BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR"

Transkript

1 BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: Fax.:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON UTSTYRS LISTE... 6 Standard utstyr...6 Opsjoner BETJENING Betjenings Kontrollere... 7 Hvordan fjerne dekkplaten Indikasjoner Strøm På/Av Sending, Standby Justere Skjermens Kontrast, Lysstyrke Velge Avstanden Mottaker Følsomhet Automatisk gain justering...12 Manuell gain justering Undertrykke Sjøoverflate Refleksjoner Automatisk A/C SEA justering...13 Manuell A/C SEA justering Undertrykke Regn Refleksjoner Måle Avstanden Måle avstand med markør...15 Måle avstand med avstands ringer...15 Måle avstand med VRM Måle Peilingen Måle peilingen med markøren...16 Måle peilingen med EBL Flytte Visningen Zoom Bruker Meny Oversikt Bruker meny beskrivelse Kurs Linje Interferens Undertrykker Støy Undertrykker Ekko Slepespor, Slepespor Lysstyrke

3 1.19 Ekko Forlengelse Vakt Alarm Innstilling av en vakt sone...24 Hvordan bestemme type av vakt sone...25 Slå av den akkustiske alarmen...26 Kansellere vakt sonen og vakt alarmen Watchman/Vaktmann Undertrykke Regn Refleksjoner på Stor Avstand Panelet s Bakgrunns Belysning Fargemetning/Hue Nullstille Utseilt Distanse PROG Tasten Bruke PROG tasten...28 Programmere PROG tasten Sende ut Mål Posisjon til en Plotter Slå På/Av Navigasjons Data Innstilling av Nav Data/Navigasjons Data Visninger System Meny System meny beskrivelse...34 Side 1 av system menyen...34 Side 2 av system menyen...35 Side 3 av system menyen VEDLIKEHOLD, FEILSØKING Vedlikehold Vedlikeholds program Bytte Sikringen Feilsøking Feilsøking Diagnose Skjerm enhet...39 Antenne enhet Test Mønster Nullstille Hukommelsen Bytte Magnetron Bytte Synkron Beltet INSTALLASJON Antenne Enhet Installasjon Monterings synspunkter

4 Montering på en plattform...44 Montering ved å bruke monterings braketten, opsjon Skjerm Enhet Installasjon Monterings synspunkter...49 Montering...50 Bordplate, hengende montering...50 Innfelt montering Kabling Tilkopling av eksternt utstyr...51 Input setninger...52 Output setning...52 Tilkople den eksterne alarmen Justeringer Kurs/Heading innstilling...53 Tids/Timing justering...55 NMEA port setup, GPS WAAS setup Magnetron Gløde Spenning

5 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON ANTENNE ENHET RSB-0093 SKJERM ENHET RDP-141 GPS MOTTAKER GP-310B/320B WIND INDIKATOR FARTS INDIKATOR NAVIGATOR eller EKKOLODD (NMEA 0183) LIKERETTER PR-62 FARTØYETS NETT 12-24VDC FARTØYETS NETT 100/110/220/230 VAC 1φ, 50/60 Hz EKSTERN ALARM XH3-BZ-L970 Standard tilførsel Tilleggs tilførsel Lokal tilførsel 5

6 0.2 UTSTYRS LISTE Standard utstyr Name Type Code No. Qty Remarks Antenne RSB Enhet Skjerm Enhet RDP CP set For antenne enhet, inkludert EMI kabel CP Antenne kabel (10 m) Installasjon CP set Antenne kabel (15 m) Materiell* CP Antenne kabel (20 m) CP set For skjerm enhet, inkludert skruer for monterings oppheng Reservedeler * SP set Sikring *: Se pakk liste på slutten av bruksanvisningen. Opsjoner Navn Type Kode Nr. Ant. Merknader Alarm Utstyr. XH3-BZ-L Med plugg, 0.9 m Kabel Utstyr. MJ-A7SPF Plugg i ene enden, 5 m, for NMEA Kabel Utstyr. MJ-A15A7F For NMEA, 0.5 m, Plugg i begge endene, (7P-7P/6P) Kabel Utstyr. A15A7F P-7P, for NMEA, 2 m Kabel Utstyr. MJ-A10SPF Antenne Monterings Brakett Likeretter OP PR VAC PR VAC 1 PR VAC PR VAC Antenne kabel, 30 m, for 24 VDC spenning For montering av antenne enheten på seilbåter 6

7 1. BETJENING 1.1 Betjenings Kontrollere Markør Tast: Velger meny enher, justerer VRM, EBL og markør Velger visnings modus Åpner/lukker menyer, avslutter operasjon Åpner dialog boks for justering av gain,a/c SEA,A/C Rain Velger radar avstand Slår på/av vakt alarm Gir meny snarveier Viser Merke meny for å justere EBL og VRM. Forsyner markørs bredde og lengde til en navigator. Kort trykk: Strøm på Langt trykk: Strøm av Momentant trykk /strømmen på): Åpner dialog boksen for justering av skjermens kontrast og lysstyrke og modus valg Skjerm enhet Hvordan fjerne dekkplaten Plasser tumlene dine i senteret av dekkplaten, og løft dekkplaten mens du trykker med tumlene. 7

8 1.2 Indikasjoner - Avstand - Avstands ring intervaller - Zoom - Vaktmann Simulerings modus - Ekko slepespor - Vakt alarm (Inn eller Ut) - Ekko etterslep - Interferens undertrykker - Regn refleksjons undertrykker Vakt sone Markør Kurs linje Avstands ringer Navigasjons data (Krever passende giver) - EBL peiling - VRM avstand Avstand, peiling og gjenstående tid til markør posisjon. (Markør bredde og lengde er tilgjengelig om radaren er koplet til en navigator) Indikasjoner Om LCD Denne høy kvalitets LCD n viser bedre enn 99.9% av bildets elementer. De gjenstående 0.01% kan falle ut eller lyse, dette er imidlertid ikke en indikasjon eller feil, det er karakteristikken til LCD n. 8

9 1.3 Strøm På/Av Trykk på [POWER/BRILL] tasten for å slå på strømmen. Enheten piper, oppstarts skjermen vises, og enheten sjekker deretter ROM og RAM for korrekt operasjon og viser deretter program nummeret. ROM og RAM kontrollene viser OK eller NG (No Good). Om NG vises, forsøk å trykke en tast untatt [POWER/BRILL] tasten for å starte operasjonen. Imidlertid, om ikke utstyret fungerer korrekt, kontakt din leverandør for råd. Oppstarts skjerm Etter at oppstarts testen er ferdig, viser en timer gjenstående tid for oppvarming av magnetronet (utstyret som sender radar pulser), teller ned fra 1:00 til 0:00. For å slå av strømmen, trykk og hold nede [POWER/BRILL] tasten til skjermen blir blank. Tiden som gjenstår til strømmen blir slått av blir talt ned på skjermen. Merk 1: I kalde omgivelser kan skjermen vises som foggy/tåkete når strømmen slås på men vil snart bli gjenopprettet til normale forhold. Merk 2: Eksempel skjermene i denne bruksanvisningen vil ikke nødvendigvis vise det samme som på din skjerm. Skjermen du ser avhenger av din system konfigurasjon og utstyrs innstillinger. 1.4 Sending, Standby Etter at strømmen er slått på og magnetronet er varmet opp, vises ST-BY (Standby), som indikerer at radaren er klar til å sende radar pulser. For å veksle mellom sending og standby, gjør følgende: 1. Trykk på [POWER/BRILL] tasten kort for å vise brilliance/contrast (lysstyrke/kontrast) justerings vinduet. 9

10 Lysstyrke/kontrast justerings vindu 2. Trykk på [MODE] tasten for å veksle mellom standby og sending. Merk: Om du forsøker å sende før ST-BY vises, vil den akkustiske alarmen lyde og radaren vil ikke sende pulser. Vent inntil ST-BY vises. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet. Når radar pulser blir sendt blir radar mottakeren automatisk avstemt. Ekkoer vises i fire nivåer av digitalisert video i henhold til ekko styrken. Når et mål er under en markør (VRM, EBL, kurs linje, avstands ring) vil parten av markøren hvor målet ligger vises i negativt bilde. 1.5 Justere Skjermens Kontrast, Lysstyrke 1. Trykk på [POWER/BRILL] tasten kort for å vise brilliance/contrast justerings vinduet. Lysstyrke/kontrast justerings vinduet 2. Trykk på eller for å justere kontrast. 3. Trykk på eller for å justere lysstyrke. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 10

11 Merk 1: Andre vindu enn meny vinduer slettes når det ikke har vært aktivitet innen 10 sekunder. Merk 2: Når strømmen blir slått på igjen etter at utstyret har blitt slått av med minimum lysstyrke, vil radaren starte opp med minimum lysstyrke, etter at oppstarts skjermen vises. Juster lysstyrken om nødvendig. 1.6 Velge Avstanden Den valgte avstanden bestemmer automatisk avstands ring intervallene, nummeret av avstands ringer og puls repitisjons antallet. 1. Trykk på [RANGE+] eller [RANGE-] tasten for å velge avstand. Avstanden og avstands ring intervallene vises i øvre venstre hjørne av skjermen. Plassering av avstand og avstands ring intervall indikasjonene 1.7 Mottaker Følsomhet [GAIN] tasten justerer følsomheten (gain) til mottakeren. Den fungerer nøyaktig på samme måte som volum kontrollen til en radio mottaker, forsterker mottatte signal. Følsomheten blir automatisk justert i forhold til sjø forholdene, og du kan også justere den manuelt. Den korrekte innstillingen er slik at bakgrunns støy så vidt er synlig på skjermen. Om du innstiller for lite følsomhet, kan svake ekko mistes. På den andre siden vil for mye følsomhet vise for mye bakgrunns støy; svake mål kan mistes pga. dårlig kontrast mellom ønskede ekkoer og bakgrunns støyen på skjermen. 1. Trykk på [GAIN] tasten sammenhengende inntil skjermen viser som neste bilde. 11

12 Gainjusterings vindu 2. Trykk på eller for å velge AUTO eller MANU etter ønske. Automatisk gain justering a) Trykk på for å åpne automatisk gain opsjons vinduet. Automatisk gain opsjoner b) Trykk på eller for å velge ROUGH, MODERATE eller CALM avhengig av sjø forholdene. c) Trykk på Press for å lukke vinduet. Manuell gain justering Samtidig som du iaktar skjermen og gain avstemmings stolpediagrammet, trykk på eller for å innstille gainet. Innstillings området er Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 1.8 Undertrykke Sjøoverflate Refleksjoner I dårlig vær, vil refleksjoner fra sjøoverflaten, kallt sea clutter/sjø refleksjoner, bli mottatt fra flere mil rundt eget fartøy og skjule nære mål. Denne situasjonen kan forbedres ved passende undertrykking av sjøoverflate refleksjonene med A/C SEA kontrollen. I de fleste tilfeller undertrykk refleksjonene inntil de forsvinner i le side, men fortsatt synbare i vind siden. Om innstillingen er for lav, vil mål bli skjult i refleksjonene, men om den er satt for høyt, vil både sjøoverflate refleksjoner og mål forsvinne fra skjermen. 12

13 En felles misforståelse er å over-undertrykke sjøoverflate refleksjonene slik at de forsvinner helt. Du kan se hvor farlig det kan være ved å innstille opp til maksimum A/C SEA: En mørk sone vil bli skapt nær senteret av skjermen, noe som forårsaker tap av nære mål. Denne mørke sonen er enda mere farlig om følsomheten ikke er justert korrekt. La alltid litt sjøoverflate refleksjoner være synlig på skjermen, juster først automatisk for deretter å finjustere med manuell kontroll om nødvendig. Sjøoverflate refleksjoner ved skjerm senteret 1. Trykk på [GAIN] tasten sammenhengende inntil skjermen viser som neste bilde. A/C SEA justerings vindu 2. Trykk på eller for å velge AUTO eller MANU etter ønske. Automatisk A/C SEA justering a) Trykk på for å åpne automatisk A/C SEA opsjons vinduet. A/C SEA opsjoner 13

14 b) Trykk på eller for å velge ROUGH, MODERATE eller CALM avhengig av sjø forholdene. c) Trykk på for å lukke vinduet. Manuell A/C SEA justering 3. Samtidig som du iaktar skjermen og A/C SEA avstemmings stolpediagrammet, trykk på eller for å innstille A/C SEA. Innstillings området er Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 1.9 Undertrykke Regn Refleksjoner Den vertikale strålebredden til antennen er designet for å se overflate mål selv om fartøyet ruller. Imidlertid vil antennen med dette designet også plukke opp regn refleksjoner (regn, snø, eller hagl) på samme måte som normale mål. Illustrasjonen under viser utseende til regn refleksoner på skjermen. A/C RAIN kontrollen justerer mottakerens følsomhet som også A/C SEA kontrollen gjør men heller i en lengre tidsperiode (lengre avstand). Desto høyere innstilling desto større anti-refleksjons effekt. Regn refleksjon ved senter av skjermen 1. Trykk på [GAIN] tasten sammenhengende inntil skjermen viser som neste bilde. A/C RAIN justerings vindu 14

15 2. Samtidig som du iaktar skjermen og A/C RAIN avstemmings stolpediagrammet, trykk på eller for å justere A/C RAIN. Innstillings området er Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte Måle Avstanden Peilingen til et mål kan måles med avstands ringene, med markøren og med VRM (Variable Range Marker/Variabel Avstands Markør). Måle avstand med markør Bruk markør tasten for å plassere markøren på innside kanten av målet. Avles avstanden til markøren i bunnen av høyre hjørne av skjermen. Måle avstand med avstands ringer Tell antall ringer mellom senter av skjermen og målet. Kontroller avstands ring intervallet og bedømm distansen til ekkoet fra inner kanten til nærmeste ring. Merk: Avstands ringene kan slås på eller av med RINGS på side 1 av System menyen. Måle avstand med VRM 1. Trykk på [MARK] tasten for å vise Mark menyen. Mark meny 2. Trykk på [ALARM] tasten for å vise VRM, som er en punktert linje for å adskille fra avstands ringene. 3. Bruk markør tasten for å plassere VRM på innside kanten av målet. 4. Kontroller VRM utlesingen på bunnen av venstre hjørne av skjermen for å finne avstanden til målet. For å forankre VRM på skjermen, trykk på [MENU/ESC] tasten. For å fjerne VRM, trykk på [ALARM] tasten to ganger med MARK MENU vist. 15

16 Hvordan måle avstanden med VRM og markør 1.11 Måle Peilingen Peilingen til et mål kan måles med markøren og EBL (Electronic Bearing Line/Elektronisk Peilings Linje). Måle peilingen med markøren Bruk markør tasten for å plassere markøren på innside kanten av målet. Les av peilingen til målet i bunnen av høyre hjørne. Måle peilingen med EBL 1. Trykk på [MARK] tasten for å vise Mark menyen. Mark menyen 2. Trykk på [GAIN] tasten for å vise EBL, som er en punktert linje for å adskille fra kurs linjen. 3. Bruk markør tasten for å gjennomskjære målet med EBL. 4. Kontroller EBL utlesingen på bunnen av venstre hjørne på skjermen for å finne peilingen til målet. For å forankre EBL, trykk på [MENU/ESC] tasten. For å fjerne EBL, trykk på [GAIN] tasten to ganger med MARK MENU vist. 16

17 Måle avstand med EBL og markør 1.12 Flytte Visningen Eget fartøy s posisjon, eller sweep utgangspunkt, kan flyttes manuelt eller automatisk for å ekspandere synsfeltet uten å skifte til en lengre avstand. Standard flytte metode er manuell. Om flytting er aktiv når navigasjons data blir vist, blir navigasjons data automatisk fjernet. 1. Bruk markør tasten for å plassere markøren til der du ønsker å flytte eget fartøy s posisjon. 2. Trykk på [MODE] tasten for å vise Display Mode menyen. Visnings modus menyen 3. Trykk på for å velge SHIFT (MANUAL). Merk: Om SHIFT (AUTO) er vist, åpne System menyen og sett SHIFT MODE til MANUAL. For ytterliger detaljer, se SHIFT MODE. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 17

18 Hvordan manuell flytting viser For å kansellere flytte visningen, åpne Display Mode menyen, velg NORMAL og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten Zoom Zoom egenskapen tillater deg å doble størrelsen av et valgt område. Om zoom er aktivert når navigasjons data er vist, vil navigasjons data automatisk fjernes. 1. Bruk markør tasten for å plassere markøren hvor du ønsker å zoome. 2. Trykk på [MODE] tasten for å vise visnings modus menyen. Visnings modus menyen 3. Trykk på for å velge ZOOM. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. ZOOM vises i toppen av venstre hjørne når zoom egenskapen er slått på. 18

19 Zoom visning For å kansellere zoom visningen, åpne Display Mode menyen, velg NORMAL og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. For å velge ny zoom plassering, returner til NORMAL modus og repeter zoom prosedyren Bruker Meny Oversikt Bruker menyen, som består av tre sider av menyer, inneholder 12 enheter som brukeren kan innstille i henhold til forholdene. 1. Trykk på [MENU] tasten for å åpne User menyen. Bruker meny, side 1 2. Trykk på eller for å skrolle menyen for å vise ønsket enhet i negativt bilde. Bruker meny, side 2 og 3 19

20 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet for valgt enhet. For eksempel, viser illustrasjonen under interferens undertrykker vinduet. Interferens undertrykker opsjoner 4. Trykk på eller for å velge ønsket opsjon. 5. Trykk på for å fortsette meny betjening, eller trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrere ditt valg og lukke User menyen. 20

21 Bruker meny beskrivelse Enhet INT REJECTION ECHO STRETCH FTC NOISE REJECTION WATCHMAN TIME HUE PANEL DIMMER HDG LINE OFF ECHO TRAIL TRAIL BRILLIANCE TRIPLOG RESET? SYSTEM MENU Beskrivelse Undertrykker radar interferens. Strekker ekkoer i avstands retning eller avstands og peilings retning. Reduserer regn refleksjoner. Undertrykker støy. Periodisk kontroll av mål innen vakt sone. Velger ekko og bakgrunns fargenyans. Justerer betjenings panelets bakgrunnsbelysning. Slår av kurslinjen temporært. Viser ekko bevegelse med etterglød. Justerer lysstyrken på ekko slepespor. Nullstiller utseilt distanse. Åpner system menyen. For beskrivelse se kapittel Kurs Linje Kurs linjen indikerer fartøyet s kurs og er den heltrukne linjen som vises på null grader på peilings skalaen. For kortvarig å fjerne kurs linjen for å se på mål som ligger rett foran eget fartøy, gjør følgende: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge HDG LINE OFF fra side Trykk på for å slå av kurs linjen. Linjen vises ikke når man trykker på. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 21

22 1.16 Interferens Undertrykker Gjensidig radar interferens kan oppstå i nærheten av andre skips radarer som opererer på samme frekvens bånd (9 GHz). Det blir sett på skjermen som et antall lysende prikker enten i et irregulært mønster eller i en formfor kurvede spøkelsesaktige prikkede linjer som strekker seg fra senter til kanten av bildet. Denne typen av interferens kan reduseres ved å aktivere interferens undertrykker kretsen. IR og undertrykker nivå indikator L, M eller H vises i topp høyre hjørne når interferens undertrykker kretsen er på. Utseende til interferens Slå av interferens undertrykker når ikke interferens eksisterer, for å unngå å miste små mål. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å åpne INT REJECTION fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 4. Trykk på eller for å velge OFF, LOW, MEDIUM eller HIGH etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte Støy Undertrykker Støy undertrykkeren demper hvit støy, som vises på skjermen som mange prikker tilfeldig spredt over hele viningen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge NOISE REJECTION fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 4. Trykk på eller for å velge OFF, LOW eller HIGH etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 22

23 1.18 Ekko Slepespor, Slepespor Lysstyrke Ekko slepespor er etterglød til mål ekko som representerer bevegelsen relativt til eget fartøy. De er nyttige for å følge mål bevegelsen. Ekko slepespor 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge ECHO TRAIL fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. Ekko slepespor opsjonene 4. Trykk på eller for å velge ønsket tid. 5. Trykk på for å lukke opsjons vinduet. 6. Trykk på for å velge TRAIL BRILLIANCE. 7. Trykk på for å velge opsjons vinduet. 8. Trykk på eller for å velge LOW eller HIGH etter ønske. 9. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Ekko Forlengelse Mål ekko på lang avstand tenderer til å minske, noe som gjør dem vanskelig å se. For å forsterke mål videoen på lange avstander, bruk ekko forlengelse egenskapen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge ECHO STRETCH fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 23

24 4. Trykk på eller for å velge OFF, LOW eller HIGH etter ønske. LOW forlenger ekkoer i peilings retningen; HIGH forlenger ekkoer i avstands og peilings retning. Skjermen viser ES L eller ES H i topp høyre hjørne avhengig av ditt valg. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Hvordan ekko forlengelse virker 1.20 Vakt Alarm Vakt alarmen tillater operatøren å sette ønsket avstand og peiling for en vakt sone. Når fartøy, øyer, landskap, etc. kommer inn i vakt sonen, vil den akkustiske alarmen lyde for å tilkalle din oppmerksomhet. Alarmen vil lyde for mål som kommer inn i eller går ut av sonen avhengig av sone status etter at alarmen har blitt satt. Innstilling av en vakt sone 1. Bruk markør tasten for å plassere markøren ved topp venstre hjørne for sonen og trykk deretter på [ALARM] tasten. 2. Bruk markør tasten for å plassere markøren ved bunn høyre hjørne for sonen og trykk deretter på [ALARM] tasten. 24

25 Hvordan innstille en vakt sone Hvordan bestemme type av vakt sone Etter at vakt sonene er innstilt, kontrollerer systemet om det eksisterer ekko på innsiden av vakt sonen, noe som tar fra ca. 8 til 12 sekunder. Når kontrollen er ferdig, G(IN) eller G(OUT) overskriver G(---) ved topp høyre hjørne. G(IN): Når ingen ekko finnes i sonen, vises "G(IN)". Den akkustiske alarmen lyder når ekko kommer inn i vakt sonen. G(OUT): Om der finnes ekko inne i vakt sonen, vises "G(OUT)". Den akkustiske alarmen lyder for alle ekko som går ut av vakt sonen. Innover og utover alarmer. 25

26 Merk: "UP RNG" erstatter G(IN) eller G(OUT) når vakt sonen ikke er innenfor avstanden som er i bruk. Om dette skjer, endre avstanden for å vise vakt sonen igjen. Slå av den akkustiske alarmen Når et ekko bryter vakt sonen, blinker målet og den akkustiske alarmen lyder. Du kan slå av den akkustiske alarmen med [ALARM] tasten. Kansellere vakt sonen og vakt alarmen Trykk på og hold nede [ALARM] tasten inntil vakt sonen er fjernet Watchman/Vaktmann Watchman aktiverer/sender radaren i ett minutt for å kontrollere om mål har kommet inn i eller forlatt vakt sonen fra forrige sending. Om ingen endringer har funnet sted, går radaren inn i standby for det antall minutter som er innstilt for watchman egenskapen. Om endringer har funnet sted, lyder den akkustiske alarmen, watchman blir kansellert og radaren sender. Denne egenskapen er nyttig for å forlenge levetiden til magnetronet. Hvordan watchman/vaktmann fungerer 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge WATCHMAN TIME fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. Watchman/vaktmann tids opsjoner 4. Trykk på eller for å velge ønsket tid inaktiv, dvs., tiden radaren venter i standby, 5, 10 eller 20 minutter. 26

27 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Undertrykke Regn Refleksjoner på Stor Avstand Ved ugunstige værforhold, produserer skyer, regn eller snø spray-liknende falske ekkoer som svekker oppdagelse av mål på stor avstand. Disse ekkoer kan undertrykkes ved å slå på FTC. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten. 2. Trykk på eller for å velge FTC fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 4. Trykk på eller for å velge OFF eller ON etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. FTC vises ved topp høyre hjørne når FTC er aktiv Panelet s Bakgrunns Belysning Du kan justere panelets bakgrunns belysning som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Velg PANEL DIMMER fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 4. Velg OFF, LOW, MEDIUM eller HIGH etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Fargemetning/Hue Standard innstilling for fargemetning (DAY) viser ekkoer i grå fargenyanser på hvit bakgrunn, som er mest passende for å se om dagen. For å se om natten kan du reversere dette arrangementet. Legg merke til at utstyret alltid starter opp med standard fargemetnings innstilling. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge HUE fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 4. Trykk på eller for å velge DAY eller NIGHT etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 27

28 1.25 Nullstille Utseilt Distanse Du kan nullstille utseilt distanse som nedenfor. Du behøver en navigator eller hastighets logg for å vise utseilt distanse. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. 2. Trykk på eller for å velge TRIPLOG RESET? fra side Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 4. Trykk på for å velge YES for å nullstille utseilt distanse. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen PROG Tasten [PROG] tasten fungerer som en meny snarvei tast. Du kan bruke alle User meny enhetene untatt TRIPLOG RESET? og SYSTEM MENU. Bruke PROG tasten 1. Trykk på [PROG] tasten. Opsjons vinduet som korresponderer med den programmerte enheten vises. I eksemplet nedenfor vises ekko forlengelses opsjons vinduet. Ekko forlengelse opsjons vindu 2. Trykk på eller for å velge ønsket opsjon. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke opsjons vinduet. Programmere PROG tasten 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne User menyen. P markerer nåværende funksjon til [PROG] tasten. 28

29 Bruker meny, side 1 2. Trykk på eller for å velge enheten som du ønsker å bruke. 3. Trykk på og hold nede [PROG] tasten (ca. tre sekunder) inntil du hører et pip. P flyttes til valgt enhet. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Sende ut Mål Posisjon til en Plotter Om radaren er integrert med en plotter, kan du sende ut mål posisjon til plotteren, og vise den posisjonen på plotterens skjerm med målet merket (X). Denne funksjonen behøver posisjon og kurs data. 1. Bruk markør tasten for å plassere markøren på et mål. 2. Trykk på [MARK] tasten for å vise Mark menyen. Merke meny 3. Trykk på [MARK] tasten igjen for å sende ut markør posisjonen. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Slå På/Av Navigasjons Data Navigasjons data vises på halve bunnen av skjermen som på illustrasjonen på neste side. Du kan slå navigasjons data visningen på eller av som vist på neste side. Merk: Når navigasjons data blir slått på og flytte eller zoom er aktiv, blir zoom eller flytte kansellert. 29

30 1. Trykk på [MODE] tasten. 2. Trykk på for å velge ON; for å velge OFF. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Eksempel på navigasjons visning 1.29 Innstilling av Nav Data/Navigasjons Data Visninger Brukeren kan arrangere nav data visninger etter ønske. Du kan vise mellom to og fire enheter og velge enheten og rekkefølgen på hvordan vise dem. For hvordan velge antall enheter som skal vises, se NAV DATA. 1. Slå på nav data med referanse til kapittel Trykk kort på [POWER/BRILL] tasten fulgt av [MODE] tasten for å gå inn i standby. 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet. 4. Trykk på markør tasten for å vise nav data innstillings vinduet. Nav data visning med nav data innstillings vindu 30

31 5. Trykk på eller for å velge data viduet som skal behandles. Det stiplede rektangelet markerer nåværende valg. 6. Trykk på eller for å velge enhet som skal vises. Se illustrasjonen nedenfor for tilgjengelige data. En beskrivelse av nav data visninger vises på neste bilde. Nav data vindu og enhet som kan vises 7. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke nav data innstillings vinduet. 31

32 32

33 1.30 System Meny System menyen inneholder i hovedsak enheter, som først innstilt, sjelden behøver hyppige justeringer. Du kan vise denne menyen ved å velge SYSTEM MENU fra side 3 på User menyen og trykk deretter på. System meny 33

34 System meny beskrivelse Side 1 av system menyen LANGUAGE/Språk: System språket er tilgjengelig på Engelsk, flere Europeiske språk og Japanesisk. For å endre språket, velg ønsket språk, og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. RANGE UNIT/Avstands enhet: Velger måle enhet for avstands måling mellom nautiske mil, kilometer og statute miles. DEPTH UNIT/Dybde enhet: Velger måle enhet for dybde måling mellom meter, fot, favner, Hiro (Japanese) og Passi/Braza. Krever dybde data. SPEED UNIT/Hastighets enhet: Velger måle enhet for hastighets måling mellom knop, mile pr. time og kilometer pr time. Krever hastighets data. WIND UNIT/Vind enhet: Velger måle enhet for vind måling mellom mile pr. time, kilometer pr. time og meter pr. sekund. Krever vind data. TEMP UNIT/Temperatur enhet: Velger måle enhet for måling av vann temperatur fra Celsius og Fahrenheit. Krever vann temperatur data. NAV DATA/Navigasjons data: Velger antall av navigasjons data som skal vises mellom to, tre og fire enheter. Krever formålstjenlige givere. KEY BEEP/Taste lyd: Et pip lyder for å bekrefte gyldig og ugyldig operasjon. Du kan slå denne lyden på eller av. RINGS/Ringer: Slår på eller av avstands ringene. WAYPOINT MARK/Waypoint merke: Waypoint merke viser plasseringen til et destinasjons waypoint som er satt på en navigator. Du kan slå på eller av dette merket. Krever en navigator. 34

35 Waypoint merke Side 2 av system menyen EBL REFERENCE/EBL referanse : EBL utlesing kan bli valgt mellom relativ (relativt til eget fartøy s kurs) eller true/sann (referert til Nord). Kurs data kreves for true/sann peiling. Merk: Om ikke peilings data kommer inn, brukes kurs data fra GPS navigatoren. I dette må fartøyet s hastighet være mere enn to knop. BEARING READOUT/Peilings utlesing: Kurs indikasjonen kan vises i true/sann eller magnetisk (magnetisk kompass) grader. Kurs data kreves for sann grader. CURSOR POSITION/Markør posisjon: Velger informasjonen som skal vises for markør posisjonen: bredde og lengde eller avstand og peiling fra eget fartøy. Bredde og lengde posisjon krever en navigator. TRIP SOURCE/Tripp kilde: Velger kriterier for kalkulering av utseilt distanse: bredde og lengde eller hastighet. Krever en navigator eller hastighets logg. WIND SPD/DIR/Vind hastighet/retning: True/sann er hastigheten og retningen (i relasjon til fartøyet s baug) til vind feltet eller målt når stilleliggende. Apparent/tilsynelatende er retningen (i relasjon til fartøyet s baug) og hastigheten til vinden som den vises til de ombord, relativt til hastigheten og retningen til fartøyet; kombinasjon av den sanne vinden og vinden forårsaket av fartøyet s bevegelse. Krever vind data. 35

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-44540-A DATE OF ISSUE: FEB. 2010 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken.

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008

SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008 Autohelm, HSB, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk og Sportpilot er UK registrerte varemerker av Raymarine UK Limited.

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIMRAD SX90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIMRAD SX90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2

STANSE OG KLIPPELINJE MODELL C2PL. 1. Beskrivelse av maskinen... 2 Innhold 1. Beskrivelse av maskinen... 2 2. Transport og montering av maskinen... 3 2.1 Transport av maskinen...3 2.2 Montering av maskinen...4 2.3 Fundamentplan...4 3. Beskrivelse av akser og retninger

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer