HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOOK-X-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x"

Transkript

1 HOOK-X-serien Brukerhåndbok NORSK HOOK-4x HOOK-5x HOOK-7x lowrance.com

2 Copyright 2015 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Navico kan finne det nødvendig å endre eller avslutte policyer, regelverk og spesialtilbud når som helst. Vi forbeholder oss retten til å gjøre dette uten forvarsel. Alle funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Erklæringer om overholdelse Lowrance HOOK-4x, HOOK-5x og HOOK-7x overholder de tekniske standardene i henhold til del i FCC-reglene samsvarer med CE under EMC-direktivet 2004/108/EF oppfyller kravene for enheter på nivå 2 i Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2008 Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjemmesiden vår:

3 Advarsel Brukeren advares om at eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for å overholde standarder, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret. Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig støy i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i tråd med instruksjonene, kan forårsake skadelig støy i radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke garanteres at støy ikke vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelig støy på radioeller tv-sendinger, som kan bekreftes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve ett eller flere av følgende tiltak for å fjerne støyen: Snu eller flytt mottaksantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakerens. Snakk med forhandleren eller en kvalifisert tekniker for å få hjelp. MERK: Denne håndboken dekker enhetene HOOK-4x, HOOK-5x og HOOK-7x. Derfor vil skjermbilder av menyer og dialogbokser kanskje ikke vises på samme måte som på din enhet.

4 Innholdsfortegnelse Introduksjon...6 Enhetskontroller...6 Grunnleggende betjening...7 Oppsettsveiviser...7 Hjem-skjerm...7 Velge skjermvinduer...7 Hjem-skjerm-menyer...7 Åpne menyen Innstillinger...8 Åpne menyelementer...8 Jobbe med menyer...9 Dialogbokser...9 Fiskemoduser...10 Markør Avansert modus Gjenopprett fabrikkoppsett Skjermvinduer...12 Skjermvinduet Ekkolodd...12 DownScan-vindu...12 Kombinasjonsvinduer...13 Overleggsdata...14 Bruk av ekkolodd...15 CHIRP...15 Spole tilbake...16 Ekkoloddmeny...16 Følsomhet...17 Innholdsfortegnelse HOOK X-serien 4

5 Fargelinje...17 Område...17 Frekvens...18 Pinghastighet...19 Fisk ID...20 DownScan-alternativer...20 Ekkoloddinnstillinger...22 Installasjon...23 Bruk av DownScan...25 Spole tilbake...25 Menyen DownScan...25 Pinghastighet...27 DownScan-alternativer...27 Innstillinger...30 Menyen Innstillinger...30 System...30 Velg språk...31 Lydkontroll...31 Alarmer...31 Målenheter...32 NMEA 0183 (bare HOOK-5x og HOOK-7x)...32 Spesifikasjoner Innholdsfortegnelse HOOK X-serien

6 Introduksjon Enhetskontroller LYS/STRØM: styrer nivåene for bakgrunnsbelysning og slår enheten på/av NAVIGASJONTASTENE: styrer markøren og velger elementer på menyer PAGES (HJEM-SKJERM): gir deg muligheten til å velge en side som skal vises MENU: åpner innstillinger-, kontekstog skjermvindumenyer ENTER: avslutter menyvalg ZOOM-taster: brukes til å zoome inn/ ut Slå enheten av/på Justering av bakgrunnsbelysning Dempe lyd Komme i gang Du slår enheten av/på ved å holde tasten for LYS/STRØM inne i tre sekunder. Denne enheten har 10 nivåer for bakgrunnsbelysning. Trykk på LYS/STRØM-tasten for å endre bakgrunnsbelysningen. Velg Lydkontroll på menyen System, og trykk på ENTER. Velg Demp, og trykk på ENTER for å slå det av/på. Introduksjon HOOK X-serien 6

7 Grunnleggende betjening Oppsettsveiviser Oppsettsveiviseren vises første gang enheten slås på. Ikke kjør oppsettsveiviseren hvis du vil velge dine egne innstillinger. Gjenopprett standardinnstillingene hvis du vil starte oppsettsveiviseren på nytt. Hjem-skjerm Velge skjermvinduer Du velger et skjermvindu ved å trykke på piltastene i retningen til ønsket skjermvindu og trykke på ENTER. Hjem-skjerm-menyer DownScan- og ekkoloddvinduene har menyer som bare kan åpnes når disse vinduene vises. Dialogboksen Hjem-skjerm MERK: Hvilke sider som er tilgjengelige, avhenger av enheten og den tilkoblede svingeren. DownScan-vindu DownScan-meny 7 Grunnleggende betjening HOOK X-serien

8 Åpne menyen Innstillinger x2 Skjermvinduet Ekkolodd Ekkoloddmenyen Kombinasjonsvinduer Åpne menyelementer Navigasjonstastene og tasten ENTER brukes til å velge menyelementer og åpne undermenyer. Bruk navigasjonstastene til å merke ønsket element, og trykk på ENTER. Side med to paneler Horisontalt panel Trykk to ganger på tasten PAGES for å veksle mellom aktive paneler. Når du trykker på tasten MENU, vises menyen for det aktive vinduet. Det aktive skjermvinduet angis med en oransje ramme. Grunnleggende betjening HOOK X-serien 8

9 Jobbe med menyer Det er flere menytyper som brukes til å justere innstillinger og alternativer, inkludert rullefelt, av/ på-funksjoner og rullegardinmenyer. Rullerader Velg rullefeltet og trykk på venstre (reduser) eller høyre (øk) på navigasjonstastene. Av/på-funksjoner Velg en oppføring i en på/avmeny, og trykk på ENTER for å slå den på/av. Rullegardinmenyer Åpne rullegardinmenyen, og bruk navigasjonstastene for å velge ønsket element. Trykk deretter på ENTER. MERK: Trykk på tasten MENU når du vil lukke menyer. Dialogbokser Dialogbokser benyttes til brukerinndata eller til å presentere informasjon for brukeren. Det brukes ulike metoder for å bekrefte, avbryte eller lukke dialogboksen, avhengig av datatypen. 9 Grunnleggende betjening HOOK X-serien

10 Fiskemoduser (Bare konvensjonelt ekkolodd) Fiskemoduser forbedrer ytelsen til enheten med forhåndsinnstilte pakker med ekkoloddinnstillinger for bestemte fiskeforhold. Vanlig bruk Grunt vann Ferskvann Dypt vann Sakte dorging Rask dorging Klart vann Brakkvann Is Alternativer for fiskemodus 300 m (1000 fot) eller mindre 18 m (60 fot) eller mindre 120 m (400 fot) eller mindre 300 m (1000 fot) eller mere 120 m (400 fot) eller mindre 120 m (400 fot) eller mindre 120 m (400 fot) eller mindre 120 m (400 fot) eller mindre 120 m (400 fot) eller mindre Kystområder Grunt vann med sjøgress/tang Innland eller kystnært Åpent hav Innland/kystområder Innland/kystområder Innland/kystområder Blanding av salt-/ ferskvann Isfisking MERK: Bruk ferskvannsmodus når du fisker på mindre dyp enn 100 fot, ellers vil enheten kanskje ikke spore bunnen riktig. Grunnleggende betjening HOOK X-serien 10

11 Markør Navigasjonstastene flytter markøren rundt på skjermen, slik at du kan rulle kartet, velge kartelementer og gå gjennom ekkoloddhistorikken. Trykk på MENU, og velg Tilbake til båten eller Avslutt markørmodus for å fjerne markøren. Avansert modus Aktiverer avanserte funksjoner og innstillinger. Følgende funksjoner aktiveres når du slår på avansert modus: Enheter (aktiverer alternativer for avstand, hastighet, dybde, temperatur og peiling) Bare HOOK-5x & HOOK-7x: NMEA 0183-utdata (krever ekstra strøm-/ NMEA-kabel ) Standby-modus Reduserer strømforbruket ved å slå av ekkoloddet og skjermen. Trykk på tasten for STRØM/ LYS for å vise dialogboksen for bakgrunnsbelysning. Velg Standby og trykk på ENTER. Trykk en tast for å gjenoppta normal drift. MERK: Hvis du forlater enheten i Standby-modus når båten ikke er i bruk, vil batteriet gå tomt. Gjenopprett fabrikkoppsett Tilbakestiller enhetens alternativer og innstillinger til standardinnstillingene. 11 Grunnleggende betjening HOOK X-serien

12 Skjermvinduer Overflateforstyrrelser Fiskebuer Fisk Overflateforstyrrelser Bunn Skjermvinduet Ekkolodd Områdeskala Viser vannsøylen i bevegelse fra høyre mot venstre på skjermen til enheten. Struktur DownScan-vindu Områdeskala Skjermvinduet DownScan viser vannsøylen som beveger seg fra høyre mot venstre. Du kan legge downscan-ekkolodd over det vanlige ekkoloddvinduet ved å velge Nedskann overlegg på ekkoloddinnstillinger-menyen. Skjermvinduer HOOK X-serien 12

13 Kombinasjonsvinduer Denne enheten har to forhåndskonfigurerte kombinasjonsvinduer. Ekkolodd/DownScan Ekkolodd/DownScan, horitsontal MERK: Trykk på PAGES-tasten to ganger for å bytte aktivt panel. Tilpasse kombinasjonsvinduer Du kan justere panelstørrelsen til kombinasjonsvinduer og kontrollere hvordan vinduene organiseres på skjermen: vertikalt (side) eller horisontalt (over). Når du skal justere paneler for kombinasjonsvinduer, velger du et kombinasjonsvindu fra Hjem-skjermkarusellen og trykker på MENU. MERK: Hvis du vil justere panelstørrelsen, går du til tilpasningsmenyen etter at du har valgt et kombinasjonsvindu for visning. Deretter vælger du Skjermstørrelse. 13 Skjermvinduer HOOK X-serien

14 Overleggsdata Brukes til å velge data som vises på ekkolodd- og strukturvinduene. Overleggsdata Vis Aktiverer/deaktiverer visningen av overleggsdata, slik at du kan fjerne overleggsdata fra skjermen uten å slette den gjeldende konfigurasjonen for overleggsdata. Konfigurer Gir deg muligheten til å velge/tilpasse overleggsdata. Slik legger du til overleggsdata: 1. Fra ekkolodd eller DownScan-vinduet trykker du på MENU. 2. Velg Data overlegg og trykk på ENTER. 3. Velg Konfigurer og trykk på ENTER. 4. Trykk på MENU og velg Legg til. Trykk på ENTER. 5. Velg en datakategori og trykk på ENTER. 6. Velg de ønskede dataene og trykk på ENTER. 7. Trykk på MENU og velg Tilbake til overlegg. Trykk på ENTER. 8. Trykk på MENU, velg Ferdig konfigurert, og trykk på ENTER. Skjermvinduer HOOK X-serien 14

15 Bruk av ekkolodd Denne enheten støtter to typer ekkolodd: konvensjonelle og DownScan. Funksjonene som er beskrevet i denne delen, gjelder konvensjonelt ekkolodd. Se seksjonen for DownScan-betjening for informasjon om DownScan-funksjoner. CHIRP En CHIRP-svinger (Compressed High Intensity Radar Pulse) overfører en modulert puls av alle frekvenser innenfor båndbredden for den valgte svingertypen. Det gir høyere bildekvalitet, bedre målseparasjon og større dybde. Denne enheten støtter Høy CHIRP, Middels CHIRP og Lav CHIRP, avhengig av svingeren. CHIRP kan brukes med konvensjonelle Lowranceekkoloddsvingere. 50/200 khz (lav/høy CHIRP) 83/200 khz (middels/høy CHIRP) Velg ønsket CHIRP-frekvens på menyen Frekvens når du skal bruke CHIRP. 15 Brukk av ekkolodd HOOK X-serien

16 Spole tilbake Du kan se gjennom den nylige ekkoloddhistorikken ved å flytte markøren mot venstre til skjermbildet begynner å bevege seg motsatt vei. Blå historikkrad for ekkolodd Flytt historikkraden for ekkoloddet helt til høyre når du vil gjenoppta vanlig sonarvisning, eller trykk på MENU og velg Avslutt markørmodus. Ekkoloddmeny Du kan trykke på MENU fra hvilken som helst ekkoloddside for å komme til ekkoloddmenyen. Ekkoloddmenyen (Avansert modus) Juster Brukes til å justere følsomhet og fargelinje/gråtoner. (Bare aktiv når DownScan-overlegg er slått på) Bruk av ekkolodd HOOK X-serien 16

17 Følsomhet Styrer detaljnivået på skjermen. For mange detaljer gjør skjermen uoversiktlig. Hvis følsomheten settes for lav, kan det hende at ønskede ekkoer ikke vises på skjermen. Fargelinje Hjelper til med å skille fisk eller strukturer fra bunnen ved å vise harde ekkoer som lyse farger og myke ekkoer som mørkere farger. En lav innstilling for fargelinje fører til at bare de hardeste ekkoene vises, dvs. lyse farger. Auto følsomhet Holder følsomheten på et nivå som fungerer bra under de fleste forhold, og reduserer behovet for justeringer. Auto følsomhet er aktivert som standard. Merk: Du kan gjøre små (+/- 40 %) endringer for følsomheten når Auto følsomhet er slått på. Du må slå av funksjonen for å kunne gjøre større justeringer. Område Velger det dypeste området vist på skjermen. Områdeinnstillingene viser den delen av vannsøylen som går fra vannoverflaten til det valgte dybdeområdet. Hvis du velger for grunt dybdeområde, vil ikke enheten kunne låse seg til bunnen. Brukertilpasset område Øvre grense og Nedre grense Brukes til å velge øvre og nedre grense for en del av vannsøylen. Gir deg muligheten til å vise en del av vannsøylen som ikke omfatter vannoverflaten eller bunnen. Øvre og nedre grense må være minst 2 m (6,5 fot) fra hverandre. 17 Brukk av ekkolodd HOOK X-serien

18 Menyen Tilpasset område MERK: Når du bruker et tilpasset område, vil du kanskje ikke få noen digitale dybdeavlesninger, eller du vil kunne få feil dybdeinformasjon. Frekvens Styrer svingerfrekvensen som brukes av enheten. Denne enheten støtter konvensjonelle ekkoloddfrekvenser og CHIRP- og DownScan-ekkoloddfrekvenser. Menyen Frekvens viser bare frekvenser som støttes av svingeren. 50 khz 83 khz 200 khz Lav CHIRP Middels CHIRP Høy CHIRP Ekkoloddfrekvenser Best dybdegjennomtrengning med lavere oppløsning Bredere konvinkel dekker et større område på bunnen og ser sluken lettere Høyest følsomhet og best målseparasjon i grunt vann Gir best dybdegjennomtrengning med lav oppløsning Bedre dybdegjennomtrengning enn Høy CHIRP, med minimalt tap av målseparasjon Bedre oppløsning i grunt vann enn Middels CHIRP Bruk av ekkolodd HOOK X-serien 18

19 Egendefinert høy Egendefinert middels Velger en egendefinert enkeltfrekvens fra frekvensområdene Høy eller Lav for å bidra til å redusere/ eliminere forstyrrelser fra andre CHIRP-svingere Ekkoloddalternativer Pinghastighet Styrer hastigheten svingeren bruker til å sende ekkoloddbølger ned i vannet. Justering av pinghastighet kan bidra til å redusere forstyrrelser fra andre svingere. Under bruk av fiskemoduser er innstillingene for pinghastighet optimalisert for de valgte fiskeforholdene. Dermed er det i de fleste tilfeller ikke behov for justeringer. Støydemping Bruker avansert signalbehandling til å overvåke virkningen som støy (båtpumper, vannforhold, motortenningssystemer osv.) har på skjermen, og filtrerer bort uønskede signaler. 19 Brukk av ekkolodd HOOK X-serien

20 Overflateklarhet Alternativet for overflateklarhet reduserer overflateforstyrrelser ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten. Delt zoom og Delt blinker Overflateforstyrrelser Veksler mellom ekkolodd på full skjerm og en visning med delt skjerm på ekkoloddskjermen. A-Scope Viser amplituden til det siste ekkoet. Fisk ID Viser fiskeekkoer som fiskesymboler i stedet for fiskebuer. A-Scope MERK: Fisk ID er ikke den mest nøyaktige metoden for å finne fisk, siden strukturer og flytende skrot kan vises som et fiskesymbol på skjermen. Delt zoom Farge Gir deg muligheten til å endre utseendet til skjermen ved hjelp av paletter med ulike farger/ lysstyrker. Bruk av ekkolodd HOOK X-serien Delt blinker 20 DownScan-alternativer Du kan justere innstillinger for DownScanoverlegg fra ekkoloddsiden. DownScanalternativer beskrives med flere detaljer i delen DownScan-betjening.

21 Menyen DownScanalternativer Data overlegg Gir deg muligheten til å velge hvilke data som skal vises oppå ekkoloddsiden. Konfigurering av overleggsdata er beskrevet i delen Skjermvinduer. Overleggsdata Merk: Menyen DownScan-alternativer vil kun være tilgjengelig når DownScanoverlegg er aktivert. Stopp ekkolodd Forhindrer at svingeren sender, for å redusere/ eliminere forstyrrelser mellom to ekkoloddenheter som er aktive på båten samtidig. MERK: Det vil ikke bli tatt opp ekkoloddhistorikk når ekkoloddet er stoppet. 21 Brukk av ekkolodd HOOK X-serien

22 Ekkoloddinnstillinger Begrenser enhetens digitale dybdesøk-funksjon Slår Down- Scanoverlegg av/på Menyen ekkoloddinnstillinger Innstillinger for konvensjonelt ekkolodd / DownScan Du kan justere innstillinger for både vanlig ekkolodd og DownScan-ekkoloddmoduser fra menyen for ekkoloddinnstillinger. På ekkoloddsiden vises det bare justeringer i innstillingene for konvensjonelt ekkolodd. Manuell modus Begrenser den digitale dybdefunksjonen, slik at enheten bare vil sende ekkoloddsignaler til det valgte dybdeområdet. Dette muliggjør fortsatt jevn oppdatering selv om bunndybden er utenfor rekkevidden til svingeren. ADVARSEL: Manuell modus bør bare brukes av avanserte ekkoloddbrukere. Bruk av ekkolodd HOOK X-serien 22

23 Når enheten er i manuell modus, vil du kanskje ikke få noen dybdeavlesninger, eller du vil kunne få feil dybdeinformasjon. Installasjon Fiskemodus Forbedrer ytelsen til enheten med forhåndsinnstilte pakker med ekkoloddinnstillinger for bestemte fiskeforhold. Hvis du vil ha mer informasjon om fiskemoduser, kan du se delen Grunnleggende betjening. Tilbakestill fiskemodus Tilbakestiller valgt fiskemodus til standardinnstillingene. Dette er nyttig når du vil slette justeringer av innstillinger du har gjort under bruk av en fiskemodus. Menyen Installasjon Kjølavvik Alle svingere måler vanndybden fra svingeren til bunnen. Resultatet er at avlesninger av vanndybde ikke tar høyde for avstanden fra svingeren til kjølen / bunnen av motoren eller fra svingeren til vannoverflaten. Før du stiller inn kjølavvik, måler du avstanden fra svingeren til bunnen av motoren se illustrasjon på neste side. 23 Brukk av ekkolodd HOOK X-serien

24 Tilbakestill vanndistanse Tilbakestill vanndistansen til null. A: Kjølavvik (f.eks. 0,3 m) Svinger Svingertype Angi hvilken svingermodell som er koblet til enheten. Hvis avstanden for eksempel er 30 cm (1 fot), skal den angis som (minus) 0,3 m. Vannfartskalibrering Kalibrerer en hastighetssensor på et skovlhjul. Temperaturkalibrering Kalibrerer data fra svingerens temperatursensor med data fra en kjent temperaturkilde for å sikre at temperaturinformasjonen er nøyaktig. Bruk av ekkolodd HOOK X-serien 24

25 Bruk av DownScan Funksjonene som er beskrevet i denne delen, gjelder DownScan-ekkolodd. Se seksjonen for ekkoloddbetjening for informasjon om konvensjonelle ekkolodd. Spole tilbake Du kan gå gjennom ekkoloddhistorikken ved å trykke på venstre på navigasjonstastene til skjermbildet begynner å bevege seg i motsatt retning, og historikkraden for ekkoloddet vises nederst på skjermen. DownScan-historikkrad Menyen DownScan Trykk på MENU på skjermen DownScan for å vise menyen DownScan. Stopper sending av ekkosignaler, setter ekkoloddrulling på pause Flytt historikkraden for ekkoloddet helt til høyre når du vil gjenoppta vanlig sonarvisning, eller trykk på MENU og velg Avslutt markørmodus. 25 Bruk av DownScan HOOK X-serien

26 Juster Gir tilgang til rullefeltet for kontrastjustering, som du kan justere kontrastinnstillinger med. Kontrast Justerer lysstyrkeforholdet mellom lyse og mørke områder på skjermen. Det gjør det enklere å skille flytende objekter fra bakgrunnen. Område Områdeinnstillingene viser den delen av vannsøylen som går fra vannoverflaten til det valgte dybdeområdet. MERK: Auto er den foretrukne innstillingen for de fleste fiskeforhold. Brukertilpasset område Øvre grense og Nedre grense Brukes til å velge øvre og nedre grense for en del av vannsøylen. Her kan du se en del av vannsøylen. Kontrast satt til 40 Kontrast satt til 60 Kontrast satt til 80 Bruk av DownScan HOOK X-serien 26 Øvre og nedre grense må være minst 2 m (6,5 fot) fra hverandre.

27 MERK: Når du bruker et tilpasset område, vil du kanskje ikke få noen digitale dybdeavlesninger, eller du vil kunne få feil dybdeinformasjon. DownScan-alternativer Frekvens Styrer svingerfrekvensen som brukes av enheten. 800 khz gir den beste oppløsningen, mens 455 khz dekker større dybde. Pinghastighet Styrer hastigheten svingeren bruker til å sende ekkoloddbølger ned i vannet. Justering av pinghastighet kan bidra til å redusere forstyrrelser fra andre svingere. Støydemping Bruker avansert signalbehandling til å overvåke virkningen som støy (båtpumper, vannforhold, motortenningssystemer osv.) har på skjermen, og filtrerer bort uønskede signaler. 27 Bruk av DownScan HOOK X-serien

28 Overflateklarhet Overflateklarhet reduserer overflateforstyrrelser ved å redusere følsomheten til mottakeren nær overflaten. Farge Lar deg velge fargepaletten som egner seg best for fiskeforholdene. Den hvite bakgrunnspaletten egner seg godt for flytende mål. Rosa er nyttig for å vise strukturdetaljer og bestemme hardheten til bunnen. Brunskalering er best for å se på bunndetaljer. Overflateklarhet satt til Lav. Overflateklarhet satt til Høy. Stopp ekkolodd Forhindrer at svingeren sender, for å redusere/ eliminere forstyrrelser mellom to ekkoloddenheter som er aktive på båten samtidig. Delt zoom Endrer skjermen til en delt zoomvisning. MERK: Det vil ikke bli tatt opp ekkoloddhistorikk (spole tilbake) når ekkoloddet er stoppet. Bruk av DownScan HOOK X-serien 28

29 Data overlegg Gir deg muligheten til å velge hvilke data som skal vises over DownScan-vinduet. Konfigurering av overleggsdata er beskrevet i delen Skjermvinduer. Overleggsdata Innstillinger Åpner menyen Innstillinger. Se Ekkoloddinnstillinger på side Bruk av DownScan HOOK X-serien

30 Innstillinger Menyen Innstillinger Gir tilgang til installasjons- og konfigurasjonsinnstillinger for enheten. System Justerer enhetsinnstillinger som språk, demping av lyd og avansert modus. Menyen System Aktiverer avanserte funksjoner. Se Avansert modus på side 11. (Bare avansert modus, HOOK-5x og HOOK-7x) Menyen Innstillinger (Bare avansert modus) Viser informasjon om programvaren Gjenoppretter innstillingene og alternativene til fabrikkinnstillingene Innstillinger HOOK X-serien 30

31 Velg språk Velger språket som skal brukes på menyer og i dialogbokser. Lydkontroll Justerer volumet og slår enhetens lyd av/på, f.eks. for tastepip, alarmlyder osv. Avansert modus Aktiverer funksjoner og innstillinger som bare er tilgjengelige når enheten er i avansert modus. Gjenopprett fabrikkoppsett Tilbakestiller enheten til standardinnstillingene. Om Viser informasjon om programvaren i enheten. Før du prøver å oppdatere programvaren, kan du kontrollere hvilken versjon av programvaren enheten bruker, ved å åpne skjermbildet Om. Lowrance oppdaterer jevnlig programvaren til enheten for å legge til funksjoner og forbedre funksjonaliteten. Hvis du vil se den nyeste tilgjengelige programvareversjonen, kan du gå til Alarmer Aktiverer alarmer og velger alarmterskler. Menyen Alarmer Utløser en lydalarm når fiske-id-symbolet vises på skjermen 31 Innstillinger HOOK X-serien

32 Grunt Fisk Alarmer Avgir en alarm når fartøyet går inn vann som er grunnere enn den valgte terskelen for grunt vann Avgir en alarm når et fiskesymbol (fiske-id) vises på ekkoloddskjermen NMEA 0183 (bare HOOK-5x og HOOK-7x) (ekstra strøm-/nmea-kabel ) Du kan velge NMEA 0183-meldingene som enheten skal bruke når du har koblet til en NMEA 0183-enhet. Du kan også justere overføringshastigheten. Målenheter Gir deg muligheten til å velge målenheten som enheten skal bruke. Alternativene kan variere avhengig av om enheten er i grunnleggende eller avansert modus. Simulator Simulerer ekkoloddaktivitet. Grunnleggende modus Avansert modus Innstillinger HOOK X-serien 32

33 Størrelse på apparat Skjerm Vanntett standard Bakgrunnsbelysning Kommunikasjon HOOK -4x & HOOK-5x Generelt HOOK 4x: 6,6 tommer H (168 mm) x 3,6 tommer B (96 mm), 7,5 tommer H (189 mm) med brakett HOOK 5x: 5,4 tommer H (136 mm) x 6,9 tommer B (174 mm), 5,9 tommer H (151 mm) med brakett HOOK-4x: (4,3 tommer diagonal) 16- bit farge TFT LCD HOOK-5x: (5 tommer diagonal) 16-bit farge Full farge VGA Solar MAX Plus TFT IPX7 LED (11 nivåer) HOOK-5x:NMEA 0183-utdata (krever ekstra strøm / NMEA-kabel ) Sendereffekt Strømkrav Inngangsspenning Strømforbruk Sikringstype Maks dybde Tilgjengelige svingerfrekvenser Maks hastighet Svinger Svingerkabel Strøm 500 W RMS 12 V 10 til 17 V Normalt: 1,1 A 3 A, biltype Ekkolodd 91 m (300 fot), 455/800 khz 305 m (1000 fot), 83/200 khz 762 m (2500 fot), 50/200 khz 455/800 khz 50/83/200 khz Høy/middels/lav CHIRP 60 knop (112 km/t / 70 mph) HDI 50/200 khz (Low/High CHIRP) HDI 83/200 khz (Medium/High CHIRP) 83/200 khz (Medium/High CHIRP) 6 m (20 fot) 33 Spesifikasjoner HOOK X-serien

34 HOOK -7x Ekkolodd Størrelse på apparat Skjerm Generelt H 234 mm (5,3 tommer) x B 136 mm (9,2 tommer), H 151 mm (5,9 tommer) med brakett (7 tommer diagonal) 16-bit farge Full VGA Solar MAX farge TFT Maks dybde Tilgjengelige svingerfrekvenser 91 m (300 fot), 455/800 khz 305 m (1000 fot), 83/200 khz 2500 fot (762 m) 50 khz 455/800 khz 50/83/200 khz Høy/middels/lav CHIRP Vanntett standard Bakgrunnsbelysning Kommunikasjon IPX7 LED (11 nivåer) NMEA 0183-utdata (krever ekstra strøm/nmea-kabel ) Maks hastighet Svinger Svingerkabel 60 knop (112 km/t / 70 mph) HDI 50/200 khz (Low/High CHIRP) HDI 83/200 khz (Medium/High CHIRP) 83/200 khz (Medium/High CHIRP) 6 m (20 fot) Strøm Sendereffekt 500 W RMS Strømkrav 12 V Inngangsspenning 10 til 17 V Strømforbruk Normalt: 1,1 A Sikringstype 3 A, biltype Spesifikasjoner HOOK X-serien 34

35 Kontaktinformasjon Kundeservice: AMER: EMEA: APAC: Bestille tilbehør USA: Andre land: Gå til den lokale forhandleren eller distributøren din. Gå til nettsiden vår Mer lokal støtteinformasjon:

36 * *

HOOK-3x. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-3x

HOOK-3x. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK. HOOK-3x HOOK-3x Brukerhåndbok NORSK HOOK-3x lowrance.com Copyright 2015 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Navico kan finne det nødvendig å endre våre

Detaljer

HOOK-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK HOOK-4 HOOK-5 HOOK-7 HOOK-9

HOOK-serien. Brukerhåndbok. lowrance.com NORSK HOOK-4 HOOK-5 HOOK-7 HOOK-9 HOOK-serien Brukerhåndbok NORSK HOOK-4 HOOK-5 HOOK-7 HOOK-9 lowrance.com Copyright 2015 Navico Med enerett. Lowrance og Navico er registrerte varemerker for Navico. Fishing Hot Spots er et registrert varemerke

Detaljer

Elite-3x. Installation & Operation. manual Norsk betjeningsveiledning

Elite-3x. Installation & Operation. manual Norsk betjeningsveiledning Elite-3x Installation & Operation manual Norsk betjeningsveiledning Innledning Elite-3x knappetastatur LYS/STRØM: kontrollerer styrken på skjermens baklys, og slår apparatet på/av PILTASTER: kontrollerer

Detaljer

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening

Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening. - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Elite-5 DSI / DSI-5x - norsk betjening - brukes som tillegg til Elite-4/5 norsk betjening Komme i gang PAGES: Åpner en meny for valg av skjermbilder ZOOM knapper: zoom inn eller ut i kartet; trykk og hold

Detaljer

Elite-7/5/4 HDI Kombi/m/X

Elite-7/5/4 HDI Kombi/m/X Elite-7/5/4 HDI Kombi/m/X Installation & Operation manual Betjeningsveiledning Innhold Innhold... 1 Innledning... 3 Elite-7 knappe-tastatur...3 Sette inn en MicroSD brikke...4 Vanlig ekkolodd og Downscan...4

Detaljer

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com ZC2-kontroller Brukerveiledning NORSK bandg.com Kabling CAN-BUSS (NMEA 2000) A B C 1,8 m (6 fot) Micro-Cdroppkabel med hannkontakt Micro-C T-kontakt CAN-nettverksbuss (NMEA 2000) A C B C ¼¼ Merk: NMEA

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

HDS Gen3 Hurtigguide betjening

HDS Gen3 Hurtigguide betjening HDS Gen3 Hurtigguide betjening NO Oversikt 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nr. Knappetastatur Beskrivelse 1 Trykkfølsom skjerm 2 Hjem-skjerm Aktiverer hjem-skjermen 3 Markør knapp 4 Zoom ut/zoom inn knapper 5

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

HDS Live Hurtigveiledning

HDS Live Hurtigveiledning Taster HDS Live Hurtigveiledning Skjerm- vinduer Trykk for å åpne hjem-skjermvinduet Bruk korte trykk for å bla gjennom favorittknappene NO B Veipunkt Trykk for å åpne dialogboksen for det nye veipunktet

Detaljer

Hurtigveiledning. Taster. Kortleser. Dialogboks for systemkontroller C D. Skjerm- vinduer. Trykk for å åpne hjem-skjermvinduet

Hurtigveiledning. Taster. Kortleser. Dialogboks for systemkontroller C D. Skjerm- vinduer. Trykk for å åpne hjem-skjermvinduet ELITE Ti 2 Hurtigveiledning NO Taster Skjerm- vinduer Trykk for å åpne hjem-skjermvinduet Trykk for å zoome bildet inn og ut D Zoom inn/ut Veipunkt Trykk på begge knappene samtidig for å lagre et MO-veipunkt

Detaljer

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual 10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD DF612 Brukermanual Versjon:28082012 Innholdsfortegnelse Spesifikasjoner... 4 Ytelser... 4 Miljø... 4 Hovedfunksjoner... 5 Tastatur... 5 Tastaturfunksjoner... 6 På/av bryter...

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Elite-7/5/4 CHIRP Kombi/m/X

Elite-7/5/4 CHIRP Kombi/m/X Elite-7/5/4 CHIRP Kombi/m/X Installation & Operation manual Betjeningsveiledning Innhold Innledning... 3 Elite knappetastatur...3 Sette inn MicroSD brikke...4 Grunnleggende bruk... 5 Oppstartsveiviser...5

Detaljer

Mark 5-4x, & Elite 5-4x sonar. Norsk betjening

Mark 5-4x, & Elite 5-4x sonar. Norsk betjening Mark 5-4x, & Elite 5-4x sonar Norsk betjening Innhold Installasjon...2 Komme i Gang...13 Skjermbilder(Pages)... 14 Ekkolodd...14 Delt Zoom...14 Delt Frekvens...14 Delt Blinker...14 Bruke menyene aktivt...

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan

Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan Active Imaging TM transducers: Active Imaging 3-IN-1 Active Imaging SideScan NORSK www.simrad-yachting.com www.lowrance.com 1 Innledning Advarsel: Det er du ene og alene som er ansvarlig for å installere

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5

TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 *988-11739-001* TILLEGG NSS evo2 programvareversjon 4.5 I dette tillegget finner du beskrivelser av nye funksjoner i versjon 4.5 av programvaren til NSS evo2, og disse funksjonene står ikke beskrevet i

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com

O2000-kontroller. Brukerveiledning NORSK. navico-commercial.com O2000-kontroller Brukerveiledning NORSK navico-commercial.com Introduksjon O2000-kontrolleren er laget for å fjernstyre opptil 4 kontrollenheter for radar. Du kan bruke flere enn én O2000-kontroller på

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Accurize App Manual 05/03/18. Accurize App Manual Accurize AS, All Rights Reserved Page 1 of 28 V1.6.9

Accurize App Manual 05/03/18. Accurize App Manual Accurize AS, All Rights Reserved Page 1 of 28 V1.6.9 Accurize App Manual 2017 Accurize AS, All Rights Reserved Page 1 of 28 V1.6.9 Innhold Accurize App Manual 05/03/18 Krav... 3 Merk følgende før tilkobling... 3 Installasjon (Apple )... 4 Installasjon (Android

Detaljer

Hook2 Series. Quick Guide. 5 HDI, 5 TS, 7X GPS TS, 7 HDI, 7 TS, 9 TS, 9 HDI, and 12 TS DE, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SV, ZH

Hook2 Series. Quick Guide.   5 HDI, 5 TS, 7X GPS TS, 7 HDI, 7 TS, 9 TS, 9 HDI, and 12 TS DE, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SV, ZH Hook2 Series Quick Guide 5 HDI, 5 TS, 7X GPS TS, 7 HDI, 7 TS, 9 TS, 9 HDI, and 12 TS DE, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SV, ZH www.lowrance.com HOOK2 Hurtigguide NO 5 HDI, 5 TS, 7x GPS TS, 7 HDI, 7 TS, 9

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok ClearView + Zero Button Feature Pack Brukerhåndbok OPN: CV-FP-ZB, Version 1 2008 Optelec, the Netherlands All rights reserved E-post: post@bojo.no Internet: www.bojo.no 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

Hook2 X Series. Brukerhåndbok. 4x GPS, 4x Sonar, 5x GPS HDI, 7x GPS HDI NORSK

Hook2 X Series. Brukerhåndbok.  4x GPS, 4x Sonar, 5x GPS HDI, 7x GPS HDI NORSK Hook2 X Series Brukerhåndbok 4x GPS, 4x Sonar, 5x GPS HDI, 7x GPS HDI NORSK www.lowrance.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi

Detaljer

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 Introduksjon Denne guiden beskriver betjeningen av VM-550 og VM-560 rør og kabel søker. Begge er generelle påvisningsinstrumenter der brukes til å detektere nedgravde rør

Detaljer

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse. Av/påknappen

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse. Av/påknappen GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/påknappen Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. System-kontroll beskrivelse Gir

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1026 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20010308 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse

GO XSE Hurtigguide. Betjening fremside. System-kontroll beskrivelse. Nr. Funksjon Beskrivelse GO XSE Hurtigguide NO Betjening fremside 1 Nr. Funksjon Beskrivelse 1 Av/på-knappen Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Hold inne for å slå enheten PÅ/AV. System-kontroll beskrivelse

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

TILLEGG ELITE Ti programvareversjon 5.0

TILLEGG ELITE Ti programvareversjon 5.0 TILLEGG ELITE Ti programvareversjon 5.0 I dette tilleggsdokumentet kan du lese om de nye funksjonene som er inkludert i ELITE-Ti -programvareversjon 5.0. Disse nye funksjonene står ikke beskrevet i ELITE-Ti-produkthåndbøkene.

Detaljer

FS117 7 fiskeriekkolodd med 50 og 200 khz

FS117 7 fiskeriekkolodd med 50 og 200 khz FS117 7 fiskeriekkolodd med 50 og 200 khz Bruker & installasjonsmanual www.sounder.com.cn Versjon 28082012 Innholdsfortegnelse Fiskeriekkolodd... 2 Skjerm... 3 Tastatur... 4 Av/på... 4 Baklys... 4 Meny...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning

echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning echo 200-, 300- og 500-serien Brukerveiledning Desember 2013 190-01709-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HDS Gen2 Touch Kombi Hurtigguide betjening

HDS Gen2 Touch Kombi Hurtigguide betjening HDS Gen2 Touch Kombi Hurtigguide betjening Oversikt 4 2 1 5 3 6 Nr. Beskrivelse 1 Trykkfølsom berøringsskjerm. 2 SD kartleser 3 Veipunktknapp. et kort trykk åpner veipunktmenyen; langt trykk åpner Finn

Detaljer

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK

FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSION MS-ARX70 I N S T R U K S J O N E R NORSK FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

TILLEGG GO XSE Programvareversjon 3.0

TILLEGG GO XSE Programvareversjon 3.0 *988-11904-001* TILLEGG GO XSE Programvareversjon 3.0 I dette tilleggsdokumentet kan du lese om de nye funksjonene som er inkludert i programvareversjon 3.0 for GO XSE. Disse nye funksjonene står ikke

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Accurize App Manual 05/10/18. Accurize App Manual Accurize AS, All Rights Reserved Page 1 of 29 V2.0.0

Accurize App Manual 05/10/18. Accurize App Manual Accurize AS, All Rights Reserved Page 1 of 29 V2.0.0 Accurize App Manual 2018 Accurize AS, All Rights Reserved Page 1 of 29 V2.0.0 Installering (Apple )... 4 Installering (Android )... 5 Velg språk... 7 Legg til bruker... 8 Fjerne en bruker... 10 Legg til

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Brukerveiledning REV 2.0

Brukerveiledning REV 2.0 Brukerveiledning REV 2.0 3 Eskens innhold 4 5 1. Balance Keyboard 2. Trådløs mottaker 3. USB-forlengerkabel 4. To AAA-batterier 5. Bruksanvisning 2 1 /1 A B C Funksjoner og mediaknapper A. Mediastyring

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Bildebehandling med Innhold

Bildebehandling med Innhold Bildebehandling med Innhold Formål med bildebehandling... 2 Alternative bildebehandlingsprogrammer... 2 Installasjon av Picasa... 2 Daglig bruk... 2 Lysbordet... 3 Redigering i Picasa... 4 Redigering av

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner:

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner: Generell veiledning no Velkommen til Buster Q! For å legge til rette for en helt ny måte å nyte båtlivet på, har Buster Boats kommet frem til en helt ny måte å kommunisere med båten på. Vi har blitt inspirert

Detaljer

STRIKER serien. Brukerveiledning

STRIKER serien. Brukerveiledning STRIKER serien Brukerveiledning Desember 2015 190-01950-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner:

Generell veiledning. Velkommen til Buster Q! Oversikt. Kom i gang. Tilgjengelige applikasjoner. Teknologi. Applikasjonsikoner: Generell veiledning Generell veiledning no Velkommen til Buster Q! For å legge til rette for en helt ny måte å nyte båtlivet på, har Buster Boats kommet frem til en helt ny måte å kommunisere med båten

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer