TIL VÅRE AKSJONÆRER. 1. Status på driften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL VÅRE AKSJONÆRER. 1. Status på driften"

Transkript

1 Alaris Media Network Inc. 601 University Ave #125 Sacramento, CA TIL VÅRE AKSJONÆRER 1. Status på driften Alaris Media Network Inc. har nå vært gjennom et år med til dels omfattende endringer i selskapets virksomhet. Endringer som vi mener har lagt grunnlaget for en fremtidig verdiøkning for dere som aksjonærer. Selskapet hadde ved inngangen av året fire (4) skilt operative i Las Vegas, to utenfor Las Vegas Convention Center og to på flyplassen. I tillegg hadde vi muligheten til å leie inn opptil fire (4) mobile skilt til bruk på de største messene. På våre fire (4) stasjonære skilt hadde vi totalt i underkant av seere hver dag. Ved utgangen av året vil vi ha syv (7) skilt operative, ett (1) i Las Vegas, ett (1) i Sacramento, ett (1) i San Francisco, tre (3) i Los Angeles og ett (1) i Dallas. Totalt vil vi ha 1,9 millioner seere hver dag på våre operative skilt. Vi har ytterligere tre (3) skilt til montering og igangsetting i januar og februar 2002, med en total trafikk på ytterligere seere hver dag. To (2) av disse er i Sacramento og ett (1) i Los Angeles. Ved utgangen av februar vil vi nå totalt 2,6 millioner seere hver dag, tilsvarende nesten en milliard seere hvert år. Ved inngangen til 2001 hadde vi operativt en total LED skjermflate på 156 kvadratmeter. Av disse er 84 kvadratmeter fjernet i løpet av året bl.a. fra flyplassen i Las Vegas og vil bli benyttet på vårt kommende nettverk i New York. Vi har i løpet av året montert totalt 610 kvadratmeter LED skjermflate fordelt på seks (6) skilt hvor det største er på 2 x 64 kvadratmeter. De tre (3) skiltene som skal ferdigstilles i løpet av februar, vil øke totalt skjermflate med ca. 300 kvadratmeter, og samlet gi Alaris en portefølje med ti (10) operative skilt med en total skjermflate på over 900 kvadratmeter med totalt 2,6 millioner seere. I tillegg har vi sikret oss tilgang til de største messene i Las Vegas hvor vi vil benytte inntill fire (4) mobile skilt. Selskapet vil fra januar 2001 til februar 2002 ha økt sin annonse kapasitet med 2600%, (26 ganger). Denne kapasitetsøkningen forventes å få betydelig resultateffekt fra og med fjerde kvartal Ett av våre nye mellomstore skilt som kommer opp i februar har allerede en dekning på 95% noe som tilsvarer et brutto salg på US $ per måned for Dette skiltet alene gir et netto bidrag på over US $ i måneden. Salget er gjort av Skyhawk Communications. Vi har nå forhandlet ferdig og er i ferd med å underskrive en strategisk allianse med utendørs divisjonen til verdens største media selskap, Clear Channel Communication (www.clearchanneloutdoor.com NYSE:CCU) som det redegjøres for senere i aksjonærbrevet. Vi har også inngått et samarbeid med General Growth Properties (www.generalgrowth.com NYSE: GGP) i forbindelse med LED skjermer på to av deres kjøpesentre. Vi ser for oss en betydelig vekst i antall seere på våre LED skilt utover i 2002 og videre i årene som kommer som en følge av ytterligere vekst i skjermkapasitet.

2 2. Revidert årsregnskap for år 2000 Vi har i løpet av året vært involvert i en rekke forhandlinger om finansiering av nye skilt, inngåelse av langsiktige leiekontrakter, inngåelse av en rekke samarbeidsavtaler samt deltatt på et større offentlig anbud i regi av staten California (et anbud vi for øvrig gikk seirende ut av). For å ikke svekke vår forhandlingsposisjon i dette anbudet har vi ikke ønsket for mye fokus på vår finansielle stilling ved årsskiftet 2001/2002, og det fullstendige årsregnskapet for 2000 har derfor blitt holdt tilbake inntill nå. Selskapet har fått medhold fra revisor om en full avskrivning av aksjepostene i Saratoga Holding og Strong Consept AS på nærmere US $2,5 millioner. Dette medfører at resultatet for 2000 blir ytterligere svekket i forhold til de nøkkeltall som ble presentert i våres. Det vi derimot har oppnådd er at vår balanse ved inngangen til år 2001 kun gjenspeiler de verdier og forpliktelser som er knyttet til våre LED nettverk. Styret oppfatter egenkapitalsituasjonen til Alaris som tilfredstillende, og det foreligger ingen planer om emisjoner i selskapet på dagens kursnivåer for å eventuelt akselerere veksten ytterligere. Komplett regnskap og revisors beretning vil være tilgjengelig for gjennomsyn ved personlig henvendelse til selskapets hovedkontor i Sacramento. Utdrag fra det reviderte regnskapet vil bli sendt våre aksjonærer så snart dette er praktisk mulig. 3. Et mulig samarbeid med ett større reklameselskap i Nevada Selskapet har siden mars 2001 vært involvert i forhandlinger med et større reklameselskap om et samarbeide rundt salg av reklame, samt profilering av Las Vegas utenfor staten Nevada. Dette selskapet er involvert i salg av reklame for både LVCVA og Monorailen samt de største hotellene i Las Vegas. Vi hadde på det tidspunkt et uavklart forhold til Monorailen og LVCVA som nå er avklart. Disse diskusjonene ble avsluttet den 27 mars i år med følgende utgang for Alaris; 1. En erstatning fra Las Vegas Monorail på US $1,5 millioner for tapte inntekter i forbindelse med flytting av et skilt, samt tilgang til to nye skilt på veggen utenfor Convention senteret og to skilt inne på monorailen. Alaris fikk utbetalt dette beløpet medio april. 2. En avtale med Convention senteret og deres reklameagenter om salg av reklame på våre skilt i forbindelse med de 8 største kongressene i året. Dette for å unngå conflict of interest mellom Show managerne og Alaris. Vi outsourced som en følge av dette den 1. oktober alt vårt salgsarbeid i Las Vegas til Exhibitor One og la ned vårt kontor der. En operasjon som medførte at selskapet kuttet US $ i faste månedlige kostnader. 3. Det ble for to uker siden fremmet et forslag til endelig løsning på samarbeidet med LVCVA som i hovedsak går ut på at de løser oss fra kontrakten mot en kompensasjon samt sletting av gjeld. Utfallet av disse forhandlingene avhenger av tilslutning fra styret i LVCVA, Saken skal drøftes i styret medio januar neste år. En kompensasjon vil i så tilfelle komme som en ekstraordinær inntekt i 1. kvartal neste år. 4. En avtale med et reklamebyrå i Nevada om forhåndskjøp av reklame over de neste fem (5) årene på i første omgang tre (3) skilt. Arbeidet med denne avtalen stoppet opp etter den 11. september da Las Vegas opplevde 30% svikt i antall besøkende og en rekke hoteller sto i fare for å gå overende. Sist uke ble forhandlingene gjenopptatt og det ble fremmet et forslag som vil bli iverksatt så snart det foreligger en endelig avtale med LVCVA. Det er mye politikk involvert i disse forhandlingene og vi vet av erfaring at dette kan ta lenger tid enn vi tidligere har blitt forespeilet. Det har derfor vært et viktig poeng for styret at vi så raskt som mulig skulle bygge ut våre nettverk utenfor Las Vegas for å gjøre oss mindre avhengig av dette. Det er derfor med stor tilfredshet vi nå kan legge siste hånd på vårt nye LED nettverk i Los Angeles. Ett nettverk som vil bidra betydelig til selskapets inntjening i årene som kommer. 4. Alaris Media Network inngår strategisk allianse med verdens største media selskap Alaris har nylig inngått en strategisk allianse med Clear Channel Communication (www.clearchanneloutdoor.com) NYSE: (CCU). Samarbeidet dreier seg i første omgang om et joint venture på statiske skilt Clear Channel allerede har oppe og der vi vil oppgradere disse til LED skilt. Alaris vil leie disse lokalitetene av Clear Channel, og drifte disse via sine nettverk mot en andel av leieinntektene som Clear Channel forhandler frem. Avtalen omfatter i tillegg en salgsavtale der Clear Channel vil representere alle Alaris sine eksisterende og kommende LED skilter via sitt salgsnett. Clear Channel Outdoor har i dag

3 over statiske skilt i sin portefølje. Clear Channel er kjent for våre norske aksjonærer via sine datterselskaper Fram reklamebyrå og MORE Group 5. Status på utbyggingen av våre LED Billboard nettverk Vi satt oss som mål ved inngangen av 2001 at vi skulle ha minst tre (3) operative nettverk i løpet av året. Dette målet er vi i disse dager i ferd med å nå. Vi har i dag operative skilter i Sacramento, Los Angeles, San Francisco, Dallas og Las Vegas. Samt en rekke nye under ombygging og utbygging. Nedenfor følger en oversikt over Alaris portefølje av skilt. 100% kapasitetsutnyttelse på disse 10 skiltene tilsvarer årlige brutto salgsinntekter i størrelsesorden US $ millioner på dagens rater. Los Angeles: Vi har i dag ett (1) operativt skilt i Los Angeles; South Gate. I løpet av få dager vil vi ha ytterligere to (2) skilt i Los Angeles: Hollywood Park 405 og Hollywood Park 105. Disse tre (3) har en total trafikk på seere hver dag og alle skilt vil være i full drift fra 1. januar I tillegg har vi under bygging et (1) skilt i Crystal Park med en trafikk på seere hver dag som vi forventer ferdigstilt i februar Totalt vil LED nettverket i Los Angeles alene ha en trafikk på nesten 1,3 millioner seere om dagen. Skiltene er et resultat av et samarbeid med Electric Media som frem til i dag har hatt operatør ansvaret på disse. Vi har siden slutten av august bygget om disse skiltene med ny LED teknologi og vil ha installert over 400 kvadratmeter ny skjermflate til en total kostnad på ca. US $8 millioner. Vi har for 2002 kalkulert med at vi innen utgangen av 1. kvartal vil ha oppnådd ca 50% kapasitetsutnyttelse på disse fire skiltene. South Gate, LA South Gate Ferdigstilt november Kostnad US $ 1,8 millioner Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ i mnd. Størrelse: 2x 54 kvadratmeter

4 Hollywood Park 405 Ferdigstilt desember 2001 Kostnad: US $ 2.2 mill Trafikk: seere hver dag Inntekstpotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2x73 kvadratmeter Hollywood Park 105 Ferdigstilt desember 2001 Kostnad: US $ 2.2 mill Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ i mnd. Størrelse: 2x73 kvadratmeter Crystal Park, US 91 Ligger ved Crystal Park Hotel & Casino Ferdigstilles januar/februar 2001 Kostpris: US $1,8 millioner Trafikk: seere hver dag. Inntektspotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2x54 kvadratmeter

5 Nord California, Sacramento: Vi deltok i våres på et offentlig anbud tilrettelagt av Staten California for oppsett og drift av et (1) LED skilt samt fire (4) statiske skilt på Cal Expo, downtown Sacramento. LED skiltet alene har en trafikk på biler om dagen og står i et trafikk knutepunkt på motorveien mellom Sacramento og Reno. Vi gikk seirende ut av anbudet og må i den forbindelse ut med US $1 million til staten California i løpet av LED Skiltet som er på totalt 120 kvadratmeter skiltflate (2x60) har en byggekostnad på US $1,4 millioner og er ferdig finansiert av Thalman Financial (www.thalmanfinancial.com). Vi forventer at dette skiltet vil være operativt fra månedsskiftet februar/mars Cal Expo: Ferdigstilt: Februar/Mars 2002 Kostnad: US $1,4 millioner Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ per måned Størrelse: 2x60 kvadratmeter Vi har allerede forhåndssolgt reklame gjennom Skyhawk Communication for US $ pr mnd for neste år på dette skiltet. De statiske skiltene antas i tilegg å bidra med netto US $ pr mnd f.o.m og i 10 år fremover (basert på dagens priser). Ved et månedlig salg på US $136,000 får vi følgende resultat fra driften av Cal Expo utenom de statiske skiltene: Inntekter US $136,000 Lease kostnad US $ 30,800 Leie til Grunneier US $ Andre driftskostnader US $ 5,000 Resultat US $ 65,200

6 Roseville Auto Mall: Dette skiltet har vært operativt i nærmere tre (3) år og hatt en gjennomsnittlige mnd inntekt på ca US $ Skiltet står i dag ved Roseville Auto mall utenfor Sacramento og har en trafikk på biler om dagen. Inntektene siden overtagelse har ligget i overkant av US $ i mnd med 50% kapasitetsutnyttelse. Skiltet har i dag en netto profitt på ca US $ i måneden og Skyhawk Communications står for salget på dette. Roseville Auto Mall Kostnad: US $ Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2x28 kvadratmeter Sprekles Park, Manteca Vi har under bygging et skilt ved Manteca utenfor Sacramento. Dette er planlagt ferdigstilt i januar 2002 og skiltet har en trafikk på biler i døgnet. Vi har i samarbeid med Skyhawk Communications allerede solgt kontrakter for US $ per måned på dette skiltet. Sprekles Park Ferdigstilt: Januar 2002 Kostnad: US $ Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > i mnd Størrelse: 2x28 kvadratmeter

7 5.1 Strategisk samarbeid med General Growth Properties Alaris har som en del av utbyggingen av sine nettverk inngått et strategisk samarbeid med en av USAs ledende kjøpesenterkjeder General Growth Properties (www.generalgrowth.com) NYSE: (GGP). Samarbeidet dreier seg i første omgang om LED skjermer på to (2) av kjøpesentrene til GGP, Southland Mall i Hayward utenfor San Francisco og Vista Ridge Mall i Lewisville utenfor Dallas. Avtalen omfatter også en salgsavtale der kjøpesentrene skal være med å selge reklame til sine leietagere. Hayward Southland Mall, Ferdigstilt: Desember 2001 Kostnad: US $275,000 Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > i mnd Størrelse: 2 x 37 kvadratmeter * Vi er i ferd med den siste finpussen på dette skiltet og det vil være ferdigstilt om fem dager. Vista Ridge Mall, Dallas Skiltet er lokalisert på Interstate 35 Freeway i nærheten av Dallas Ft. Worth Airport. Skiltet står sentralt i et større regionalt kjøpesenter eiet av General Growth Properties. Ferdigstilt september 2001 Kostnad: US $ 275,000 Trafikk: per dag Inntektspotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2 x 26 kvadratmeter

8 6. Finansiering Ombyggingen av South Gate i Los Angeles og Cal Expo i Sacramento, Southland Mall utenfor San Francisco, og Vista Ridge utenfor Dallas er finansiert ved at selskapet fikk finansiering på US $3,25 millioner fra Thalman Financial (www.thalmanfinancial.com), samt at selskapet tilførte US $ i egenkapital som var avsatt på en depositumskonto. Finansierings avtalene er separate og løper over 5 år. Vi har også inngått en finansieringsavtale med YESCO, som er vår leverandør av LED skjermer, der vi i september ble innvilget en langsiktig leasing avtale på US $8 millioner. YESCO har i tillegg garantert for US $2,1 millioner i forbindelse med utbyggingen av Hollywood Park. Vi har i dag ytterligere fire (4) LED skilt på lager som er ferdig finansiert og klare til å monteres i New York og Sacramento. 7. Videre ekspansjonsplaner Vi har i dag fem (5) LED skilt under planlegging i New York i samarbeid med vår partner GVA Williams (www.gvawilliams.com ), hvorav ett i SOHO er klart til utbygging men hvor arbeidet ble utsatt i ytterligere 6 mnd pga terroren 11. september. I San Francisco har vi to (2) nye skilt under planlegging hvorav det ene vil være et resultat av et joint venture med verdens største media selskap, Clear Channel Outdoor. Vi er også i forhandlinger om å bygge flere skilt med Clear Channel Outdoor, blant annet på Sunset Boulevard i Hollywood, Los Angeles. Vi holder på med ytterligere skiltutbygging og så snart byggetillatelsene er klare vil vi kunngjøre disse. To (2) av disse er Folsom Automall utenfor Sacramento og Tracy Automall utenfor San Francisco. 8. Las Vegas Monorail Utbyggingen av monorailen går sin gang og den ventes å bli ferdigstilt våren Vi har i løpet av året inngått kontrakt med Monorail selskapet om å sette opp ett (1) LED på den nye stasjonen som bygges i forbindelse med utbyggingen av Las Vegas Convention Center. 9. Las Vegas Convention Center (LVCVA) Styret i Alaris Media Network har tatt en beslutning om å forhandle frem en løsning med Las Vegas Convention Center om å bli kjøpt ut av den kontrakten vi har som gir oss tilgang til å annonsere inne på convention senteret de neste 10 årene. Dette fordi kapitalkostnaden ved å ha dette nettverket tilgjengelig er alt for høy i forhold til den avkastingen vi kan få på investert kapital andre steder, f. eks langs motorveiene i California eller på Manhattan. Inntill vi har en løsning på plass med LVCVA vil vi benytte vår innleide flåte av mobile skilt på de større messene som COMDEX og MAGIC samt opprettholde vårt skilt ved Main Marquee (eller liknende) inntil tre (3) byggetillatelser er klare i NY. De tre (3) skiltflatene vil deretter bli flyttet til NY der de vil gi en betydelig høyere avkastning.

9 10. Budsjett for 2002 Alle tall i US $ Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total Advertising Sales Total Expenses Net Income Before Tax Kommentarer til budsjettet: Størst usikkerhet knyttet til inntektene i 1. kvartal pga nøyaktige tidspunkter for igangsetting av skiltene. Tallene reflekterer 50% belegg på skiltene samt at det tar inntil 3 mnd å få fylt opp til 50% etter at skiltet er montert. Terroraksjonen den 11. september har hatt stor innvirkning på økonomien og har også rammet reklame markedet generelt. En rekke reklameselskaper forventer reduserte inntekter i 4. kvartal, og de første månedene ut i år Sannsynligvis vil ikke Alaris sine LED skilt oppleve den samme nedgangen som trykte media og radio. Uansett har vi i våre budsjetter tatt høyde for den forverrede markedssituasjonen ved at vi har justert ned våre rate cards med inntill 30% fra nivået før 11. september. Vi legger til grunn at prisene igjen øker gradvis tilbake til nivået før 11. september i løpet av andre halvår Leasingkostnadene antas å øke etter hvert som nye skilt settes opp. Det benyttes i hovedsak 5 og 10 års nedbetaling på leasing. Kostnad på US $ 1 million til Staten California i forbindelse med Cal Expo er belastet budsjettet i sin helhet i 2002, jevnt fordelt på alle 4 kvartalene. Tabellen nedenfor indikerer inntektsnivå ved ulik utnyttelsesgrad på skiltene. Break-even nivå ligger rundt US $ 5,8 millioner i brutto advertising sales pr år. Alle tall i US $ Andel av skiltene solgt ut: 100% 75% 50% Break Even Total Advertising Sales Total Expenses Net Income Before Tax Fremtidig vekst Selskapet har som målsetting å sette opp minimum 5 nye skilt årlig med en minimum kapasitet pr skilt på seere hver dag, tilsvarende det vi i dag har på våre skilt i Los Angeles Vi har i dag under planlegging for oppsetting i 2002 ytterligere to (2) skilt i San Francisco, tre (3) i Los Angeles, ett til to (1-2) i Las Vegas, tre (3) i Sacramento og fem (5) i New York. 12. Endret eierstruktur i selskapet I løpet av det siste året har en rekke aksjer byttet eiere. Over 3,8 millioner aksjer er omsatt mot 6,5 millioner i hele Totalt er det utestående aksjer som er fordelt på aksjonærer. Forskjellen fra tidligere perioder med stor omsetning i aksjen er at i år har det vært en betydelig større andel norske aksjonærer på selgersiden på lavere nivåer. Tendensen viser at aksjene går fra norske og til utenlandske aksjonærer. Basert på siste aksjonærutskrift kontrollerer utenlandske aksjonærer i dag over 37% av selskapet. Tar vi med norske statsborgere bosatt i utlandet er eierandelen over 50%. Fortsetter denne utviklingen fremover vil styret ettervert vurdere en listing av selskapet i USA.

10 13. Andre forretningsområder Safety Solutions Vi er i forhandlinger med en potensiell kjøper av produktet Medisafe og vil komme tilbake med resultatet fra disse forhandlingene så snart de foreligger. Det som så langt ser ut til å bli løsningen er en kombinasjon av noe penger up-front pluss en prosentandel av omsetning. Confirm AS Alaris kjøpte opp innmaten og utestående fordringer etter konkursen i Strong Consept. Deretter gjennomførte vi en emisjon mot en rekke ledende ansatte og tidligere aksjonærer. Confirm er i dag inne i sin 3 driftsmåned og utviklingen er tilfredstillende. Alaris sitter i dag på 37% av aksjene. Vi tar ikke aktivt del i driften av selskapet men har valgt å være med videre for å ivareta den merverdi som vi mener ligger i produktet Net-Blast. På sikt vil vi selge oss helt ut av selskapet. 14. Oppsummering Selv om tallene ser lovende ut for neste år og videre fremover, vil vi allikevel påpeke at det fortsatt er knyttet usikkerhet til hvor fort vi klarer å fylle opp de enkelte skiltene på reklamekontrakter, prisutviklingen på reklame utover i året samt hvor raskt vi kan få på plass ytterligere byggetillatelser. Vi forventer et spennende 2002, og tror året vil bli godt for våre aksjonærer. Vi ønsker alle våre aksjonærer en riktig god jul. Sacramento/Oslo 15 desember Styret i Alaris Media Network Inc Tom Langeland Styreleder Finn Erik Aker Jon Erik Jensen Guttorm Wærholm Jeff Wall Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen

Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Notat Til: Fra: Kopi: Aker Kværner Holding AS v/bjarne Borgersen Aker Solutions ASA v/leif H. Borge (CFO) og Christopher L. Sveen (Chief Legal Counsel) Trond Brandsrud Dato: 18. desember 2013 Angående:

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss.

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. ÅRS RAPPORT 2008 2 Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. Innhold 4 5 6 7 8-9 10-14 15 16-17 18-23 24-25 26-27 28-31

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

SAS konsernets Årsrapport 2002

SAS konsernets Årsrapport 2002 SAS konsernets Årsrapport 2002 & Miljørapporten www.sasgroup.net SAS konsernet www.sasgroup.net SAS konsernet er Skandinavias største børsnoterte fly- og reiseselskap. SAS konsernet tilbyr flytransport

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer