyder for alle mål som går ut av vakt sonen. Inngående og utgående alarmer Merk: Vaktsonen forsvinner når den ikke er innen avstanden som er i bruk. Når dette skjer 22

23 erstatter "UP RNG" G(IN) eller G(OUT). Endre avstanden for å vise vaktsonen igjen. Avbryte den akkustiske alarmen Når et mål kommer inn i vaktsonen, vil målet blinke og den akkustiske alarmen lyde. Du kan avbryte den akkustiske alarmen med [ALARM] tasten. Målet fortsetter å blinke til årsaken til alarmen opphører eller at vaktsonen blir kansellert. Kansellere vaktsonen og vaktalarmen Trykk og hold nede [ALARM] tasten inntil vaktsonen blir slettet Vaktmann/Watchman Hvordan vaktmann fungerer Vaktmann aktiverer radaren i ca. 1 minutt for å kontrollere om et mål har kommet inn i eller forlatt vaktsonen i forhold til forrige sending. Om ingen endringer har funnet sted, går radaren inn i stand-by modus igjen i de antall minutter innstilt for vaktmann funksjonen. Om en endring har funnet sted, lyder den akkustiske alarmen, vaktmann blir kansellert og radaren går over i sende modus. Denne funksjonen er nyttig for å forlenge levetiden til magnetronet. Hvordan vaktmann fungerer Innstille vaktmann stand-by intervall Vaktmann stand-by intervall, dvs. antall minutter radaren er i stand-by modus, kan innstilles til 5, 10 eller 20 minutter som følger: 1. For å innstille en 360 vakt sone, se kap Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 3. Trykk på eller for å velge VAKTMANN TIME fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. Vaktmann tidsopsjoner 5. Trykk på eller for å velge ønsket tid i stand-by modus, 5, 10 eller 20 minutter. 6. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Merk 1: For å slå av vaktmann funksjonen, velg OFF i pkt. 5. Merk 2: Du kan ikke sette radaren i stand-by modus når radaren sender i vaktmann funksjonen. 23

24 1.22 Dempe Regnrefleksjoner/Clutter I dårlig vær, skyer, regn og snø produseres spray-lignende falske ekkoer som svekker muligheten for å oppdage mål på alle avstander. Disse ekkoene kan dempes ved å slå på FTC (Fast Time Constant). FTC arbeider for å splitte opp disse uønskede ekkoene til et spetted mønster, noe som gjør det enklere å gjenkjenne et konkret mål. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten. 2. Trykk på eller for å velge FTC fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 4. Trykk på eller for å velge OFF eller ON etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. FTC vises i øvre høyre hjørne når FTC er aktiv Panel Bakgrunnsbelysning Du kan innstille panel bakgrunnsbelysning som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på for å velge SYSTEM MENU. 3. Trykk på eller for å velge PANEL DIMMER fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 5. Velg OFF, LOW, MEDIUM eller HIGH etter ønske. 6. Trykk på [MENU/ESC] tasten to ganger for å lukke menyen Fargenyanser/Hue Standard fargenyansinnstilling (DAY) viser ekkoer i gråtoner på en hvit bakgrunn, som er mest egnet på dagtid. For å se på nattid kan du reversere arrangementet. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på for å velge SYSTEM MENU. 3. Trykk på eller for å velge HUE fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 5. Trykk på eller for å velge DAY eller NIGHT etter ønske. 6. Trykk på [MENU/ESC] tasten to ganger for å lukke menyen Nullstille Utseilt distanse Du kan nullstille utseilt distanse som vist nedenfor. Du må ha en navigator eller fartslogg for å vise utseilt distanse. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 24

25 2. Trykk på for å velge SYSTEM MENU. 3. Trykk på eller for å velge TRIPLOG RESET? fra side Trykk på for å åpne opsjonsvisningen. 5. Trykk på for å velge YES for å nullstille utseilt distanse. 6. Trykk på [MENU/ESC] tasten to ganger for å lukke menyen PROG Tasten [PROG] tasten fungerer som en hurtigtast. Du kan bruke alle User menyelementene untatt elementene på SYSTEM MENU. Standard innstilling er TX/ST-BY. Bruke PROG tasten 1. Trykk på [PROG] tasten. Opsjonsvisningen som korresponderer med programmert element vises. Nedenfor vises ekkoforlengelses opsjonsvisningen. Ekkoforlengelses opsjonsvisningen 2. Trykk på, eller [PROG] tasten for å velge ønsket opsjon. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke opsjonsvisningen. Programmere PROG tasten 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. P merket indikerer aktuell funksjon for [PROG] tasten. User meny, side 1 2. Trykk på eller for å velge elementet du ønsker å bruke. 3. Trykk og hold nede [PROG] tasten (ca. tre sekunder) inntil du hører et pip og P flyttes til valgt element. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 25

26 1.27 Sende Målposisjon til en Plotter Om radaren er integrert med en plotter, kan du sende et radarmål s bredde og lengde posisjon til plotteren, og vise posisjonen på plotterens skjerm med målmerke ( ). Denne funksjonen krever posisjons og kurs data. 1. Bruk markørtasten for å plassere markøren på et mål. 2. Trykk på [TLL] tasten for å sende målets L/L posisjon. Output TLL vises i bunnen av skjermen Slå På/Av Navigasjonsdata Navigasjonsdata vises i nedre halvdel av skjermen som vist i illustrasjonen nedenfor. Du kan slå på eller av navigasjonsdata visningen som vist nedenfor. Merk: Når navigasjonsdata blir slått på med flytte eller zoom aktive, blir flytte eller zoom kansellert. 1. Trykk på [MODE] tasten. 2. Trykk på for å velge ON; for å velge OFF. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Eksempel på navigasjonsvisning 1.29 Innstille Nav Data Visninger Brukeren kan arrangere nav data visningen etter ønske. Du kan vise to eller fire elementer, velge elementer og rekkefølgen på dem. For hvordan velge antall elementer som skal vises, se NAV DATA. 1. Slå på nav data med referanse til kap

27 2. Trykk på [POWER/BRILL] tasten momentant fulgt av [MODE] tasten for å gå inn i stand-by. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke visningen. 4. Trykk på markørtasten for å vise nav data innstillingsvisningen. Nav data visning med nav data innstillingsvisning 5. Trykk på eller for å velge datavisningen som skal behandles. Et prikket rektangel omskriver aktuelt valg. 6. Trykk på eller for å velge element som skal vises. Se illustrasjonen nedenfor for tilgjengelige data. En beskrivelse av nav data visninger vises på neste side. Nav data visning og tilgjengelige elementer 7. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke nav data innstillings visningen. 27

28 Nav data visninger 28

29 1.30 Systemmenyen Systemmenyen innholder i hovedsak elementer, som først innstilt, ikke har behov for hyppige endringer. Du kan vise denne menyen ved å velge SYSTEM MENU fra side 2 på User menyen og trykk deretter på. Systemmenyen 29

30 Systemmenybeskrivelse Side 1 på systemmenyen LANGUAGE: Systemspråket er tilgjengelig på Engelsk, flere Europeiske språk og Japansk. For å endre språket, velg ønsket språk og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. RANGE UNIT: Velger måleenhet for å måle avstand i nm, km eller sm. DEPTH UNIT: Velger måleenhet for å måle dybden i m, fot, favner, Hiro (Japansk) og Passi/Braza. Krever dybde data. SPEED UNIT: Velger måleenhet for å måle fart i knop, mile/t eller km/t. Krever farts data. Når endret, blir AUTO SHIFT SPEED (side 2 på system menyen) innstilt til 15. WIND UNIT: Velger måleenhet for å måle vind i mile/t, km/t eller m/s. Krever vind data. TEMP UNIT: Velger måleenhet for å måle vanntemperaturen i Celsius eller Fahrenheit. Krever vanntemperatur data. NAV DATA: Velger antall nav data som skal vises: to, tre eller fire elementer. Krever formålstjenlige givere. KEY BEEP: Et pip lyder for å bekrefte gyldig eller ugyldig betjening. Du kan slå på eller av pip. RINGS: Slår på eller av avstandsringer. WAYPOINT MARK: Waypoint merket viser lokasjonen til destinasjons waypointet innstilt på en plotter. Du kan slå på eller av dette merket. Krever en plotter. 30

31 PANEL DIMMER, HUE, TRIPLOG RESET: Se kap. 1.23, 1.24, 1.25, respektive. Side 2 på systemmenyen EBL REFERENCE: EBL utlesingen kan velges som relativ (relativt til eget fartøy s kurs) eller rettvisend (referert til Nord). Kursdata kreves for sann peiling. Merk: Om peilingsdata ikke er tilgjengelig, brukes kurs data fra GPS navigatoren. I dette tilfelle må fartøyets fart være høyere enn to knop. BEARING READOUT: Kursindikasjonen kan bli vist i rettvisende eller magnetisk (magnetisk kompass) grader. Kursdata kreves for rettvisende grader. CURSOR POSITION: Velger informasjonen som skal vises for markørposisjonen: bredde og lengde eller avstand og peiling fra eget fartøy. Bredde og lengde posisjon krever en navigator. TRIP SOURCE: Velger kriterie for å kalkulere utseilt distanse: bredde og lengde eller fart. Krever navigator eller fartslogg. WIND SPD/DIR: True er fart og retning (relativt til fartøyets baug) til vindfeltet eller målt når fartøyet ligger stille. Apparent er retningen (i relasjon til fartøyets baug) og hastigheten til vinden som den fremstår for de ombord, relativt til farten og retningen til fartøyet, kombinasjon av virklig vind og vind forårsaket av fartøyets fremdrift. Krever vind data. SHIFT MODE: Eget fartøy s posisjon, eller radarstrålens utgangspunkt, kan vises manuelt eller automatisk. For automatisk flytting, blir graden av flytting kalkulert utifra fartøyets fart og graden er begrenset til 60% av avstaden som er i bruk. F.eks. om Auto Shift Speed innstillingen er 15 knop og fartøyet seiler med 10 knop, vil graden av flytting være ca. 40%. Formelen for å bestemme graden av flytting er som vist nedenfor. Krever farts data. AUTO SHIFT SPEED: Innstiller den maksimale automatiske flyttehastigheten. Innstillingsområde er TX SECTOR BLANK: Om antennen er installert hvor et objekt (mast,etc.) vil hindre sending innen dets bredde, eller sending i område som representerer en helsefare, kan du hindre sending innen dette området ved å slå på denne funksjonen og innstille området med BLANKING START og BLANKING AREA nedenfor. BLANKING START: Innstiller startpunktet ( ) for TX sektor blanking område. BLANKING AREA: Innstiller vinkelen for TX sektor blanking område ( ). 31

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 Page 1 of 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BETJENING AV LS-6100... 4 1.1 Kontroll/Taste

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-44540-A DATE OF ISSUE: FEB. 2010 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken.

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installasjon og brukerveiledning Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Merknad om varemerker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot,

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display

Detaljer

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIMRAD SX90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIMRAD SX90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR MODELL PG-700 www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-72760-A DATE OF ISSUE: DEC. 2009 VIKTIGE MERKNADER Genereltje Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 Autohelm, HSB, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk og Sportpilot er UK registrerte varemerker av Raymarine UK Limited.

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio ECLIPSE 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio Brukerhåndbok Rimelig kompakt klasse D fastmontert VHF radio Nedsenkbar IPX8 klasse (ned til 1,5 m i 30 minutter) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer