BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: Fax.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51"

Transkript

1 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: Fax.:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs liste...5 Ekstra utstyr BETJENING AV LS Kontroll Beskrivelse... 6 Hvordan fjerne dekkplaten Strøm På/Av Velge en Visning, Frequency... 8 Enkel frekvens visning...8 Dobbel frekvens visning...10 Markør-zoom visning...10 Bunn-zoom visning...11 Bunn-låst visning...11 Nav data visninger Innstillings Prosedyre Automatisk Bruk Hvordan automatisk bruk fungerer...14 Velge automatisk bruk...14 Område offset/forskyving...14 Gain offset/forskyving Manuell Bruk Velge manuell modus...16 Velge område

3 Velge basis område...16 Flytte området...17 Innstille gain Måle Dybde Velge Bilde Hastighet Dempe Interferens Dempe Lav Nivå Støy Slette Svake Ekkoer A-scope Visning Alarmer Alarm beskrivelse...25 Aktivere en alarm...25 Slå av den akkustiske alarmen Waypoint Registrere et waypoint på skjermen...28 Registering waypoint med L/L...29 Editere waypoint...30 Slette waypoint...30 Sette destinasjons waypoint Sette Opp Nav Data Visninger Andre Meny Enheter Side Side SYSTEM MENYEN System Menyen Side Side Side VEDLIKEHOLD, PROBLEMLØSING

4 3.1 Vedlikehold Rengjør Skjerm Enheten Giver Vedlikehold Bytte Sikring Batteri Spennings Varsling Problemløsing Diagnose Test Bilde Nullstille Hukommelsen

5 0 SYSTEM OVERSIKT System konfigurasjon Skjerm Enhet LS-4100 GPS Navigator eller Vind Giver Vann Temp./Hastighets Giver Strøm 12 VDC Giver Utstyrs liste Standard levering Navn Type Kode Nr. Ant. Merknad Skjerm enhet LS PSD Gjennom skrog mont MSD Gjennom skrog mont. Giver 520-5PWD Hekk mont PWD Triducer (givere pluss 525ST-MSD Gjennom skrog mont. spd/temp sensor) 525ST-PWD Hekk mont. Senke skruer (4 pcs., 5 x 20 SUS304, ) Installasjons Skiver (4 pcs., M4 x 20 SUS304, ) Materiell (CP ) Kabel tilb. (1 pc., MJ-A7SPF , , for strøm og data) Reserve deler (SP ) Template Sikring (2 pc., FGMB 1A 125V, Code No ) C ( , for innfelt mont), C ( , for skott mont.) Ekstra utstyr Navn Type Kode Nr. Ant. Merknad Kabelsplitter 02S For spd/temp giver Vann Temp. & ST-02MSB Velg Hastighets giver ST-02PSB en Gjennom skrog mont. 5

6 1 BETJENING AV LS Kontroll Beskrivelse Markør-tast Velger meny-eneheter, flytter VRM Velger visnings modus Åpner/Lukker menyer. Avslutter nåværende innstilling Justerer gain Velger basis dybde område Sender ut L/L posisjon til eksternt utstyr, registrerer valgt posisjon som et waypoint Langt trykk: Strøm på/av Kort trykk: Justerer skjermens kontrast og lysstyrke Hvordan fjerne dekkplaten. Skjerm enhet Plasser tommelfingrene dine i senter av dekkplaten, og løft dekkplaten samtidig som du presser med tommelfingrene. 6

7 1.2 Strøm På/Av Trykk på [POWER/BRILL] tasten i mere enn ett sekund for å slå på strømmen. Enheten piper, oppstarts bildet vises, og deretter kontrollerer utstyret om ROM og RAM fungerer korrekt og viser så program nummer. (Om NG (No Good) vises, forsøk å trykke på en tast untatt [POWER/BRILL] tasten for å starte betjening. Om utstyret ikke fungerer korrekt, kontakt din leverandør). Du kan trykke på en tast etter at utstyret er kontrollert for å starte betjeningen tidligere. Oppstarts bildet For å slå av strømmen, trykk og hold nede [POWER/BRILL] tasten inntill skjermen blir blank. Gjenstående tid til at strømmen blir slått av blir talt ned på skjermen. Merk: Eksemplene på skjermbilder som er vist i denne bruksanvisningen kan avvike fra det du ser på din skjerm. Bildene du ser er avhengig av din system konfigurasjon og utstyrets innstillinger. 1.3 Innstille Skjermen, Kontrast og Lysstyrke 1. Trykk kort på [POWER/BRILL] tasten for å vise kontrast/lysstyrke innstillings vinduet. Kontrast/Lysstyrke vinduet 2. For kontrast, trykk på [POWER/BRILL] tasten for å innstille kontrasten syklisk. (Du kan også bruke eller på markør-tasten for å innstille kontrast). (Innstillings området: 0 9). 3. For å innstille lysstyrke, bruk eller. (Innstillings område: 0 til 4) 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke kontrast/lysstyrke innstillings vinduet. Merk 1: Når strømmen blir slått på igjen etter å ha blitt slått av med minimum lysstyrke, vil minimum lysstyrke bli innstilt etter at utstyret har gått gjennom oppstarts sekvensen. (Oppstarts bildet vises med maksimum lysstyrke). Innstill lysstyrken etter behov. Merk 2: Om det ikke er aktivitet i et innstillings vindu innen syv sekunder vil skjermen gå tilbake til opprinnelig vindu. 7

8 1.4 Velge en Visning, Frequency Syv visninger er tilgjengelig: enkel frekvens (50 eller 200 khz), dobbel frekvens, markørzoom, bunn-zoom, bunn-låst, og nav data (to visninger). 1. Trykk på [MODE] tasten for å vise vinduet for valg av modus. Modus valg vindu 2. Trykk på [MODE] tasten igjen innen syv sekunder for å velge en modus. Du kan også velge en modus med eller. 3. For modus andre enn DUAL FREQ, velg frekvens. Trykk på for 50 khz eller for 200 khz. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet. Enkel frekvens visning 50 khz Ekkoloddet bruker hydroakkustiske signaler for å undersøke bunnforholdene. Desto lavere frekvens på signalet, desto bredere undersøkelses område. Derfor er 50 khz frekvensen nyttig for generell søking og for å bedømme bunnforholdene. 200 khz Desto høyere frekvens på det hydroakkustiske signalet, desto bedre oppløsning. På grunn av dette er 200 khz frekvensen ideell for detaljert observasjon av fiskestimer. Frekvens og deknings område 8

9 Typisk 50 khz visning 9

10 Dobbel frekvens visning 50 khz bildet vises på venstre side og 200 khz bildet på høyre. Denne visningen er nyttig for å sammenligne samme bildet med to forskjellige sende frekvenser. Dobbel frekvens visning Markør-zoom visning Denne modus ekspanderer et valgt område av normal bildet til full vertikal visning på venstre halvdel av skjermen. Du kan spesifisere området som skal ekspanderes ved å bruke VRM (Variable Range Marker/Variabel Område Markør), som du kan flytte med eller. Området mellom VRM og zoom område markøren, blir ekspandert. Markør-zoom visning 10

11 Bunn-zoom visning Denne modus ekspanderer bunn og bunn fisk med område bredden innstilt med ZOOM RANGE på SYSTEM menyen. Denne modus er nyttig for å bestemme bunn konturen. Når bunn dybden øker, flyttes visningen for å beholde bunn ekkoet i nedre del av skjermen. Bunn-zoom visning Bunn-låst visning Bunn-låst visning gir et normal bilde på høyre halvdel av skjermen og et 15 fots (5 meter)* bredt område i kontakt med bunnen blir ekspandert på venstre halvdel av skjermen. Denne modus er nyttig før å oppdage bunnfisk. * = Velges av bruker Bunn-låst visning 11

12 Nav data visninger Nav data visninger vises på venstre del av skjermen. Andre data enn dybde krever nødvendige givere. Det kan vises mellom to og fire enheter i en nav data visning og i rekkefølgen de skal vises i. Se kapittel 1.16 for å velge enheter som skal vises, NAV DATA-1 og NAV DATA-2 i kapittel 2.1 for å velge antallet enheter som skal vises. Eksempel på NAV DATA visninger (Standard innstilling) 12

13 1.5 Innstillings Prosedyre LS-4100 har tre menyer: Hoved, System og Installasjon. Nedenfor er basis menyen. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. Side 1 eller Side 2 av hoved menyen vises avhengig av siden som sist ble brukt. Hoved menyen, side 1 2. Bruk eller for å velge en enhet. For å se side 2 av hoved menyen, trykk på inntil visningen nedenfor vises. Hoved menyen, side 2 3. Trykk på for å vise valgt enhet s opsjons vindu. Eksemplet som er vist nedenfor er er opsjons vinduet for AUTO MODE. Auto modus opsjons vindu 4. Bruk eller for å velge opsjon eller registrere en numerisk verdi. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet, eller trykk på for å fortsette meny betjening. 13

14 1.6 Automatisk Bruk Hvordan automatisk bruk fungerer Den automatiske funksjonen velger automatisk korrekt gain, område skala og clutter. Den fungerer som følger: Området forandres automatisk for å vise bunn ekkoet på skjermen. Gain blir automatsk innstilt for å vise bunn ekkoet i mørkeste fargenyans. Clutter (på menyen), som demper lav-nivå støy, blir automatisk innstilt. Velge automatisk bruk Automatisk modus gir to valg av modus: cruising og fisking. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Trykk på for å velge AUTO MODE fra side 1 på hoved menyen. 3. Trykk på for å åpne modus opsjons vinduet. 4. Velg Cruising eller Fisking etter ønske. Cruising er for å følge bunnen. Fisking er for å søke etter fiskestimer. Siden Cruising bruker høyere clutter dempings innstilling, er den ikke anbefalt for å lete etter fisk svake fiske ekko kan bli undertrykt. Fisking viser klart svakere ekkoer. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Auto modus blir vist som (Auto-Fisking) eller (Auto-Cruising) i toppen av venstre hjørne på skjermen. Merk: Når man er i auto modus, kan ikke SHIFT og CLUTTER bli innstilt manuelt. Område offset/forskyving For å vise bunn etterslepet i detalj i automatisk modus, offset/forskyv området som nedenfor. 1. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten. Auto område offset vinduet 2. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten igjen for å velge ønsket forskyving (område: -100 til +300 ft). Legg merke til at om basis område blir endret blir forskyvingen innstilt til Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 14

15 Gain offset/forskyving Gain offset/forskyving lar deg overstyre gain innstillingen. 1. Trykk på [GAIN] tasten. Auto gain offset/forskyving vinduet 2. Trykk på eller tasten for å forskyve gain (innstillings område 5 til +5). Gain som blir valgt blir vist på toppen av skjermen som G (Gain) + (eller -) XX (offset verdi). 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. 15

16 1.7 Manuell Bruk Velge manuell modus 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Trykk på for å velge AUTO MODE fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise vinduet. 4. Velg Off med. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. vises i toppen av venstre hjørne på skjermen. Velge område Basis området og område flyttings funksjonen, brukt sammen, gir deg mulighet til å velge dybden du kan se på skjermen. Basis området kan sees på som et vindu i vann kolonnen og område flytting som et flyttbart vindu til ønsket dybde. Velge basis område Basis område kan velges med [RANGE] tasten utifra åtte områder som er vist i tabellen nedenfor. ( P/B i tabellen betyr Passi/Braza). Innstillings området kan arrangeres gjennom SYSTEM menyen. Standard områder Enhet Basis Område meter fot favner hiro* P/B *Japansk enhet for dybde måling 1. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten og skjermen vil vise noe liknende som på toppen av neste side. 2. Trykk på [+] eller [-] tasten på [RANGE] tasten igjen for å velge et basis område. Basis områder (standard) 3. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet. 16

17 Flytte området Basis området kan flyttes opp eller ned i manuell modus som følger: Window can be shifted up and down to select the depth. Display Område og flytte visnings konseptet 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Velg SHIFT fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å åpne flytte opsjons vinduet. Flytte vinduet 4. Bruk eller for å velge størrelse på ønsket flytting. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke vinduet. Merk: Bildet vil ikke bli vist om størrelsen på flyttingen er større enn aktuell dybde. 17

18 Innstille gain [GAIN] tasten innstiller følsomheten på mottakeren. Generelt, bruk høyere gain innstilling for større dybder og en lavere innstilling for grunnere farvann. Eksempel på korrekt og ukorrekt gain 1. Trykk på [GAIN] tasten og vinduet nedenfor vises. Gain innstillings vinduet 2. Når dobbel frekvens brukes, trykk på eller for å velge frekvens. 3. Trykk på [GAIN] tasten for å registrere. (Du kan også bruke eller.) Innstill slik at litt støy forblir på skjermen. 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke gain innstillings vinduet. 18

19 1.8 Måle Dybde VRM (Variable Range Marker) brukes til å måle dybden til fiskestimer etc.. Trykk på eller for å plassere VRM på objektet du ønsker å måle dybden på. Avles VRM dybden like over VRM. Hvordan måle dybde med VRM 1.9 Velge Bilde Hastighet Bilde hastighet bestemmer hvor raskt den vertikale skanne linjen går over skjermen. Når man velger bilde hastighet, vær da klar over at hurtig bilde hastighet vil ekspandere størrelsen på fiskestimer horisontalt på skjermen og en lav hastighet vil komprimere den. Legg merke til at bildet ikke blir oppdatert når bilde hastigheten blir stoppet. Vær derfor forsiktig nær du fører fartøyet under slike forhold. Bilde og bilde hastighet 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Velg PIC. ADVANCE fra side 1 av menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 19

20 Bilde hastighet opsjons vinduet 4. Bruk eller for å velge ønsket bilde hastighet. Skalaen i opsjons vinduet betyr antall skanne linjer produsert pr. sending. F.eks. betyr 1/8 at en skanne linje blir produsert for hver 8 sending. Stop fryser bildet og er nyttig for å ta et fotografi. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 20

21 1.10 Dempe Interferens Interferens fra annet akkustisk utstyr som opererer i nærheten eller annet elektronisk utstyr ombord i eget fartøy kan vises på skjermen som vist på figuren nedenfor. For å dempe interferens, gjør følgende: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge NOISE LIMIT fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket grad av demping. Av, Lav, Medium, eller Høy (høyest). 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Former av interferens Slå av støy begrenseren når ikke interferens finnes, svake ekkoer kan mistes. 21

22 1.11 Dempe Lav Nivå Støy Lav intensitet s prikker kan vises over meste parten av skjermen. Dette kommer fra avleiringer/alger i sjøen eller støy. Disse kan dempes ved å innstille CLUTTER på menyen. Når automatisk modus er i bruk, vil clutter automatisk bli undertrykt. Får å dempe lav nivå støy i manuell modus, gjør følgende: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge CLUTTER fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket grad av demping. 1, 2, 3,4, 5 eller 6. Desto høyere tall desto høyere grad av demping. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. For å slå av lav nivå støy demping, velg Off på punkt 4 og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. Clutter/birefleks visning 22

23 1.12 Slette Svake Ekkoer Avleiringer i sjøen eller refleksjoner fra plankton kan vises på skjermen med lav intensitet fargenyanser. Hvordan svake ekkoer vises Disse svake ekkoene kan fjernes som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge SIGNAL LEVEL fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket gra av demping. Av, Lav eller Høy (høyest). 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. For å slå av signal nivå funksjonen, velg "Off" på punkt 4 og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. 23

24 1.13 A-scope Visning Denne visningen viser ekkoer ved hver sending med forsterkning og fargenyans proporsjonalt med deres intensitet, på 1/4 av høyre side av skjermen. Dette er nyttig for å estimere typen av fiskestimer og bunn forhold. Merk: I dobbel frekvens visning, er A-scope visningen bare tilgjengelig ved høy frekvens visning. A-scope visning 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge A-SCOPE fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Bruk eller for å velge ønsket A-scope presentasjons type. Normal: Skjermen viser ekkoer ved hver sending med forsterkning og farge nyans proporsjonalt med deres intensitet. Peak: Peak-hold/maks. utslags bilde. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. For å slå av A-scope visning, velg Off på punkt 4 og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. 24

25 1.14 Alarmer Alarm beskrivelse LS-4100 har seks forhold som kan utløse både akkustisk og visuelle alarmer: bunn alarm, normal fisk alarm, bunn-låst fisk alarm, vann temperatur alarm, ankomst alarm og hastighets alarm. (Vann temperatur, ankomst og hastighets alarm krever hensiktsmessige givere). Bunn alarm: Bunn alarmen varsler deg når bunnen er innen alarm området som er innstilt. For å aktivisere bunn alarmen må dybden være vist. Fisk (normal) alarm: Fisk (normal) alarmen viser deg når fisk er innenfor et forhånds innstilt alarm område. Fisk (bunn-låst) alarm: Fish (bunn-låst) alarm, tilgjengelig i bunn-låst modus, lyder når fisk er innenfor en bestemt avstand fra bunnen. Legg merke til at bunn-zoom visningen må være aktiv for å bruke denne alarmen. Vann temperatur alarm: Vann temperatur alarmen varsler når vann temperaturen er innenfor (Innenfor alarm) alarm området som er innstilt eller under/over (utenfor alarm) området som er innstilt. Hastighets alarm: Hastighets alarmen varsler deg når hastigheten er innenfor (Innefor alarm) eller under/over (Utenfor alarm) den forut innstilte hastigheten. Ankomst alarm: Ankomst alarmen varsler når du er nær et waypoint med innstilt avstand. Aktivere en alarm 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten. 2. Bruk eller for å velge ALARM MENU fra side 2 på menyen.. 3. Trykk på for å vise ALARM menyen. 25

26 Alarm menyen 4. Bruk eller for å velge ønsket alarm. 5. Trykk på for å vise opsjons menyen. Alarm opsjoner 6. Bruk eller for å velge alarm type: Off: Alarm av, On: Alarm på Inside: Alarm utløst når hastighet (eller vann temperatur) er innenfor innstilt område. Outside: Alarm utløst når hastighet (eller vann temperatur) er utenfor innstilt område. 7. Trykk på for å lukke vinduet. For ARRIVAL ALARM/Ankomst Alarm innstilling, hopp til punkt Trykk på for å velge FROM. 9. Trykk på for å vise opsjons menyen. Dybde, temperatur, hastighets innstillings vindu 10. Bruk eller for å innstille start dybde, temperatur, eller hastighet etter ønske. 26

27 For FISH (B/L), er start dybden området fra bunnen. 11. Trykk på for å lukke vinduet. 12. Trykk på for å velge RANGE. 13. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 14. Bruk eller for å innstille alarm området. 15. For bunn alarm, temperatur alarm, hastighets alarm eller ankomst alarm, trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. For fisk alarm, trykk på for å lukke vinduet, og gå deretter til punkt Trykk på for å velge FISH LEVEL. 17. Trykk på for å vise opsjons menyen. Fisk nivå opsjoner 18. Bruk eller for å velge ekko styrke nivået som skal utløse en fisk alarm: Weak: Svake ekkoer (svakeste fargenyans på nivå søylen) Medium: Middels styrke ekkoer (middels fargenyans på nivå søylen) Strong: Sterke ekkoer (mørkeste fargenyans på nivå søylen) 19. Trykk på [MENU/ESC] tasten to ganger for å lukke menyen. Hvordan alarmen virker Merk: For å slå av en alarm, velg Off på punkt 5 i ovenstående prosedyre. 27

28 Slå av den akkustiske alarmen Den akkustiske alarmen lyder og tilhørende ikon vises og blinker når en alarm blir utløst. Du kan slå av den akkustiske alarmen ved å trykke på en vilkårlig tast. Men den akkustiske alarmen vil lyde igjen når alarm innstillingen blir overtrått. Merk: De akkustiske og visuelle alarmene blir frigitt mot den sist utløste alarmen når multiple alarmen er aktive Waypoint Waypoint kan bli brukt til: Registrere en posisjon for et viktig ekko som waypoint. 12 posisjoner kan registreres. Sende en waypoint posisjon til en plotter for å merke posisjonen på dennes skjerm. Finne avstand, peiling og time-to-go/gjenstående seilings tid til en lokasjon (waypoint) Merk: Dette krever bredde og lengde posisjon fra en navigator (f.eks. GPS). Registrere et waypoint på skjermen 1. Trykk på [MARK] tasten. Markøren vises sammen med waypoint registrerings instruksjoner. For å registrere et waypoint til eget fartøy s nåværende posisjon, gå til punkt 3. Merk: Om der ikke finnes posisjons data vil meldingen No position data/ingen posisjons data! vises. Kontroller navigatoren. 50 khz visning 2. Trykk på markør tasten for å plassere markøren der du ønsker. Bilde stoppes inntil punkt 3 er gjennomført, og instruksjons vinduet er integrert inn i nav visningen. 3. Trykk på [MARK] tasten igjen. Når TLL eller FURUNO-TLL er valgt på TLL OUTPUT på System menyen, vil bredde og lengde posisjon ved markøren bli sendt til navigatoren. En vertikal linje markerer lokasjonen. Videre vil visningen vise waypoint navnet (neste sekvensielle nummer) og posisjonen til lokasjonen valgt i punkt 2. 28

29 Waypoint data visning Merk: Om du forsøker å registrere det 13nde waypoint, vil meldingen Memory full/hukommelsen full! vises. Om dette er tilfelle, slett et uønsket waypoint for å kunne registrere et nytt. 4. For å lagre waypointet med samme navn gå til punkt 8, eller gå til punkt 5 for å endre navnet. 5. Trykk på for å åpne waypoint navn registrerings vinduet. Waypoint vindu, navn registrering 6. Bruk eller for å registrere karakter, eller for å flytte markør. Et navn kan innholde 10 alfanumeriske karakterer. Merk: Karakter rekkefølgen er A B Z _ 0 7. Trykk på for å velge ENT. 8. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrere waypointet. Registering waypoint med L/L 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 på menyen. 3. Trykk på. Waypoint liste 4. Bruk eller for å velge et tomt waypoint og trykk deretter på. Trykk på igjen. 29

30 Nytt waypoint vindu, navne registrering 5. Bruk eller for å registrere karakter, eller for å flytte markøren. 6. Trykk på for å velge ENT. 7. Registrer bredde og lengde, på samme måte som du registrerte waypoint navn. 8. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å registrere waypointet. Editere waypoint 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 på menyen. 3. Trykk på for å åpne waypoints listen. 4. Bruk eller for å velge et waypoint og trykk deretter på. 5. Bruk eller for å velge enheten som skal editeres (navn, bredde eller lengde). 6. Trykk på for å åpne data registrerings vinduet. 7. Bruk eller for å registrere karakter, eller for å velge lokasjon. 8. Trykk på for å velge ENT. 9. Trykk på [MENU/ESC] tasten. Slette waypoint 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten. 2. Bruk eller for å velge WAYPOINT LIST fra side 2 på menyen. 3. Trykk på for å åpne waypoint listen. 4. Bruk eller for å velge waypointet som skal slettes, og trykk deretter på. Merk: Du kan ikke slette et waypoint som er valgt som GOTO WPT. 5. Trykk på for å velge Erase/Slett. 6. Trykk på for å åpne opsjons vinduet. 7. Trykk på for å velge YES for å slette waypointet. Waypoint listen vises, med slettet waypoint blankt. 8. Trykk på [MENU/ESC] tasten to ganger for å lukke menyen. Sette destinasjons waypoint Sett et destinasjons waypoint for å finne avstand, peiling og gjenstående seilings tid til det punktet. Du kan se avstand og peiling til et waypoint. Time-to-go/gjenstående seilings tid blir vist på den digitale Time to Go visningen. 30

31 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge GOTO WPT fra side 2 på menyen. 3. Trykk på for å åpne waypoint listen. Waypoint liste 4. Bruk eller for å velge et waypoint. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen Sette Opp Nav Data Visninger Brukeren kan arrangere nav data visninger etter ønske. 1. Bruk [MODE] tasten for å vise NAV DATA-1 eller 2 visning, avhengig av hvilken du ønsker å sette opp. 2. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke modus valg vinduet. 3. Trykk på markør tasten for å vise NAV DATA SETUP vinduet. NAV DATA SETUP vinduet 4. Bruk eller for å velge et ønsket data visnings vindu. En kortstrek-linje omskriver ditt valg. 5. Bruk eller for å velge enheten som skal vises. Se nedenfor for en beskrivelse av visningene. 31

32 Nav data vindu og enheter som kan vises 6. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å avslutte. Merk: Du kan velge antall nummer av enheter som skal vises i en nav data visning med NAV DATA-1 og NAV DATA-2 på System menyen. Nav data visning-1 32

33 NAV data visning Andre Meny Enheter Denne seksjonen beskriver meny enheter som ikke er tidligere omtalt. Side 1 FARGE NYANSER/HUE (Bilde Farger) To bilde farge arrangementer er tilgjengelig. Dag og Natt. Dag viser ekkoer på en hvit bakgrunn. Natt viser dem på en svart bakgrunn. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å vise menyen. 2. Bruk eller for å velge HUE fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Bruk eller for å velge Day/Dag eller Night/Natt etter ønske. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. HVIT LINJE/WHITE LINE Hvit linje funksjonen viser fremkanten av bunn ekkoet i hvitt. Dette er nyttig for å atskille bunn fisk nær bunnen. 33

34 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge WHITE LINE fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Bruk eller for å velge Off/Av, Tone/Fargenyans eller Mesh/Maske etter ønske. Mesh viser hvit linjen i mørkere fargenyans enn Tone. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Hvordan hvit linje fungerer DYBDE GAIN/DEEP GAIN Deep Gain/Dybde Gain kompenserer for utbredelses dempning til ultrasoniske bølger. Den gjør dette ved å utjevne ekko presentasjonen slik at fiskestimer av samme størrelse vises med lik tetthet på både grunt og dypt farvann. I tillegg reduserer den overflate støy. 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge DEEP GAIN fra side 1 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Velg Low/Lav, Medium/Middels, eller High/Høy etter ønske. High/Høy gir størst grad av gain reduksjon for på grunne farvann. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Side 2 TRIPP NULLSTILLING/TRIP RESET Denne enheten resetter tripp distansen til Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge TRIP RESET? fra side 2 på menyen. 3. Trykk på. 4. Trykk på for å resette tripp distansen. Pipetoner høres når tripp distansen blir resatt. 5. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. Merk: For å resette odometeret/kilometertelleren til null, slett hukommelsen. GAIN ADJ 200, GAIN ADJ 50 Om gain er for høy eller for lav, eller gain lav og høy frekvens vises ubalansert, kan du kompensere for dette som følger: 34

35 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge GAIN ADJ 200 eller GAIN ADJ 50 fra side 2 på menyen. 3. Trykk på for å vise opsjons vinduet. 4. Bruk eller for å sette summen. Innstillings området er 50 til Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. DYPGÅENDE/DRAFT Standard dybde visning viser distansen fra svingeren. Om du heller vil vise distansen fra sjøoverflaten, innstill fartøyet s dybde som følger: 1. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å åpne hoved menyen. 2. Bruk eller for å velge DRAFT fra side 2 på menyen. 3. Trykk på og deretter bruk eller for å sette dybde. Innstillings området er 15.0 til (meter,fot). 4. Trykk på [MENU/ESC] tasten for å lukke menyen. 35

36 2 SYSTEM MENYEN System menyen består i hovedsak av enheter som når de først er innstilt ikke har behov for hyppige justeringer. Du kan vise menyen ved å velge SYSTEM MENU på side 2 av hoved menyen og trykke på. 2.1 System Menyen System menyer Side 1 SPRÅK/LANGUAGE: System språket er tilgjengelig på Engelsk, flere Europeiske språk og Japansk. For å endre språk, velg ønsket språk og trykk deretter på [MENU/ESC] tasten. 36

37 DYBDE ENHET/DEPTH UNIT: Velg dybde enhet blant meter, fot, favner, passi/braza og hiro (Japansk). HASTIGHETS ENHET/SPEED UNIT: Velg hastighets enhet blant knop, mph og km/t. Krever hastighets data. VIND ENHET/WIND UNIT: Velg vind enhet blant m/s, knop, km/t, mph. Krever vind hastighets data. TEMPERATUR ENHET/TEMP UNIT: Velg temperatur enhet blant Celsius eller Fahrenheit. Krever temperatur data. TEMPERATUR GRAF/TEMP GRAPH: Slår på/av vann temperatur visning. Temperatur skala området er 16 ( F) i Narrow/Smal ; 40 ( F) i Wide/Bred. Krever vann temperatur data. Vann temperatur visning (bred, F) NAV DATA-1, -2: Velg nummeret av navigasjons data enheter som skal vises på nav data visningene, fra to, tre eller fire enheter. Krever tilgjengelige nav data. VANN TYPE/WATER TYPE: Velg vann type som du skal bruke LS-4100 i, Salt- eller Ferskvann. TASTE LYD/KEY BEEP: Slår på/av taste lyd. BATTERI SPENNING/BATT VOLTAGE: Slår på/av batteri spennings indikasjonen (vises i topp høyre hjørne av skjermen). Når den er på erstatter den bilde hastighets indikasjonen. Side 2 NAVIGASJONS VISNING/NAV DISPLAY: Velg nav data visningen som skal vises i nav data vinduet på toppen av venstre hjørne. Du kan velge mellom temperatur/hastighet, bredde/lengde, avstand og peiling, kurs over grunn, tripp distanse eller vind hastighet. Krever tilgjengelige nav data. 37

38 Nav vindu NMEA0183: Velg NMEA versjon for navigator; Ver. 1.5, Ver. 2.0 eller Ver TLL UTGANG/TLL OUTPUT: Kople inn/ut utgang av TLL (Target Latitude, Longitude/Mål bredde, lengde) posisjion når [MARK] tasten blir brukt. TLL sender ut bredde og lengde posisjon. FURUNO-TLL, er tilgjengelig når tilkopling av navigator som kan sende ut FURUNO TLL, sender ut bredde og lengde, vann temperatur, dybde, osv.. PEILING/BEARING: Fartøyet s kurs og peiling til et waypoint kan vises i sann eller magnetisk peiling. Magnetisk peiling er sann peiling pluss (eller minus) jorden magnetiske deviasjon. Krever peilings data. VIND HASTIGHET/RETNING/WIND SPD/DIR: Velg vind hastighet og retnings referanse mellom sann og relativ. Krever vind giver. Apparent/Relativ: Retningen (i relasjon til fartøyet s baug) og hastigheten til vinden vises til de ombord, relativt til hastigheten og retningen til fartøyet, kombinert med sann vind og vinden forårsaket av fartøyet s bevegelse. Sann/True: Hastigheten og retningen (i relasjon til fartøyet s baug) av vind feltet eller målt når det ligger stille. TRIPP KILDE/TRIP SOURCE: Velg hastighets kilde for tripp distanse indikasjon, egen (transducer med hastighets giver eller separat hastighets giver) eller NMEA. TEMPERATUR KILDE/TEMP SOURCE: Velg kilde for vann temperatur, Av, Egen (giver med temperatur giver eller separat temperatur giver) eller NMEA. HASTIGHETS KILDE/SPEED SOURCE: Velg kilde for hastighet: Av, Egen (giver med hastighets giver eller separat hastighets giver) eller NMEA. Krever hastighets data. TEMPERATUR KALIBRERING/TEMP CALIB.: Om vann temperatur fra giver generert vann temperatur indikasjonen er feil, kan du korrigere den her, når Own/Egen er valgt som temperatur kilde. F.eks. om vann temperatur indikasjonen er 2 høyere enn aktuell vann temperatur, registrer -2. Innstillings området er -40 F til +40 F. HASTIGHET KALIBRERING/SPEED CALIB.: Om hastighet fra giver generert hastighet indikasjonen er feil, kan du korrigere den her, når Own/Egen er valgt som hastighets kilde. F.eks. om hastighets indikasjonen er 10% lavere enn aktuell hastighet, registrer +10. Innstillings området er 50% til +50%. Side 3 BASIS OMRÅDE 1 BASIS OMRÅDE 8/BASIC RANGE 1 - BASIC RANGE 8: Innstill hvert av de åtte basis områdene. (Valgbare områder: 7 til 1500 fot). Merk 1: Alle standard basis områdene blir resatt når dybde enheten blir endret. Derfor bør du endre dybde enhet før du endrer basis områdene. 38

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIMRAD SX90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIMRAD SX90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-44540-A DATE OF ISSUE: FEB. 2010 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken.

Detaljer

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.

Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2. Typegodkjent Electronic Chart and Display Information System (ECDIS), sertifisert av DNV. Software edition: 4.7.2 Manual edition: 2.3 Side 2 TECDIS Manual TECDIS Manual Side 3 Innhold KAPITTEL 1: GENERELL

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker. ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning Acrobat VGA TM Bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av Acrobat VGA fra Enhanced Vision. Handy Tech Norge er eneforhandler i Norge for Enhanced Vision, og som alle deres produkter er Acrobat VGA designet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer