HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008"

Transkript

1 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 13-8 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 8

2 Sour c e: Reut e r s EcoWin Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det derre der (hei) Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten Mrd. 8-kroner I revidert nasjonalbudsjett ble forventet oljepris for 8 oppjustert fra 360 kroner til 0 kroner, noe som gir staten 54 mrd. kroner mer i inntekter. Oljeprisen ligger forøvrig i dag på ca. 620 kroner. Prima Vera slipper albumet Brakara, med bl.a. Det er Norge som er bra. Skatter og avgifter SDØE Utbytte Netto kontantstrøm kr. 216 mrd. kr. 123 mrd. kr. 17 mrd. kr. 356 mrd Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 8 0

3 Ukens stripe Kilde: The Economist

4 Sou r c e: Reut er s EcoWin Norges Bank tror foliorenten vil være 5% mot slutten av 9 men hva kan gi oss en rente på 8%? Eller 2%? Norges Banks folioinnskuddsrente 8,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Prisveksten i Norge stiger raskt til over 3% Kronen svekker seg kraftig Internasjonale konjunkturer bedrer seg kraftig Interbankrentene normaliseres Boligprisene begynner å stige igjen Norges Banks referansebane 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Prisveksten i Norge faller under 2% igjen Kronen styrker seg kraftig Internasjonale konjunkturer svekkes videre og renten kuttes kraftig i Europa Kraftig fall i råvareprisene Boligprisene faller 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 jan mai sep jan 5 mai sep jan 6 mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep 9

5 Sou r c e: Reut er s EcoWin NIBOR-rentene er høye fordi LIBOR-rentene er høye Rentedifferanse 12 mnd. interbank og 12 mnd. statssertifikat norske kroner og dollar 1, 1, 1,25 Dollar 1,25 1,00 1,00 % 0,75 0,75 % 0, Norske kroner 0, 0,25 0,25 0,00 jan mar mai jul sep nov jan 7 mar 8 mai 0,00

6 Sour c e: Reut er s EcoWin Boligprisene har steget mest i landene rundt Nord-Atlanteren så der er vel også fallhøyden størst 400 Boligpriser rundt omkring utvikling fra Irland UK Spania Norge Sverige Danmark USA Euroområdet

7 Sour c e: Reut er s EcoWin So ur c e: Reut er s EcoWin Sou r c e : Re ut e r s EcoWin Super commodity cycle eller klassiske bobler 130 Olje USD pr. fat Ris USD pr. tonn 0 0 Gull USD pr. ounce

8 Sour ce: Reut er s EcoWin Oljeprisen er 120. Eller 80. Oljeprisen i dollar og euro, Brent USD pr. fat Euro pr. fat Dollarsvekkelsen har gjort at prisoppgangen på olje har vært mindre i andre valutaer enn dollar. Dette, kombinert med at drivstoff er kraftig subsidiert i mange land, som f.eks. Kina, bidrar til at drivstoffprisene har steget betydelig mindre i andre land enn USA. Dette forklarer kanskje også hvorfor oljeprisoppgangen i såpass liten grad har lagt en demper på veksten i verdensøkonomien de siste årene

9 Sour c e: Reut er s EcoWin Uncle Sam fortviler over stigende bensinpriser men betaler fortsatt ikke mer enn 5 kroner literen 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Bensinprisen i USA norske kroner pr. liter og USD pr. gallon Norske kroner pr. liter 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 USD pr. gallon ,5 2,0 1,5 1,0

10 So ur c e : Re ut er s EcoWin Matvareprisene til himmels Matvarepriser i dollar og euro The Economist food price index Palmeolje Kaffe Te 4 % 14 % 3 % Hvete Kilde: 16 % The Economist, Reuters Ecowin Kjøtt 16 % Kakao 6 % Mais 10 % Sukker 7 % Soyabønner 24 % Dollar Euro grunner til oppgangen i matvareprisene: 1. Etterspørselsvekst i de fremvoksende økonomiene med høyere forbruk av kjøtt og kornprodukter. 2. Tørke i Australia og ekstremvær i Sør-Europa, Ukraina og deler av USA. 3. Korn blir i stadig større grad brukt til biodrivstoff. 4. Investorer spekulerer i råvarer og en hedge mot stigende inflasjon og en svakere dollar.. 5. En svak dollar driver prisene opp ettersom alle råvarer prises i dollar. 6. Innføring av eksportbegrensnionger i flere land. 7. Hamstring p.g.a. stigende priser (REMA0-effekten) 8. Høyere gjødselpriser 9. Matvarer har vært billig lenge (se neste graf) 10. Ti er et rundt tall

11 Sour c e: Reu t er s EcoWin Ris til egen bak? Innføring av eksportbegrensninger i flere land driver risprisen høyere Ris White % 1st-A, USD pr. tonn Mark Plant Deputy Director of the IMF's Policy Development and Review Department Global food markets, that is, food export markets are often thin, especially the one for rice. In the current environment of uncertainty, financial turmoil, and the search for safe havens such as commodities, this can lead to very volatile prices, perhaps with some overshooting. Konsumprisindeks i OECD-området Risprisen

12 Strømprisen i Sør-Norge er under 10 øre mens trøndere og nordlendinger må betale over 30 øre Sour c e: Reut er s EcoWin 70 Strømprisen i Sør-Norge spotpris, øre pr. kwh 70 Strømprisen i Norden Spotpris, euro pr. megawatt Kilde: Nordpool Eks.: 40 euro pr. megawatt=31 øre pr. kilowatt Årsaken til de store regionale prisvariasjonene på strømprisen i Norge er kapasitetsproblemer på linjenettet. Det er grunn til å anta at dette er et forbigående fenomen.

13 Sour c e: Reu t er s EcoWin Var du på januarsalg i år? Utvalgte aksjer på Oslo Børs i 8 avkastning i Frontline StatoilHydro 10 5 % 0-5 Norsk Hydro 0-5 % Oslo Børs (OSEBX) januar februar mars april mai 8-30

14 Sour c e: Reut er s EcoWin Nervøsiteten avtar i aksjemarkedet VIX-indeksen VIX-indeksen i USA er grunnlag for prisingen av opsjoner på S&P0-indeksen med innløsning om 1 måned. Lav volatilitet indikerer liten usikkerhet knyttet til fremtidig kursutvikling og dermed en lav opsjonspremie

15 Sour c e: Reu t er s EcoWin Utbytterikt Svenske aksjonærer får utbetalt 1 mrd. i utbytte i disse dager Dividend yield i Sverige OMX-indeksen 5,5 5,0 4,5 4,0 Samlet markedsverdi av den svenske børsen er 3.0 mrd. svenske kroner. En dividend yield på 4,5% betyr dermed at det i disse dager betales ut ca. 1 mrd. svenske kroner i utbytte. Alt annet likt gir dette i seg selv god støtte til markedet ettersom man må anta at deler av beløpet skal reinvesteres i aksjer. 5,5 5,0 4,5 4,0 % % 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 jan mai sep jan 4 mai sep jan 5 mai sep jan 6 mai sep jan mai 7 8 Dividend yield = Siste observerte utbytte / dagens aksjekurs

16 Sour c e: Reut er s EcoWin Sell in May and go away that s a stupid thing to say Aksjeinvestorer som har forvaltet pengene sine etter ordtak som rimer på mai har ikke hatt ubetinget suksess de siste årene. 8 Oslo Børs Hovedindeks siste 12 år utvikling fra mai og ut året Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

17 Fortsatt sterk resultatvekst i de nordiske selskapene Alle tall i millioner euro Driftsresultat 1. kvartal 8 Sektor Faktisk Forventet* Avvik Avvik i % Endring fra 1.kv. 7 Skog % -84 % Farmasi og biotekn % 111 % IT (software/service) % -8 % Entreprenør % 23 % Bank og finans % -14 % Engineering % 22 % IT (hardvare) % 10 % Eiendom % 12 % Konsum (syklisk) % 0 % Support services % 3 % Olje-service % % Detaljhandel % -54 % Kraft % 24 % Media % -12 % Mat og drikke % -27 % Stål % -34 % Telekom. (service) % 9 % Kjemikalier % 90 % Olje % 49 % Norden totalt % 15 % Så langt har 66% av de nordiske selskapene rapportert regnskapstall for 1. kvartal. Samlet driftsresultat er så langt 2,2% bedre enn ventet. Resultatene er forøvrig 15% bedre enn i 1. kv. 7. De som overrasket positivt i 1. kvartal var i hovedsak ABB, L.M.Ericsson og Yara. Kilde: Kaupthing. *Forventet driftsresultat er konsensus blant analytikere.

18 og slett ikke verst på Oslo Børs heller Driftsresultat 1. kvartal 8 for de største selskapene på Oslo Børs Driftsre s. Analytik erne s Avvik SELSKAP (i NOK) e stim at (i NOK) Statoil Yara Storebrand Norsk Hydro PGS Subsea REC RCCL Schibs ted Fred. Olsen Energy Orkla Tomra Wilh.Wilhe lm Tandberg Ak e r Solution DNO Ak e r Yards Lerøy TGS Nopec Ce rm aq Norsk e Sk og Marine Harve s t Te le nor DnBNOR* TOTALT (i NOK) Jann Molnes porteføljeforvalter Det samlede driftsresultatet i 1. kvartal for selskapene på Oslo Børs preges av sterke resultater fra StatoilHydro, Yara og Norsk Hydro. Forklaringen finner vi i henholdsvis høy oljepris, sterke gjødselpriser og aluminiumspriser. Den globale økonomiske veksten driver råvarepriser til høye nivåer som gagner de store norske produsentene. Telenor skuffet tilsynelatende, men her er Kyvistar, som bidro med sterke tall, utelatt. Justert for dette var tallene som ventet. Aksjekursene på Oslo Børs har hentet inn alt det tapte siden årsskiftet på bakgrunn av sterke resultattall fra norske selskaper og fortsatt gode utsikter. Kilde: Reuters First *Tallene for DnBNor er resultat før skatt og tapsavsetninger

19 Subprime Rhapsody Is this the real price? Is this just fantasy? Financial landslide No escape from reality Open your eyes And look at your buys and see. I'm now a poor boy High-yielding casualty Because I bought it high, watched it blow Rating high, value low Any way the Fed goes Doesn't really matter to me, to me Mama - just killed my fund Quoted CDO's instead Pulled the trigger, now it's dead Mama - I had just begun But these CDO's have blown it all away Mama - oooh I still wanna buy I sometimes wish I never bought bonds at all. I see a little silhouette of a Fed Bernanke! Bernanke! Can you save the whole market? Monolines and munis - very very frightening to me! Super senior, super senior Super senior CDO - magnifico I'm long of subprime, nobody loves me He's long of subprime CDO fantasy Sparing the margin he thought would be big. Easy come, easy go, will you let me go? Bear Stearns! No - we will not let you go - let him go Bear Stearns! We will not let you go - let him go Bear Stearns! We will not let you go - let me go Will not let you go - let me go (never) Never let you go - let me go Never let me go - ooo No, no, no, no, no, no, no, - Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go The S&P had the devil put aside for me. For me. For meeeeeeee. <Guitar bridge> So you think you can fund me and spit in my eye? And then margin call me and just leave me to die Oh Ben B. - can't do this to me Ben B. Just gotta get out just gotta get right outta here <Guitar solo> Ooh yeah, ooh yeah No price really matters No liquidity Nothing really matters - no price really matters to me <Instrumental ending> Any way the Fed goes...

20 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utarbeidet i Reuters EcoWin og baserer seg ellers på kilder som vurderes som pålitelige. Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med tydelig kildehenvisning til Holberg Fondene.

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Uke 40 2011. Uken som gikk Volatil uke med fokus på Hellas. Oppdaterte analyser 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke 1, % Endring i år -, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Uke 49. Oppdaterte analyser

Uke 49. Oppdaterte analyser Uke 9 OSEBX indeks Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,9 Endring sist uke 7, % Endring i år -13,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),91 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,79 Siste % sist uke

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. Telenor Salg - Kursmål 90 - Stor risiko i 2012. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,19 Endring sist uke, % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),71 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer