TIL VÅRE AKSJONÆRER. 1. Status på driften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL VÅRE AKSJONÆRER. 1. Status på driften"

Transkript

1 Alaris Media Network Inc. 601 University Ave #125 Sacramento, CA TIL VÅRE AKSJONÆRER 1. Status på driften Alaris Media Network Inc. har nå vært gjennom et år med til dels omfattende endringer i selskapets virksomhet. Endringer som vi mener har lagt grunnlaget for en fremtidig verdiøkning for dere som aksjonærer. Selskapet hadde ved inngangen av året fire (4) skilt operative i Las Vegas, to utenfor Las Vegas Convention Center og to på flyplassen. I tillegg hadde vi muligheten til å leie inn opptil fire (4) mobile skilt til bruk på de største messene. På våre fire (4) stasjonære skilt hadde vi totalt i underkant av seere hver dag. Ved utgangen av året vil vi ha syv (7) skilt operative, ett (1) i Las Vegas, ett (1) i Sacramento, ett (1) i San Francisco, tre (3) i Los Angeles og ett (1) i Dallas. Totalt vil vi ha 1,9 millioner seere hver dag på våre operative skilt. Vi har ytterligere tre (3) skilt til montering og igangsetting i januar og februar 2002, med en total trafikk på ytterligere seere hver dag. To (2) av disse er i Sacramento og ett (1) i Los Angeles. Ved utgangen av februar vil vi nå totalt 2,6 millioner seere hver dag, tilsvarende nesten en milliard seere hvert år. Ved inngangen til 2001 hadde vi operativt en total LED skjermflate på 156 kvadratmeter. Av disse er 84 kvadratmeter fjernet i løpet av året bl.a. fra flyplassen i Las Vegas og vil bli benyttet på vårt kommende nettverk i New York. Vi har i løpet av året montert totalt 610 kvadratmeter LED skjermflate fordelt på seks (6) skilt hvor det største er på 2 x 64 kvadratmeter. De tre (3) skiltene som skal ferdigstilles i løpet av februar, vil øke totalt skjermflate med ca. 300 kvadratmeter, og samlet gi Alaris en portefølje med ti (10) operative skilt med en total skjermflate på over 900 kvadratmeter med totalt 2,6 millioner seere. I tillegg har vi sikret oss tilgang til de største messene i Las Vegas hvor vi vil benytte inntill fire (4) mobile skilt. Selskapet vil fra januar 2001 til februar 2002 ha økt sin annonse kapasitet med 2600%, (26 ganger). Denne kapasitetsøkningen forventes å få betydelig resultateffekt fra og med fjerde kvartal Ett av våre nye mellomstore skilt som kommer opp i februar har allerede en dekning på 95% noe som tilsvarer et brutto salg på US $ per måned for Dette skiltet alene gir et netto bidrag på over US $ i måneden. Salget er gjort av Skyhawk Communications. Vi har nå forhandlet ferdig og er i ferd med å underskrive en strategisk allianse med utendørs divisjonen til verdens største media selskap, Clear Channel Communication (www.clearchanneloutdoor.com NYSE:CCU) som det redegjøres for senere i aksjonærbrevet. Vi har også inngått et samarbeid med General Growth Properties (www.generalgrowth.com NYSE: GGP) i forbindelse med LED skjermer på to av deres kjøpesentre. Vi ser for oss en betydelig vekst i antall seere på våre LED skilt utover i 2002 og videre i årene som kommer som en følge av ytterligere vekst i skjermkapasitet.

2 2. Revidert årsregnskap for år 2000 Vi har i løpet av året vært involvert i en rekke forhandlinger om finansiering av nye skilt, inngåelse av langsiktige leiekontrakter, inngåelse av en rekke samarbeidsavtaler samt deltatt på et større offentlig anbud i regi av staten California (et anbud vi for øvrig gikk seirende ut av). For å ikke svekke vår forhandlingsposisjon i dette anbudet har vi ikke ønsket for mye fokus på vår finansielle stilling ved årsskiftet 2001/2002, og det fullstendige årsregnskapet for 2000 har derfor blitt holdt tilbake inntill nå. Selskapet har fått medhold fra revisor om en full avskrivning av aksjepostene i Saratoga Holding og Strong Consept AS på nærmere US $2,5 millioner. Dette medfører at resultatet for 2000 blir ytterligere svekket i forhold til de nøkkeltall som ble presentert i våres. Det vi derimot har oppnådd er at vår balanse ved inngangen til år 2001 kun gjenspeiler de verdier og forpliktelser som er knyttet til våre LED nettverk. Styret oppfatter egenkapitalsituasjonen til Alaris som tilfredstillende, og det foreligger ingen planer om emisjoner i selskapet på dagens kursnivåer for å eventuelt akselerere veksten ytterligere. Komplett regnskap og revisors beretning vil være tilgjengelig for gjennomsyn ved personlig henvendelse til selskapets hovedkontor i Sacramento. Utdrag fra det reviderte regnskapet vil bli sendt våre aksjonærer så snart dette er praktisk mulig. 3. Et mulig samarbeid med ett større reklameselskap i Nevada Selskapet har siden mars 2001 vært involvert i forhandlinger med et større reklameselskap om et samarbeide rundt salg av reklame, samt profilering av Las Vegas utenfor staten Nevada. Dette selskapet er involvert i salg av reklame for både LVCVA og Monorailen samt de største hotellene i Las Vegas. Vi hadde på det tidspunkt et uavklart forhold til Monorailen og LVCVA som nå er avklart. Disse diskusjonene ble avsluttet den 27 mars i år med følgende utgang for Alaris; 1. En erstatning fra Las Vegas Monorail på US $1,5 millioner for tapte inntekter i forbindelse med flytting av et skilt, samt tilgang til to nye skilt på veggen utenfor Convention senteret og to skilt inne på monorailen. Alaris fikk utbetalt dette beløpet medio april. 2. En avtale med Convention senteret og deres reklameagenter om salg av reklame på våre skilt i forbindelse med de 8 største kongressene i året. Dette for å unngå conflict of interest mellom Show managerne og Alaris. Vi outsourced som en følge av dette den 1. oktober alt vårt salgsarbeid i Las Vegas til Exhibitor One og la ned vårt kontor der. En operasjon som medførte at selskapet kuttet US $ i faste månedlige kostnader. 3. Det ble for to uker siden fremmet et forslag til endelig løsning på samarbeidet med LVCVA som i hovedsak går ut på at de løser oss fra kontrakten mot en kompensasjon samt sletting av gjeld. Utfallet av disse forhandlingene avhenger av tilslutning fra styret i LVCVA, Saken skal drøftes i styret medio januar neste år. En kompensasjon vil i så tilfelle komme som en ekstraordinær inntekt i 1. kvartal neste år. 4. En avtale med et reklamebyrå i Nevada om forhåndskjøp av reklame over de neste fem (5) årene på i første omgang tre (3) skilt. Arbeidet med denne avtalen stoppet opp etter den 11. september da Las Vegas opplevde 30% svikt i antall besøkende og en rekke hoteller sto i fare for å gå overende. Sist uke ble forhandlingene gjenopptatt og det ble fremmet et forslag som vil bli iverksatt så snart det foreligger en endelig avtale med LVCVA. Det er mye politikk involvert i disse forhandlingene og vi vet av erfaring at dette kan ta lenger tid enn vi tidligere har blitt forespeilet. Det har derfor vært et viktig poeng for styret at vi så raskt som mulig skulle bygge ut våre nettverk utenfor Las Vegas for å gjøre oss mindre avhengig av dette. Det er derfor med stor tilfredshet vi nå kan legge siste hånd på vårt nye LED nettverk i Los Angeles. Ett nettverk som vil bidra betydelig til selskapets inntjening i årene som kommer. 4. Alaris Media Network inngår strategisk allianse med verdens største media selskap Alaris har nylig inngått en strategisk allianse med Clear Channel Communication (www.clearchanneloutdoor.com) NYSE: (CCU). Samarbeidet dreier seg i første omgang om et joint venture på statiske skilt Clear Channel allerede har oppe og der vi vil oppgradere disse til LED skilt. Alaris vil leie disse lokalitetene av Clear Channel, og drifte disse via sine nettverk mot en andel av leieinntektene som Clear Channel forhandler frem. Avtalen omfatter i tillegg en salgsavtale der Clear Channel vil representere alle Alaris sine eksisterende og kommende LED skilter via sitt salgsnett. Clear Channel Outdoor har i dag

3 over statiske skilt i sin portefølje. Clear Channel er kjent for våre norske aksjonærer via sine datterselskaper Fram reklamebyrå og MORE Group 5. Status på utbyggingen av våre LED Billboard nettverk Vi satt oss som mål ved inngangen av 2001 at vi skulle ha minst tre (3) operative nettverk i løpet av året. Dette målet er vi i disse dager i ferd med å nå. Vi har i dag operative skilter i Sacramento, Los Angeles, San Francisco, Dallas og Las Vegas. Samt en rekke nye under ombygging og utbygging. Nedenfor følger en oversikt over Alaris portefølje av skilt. 100% kapasitetsutnyttelse på disse 10 skiltene tilsvarer årlige brutto salgsinntekter i størrelsesorden US $ millioner på dagens rater. Los Angeles: Vi har i dag ett (1) operativt skilt i Los Angeles; South Gate. I løpet av få dager vil vi ha ytterligere to (2) skilt i Los Angeles: Hollywood Park 405 og Hollywood Park 105. Disse tre (3) har en total trafikk på seere hver dag og alle skilt vil være i full drift fra 1. januar I tillegg har vi under bygging et (1) skilt i Crystal Park med en trafikk på seere hver dag som vi forventer ferdigstilt i februar Totalt vil LED nettverket i Los Angeles alene ha en trafikk på nesten 1,3 millioner seere om dagen. Skiltene er et resultat av et samarbeid med Electric Media som frem til i dag har hatt operatør ansvaret på disse. Vi har siden slutten av august bygget om disse skiltene med ny LED teknologi og vil ha installert over 400 kvadratmeter ny skjermflate til en total kostnad på ca. US $8 millioner. Vi har for 2002 kalkulert med at vi innen utgangen av 1. kvartal vil ha oppnådd ca 50% kapasitetsutnyttelse på disse fire skiltene. South Gate, LA South Gate Ferdigstilt november Kostnad US $ 1,8 millioner Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ i mnd. Størrelse: 2x 54 kvadratmeter

4 Hollywood Park 405 Ferdigstilt desember 2001 Kostnad: US $ 2.2 mill Trafikk: seere hver dag Inntekstpotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2x73 kvadratmeter Hollywood Park 105 Ferdigstilt desember 2001 Kostnad: US $ 2.2 mill Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ i mnd. Størrelse: 2x73 kvadratmeter Crystal Park, US 91 Ligger ved Crystal Park Hotel & Casino Ferdigstilles januar/februar 2001 Kostpris: US $1,8 millioner Trafikk: seere hver dag. Inntektspotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2x54 kvadratmeter

5 Nord California, Sacramento: Vi deltok i våres på et offentlig anbud tilrettelagt av Staten California for oppsett og drift av et (1) LED skilt samt fire (4) statiske skilt på Cal Expo, downtown Sacramento. LED skiltet alene har en trafikk på biler om dagen og står i et trafikk knutepunkt på motorveien mellom Sacramento og Reno. Vi gikk seirende ut av anbudet og må i den forbindelse ut med US $1 million til staten California i løpet av LED Skiltet som er på totalt 120 kvadratmeter skiltflate (2x60) har en byggekostnad på US $1,4 millioner og er ferdig finansiert av Thalman Financial (www.thalmanfinancial.com). Vi forventer at dette skiltet vil være operativt fra månedsskiftet februar/mars Cal Expo: Ferdigstilt: Februar/Mars 2002 Kostnad: US $1,4 millioner Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ per måned Størrelse: 2x60 kvadratmeter Vi har allerede forhåndssolgt reklame gjennom Skyhawk Communication for US $ pr mnd for neste år på dette skiltet. De statiske skiltene antas i tilegg å bidra med netto US $ pr mnd f.o.m og i 10 år fremover (basert på dagens priser). Ved et månedlig salg på US $136,000 får vi følgende resultat fra driften av Cal Expo utenom de statiske skiltene: Inntekter US $136,000 Lease kostnad US $ 30,800 Leie til Grunneier US $ Andre driftskostnader US $ 5,000 Resultat US $ 65,200

6 Roseville Auto Mall: Dette skiltet har vært operativt i nærmere tre (3) år og hatt en gjennomsnittlige mnd inntekt på ca US $ Skiltet står i dag ved Roseville Auto mall utenfor Sacramento og har en trafikk på biler om dagen. Inntektene siden overtagelse har ligget i overkant av US $ i mnd med 50% kapasitetsutnyttelse. Skiltet har i dag en netto profitt på ca US $ i måneden og Skyhawk Communications står for salget på dette. Roseville Auto Mall Kostnad: US $ Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2x28 kvadratmeter Sprekles Park, Manteca Vi har under bygging et skilt ved Manteca utenfor Sacramento. Dette er planlagt ferdigstilt i januar 2002 og skiltet har en trafikk på biler i døgnet. Vi har i samarbeid med Skyhawk Communications allerede solgt kontrakter for US $ per måned på dette skiltet. Sprekles Park Ferdigstilt: Januar 2002 Kostnad: US $ Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > i mnd Størrelse: 2x28 kvadratmeter

7 5.1 Strategisk samarbeid med General Growth Properties Alaris har som en del av utbyggingen av sine nettverk inngått et strategisk samarbeid med en av USAs ledende kjøpesenterkjeder General Growth Properties (www.generalgrowth.com) NYSE: (GGP). Samarbeidet dreier seg i første omgang om LED skjermer på to (2) av kjøpesentrene til GGP, Southland Mall i Hayward utenfor San Francisco og Vista Ridge Mall i Lewisville utenfor Dallas. Avtalen omfatter også en salgsavtale der kjøpesentrene skal være med å selge reklame til sine leietagere. Hayward Southland Mall, Ferdigstilt: Desember 2001 Kostnad: US $275,000 Trafikk: seere hver dag Inntektspotensial: > i mnd Størrelse: 2 x 37 kvadratmeter * Vi er i ferd med den siste finpussen på dette skiltet og det vil være ferdigstilt om fem dager. Vista Ridge Mall, Dallas Skiltet er lokalisert på Interstate 35 Freeway i nærheten av Dallas Ft. Worth Airport. Skiltet står sentralt i et større regionalt kjøpesenter eiet av General Growth Properties. Ferdigstilt september 2001 Kostnad: US $ 275,000 Trafikk: per dag Inntektspotensial: > US $ i mnd Størrelse: 2 x 26 kvadratmeter

8 6. Finansiering Ombyggingen av South Gate i Los Angeles og Cal Expo i Sacramento, Southland Mall utenfor San Francisco, og Vista Ridge utenfor Dallas er finansiert ved at selskapet fikk finansiering på US $3,25 millioner fra Thalman Financial (www.thalmanfinancial.com), samt at selskapet tilførte US $ i egenkapital som var avsatt på en depositumskonto. Finansierings avtalene er separate og løper over 5 år. Vi har også inngått en finansieringsavtale med YESCO, som er vår leverandør av LED skjermer, der vi i september ble innvilget en langsiktig leasing avtale på US $8 millioner. YESCO har i tillegg garantert for US $2,1 millioner i forbindelse med utbyggingen av Hollywood Park. Vi har i dag ytterligere fire (4) LED skilt på lager som er ferdig finansiert og klare til å monteres i New York og Sacramento. 7. Videre ekspansjonsplaner Vi har i dag fem (5) LED skilt under planlegging i New York i samarbeid med vår partner GVA Williams (www.gvawilliams.com ), hvorav ett i SOHO er klart til utbygging men hvor arbeidet ble utsatt i ytterligere 6 mnd pga terroren 11. september. I San Francisco har vi to (2) nye skilt under planlegging hvorav det ene vil være et resultat av et joint venture med verdens største media selskap, Clear Channel Outdoor. Vi er også i forhandlinger om å bygge flere skilt med Clear Channel Outdoor, blant annet på Sunset Boulevard i Hollywood, Los Angeles. Vi holder på med ytterligere skiltutbygging og så snart byggetillatelsene er klare vil vi kunngjøre disse. To (2) av disse er Folsom Automall utenfor Sacramento og Tracy Automall utenfor San Francisco. 8. Las Vegas Monorail Utbyggingen av monorailen går sin gang og den ventes å bli ferdigstilt våren Vi har i løpet av året inngått kontrakt med Monorail selskapet om å sette opp ett (1) LED på den nye stasjonen som bygges i forbindelse med utbyggingen av Las Vegas Convention Center. 9. Las Vegas Convention Center (LVCVA) Styret i Alaris Media Network har tatt en beslutning om å forhandle frem en løsning med Las Vegas Convention Center om å bli kjøpt ut av den kontrakten vi har som gir oss tilgang til å annonsere inne på convention senteret de neste 10 årene. Dette fordi kapitalkostnaden ved å ha dette nettverket tilgjengelig er alt for høy i forhold til den avkastingen vi kan få på investert kapital andre steder, f. eks langs motorveiene i California eller på Manhattan. Inntill vi har en løsning på plass med LVCVA vil vi benytte vår innleide flåte av mobile skilt på de større messene som COMDEX og MAGIC samt opprettholde vårt skilt ved Main Marquee (eller liknende) inntil tre (3) byggetillatelser er klare i NY. De tre (3) skiltflatene vil deretter bli flyttet til NY der de vil gi en betydelig høyere avkastning.

9 10. Budsjett for 2002 Alle tall i US $ Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total Advertising Sales Total Expenses Net Income Before Tax Kommentarer til budsjettet: Størst usikkerhet knyttet til inntektene i 1. kvartal pga nøyaktige tidspunkter for igangsetting av skiltene. Tallene reflekterer 50% belegg på skiltene samt at det tar inntil 3 mnd å få fylt opp til 50% etter at skiltet er montert. Terroraksjonen den 11. september har hatt stor innvirkning på økonomien og har også rammet reklame markedet generelt. En rekke reklameselskaper forventer reduserte inntekter i 4. kvartal, og de første månedene ut i år Sannsynligvis vil ikke Alaris sine LED skilt oppleve den samme nedgangen som trykte media og radio. Uansett har vi i våre budsjetter tatt høyde for den forverrede markedssituasjonen ved at vi har justert ned våre rate cards med inntill 30% fra nivået før 11. september. Vi legger til grunn at prisene igjen øker gradvis tilbake til nivået før 11. september i løpet av andre halvår Leasingkostnadene antas å øke etter hvert som nye skilt settes opp. Det benyttes i hovedsak 5 og 10 års nedbetaling på leasing. Kostnad på US $ 1 million til Staten California i forbindelse med Cal Expo er belastet budsjettet i sin helhet i 2002, jevnt fordelt på alle 4 kvartalene. Tabellen nedenfor indikerer inntektsnivå ved ulik utnyttelsesgrad på skiltene. Break-even nivå ligger rundt US $ 5,8 millioner i brutto advertising sales pr år. Alle tall i US $ Andel av skiltene solgt ut: 100% 75% 50% Break Even Total Advertising Sales Total Expenses Net Income Before Tax Fremtidig vekst Selskapet har som målsetting å sette opp minimum 5 nye skilt årlig med en minimum kapasitet pr skilt på seere hver dag, tilsvarende det vi i dag har på våre skilt i Los Angeles Vi har i dag under planlegging for oppsetting i 2002 ytterligere to (2) skilt i San Francisco, tre (3) i Los Angeles, ett til to (1-2) i Las Vegas, tre (3) i Sacramento og fem (5) i New York. 12. Endret eierstruktur i selskapet I løpet av det siste året har en rekke aksjer byttet eiere. Over 3,8 millioner aksjer er omsatt mot 6,5 millioner i hele Totalt er det utestående aksjer som er fordelt på aksjonærer. Forskjellen fra tidligere perioder med stor omsetning i aksjen er at i år har det vært en betydelig større andel norske aksjonærer på selgersiden på lavere nivåer. Tendensen viser at aksjene går fra norske og til utenlandske aksjonærer. Basert på siste aksjonærutskrift kontrollerer utenlandske aksjonærer i dag over 37% av selskapet. Tar vi med norske statsborgere bosatt i utlandet er eierandelen over 50%. Fortsetter denne utviklingen fremover vil styret ettervert vurdere en listing av selskapet i USA.

10 13. Andre forretningsområder Safety Solutions Vi er i forhandlinger med en potensiell kjøper av produktet Medisafe og vil komme tilbake med resultatet fra disse forhandlingene så snart de foreligger. Det som så langt ser ut til å bli løsningen er en kombinasjon av noe penger up-front pluss en prosentandel av omsetning. Confirm AS Alaris kjøpte opp innmaten og utestående fordringer etter konkursen i Strong Consept. Deretter gjennomførte vi en emisjon mot en rekke ledende ansatte og tidligere aksjonærer. Confirm er i dag inne i sin 3 driftsmåned og utviklingen er tilfredstillende. Alaris sitter i dag på 37% av aksjene. Vi tar ikke aktivt del i driften av selskapet men har valgt å være med videre for å ivareta den merverdi som vi mener ligger i produktet Net-Blast. På sikt vil vi selge oss helt ut av selskapet. 14. Oppsummering Selv om tallene ser lovende ut for neste år og videre fremover, vil vi allikevel påpeke at det fortsatt er knyttet usikkerhet til hvor fort vi klarer å fylle opp de enkelte skiltene på reklamekontrakter, prisutviklingen på reklame utover i året samt hvor raskt vi kan få på plass ytterligere byggetillatelser. Vi forventer et spennende 2002, og tror året vil bli godt for våre aksjonærer. Vi ønsker alle våre aksjonærer en riktig god jul. Sacramento/Oslo 15 desember Styret i Alaris Media Network Inc Tom Langeland Styreleder Finn Erik Aker Jon Erik Jensen Guttorm Wærholm Jeff Wall Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.09 et overskudd på 5,603 mill. kroner. 5,153 mill. kroner

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer